Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 253

Donald Hygema

M, #6301

Parents

FatherIrvine Hygema
MotherCora

Biography

Donald Hygema has reference number 6370.
Last Edited11 October 2021

Sybe Sybes Haitsma

M, #6302, b. 1665, d. 1715

Parents

FatherSybe Hessels (b. about 1620)
MotherGriet Tyaerds (b. about 1620)

Family 1: Hinke Sybrens

SonSybren Sybes Haitsma+ (d. 20 September 1705)

Family 2: Hinke Sybrens (b. about 1665)

DaughterDoutszen Siebes Haitsma+
SonBauke Sybes Haytsma+ (b. 1693)

Biography

Sybe Sybes Haitsma was born in 1665. He and Hinke Sybrens were married about 1693 in Exmorrra. Sybe Sybes Haitsma died in 1715 at age ~50 in Exmorra.
Sybe Sybes Haitsma has reference number 6371. Sybe Sybes Haitsma was a Boer te Exmorra.
Last Edited11 October 2021

Hendrik Jacobus Schotanus à Sterringa

M, #6303

Biography

Hendrik Jacobus Schotanus à Sterringa has reference number 6372.
Last Edited11 October 2021

Teetske Hendriks Schotanus à Sterringa

F, #6304, b. 9 November 1812

Parents

Biography

Teetske Hendriks Schotanus à Sterringa was born on 9 November 1812. Broer Ates Haagsma and Teetske Hendriks Schotanus à Sterringa were married on 21 May 1836 in Wymbritsradeel.
Teetske Hendriks Schotanus à Sterringa has reference number 6373.
Last Edited11 October 2021

Intse Sybes

M, #6305

Parents

FatherSybe Hessels (b. about 1620)
MotherGriet Tyaerds (b. about 1620)

Biography

Intse Sybes has reference number 6374.
Last Edited11 October 2021

Hinke Sybrens

F, #6306

Family: Sybe Sybes Haitsma (b. 1665, d. 1715)

SonSybren Sybes Haitsma+ (d. 20 September 1705)

Biography

Sybe Sybes Haitsma and Hinke Sybrens were married about 1693 in Exmorrra.
Hinke Sybrens has reference number 6375.
Last Edited11 October 2021

Anne Jakobs Betzema

M, #6307, b. 30 September 1838

Parents

FatherJacob Johannes Betzema (b. 1804, d. 10 April 1863)
MotherStijntje Lubberts Ploegstra (b. 19 August 1794, d. 15 March 1870)

Family: Finne Wiebes Haagsma (b. 16 November 1834, d. 13 December 1927)

SonJakob Annes Betzema+ (b. 3 March 1874, d. 3 October 1952)

Biography

Anne Jakobs Betzema was born on 30 September 1838 in Gaasterland. He and Finne Wiebes Haagsma were married on 6 February 1873 in Gaasterland.
Anne Jakobs Betzema has reference number 6376.
Last Edited11 October 2021

Finne Wiebes Haagsma

F, #6308, b. 16 November 1834, d. 13 December 1927

Parents

FatherWiebe Jacobs Haagsma (b. 27 December 1789, d. 16 January 1848)
MotherDieuwke Hendriks de Koe (b. 20 August 1800, d. 21 December 1867)

Family: Anne Jakobs Betzema (b. 30 September 1838)

SonJakob Annes Betzema+ (b. 3 March 1874, d. 3 October 1952)

Biography

Finne Wiebes Haagsma was born on 16 November 1834 in Lemsterland. Anne Jakobs Betzema and Finne Wiebes Haagsma were married on 6 February 1873 in Gaasterland. She died on 13 December 1927 at age 93 in Gaasterland.
Finne Wiebes Haagsma has reference number 6377.
Last Edited11 October 2021

Jakob Annes Betzema

M, #6309, b. 3 March 1874, d. 3 October 1952

Parents

FatherAnne Jakobs Betzema (b. 30 September 1838)
MotherFinne Wiebes Haagsma (b. 16 November 1834, d. 13 December 1927)

Family: Fettje Haitjema (b. 24 September 1883, d. 21 January 1971)

SonAnne Jakobs Betzema+ (b. 13 May 1908, d. 27 May 1999)

Biography

Jakob Annes Betzema was born on 3 March 1874. He and Fettje Haitjema were married on 14 June 1907 in Gaasterland. Jakob Annes Betzema died on 3 October 1952 at age 78.
Jakob Annes Betzema has reference number 6378.
Last Edited11 October 2021

Fettje Haitjema

F, #6310, b. 24 September 1883, d. 21 January 1971

Parents

FatherHaitje Tjeerds Haitjema (b. 3 June 1858, d. 27 May 1943)
MotherTrijntje Woudstra (b. 20 November 1861, d. 19 September 1943)

Family: Jakob Annes Betzema (b. 3 March 1874, d. 3 October 1952)

SonAnne Jakobs Betzema+ (b. 13 May 1908, d. 27 May 1999)

Biography

Fettje Haitjema was born on 24 September 1883 in Gaasterland. Jakob Annes Betzema and Fettje Haitjema were married on 14 June 1907 in Gaasterland. She died on 21 January 1971 at age 87.
Fettje Haitjema has reference number 6379.
Last Edited11 October 2021

Anne Jakobs Betzema

M, #6311, b. 13 May 1908, d. 27 May 1999

Parents

FatherJakob Annes Betzema (b. 3 March 1874, d. 3 October 1952)
MotherFettje Haitjema (b. 24 September 1883, d. 21 January 1971)

Biography

Anne Jakobs Betzema was born on 13 May 1908. He and Siebrigje Rudolphi were married in 1939. Anne Jakobs Betzema died on 27 May 1999 at age 91.
Anne Jakobs Betzema has reference number 6380.
Last Edited11 October 2021

Siebrigje Rudolphi

F, #6312

Family: Anne Jakobs Betzema (b. 13 May 1908, d. 27 May 1999)

SonJacob Betzema+
DaughterG. Betzema
SonJ.C. Betzema
DaughterT. Betzema

Biography

Anne Jakobs Betzema and Siebrigje Rudolphi were married in 1939.
Siebrigje Rudolphi has reference number 6381.
Last Edited11 October 2021

Haitje Hantjes Haitjema

M, #6313, b. 7 September 1841

Parents

FatherHantje Tjeerds Haitjema (b. 1799, d. 16 May 1882)
MotherAn Haaities Visser (b. 9 March 1807, d. 3 April 1862)

Biography

Haitje Hantjes Haitjema was born on 7 September 1841 in Gaasterland.
Haitje Hantjes Haitjema has reference number 6382.
Last Edited11 October 2021

Trijntje Woudstra

F, #6314, b. 20 November 1861, d. 19 September 1943

Family: Haitje Tjeerds Haitjema (b. 3 June 1858, d. 27 May 1943)

DaughterFettje Haitjema+ (b. 24 September 1883, d. 21 January 1971)
DaughterGeeltje Haitjema (b. 30 November 1884)
DaughterJetske Haitjema+ (b. 28 June 1887)
SonTjeerd Haitjema (b. 9 September 1890)

Biography

Trijntje Woudstra was born on 20 November 1861 in Oudemirdum. Haitje Tjeerds Haitjema and Trijntje Woudstra were married on 10 May 1883 in Gaasterland. She died on 19 September 1943 at age 81 in Oudemirdum.
Trijntje Woudstra has reference number 6383.
Last Edited11 October 2021

Geeltje Haitjema

F, #6315, b. 30 November 1884

Parents

FatherHaitje Tjeerds Haitjema (b. 3 June 1858, d. 27 May 1943)
MotherTrijntje Woudstra (b. 20 November 1861, d. 19 September 1943)

Biography

Geeltje Haitjema was born on 30 November 1884 in Gaasterland. Titte Symens Smink and Geeltje Haitjema were married on 21 May 1909 in Gaasterland.
Geeltje Haitjema has reference number 6384.
Last Edited11 October 2021

Jetske Haitjema

F, #6316, b. 28 June 1887

Parents

FatherHaitje Tjeerds Haitjema (b. 3 June 1858, d. 27 May 1943)
MotherTrijntje Woudstra (b. 20 November 1861, d. 19 September 1943)

Family: Christoffel Kok

DaughterHelena Gesina Kok (b. 31 May 1911)
DaughterTrijntje Kok (b. 16 September 1914)
SonHaitje Kok (b. 19 July 1917)
DaughterChristina Kok (b. 23 July 1923)
DaughterJeltje Kok (b. 23 July 1923, d. 14 August 1923)

Biography

Jetske Haitjema was born on 28 June 1887 in Oudemirdum. Christoffel Kok and Jetske Haitjema were married on 19 May 1910.
Jetske Haitjema has reference number 6385.
Last Edited11 October 2021

Tjeerd Haitjema

M, #6317, b. 9 September 1890

Parents

FatherHaitje Tjeerds Haitjema (b. 3 June 1858, d. 27 May 1943)
MotherTrijntje Woudstra (b. 20 November 1861, d. 19 September 1943)

Biography

Tjeerd Haitjema was born on 9 September 1890 in Gaasterland. He and Baukje de Hoop were married on 3 June 1920 in Hemelum Oldeferd.
Memorie
van aangifte der nalatenschap van Tjeerd Haitjema.
De ondergetekenden:
1.Haitje Tjeerds Haitjema, te Oudemirdum;
2.Jurjen Tjeerds Haitjema, te Sondel;
3.Stijntje Tjeerds Haijema te Idskenhuizen en
4.Trijntje Schram, weduwe van Tjeerd Haitjema, te Sondel, als voogdes over hare minderjarige kinderen Auke Tjeerds Haitjema, Anne Tjeerds Haitjema en
Jacob Tjeerds Haitjema, allen ten deze domicilie kiezende ten woonhuize van de laatstgenoemde ondergetekende;
verklaren:
Dat Tjeerd Haitjema, het laatst woonplaats gehad hebbende en den 11 december 1887 ab.instatio overleden te Sondel, tot zijn erfgenamen volgens de wet, heeft nagelaten zijne zeven wettige kinderen: Haitje Tjeerds Haitjema, Jurjen Tjeerds Haitjema, Stijntje Tjeerds Haitjema, Auke Tjeerds Haitjema, Anne Tjeerds Haitjema, allen voornoemd alsmede Hantje Tjeerds Haitjema (wiens woonplaats onbekend is) elk voor een zevende deel:
Dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en door zijn overlijden geene periodieke uitkeringen zijn vervallen of bij opvolging overgegaan;
dat zijne nalatenschap, waartoe geene effecten of rentegevende schuldvorderingen behooren, bestaat uit enige meubilaire goederen en kledingstukken een waarde hebbende van vijftig gulden.f50,=
Getekend in Juni 1888
Haitje T Haijtjema
Jurjen T Haitjema
Trijntje Schram
Stijntje T Haitjema. Begraven te Sondel.
Tjeerd Haitjema has reference number 6386.
Last Edited11 October 2021

Hantje Tjeerds Haitjema

M, #6318, b. 1799, d. 16 May 1882

Parents

FatherTjeerd Haaitjes Haaitjema (b. 1777, d. 16 May 1847)
MotherSibbeltje Hinnes Hinnema (b. 1778, d. 26 July 1846)

Family: An Haaities Visser (b. 9 March 1807, d. 3 April 1862)

DaughterJapikje Hantjes Haitjema (b. 16 November 1830, d. 16 January 1840)
SonTjeerd Haitjes Haitjema+ (b. 17 October 1832, d. 1887)
DaughterSibbeltje Hantjes Haitjema+ (b. 7 January 1835, d. 23 March 1876)
SonHaitje Hantjes Haitjema (b. 7 September 1841)
DaughterJacobjen Hantjes Haitjema (b. 7 March 1844)
SonAuke Hantjes Haitjema (b. 4 October 1846)
DaughterTettje Hantjes Haitjema (b. 5 November 1848)
DaughterGrietje Hantjes Haitjema (b. 18 January 1851)
DaughterHanna Hantjes Haitjema (b. 20 March 1853)

Biography

Hantje Tjeerds Haitjema was born in 1799 in Balk. He and An Haaities Visser were married on 25 May 1828 in Gaasterland. Hantje Tjeerds Haitjema and Baukje Andries Wybrands were married on 24 May 1863 in Gaasterland. Hantje Tjeerds Haitjema died on 16 May 1882 at age ~83 in Gaasterland.
Haaitje Tjeerds Visser en An Haaities Visser hebben dezelfde voorouders. Hantje Tjeerds Haitjema has reference number 6387. Hantje Tjeerds Haitjema was a Boerenknecht en later boer te Huiteburen.
Last Edited11 October 2021

Meike Haaitjes Haitjema

F, #6319, b. 7 March 1764

Parents

FatherHaitse Haantjes Haitjema (b. 10 June 1736, d. 4 March 1781)
MotherGatske Klazes de Vries (b. 7 July 1743, d. 14 February 1838)

Biography

Meike Haaitjes Haitjema was born on 7 March 1764 in Balk.
Meike Haaitjes Haitjema has reference number 6388.
Last Edited11 October 2021

Japikje Hantjes Haitjema

F, #6320, b. 16 November 1830, d. 16 January 1840

Parents

FatherHantje Tjeerds Haitjema (b. 1799, d. 16 May 1882)
MotherAn Haaities Visser (b. 9 March 1807, d. 3 April 1862)

Biography

Japikje Hantjes Haitjema was born on 16 November 1830 in Gaasterland. She died on 16 January 1840 at age 9 in Gaasterland.
Japikje Hantjes Haitjema has reference number 6389.
Last Edited11 October 2021

Sibbeltje Hantjes Haitjema

F, #6321, b. 7 January 1835, d. 23 March 1876

Parents

FatherHantje Tjeerds Haitjema (b. 1799, d. 16 May 1882)
MotherAn Haaities Visser (b. 9 March 1807, d. 3 April 1862)

Family: Hendrik Freerks Smink (b. 14 September 1834)

SonFreerk Hendriks Smink (b. 1863)

Biography

Sibbeltje Hantjes Haitjema was born on 7 January 1835 in Gaasterland. Hendrik Freerks Smink and Sibbeltje Hantjes Haitjema were married on 11 May 1859 in Gaasterland. She died on 23 March 1876 at age 41 in Gaasterland.
Sibbeltje Hantjes Haitjema has reference number 6390.
Last Edited11 October 2021

Jacobjen Hantjes Haitjema

F, #6322, b. 7 March 1844

Parents

FatherHantje Tjeerds Haitjema (b. 1799, d. 16 May 1882)
MotherAn Haaities Visser (b. 9 March 1807, d. 3 April 1862)

Biography

Jacobjen Hantjes Haitjema was born on 7 March 1844 in Gaasterland.
Jacobjen Hantjes Haitjema has reference number 6391.
Last Edited11 October 2021

Auke Hantjes Haitjema

M, #6323, b. 4 October 1846

Parents

FatherHantje Tjeerds Haitjema (b. 1799, d. 16 May 1882)
MotherAn Haaities Visser (b. 9 March 1807, d. 3 April 1862)

Biography

Auke Hantjes Haitjema was born on 4 October 1846 in Gaasterland.
Auke Hantjes Haitjema has reference number 6392.
Last Edited11 October 2021

Tettje Hantjes Haitjema

F, #6324, b. 5 November 1848

Parents

FatherHantje Tjeerds Haitjema (b. 1799, d. 16 May 1882)
MotherAn Haaities Visser (b. 9 March 1807, d. 3 April 1862)

Biography

Tettje Hantjes Haitjema was born on 5 November 1848 in Gaasterland. Klaas Annes Veensma and Tettje Hantjes Haitjema were married on 10 May 1879 in Wymbritsradeel.
Tettje Hantjes Haitjema has reference number 6393.
Last Edited11 October 2021

Grietje Hantjes Haitjema

F, #6325, b. 18 January 1851

Parents

FatherHantje Tjeerds Haitjema (b. 1799, d. 16 May 1882)
MotherAn Haaities Visser (b. 9 March 1807, d. 3 April 1862)

Biography

Grietje Hantjes Haitjema was born on 18 January 1851 in Gaasterland. Pieter Gosses Pakker and Grietje Hantjes Haitjema were married on 26 May 1861 in Gaasterland.
Grietje Hantjes Haitjema has reference number 6394.
Last Edited11 October 2021