Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 411

Syts Lousma

F, #10251

Family: Pyter Wiggles Camstra

DaughterHylck Pieters Camstra (b. about 1430)
SonWiggle Pyters Camstra+ (b. about 1450)

Biography

Syts Lousma has reference number 10382.
Last Edited11 October 2021

Jarich Epez Hottinga

M, #10252, d. 1502

Parents

Family: Swob Douwedr. Sjaerdema van Aylva

DaughterBoth Hottinga (d. 1541)
SonHere Jarichs Hottinga+ (b. about 1430)

Biography

Jarich Epez Hottinga died in 1502.
Jarich Epez Hottinga has reference number 10383.
Last Edited11 October 2021

Swob Douwedr. Sjaerdema van Aylva

F, #10253

Parents

Family: Jarich Epez Hottinga (d. 1502)

DaughterBoth Hottinga (d. 1541)
SonHere Jarichs Hottinga+ (b. about 1430)

Biography

Swob Douwedr. Sjaerdema van Aylva has reference number 10384.
Last Edited11 October 2021

Tjebbe Doeckes Martena

M, #10254, d. 1530

Parents

FatherDoeke Sytzes van Martena (b. about 1460)
MotherSiouck Keimpes van Unia (b. about 1460)

Family: Bauck van Heringa (d. 1547)

SonDoecke Tjebbes van Martena+ (b. 1530, d. 11 November 1605)

Biography

Tjebbe Doeckes Martena died in 1530.
Tjebbe Doeckes Martena has reference number 10385.
Last Edited11 October 2021

Bauck van Heringa

F, #10255, d. 1547

Family: Tjebbe Doeckes Martena (d. 1530)

SonDoecke Tjebbes van Martena+ (b. 1530, d. 11 November 1605)

Biography

Bauck van Heringa died in 1547.
Bauck van Heringa has reference number 10386.
Last Edited11 October 2021

Doecke Tjebbes van Martena

M, #10256, b. 1530, d. 11 November 1605

Parents

FatherTjebbe Doeckes Martena (d. 1530)
MotherBauck van Heringa (d. 1547)

Biography

Doecke Tjebbes van Martena was born in 1530. He died on 11 November 1605 at age ~75.
Doeke of Duco Martena 1530 - 1605
Admiraal van de watergeuzen in Friesland Doeke Martena is admiraal van de watergeuzen op de Zuiderzee. Als Latijns dichter is hij in staat de Bijbel, die dan nog niet is vertaald, te lezen en kritiek te leveren op het katholieke geloof. Doeke of Duco Martena is de laatste mannelijke afstammeling van een oud geslacht, waarvan het stamhuis, Martena State (foto onder), in Cornjum stond. Doeke wordt lid van de Staten Generaal.

Albert Martin maakt in 1873 een portret van de vrijheidsstrijder Doeke Martena.

In het bos bij Cornjum, ten noorden van Leeuwarden, voeren imposante lanen naar het landgoed Martenastate. Martenastate is in het begin van de 20e eeuw een ruïne. Maar het eeuwenoude adellijke huis waar eens de admiraal van Friesland woont, is heel fraai gerestaureerd.
(bron: Leeuwarderadeel)

Doeke van Martena heeft een hard leven. Zijn vader, Tjebbe van Martena, sterft in zijn geboortejaar in Martena State in 1530. Zijn moeder, Bauck van Heringa, trouwt daarna met Syds van Botnia. Op zijn zeventiende overlijdt zijn moeder.

Het familiewapen van Martena is gedeeld: 1. In goud een halve adelaar van zwart, komende uit de deellijn; 2. Doorsneden: a In blauw een lelie van goud, b In rood een gebladerde eikel van goud, de steel naar beneden. (bron)

Een enigszins beschadigd schilderij van Doeke Martena hangt in het provinciaal museum in Leeuwarden.

Doeke van Martena trouwt met Swob van Botnia, een zusje van zijn stiefvader. Hun eerste zoon sterft jong. Ook zijn vrouw komt jong te overlijden. In 1554, hij is dan 23 of 24 jaar, is hij lid van de Friese Staten.

Doeke is 38 jaar wanneer de Tachtigjarige Oorlog begint. Hij is dan hertrouwd met Tryn Unema. Zijn zoon Jan, ook een vrijheidsstrijder in hart en nieren, sterft in 1584.

Doeke is een doorzetter. Zijn afkomst en zijn huwelijk staan bovendien garant voor een snelle carrière. De familie Martena bezit veel huizen in de Friese steden. Eén daarvan is de Martena Stins (rechts) in Franeker, het latere gemeentehuis van Franekeradeel. Het gebouw wordt waarschijnlijk een museum.

Doeke wordt lid van de Provinciale Staten van Friesland. In 1564 treedt hij toe tot de Gedeputeerde Staten. Hij verzet zich hevig tegen de strenge maatregelen van Alva en de stadhouder Casper de Robles. Op Martena State houdt hij geheime bijeenkomsten. Wanneer Alva in aantocht is moet ook hij vluchten.

Doeke van Martena wordt een belangrijke schakel tussen Willem van Oranje en de Friese ballingen in Emden. Onder de ballingen bevindt zich Karel Roorda, die een zelfstandig Friesland wil. Roorda staat lijnrecht tegenover Willem Lodewijk van Nassau, die Friesland meer als een provincie van de Nederlanden ziet. (bron: J Bekkema)

De watergeuzen krijgen na vier jaren strijd op zee, vaste voet aan de wal in Den Briel in 1572. Doeke van Martena maakt onmiddellijk plannen om Friesland in te nemen. Grootste obstakel is het sterke blokhuis van Leeuwarden.

Links: Het blokhuis van Leeuwarden in 1783. De tekening is in het bezit van het Fries Museum. Op de voorgrond galgen. Nu staat hier aan het Blokhuisplein de gevangenis van Leeuwarden.

Blankerhoff schildert in 1663 de slag op de Zuiderzee in 1573 die mede door admiraal Doeke Martens een succes voor de watergeuzen wordt. De watergeuzen zijn nu definitief de baas op zee langs de kust van de Lage Landen.
Eerste admiraal van Friesland
Willem van Oranje benoemt Doeke in 1573 tot de eerste admiraal van Friesland. Maar Friesland is nog niet bevrijd. De Robles heeft zijn vloot in de haven van Harlingen liggen. Tijdens de slag om de Zuiderzee, tussen de watergeuzen onder leiding van Cornelis Dirks van Monnickendam en de Spanjaarden, onder Bossu, houdt Doeke van Martena de vloot van De Robles in bedwang op de rede van het Vlie. De zeeslag duurt zes dagen en nachten.

Nadat de watergeuzen Zeeland en Holland bevrijden wordt het stil in Friesland. Pas in 1576 gebeurt iets. Het slecht betaalde leger van de Spaans bevelhebber De Robles weigert dienst. Spanje is bankroet. Muitende soldaten nemen De Robles gevangen.

Het verzet bloeit overal op, ook in Friesland. Het Hof van Friesland functioneert niet meer en de bisschop wordt afgezet. De gevreesde blokhuizen verdwijnen. De Friezen kopen het recht om voortaan alleen nog Friezen toe te staan aan het Hof van Friesland. Leeuwarden zorgt samen met tien kleinere steden voor geld en de hoofdstad krijgt een belangrijke troef in handen.

De kleindochter van Doeke, Catharina Entens overleden in 1660, brengt Martena State ten huwelijk aan Sjuck van Burmania, Grietman van Wymbritseradeel (overleden 20 Juni 1650). Hun derde zoon Laes van Burmania woont vervolgens in de de State. In deze tak is de State in rechte lijn van vader op zoon overgegaan. (bron: Tresoar)
Vluchtelingen krijgen sleutelposities in het nieuwe Friesche bestuur dat radicaal wordt. Het bestuur wil aanvankelijk vrijheid van godsdienst, zoals Willem van Oranje voorstaat. Op 13 augustus 1578 wordt de eerste protestantse preek gehouden in Leeuwarden. Toch wordt de rooms-katholieke religie zo'n anderhalf jaar (3 maart 1580) later verboden. Kloosters gaan dicht, krijgen een andere bestemming of worden zelfs afgebroken. De katholieke kerk die eens zo machtig was valt weg.
(bron: Webserv)

In 1580 lukt het de Spanjaarden Doeke Martena gevangen te nemen. Willem van Oranje biedt losgeld aan maar de vijand weigert het geld.

Pas wanneer de watergeuzen een aantal gijzelaars in handen krijgen, stemmen ze in met een gevangenenruil. Na bijna een jaar gevangenschap komt Doeke Martena vrij, in ruil voor drie Spaans gezinde 'landgenoten'.

Straatarm
Doeke van Martena offert bijna zijn hele vermogen op aan de vrijheidsstrijd. De Friese Staten hebben een deel van zijn traktement nooit betaald. De voormalige admiraal wordt straatarm.

In 1603 overlijdt zijn vrouw Tryn en twee jaar later, op 11 november, sterft hij zelf op 75-jarige leeftijd. Doeke is in de Galilierëkerk (of Galileerkerk) in Leeuwarden begraven. Twee van zijn zes kinderen leven dan nog. Swob en Bauck, twee dochters, zetten het geslacht van Martena voort.
(bron: J Bekkema)

Rechts: De Galileerkerk, op de achtergrond op de tekening, bestond rond 1902 nog. De ets is rond 1765 gemaakt. De maker is niet bekend. Op de voorgrond de Korfmakersstraat.

In het centrum van Leeuwarden is nog steeds de Duco Martenapijp op de Nieuwestad te vinden.

Links: Deze prent uit 1968 is gemaakt vanuit het oosten. Firma van Kampen Huizumerlaan

(Bron: Historisch Centrum Leeuwarden)

Rechts: Het centrum van Leeuwarden. De Duco Martenapijp verbindt het water langs de bolwerken (links) met de gracht in de Nieuwstad (rechts). Onderin de foto staat het paleis van justitie en daarachter de Schouwburg.
Doecke Tjebbes van Martena has reference number 10387. Doecke Tjebbes van Martena was a lid van de Friese Staten; eerste admiraal van friesland;leider van de watergeuzen.
Last Edited11 October 2021

Syds van Botnia

M, #10257

Biography

Syds van Botnia has reference number 10388.
Last Edited11 October 2021

Swob van Botnia

F, #10258, d. 1554

Biography

Swob van Botnia died in 1554.
Swob van Botnia has reference number 10389.
Last Edited11 October 2021

Tryn Unema

F, #10259, d. 1603

Family: Doecke Tjebbes van Martena (b. 1530, d. 11 November 1605)

SonJan Doeckes van Martena (d. 1584)
DaughterSwob Doeckes van Martena
DaughterBauck Doeckes van Martena

Biography

Tryn Unema died in 1603.
Tryn Unema has reference number 10390.
Last Edited11 October 2021

Jan Doeckes van Martena

M, #10260, d. 1584

Parents

FatherDoecke Tjebbes van Martena (b. 1530, d. 11 November 1605)
MotherTryn Unema (d. 1603)

Biography

Jan Doeckes van Martena died in 1584.
Jan Doeckes van Martena has reference number 10391.
Last Edited11 October 2021

Swob Doeckes van Martena

F, #10261

Parents

FatherDoecke Tjebbes van Martena (b. 1530, d. 11 November 1605)
MotherTryn Unema (d. 1603)

Biography

Swob Doeckes van Martena has reference number 10392.
Last Edited11 October 2021

Bauck Doeckes van Martena

F, #10262

Parents

FatherDoecke Tjebbes van Martena (b. 1530, d. 11 November 1605)
MotherTryn Unema (d. 1603)

Biography

Bauck Doeckes van Martena has reference number 10393.
Last Edited11 October 2021

Aafke Rinkes Smit

F, #10263, b. 1786, d. 6 June 1810

Parents

FatherRinke Obes Smid (b. 8 April 1756, d. 17 September 1818)
MotherJanke Annes van Pauwenburg (b. 5 February 1755, d. 28 December 1826)

Family: Rinke Baukes Baukema (b. 1779, d. 9 March 1837)

SonBauke Rinkes Baukema+ (b. 1807, d. 28 May 1846)
DaughterSimkje Rinkes Baukema+ (b. 15 April 1810, d. 16 October 1860)

Biography

Aafke Rinkes Smit was born in 1786 in Mirns. Rinke Baukes Baukema and Aafke Rinkes Smit were married on 6 April 1806 in Balk. She died on 6 June 1810 at age ~24 in Harich.
Aafke Rinkes Smit has reference number 10394.
Last Edited11 October 2021

Simkjen Jans

F, #10264, b. before 1736, d. 1832

Family: Bauke Rinkes Baukema (b. about 1732, d. 20 October 1816)

DaughterTettie Baukes Baukema+ (b. 1770, d. 3 January 1832)
SonRinke Baukes Baukema+ (b. 1779, d. 9 March 1837)

Biography

Simkjen Jans was born before 1736. Bauke Rinkes Baukema and Simkjen Jans were married on 29 March 1761 in Harich. She died in 1832 in Harich.
Simkjen Jans has reference number 10395.
Last Edited11 October 2021

Rinke Baukes

M, #10265, b. about 1686

Parents

FatherAuke Obbes (b. about 1650, d. 6 October 1701)
MotherBrork Rinkes (Broerck Rintkedr) (d. 22 July 1686)

Family: Jacobje Meines (b. about 1705)

SonObe Rinckes Smid+ (b. about 1729)
SonBauke Rinkes Baukema+ (b. about 1732, d. 20 October 1816)

Biography

Rinke Baukes was born about 1686.
Rinke Baukes has reference number 10396. Rinke Baukes was a Voorganger mennisten 1731.
Last Edited11 October 2021

Jacobje Meines

F, #10266, b. about 1705

Family: Rinke Baukes (b. about 1686)

SonObe Rinckes Smid+ (b. about 1729)
SonBauke Rinkes Baukema+ (b. about 1732, d. 20 October 1816)

Biography

Jacobje Meines was born about 1705.
Jacobje Meines has reference number 10397.
Last Edited11 October 2021

Tjiets Roels

F, #10267, b. about 1720, d. 5 June 1800

Family: Anne Johannes (b. about 1720, d. 23 August 1809)

DaughterBaukjen Annes (b. about 1745)
DaughterMartje Annes (b. about 1746)
SonYpe Annes Bosma (b. 1749)
DaughterZwaantje Annes (b. about 1750)
DaughterTrijntje Annes (b. about 1750)
DaughterJanke Annes van Pauwenburg+ (b. 5 February 1755, d. 28 December 1826)
SonRoel Annes Bosma (b. 1762)

Biography

Tjiets Roels was born about 1720. She died on 5 June 1800.
Tjiets Roels has reference number 10398.
Last Edited11 October 2021

Aafke Johannes

F, #10268, b. about 1725

Parents

FatherJohannes Annes (b. about 1700)
MotherBaukjen Wijbes

Family: Obe Rinckes Smid (b. about 1729)

SonRinke Obes Smid+ (b. 8 April 1756, d. 17 September 1818)
DaughterBaukjen Obbes Smid+ (b. about 1760, d. 25 November 1826)
SonJohannes Obes Smid+ (b. 19 May 1763, d. 22 September 1828)
SonMeine Obes Smid+ (b. 1765, d. 29 October 1844)
SonWiebe Obes (Rijstra) Smid+ (b. 1768, d. 24 September 1848)
SonAuke Obes Smid (b. 1772, d. 10 December 1826)

Biography

Aafke Johannes was born about 1725 in Mildam. She was born about 1725. Obe Rinckes Smid and Aafke Johannes were married on 28 October 1753 in Warns.
Aafke Johannes has reference number 10399.
Last Edited11 October 2021

Haitje Tjeerds Haitjema

M, #10269, b. 3 June 1858, d. 27 May 1943

Parents

FatherTjeerd Haitjes Haitjema (b. 17 October 1832, d. 1887)
MotherGeeltje Jans van der Weg (b. 17 October 1826)

Family: Trijntje Woudstra (b. 20 November 1861, d. 19 September 1943)

DaughterFettje Haitjema+ (b. 24 September 1883, d. 21 January 1971)
DaughterGeeltje Haitjema (b. 30 November 1884)
DaughterJetske Haitjema+ (b. 28 June 1887)
SonTjeerd Haitjema (b. 9 September 1890)

Biography

Haitje Tjeerds Haitjema was born on 3 June 1858 in Gaasterland. He and Trijntje Woudstra were married on 10 May 1883 in Gaasterland. Haitje Tjeerds Haitjema died on 27 May 1943 at age 84 in Oudemirdum.
Haitje Tjeerds Haitjema has reference number 10400.
Last Edited11 October 2021

Robert Stump

M, #10270

Parents

FatherAlbert D. Stump (b. 24 February 1888, d. 3 August 1958)
MotherSusan Thro

Biography

Robert Stump has reference number 10401.
Last Edited11 October 2021

Geeltje Jans van der Weg

F, #10271, b. 17 October 1826

Family: Tjeerd Haitjes Haitjema (b. 17 October 1832, d. 1887)

SonHantje Tjeerds Haitjema (b. 3 May 1853)
DaughterPierke Tjeerds Haitjema (b. 27 May 1855)
SonJan Tjeerds Haitjema (b. 11 April 1857)
SonHaitje Tjeerds Haitjema+ (b. 3 June 1858, d. 27 May 1943)

Biography

Geeltje Jans van der Weg was born on 17 October 1826 in Tjerkgaast. She was born on 17 October 1826. Tjeerd Haitjes Haitjema and Geeltje Jans van der Weg were married on 16 May 1852 in Balk.
Geeltje Jans van der Weg has reference number 10402.
Last Edited11 October 2021

Hantje Tjeerds Haitjema

M, #10272, b. 3 May 1853

Parents

FatherTjeerd Haitjes Haitjema (b. 17 October 1832, d. 1887)
MotherGeeltje Jans van der Weg (b. 17 October 1826)

Biography

Hantje Tjeerds Haitjema was born on 3 May 1853 in Gaasterland.
Hantje Tjeerds Haitjema has reference number 10403.
Last Edited11 October 2021

Pierke Tjeerds Haitjema

F, #10273, b. 27 May 1855

Parents

FatherTjeerd Haitjes Haitjema (b. 17 October 1832, d. 1887)
MotherGeeltje Jans van der Weg (b. 17 October 1826)

Biography

Pierke Tjeerds Haitjema was born on 27 May 1855 in Gaasterland.
Pierke Tjeerds Haitjema has reference number 10404.
Last Edited11 October 2021

Jan Tjeerds Haitjema

M, #10274, b. 11 April 1857

Parents

FatherTjeerd Haitjes Haitjema (b. 17 October 1832, d. 1887)
MotherGeeltje Jans van der Weg (b. 17 October 1826)

Biography

Jan Tjeerds Haitjema was born on 11 April 1857 in Gaasterland.
Jan Tjeerds Haitjema has reference number 10405.
Last Edited11 October 2021

Jeltje Jantjens Schotanus

F, #10275, b. 1764, d. 3 August 1814

Parents

FatherJantjen Nolles Schotanus (b. about 1723, d. 6 January 1799)
MotherAaltje Johannes (b. about 1723)

Family: Hielke Jiskes Feenstra

DaughterAaltje Hielkes Feenstra (b. 1783)
DaughterJantje Hielkes Feenstra (b. 17 July 1784)
SonJohannes Hielkes Feenstra (b. 1794)

Biography

Jeltje Jantjens Schotanus was born in 1764 in Sondel. Symen Ruurds Symensma and Jeltje Jantjens Schotanus were married on 22 November 1810 in Balk. She died on 3 August 1814 at age ~50 in Gaasterland.
Jeltje Jantjens Schotanus has reference number 10406.
Last Edited11 October 2021