Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 489

Michiel Ages Tromp

M, #12201, b. 1748

Parents

FatherAge Hielkes Tromp (b. 1717)
MotherJanke Feitses Bakker (b. 1719, d. 28 July 1807)

Family: Gerbrig Jentjes

DaughterWytske Michiels Tromp+ (b. about 1739)
SonAge Michiels Tromp+ (b. 29 January 1787)
SonJentje Michiels Tromp (b. 14 January 1791, d. 30 April 1878)
DaughterFokeltje Michiels Tromp+ (b. 1793)
DaughterTjietske Michiels Tromp (b. 31 October 1795)
DaughterTrijntje Michiels Tromp (b. 1798)
SonHylke Michiels Tromp+ (b. 16 April 1801)

Biography

Michiel Ages Tromp was born in 1748 in Woudsend. He and Ytje Martens were married on 20 September 1772. Michiel Ages Tromp and Gerbrig Jentjes were married on 30 October 1785 in Woudsend.
Michiel Ages Tromp has reference number 12356.
Last Edited11 October 2021

Hylke Ages Tromp

M, #12202, b. 1745, d. 15 October 1798

Parents

FatherAge Hielkes Tromp (b. 1717)
MotherJanke Feitses Bakker (b. 1719, d. 28 July 1807)

Family: Akke Jelles van der Zee (b. 1761, d. 1837)

DaughterPopkjen Hylkes Tromp (b. 3 January 1784, d. before 1791)
SonAge Hylkes Tromp+ (b. 27 February 1786, d. before 1794)
SonJelle Hylkes Tromp (b. 14 December 1787)
DaughterJanke Hylkes Tromp (b. 26 May 1789)
DaughterPopkjen Hylkes Tromp (b. 19 August 1791)
SonAge Hylkes Tromp+ (b. 6 February 1794)
DaughterJeltje Hylkes Tromp (b. 1 January 1798)

Biography

Hylke Ages Tromp was born in 1745 in Woudsend. He and Akke Jelles van der Zee were married on 9 February 1783. Hylke Ages Tromp died on 15 October 1798 at age ~53 in Woudsend.
Zij die hun schip verloren, konden rekenen op een uitkering van 30% van het verzekerde risico. Ook het leven van de schipper (en diens meereizende vrouw) was verzekerd onder dezelfde condities. De 37 inschrijvers, van wie de meeste uit Woudsend gekomen zullen zijn, want volgens de Sontdoorvaarten betekende de zeevaart van Heeg niet veel en die van de Hommerts zeer weinig namen deel voor bedragen tussen de 400 en 1000 caroli guldens. Aanvankelijk was het mogelijk alleen schip en leven van schipper te dekken, sinds 1721 ook de lading. Of het compact ook nog na 1721 is blijven bestaan weten we niet, omdat veel van de administratie verloren is gegaan. Werd het compact van verzekering in 1705 onder oorlogsdreiging "dese conjuncture tijden van oorlogh" gesloten, in 1783 werd op nieuw in dergelijke omstandigheden, de Vierde Engelse Oorlog een "Zee-Assurantie" te Woudsend gesticht. Hylke Ages Tromp, een lid van de zeer bednjvige familie Tromp, die ook actief was bij de molens en scheepshellingen van Woudsend, was de eerste boekhouder. Dit tweede compact werd gesloten aan het einde van de bloei van de Woudsender zeevaart, zoals het eerste compact het begin ervan had ingeluid Toen de Woudsender assurantie-traditie voor de derde keer tot opnchting van een onderlinge kwam, was dat in 1816 een onderlinge brandwaarborg voor boerderijen en vee, aanvankelijk slechts voor boeren in Wymbritseradeel, vervolgens voor heel Friesland en Nederland, een maatschappij die in het midden van de 19e eeuw al tot een kapitaal van 30 tot 40 miljoen had verzekerd.

Dat het in 1783 bij het sluiten van het tweede compact nog niet geheel gedaan was met de zeevaart, mag blijken uit de zoƫven al geciteerde Tegenwoordige Staat uit 1788: "Ook ontbreekt er niets van 't geene tot uitrusting der schepen noodig is: want behalven eenige Hellingen of Timmerwerven worden er ook den vereischten houtzaagmoolen, lijnbaan, blok- en zeilmaakerij, benevens meer dan een smederij gevonden. Voorts is dit dorp zeer vermaakelijk, weegens de groote doorvaart van allerleije schepen, die van Leeuwarden, Sneek en van elders naar de Lemmer vaaren".

Gedurende de bloeitijd van de Woudsender zeevaart waren de broers Pals en Michiel Hylkes Tromp grootschippers en scheepsbouwer. Nadat Pals de woelige baren vaarwel had gezegd, vestigde hij zich aanvankelijk als zeilmaker te Woudsend om vervolgens in het nabijgelegen Ypecolsga een 'zathe', een flinke boerderij, te kopen. In 1780 kon dochter Wytske van scheepsbouwer Michiel, die ook eigenaar van houtzaagmolen De Hoop was en gehuwd was met de dochter van de molenaar van Het Lam, deze boerderij van haar neef kopen. Met haar man, een zoon van een welgestelde palinghandelaar uit Heeg, liet ze de oude boerderij drie jaar later afbreken om er een nieuwe voor in de plaats te laten zetten. Ze noemden de boerderij Arbeid en Moeite, maar sinds de boerderij in 1816 de eerste was die onder de Woudsender brandwaarborg werd gebracht, wordt hij "De Eersteling" genoemd.

In de opkamer van de nieuwe boerderij liet het echtpaar door de verder onbekende schilder Aede Lutzens een aantal grote behangselschilderingen maken die de volle glorie van de bezittingen van de familie Tromp en de aangetrouwden vereeuwigden. De schilderingen die zich thans in het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek bevinden, bevatten o.a. afbeeldingen van de scheepswerf van Tromp, van de korenmolen Het Lam en de houtzaagmolen De Hoop. Het zijn monumentale illustraties bij een maritiem, ambachtelijk en agrarisch actieve familie.
Hylke Ages Tromp has reference number 12357.
Last Edited11 October 2021

Akke Jelles van der Zee

F, #12203, b. 1761, d. 1837

Parents

Family: Hylke Ages Tromp (b. 1745, d. 15 October 1798)

DaughterPopkjen Hylkes Tromp (b. 3 January 1784, d. before 1791)
SonAge Hylkes Tromp+ (b. 27 February 1786, d. before 1794)
SonJelle Hylkes Tromp (b. 14 December 1787)
DaughterJanke Hylkes Tromp (b. 26 May 1789)
DaughterPopkjen Hylkes Tromp (b. 19 August 1791)
SonAge Hylkes Tromp+ (b. 6 February 1794)
DaughterJeltje Hylkes Tromp (b. 1 January 1798)

Biography

Akke Jelles van der Zee was born in 1761. Hylke Ages Tromp and Akke Jelles van der Zee were married on 9 February 1783. She died in 1837 at age ~76.
Akke Jelles van der Zee has reference number 12358.
Last Edited11 October 2021

Age Hylkes Tromp

M, #12204, b. 6 February 1794

Parents

FatherHylke Ages Tromp (b. 1745, d. 15 October 1798)
MotherAkke Jelles van der Zee (b. 1761, d. 1837)

Family: Eelkjen Wigles Visser

SonHylke Ages Tromp (b. 15 January 1817)
DaughterAkke Ages Tromp (b. 11 April 1820, d. 16 March 1887)

Biography

Age Hylkes Tromp was born on 6 February 1794 in Woudsend. He and Eelkjen Wigles Visser were married on 7 April 1816.
Age Hylkes Tromp has reference number 12359.
Last Edited11 October 2021

Eelkjen Wigles Visser

F, #12205

Family: Age Hylkes Tromp (b. 6 February 1794)

SonHylke Ages Tromp (b. 15 January 1817)
DaughterAkke Ages Tromp (b. 11 April 1820, d. 16 March 1887)

Biography

Age Hylkes Tromp and Eelkjen Wigles Visser were married on 7 April 1816.
Eelkjen Wigles Visser has reference number 12360.
Last Edited11 October 2021

Akke Ages Tromp

F, #12206, b. 11 April 1820, d. 16 March 1887

Parents

FatherAge Hylkes Tromp (b. 6 February 1794)
MotherEelkjen Wigles Visser

Biography

Akke Ages Tromp was born on 11 April 1820 in Woudsend. She died on 16 March 1887 at age 66 in Makkum.
Akke Ages Tromp has reference number 12361.
Last Edited11 October 2021

Hylke Ages Tromp

M, #12207, b. 15 January 1817

Parents

FatherAge Hylkes Tromp (b. 6 February 1794)
MotherEelkjen Wigles Visser

Biography

Hylke Ages Tromp was born on 15 January 1817 in Woudsend.
Hylke Ages Tromp has reference number 12362.
Last Edited11 October 2021

Grietje Frederiks Zoutman

F, #12208, b. 8 October 1828, d. 21 December 1895

Biography

Grietje Frederiks Zoutman was born on 8 October 1828. She died on 21 December 1895 at age 67.
Grietje Frederiks Zoutman has reference number 12363.
Last Edited11 October 2021

Tjeerd Hessels Rinia

M, #12209

Family:

SonHerre Tjeerds Rinia+ (b. 1754)

Biography

Tjeerd Hessels Rinia has reference number 12364.
Last Edited11 October 2021

Tjeerd Herres Rinia

M, #12210

Parents

Biography

Tjeerd Herres Rinia has reference number 12365.
Last Edited11 October 2021

Meindertje Douwes Yntema

F, #12211

Biography

Meindertje Douwes Yntema has reference number 12366.
Last Edited11 October 2021

Meindert Jans Krol

M, #12212

Parents

FatherJan Jans Jakkenkryl Krol (b. about 1669)
MotherJantje Meinderts

Family: Elizabeth Sikkes

DaughterMarijke Meinderts Krol+ (b. 1775, d. 7 May 1846)
SonPier Mijnderts Krul+ (b. 13 March 1780)

Biography

Meindert Jans Krol was also known as Meindert Jans Krul. He has reference number 12369.
Last Edited11 October 2021

Ytje Hayes

F, #12213, b. 8 August 1712, d. 17 December 1798

Family: Hylke Jans Leendert Kingma (b. 16 October 1708, d. 24 September 1782)

SonLeendert Hylkes Kingma+ (b. 13 October 1737)
SonMarten Hylkes Kingma+ (b. 21 September 1746, d. 24 October 1825)
DaughterTrijntje Hylkes Kingma+ (b. 30 November 1748, d. 23 March 1818)
DaughterBotje Hylkes Kingma (b. 5 August 1751, d. 24 October 1834)

Biography

Ytje Hayes was born on 8 August 1712 in Frederiksstad. Hylke Jans Leendert Kingma and Ytje Hayes were married on 7 February 1734 in Makkum. She died on 17 December 1798 at age 86 in Makkum.
Ytje Hayes has reference number 12370.
Last Edited11 October 2021

Jan Martens

M, #12214, b. 1671, d. 6 October 1737

Parents

Family: Bauckjen Goris Kingma

SonHylke Jans Leendert Kingma+ (b. 16 October 1708, d. 24 September 1782)

Biography

Jan Martens was born in 1671 in Makkum. He died on 6 October 1737 at age ~66 in Makkum.
Jan Martens has reference number 12371.
Last Edited11 October 2021

Goris Wopckes

M, #12215

Biography

Goris Wopckes and Trijntje Jans Kingma were married on 22 October 1669 in Minnertsga.
Goris Wopckes has reference number 12373.
Last Edited11 October 2021

Trijntje Jans Kingma

F, #12216

Parents

FatherJan Yntes (Van) Kingma (d. between 1674 and 1677)
MotherBauck Beyma (d. about 1675)

Biography

Goris Wopckes and Trijntje Jans Kingma were married on 22 October 1669 in Minnertsga.
Trijntje Jans Kingma has reference number 12374.
Last Edited11 October 2021

Marten Sijtzes

M, #12217

Family: Yts Sipckes

SonJan Martens+ (b. 1671, d. 6 October 1737)

Biography

Marten Sijtzes has reference number 12375.
Last Edited11 October 2021

Yts Sipckes

F, #12218

Family: Marten Sijtzes

SonJan Martens+ (b. 1671, d. 6 October 1737)

Biography

Yts Sipckes has reference number 12376.
Last Edited11 October 2021

Jan Yntes (Van) Kingma

M, #12219, d. between 1674 and 1677

Parents

FatherInte Jelles Kingma (d. 18 August 1590)
MotherTrijntje Saeckles Sanstra (d. 6 March 1623)

Family: Bauck Beyma (d. about 1675)

DaughterTrijntje Jans Kingma+

Biography

Jan Yntes (Van) Kingma died between 1674 and 1677 in Minnertsga.
Jan Yntes (Van) Kingma has reference number 12377.
Last Edited11 October 2021

Bauck Beyma

F, #12220, d. about 1675

Family: Jan Yntes (Van) Kingma (d. between 1674 and 1677)

DaughterTrijntje Jans Kingma+

Biography

Bauck Beyma died about 1675.
Bauck Beyma has reference number 12378.
Last Edited11 October 2021

Inte Jelles Kingma

M, #12221, d. 18 August 1590

Parents

Family: Trijntje Saeckles Sanstra (d. 6 March 1623)

SonJan Yntes (Van) Kingma+ (d. between 1674 and 1677)
SonSaeckle Yntes Kingma+ (b. about 1585, d. 12 February 1652)

Biography

Inte Jelles Kingma died on 18 August 1590.
Woonde op Kingma state te Zweins. Inte Jelles Kingma has reference number 12379.
Last Edited11 October 2021

Trijntje Saeckles Sanstra

F, #12222, d. 6 March 1623

Family: Inte Jelles Kingma (d. 18 August 1590)

SonJan Yntes (Van) Kingma+ (d. between 1674 and 1677)
SonSaeckle Yntes Kingma+ (b. about 1585, d. 12 February 1652)

Biography

Trijntje Saeckles Sanstra died on 6 March 1623.
Trijntje Saeckles Sanstra has reference number 12380.
Last Edited11 October 2021

Jelle Pijters Kingma

M, #12223, b. about 1528

Parents

FatherPieter Jelles toe Kingma (b. about 1480, d. 1538)
MotherNell Jans

Family: Hijck Gerrits Fogelsangh

SonInte Jelles Kingma+ (d. 18 August 1590)
DaughterJetske Jelles Kingma+ (d. 1617)
SonDirck Jelles Kingma+ (d. before 1613)

Biography

Jelle Pijters Kingma was born about 1528 in Zweins.
Woonde op Kingma state te Zweins. Jelle Pijters Kingma has reference number 12381.
Last Edited11 October 2021

Hijck Gerrits Fogelsangh

F, #12224

Parents

Family: Jelle Pijters Kingma (b. about 1528)

SonInte Jelles Kingma+ (d. 18 August 1590)
DaughterJetske Jelles Kingma+ (d. 1617)
SonDirck Jelles Kingma+ (d. before 1613)

Biography

Hijck Gerrits Fogelsangh has reference number 12382.
Last Edited11 October 2021

Gerrit Dirks

M, #12225

Family:

DaughterHijck Gerrits Fogelsangh+

Biography

Gerrit Dirks has reference number 12383.
Last Edited11 October 2021