Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 289

Douwe van Douma

M, #7201

Parents

FatherJancko Douwes Douwama (b. 1482, d. 1529)
MotherTeth Remptsd. Luersma

Biography

Douwe van Douma has reference number 7280.
Last Edited11 October 2021

Teth Hesselsd. van Abbema

F, #7202

Biography

Teth Hesselsd. van Abbema has reference number 7281.
Last Edited11 October 2021

Jel Douma van Oenema

F, #7203

Parents

Biography

Jel Douma van Oenema has reference number 7282.
Last Edited11 October 2021

Ulcke Douma van Oenema

M, #7204

Parents

FatherOene Ulckes Douma van Oenema (b. about 1490)
MotherTjets Sijthjesd. van Harinxma (b. about 1490)

Biography

Ulcke Douma van Oenema has reference number 7283.
Last Edited11 October 2021

Oene Ulckes Douma van Oenema

M, #7205, b. about 1490

Parents

FatherUlcke Oenema (b. about 1450)
MotherGerlant Hobbesd. Epinga

Biography

Oene Ulckes Douma van Oenema was born about 1490.
Oene Ulckes Douma van Oenema has reference number 7284.
Last Edited11 October 2021

Tjets Sijthjesd. van Harinxma

F, #7206, b. about 1490

Biography

Tjets Sijthjesd. van Harinxma was born about 1490.
Tjets Sijthjesd. van Harinxma has reference number 7285.
Last Edited11 October 2021

Tiaert van Aylva

M, #7207

Biography

De Aylva State stond in Witmarsum, gemeente Wonseradeel, aan de vroegere hoofdweg van Bolsward naar Harlingen, iets ten zuidoosten van de N.H. Kerk.
Ontstaan Er is sprake van een stins in 1421.
Geschiedenis In 1421 werd de stins bewoond door Tjaert Aylva (uitspraak: Tjeerd Aalua). Hij liet de stins na aan zijn zoon Epo Aylva die getrouwd was met Wick Sickema. Wick overleed op 26 maart 1475 en na haar werd de stins tot 1515 bewoond door kleinzoon Epo van Aylva.
Deze Epo wist in de strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers niet welke kant hij moest kiezen. Eerst was hij waarschijnlijk Vetkopersgezind, want in 1485 werd de stins platgebrand door de schieringer Seerp Beyma. Waarschijnlijk heeft hij zich daarna 'bekeerd' tot de Schieringers, want in 1496 onderging de stins hetzelfde lot door de hand van een groep Vetkopersgezinde Groningers.

In 1586 was de state in bezit van Watze van Aylva. Kort daarna vinden we hier Sybolt Epes van Aylva en zijn vrouw Frouck Feyedr. van Goslinga. Ook zij hebben blijkbaar niet lang plezier van de state gehad, want rond 1600 was hun zoon Ulbe Sybolts van Aylva eigenaar en bewoonde het huis met zijn echtgenote Saepck Sjucksdr. van Wynia.
In 1633 was hun zoon Tjaerd Ulbes van Aylva eigenaar van het ‘landgoed’. In dat jaar althans gaf hij opdracht de kerk van Witmarsum te slopen en er een nieuwe voor in de plaats te bouwen. Hij was getrouwd met Jets Epes van Aylva, mogelijk een nicht van hem.

In 1647 werd zijn neef Ulbo van Aylva, zoon van Ulbo van Aylva uit Hijlaard, eigenaar en bewoner van de state. Deze Ulbo was grietman van Baarderadeel, maar dat weerhield hem niet om zijn huis Tjessinga State in Hijlaard te verruilen voor Aylva State in Witmarsum als woonplaats.
Zijn zoon Cornelis van Aylva volgt hem op als eigenaar van de state.

In 1747 was Hobbo van Aylva heer en meester. Hij gaf opdracht de oude state te slopen en een nieuw huis te bouwen.
Na hem werd de nieuwe state eigendom van Tjaard van Aylva en daarna tot 1795 van een J.D. van Aylva.
Tijdens de Franse overheersing werd in 1804 het huis en omliggende park te koop aangeboden. In 1805 kwamen een groot aantal essen, iepen en abelen ‘onder de hamer’ en werden gekapt.
In 1860 was het goed eigendom van ene T. Mulier, die de state geheel liet vernieuwen. Al in 1867 kwam het huis weer te koop. Het werd mogelijk gekocht door een heer Rodenhuis.
In 1875 werd het opnieuw verkocht, nu in drie delen: 1. het huis met een deel van het park; 2. het achterste deel van het park; 3. het koetshuis.

In 1879 werd mr. J. Klaasesz. de Boer, notaris, eigenaar van de state met het overgebleven deel van het park.
Later kwam de state in handen van de familie Ypey die rond 1900 het oude huis lieten vervangen door een nieuwe villa. Rond 1950 woonde in deze villa nog een weduwe Ypey.
Op de plaats van de State staat nu een villa.
Tiaert van Aylva has reference number 7286.
Last Edited11 October 2021

Epo Tiaerts van Aylva

M, #7208

Parents

Family: Wick Sickema (d. 26 March 1475)

SonEpo Epos van Aylva

Biography

Epo Tiaerts van Aylva has reference number 7287.
Last Edited11 October 2021

Wick Sickema

F, #7209, d. 26 March 1475

Biography

Wick Sickema died on 26 March 1475.
Wick Sickema has reference number 7288.
Last Edited11 October 2021

Epo Epos van Aylva

M, #7210

Parents

FatherEpo Tiaerts van Aylva
MotherWick Sickema (d. 26 March 1475)

Biography

Epo Epos van Aylva has reference number 7289.
Last Edited11 October 2021

Gale Ottes van Galama

M, #7211, d. 8 March 1543

Parents

Family: Aeltje Douwes van Walta (d. 20 December 1543)

DaughterHylck Galedr. van Galama (b. about 1500)
SonHans van Galama+ (b. about 1500)

Biography

Gale Ottes van Galama and Aeltje Douwes van Walta were married in Noordwolde. Gale Ottes van Galama died on 8 March 1543 in Weidum.
Gale Ottes van Galama has reference number 7290.
Last Edited11 October 2021

Rints Ottesd. van Galama

F, #7212

Parents

Biography

Rints Ottesd. van Galama has reference number 7291.
Last Edited11 October 2021

Rijcke Riencks

M, #7213

Biography

Rijcke Riencks has reference number 7292.
Last Edited11 October 2021

Wick Douwes van Walta

M, #7214

Parents

FatherDouwe Pieters van Walta (d. 24 October 1549)
MotherHijlck Ruurdsdr. van Dekema

Biography

Wick Douwes van Walta has reference number 7293.
Last Edited11 October 2021

Tjaert Epes van Aylva

M, #7215, b. about 1495, d. 1582

Parents

FatherEpe Epes van Aylva (b. about 1470, d. about 1535)
MotherBeatrix Watzesdr. van Walta

Biography

Tjaert Epes van Aylva was born about 1495. He died in 1582.
Tjaert Epes van Aylva has reference number 7294.
Last Edited11 October 2021

Ulb Watzesd. van Hania

F, #7216

Parents

Family: Tjaert Epes van Aylva (b. about 1495, d. 1582)

SonDouwe Tjaerts van Aylva
DaughterJel van Aylva

Biography

Ulb Watzesd. van Hania has reference number 7295.
Last Edited11 October 2021

Douwe Tjaerts van Aylva

M, #7217

Parents

FatherTjaert Epes van Aylva (b. about 1495, d. 1582)
MotherUlb Watzesd. van Hania

Biography

Douwe Tjaerts van Aylva has reference number 7296.
Last Edited11 October 2021

Jel van Aylva

F, #7218

Parents

FatherTjaert Epes van Aylva (b. about 1495, d. 1582)
MotherUlb Watzesd. van Hania

Biography

Jel van Aylva has reference number 7297.
Last Edited11 October 2021

Ulbe Tjaerts van Aylva

M, #7219

Parents

FatherTjaert Epes van Aylva (b. about 1495, d. 1582)
MotherRints Ottesd. van Galama

Biography

Ulbe Tjaerts van Aylva has reference number 7298.
Last Edited11 October 2021

WatzeTjaerts van Aylva

M, #7220

Parents

FatherTjaert Epes van Aylva (b. about 1495, d. 1582)
MotherRints Ottesd. van Galama

Biography

WatzeTjaerts van Aylva has reference number 7299.
Last Edited11 October 2021

Wisck Tjaerts van Aylva

F, #7221

Parents

FatherTjaert Epes van Aylva (b. about 1495, d. 1582)
MotherRints Ottesd. van Galama

Biography

Wisck Tjaerts van Aylva has reference number 7300.
Last Edited11 October 2021

Tjaert Tjaerts van Aylva

M, #7222

Parents

FatherTjaert Epes van Aylva (b. about 1495, d. 1582)
MotherRints Ottesd. van Galama

Biography

Tjaert Tjaerts van Aylva has reference number 7301.
Last Edited11 October 2021

Epe Tjaerts van Aylva

M, #7223, b. 1447

Parents

FatherTjaert Epes Aylva (b. 1382)
MotherSwob Juws Juwsma (b. 1388)

Family: Ebel Juwsma (d. 1495)

DaughterIJnts Epesd. van Aylva+
SonPieter Epes van Aylva+
SonSjoerd Epes van Aylva+ (b. about 1460, d. 26 September 1509)
SonEpe Epes van Aylva+ (b. about 1470, d. about 1535)

Biography

Epe Tjaerts van Aylva was born in 1447.
Epe Tjaerts van Aylva has reference number 7302. Epe Tjaerts van Aylva was a grietman van wonseradeel.
Last Edited11 October 2021

Baucke Parckes van Tietema

M, #7224, b. about 1450

Parents

Family: Nn van Roorda (b. about 1450)

SonJohan Bauckes van Tietema+ (d. 1541)

Biography

Baucke Parckes van Tietema was born about 1450.
Baucke Parckes van Tietema has reference number 7303.
Last Edited11 October 2021

Nn van Roorda

F, #7225, b. about 1450

Parents

FatherWatze Johans van Roorda (b. about 1420)
MotherTjets Keympesd. Unia (b. about 1420)

Family: Baucke Parckes van Tietema (b. about 1450)

SonJohan Bauckes van Tietema+ (d. 1541)

Biography

Nn van Roorda was born about 1450.
Nn van Roorda has reference number 7304.
Last Edited11 October 2021