Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 41

Holke Gaukes Holkema

M, #1001, b. 1790, d. 13 January 1844

Parents

FatherGauke Holkes Holkema (b. 1756, d. 11 November 1826)
MotherBaukje Rintjes

Biography

Holke Gaukes Holkema was born in 1790. He and Annigje Wybrens van der Vaart were married in 1844 in Drachten. Holke Gaukes Holkema died on 13 January 1844 at age ~54 in Drachten.
1844 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inv. nr. 032051 repertoire nr. 4952 d.d. 29 april 1844
Boelgoed
- Jan Wiebes Brouwer te Sloten als verkoper
- Holke Gaukes Holkema te Drachten als erflater

1828 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007004 repertoire nr. 108 d.d. 2 december 1828
Wisselprotest, akte niet aanwezig
- Feikjen Douwes de Jong, rentenier te Sloten, weduwe van
Roelof Kaspers de Jong
- Roelof Kaspers de Jong, onderwijzer te Stiens
- Johannes Kaspers de Jong, landbouwer te Stiens
- Willem Kaspers de Jong, winkelier te Sloten
- Rijkjen Kaspers de Jong te Sloten, gehuwd met Wiebe
Hiddes Koornstra
- Holke Gaukes Holkema, slager te Sloten

1843 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007012 repertoire nr. 43 d.d. 23 mei 1843
Verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 344
- Trijntje Wiebrens van der Vaart te Sloten, gehuwd met
Albert Jans Hagen als verkoper
- Aagjen Wiebrens van der Vaart te Lemmer, gehuwd met Sjerp
Jennes Wagenaar als verkoper
- Pieter Wiebrens van der Vaart, schipper te Sloten als
verkoper
- Annigjen Wybrens van der Vaart te Drachten, gehuwd met
Holke Gaukes Holkema als verkoper
- Johannes Wiebrens van der Vaart, schipper te Sloten als
verkoper
- Feikjen Wiebrens van der Vaart te Sloten, gehuwd met Oege
Johannes Ruardi als verkoper
- Jeltje Wiebrens van der Vaart te Sloten, gehuwd met Jan
Wiebes Brouwer als verkoper
- Antje Ruurds Veldsma, schipper te Sloten, weduwe van
Nanne Wiebrens van der Vaart als verkoper, tevens als
moeder van en voogd over Wiebren, Yke en Marten van der
Vaart
- Ruurd Nannes van der Vaart, schipper te Sloten als
verkoper, tevens als toeziend voogd
- Feikjen Nannes van der Vaart te Sloten, weduwe van Wybren
Martens van der Vaart als verkoper, tevens als moeder van
en voogd over Marten en Nanne van der Vaart
- Durk Johannes Bergstra, huisman te Oudega, gehuwd met
Arendje Martens van der Vaart als verkoper, tevens als
toeziend voogd
- Aaltje Nannes van der Vaart te Sloten als verkoper
- Izak Jans de Boer, schipper te Sloten, weduwnaar van
Tettje Wiebrens van der Vaart als verkoper
- Feikjen Izaks de Boer te Bolsward, gehuwd met Sybrandus
Faber als verkoper
- Jeltje Izaks de Boer, dienstmeid te Bolsward als verkoper
- Geeske Izaks de Boer, dienstmeid te Bolsward als verkoper
- Jan Martens van der Vaart, koopman te Oudega als verkoper

1843 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007012 repertoirenrs. 75 en 78 d.d. 9 september
1843
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en bleek te Balk, koopsom
fl. 510
- Trijntje Wiebrens van der Vaart te Sloten, gehuwd met
Albert Jans Hagen als verkoper
- Aagjen Wiebrens van der Vaart te Lemmer, gehuwd met Sjerp
Jennes Wagenaar als verkoper
- Pieter Wiebrens van der Vaart, schipper te Sloten als
verkoper
- Annigjen Wybrens van der Vaart te Drachten, gehuwd met
Holke Gaukes Holkema als verkoper
- Johannes Wiebrens van der Vaart, schipper te Sloten als
verkoper
- Feikjen Wiebrens van der Vaart te Sloten, gehuwd met Oege
Johannes Ruardi als verkoper
- Jeltje Wiebrens van der Vaart te Sloten, gehuwd met Jan
Wiebes Brouwer als verkoper
- Antje Ruurds Veldsma, schipper te Sloten, weduwe van
Nanne Wiebrens van der Vaart als verkoper, tevens als
moeder van en voogd over Wiebren, Yke en Marten van der
Vaart
- Ruurd Nannes van der Vaart, schipper te Sloten als
verkoper, tevens als toeziend voogd
- Feikjen Nannes van der Vaart te Sloten, weduwe van Wybren
Martens van der Vaart als verkoper, tevens als moeder van
en voogd over Marten en Nanne van der Vaart
- Durk Johannes Bergstra, huisman te Oudega, gehuwd met
Arendje Martens van der Vaart als verkoper, tevens als
toeziend voogd
- Aaltje Nannes van der Vaart te Sloten als verkoper
- Izak Jans de Boer, schipper te Sloten, weduwnaar van
Tettje Wiebrens van der Vaart als verkoper
- Feikjen Izaks de Boer te Bolsward, gehuwd met Sybrandus
Faber als verkoper
- Jeltje Izaks de Boer, dienstmeid te Bolsward als verkoper
- Geeske Izaks de Boer, dienstmeid te Bolsward als verkoper
- Jan Martens van der Vaart, koopman te Oudega als verkoper
- Jan Peekes Hoogeboom te Sloten als koper

1828 Sloten, notaris J. Ruardi
Inv. nr. 118009 repertoire nr. 31 d.d. 7 mei 1828
Verkoping
Betreft huisraad, opbrengst fl. 25
- Holke Gaukes Holkema, koopman te Sloten.
Holke Gaukes Holkema has reference number 1007. Holke Gaukes Holkema was a Slager te Sloten rond 1828.
Last Edited11 October 2021

Akke Gaukes Holkema

F, #1002, b. 1791, d. 19 December 1848

Parents

FatherGauke Holkes Holkema (b. 1756, d. 11 November 1826)
MotherBaukje Rintjes

Biography

Akke Gaukes Holkema was born in 1791 in Tjerkgaast. She was born in 1791. She died on 19 December 1848 at age ~57 in Doniawerstal.
Ongehuwd. Akke Gaukes Holkema has reference number 1008.
Last Edited11 October 2021

Annigje Wybrens van der Vaart

F, #1003

Biography

Annigje Wybrens van der Vaart was born in Drachten. Holke Gaukes Holkema and Annigje Wybrens van der Vaart were married in 1844 in Drachten.
Annigje Wybrens van der Vaart has reference number 1009.
Last Edited11 October 2021

Johannes Kornelis Voordewind

M, #1004, b. 1776

Biography

Johannes Kornelis Voordewind was born in 1776. He and Rinkse Hettes Hettema were married on 19 May 1819 in Langweer. Johannes Kornelis Voordewind and Pietertje Piers Jager were married on 24 December 1840 in Sloten. Johannes Kornelis Voordewind died in Sloten.
Waarschijnlijk geparenteerd aan (tak losstaand van de Holkema tak Jetse)
http://www.gemeentearchief.nl/
Genealogisch Onderzoek
Familienamen 1811
Holkema, Gauke Holkes, Tjerkgaast
k. Holke Gaukes 22, Sloten, Akke Gaukes 20, Tjerkgaast

Mairie Sloten, fol. 27

1823 Langweer, notaris J. Jongbloed
Inv. nr. 074005 repertoire nr. 519 d.d. 10 november 1823
Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig
- Geertje H. de Groot te Sloten, dochter van Rinske Hettes
en Johannes Cornelis Voordewind, schipper te Langweer

1825 Langweer, notaris J. Jongbloed
Inv. nr. 074006 repertoire nr. 583 d.d. 8 januari 1825
Verkoping
Betreft de verkoop van kaphout, opbrengst fl. 26
- Reinder Jacobus Groenendal, huisman te St. Nicolaasga als
verkoper
- Jelle Harmens Bosman te St. Nicolaasga als koper
- Sake B. Buwalda, arbeider te St. Nicolaasga als borg
- Kobus Reinder Groenendal, huisman te St. Nicolaasga als
koper
- Sikke Franzes Haven, timmerman te Idskenhuizen als koper
- Johs. Kampen, koopman te Idskenhuizen als borg
- Johs. Kampen, koopman te Idskenhuizen als koper
- Sikke Franzes Haven, timmerman te Idskenhuizen als borg
- Jacob Siebrens Visser, arbeider te Idskenhuizen als koper
- Johannes Durks Wiersma, schipper te Langweer als koper
- Johs. Cornelis Voordewind, schipper te Langweer als borg

1828 Sloten, notaris J. Ruardi
Inv. nr. 118009 repertoire nr. 23 d.d. 10 maart 1828
Koopakte
Betreft de verkoop van een half huis etc te Lemmer, koopsom
fl. 200
- Popke Jacobs Baayma te Lemmer als verkoper
- Johannes Cornelis Voordewind te Sloten als koper; met
zijn echtgenote

1840 Sloten, notaris O. J. Ruardi
Inv. nr. 118016 repertoire nr. 22 d.d. 22 december 1840
Inventaris
- Kornelis Johannes Voordewind, schipper te Sloten,
weduwnaar van Geeske Johannes Huisman

1841 Sloten, notaris O. J. Ruardi
Inv. nr. 118016 repertoire nr. 32 d.d. 30 augustus 1841
Testament
- Kornelis Johannes Voordewind, schipper te Sloten

1841 Sloten, notaris O. J. Ruardi
Inv. nr. 118016 repertoire nr. 33 d.d. 30 augustus 1841
Testament
- Pietertje Piers Jager te Sloten, gehuwd met Kornelis
Johannes Voordewind.
Johannes Kornelis Voordewind has reference number 1010. Johannes Kornelis Voordewind was a Schipper.
Last Edited11 October 2021

Rinkse Hettes Hettema

F, #1005, d. 11 June 1844

Biography

Johannes Kornelis Voordewind and Rinkse Hettes Hettema were married on 19 May 1819 in Langweer. She died on 11 June 1844.
Rinske heette dus eerst Rinske Hettes Hettema.
Waarschijnlijk in Sloten getrouwd geweest met de Holkema tak Sloten (Gauke Holkes Holkema)
Deze tak staat los van de Jetse Tak.Zij hebben de naam Holkema in 1811 aangenomen.

1818 Langweer, notaris J. Jongbloed
Inv. nr. 074002 repertoire nr. 125 d.d. 2 september 1818
Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig
- Rinske Hettes Hettema te Langweer, gehuwd met Johannes
Cornelis Voordewind, schipper

1844 Sloten, notaris O. J. Ruardi
Inv. nr. 118018 repertoire nr. 25 d.d. 11 juni 1844
Inventaris
Betreft meubelen en effecten en een huis te Sloten, waarde
fl. 7933
- Rinske Hettes Holkema te Sloten, weduwe van wijlen
Johannes Kornelis Voordewind; erflaters.
Rinkse Hettes Hettema has reference number 1011.
Last Edited11 October 2021

Albertje Kornelis Voordewind

F, #1006, b. 1836, d. 6 December 1853

Parents

Biography

Albertje Kornelis Voordewind was born in 1836. She died on 6 December 1853 at age ~17 in Sloten.
Albertje Kornelis Voordewind has reference number 1012.
Last Edited11 October 2021

Geeske Johannes Huisman

F, #1007

Family: Kornelis Johannes Voordewind

SonJohannes Kornelis Voordewind (b. 1835, d. 12 February 1842)
DaughterAlbertje Kornelis Voordewind (b. 1836, d. 6 December 1853)
DaughterRinske Kornelis Voordewind (b. 1839, d. 7 May 1839)

Biography

Kornelis Johannes Voordewind and Geeske Johannes Huisman were married on 4 September 1831 in Sloten.
Geeske Johannes Huisman has reference number 1013.
Last Edited11 October 2021

Kornelis Johannes Voordewind

M, #1008

Parents

FatherJohannes Kornelis Voordewind (b. 1776)
MotherRinkse Hettes Hettema (d. 11 June 1844)

Family: Geeske Johannes Huisman

SonJohannes Kornelis Voordewind (b. 1835, d. 12 February 1842)
DaughterAlbertje Kornelis Voordewind (b. 1836, d. 6 December 1853)
DaughterRinske Kornelis Voordewind (b. 1839, d. 7 May 1839)

Biography

Kornelis Johannes Voordewind and Geeske Johannes Huisman were married on 4 September 1831 in Sloten.
Kornelis Johannes Voordewind has reference number 1014.
Last Edited11 October 2021

Rinske Kornelis Voordewind

F, #1009, b. 1839, d. 7 May 1839

Parents

Biography

Rinske Kornelis Voordewind was born in 1839. She died on 7 May 1839 at age ~0 in Sloten.
Rinske Kornelis Voordewind has reference number 1015.
Last Edited11 October 2021

Johannes Kornelis Voordewind

M, #1010, b. 1835, d. 12 February 1842

Parents

Biography

Johannes Kornelis Voordewind was born in 1835. He died on 12 February 1842 at age ~7 in Sloten.
Johannes Kornelis Voordewind has reference number 1016.
Last Edited11 October 2021

Everwynus Wassenbergh

M, #1011, b. 1694, d. May 1694

Parents

FatherArnoldus Wassenbergh (b. 1659, d. 9 January 1731)
MotherDoedtie van Achlum (b. 1666)

Biography

Everwynus Wassenbergh was born in 1694 in Leeuwarden. He died in May 1694 at age ~0.
Everwynus Wassenbergh has reference number 1017.
Last Edited11 October 2021

Everwynus Wassenbergh

M, #1012, b. 1695

Parents

FatherArnoldus Wassenbergh (b. 1659, d. 9 January 1731)
MotherDoedtie van Achlum (b. 1666)

Biography

Everwynus Wassenbergh was born in 1695.
Everwynus Wassenbergh has reference number 1018.
Last Edited11 October 2021

Pietertje Piers Jager

F, #1013

Biography

Johannes Kornelis Voordewind and Pietertje Piers Jager were married on 24 December 1840 in Sloten.
Pietertje Piers Jager has reference number 1019.
Last Edited11 October 2021

Nanne Aenes

M, #1014, b. 1670, d. 29 June 1753

Parents

FatherAene Nannes (b. 1640, d. 16 June 1693)
MotherTet Hendricks (d. 11 March )

Family: Janke Annes Schanstra (b. 1677, d. 1709)

DaughterTet Nannes Musculus+ (b. 1697)

Biography

Nanne Aenes was born in 1670 in Lemmer. He and Janke Annes Schanstra were married on 10 February 1695 in 1685 te lemmer. Nanne Aenes died on 29 June 1753 at age ~83 in Lemmer.
Nanne Aenes has reference number 1020. Nanne Aenes was an Eigenerfde, houtkoper en ouderling. Bijzitter van Lemsterland. He was baptized on 29 June 1670 in Lemmer.
Last Edited11 October 2021

Janke Annes Schanstra

F, #1015, b. 1677, d. 1709

Family: Nanne Aenes (b. 1670, d. 29 June 1753)

DaughterTet Nannes Musculus+ (b. 1697)

Biography

Janke Annes Schanstra was born in 1677 in IJlst. Nanne Aenes and Janke Annes Schanstra were married on 10 February 1695 in 1685 te lemmer. She died in 1709 at age ~32 in Lemmer.
Janke Annes Schanstra has reference number 1021.
Last Edited11 October 2021

Syts Hanssen Broersma

M, #1016, b. 1663

Parents

FatherHans Obbes Broersma (b. 1637, d. before 1683)
MotherLucia Sytses Hartsma (d. after 1683)

Biography

Syts Hanssen Broersma was born in 1663 in Leeuwarden. He and Auckien Pytters Nauta were married on 18 September 1686 in Leeuwarden.
Syts Hanssen Broersma has reference number 1022. Syts Hanssen Broersma was a Brouwer. He was baptized on 25 January 1663 in Leeuwarden.
Last Edited11 October 2021

Auckien Pytters Nauta

F, #1017

Family: Syts Hanssen Broersma (b. 1663)

SonHendrik Sytses Broersma+ (b. 1690)

Biography

Auckien Pytters Nauta was born in Huizum. Syts Hanssen Broersma and Auckien Pytters Nauta were married on 18 September 1686 in Leeuwarden.
Auckien Pytters Nauta has reference number 1023.
Last Edited11 October 2021

Jane Jans van Slooten

M, #1018, b. 19 January 1676, d. 19 September 1738

Parents

FatherJan Janes van Slooten (b. 1643, d. 6 June 1701)
MotherElske Heeres Coster (b. 1642)

Family: Tjeerdje Sipkes (b. 1683, d. 15 December 1760)

SonJan Janes van Slooten+ (b. 25 July 1705)

Biography

Jane Jans van Slooten was born on 19 January 1676 in 1676 te Harlingen. He and Tjeerdje Sipkes were married on 15 September 1700 in Harlingen. Jane Jans van Slooten died on 19 September 1738 at age 62 in Harlingen.
Jane Jans van Slooten has reference number 1024. Jane Jans van Slooten was a Schipper, koopman en reder.
Last Edited11 October 2021

Tjeerdje Sipkes

F, #1019, b. 1683, d. 15 December 1760

Parents

Family: Jane Jans van Slooten (b. 19 January 1676, d. 19 September 1738)

SonJan Janes van Slooten+ (b. 25 July 1705)

Biography

Tjeerdje Sipkes was born in 1683 in Harlingen. Jane Jans van Slooten and Tjeerdje Sipkes were married on 15 September 1700 in Harlingen. She died on 15 December 1760 at age ~77 in Harlingen.
Tjeerdje Sipkes has reference number 1025. She was baptized on 16 December 1683 in Harlingen.
Last Edited11 October 2021

Sicke Salomons

M, #1020

Parents

Family: Baukjen Douwes

DaughterGryttje Sickes Bulaert+ (d. between 1751 and 1761)

Biography

Sicke Salomons and Baukjen Douwes were married in Harlingen.
Sicke Salomons has reference number 1026. He was mennist. Sicke Salomons was a Havenmeester te Harlingen.
Last Edited11 October 2021

Baukjen Douwes

F, #1021

Family: Sicke Salomons

DaughterGryttje Sickes Bulaert+ (d. between 1751 and 1761)

Biography

Sicke Salomons and Baukjen Douwes were married in Harlingen. She was buried.
Baukjen Douwes has reference number 1027.
Last Edited11 October 2021

Everwinus Wassenbergh

M, #1022, b. 1619, d. 1682

Parents

FatherJohannes Wassenbergh (b. 1589)

Family: Geertje Gerbrants

SonJohannes Wassenbergh (b. 1649, d. 1712)
DaughterAeltijen Wassenbergh (b. 1651)
DaughterWennetijn Wassenbergh (b. 1653)
DaughterHilletje Wassenbergh (b. 1655)
DaughterHelena Wassenbergh (b. 1657)
SonArnoldus Wassenbergh+ (b. 1659, d. 9 January 1731)
DaughterAnna Wassenbergh (b. 1680)

Biography

Everwinus Wassenbergh was born in 1619. He died in 1682 at age ~63 in Franeker.
Everwinus Wassenbergh has reference number 1028. Everwinus Wassenbergh was a Hervormd predikant te Grijpskerk.
Last Edited11 October 2021

Geertje Gerbrants

F, #1023

Family: Everwinus Wassenbergh (b. 1619, d. 1682)

SonJohannes Wassenbergh (b. 1649, d. 1712)
DaughterAeltijen Wassenbergh (b. 1651)
DaughterWennetijn Wassenbergh (b. 1653)
DaughterHilletje Wassenbergh (b. 1655)
DaughterHelena Wassenbergh (b. 1657)
SonArnoldus Wassenbergh+ (b. 1659, d. 9 January 1731)
DaughterAnna Wassenbergh (b. 1680)

Biography

Geertje Gerbrants has reference number 1029.
Last Edited11 October 2021

Geertjen Gerrits

F, #1024

Biography

Geertjen Gerrits has reference number 1030.
Last Edited11 October 2021

Igram Claesens van Achlum

M, #1025, b. 1629

Parents

FatherClaes Igrams van Achlum (b. about 1602)
MotherAntje Jans

Family: Sara van Vierssen (b. 1631, d. 1689)

DaughterDoedtie van Achlum+ (b. 1666)

Biography

Igram Claesens van Achlum was born in 1629 in Leeuwarden. He and Sara van Vierssen were married on 29 September 1655 in Leeuwarden.
Igram Claesens van Achlum has reference number 1031. Igram Claesens van Achlum was a Bode Mindergetal, deurwaarder Staten van Friesland. He was baptized on 13 May 1629 in Leeuwarden.
Last Edited11 October 2021