Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 552

Erik Portena

M, #13776, d. 27 October 2004

Parents

Biography

Erik Portena died on 27 October 2004 in Sneek.
Erik Portena has reference number 13965.
Last Edited11 October 2021

Tettie Jans Haga

F, #13777, b. 1721

Parents

FatherJan Jacobs (van der Werff) (b. about 1659, d. about 1735)
MotherWypkje Lamberts Haga (b. 1680, d. 1759)

Biography

Tettie Jans Haga was born in 1721 in Heeg.
Tettie Jans Haga has reference number 13966.
Last Edited11 October 2021

Dieuke Jans Haga

F, #13778, b. 1703

Parents

FatherJan Jacobs (van der Werff) (b. about 1659, d. about 1735)
MotherWypkje Lamberts Haga (b. 1680, d. 1759)

Biography

Dieuke Jans Haga was born in 1703.
Dieuke Jans Haga has reference number 13967.
Last Edited11 October 2021

Jacob Jans Haga

M, #13779, b. 1712

Parents

FatherJan Jacobs (van der Werff) (b. about 1659, d. about 1735)
MotherWypkje Lamberts Haga (b. 1680, d. 1759)

Biography

Jacob Jans Haga was born in 1712.
Jacob Jans Haga has reference number 13968.
Last Edited11 October 2021

Jakob Jans Haga

M, #13780, b. 1769, d. 7 June 1838

Parents

FatherJan Sikkes Haga (b. about 1740, d. 1 September 1812)
MotherMargrieta Elisabeth Jacobs van Wijk (b. about 1746, d. 1 September 1806)

Family: Vrouwkjen Johs. de Lafiette

DaughterMargarieta Elizabeth Haga (b. 30 July 1802)

Biography

Jakob Jans Haga was born in 1769 in Sneek. He and Vrouwkjen Johs. de Lafiette were married on 17 June 1798 in Sneek. Jakob Jans Haga died on 7 June 1838 at age ~69 in Sneek.
Jakob Jans Haga has reference number 13969.
Last Edited11 October 2021

Vrouwkjen Johs. de Lafiette

F, #13781

Family: Jakob Jans Haga (b. 1769, d. 7 June 1838)

DaughterMargarieta Elizabeth Haga (b. 30 July 1802)

Biography

Jakob Jans Haga and Vrouwkjen Johs. de Lafiette were married on 17 June 1798 in Sneek.
Vrouwkjen Johs. de Lafiette has reference number 13970.
Last Edited11 October 2021

Margarieta Elizabeth Haga

F, #13782, b. 30 July 1802

Parents

FatherJakob Jans Haga (b. 1769, d. 7 June 1838)
MotherVrouwkjen Johs. de Lafiette

Biography

Margarieta Elizabeth Haga was born on 30 July 1802 in Sneek.
Margarieta Elizabeth Haga has reference number 13971.
Last Edited11 October 2021

Wybren Foppes

M, #13783

Biography

Wybren Foppes and Tryntsje Bouwes were married in 1742.
Wybren Foppes has reference number 13972.
Last Edited11 October 2021

Saeckle Yntes Kingma

M, #13784, b. about 1585, d. 12 February 1652

Parents

FatherInte Jelles Kingma (d. 18 August 1590)
MotherTrijntje Saeckles Sanstra (d. 6 March 1623)

Family: Buck Tomasdr van Slooten (b. 1593, d. 1626)

SonIgnatius van Kingma (b. 1621, d. 26 November 1700)

Biography

Saeckle Yntes Kingma was born about 1585. He died on 12 February 1652.
Deze State stond ten zuiden van Zweins bij de trekvaart Harlingen-Leeuwarden, gemeente Franekeradeel.
Ontstaan De State wordt voor het eerst genoemd in de eerste helft van de 17e eeuw, maar is van oudere datum.
Geschiedenis Saeckle van Kingma koopt in de eerste helft van de zeventiende eeuw deze State. Na zijn dood erft zijn Ignatius de State, die in 1700 sterft. Door vererving komt de State eerst in bezit van Zachaeus van Ghemmenich en daarna van de familie Van Beyma.
Uit laatst genoemde familie probeerden Julius Matthijs van Beyma (1721 - 1801) en zijn vrouw Petronella van Idsinga in 1758 grietman van Franekeradeel te worden. Zij hadden in verschillende grietenijen stemmen gekocht en waren uiteindelijk in zes grietenijen en dertien dorpen stemgerechtigd. Hun inspanningen mochten echter niet baten, want de grietmansverkiezing in Franekeradeel verloren ze. Ook in 1776 mislukte het om grietman van Barradeel te worden; in hun plaats werd Jan van Echten door de stadhouder benoemd tot grietman. Dat de stadhouder een nieuwe grietman koos, was sinds 1748 geregeld in het Reglement Reformatoir; daarvoor werd deze altijd aangesteld door de Gedeputeerde Staten.

Hun zoon Coert Lambertus van Beyma probeerde in 1785 grietman te worden van Franekeradeel, maar ook dit mislukte. Dit had tot gevolg dat hij zich definitief van de stadhouder afkeerde en in 1787 leider van de Patriotten werd, die de macht van de stadhouder bij de benoeming van grietmannen wilde terugdringen.
De zoon van Coert Lambertus, Jhr. Julius Matthijs van Beyma, erfde de State. Hem lukte het wel om in 1825 grietman van Franekeradeel te worden. Zijn afstammelingen noemden zich Beyma thoe Kingma en bewoonden Kingmastate tot 1847, waarna het gebouw in 1864 afgebroken is.

In de Tegenwoordige Staat van Friesland wordt de State in 1786 als volgt omschreven: 'ook de cingel eindigt van de aanzienlyke State Kingma, weleer Kinjum, die voor deezen, volgens Winsemius, galg en rad voerde. Deeze plaats is nog heden in wezen, en bestaat uit een zeer schoon gebouwen hovinge, heden in eigendom toebehoorende aan den Wel Ed. Geb. Heere J.M. van Beima thoe Kingma.'
Kort voor de afbraak in 1864 tekende Albert Martin de Kingma State. Op deze afbeelding is de romantisch-landschappelijke aanleg van het gebied rond de State en de door bomen om zoomde singel goed te zien. De State zelf staat wat klein en verstopt afgebeeld.

De State bestond uit twee evenwijdige vleugels, die versprongen waren ten opzichte van elkaar. De twee vleugels hadden topgevels en werden gedekt door zadeldaken. De State had twee bouwlagen en was zeven ramen breed. De ingang was in het midden van de voorgevel aangebracht, met links en rechts 3 ramen. De daklijst had een geblokte vorm en het lijkt alsof de State gepleisterd is. Het is niet bekend wanneer dat gebeurd is, maar mogelijk heeft er nog een verbouwing plaatsgevonden in 1825, toen de bewoner grietman van Franekeradeel werd. Zekerheid hierover kunnen we niet krijgen, ook omdat de tekening onduidelijk is.
Bewoners :
17e eeuw Saeckle van Kingma
- 1700 Ignatius van Kingma
1700 Zachaeus van Ghemmenich
familie Van Beyma
- 1801 Julius Matthijs van Beyma
1801 Jhr. Julius Matthijs van Beyma
- 1847 familie Van Beyma thoe Kingma

Van de State is niets meer terug te vinden.
Saeckle Yntes Kingma has reference number 13973.
Last Edited11 October 2021

Buck Tomasdr van Slooten

F, #13785, b. 1593, d. 1626

Family: Saeckle Yntes Kingma (b. about 1585, d. 12 February 1652)

SonIgnatius van Kingma (b. 1621, d. 26 November 1700)

Biography

Buck Tomasdr van Slooten was born in 1593. She died in 1626 at age ~33.
Buck Tomasdr van Slooten has reference number 13974.
Last Edited11 October 2021

Ignatius van Kingma

M, #13786, b. 1621, d. 26 November 1700

Parents

FatherSaeckle Yntes Kingma (b. about 1585, d. 12 February 1652)
MotherBuck Tomasdr van Slooten (b. 1593, d. 1626)

Biography

Ignatius van Kingma was born in 1621. He and Jaeycke van Vierssen were married in 1651. Ignatius van Kingma and Ydt van Meynsma were married in 1654. Ignatius van Kingma died on 26 November 1700 at age ~79.
Ignatius van Kingma has reference number 13975. Ignatius van Kingma was a Brigadier en kolonel ruiterij verenigde nederlanden.
Last Edited11 October 2021

Jaeycke van Vierssen

F, #13787, d. between 1651 and 1652

Biography

Ignatius van Kingma and Jaeycke van Vierssen were married in 1651. She died between 1651 and 1652.
Jaeycke van Vierssen has reference number 13976.
Last Edited11 October 2021

Ydt van Meynsma

F, #13788, d. 30 November 1671

Biography

Ignatius van Kingma and Ydt van Meynsma were married in 1654. She died on 30 November 1671.
Ydt van Meynsma has reference number 13977.
Last Edited11 October 2021

Thiets Tjietzes

F, #13789

Family: Douwe Ientes (Sjaarda) (b. about 1610)

SonJan Douwes Sjaarda+ (b. 1636, d. 27 September 1705)
SonTjitze Douwes Sjaarda (b. 1660)
DaughterJeltje Douwes Sjaarda (b. about 1665)

Biography

Douwe Ientes (Sjaarda) and Thiets Tjietzes were married on 17 December 1636 in wirdum.
Thiets Tjietzes has reference number 13978.
Last Edited11 October 2021

Eentie Jansz

M, #13790, b. about 1580

Parents

FatherJacob Jansz (Syaerda) (b. about 1555)
MotherNn

Family: Nn

SonDouwe Ientes (Sjaarda)+ (b. about 1610)
DaughterPeicke Eenties (b. about 1615)
DaughterHotske Eenties (b. about 1622)
SonYpe Eenties+ (b. about 1623, d. about 1700)
DaughterJeltie E(e)nties+ (b. 15 May 1625)

Biography

Eentie Jansz was born about 1580 in wirdum.
In de doop en trouwboeken van Wirdum en omgeving werd geen spoor aangetroffen. Dit kan o.a. komen doordat Eentie Doopsgezind cq Rooms Katholiek was (hiervan zijn geen doopboeken aanwezig), maar in de eerste helft van de 17e eeuw zijn niet alle doop- en trouwboeken bewaard gebleven. Er is ook onderzoek gedaan in het rechtelijke Archief en in de hypotheekboeken, maar hier ook geen spoor. Het enige wat in de buurt kwam is dat in 1652 de weduwe en erfgenamen van "Einte Jansen" vier huisteden aan de Schrans in Huizum verkochten.
Het is denkbaar dat onze Eentie daar bekend stond als Einte.

bron:Pieke van der Schaaf
http://familytreemaker.genealogy.com/users/v/a/n/Pieke-Van-der-schaaf/ BOOK-0001/0004-0001.html.
Eentie Jansz has reference number 13979.
Last Edited11 October 2021

Nn

F, #13791

Family: Eentie Jansz (b. about 1580)

SonDouwe Ientes (Sjaarda)+ (b. about 1610)
DaughterPeicke Eenties (b. about 1615)
DaughterHotske Eenties (b. about 1622)
SonYpe Eenties+ (b. about 1623, d. about 1700)
DaughterJeltie E(e)nties+ (b. 15 May 1625)

Biography

Nn has reference number 13980.
Last Edited11 October 2021

Peicke Eenties

F, #13792, b. about 1615

Parents

FatherEentie Jansz (b. about 1580)
MotherNn

Biography

Peicke Eenties was born about 1615 in wirdum.
Peicke Eenties has reference number 13981.
Last Edited11 October 2021

Hotske Eenties

F, #13793, b. about 1622

Parents

FatherEentie Jansz (b. about 1580)
MotherNn

Biography

Hotske Eenties was born about 1622 in wirdum.
Hotske Eenties has reference number 13982.
Last Edited11 October 2021

Ype Eenties

M, #13794, b. about 1623, d. about 1700

Parents

FatherEentie Jansz (b. about 1580)
MotherNn

Family: Elbrigh Jacobs

DaughterAntie Ypes
SonEentje Ypes+ (b. before 1666)

Biography

Ype Eenties was born about 1623 in wirdum. He and Elbrigh Jacobs were married on 6 May 1648 in Leeuwarden. Ype Eenties died about 1700 in Roordahuizum.
Ype Eenties has reference number 13983. Ype Eenties was a Mr. kuiper.
Last Edited11 October 2021

Jeltie E(e)nties

F, #13795, b. 15 May 1625

Parents

FatherEentie Jansz (b. about 1580)
MotherNn

Family: Tiebbe Ates (b. 1615, d. 1677)

SonTietse Tiebbes (b. 1655)
SonEentie Tiebbes+ (b. 1655)

Biography

Jeltie E(e)nties was born on 15 May 1625 in wirdum.
Jeltie E(e)nties has reference number 13984.
Last Edited11 October 2021

Jochum Cornelis

M, #13796

Biography

Jochum Cornelis has reference number 13985.
Last Edited11 October 2021

Eelcke Wybrens

M, #13797

Biography

Eelcke Wybrens has reference number 13986.
Last Edited11 October 2021

Jacob Jansz (Syaerda)

M, #13798, b. about 1555

Parents

FatherJacob Jansz (b. about 1530)
MotherNn

Family: Nn

SonEentie Jansz+ (b. about 1580)
SonJacob Jansz (b. about 1582)
DaughterSyn (Sintje) Jansd. Siaerda (b. about 1584)

Biography

Jacob Jansz (Syaerda) was born about 1555. He and Nn were married about 1580. Jacob Jansz (Syaerda) and Antje Joannes van Wijtgaard were married on 1 December 1609.
Jacob Jansz (Syaerda) has reference number 13987.
Last Edited11 October 2021

Nn

F, #13799

Family: Jacob Jansz (Syaerda) (b. about 1555)

SonEentie Jansz+ (b. about 1580)
SonJacob Jansz (b. about 1582)
DaughterSyn (Sintje) Jansd. Siaerda (b. about 1584)

Biography

Jacob Jansz (Syaerda) and Nn were married about 1580.
Nn has reference number 13988.
Last Edited11 October 2021

Antje Joannes van Wijtgaard

F, #13800

Biography

Jacob Jansz (Syaerda) and Antje Joannes van Wijtgaard were married on 1 December 1609.
Antje Joannes van Wijtgaard has reference number 13989.
Last Edited11 October 2021