Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 406

Hylck Feyckesd. van Harinxma Thoe Slooten

F, #10126

Biography

Hylck Feyckesd. van Harinxma Thoe Slooten has reference number 10257.
Last Edited11 October 2021

Jan Betzes Betsema

M, #10127, b. 1825

Parents

FatherBetze Johannes Betsema (b. 1795, d. 18 October 1826)
MotherTeetske Jans Visser (b. 14 October 1799, d. 15 May 1876)

Biography

Jan Betzes Betsema was born in 1825.
Jan Betzes Betsema has reference number 10258.
Last Edited11 October 2021

Ath Lousdr. Bonninga

F, #10128

Parents

Biography

Ath Lousdr. Bonninga has reference number 10259.
Last Edited11 October 2021

Syrck Syrckszn. Harinxma van Donia

M, #10129

Parents

Biography

Syrck Syrckszn. Harinxma van Donia has reference number 10260.
Last Edited11 October 2021

Jelmer Ottes Sijtzama Van Warns

M, #10130

Biography

Jelmer Ottes Sijtzama Van Warns has reference number 10261.
Last Edited11 October 2021

Jan Haitjes Visser

M, #10131, b. 7 November 1772, d. 8 July 1823

Parents

FatherHantje Haytjes Visser (b. 13 August 1766, d. 21 September 1804)
MotherAn (Anneke) Ankes Schots (b. 2 April 1763, d. before 1811)

Family: Sjoukje Reins Jellema (b. 23 September 1771, d. 9 May 1856)

DaughterTeetske Jans Visser+ (b. 14 October 1799, d. 15 May 1876)
SonHantjen Jans Visser+ (b. 1804, d. 10 August 1897)
DaughterSietske Jans Visser (b. 1809)
SonHaitje Jans Visser (b. 27 May 1812)

Biography

Jan Haitjes Visser was born on 7 November 1772 in Balk. He died on 8 July 1823 at age 50 in Balk.
Jan Haitjes Visser has reference number 10262.
Last Edited11 October 2021

Sjoukje Reins Jellema

F, #10132, b. 23 September 1771, d. 9 May 1856

Parents

Family: Jan Haitjes Visser (b. 7 November 1772, d. 8 July 1823)

DaughterTeetske Jans Visser+ (b. 14 October 1799, d. 15 May 1876)
SonHantjen Jans Visser+ (b. 1804, d. 10 August 1897)
DaughterSietske Jans Visser (b. 1809)
SonHaitje Jans Visser (b. 27 May 1812)

Biography

Sjoukje Reins Jellema was born on 23 September 1771 in Sneek. She died on 9 May 1856 at age 84 in Gaasterland.
Sjoukje Reins Jellema has reference number 10263.
Last Edited11 October 2021

Reinder Jelles

M, #10133

Family: Teets Jans

DaughterSjoukje Reins Jellema+ (b. 23 September 1771, d. 9 May 1856)

Biography

Reinder Jelles has reference number 10264.
Last Edited11 October 2021

Teets Jans

F, #10134

Family: Reinder Jelles

DaughterSjoukje Reins Jellema+ (b. 23 September 1771, d. 9 May 1856)

Biography

Teets Jans has reference number 10265.
Last Edited11 October 2021

Tjalling Piebes Wiarda

M, #10135

Parents

FatherPiebe Oenes Wiarda (b. about 1405)

Family:

SonDoytse Tjallings Wyaerda+ (d. 1498)

Biography

Tjalling Piebes Wiarda has reference number 10266.
Last Edited11 October 2021

Piebe Oenes Wiarda

M, #10136, b. about 1405

Parents

Family:

SonTjalling Piebes Wiarda+
SonDoecke Pybes Wiarda (b. about 1430)

Biography

Piebe Oenes Wiarda was born about 1405.
Piebe Oenes Wiarda has reference number 10267.
Last Edited11 October 2021

Oene Wiarda

M, #10137

Parents

Family:

SonPiebe Oenes Wiarda+ (b. about 1405)

Biography

Oene Wiarda has reference number 10268. Oene Wiarda was a grietman van Leeuwarderadeel.
Last Edited11 October 2021

Siurt Wiard Wiarda

M, #10138

Parents

Family:

SonOene Wiarda+
DaughterSioke Wiarda

Biography

Siurt Wiard Wiarda has reference number 10269.
Last Edited11 October 2021

Pybe Wyarda

M, #10139

Parents

Biography

Pybe Wyarda has reference number 10270.
Last Edited11 October 2021

Claer van Eminga

F, #10140

Biography

Claer van Eminga has reference number 10271.
Last Edited11 October 2021

Sioke Wiarda

F, #10141

Parents

Biography

Sioke Wiarda has reference number 10272.
Last Edited11 October 2021

Rientje Douma van Oenema

F, #10142, b. about 1520

Parents

FatherDouwe Ulckes Douwma van Oenema (b. about 1490)
MotherJel Hesseldr Jongama (b. about 1490)

Family: Rienck Sioerdst Baerdt (b. about 1520)

SonUlcke Riencks Baerdt+ (b. 1550)

Biography

Rientje Douma van Oenema was born about 1520.
Rientje Douma van Oenema has reference number 10273.
Last Edited11 October 2021

Rienck Sioerdst Baerdt

M, #10143, b. about 1520

Family: Rientje Douma van Oenema (b. about 1520)

SonUlcke Riencks Baerdt+ (b. 1550)

Biography

Rienck Sioerdst Baerdt was born about 1520.
Rienck Sioerdst Baerdt has reference number 10274.
Last Edited11 October 2021

Ulcke Riencks Baerdt

M, #10144, b. 1550

Parents

FatherRienck Sioerdst Baerdt (b. about 1520)
MotherRientje Douma van Oenema (b. about 1520)

Biography

Ulcke Riencks Baerdt was born in 1550.
Ulcke Riencks Baerdt has reference number 10275.
Last Edited11 October 2021

Tyets Franses Eysma

F, #10145

Family: Ulcke Riencks Baerdt (b. 1550)

SonFrans Ulckes Baarda( Baerdt)+ (b. about 1580)

Biography

Tyets Franses Eysma has reference number 10276.
Last Edited11 October 2021

Frans Ulckes Baarda( Baerdt)

M, #10146, b. about 1580

Parents

Family: Tyetske Oones Bangama (b. about 1575)

DaughterHebel Fransdr Baarda( Baerdt)+ (b. about 1600)

Biography

Frans Ulckes Baarda( Baerdt) was born about 1580.
Frans Ulckes Baarda( Baerdt) has reference number 10277.
Last Edited11 October 2021

Tyetske Oones Bangama

F, #10147, b. about 1575

Parents

FatherOone nn Bangma (b. about 1545)

Family 1: Frans Ulckes Baarda( Baerdt) (b. about 1580)

DaughterHebel Fransdr Baarda( Baerdt)+ (b. about 1600)

Biography

Tyetske Oones Bangama was born about 1575. Suffridus Scipiades (Sipkes) Sjaarda and Tyetske Oones Bangama were married on 2 June 1611 in Bolsward.
Tyetske Oones Bangama has reference number 10278.
Last Edited11 October 2021

Suffridus Scipiades (Sipkes) Sjaarda

M, #10148, b. about 1575

Family: Tyetske Oones Bangama (b. about 1575)

DaughterJilduke Suffridus Sjaarda

Biography

Suffridus Scipiades (Sipkes) Sjaarda was born about 1575. He and Tyetske Oones Bangama were married on 2 June 1611 in Bolsward.
Suffridus Scipiades (Sipkes) Sjaarda has reference number 10279.
Last Edited11 October 2021

Douwe nn Bangma

M, #10149, b. 1543

Parents

FatherNn Bangma

Family:

SonOeds Douwes Bangma+ (b. 1576)

Biography

Douwe nn Bangma was born in 1543 in Engwier.
Douwe nn Bangma has reference number 10280.
Last Edited11 October 2021

Rienck Poppes Popma

M, #10150, b. about 1370

Parents

FatherPoppe Sjoerts Popma (b. about 1352, d. after 1422)

Biography

Rienck Poppes Popma was born about 1370.
Reijner Poppenzoon sloot in 1443 in Groningen een neutraliteitsverdrag met de stad Bremen, die in oorlog was met Oostergo, Westergo, Holland en Zeeland. Hij deed dat als hoofdeling op Terschelling, gevolmachtigd zendbode van dat land en van 's lands wege. Terschelling was dus een 'land', een feitelijk onafhankelijk staatje. In de tekst van het verdrag zelf, in het Staatsarchief van Bremen heet het: "Wij Reiner Poppenzoon hoofdeling en grietmannen en rechters van het gemene land van Terschelling." En het verdrag wordt besloten met: " .. zo hebben wij grietmannen en rechters des lands van Terschelling voor ons en onze inwoners ons landszegel besneden aan deze brief gehangen."

Uit een Friesche oorkonde van 1476 vertaald door Winsemius staat het volgende: "dwaet kund, kanlick ende openbaer alle goede lyuden deer dijsse brief schillen syaen ieff heard lessan, datter ien Schillenghe eff twyspan was twysken Renick Poppasoen op Schillengha fander ener zyde, ende twyska Ybele Silligha Sioerdts Poppasoens weduw, ende hyara beder dochteran ende swageren fan der oder zyde".
Rienck Poppes Popma has reference number 10281.
Last Edited11 October 2021