Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 453

Lijsbeth Tittes Koehoorn

F, #11301

Parents

Biography

Ype Roelofs van der Molen and Lijsbeth Tittes Koehoorn were married on 7 February 1841 in Staveren.
Lijsbeth Tittes Koehoorn has reference number 11450.
Last Edited11 October 2021

Trijntje Roelofs van der Molen

F, #11302, b. 26 May 1787

Parents

FatherRoelof Ypes van der Molen (b. 1761, d. before 1810)
MotherSijke (Jelles) Lolkes Dockum (b. about 1766)

Biography

Trijntje Roelofs van der Molen was born on 26 May 1787 in Noordermeer (onder Stavoren en Molkwerum.)
Trijntje Roelofs van der Molen has reference number 11451.
Last Edited11 October 2021

Trijntje Roelofs van der Molen

F, #11303, b. 29 February 1792

Parents

FatherRoelof Ypes van der Molen (b. 1761, d. before 1810)
MotherSijke (Jelles) Lolkes Dockum (b. about 1766)

Biography

Trijntje Roelofs van der Molen was born on 29 February 1792 in Noordermeer (onder Stavoren en Molkwerum.)
Trijntje Roelofs van der Molen has reference number 11452.
Last Edited11 October 2021

Lolke Roelofs van der Molen

M, #11304, b. 7 May 1794

Parents

FatherRoelof Ypes van der Molen (b. 1761, d. before 1810)
MotherSijke (Jelles) Lolkes Dockum (b. about 1766)

Biography

Lolke Roelofs van der Molen was born on 7 May 1794 in Noordermeer (onder Stavoren en Molkwerum.)
Lolke Roelofs van der Molen has reference number 11453.
Last Edited11 October 2021

Henderik Roelofs van der Molen

M, #11305, b. 30 October 1796

Parents

FatherRoelof Ypes van der Molen (b. 1761, d. before 1810)
MotherSijke (Jelles) Lolkes Dockum (b. about 1766)

Biography

Henderik Roelofs van der Molen was born on 30 October 1796 in Noordermeer (onder Stavoren en Molkwerum.)
Henderik Roelofs van der Molen has reference number 11454.
Last Edited11 October 2021

Sjoeke Roelofs van der Molen

F, #11306, b. 11 September 1798

Parents

FatherRoelof Ypes van der Molen (b. 1761, d. before 1810)
MotherSijke (Jelles) Lolkes Dockum (b. about 1766)

Biography

Sjoeke Roelofs van der Molen was born on 11 September 1798 in Noordermeer (onder Stavoren en Molkwerum.)
Sjoeke Roelofs van der Molen has reference number 11455.
Last Edited11 October 2021

Jan Roelofs van der Molen

M, #11307, b. 20 January 1801

Parents

FatherRoelof Ypes van der Molen (b. 1761, d. before 1810)
MotherSijke (Jelles) Lolkes Dockum (b. about 1766)

Biography

Jan Roelofs van der Molen was born on 20 January 1801 in Noordermeer (onder Stavoren en Molkwerum.)
Jan Roelofs van der Molen has reference number 11456.
Last Edited11 October 2021

Harmen de Beer

M, #11308

Family: Diuwke Ypes (b. 1746)

DaughterEngel Harmens de Beer (b. 1777, d. 12 March 1832)
DaughterHarmke Harmens de Beer (b. 23 November 1778)
DaughterUilkjen Harmens de Beer (b. 23 November 1778)
SonJohannes Harmens de Beer (b. 1781)

Biography

Harmen de Beer has reference number 11457.
Last Edited11 October 2021

Titte Jans Koehoorn

M, #11309

Biography

Titte Jans Koehoorn has reference number 11458.
Last Edited11 October 2021

Harmke Rienks

F, #11310

Biography

Harmke Rienks has reference number 11459.
Last Edited11 October 2021

Sijke van der Molen

F, #11311, b. 1848

Parents

FatherLieuwe Roelofs van der Molen (b. 19 September 1803, d. 3 May 1865)
MotherEpkje Jelle Boersma

Biography

Sijke van der Molen was born in 1848.
Sijke van der Molen has reference number 11460.
Last Edited11 October 2021

Ruurd Beima

M, #11312

Biography

Ruurd Beima has reference number 11461.
Last Edited11 October 2021

Rink Ypes van der Molen

M, #11313, b. 24 January 1820, d. 22 July 1822

Parents

FatherYpe Roelofs van der Molen (b. 3 November 1789, d. 25 February 1855)
MotherAafke Gerrits Mulder (b. 5 April 1791, d. 19 December 1834)

Biography

Rink Ypes van der Molen was born on 24 January 1820 in stavoren. He died on 22 July 1822 at age 2 in stavoren.
Rink Ypes van der Molen has reference number 11462.
Last Edited11 October 2021

Lolke Ypes van der Molen

M, #11314, b. 6 September 1817

Parents

FatherYpe Roelofs van der Molen (b. 3 November 1789, d. 25 February 1855)
MotherAafke Gerrits Mulder (b. 5 April 1791, d. 19 December 1834)

Biography

Lolke Ypes van der Molen was born on 6 September 1817 in stavoren.
Lolke Ypes van der Molen has reference number 11463.
Last Edited11 October 2021

Rinkje Ypes van der Molen

M, #11315, b. 28 May 1825, d. 27 January 1901

Parents

FatherYpe Roelofs van der Molen (b. 3 November 1789, d. 25 February 1855)
MotherAafke Gerrits Mulder (b. 5 April 1791, d. 19 December 1834)

Biography

Rinkje Ypes van der Molen was born on 28 May 1825 in stavoren. He died on 27 January 1901 at age 75.
Rinkje Ypes van der Molen has reference number 11464.
Last Edited11 October 2021

Sijke Ypes van der Molen

F, #11316, b. 5 August 1830

Parents

FatherYpe Roelofs van der Molen (b. 3 November 1789, d. 25 February 1855)
MotherAafke Gerrits Mulder (b. 5 April 1791, d. 19 December 1834)

Biography

Sijke Ypes van der Molen was born on 5 August 1830 in stavoren. She was born on 5 August 1830.
Sijke Ypes van der Molen has reference number 11465.
Last Edited11 October 2021

Gerrit Gerrits Mulder

M, #11317

Parents

FatherGerryt Gerryts Mulder (b. 1763, d. 21 January 1838)
MotherRink Beerends Moedt

Biography

Gerrit Gerrits Mulder has reference number 11466.
Last Edited11 October 2021

Wybe Gerrits Mulder

M, #11318

Parents

FatherGerryt Gerryts Mulder (b. 1763, d. 21 January 1838)
MotherRink Beerends Moedt

Biography

Wybe Gerrits Mulder has reference number 11467.
Last Edited11 October 2021

Berend Gerrits Mulder

M, #11319, b. 1804, d. 1 April 1885

Parents

FatherGerryt Gerryts Mulder (b. 1763, d. 21 January 1838)
MotherRink Beerends Moedt

Biography

Berend Gerrits Mulder was born in 1804. He died on 1 April 1885 at age ~81 in stavoren.
Berend Gerrits Mulder has reference number 11468.
Last Edited11 October 2021

Jelte Klazes Tromp

M, #11320, b. 8 November 1801, d. 15 June 1883

Parents

FatherKlaas Jeltes Koopmans (b. about 1769, d. 12 August 1805)
MotherRichtje Rintjes Tromp (b. 21 September 1777, d. 5 October 1827)

Family: Ybeltje Annes Cnossen (b. 1810)

DaughterAfke Jeltes Tromp+ (b. 18 July 1833, d. 1 February 1915)
SonKlaas Jeltes Tromp (b. 11 August 1835, d. 29 March 1837)
DaughterRigtje Jeltes Tromp (b. 31 March 1837, d. 1837)
SonKlaas Jeltes Tromp (b. 31 August 1840)

Biography

Jelte Klazes Tromp was born on 8 November 1801 in Sloten. He and Ybeltje Annes Cnossen were married on 1 May 1832 in Wymbritsradeel. Jelte Klazes Tromp died on 15 June 1883 at age 81 in Gaasterland.
Jelte Klazes Tromp was een vermogend man.
Hou wou gaan rentenieren op een nieuw te bouwen (1883) landgoed ""Mottekamp"" te Ruigahuizen.
De naam is ontleend aan het woord Mot als in de betekenis van zeug.
Tijdens de bouw overlijdt hij echter.Zijn dochter Afke Jeltes Tromp ging hier vervolgens wonen met haar man Uilke Jacobs Wierstra.
In 1907 werd er achter het huis een schuur gebouwd.
In 1915 werd het huis eigendom van Johannes Harings Nauta,welke het verhuurde als boerderij.
In 1990 kwam het in handen van de Amsterdamse belasting adviseur Rob Boon.Hij heeft van de Mottekamp een landgoed gemaakt en opengesteld voor het publiek.
Onlangs is de Mottekamp aangekocht door Van Blitterswijk.
De Mottekamp heeft nog vele autenthieke details.

1836 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007008 repertoire nr. 39 d.d. 14 mei 1836
Verkoping
Betreft de koop van roerende goederen, opbrengst fl. 1534
- Bauke Cornelis Kramer, huisman te Koudum, koper
- Jane Jans Visser, huisman te Sloten, koper
- Tymen Eiberts Bouwhuis, koopman te Follega, koper
- Tjeerd Jacobs Koopmans, boer te Molkwerum, koper
- Stoffel Hendriks de Vries, boer te Harich, koper
- Bauke Jans van der Goot, boer te Balk, koper
- Ybe Johannes de Winter, boer te St. Nicolaasga, koper
- Pieter Johannes Swart, boer te Elahuizen, koper
- Pieter Jans Hoogland, koopman te St. Nicolaasga, koper
- Geert Folkerts Wierda, boer te Tjerkgaast, koper
- Johannes Namles Asma, boer te Bakhuizen, koper
- Hendrik Sybrens van de Bank, huisman te Harich, koper
- Hinne Haitjes Visser, huisman te Harich, koper
- Johannes Lykles Wierstra, boer te Nijemirdum, koper
- Hans Duyes de Vries, boer te Mirns en Bakhuizen, koper
- Jan Jans Poppes, huisman te Sloten, koper
- Jelte Klazes Tromp, boer te Harich, koper
- Cobus Meyes Rypkema, herenknecht te St. Nicolaasga, koper
- Willem Gatzen de Boer, boerenknecht te Indijk, koper
- Nanne Minnes Bouma, boer te Harich, koper
- Machiel Ages Tromp, boer te Ypecolsga, koper
- Rintje Klazes Tromp, koopman te Oudemirdum, koper
- Harmen Jolles Landman, boer te Tjerkgaast, koper
- Andries Tjallings Teitsma, koopman te Lemmer, koper
- Rinke Ymes Haarsma, boer te Oudega, koper
- Cornelis Hessels Pot, boer te Doniaga, koper
- Pieter Jans Hoogland, koopman te St. Nicolaasga, koper
- Sybren Aukes Dooper, logementhouder te Balk, koper
- Jacob Krijns Waayer, boer en koopman te Oudega, koper
- Dirk Teeuwes Hettinga, boer te Wijckel, koper
- Meinze Robijns de Jong, boer te Harich, koper
- Bauke Cornelis Kramer, huisman te Koudum, borg
- Broer Cornelis Bouma, boer te Sloten, borg
- Rintje Klazes Tromp, boer te Harich, borg
- Sibbele Abes Boersma, boer te Tjerkgaast, borg
- Hans Sybrens van de Bank, huisman te Harich, borg
- Wabe Pieters de Vries, huisman te Wijckel, borg
- Aant Meines Zeldenthuis, boer te Harich, borg
- Jan Thomas Rinkema, koopman te Balk, borg
Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 1534
- Lieuwe Pieters Overmeer, huisman te Wijckel, verkoper.
Jelte Klazes Tromp has reference number 11469. Jelte Klazes Tromp was a Boer te harich.
Last Edited11 October 2021

Akke Klazes Tromp

F, #11321, b. 28 April 1799, d. 14 June 1824

Parents

FatherKlaas Jeltes Koopmans (b. about 1769, d. 12 August 1805)
MotherRichtje Rintjes Tromp (b. 21 September 1777, d. 5 October 1827)

Family: Klaas Hiddes Korenstra (b. 1794)

DaughterAkke Klazes Korenstra (b. 1824, d. 30 March 1831)

Biography

Akke Klazes Tromp was born on 28 April 1799 in Sloten. Klaas Hiddes Korenstra and Akke Klazes Tromp were married on 7 May 1818 in Sloten. She died on 14 June 1824 at age 25 in Gaasterland.
Akke Klazes Tromp has reference number 11470.
Last Edited11 October 2021

Klaas Hiddes Korenstra

M, #11322, b. 1794

Parents

FatherHidde Klazes Korenstra (b. 18 December 1766)
MotherGerlofke Wiebes van der Woude

Family: Akke Klazes Tromp (b. 28 April 1799, d. 14 June 1824)

DaughterAkke Klazes Korenstra (b. 1824, d. 30 March 1831)

Biography

Klaas Hiddes Korenstra was born in 1794 in Sloten. He and Akke Klazes Tromp were married on 7 May 1818 in Sloten.
Klaas Hiddes Korenstra has reference number 11471.
Last Edited11 October 2021

Klaas Jeltes Koopmans

M, #11323, b. about 1769, d. 12 August 1805

Parents

Family: Richtje Rintjes Tromp (b. 21 September 1777, d. 5 October 1827)

SonRintje Klazes Tromp+ (b. 1779, d. 18 August 1849)
DaughterLipkjen Klazes Tromp (b. 4 November 1795)
DaughterAkke Klazes Tromp+ (b. 28 April 1799, d. 14 June 1824)
SonJelte Klazes Tromp+ (b. 8 November 1801, d. 15 June 1883)
DaughterLupkje Klazes Tromp (b. 14 February 1804)

Biography

Klaas Jeltes Koopmans was born about 1769 in Sloten. He and Richtje Rintjes Tromp were married on 26 March 1795 in Sloten. Klaas Jeltes Koopmans died on 12 August 1805 in Sloten.
Klaas Jeltes Koopmans has reference number 11472.
Last Edited11 October 2021

Richtje Rintjes Tromp

F, #11324, b. 21 September 1777, d. 5 October 1827

Parents

FatherRintje Johannes Tromp (b. 1740, d. 22 June 1793)
MotherLupkjen Jacobs

Family: Klaas Jeltes Koopmans (b. about 1769, d. 12 August 1805)

SonRintje Klazes Tromp+ (b. 1779, d. 18 August 1849)
DaughterLipkjen Klazes Tromp (b. 4 November 1795)
DaughterAkke Klazes Tromp+ (b. 28 April 1799, d. 14 June 1824)
SonJelte Klazes Tromp+ (b. 8 November 1801, d. 15 June 1883)
DaughterLupkje Klazes Tromp (b. 14 February 1804)

Biography

Richtje Rintjes Tromp was born on 21 September 1777 in Lemmer. Klaas Jeltes Koopmans and Richtje Rintjes Tromp were married on 26 March 1795 in Sloten. She died on 5 October 1827 at age 50 in Sloten.
Richtje Rintjes Tromp has reference number 11473.
Last Edited11 October 2021

Rintje Klazes Tromp

M, #11325, b. 1779, d. 18 August 1849

Parents

FatherKlaas Jeltes Koopmans (b. about 1769, d. 12 August 1805)
MotherRichtje Rintjes Tromp (b. 21 September 1777, d. 5 October 1827)

Family: Tietje Jelles de Vries (b. 1779)

DaughterAaltje Rintjes Tromp+
DaughterRigtje Rintjes Tromp+
SonBokke Rintjes Tromp+
SonKlaas Rintjes Tromp+ (b. 18 May 1823)
SonJelle Rintjes Tromp (b. 28 August 1831, d. 19 July 1854)

Biography

Rintje Klazes Tromp was born in 1779 in Sloten. He was born in 1779. He died on 18 August 1849 at age ~70.
Rintje Klazes Tromp has reference number 11474.
Last Edited11 October 2021