Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 151

Lickele Piers Lycklama à Nijeholt

M, #3751, d. 19 September 1619

Parents

FatherPier Lyckles Lycklama à Nijeholt (b. 1523, d. 19 December 1610)
MotherGrietie ter Wisscha (d. 10 March 1605)

Family: Sipcke Sjoerts Jelckema (d. 30 September 1655)

SonPier Lickeles Lycklama à Nijeholt+ (b. 1611, d. 10 August 1679)

Biography

Lickele Piers Lycklama à Nijeholt died on 19 September 1619 in Makkinga.
"Was Secretaris OostStellingwerf"
Bij de hervormde kerk te Makkinga staan zerken met de wapens Lycklama a Nijeholt uit 1619,1670 en 1731.
Lickele Piers Lycklama à Nijeholt has reference number 3786.
Last Edited11 October 2021

Sipcke Sjoerts Jelckema

F, #3752, d. 30 September 1655

Family: Lickele Piers Lycklama à Nijeholt (d. 19 September 1619)

SonPier Lickeles Lycklama à Nijeholt+ (b. 1611, d. 10 August 1679)

Biography

Sipcke Sjoerts Jelckema died on 30 September 1655 in Makkinga.
Sipcke Sjoerts Jelckema has reference number 3787.
Last Edited11 October 2021

Pier Lyckles Lycklama à Nijeholt

M, #3753, b. 1523, d. 19 December 1610

Parents

Family: Grietie ter Wisscha (d. 10 March 1605)

SonLickele Piers Lycklama à Nijeholt+ (d. 19 September 1619)

Biography

Pier Lyckles Lycklama à Nijeholt was born in 1523. He died on 19 December 1610 at age ~87.
Pier Lyckles Lycklama à Nijeholt has reference number 3788.
Last Edited11 October 2021

Grietie ter Wisscha

F, #3754, d. 10 March 1605

Family: Pier Lyckles Lycklama à Nijeholt (b. 1523, d. 19 December 1610)

SonLickele Piers Lycklama à Nijeholt+ (d. 19 September 1619)

Biography

Grietie ter Wisscha died on 10 March 1605.
Grietie ter Wisscha has reference number 3789.
Last Edited11 October 2021

Lyckele Ebelens Lycklama à Nijeholt

M, #3755, b. 1485, d. 1538

Family: Johanna Piers

SonLubbert Lyckles+
SonPier Lyckles Lycklama à Nijeholt+ (b. 1523, d. 19 December 1610)

Biography

Lyckele Ebelens Lycklama à Nijeholt was born in 1485. He and Johanna Piers were married in 1505. Lyckele Ebelens Lycklama à Nijeholt died in 1538 at age ~53.
Stamvader van de familie Lycklama a Nijeholt. Winsemius noemde hem "een treffelyck ghequalificeert man, soo van gheslachte als goederen".
Vermeldt van hem, dat hij "uyt het gheslachte van Steenwyck" stamde.
Woonde op Friesburg bij het dorp Nijeholt (Nijeholtpade) en dat dit geslacht zich naar dit dorp, a Nijeholt, vernoemd heeft.
In de eerste helft van de 17e eeuw ontstond uit het patronym Lyckles de achternaam Lycklama, terwijl de toevoeging a Nijeholt als herinnering aanhet langdurig verblijf van dit geslacht te Nijeholtpade eveneens uit deze tijd dateert.
Uit "Her en der deur et oolde Wolvege" van Fokke van Lute:
De komst van de Lycklama's -grietmannen, grondeigenaren en verveners- isvoor het cultuurpatroon van het noordelijke gedeelte van Wolvega van grote betekenis geweest. Door hen kwamen in de zestiende eeuw de verveningen de bosbouw pas goed tot ontwikkeling.
In of ongeveer 1626 laten ze aan de oostkant van het dorp de Lycklamastins bouwen. Voor de afvoer van de turf en het hout bestond er behoefte aan waterwegen. Daarom lieten de Lycklama's een vaart graven vanuit de Tjonger door het veengebied via Nijeholtwolde naar Wolvega: de Lycklamavaart.

Story
In Friesland eindigen veel namen op -ma, zoals Boersma, Bergsma, etcetera. Dat -ma betekent 'zoon van'. Dus Lycklama betekent 'zoon van Lyckle'.Dat slaat op Lyckle Eables, die van 1517 tot 1521 grietman van Stellingwerf was. De zonen van Lyckle Eables verspreidden zich over Friesland enom bij te kunnen houden over wie men het had, werd er een plaatsbepalingaan de naam toegevoegd.
Het woordje 'à' (uit het Frans) betekent namelijk van/uit. En Nijeholt betekent 'Nieuwe hout', oftewel de nieuwe bossen.
Dus Lycklama à Nijeholt betekent 'zoon van Lyckle uit de nieuwe bossen' (dit doet overigens vermoeden dat er ook een familie bestaat met de naam 'Lycklama à Oldeholt', maar daar is mij niets over bekend...).

De stamvader van de Lycklama’s, de Saksische grietman Lyckle Eables, bewoonde het slot Friesburg te Nijeholtpade en naar deze plaats gingen z’n afstammelingen zich Lycklama ? Nijeholt noemen. Zijn stins werd in 1514 verwoest door Gelderse troepen. In 1517 werd hij door de nieuwe Bourgondische stadhouder Floris van Egmond benoemd tot grietman van Schoterland en de helft van de Stellingwerven. Keizer Karel V wilde het grietmansambt in de laatstgenoemde grietenij erfelijk maken en hem verheffen in de adelstand, maar hij heeft dit afgewezen, waarbij hij gezegd zou hebben: ‘Deugd allinne makket wiere adel’. Winsemius noemde hem ‘een treffelijck gehequalificeert man, soo van gheslachte als goederen’. Vermeldt tevens van hem dat hij ‘uyt het gheslachte van Steenwijck’ stamde.

De komst van de Lycklama’s, ? grietmannen, grondeigenaren en verveners ? is voor het cultuurpatroon van het noordelijk gedeelte van Wolvega van grote betekenis geweest. Door hen kwamen in de 16e eeuw de verveningen, de bosbouw pas goed tot ontwikkeling. In of ongeveer 1626 laten ze aan de oostkant van het dorp de Lycklama-stins bouwen. Voor de afvoer van de turf en het hout bestond behoefte aan waterwegen. Daarom lieten de Lycklama’s een vaart graven vanuit de Tonger door het veengebied via Nijeholtwolde naar Wolvega: de Lycklamavaart. Vanuit Kortezwaag bij Gorredijk nam men vanaf 1645 de verveningen ter hand. Augustinus Lycklama à Nijeholt kreeg in 1704 toestemming voor het doortrekken van het kanaal en in 1715 was de Opsterlandse compagnonsvaart Lippenhuizen genaderd en in 1767 Wijnjewoude.
Lyckele Ebelens Lycklama à Nijeholt has reference number 3790. Lyckele Ebelens Lycklama à Nijeholt was.
Last Edited11 October 2021

Johanna Piers

F, #3756

Family: Lyckele Ebelens Lycklama à Nijeholt (b. 1485, d. 1538)

SonLubbert Lyckles+
SonPier Lyckles Lycklama à Nijeholt+ (b. 1523, d. 19 December 1610)

Biography

Lyckele Ebelens Lycklama à Nijeholt and Johanna Piers were married in 1505.
Johanna Piers has reference number 3791.
Last Edited11 October 2021

Hepke Hendriks Lunenburg

M, #3757, b. 1719, d. before 1783

Parents

FatherHendrik Hanses Lunenburger (b. about 1689)
MotherGrietje Harmens

Family 1: Corneliske Johannes

SonHendrik Hepkes Luenenborg+ (b. 1742, d. 26 January 1812)
SonJohannes Hepkes Luenenborg+ (b. 23 October 1746, d. 16 April 1797)
SonHisse Hepkes Luenenborg (b. 1750)

Family 2: Sitske Willems Schudmaker (b. 1744, d. 21 November 1816)

SonWillem Hepkes Lunenburg (b. 1771)
DaughterGrietje Hepkes Lunenburg (b. 3 September 1774)
SonDouwe Hepkes Lunenburg (b. 1776)
DaughterKornelia Hepkes Lunenburg (b. 1781)

Biography

Hepke Hendriks Lunenburg was born in 1719 in Sondel. He was born in 1719. He and Sitske Willems Schudmaker were married. Hepke Hendriks Lunenburg and Corneliske Johannes were married about 1743. Hepke Hendriks Lunenburg died before 1783.
Hepke Hendriks Lunenburg has reference number 3792. Hepke Hendriks Lunenburg was a Sobre Boer en Diaken. He was baptized on 7 May 1719 in Sondel.
Last Edited11 October 2021

Hisse Hepkes Luenenborg

M, #3758, b. 1750

Parents

FatherHepke Hendriks Lunenburg (b. 1719, d. before 1783)
MotherCorneliske Johannes

Biography

Hisse Hepkes Luenenborg was born in 1750 in Sondel. He and Aaltje Jacobs were married on 7 May 1786 in gemeente Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel.
Hisse Hepkes Luenenborg has reference number 3793. He was baptized on 26 April 1750 in Sondel.
Last Edited11 October 2021

Corneliske Johannes

F, #3759

Family: Hepke Hendriks Lunenburg (b. 1719, d. before 1783)

SonHendrik Hepkes Luenenborg+ (b. 1742, d. 26 January 1812)
SonJohannes Hepkes Luenenborg+ (b. 23 October 1746, d. 16 April 1797)
SonHisse Hepkes Luenenborg (b. 1750)

Biography

Hepke Hendriks Lunenburg and Corneliske Johannes were married about 1743.
Corneliske Johannes was also known as Grietje. She has reference number 3794.
Last Edited11 October 2021

Hendrik Hanses Lunenburger

M, #3760, b. about 1689

Parents

FatherHans Lunenburg (b. about 1664)

Family 2: Grietje Harmens

SonHarmen Hendriks Lunenburg (b. 1716)
SonHepke Hendriks Lunenburg+ (b. 1719, d. before 1783)
DaughterRoelofje Hendriks Lunenburg (b. 1721, d. before 1723)

Biography

Hendrik Hanses Lunenburger was born about 1689. He and Lijlck Anskes were married on 1 June 1710 in Oudemirdum. Hendrik Hanses Lunenburger and Grietje Harmens were married on 17 March 1715 in 1715 te Sondel.
Hendrik Hanses Lunenburger has reference number 3795.
Last Edited11 October 2021

Grietje Harmens

F, #3761

Family: Hendrik Hanses Lunenburger (b. about 1689)

SonHarmen Hendriks Lunenburg (b. 1716)
SonHepke Hendriks Lunenburg+ (b. 1719, d. before 1783)
DaughterRoelofje Hendriks Lunenburg (b. 1721, d. before 1723)

Biography

Grietje Harmens was born in Oosterzee. Hendrik Hanses Lunenburger and Grietje Harmens were married on 17 March 1715 in 1715 te Sondel.
Grietje Harmens has reference number 3796.
Last Edited11 October 2021

Harmen Hendriks Lunenburg

M, #3762, b. 1716

Parents

FatherHendrik Hanses Lunenburger (b. about 1689)
MotherGrietje Harmens

Biography

Harmen Hendriks Lunenburg was born in 1716 in Sondel.
Harmen Hendriks Lunenburg has reference number 3797. He was baptized on 11 October 1716 in Sondel.
Last Edited11 October 2021

Roelofje Hendriks Lunenburg

F, #3763, b. 1721, d. before 1723

Parents

FatherHendrik Hanses Lunenburger (b. about 1689)
MotherGrietje Harmens

Biography

Roelofje Hendriks Lunenburg was born in 1721 in Sondel. She died before 1723.
Roelofje Hendriks Lunenburg has reference number 3798. She was baptized on 30 March 1721 in Oudemirdum.
Last Edited11 October 2021

Scholte Gerlofs

M, #3764, b. 1699, d. 1747

Parents

FatherGerlof Bokkes
MotherFrouck Scholtes (b. about 1670)

Family: Antje Wiegers

SonGellof Scholtes Sytsma+ (b. 1737, d. 28 August 1813)
DaughterFroukje Scholtes+ (b. 1740, d. before 1811)
SonWyger Scholtes Sytsma (b. 16 February 1745, d. 16 March 1827)
DaughterScholtie Scholtes (b. 1747)

Biography

Scholte Gerlofs was born in 1699 in Koudum. He and Antje Wiegers were married on 18 February 1731 in 1731 te Hemelum. Scholte Gerlofs died in 1747 at age ~48.
Scholte Gerlofs has reference number 3799.
Last Edited11 October 2021

Antje Wiegers

F, #3765

Family: Scholte Gerlofs (b. 1699, d. 1747)

SonGellof Scholtes Sytsma+ (b. 1737, d. 28 August 1813)
DaughterFroukje Scholtes+ (b. 1740, d. before 1811)
SonWyger Scholtes Sytsma (b. 16 February 1745, d. 16 March 1827)
DaughterScholtie Scholtes (b. 1747)

Biography

Scholte Gerlofs and Antje Wiegers were married on 18 February 1731 in 1731 te Hemelum.
Antje Wiegers has reference number 3800.
Last Edited11 October 2021

Gellof Scholtes Sytsma

M, #3766, b. 1737, d. 28 August 1813

Parents

FatherScholte Gerlofs (b. 1699, d. 1747)
MotherAntje Wiegers

Family: Jantje Jans Roskam

DaughterMartje Gerlofs Sytsma+ (b. 1770)

Biography

Gellof Scholtes Sytsma was born in 1737 in Sondel. He and Jantje Jans Roskam were married in 1765 in Harich. Gellof Scholtes Sytsma died on 28 August 1813 at age ~76 in Nijemirdum.
Gellof Scholtes Sytsma has reference number 3801.
Last Edited11 October 2021

Jantje Jans Roskam

F, #3767

Family: Gellof Scholtes Sytsma (b. 1737, d. 28 August 1813)

DaughterMartje Gerlofs Sytsma+ (b. 1770)

Biography

Gellof Scholtes Sytsma and Jantje Jans Roskam were married in 1765 in Harich.
Jantje Jans Roskam has reference number 3802.
Last Edited11 October 2021

Wyger Scholtes Sytsma

M, #3768, b. 16 February 1745, d. 16 March 1827

Parents

FatherScholte Gerlofs (b. 1699, d. 1747)
MotherAntje Wiegers

Biography

Wyger Scholtes Sytsma was born on 16 February 1745 in Sondel. He died on 16 March 1827 at age 82 in Oudemirdum.
Wyger Scholtes Sytsma has reference number 3803.
Last Edited11 October 2021

Scholtie Scholtes

F, #3769, b. 1747

Parents

FatherScholte Gerlofs (b. 1699, d. 1747)
MotherAntje Wiegers

Biography

Scholtie Scholtes was born in 1747 in Sondel. She died in Hemelum.
Scholtie Scholtes has reference number 3804.
Last Edited11 October 2021

Hendrik Rintjes Keizer

M, #3770

Biography

Hendrik Rintjes Keizer has reference number 3805.
Last Edited11 October 2021

Gerlof Bokkes

M, #3771

Parents

Family: Frouck Scholtes (b. about 1670)

SonBokke Gerlofs
DaughterSymentje Gerlofs
DaughterHis Gerlofs (b. 1696)
SonScholte Gerlofs+ (b. 1699, d. 1747)
SonHendrik Gerlofs (b. 1711)

Biography

Gerlof Bokkes was born in Koudum. He and Frouck Scholtes were married on 17 February 1695 in 1695 te Koudum.
Gerlof Bokkes has reference number 3806.
Last Edited11 October 2021

Frouck Scholtes

F, #3772, b. about 1670

Family: Gerlof Bokkes

SonBokke Gerlofs
DaughterSymentje Gerlofs
DaughterHis Gerlofs (b. 1696)
SonScholte Gerlofs+ (b. 1699, d. 1747)
SonHendrik Gerlofs (b. 1711)

Biography

Frouck Scholtes was born about 1670. Gerlof Bokkes and Frouck Scholtes were married on 17 February 1695 in 1695 te Koudum.
Frouck Scholtes has reference number 3807.
Last Edited11 October 2021

His Gerlofs

F, #3773, b. 1696

Parents

FatherGerlof Bokkes
MotherFrouck Scholtes (b. about 1670)

Biography

His Gerlofs was born in 1696 in Koudum. Frans Lowijs and His Gerlofs were married on 23 September 1730 in Balk.
His Gerlofs has reference number 3808.
Last Edited11 October 2021

Hendrik Gerlofs

M, #3774, b. 1711

Parents

FatherGerlof Bokkes
MotherFrouck Scholtes (b. about 1670)

Biography

Hendrik Gerlofs was born in 1711 in Sondel. He and Antie Seerps were married on 18 November 1731 in Wyckel.
Hendrik Gerlofs has reference number 3809.
Last Edited11 October 2021

Bokke Gerlofs

M, #3775

Parents

FatherGerlof Bokkes
MotherFrouck Scholtes (b. about 1670)

Biography

Bokke Gerlofs and Hijlck Jans were married on 2 May 1739 in Wyckel.
Bokke Gerlofs has reference number 3810.
Last Edited11 October 2021