Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 17

Petrus Holkema

M, #401, b. 20 December 1811

Parents

FatherJohannes (Jan)Holkema (Joan van Aalburg Holkema) (b. 27 April 1789, d. 23 July 1865)
MotherFettje Arjens Verwerda (b. 4 June 1783, d. 22 September 1848)

Biography

Petrus Holkema was born on 20 December 1811.
Petrus Holkema has reference number 401.
Last Edited11 October 2021

Petrus Holkema

M, #402, b. 14 May 1815, d. 22 March 1816

Parents

FatherJohannes (Jan)Holkema (Joan van Aalburg Holkema) (b. 27 April 1789, d. 23 July 1865)
MotherFettje Arjens Verwerda (b. 4 June 1783, d. 22 September 1848)

Biography

Petrus Holkema was born on 14 May 1815. He died on 22 March 1816 at age 0.
Petrus Holkema has reference number 402.
Last Edited11 October 2021

Catharina Elisabeth Holkema

F, #403, b. 17 November 1817, d. 11 August 1826

Parents

FatherJohannes (Jan)Holkema (Joan van Aalburg Holkema) (b. 27 April 1789, d. 23 July 1865)
MotherFettje Arjens Verwerda (b. 4 June 1783, d. 22 September 1848)

Biography

Catharina Elisabeth Holkema was born on 17 November 1817. She died on 11 August 1826 at age 8.
Catharina Elisabeth Holkema has reference number 403.
Last Edited11 October 2021

Maria Petronella Jans Holkema

F, #404, b. 17 November 1817, d. 11 April 1892

Parents

FatherJohannes (Jan)Holkema (Joan van Aalburg Holkema) (b. 27 April 1789, d. 23 July 1865)
MotherFettje Arjens Verwerda (b. 4 June 1783, d. 22 September 1848)

Family: Pieter Barteles Cats (b. 1820, d. 5 January 1890)

DaughterFettje Pieters Cats (b. 1846, d. 20 June 1928)
DaughterMaaike Pieters Cats (b. 22 June 1848, d. 7 March 1852)
DaughterCatharina Elisabeth Cats (b. 4 November 1850)
DaughterMaaike Pieters Cats+ (b. 4 April 1853, d. 13 March 1921)
SonBartele Pieters Cats (b. 28 March 1856, d. 8 October 1882)

Biography

Maria Petronella Jans Holkema was born on 17 November 1817 in Akkrum. Pieter Barteles Cats and Maria Petronella Jans Holkema were married on 28 May 1843 in Akkrum. She died on 11 April 1892 at age 74 in Franeker.
Maria Petronella Jans Holkema has reference number 404.
Last Edited11 October 2021

Pieter Barteles Cats

M, #405, b. 1820, d. 5 January 1890

Parents

FatherBartle Pieters Cats (b. 1793, d. 8 November 1883)
MotherMaaike Jans Veenstra (b. 1788, d. 21 May 1842)

Family: Maria Petronella Jans Holkema (b. 17 November 1817, d. 11 April 1892)

DaughterFettje Pieters Cats (b. 1846, d. 20 June 1928)
DaughterMaaike Pieters Cats (b. 22 June 1848, d. 7 March 1852)
DaughterCatharina Elisabeth Cats (b. 4 November 1850)
DaughterMaaike Pieters Cats+ (b. 4 April 1853, d. 13 March 1921)
SonBartele Pieters Cats (b. 28 March 1856, d. 8 October 1882)

Biography

Pieter Barteles Cats was born in 1820 in Nijehaske. He and Maria Petronella Jans Holkema were married on 28 May 1843 in Akkrum. Pieter Barteles Cats died on 5 January 1890 at age ~70 in Franeker.
Pieter Barteles Cats has reference number 405. Pieter Barteles Cats was a Winkelier te Nijehaske.
Last Edited11 October 2021

Catharina Elisabeth Holkema

F, #406, b. 11 September 1826, d. 4 August 1897

Parents

FatherJohannes (Jan)Holkema (Joan van Aalburg Holkema) (b. 27 April 1789, d. 23 July 1865)
MotherFettje Arjens Verwerda (b. 4 June 1783, d. 22 September 1848)

Family: Douwe Harmens Woudhuizen (b. 8 November 1822, d. 18 November 1898)

DaughterElisa Douwes Woudhuizen (b. 10 June 1850, d. 6 January 1905)
SonHarmen Douwes Woudhuizen (b. 29 June 1852)
DaughterFettje Douwes Woudhuizen+ (b. 30 March 1856)
SonJan Douwes Woudhuizen (b. 3 April 1858)

Biography

Catharina Elisabeth Holkema was born on 11 September 1826 in Akkrum. Douwe Harmens Woudhuizen and Catharina Elisabeth Holkema were married on 24 July 1850 in Akkrum. She died on 4 August 1897 at age 70 in Franeker.
Catharina Elisabeth Holkema has reference number 406.
Last Edited11 October 2021

Douwe Harmens Woudhuizen

M, #407, b. 8 November 1822, d. 18 November 1898

Parents

FatherHarmen Uilkes Woudhuizen (b. about 1800)
MotherAkke Pieters Delstra (b. about 1800)

Family: Catharina Elisabeth Holkema (b. 11 September 1826, d. 4 August 1897)

DaughterElisa Douwes Woudhuizen (b. 10 June 1850, d. 6 January 1905)
SonHarmen Douwes Woudhuizen (b. 29 June 1852)
DaughterFettje Douwes Woudhuizen+ (b. 30 March 1856)
SonJan Douwes Woudhuizen (b. 3 April 1858)

Biography

Douwe Harmens Woudhuizen was born on 8 November 1822 in Sneek. He and Catharina Elisabeth Holkema were married on 24 July 1850 in Akkrum. Douwe Harmens Woudhuizen died on 18 November 1898 at age 76 in Franeker.
Douwe Harmens Woudhuizen has reference number 407.
Last Edited11 October 2021

Petrus Holkema

M, #408, b. 13 August 1821, d. 23 July 1822

Parents

FatherJohannes (Jan)Holkema (Joan van Aalburg Holkema) (b. 27 April 1789, d. 23 July 1865)
MotherFettje Arjens Verwerda (b. 4 June 1783, d. 22 September 1848)

Biography

Petrus Holkema was born on 13 August 1821. He died on 23 July 1822 at age 0.
Petrus Holkema has reference number 408.
Last Edited11 October 2021

Petrus Holkema

M, #409, b. 4 September 1823, d. 9 September 1827

Parents

FatherJohannes (Jan)Holkema (Joan van Aalburg Holkema) (b. 27 April 1789, d. 23 July 1865)
MotherFettje Arjens Verwerda (b. 4 June 1783, d. 22 September 1848)

Biography

Petrus Holkema was born on 4 September 1823. He died on 9 September 1827 at age 4.
Petrus Holkema has reference number 409.
Last Edited11 October 2021

Franciscus Willem Pieters Holkema

M, #410, b. 19 January 1703, d. 30 May 1764

Parents

FatherPieter Fransen (Pytter Franss) Holkema (b. about 1675, d. 9 September 1725)
MotherMeijncke Daniels van der Leij (d. 7 August 1725)

Family: Hylkjen Klases van Grouw (b. about 1705)

DaughterMinke Holkema (b. 29 March 1733)
SonPytter Holkema (b. 12 June 1735)
DaughterJetske Holkema (b. 1737)
SonPytter Holkema (b. 27 December 1739)
DaughterPyttie Holkema (b. 1741)
SonPytter Holkema (b. 21 June 1744)
SonPytter (Petrus) Franses Holkema+ (b. 19 April 1746, d. 5 March 1818)

Biography

Franciscus Willem Pieters Holkema was born on 19 January 1703 in 1703 te Sneek. He and Hylkjen Klases van Grouw were married on 25 May 1732 in Grouw. Franciscus Willem Pieters Holkema died on 30 May 1764 at age 61 in Makkum.
Frans P. heeft voor dominee gestudeerd aan de Hoogeschool te Franeker. Hij verbleef daar nog toen zijn ouders in 1725 overleden en kreeg op verzoek Claes Oldendorp, koopman te Sneek, als curator toegewezen, zoals blijkt uit een akte d.d. 13.9.1725 in het autorisatieboek R3, luidend:
"Het gerecht der steede Sneek, gehoord het verzoek van Franciscus Holkema, oud in 't 22e jaar, nagelaten zoon van Pieter Fransen Holkema ende Minke van der Leij, zijn wijlen olderen, en het consent van Claes oldendorp, burger kopman binnen Sneek, in dezen .... het den ... voornoemd geautorizeerd tot curator over den .... en om dezelfve curatele wel en getrouw te bedienen, heeft den behoorlijken eed gepresteerd in handen van den presideren de burgemeester Rinzo Wijbinga enz. enz."

Nadat hij als dominee was afgestudeerd werd hij op 31.7.1732 beroepen in Makkum en Cornwerd.
Hij trouwde op 15.5.1732 te Grouw met Hylke Klases, dochter van Klaas Siebrens en Jetske Siemens. (Over l.g. familie tot nu toe geen nadere kinderen bekend).
Blijkens het Quotisatiecohier Makkum 1748 (een eenmalige belasting) bestond het gezin van Frans (later aangeduid als Franciscus) Holkema toen uit:
3 personen boven 12 jaar oud - dit moeten Frans, echtgenote en Minke zijn;
2 personen beneden 12 jaar oud - dit moeten zijn Jetske (1737) en Pytter (1746).
Zij hadden in 1748 dus 3 kinderen; Pytter is de stamvader van de verdere Holkema's, over Minke en Jetske heb ik nog geen verdere gegevens.

Ten behoeve van de b.g. belasting werden de gezinnen betr. hun welstand gewaardeerd. Deze waardering luidde voor het gezin van Frans Holkema: "niet begoedigt F 2500".
In het b.g. Quotisatiecohier van Makkum trof ik ook nog aan een Claes Pytters ("gemeen koemelker F 2000 met vrouw en 1 kind beneden 12 jr."). In verband met de mogelijkheid, dat het hier om de jongere broer van Frans zou gaan, heb ik in deze richting wat verder gesnuffeld, maar geen enkele nadere aanwijzing in die richting gevonden. Wel bleek het, dat er in Makkum heel wat personen afstammend van een "Pytter" voorkwamen, zodat de b.g. veronderstelling waarschijnlijk wel niet juist zal zijn.

N.B. In het kerkje van Cornwerd hangt nog een schild van Ds. Frans Holkema met de tekst :
""Kornwerd 1740 Franciscus Holkema leeraar tot Mackum & Cornwart alsmede derde kerkvoogdt Ano 1740 "".
Hervormde kerk in Cornwerd

Deze kerk is, hoewel dat op het eerste gezicht niet te zien is, in eerste instantie 13e eeuws. Na wijzigingen in de 14e en 16e eeuw is de kerk in 1898 voorzien van een nieuwe toren. In 1916 zijn het schip en het koor ommetseld en kreeg de kerk zijn huidige uiterlijk. Tot de inventaris behoren een preekstoel met doophek (1740), vier wapenborden (1740) en een door L. van Dam en Zn. Gebouwd orgel (1865).
Franciscus Willem Pieters Holkema has reference number 410. Franciscus Willem Pieters Holkema was a Ned. herv. predikant te Cornwerd; hier is ook een gedenkbord met wapen.Vanaf 13 juli 132 te Makkum.
Last Edited11 October 2021

Hylkjen Klases van Grouw

F, #411, b. about 1705

Parents

Family: Franciscus Willem Pieters Holkema (b. 19 January 1703, d. 30 May 1764)

DaughterMinke Holkema (b. 29 March 1733)
SonPytter Holkema (b. 12 June 1735)
DaughterJetske Holkema (b. 1737)
SonPytter Holkema (b. 27 December 1739)
DaughterPyttie Holkema (b. 1741)
SonPytter Holkema (b. 21 June 1744)
SonPytter (Petrus) Franses Holkema+ (b. 19 April 1746, d. 5 March 1818)

Biography

Hylkjen Klases van Grouw was born about 1705 in Grouw. Franciscus Willem Pieters Holkema and Hylkjen Klases van Grouw were married on 25 May 1732 in Grouw.
Hylkjen Klases van Grouw has reference number 411.
Last Edited11 October 2021

Klaas Siebrens

M, #412

Family: Jetske Symens

DaughterHylkjen Klases van Grouw+ (b. about 1705)

Biography

Klaas Siebrens and Jetske Symens were married on 28 April 1700.
Klaas Siebrens has reference number 412.
Last Edited11 October 2021

Jetske Symens

F, #413

Family: Klaas Siebrens

DaughterHylkjen Klases van Grouw+ (b. about 1705)

Biography

Klaas Siebrens and Jetske Symens were married on 28 April 1700.
Jetske Symens has reference number 413.
Last Edited11 October 2021

Minke Holkema

F, #414, b. 29 March 1733

Parents

FatherFranciscus Willem Pieters Holkema (b. 19 January 1703, d. 30 May 1764)
MotherHylkjen Klases van Grouw (b. about 1705)

Biography

Minke Holkema was born on 29 March 1733 in Makkum.
Minke Holkema has reference number 414.
Last Edited11 October 2021

Pytter Holkema

M, #415, b. 12 June 1735

Parents

FatherFranciscus Willem Pieters Holkema (b. 19 January 1703, d. 30 May 1764)
MotherHylkjen Klases van Grouw (b. about 1705)

Biography

Pytter Holkema was born on 12 June 1735 in Makkum. He died in jong overleden.
Pytter Holkema has reference number 415.
Last Edited11 October 2021

Jetske Holkema

F, #416, b. 1737

Parents

FatherFranciscus Willem Pieters Holkema (b. 19 January 1703, d. 30 May 1764)
MotherHylkjen Klases van Grouw (b. about 1705)

Biography

Jetske Holkema was born in 1737.
Jetske Holkema has reference number 416. She was baptized on 22 December 1737 in Makkum.
Last Edited11 October 2021

Pytter Holkema

M, #417, b. 27 December 1739

Parents

FatherFranciscus Willem Pieters Holkema (b. 19 January 1703, d. 30 May 1764)
MotherHylkjen Klases van Grouw (b. about 1705)

Biography

Pytter Holkema was born on 27 December 1739 in Makkum. He died in jong overleden.
Pytter Holkema has reference number 417.
Last Edited11 October 2021

Pyttie Holkema

F, #418, b. 1741

Parents

FatherFranciscus Willem Pieters Holkema (b. 19 January 1703, d. 30 May 1764)
MotherHylkjen Klases van Grouw (b. about 1705)

Biography

Pyttie Holkema was born in 1741 in Makkum.
Geboren op 15 jan 1741. Pyttie Holkema has reference number 418. She was baptized on 15 January 1741.
Last Edited11 October 2021

Pytter Holkema

M, #419, b. 21 June 1744

Parents

FatherFranciscus Willem Pieters Holkema (b. 19 January 1703, d. 30 May 1764)
MotherHylkjen Klases van Grouw (b. about 1705)

Biography

Pytter Holkema was born on 21 June 1744 in Makkum. He died in jong overleden.
Pytter Holkema has reference number 419.
Last Edited11 October 2021

Pieter Fransen (Pytter Franss) Holkema

M, #420, b. about 1675, d. 9 September 1725

Parents

FatherFrans Willems Holkema (b. 1647, d. after 1697)
MotherEelck Pieters (d. after 1697)

Family: Meijncke Daniels van der Leij (d. 7 August 1725)

DaughterAaltie Pieters Holkema
SonFranciscus Willem Pieters Holkema+ (b. 19 January 1703, d. 30 May 1764)
DaughterMinke Pieters Holkema+ (b. 28 April 1706)
SonDaniel Pieters Holkema (b. 21 December 1710)
DaughterAntje Pieters Holkema (b. 21 October 1714)
SonFeijke Pieters Holkema (b. 27 June 1717)

Biography

Pieter Fransen (Pytter Franss) Holkema was born about 1675 in Arum. He and Meijncke Daniels van der Leij were married on 10 September 1698 in Sneek. Pieter Fransen (Pytter Franss) Holkema died on 9 September 1725 in Sneek.
Pieter Fransen en zijn gezin verhuisden in januari 1702 van Staveren naar Sneek,waar hij "buiten het Hoogend"een mast-en blokmakerij startte.

Pieter Fransen en zijn vrouw vestigden zich na hun huwelijk eerst in Stavoren. Waarschijnlijk heeft Pieter, die evenals zijn vader houtbewerker was (mast- en blokmaker), bij zijn vader gewerkt en na diens overlijden het bedrijf voortgezet. Hij deed zijn belijdenis in de kerk te Stavoren op 22.11.1698, dus nadat hij reeds in Sneek in de kerk was getrouwd. Minke, zijn vrouw, werd in Stavoren als lidmaat ingeschreven op 26.5.1699.

In januari 1702 verhuisden Pieter F. en zijn vrouw naar Sneek. Volgens het burgerboek aldaar, zijn ze daar vanuit Stvoren op 28.1.1702 binnengekomen ("juratis"). Op 26.4.1703 werden ze als lidmaat van de geref. kerk te Sneek ingeschreven.

Pieter F. had in Sneek een mast- en blokmakerij "buiten het Hoogend", waar hij ook woonde. Daar ook ten tijde van Pieter F. familienamen nog praktisch niet genoemd werden, was ik blij hem in enige hypotheekakten aangeduid te vinden als Pieter Fransen Holckema, wat dus wederom een bevestiging was, dat het ook hier om de juiste persoon ging. Hij trouwde, zoals boven wordt genoemd, met Meijnke (ook aangeduid als Minke) Daniëls van der Leij, dochter van Daniël van der Leij, medisch doctor te Sneek en Meijncke Sydses van Schagen. Aan het eind van dit hoofdstuk enige verdere gegevens over deze familie.

Pieter F. en zijn vrouw kregen waarschijnlijk 6 kinderen. Behalve omtrent Frans heb ik over de andere kinderen tot nu toe geen duidelijke gegevens kunnen vinden. Wel vond ik hun namen in enkele gevallen in doop- en trouwinformaties:
(trouwboek Geref. kerk Sneek nr. 667):
1) 26.04.1738 : getrouwd Lubbe Gerrits "op 't Heerenveen en Aeltie Pyters van der Werft te Sneek
2) 2.02.1740 : Claes Pyters en Pytronella de Vries te Sneek
3) 23.12.1743 : Claes Pyters -Hagiens tot Sneek en Froukjen Hendriks Weidkamp tot Bergum

Opm.: waarschijnlijk zijn de onder 2 en 3 genoemde Claes Pyters niet identiek, o.a. vanwege de toevoeging (ter onderscheidig Hagiens, maar ook omdat betr. een overlijden van Pytronella niets te vinden is; tenslotte zie hieronder 3.
(dopen in Sneek -doopboek geref. kerk no. 660):

1) 26.01.1740 : gedoopt Grytje, dochter van Haring Jacobs en Mincke Pyters;
2) 2.03.1740 : gedoopt Lammert, zoon van Andries Lammerts en Aeltje Pieters; dit is ongetwijfeld een andere Aeltje dan de hierboven als getrouwd met Lubbe Gerrits genoemde??
3) 25.02.1743 : gedoopt Trijntje, dochter van Claes Pyters en Pyternelle Barths. Deze zullen zeer waarschijnlijk identiek zijn met het hierboven onder 2) als getrouwd paar. (De Vries is Pyternelle's familienaam; Barth de naam van haar vader). Het blijft echter onzeker of deze Claes identiek is met de zoon van Pieter F. In het speciecohier Sneek 1748 (belasting) komt voor een Claes Pyters, wonend in de "Scharn"; in soortgelijke cohieren van 1750 en 1752 komt hij echter op dat adres, niet meer voor.

N.B. Uit de boedelinventarisatie, die na het overlijden van Pieter F. en zijn vrouw werd opge-maakt, blijkt, dat er afgezien van Frans nog 4 kinderen waren, zodat waarschijnlijk één van de andere kinderen inmiddels overleden was. (Volgens een gevonden "losse" notitie, die ik niet bevestigd kon vinden, was Feijke Pyters in 1739 overleden. In de officiële boeken, vond ik noch hieromtrent, noch betr. overlijden van één van de andere kinderen iets!)

Zoals hierboven vermeld, had Pieter F. een mast- en blokmakerij. Daarnaast oefende hij blijkbaar ook het boerenbedrijf uit, zoals uit de inventarisatie na zijn dood blijkt, waarin o.a. 10 melkkoeien worden genoemd. Hij huurde daarvoor ook diverse percelen grasland van de Diaconi. Behalve een huis met schuur en timmerwerkplaats "buiten het Hoogend", waar hij dus met zijn gezin woonde, bezat hij nog een woning in de Galigastraat, door meerdere huurders bewoond. Was dit misschien door vererving verkregen van zijn vrouw's zijde en/of zou zijn moeder na de dood van zijn vader (resp. toen Pieter met zijn gezin naar Sneek verhuisde), daar gewoond hebben?

Uit de b.g. inventarisatie, die op 13.9.1725 plaats had, blijkt overigens, dat de financiële positie van Pieter F. niet sterk was:
totaal profijtelijke staat
(o.a. huysinge, schuur, timmerhuys buiten het Hoogend,
huys in de Galigastraat, 10 melkkoeien car. glds. 1537. 2.12
totale schulden 1720.13. 8
te kort car. glds. 183.10.12

In het overzicht van schulden komt o.a. een vordering voor van de medicus J. van Hasenhoek, waarbij vermeld wordt, dat Pieter en zijn vrouw overleden zouden zijn aan "blis" koorts. (Ik heb tot nu toe bij verschillende artsen tevergeefds geprobeerd uit te vinden wat voor ziekte dat geweest kan zijn).
Tenslotte onderstaand een opgave van de in de hypotheekboeken van Sneek gevonden akten betrekking hebbend op Pieter F.:
6.09.1719 - Pytter Fransen (Holckema), mr. blokmaker en Minke van der Leij buiten het Hoogend te Sneek, bekennen schuldig te zijn aan:
Age Doedes, scheepstimmerman te Sneek C.Glds. 500
16.6.1720 - idem....
Age Doedes C.Glds. 250
3.05.1721 - idem....
Age Doedes C.Glds. 500

3.05.1721 - idem....
Age Doedes C.Glds. 250
14.7.1721 - idem....
Gerben Jacobs, mr. kuiper en houtkoper C.Glds. 64,14
8.01.1723 - idem.... erkent bij strijkgeld gehuurd te hebbben van de
voogden van het Burger-Weeshuis te Sneek:
a) ruim 8 pondemaat "los" land buiten 't Hoogend
b) 5 ½ pondemaat idem gelegen bij Memerts achter Tijnga
26.10.1724 - idem....
Sije Gerrits, mr. grofsmid en koopman C.Glds. 200
13.07.1724 - idem.... verklaring betr. nog te betalen aan Jacobus de
Wit, koopman te Amsterdam, wegens koop van hout C.Glds. 135

Tenslotte onderstaand de door mij gevonden gegevens betr. de familierelaties van Meincke Daniëls van der Leij, de vrouw van Pieter Fransen Holckema (een en ander ontleend aan het Stamboek van de Friesche Adel van de Haan en Hettema. De gegevens staan vermeld onder de familie Tietema).

Feijcke van der Leij - kamerbode ter Admiraliteit te Dokkum; huwde aug. 1626 met Antje Tijmens;
1. Claes van der Leij, chirurgijn te Tzummar
2. Willem van der Leij, chirurgijn te Arum, huwde Antje Sjoerds Beijnthema
Kinderen:
a) Claes, chirurgijn Arum, overl. 17??
b) Feijcke, chirurgijn en dorpsrechter te Wirdum, overl. 3.8.173? (geen kinderen)
c) Seert, chirurgijn St. Anna Parochie
3. Daniël van der Leij, ged. Dokkum 30.6.164?, medisch doctor te Sneek, huwde Meijncke Sydses van Schagen, Sneek, te Franeker 27.4.1673
kinderen:
a) Minke - Huwde Pieter F. "Holcama"
kinderen: Franciscus
Feijke (overl. 1739)
Antje
?...
betr. andere kinderen geen gegevens
4. Jan van der Leij, kamerbode Admiraliteit te Harlingen.

Verschillende leden van de familie van der Leij "beneficieerden van de Tietema-leen. Ook aan Franciscus Holkema werd die toegewezen:
(Bijlage Siv. Sent. Hof van Friesland 707-4 van 27.10.174? .... verklaart Ds. Franciscus Holkema van Makkum, dat Johannes Clasen, in leven bakker te Dokkum, en zijn moeder Minke Daniëls van der Leij, in leven vrouw van zijn vader Pieter Holkema, volle neefs kinderen en also "agterzusterlingen" zijn geweest. Zij zijn rechthebbende in het Dr. Douwe Tietema-leen gesticht 11.10.1528.)
Pieter Fransen (Pytter Franss) Holkema has reference number 420. Pieter Fransen (Pytter Franss) Holkema was a Meester blok-en mastmaker,ook houder van koeien. He was baptized on 22 November 1698 in Staveren.
Last Edited11 October 2021

Meijncke Daniels van der Leij

F, #421, d. 7 August 1725

Parents

Family: Pieter Fransen (Pytter Franss) Holkema (b. about 1675, d. 9 September 1725)

DaughterAaltie Pieters Holkema
SonFranciscus Willem Pieters Holkema+ (b. 19 January 1703, d. 30 May 1764)
DaughterMinke Pieters Holkema+ (b. 28 April 1706)
SonDaniel Pieters Holkema (b. 21 December 1710)
DaughterAntje Pieters Holkema (b. 21 October 1714)
SonFeijke Pieters Holkema (b. 27 June 1717)

Biography

Pieter Fransen (Pytter Franss) Holkema and Meijncke Daniels van der Leij were married on 10 September 1698 in Sneek. She died on 7 August 1725 in Sneek.
Meijncke Daniels van der Leij has reference number 421. She was baptized on 23 December 1674 in Sneek.
Last Edited11 October 2021

Minke Pieters Holkema

F, #422, b. 28 April 1706

Parents

FatherPieter Fransen (Pytter Franss) Holkema (b. about 1675, d. 9 September 1725)
MotherMeijncke Daniels van der Leij (d. 7 August 1725)

Biography

Minke Pieters Holkema was born on 28 April 1706.
Minke Pieters Holkema has reference number 422.
Last Edited11 October 2021

Aaltie Pieters Holkema

F, #423

Parents

FatherPieter Fransen (Pytter Franss) Holkema (b. about 1675, d. 9 September 1725)
MotherMeijncke Daniels van der Leij (d. 7 August 1725)

Biography

Aaltie Pieters Holkema has reference number 423. She was baptized on 4 March 1708.
Last Edited11 October 2021

Daniel Pieters Holkema

M, #424, b. 21 December 1710

Parents

FatherPieter Fransen (Pytter Franss) Holkema (b. about 1675, d. 9 September 1725)
MotherMeijncke Daniels van der Leij (d. 7 August 1725)

Biography

Daniel Pieters Holkema was born on 21 December 1710.
Daniel Pieters Holkema has reference number 424.
Last Edited11 October 2021

Antje Pieters Holkema

F, #425, b. 21 October 1714

Parents

FatherPieter Fransen (Pytter Franss) Holkema (b. about 1675, d. 9 September 1725)
MotherMeijncke Daniels van der Leij (d. 7 August 1725)

Biography

Antje Pieters Holkema was born on 21 October 1714. Pijtter Haijes and Antje Pieters Holkema were married on 30 September 1753 in Franeker.
Antje Pieters Holkema has reference number 425.
Last Edited11 October 2021