Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 121

Watte Pieters van der Velde

M, #3001

Biography

Watte Pieters van der Velde and Johantje Aukes Douma were married on 29 February 1840 in Wymbritsradeel.
Watte Pieters van der Velde has reference number 3020.
Last Edited11 October 2021

Feike Martens Frankena

M, #3002, b. about 1775

Family:

DaughterAntje Feikes Frankena+ (b. 1795, d. 25 August 1844)

Biography

Feike Martens Frankena was born about 1775 in Woudsend.
Feike Martens Frankena has reference number 3021.
Last Edited11 October 2021

Pieter Johannes Cnossen

M, #3003, b. September 1831

Family: Antje Feikes Douma (b. 11 July 1842, d. 14 September 1869)

DaughterJeltje Pieters Cnossen (b. 15 December 1863, d. 7 January 1927)

Biography

Pieter Johannes Cnossen was born in September 1831. He and Antje Feikes Douma were married on 13 May 1863 in Wymbritsradeel. Pieter Johannes Cnossen and Marie Rose Venema thoe Kingma van Douma were married on 26 January 1872 in Lemsterland.
Keikes en Obreen, Workum, inventaris der archieven (1966), wijzen er op dat bij zate Westerein een stenen bijlhamer werd gevonden. Ook Romeinse munten (keizer Hadrianus 118 - 138 n. Chr) werden er gevonden in het gebied van Workum. Het zou interessant zijn na te gaan of de ontstaansgeschiedenis terug gaat tot vóór de middeleeuwen. De vondsten bij de zate hebben in ieder geval tot dusver niet geleid tot nader wetenschappelijk onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van deze streek. Pieter Johannes Cnossen has reference number 3023.
Last Edited11 October 2021

Antje Sietske Hiemstra

F, #3004, b. 8 June 1921, d. 23 January 1945

Parents

FatherRoel Gerrits Hiemstra (b. 29 October 1899)
MotherSiebrig Wiebes ten Dam (b. 12 May 1897, d. 26 September 1984)

Family: Johannes Terpstra

DaughterWypke Terpstra (b. about November 1944)

Biography

Antje Sietske Hiemstra was born on 8 June 1921 in Nijhuizum. She died on 23 January 1945 at age 23.
Antje Sietske Hiemstra has reference number 3024.
Last Edited11 October 2021

Johannes Terpstra

M, #3005

Family: Antje Sietske Hiemstra (b. 8 June 1921, d. 23 January 1945)

DaughterWypke Terpstra (b. about November 1944)

Biography

Johannes Terpstra has reference number 3025. Johannes Terpstra was an Onderwijzer (oorspronkelijk boerenzoon uit Tirns.)
Last Edited11 October 2021

Wypke Terpstra

F, #3006, b. about November 1944

Parents

FatherJohannes Terpstra
MotherAntje Sietske Hiemstra (b. 8 June 1921, d. 23 January 1945)

Biography

Wypke Terpstra was born about November 1944.
Wypke Terpstra has reference number 3026.
Last Edited11 October 2021

Froukje Aukes Douma

F, #3007, b. 17 November 1813

Parents

FatherAuke Jetzes Douma (b. about 1792, d. 4 June 1825)
MotherAntje Feikes Frankena (b. 1795, d. 25 August 1844)

Family: Jan Annes Visser

SonAnne Jans Visser (b. 1 August 1841)
SonAuke Jans Visser (b. 5 September 1847)
SonJan Jans Visser (b. 29 April 1850)
SonTjitte Jans Visser (b. 27 October 1852)
SonFeike Jans Visser (b. 7 April 1855)

Biography

Froukje Aukes Douma was born on 17 November 1813 in Wymbritsradeel. Jan Annes Visser and Froukje Aukes Douma were married on 10 December 1836 in Wymbritsradeel.
Froukje Aukes Douma has reference number 3027.
Last Edited11 October 2021

Jan Annes Visser

M, #3008

Family: Froukje Aukes Douma (b. 17 November 1813)

SonAnne Jans Visser (b. 1 August 1841)
SonAuke Jans Visser (b. 5 September 1847)
SonJan Jans Visser (b. 29 April 1850)
SonTjitte Jans Visser (b. 27 October 1852)
SonFeike Jans Visser (b. 7 April 1855)

Biography

Jan Annes Visser and Froukje Aukes Douma were married on 10 December 1836 in Wymbritsradeel.
Jan Annes Visser has reference number 3028.
Last Edited11 October 2021

Anne Jans Visser

M, #3009, b. 1 August 1841

Parents

FatherJan Annes Visser
MotherFroukje Aukes Douma (b. 17 November 1813)

Biography

Anne Jans Visser was born on 1 August 1841.
Anne Jans Visser has reference number 3029.
Last Edited11 October 2021

Auke Jans Visser

M, #3010, b. 5 September 1847

Parents

FatherJan Annes Visser
MotherFroukje Aukes Douma (b. 17 November 1813)

Biography

Auke Jans Visser was born on 5 September 1847.
Auke Jans Visser has reference number 3030.
Last Edited11 October 2021

Jan Jans Visser

M, #3011, b. 29 April 1850

Parents

FatherJan Annes Visser
MotherFroukje Aukes Douma (b. 17 November 1813)

Biography

Jan Jans Visser was born on 29 April 1850.
Jan Jans Visser has reference number 3031.
Last Edited11 October 2021

Tjitte Jans Visser

M, #3012, b. 27 October 1852

Parents

FatherJan Annes Visser
MotherFroukje Aukes Douma (b. 17 November 1813)

Biography

Tjitte Jans Visser was born on 27 October 1852.
Tjitte Jans Visser has reference number 3032.
Last Edited11 October 2021

Feike Jans Visser

M, #3013, b. 7 April 1855

Parents

FatherJan Annes Visser
MotherFroukje Aukes Douma (b. 17 November 1813)

Biography

Feike Jans Visser was born on 7 April 1855.
Feike Jans Visser has reference number 3033.
Last Edited11 October 2021

Bauke Mellius Kramer

M, #3014

Parents

FatherMeljus Cornelis Kramer (b. 1787, d. 11 July 1849)
MotherBeeuw Sjoerds Postma

Biography

1849 Heeg, notaris G. S. Zijlstra
Inv. nr. 054027 repertoire nr. 57 d.d. 6 september 1849
Koopcontrakt
Betreft een deel van een zathe en landen te Oudega WYM en
Idzega, koopsom fl. 3.970
- Bauke Mellius Kramer te Oudega, Wymbritseradeel, gehuwd
met Hylkjen Sipkes Buma als verkoper
- Sipke Douwes Buma te Oudega, Wymbritseradeel als koper.
Bauke Mellius Kramer has reference number 3034.
Last Edited11 October 2021

Douwe Gatzes Buma

M, #3015, b. 31 March 1747

Parents

Family 1: Willemke Eeltjes

DaughterTryntje Douwes Buma (b. 21 July 1773)
DaughterMenke Douwes Buma (b. 25 August 1775)

Family 2: Hylkien Uiltjes

SonFeike Douwes Buma (b. 17 November 1783)
DaughterTjaltje Douwes Buma (b. 15 July 1785)
DaughterMaria Douwes Buma (b. 6 August 1788)
SonSipke Douwes Buma+ (b. 26 May 1795)

Biography

Douwe Gatzes Buma was born on 31 March 1747 in Oudega w. He and Willemke Eeltjes were married on 3 May 1772 in Oudega w. Douwe Gatzes Buma and Hylkien Uiltjes were married on 23 August 1778 in Oudega w.
Douwe Gatzes Buma has reference number 3035. Douwe Gatzes Buma was an Ontvanger en dorpsrechter.
Last Edited11 October 2021

Petrus Adamus Guldenarm

M, #3016

Biography

Petrus Adamus Guldenarm was born in Franeker.
Petrus Adamus Guldenarm has reference number 3036.
Last Edited11 October 2021

Tjitte Annes Wiersma

M, #3017

Parents

Biography

Tjitte Annes Wiersma has reference number 3037.
Last Edited11 October 2021

Bote Klaazes Nijdam

M, #3018, b. 1727, d. 31 May 1789

Parents

FatherKlaas Botes Nijdam (b. 1701, d. 1763)
MotherPierke Keimpes Hansma (b. 1700)

Family: Trijntje Bokkes

SonKlaas Botes Nijdam (b. 12 October 1760)
SonBocke Botes Nijdam (b. 4 July 1762)
DaughterPierkjen Botes Nijdam (b. 18 March 1764)
SonWybren Botes Nijdam (b. 10 November 1765)
SonPijtter Botes Nijdam (b. 14 March 1769)
DaughterGrietje Botes Nijdam (b. 8 November 1770)
SonOege Botes Nijdam (b. 1 January 1773)
SonYede Botes Nijdam+ (b. 19 January 1774)

Biography

Bote Klaazes Nijdam was born in 1727 in Grouw. He and Trijntje Bokkes were married on 21 January 1759 in Friens. Bote Klaazes Nijdam died on 31 May 1789 at age ~62 in Hartwerd.
Bote Klaazes Nijdam has reference number 3038.
Last Edited11 October 2021

Trijntje Bokkes

F, #3019

Family: Bote Klaazes Nijdam (b. 1727, d. 31 May 1789)

SonKlaas Botes Nijdam (b. 12 October 1760)
SonBocke Botes Nijdam (b. 4 July 1762)
DaughterPierkjen Botes Nijdam (b. 18 March 1764)
SonWybren Botes Nijdam (b. 10 November 1765)
SonPijtter Botes Nijdam (b. 14 March 1769)
DaughterGrietje Botes Nijdam (b. 8 November 1770)
SonOege Botes Nijdam (b. 1 January 1773)
SonYede Botes Nijdam+ (b. 19 January 1774)

Biography

Trijntje Bokkes was born in Rauwerd. Bote Klaazes Nijdam and Trijntje Bokkes were married on 21 January 1759 in Friens.
Trijntje Bokkes has reference number 3039.
Last Edited11 October 2021

Klaas Botes Nijdam

M, #3020, b. 12 October 1760

Parents

FatherBote Klaazes Nijdam (b. 1727, d. 31 May 1789)
MotherTrijntje Bokkes

Biography

Klaas Botes Nijdam was born on 12 October 1760 in Hartwerd. He and Trijntje Ennes were married on 20 May 1804 in Burgwerd.
Klaas Botes Nijdam has reference number 3040.
Last Edited11 October 2021

Bocke Botes Nijdam

M, #3021, b. 4 July 1762

Parents

FatherBote Klaazes Nijdam (b. 1727, d. 31 May 1789)
MotherTrijntje Bokkes

Biography

Bocke Botes Nijdam was born on 4 July 1762.
Bocke Botes Nijdam has reference number 3041.
Last Edited11 October 2021

Pierkjen Botes Nijdam

F, #3022, b. 18 March 1764

Parents

FatherBote Klaazes Nijdam (b. 1727, d. 31 May 1789)
MotherTrijntje Bokkes

Biography

Pierkjen Botes Nijdam was born on 18 March 1764.
Pierkjen Botes Nijdam has reference number 3042.
Last Edited11 October 2021

Wybren Botes Nijdam

M, #3023, b. 10 November 1765

Parents

FatherBote Klaazes Nijdam (b. 1727, d. 31 May 1789)
MotherTrijntje Bokkes

Biography

Wybren Botes Nijdam was born on 10 November 1765.
Wybren Botes Nijdam has reference number 3043.
Last Edited11 October 2021

Pijtter Botes Nijdam

M, #3024, b. 14 March 1769

Parents

FatherBote Klaazes Nijdam (b. 1727, d. 31 May 1789)
MotherTrijntje Bokkes

Biography

Pijtter Botes Nijdam was born on 14 March 1769. He and Pytje Jelles were married on 9 August 1801 in gemeente Oosthem Abbega Folsgare.
Pijtter Botes Nijdam has reference number 3044.
Last Edited11 October 2021

Grietje Botes Nijdam

F, #3025, b. 8 November 1770

Parents

FatherBote Klaazes Nijdam (b. 1727, d. 31 May 1789)
MotherTrijntje Bokkes

Biography

Grietje Botes Nijdam was born on 8 November 1770.
Grietje Botes Nijdam has reference number 3045.
Last Edited11 October 2021