Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 19

Klaas de Vrij

M, #451

Family: Trijntje Holkema (b. 5 May 1878)

SonKoop Klases de Vrij (b. 17 February 1911, d. 26 January 2002)

Biography

Klaas de Vrij and Trijntje Holkema were married on 5 September 1901 in Haskerland.
Klaas de Vrij has reference number 451.
Last Edited11 October 2021

Pieter Jans Buwalda

M, #452, b. 6 December 1780, d. 25 April 1829

Parents

FatherJan Klazes Buwalda (b. 24 January 1741, d. 9 September 1783)
MotherTrijntje Siebrens Reidsma (b. 13 March 1747, d. 4 May 1823)

Family: Aukje Ulbes Rijpma

DaughterAfke Pieters Buwalda (b. 9 February 1805)
SonJan Pieters Buwalda (b. 22 January 1809)

Biography

Pieter Jans Buwalda was born on 6 December 1780 in Burgwerd. He and Aukje Ulbes Rijpma were married on 4 November 1804 in Burgwerd. Pieter Jans Buwalda and Sjieuwke Augustinus Lycklama à Nijeholt were married on 1 May 1812 in Wonseradeel. Pieter Jans Buwalda died on 25 April 1829 at age 48 in Burgwerd.
Pieter Jans Buwalda has reference number 453.
Last Edited11 October 2021

Claes Jacobs Grons

M, #453, b. 1633, d. 20 September 1715

Parents

FatherJacob N. Grons (b. about 1600)

Family: Antje Arjens Buwus Riemersma (b. 1647, d. 31 October 1712)

DaughterHiltje Claes Grons+ (b. 1674)
DaughterJanke Claes Grons+ (b. 1683, d. 9 February 1772)
DaughterAntje Claes Grons+ (b. 1687, d. 30 October 1760)

Biography

Claes Jacobs Grons was born in 1633. He died on 20 September 1715 at age ~82 in Bolsward.
Boer op Grons state te Burgwerd.Ontvanger-generaal der consumptien van Friesland.

Bolsward 1715 2399 (=grafnummer Broerekerk te Bolsward) Den 20 september 1715 is in den heere gerust Claas Iacobs geweesen proviceonele ontvanger generaal der consumtien van Friesland oud int 82 iaaren en leit alhier begraven broerkerk.
Claes Jacobs Grons has reference number 454.
Last Edited11 October 2021

Hiltje Claes Grons

F, #454, b. 1674

Parents

FatherClaes Jacobs Grons (b. 1633, d. 20 September 1715)
MotherAntje Arjens Buwus Riemersma (b. 1647, d. 31 October 1712)

Family: Jan Reinders Buwalda (b. 26 September 1669, d. 28 April 1747)

SonClaes Jans Buwalda+ (b. 1697, d. 8 January 1749)

Biography

Hiltje Claes Grons was born in 1674. Jan Reinders Buwalda and Hiltje Claes Grons were married on 25 December 1693 in Burgwerd.
Hiltje Claes Grons has reference number 455. She was baptized on 25 December 1693 in Burgwerd.
Last Edited11 October 2021

Jan Reinders Buwalda

M, #455, b. 26 September 1669, d. 28 April 1747

Parents

FatherReynder Jans Buwalda (b. about 1645, d. 1698)
MotherClaaske Reins (b. 1643, d. 19 June 1739)

Family: Hiltje Claes Grons (b. 1674)

SonClaes Jans Buwalda+ (b. 1697, d. 8 January 1749)

Biography

Jan Reinders Buwalda was born on 26 September 1669 in Burgwerd. He and Hiltje Claes Grons were married on 25 December 1693 in Burgwerd. Jan Reinders Buwalda died on 28 April 1747 at age 77 in Burgwerd.
Jan Reinders Buwalda has reference number 456. Jan Reinders Buwalda was a Boer en ontvanger en kerkvoogd in Burgwerd. He was baptized on 26 September 1669 in Burgwerd.
Last Edited11 October 2021

Claes Jans Buwalda

M, #456, b. 1697, d. 8 January 1749

Parents

FatherJan Reinders Buwalda (b. 26 September 1669, d. 28 April 1747)
MotherHiltje Claes Grons (b. 1674)

Family: Jisck Pytters Boltjes (b. 20 October 1700, d. 26 January 1776)

SonArjen Klazes Buwalda+ (b. 1 December 1729, d. 17 September 1807)
SonJan Klazes Buwalda+ (b. 24 January 1741, d. 9 September 1783)

Biography

Claes Jans Buwalda was born in 1697 in Burgwerd. He and Jisck Pytters Boltjes were married on 15 December 1721 in Bolsward. Claes Jans Buwalda died on 8 January 1749 at age ~52 in Burgwerd.
Claes Jans Buwalda has reference number 457. Claes Jans Buwalda was a Koopman te Bolsward.Schrijver van een compagnie. He was baptized on 9 May 1697.
Last Edited11 October 2021

Jisck Pytters Boltjes

F, #457, b. 20 October 1700, d. 26 January 1776

Parents

Family: Claes Jans Buwalda (b. 1697, d. 8 January 1749)

SonArjen Klazes Buwalda+ (b. 1 December 1729, d. 17 September 1807)
SonJan Klazes Buwalda+ (b. 24 January 1741, d. 9 September 1783)

Biography

Jisck Pytters Boltjes was born on 20 October 1700 in Bolsward. Claes Jans Buwalda and Jisck Pytters Boltjes were married on 15 December 1721 in Bolsward. She died on 26 January 1776 at age 75 in Bolsward.
Bolsward 1776 2297(=grafnummer Broerekerk te Bolsward) Den 26 ianuarius 1776 is overleeden Isk Boltjes wed: C. Buwalda in leeven ontfanger tot Burgwert oud 75 iaar & 9 maanden legt alhier begraven broerkerk. Jisck Pytters Boltjes has reference number 458.
Last Edited11 October 2021

Arjen Klazes Buwalda

M, #458, b. 1 December 1729, d. 17 September 1807

Parents

FatherClaes Jans Buwalda (b. 1697, d. 8 January 1749)
MotherJisck Pytters Boltjes (b. 20 October 1700, d. 26 January 1776)

Family: Janke Jouwerts Stapert (b. 1730, d. 16 May 1809)

DaughterAnke Arjens Buwalda+ (b. 1754, d. 15 January 1789)

Biography

Arjen Klazes Buwalda was born on 1 December 1729 in Bolsward. He and Janke Jouwerts Stapert were married on 31 October 1751 in Lemmer. Arjen Klazes Buwalda died on 17 September 1807 at age 77 in Lemmer aan de pest.
Statenbijbel. In 1729 gedrukt bij Pieter en Jacob Keur te Dordrecht. Kaft met leer en koperbeslag. Voor in de bijbel losse vellen papier met daarop notities inzake het gezin van Arjen Buwalda (geboren 1729) en Janke Stapert (geboren 1730). Deze aantekeningen zijn gemaakt naar aanleiding van geboorten en overlijdens van familie- en gezinsleden en andere speciale gebeurtenissen. Zo noteert Arjen Buwalda "Den 20 Januari 1763 ben ik met peerd en Sleed van d: Lemmer gereeden over zee na Inkhuisen daar te Stee".
Achtergrondinformatie De bijbels is van Arjen Buwalda terecht gekomen in de familie Buwalda van Haga

1810 Lemmer, notaris J.H. de Carpentier
Inv. nr. 098001 repertoire nr. 31 d.d. 27 januari 1810
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van onroerende goederen te Lemmer
- Ane Buwalda te Sneek
- Geesjen Witteveen te Lemmer, weduwe van Klaas Buwalda als
moeder van en voogd over Cornelis, Arjen, Sjoerdje en Auke
Buwalda
- Janke Buwalda te Lemmer, gehuwd met Johannes van der Zweep
- Arjen Buwalda van Haga te Sneek
- Bauke Haga te Sneek
- Janke Haga te Akkrum, gehuwd met F. Holkema
- Sietske Haga te Ferwoude, gehuwd met Cornelis Cuipers
- Jouwert Buwalda, koopman te Lemmer
- Arjen Buwalda te Lemmer, in leven gehuwd met Janke
Jouwerts Stapert, beiden als erflater; beiden in leven
woonachig te Lemmer.
Arjen Klazes Buwalda has reference number 459. Arjen Klazes Buwalda was a Houtkoper.
Last Edited11 October 2021

Janke Jouwerts Stapert

F, #459, b. 1730, d. 16 May 1809

Parents

FatherJouwert Sybrens Stapert (b. 1689, d. 29 May 1774)
MotherTet Nannes Musculus (b. 1697)

Family: Arjen Klazes Buwalda (b. 1 December 1729, d. 17 September 1807)

DaughterAnke Arjens Buwalda+ (b. 1754, d. 15 January 1789)

Biography

Janke Jouwerts Stapert was born in 1730. Arjen Klazes Buwalda and Janke Jouwerts Stapert were married on 31 October 1751 in Lemmer. She died on 16 May 1809 at age ~79 in Lemmer aan de pest.
1810 Lemmer, notaris J.H. de Carpentier
Inv. nr. 098001 repertoire nr. 31 d.d. 27 januari 1810
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van onroerende goederen te Lemmer
- Ane Buwalda te Sneek
- Geesjen Witteveen te Lemmer, weduwe van Klaas Buwalda als
moeder van en voogd over Cornelis, Arjen, Sjoerdje en Auke
Buwalda
- Janke Buwalda te Lemmer, gehuwd met Johannes van der Zweep
- Arjen Buwalda van Haga te Sneek
- Bauke Haga te Sneek
- Janke Haga te Akkrum, gehuwd met F. Holkema
- Sietske Haga te Ferwoude, gehuwd met Cornelis Cuipers
- Jouwert Buwalda, koopman te Lemmer
- Arjen Buwalda te Lemmer, in leven gehuwd met Janke
Jouwerts Stapert, beiden als erflater; beiden in leven
woonachig te Lemmer.
Janke Jouwerts Stapert has reference number 460. She was baptized on 25 February 1731 in Lemmer.
Last Edited11 October 2021

Tjitte Holkema

M, #460, b. 1 November 1872

Parents

FatherFranciscus Holkema (b. 14 December 1835, d. 24 March 1894)
MotherAkke Klazes de Vries (b. 6 June 1841)

Family: Akke Bergsma (b. 24 March 1875, d. 29 November 1934)

DaughterAkke Holkema (b. 16 April 1897, d. 15 June 1950)
DaughterJanke Holkema+ (b. 15 September 1916, d. 3 November 1963)

Biography

Tjitte Holkema was born on 1 November 1872 in Goingarijp. He and Akke Bergsma were married on 30 January 1897 in Doniawerstal.
Tjitte Holkema has reference number 461. Tjitte Holkema was a Boeren knecht;veehouder te Broek.
Last Edited11 October 2021

Akke Bergsma

F, #461, b. 24 March 1875, d. 29 November 1934

Parents

Family: Tjitte Holkema (b. 1 November 1872)

DaughterAkke Holkema (b. 16 April 1897, d. 15 June 1950)
DaughterJanke Holkema+ (b. 15 September 1916, d. 3 November 1963)

Biography

Akke Bergsma was born on 24 March 1875 in Goingarijp. Tjitte Holkema and Akke Bergsma were married on 30 January 1897 in Doniawerstal. She died on 29 November 1934 at age 59 in Zuidlaren.
Akke Bergsma has reference number 462.
Last Edited11 October 2021

Akke Holkema

F, #462, b. 16 April 1897, d. 15 June 1950

Parents

FatherTjitte Holkema (b. 1 November 1872)
MotherAkke Bergsma (b. 24 March 1875, d. 29 November 1934)

Biography

Akke Holkema was born on 16 April 1897 in Doniawerstal. She died on 15 June 1950 at age 53 in joure.
Akke Holkema has reference number 463.
Last Edited11 October 2021

Neeltje Holkema

F, #463, b. 1876, d. 1899

Parents

FatherFranciscus Holkema (b. 14 December 1835, d. 24 March 1894)
MotherAkke Klazes de Vries (b. 6 June 1841)

Family: Wiebren Lenos (b. 25 September 1866)

DaughterAkke Lenos (b. 5 April 1894)
DaughterHotske Lenos (b. 16 December 1895)
SonJan Lenos (b. 2 November 1897)

Biography

Neeltje Holkema was born in 1876 in Goingarijp. Wiebren Lenos and Neeltje Holkema were married on 27 May 1893 in Aengwirden. She died in 1899 at age ~23.
Neeltje Holkema has reference number 464.
Last Edited11 October 2021

Wiebren Lenos

M, #464, b. 25 September 1866

Parents

FatherJan Berends Lenos (b. 9 January 1833, d. 8 February 1902)
MotherHotske Hotzes Brouwer

Family 1: Neeltje Holkema (b. 1876, d. 1899)

DaughterAkke Lenos (b. 5 April 1894)
DaughterHotske Lenos (b. 16 December 1895)
SonJan Lenos (b. 2 November 1897)

Family 2: Rinske Brouwer

DaughterJanke Lenos+ (b. 1900)
DaughterHotske Lenos (b. 2 October 1901)

Biography

Wiebren Lenos was born on 25 September 1866 in Broek. He and Neeltje Holkema were married on 27 May 1893 in Aengwirden. Wiebren Lenos and Rinske Brouwer were married on 20 May 1899 in Aengwirden.
Wiebren Lenos has reference number 465.
Last Edited11 October 2021

Jan Berends Lenos

M, #465, b. 9 January 1833, d. 8 February 1902

Parents

Family: Hotske Hotzes Brouwer

SonWiebren Lenos+ (b. 25 September 1866)

Biography

Jan Berends Lenos was born on 9 January 1833 in Schoterland. He and Hotske Hotzes Brouwer were married on 4 May 1860 in Doniawerstal. Jan Berends Lenos died on 8 February 1902 at age 69 in Aengwirden.
Jan Berends Lenos has reference number 466.
Last Edited11 October 2021

Hotske Hotzes Brouwer

F, #466

Family: Jan Berends Lenos (b. 9 January 1833, d. 8 February 1902)

SonWiebren Lenos+ (b. 25 September 1866)

Biography

Jan Berends Lenos and Hotske Hotzes Brouwer were married on 4 May 1860 in Doniawerstal.
Hotske Hotzes Brouwer has reference number 467.
Last Edited11 October 2021

Ton Andriessen

M, #467

Biography

Ton Andriessen has reference number 468.
Last Edited11 October 2021

Christiaan Hendrik Andriessen

M, #468

Parents

FatherTon Andriessen
MotherMinka Anna Holkema (b. 20 June 1958)

Biography

Christiaan Hendrik Andriessen has reference number 469.
Last Edited11 October 2021

Jacoba Elisabeth Kolff

F, #469, b. 22 August 1883

Biography

Jacoba Elisabeth Kolff was born on 22 August 1883 in Loemadjang (Probolinggo) Indonesie. Frans Arnout Folkersma and Jacoba Elisabeth Kolff were married on 18 May 1905 in Soerabaja.
Jacoba Elisabeth Kolff has reference number 470.
Last Edited11 October 2021

Anna Maria Toso

F, #470

Biography

Frans Arnout Folkersma and Anna Maria Toso were married in Den Haag.
Anna Maria Toso has reference number 471.
Last Edited11 October 2021

Elisa Douwes Woudhuizen

F, #471, b. 10 June 1850, d. 6 January 1905

Parents

FatherDouwe Harmens Woudhuizen (b. 8 November 1822, d. 18 November 1898)
MotherCatharina Elisabeth Holkema (b. 11 September 1826, d. 4 August 1897)

Biography

Elisa Douwes Woudhuizen was born on 10 June 1850 in Heerenveen. She died on 6 January 1905 at age 54 in Amsterdam.
Elisa Douwes Woudhuizen has reference number 472.
Last Edited11 October 2021

Harmina Feenstra

F, #472, b. 21 December 1849

Parents

FatherHendrik Harms Feenstra (b. 16 February 1810, d. 15 November 1855)
MotherChristina Beverbina Bruning (b. 26 August 1814, d. 7 October 1889)

Biography

Harmina Feenstra was born on 21 December 1849 in Groningen.
Harmina Feenstra has reference number 473.
Last Edited11 October 2021

Johan Schot

M, #473, b. 6 August 1888, d. 10 December 1926

Parents

FatherPaulus Johannes Schot (b. 13 September 1819)
MotherAnna Wilhelmina Smol

Family: Carolina Holkema (b. 3 September 1883, d. 27 February 1971)

SonJohan Schot (b. 15 July 1911, d. 1991)
SonJob Nicolaas Schot+ (b. 2 August 1913)
DaughterCarolina Schot (b. 15 August 1921)
SonFrans Jan Schot+ (b. 6 July 1926)

Biography

Johan Schot was born on 6 August 1888 in Rotterdam. He and Carolina Holkema were married on 13 May 1910 in Nijmegen. Johan Schot died on 10 December 1926 at age 38 in Groningen.
Johan Schot has reference number 474. Johan Schot was a typograaf.
Last Edited11 October 2021

Johan Schot

M, #474, b. 15 July 1911, d. 1991

Parents

FatherJohan Schot (b. 6 August 1888, d. 10 December 1926)
MotherCarolina Holkema (b. 3 September 1883, d. 27 February 1971)

Biography

Johan Schot was born on 15 July 1911 in Nijmegen. He and Eke de Jong were married in 1938. Johan Schot died in 1991 at age ~80.
Johan Schot has reference number 475. Johan Schot was a Directeur anoz ziekenfonds.
Last Edited11 October 2021

Job Nicolaas Schot

M, #475, b. 2 August 1913

Parents

FatherJohan Schot (b. 6 August 1888, d. 10 December 1926)
MotherCarolina Holkema (b. 3 September 1883, d. 27 February 1971)

Family: Martha G. Meester (b. 3 July 1916)

SonJohan Schot+ (b. 8 December 1941)
DaughterGerda Carolina Schot+ (b. 24 August 1944)

Biography

Job Nicolaas Schot was born on 2 August 1913 in Nijmegen. He and Martha G. Meester were married on 28 August 1939 in Groningen.
Job Nicolaas Schot has reference number 476. Job Nicolaas Schot was an Alg. proc. houder NV Philips.
Last Edited11 October 2021