Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 21

Jancke

F, #501

Family: Gijsbert Jetses Holckema (b. 1550, d. 1593)

SonJetse Gijsberts Holckema+
SonJacob Gijsberts (Japik Gysbertss) Holckema+ (b. 1579, d. 22 January )

Biography

Jancke has reference number 502.
Last Edited11 October 2021

Jetse Gijsberts Holckema

M, #502

Parents

FatherGijsbert Jetses Holckema (b. 1550, d. 1593)
MotherJancke

Family: Griet Wifsdr

SonSytze Jetzes Holckema+ (b. 1619)

Biography

Jetse Gijsberts Holckema and Griet Wifsdr were married on 22 December 1609.
Jetse Gijsberts Holckema has reference number 503. Jetse Gijsberts Holckema was a Slotenmaker. Jetse Gijsberts Holckema was a Burger hopman.
Last Edited11 October 2021

Dennis Knol

M, #503, b. 1979

Biography

Dennis Knol was born in 1979 in Leeuwarden.
Dennis Knol has reference number 504.
Last Edited11 October 2021

Ramon Pacos Toral

M, #504, b. 1974

Parents

Biography

Ramon Pacos Toral was born in 1974 in Enschede.
Ramon Pacos Toral has reference number 505.
Last Edited11 October 2021

Francisco Paco Martines (Paco) Toral

M, #505

Biography

Francisco Paco Martines (Paco) Toral has reference number 506.
Last Edited11 October 2021

Wilhelmina (Kars) (Wilma) Ellen

F, #506

Biography

Wilhelmina (Kars) (Wilma) Ellen has reference number 507.
Last Edited11 October 2021

Heere Pieters Boonstra

M, #507

Family: Carolina Karels Friso (b. 11 January 1804, d. 18 October 1847)

SonPieter Heeres Boonstra+ (b. 15 June 1830)

Biography

Heere Pieters Boonstra has reference number 508.
Last Edited11 October 2021

Carolina Karels Friso

F, #508, b. 11 January 1804, d. 18 October 1847

Parents

FatherCarel Barts Friso (b. 1766, d. 1820)
MotherJohanna Margaretha Keidel (b. 1766)

Family: Heere Pieters Boonstra

SonPieter Heeres Boonstra+ (b. 15 June 1830)

Biography

Carolina Karels Friso was born on 11 January 1804 in Leeuwarden. She died on 18 October 1847 at age 43 in Opsterland.
Carolina Karels Friso has reference number 509.
Last Edited11 October 2021

Sjoerd de Vries

M, #509, b. 12 June 1904, d. 6 December 1960

Parents

FatherGerrit Alles de Vries (b. 20 January 1862, d. 13 November 1951)
MotherEelkje Sjoerds van der Meer (b. 9 August 1867, d. 11 May 1937)

Family: Anna Holkema (b. 27 August 1907, d. 17 June 1999)

SonArjen Sjoerd de Vries (b. 20 October 1930, d. 1950)
SonGerrit Alle de Vries (b. 19 June 1935)
SonSjoerd de Vries+ (b. July 1939)
SonTrienco De Vries (b. 4 June 1948)

Biography

Sjoerd de Vries was born on 12 June 1904 in Rinsumageest. He died on 6 December 1960 at age 56 in Leeuwarden.
Sjoerd de Vries has reference number 510.
Last Edited11 October 2021

Heere Attes Blinksma

M, #510, b. 20 September 1816, d. 1 April 1912

Parents

FatherAte Heeres Blinksma (b. 6 May 1783, d. 4 October 1861)
MotherCatharina Elisabeth Holkema (b. 30 September 1781, d. 13 July 1841)

Biography

Heere Attes Blinksma was born on 20 September 1816 in Akkrum. He and Akke Sjoukes Bruinsma were married on 11 June 1845 in Utingeradeel. Heere Attes Blinksma and Fimke Klazes de Vos were married on 12 May 1881 in Utingeradeel. Heere Attes Blinksma died on 1 April 1912 at age 95 in Utingeradeel.
Heere Attes Blinksma has reference number 511.
Last Edited11 October 2021

Akke Sjoukes Bruinsma

F, #511, b. 1817

Parents

Biography

Akke Sjoukes Bruinsma was born in 1817 in Akkrum. Heere Attes Blinksma and Akke Sjoukes Bruinsma were married on 11 June 1845 in Utingeradeel.
Akke Sjoukes Bruinsma has reference number 512.
Last Edited11 October 2021

Sjouke Rienks Bruinsma

M, #512

Biography

Sjouke Rienks Bruinsma has reference number 513.
Last Edited11 October 2021

Sipkjen Sybolts Hiemstra

F, #513

Biography

Sipkjen Sybolts Hiemstra has reference number 514.
Last Edited11 October 2021

Bartle Pieters Cats

M, #514, b. 1793, d. 8 November 1883

Parents

FatherPieter Barteles Cats (b. 1764, d. 18 August 1827)
MotherLiesbet Jans Wientjes

Family: Maaike Jans Veenstra (b. 1788, d. 21 May 1842)

SonPieter Barteles Cats+ (b. 1820, d. 5 January 1890)
SonRinze Barteles Cats (b. 1822, d. 1823)
SonRinze Barteles Cats (b. 1824)

Biography

Bartle Pieters Cats was born in 1793. He died on 8 November 1883 at age ~90 in Haskerland.
Bartle Pieters Cats has reference number 515.
Last Edited11 October 2021

Maaike Jans Veenstra

F, #515, b. 1788, d. 21 May 1842

Parents

FatherJan Luitsens Veenstra (b. 1752, d. 22 May 1820)
MotherReinskjen Klazes

Family: Bartle Pieters Cats (b. 1793, d. 8 November 1883)

SonPieter Barteles Cats+ (b. 1820, d. 5 January 1890)
SonRinze Barteles Cats (b. 1822, d. 1823)
SonRinze Barteles Cats (b. 1824)

Biography

Maaike Jans Veenstra was born in 1788. She died on 21 May 1842 at age ~54 in Haskerland.
Maaike Jans Veenstra has reference number 516.
Last Edited11 October 2021

Aeltie Leenertsdr. Flasmar

F, #516, b. 1590

Parents

Biography

Aeltie Leenertsdr. Flasmar was born in 1590. Salvius Claess Nicolai Rolwagen and Aeltie Leenertsdr. Flasmar were married on 1 March 1612 in Leeuwarden.
Aeltie Leenertsdr. Flasmar has reference number 517.
Last Edited11 October 2021

Claes Jacobss

M, #517

Family: Lysbeth Salviusdr

SonSalvius Claess Nicolai Rolwagen+ (d. 1617)
DaughterHiltie Claes Nicolai Rolwagen (d. 7 November 1712)

Biography

Claes Jacobss and Lysbeth Salviusdr were married in 1590. Claes Jacobss died in voor 1611.
Claes Jacobss has reference number 518. Claes Jacobss was a Koemelker te Stiens.
Last Edited11 October 2021

Lysbeth Salviusdr

F, #518

Parents

FatherSalvius
MotherHilcke

Family: Claes Jacobss

SonSalvius Claess Nicolai Rolwagen+ (d. 1617)
DaughterHiltie Claes Nicolai Rolwagen (d. 7 November 1712)

Biography

Claes Jacobss and Lysbeth Salviusdr were married in 1590. She died in Na 1611.
Lysbeth Salviusdr has reference number 519.
Last Edited11 October 2021

Lenert Pyterss. Flasmar

M, #519, d. 1609

Family: Jouck Tiercxdr

DaughterAeltie Leenertsdr. Flasmar+ (b. 1590)

Biography

Lenert Pyterss. Flasmar died in 1609.
Lenert Pyterss. Flasmar has reference number 520. Lenert Pyterss. Flasmar was a Lakenkoper.
Last Edited11 October 2021

Jouck Tiercxdr

F, #520

Family: Lenert Pyterss. Flasmar (d. 1609)

DaughterAeltie Leenertsdr. Flasmar+ (b. 1590)

Biography

Wilcke Janss and Jouck Tiercxdr were married in 1610.
Jouck Tiercxdr has reference number 521.
Last Edited11 October 2021

Wilcke Janss

M, #521

Biography

Wilcke Janss and Jouck Tiercxdr were married in 1610.
Wilcke Janss has reference number 522.
Last Edited11 October 2021

Jouck Salviusdr. Nicolai

F, #522

Parents

Biography

Jan Foppes and Jouck Salviusdr. Nicolai were married on 8 August 1658 in Leeuwarden. Daniel Philippus Eilshemius and Jouck Salviusdr. Nicolai were married on 6 September 1663 in Dantumadeel.
Jouck Salviusdr. Nicolai has reference number 523.
Last Edited11 October 2021

Jan Foppes

M, #523

Biography

Jan Foppes and Jouck Salviusdr. Nicolai were married on 8 August 1658 in Leeuwarden.
Jan Foppes has reference number 524.
Last Edited11 October 2021

Daniel Philippus Eilshemius

M, #524

Biography

Daniel Philippus Eilshemius and Jantie Tjaards Buwalda were married on 26 May 1630 in Harlingen. Daniel Philippus Eilshemius and Jouck Salviusdr. Nicolai were married on 6 September 1663 in Dantumadeel.
Petrus Daniels Eilshemius Als kandidaat 27 febr. 1620 Leeuwarden 27 okt. 1623
Abraham Daniels Eilshemius Als kandidaat 12 april 1624 Beetgum 2 april 1627

Petrus en Abraham Eilshemius zijn broers. Hun vader was dominee Daniel Bernardi. Ze werden beide geboren in Emden (Oost Duitsland). Waarschijnlijk aangetrokken door de grootte schaarste aan dominee's in het net vrijgevochten Nederland, trokken ze naar de Nederlanden. Ze hadden nog een jongere broer Philippus Daniels Eilshemius.

Petrus was student te Groningen en Bremen. Was dominee te Schettens-Longerhouw van 1620-1623. Hierna te Leeuwarden van 1623-1632. Tenslotte te Emden van 1632 tot zijn dood op 14 okt. 1649. Werd te Schettens-Longerhouw opgevolgd door zijn jongere broer Abraham. Was gehuwd met Janneke Besten.

Abraham was student te Franeker in 1621. Was dominee te Schettens-Longerhouw van 1624-1627, als opvolger van zijn oudere broer Petrus. Stond hierna te Beetgum van 1627-1645 en Soest 1645-1649. Was gehuwd met Anneke Cornelis.

Philippus woonde te Harlingen
Dan was er nog een Daniel Philippus Eilshemius, predikant te Anjum. Deze zou een neef van bovengenoemde personen kunnen zijn. Daniel trouwde op 26 mei 1630 te Harlingen met Jantie Tjaards Buwalda die ong. 1608 geboren werd Harlingen (?). Ook Daniel zou dus in Emden geboren kunnen zijn aan het begin v/d 17e eeuw. Opmerkelijk genoeg was Gysbert Japiks zijn zwager, want hij huwde voor de 2e maal op 6 sept. 1663 met Joukje Salvis Nicolai, een zus van Gysbert zijn vrouw Syke.
Daniel Philippus Eilshemius has reference number 525. Daniel Philippus Eilshemius was a Predikant te Anjum en Birdaard.
Last Edited11 October 2021

Hiltie Claes Nicolai Rolwagen

F, #525, d. 7 November 1712

Parents

Biography

Hiltie Claes Nicolai Rolwagen died on 7 November 1712.
Hiltie Claes Nicolai Rolwagen has reference number 526.
Last Edited11 October 2021