Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 287

Pier Broers Bonninga

M, #7151, b. about 1380

Parents

FatherBroer Bonninga (b. about 1360)

Biography

Pier Broers Bonninga was born about 1380.
Pier Broers Bonninga has reference number 7230.
Last Edited11 October 2021

Trijn Douwesdr. Harinxma thoe Heegh van Donia

F, #7152, b. about 1410

Parents

Family: Gale Yges Galama (b. 1410, d. 1470)

SonDouwe Gales Galama (d. 8 October 1501)
SonHartman Gales Galama (d. after 1512)
DaughterJel Gales Galama (d. after 1516)
DaughterJisk Gales Galama
SonYgo Gales Galama+ (b. about 1450, d. 25 January 1492)

Biography

Trijn Douwesdr. Harinxma thoe Heegh van Donia was born about 1410.
Trijn Douwesdr. Harinxma thoe Heegh van Donia has reference number 7231.
Last Edited11 October 2021

Gale Yges Galama

M, #7153, b. 1410, d. 1470

Parents

Family: Trijn Douwesdr. Harinxma thoe Heegh van Donia (b. about 1410)

SonDouwe Gales Galama (d. 8 October 1501)
SonHartman Gales Galama (d. after 1512)
DaughterJel Gales Galama (d. after 1516)
DaughterJisk Gales Galama
SonYgo Gales Galama+ (b. about 1450, d. 25 January 1492)

Biography

Gale Yges Galama was born in 1410 in Koudum. He died in 1470 at age ~60 in Koudum.
In 1443 sloeg Gale (of: Gaele) met andere Vetkopers beleg voor het bolwerk de "Spyker" te Hemelum, gebouwd door de monniken aldaar, behorend tot de Schieringers. Het gehele dorp werd verwoest. De Schieringers verwoestten daarna het Galama Huis en zijn hele omgeving (aldus Worp van Thabor).
Het huwelijk van Gale en Trijn was voor de voorlopige vrede een goed huwelijk. Gale kwam uit een Vetkopersgeslacht en Trijn uit een geslacht van Schieringers.
Vlak voor zijn dood in 1470 is Gale nog mede afgevaardigde geweest naar de hertog van Bourgondië (Karel de Stoute 1467-1477) om een nieuwe oorlog te voorkomen.
Gale Yges Galama has reference number 7232. He lived in Gala Yges Galama woonde te Koudum.
Last Edited11 October 2021

Yge Gales Galama

M, #7154

Parents

Family: ? Dekema

SonJouke Yges Galama
SonGale Yges Galama+ (b. 1410, d. 1470)

Biography

Yge Gales Galama has reference number 7233.
Last Edited11 October 2021

? Dekema

F, #7155

Family: Yge Gales Galama

SonJouke Yges Galama
SonGale Yges Galama+ (b. 1410, d. 1470)

Biography

? Dekema has reference number 7234.
Last Edited11 October 2021

Ygo Gales Galama

M, #7156, b. about 1450, d. 25 January 1492

Parents

FatherGale Yges Galama (b. 1410, d. 1470)
MotherTrijn Douwesdr. Harinxma thoe Heegh van Donia (b. about 1410)

Family: ? Goslinga

DaughterTrijn Ygos Galama+
DaughterMaayke Ygos Galama
DaughterJuw Ygos Galama
SonOtto Ygos Galama+ (b. about 1470)

Biography

Ygo Gales Galama was born about 1450. He died on 25 January 1492 in Workum.
Ygo, bijgenaamd "het woudzwijn", is één der beruchtste vechtersbazen uit de familie. De muren van zijn slot te Oudega, iets ten noorden van de kerk, waren naar men zegt, 15 voet dik, ruim 4 meter! Andere bronnen hebben het over 14 steen, ruim 2 meter; ook nog behoorlijk.
Hij was een rijk, machtig en oorlogskundig Vetkoper (dit is een aanduiding van de politieke gezindheid van Ygo Gaeles. In de tijd van de twisten tussen Schieringers en Vetkopers in Friesland, was het Westergo, waar Koudum toe behoorde Schierings gezind).
Meest bekend is zijn voortdurende strijd met abt Agge van het St. Odulfklooster te Hemelum. De strijd was begonnen met een twist over de huuropbrengst van diverse landerijen. Jaren strijd waren het gevolg en Ygo werd op een gegeven moment zelfs in de (kerkelijke) ban gedaan!
Ygo vond echter dat hij het recht aan zijn kant had, immers al meer dan twintig jaar ontving hij de huur.
Uiteindelijk sneuvelde hij op 25 januari 1492 te Workum, na een gevecht met de Schieringers, waarin hij zwaargewond was geraakt. Door zijn knecht Seerp Beijma werd hij daarop wreedaardig vermoord - hij had eerst nog wel even mogen biechten...! Overigens: abt Agge is op 16 september 1494 aan de pest overleden.
In 1498 komt Friesland onder het bewind van de Habsburgers (Maximiliaan van Oostenrijk) en wordt Albrecht van Saksen Gouverneur en Potestaat van Friesland. Hiermee komt er een einde aan de strijd tussen de Schieringers en Vetkopers.
Ygo Gales Galama has reference number 7235. He lived in Woonde te Koudum, Hemelum en Oudega.
Last Edited11 October 2021

Douwe Gales Galama

M, #7157, d. 8 October 1501

Parents

FatherGale Yges Galama (b. 1410, d. 1470)
MotherTrijn Douwesdr. Harinxma thoe Heegh van Donia (b. about 1410)

Biography

Douwe Gales Galama died on 8 October 1501 in Franeker.
Woonden op Blinkstra-State te Akkrum, hetgeen later vermoedelijk het "Huigishuis" werd genoemd, gelegen ten zuiden van de Boorne en ten oosten van de Kerkbuurt. Later woonden ze te Warns. Douwe Gales Galama has reference number 7236.
Last Edited11 October 2021

Hartman Gales Galama

M, #7158, d. after 1512

Parents

FatherGale Yges Galama (b. 1410, d. 1470)
MotherTrijn Douwesdr. Harinxma thoe Heegh van Donia (b. about 1410)

Biography

Hartman Gales Galama died after 1512.
Hartman Gales was Grietman van Hemelumer Oldeferd. Hij vocht mee in de strijd tegen de Schieringers, maar niet zo nadrukkelijk aanwezig als zijn broers. Hartman Gales Galama has reference number 7237.
Last Edited11 October 2021

Jel Gales Galama

F, #7159, d. after 1516

Parents

FatherGale Yges Galama (b. 1410, d. 1470)
MotherTrijn Douwesdr. Harinxma thoe Heegh van Donia (b. about 1410)

Biography

Jel Gales Galama died after 1516.
Jel Gales maakte in 1516 een testament. Jel Gales Galama has reference number 7238.
Last Edited11 October 2021

Jisk Gales Galama

F, #7160

Parents

FatherGale Yges Galama (b. 1410, d. 1470)
MotherTrijn Douwesdr. Harinxma thoe Heegh van Donia (b. about 1410)

Biography

Jisk Gales Galama has reference number 7239.
Last Edited11 October 2021

? Goslinga

F, #7161

Family: Ygo Gales Galama (b. about 1450, d. 25 January 1492)

DaughterTrijn Ygos Galama+
DaughterMaayke Ygos Galama
DaughterJuw Ygos Galama
SonOtto Ygos Galama+ (b. about 1470)

Biography

? Goslinga has reference number 7240.
Last Edited11 October 2021

Rieme Seerps Osinga

F, #7162

Biography

Rieme Seerps Osinga has reference number 7241.
Last Edited11 October 2021

Jouck Sikkes

F, #7163

Biography

Jouck Sikkes has reference number 7242.
Last Edited11 October 2021

Keympe Tjepkes Oenema

M, #7164

Biography

Keympe Tjepkes Oenema was born in Terkaple.
Keympe Tjepkes Oenema has reference number 7243.
Last Edited11 October 2021

? Latsma

M, #7165

Biography

? Latsma has reference number 7244.
Last Edited11 October 2021

Trijn Ygos Galama

F, #7166

Parents

FatherYgo Gales Galama (b. about 1450, d. 25 January 1492)
Mother? Goslinga

Family: Decken Tietesz Harinxma (b. 1460, d. 1537)

SonYge Deckens Galama

Biography

Decken Tietesz Harinxma and Trijn Ygos Galama were married in 1495 in IJlst.
Trijn Ygos Galama has reference number 7245.
Last Edited11 October 2021

Otto Ygos Galama

M, #7167, b. about 1470

Parents

FatherYgo Gales Galama (b. about 1450, d. 25 January 1492)
Mother? Goslinga

Biography

Otto Ygos Galama was born about 1470.
Otto Ygos Galama has reference number 7246.
Last Edited11 October 2021

Maayke Ygos Galama

F, #7168

Parents

FatherYgo Gales Galama (b. about 1450, d. 25 January 1492)
Mother? Goslinga

Biography

Maayke Ygos Galama has reference number 7247.
Last Edited11 October 2021

Juw Ygos Galama

F, #7169

Parents

FatherYgo Gales Galama (b. about 1450, d. 25 January 1492)
Mother? Goslinga

Biography

Juw Ygos Galama has reference number 7248.
Last Edited11 October 2021

Titus van Aylva

M, #7170

Biography

Titus van Aylva has reference number 7249.
Last Edited11 October 2021

? van Botnia

M, #7171

Biography

? van Botnia has reference number 7250.
Last Edited11 October 2021

Decken Tietesz Harinxma

M, #7172, b. 1460, d. 1537

Biography

Decken Tietesz Harinxma was born in 1460 in IJlst. He and Trijn Ygos Galama were married in 1495 in IJlst. Decken Tietesz Harinxma died in 1537 at age ~77 in Kimswerd.
Decken was Vetkoper en woonde in 1511 in Kimswerd. In 1517 werd zijn bezit geconfisqueerd door Karel V. Decken Tietesz Harinxma has reference number 7251.
Last Edited11 October 2021

Saak Juws Juwinga

F, #7173, b. about 1460

Biography

Saak Juws Juwinga was born about 1460.
Saak Juws Juwinga has reference number 7252.
Last Edited11 October 2021

Juw Juwinga

M, #7174

Family: Auck Syrcksdr. van Donia (d. 1446)

DaughterAnsck Juwdr Juwinga+
DaughterRints Juwsdr. Juwinga+ (b. 1395)

Biography

Juw Juwinga has reference number 7253.
Last Edited11 October 2021

Yge Deckens Galama

M, #7175

Parents

FatherDecken Tietesz Harinxma (b. 1460, d. 1537)
MotherTrijn Ygos Galama

Biography

Yge Deckens Galama has reference number 7254. Yge Deckens Galama was a Boer te Longerhouw.
Last Edited11 October 2021