Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 553

Jacob Jansz

M, #13801, b. about 1582

Parents

FatherJacob Jansz (Syaerda) (b. about 1555)
MotherNn

Biography

Jacob Jansz was born about 1582.
Jacob Jansz has reference number 13990.
Last Edited11 October 2021

Syn (Sintje) Jansd. Siaerda

F, #13802, b. about 1584

Parents

FatherJacob Jansz (Syaerda) (b. about 1555)
MotherNn

Biography

Syn (Sintje) Jansd. Siaerda was born about 1584 in Dongjum. Douwe Andrys and Syn (Sintje) Jansd. Siaerda were married on 23 June 1608 in Gerechtsbank Franekeradeel.
Syn (Sintje) Jansd. Siaerda has reference number 13991.
Last Edited11 October 2021

Douwe Andrys

M, #13803

Biography

Douwe Andrys and Syn (Sintje) Jansd. Siaerda were married on 23 June 1608 in Gerechtsbank Franekeradeel.
Douwe Andrys has reference number 13992.
Last Edited11 October 2021

Jacob Jansz

M, #13804, b. about 1530

Parents

Family: Nn

SonJacob Jansz (Syaerda)+ (b. about 1555)

Biography

Jacob Jansz was born about 1530.
Jacob Jansz has reference number 13993.
Last Edited11 October 2021

Jan Jacobs toe Ziarda

M, #13805

Parents

Family: Anna Jansd

SonJacob Jansz+ (b. about 1530)
DaughterTrijntje Jansd (b. about 1535)
SonMaarten Jansz (b. about 1538)
DaughterAnna Jansd (b. about 1543)
SonClaes Jansz (b. about 1545)

Biography

Jan Jacobs toe Ziarda was born in Franeker.
Jan Jacobs toe Ziarda has reference number 13994.
Last Edited11 October 2021

Anna Jansd

F, #13806

Family: Jan Jacobs toe Ziarda

SonJacob Jansz+ (b. about 1530)
DaughterTrijntje Jansd (b. about 1535)
SonMaarten Jansz (b. about 1538)
DaughterAnna Jansd (b. about 1543)
SonClaes Jansz (b. about 1545)

Biography

Anna Jansd has reference number 13995.
Last Edited11 October 2021

Trijntje Jansd

F, #13807, b. about 1535

Parents

Biography

Trijntje Jansd was born about 1535.
Trijntje Jansd has reference number 13996.
Last Edited11 October 2021

Cornelis Claesz

M, #13808

Biography

Cornelis Claesz has reference number 13997.
Last Edited11 October 2021

Maarten Jansz

M, #13809, b. about 1538

Parents

Biography

Maarten Jansz was born about 1538.
Maarten Jansz has reference number 13998.
Last Edited11 October 2021

Anna Jansd

F, #13810, b. about 1543

Parents

Biography

Anna Jansd was born about 1543.
Anna Jansd has reference number 13999.
Last Edited11 October 2021

Claes Jansz

M, #13811, b. about 1545

Parents

Biography

Claes Jansz was born about 1545.
Claes Jansz has reference number 14000.
Last Edited11 October 2021

Jacob Jacobs Van Syarda

M, #13812

Biography

Jacob Jacobs Van Syarda was born in Franeker.
In 1511 is ene Jacob toe Olde Ziaerda meier van Swob Ziaerda, die hij 34 florenen heerschaps-renten betaalt.
In de Aanbreng van 1514 is sprake van Jacob Zyaerde die Swob Zyaerda 33 florenen renten aan huur betaalt (mit de halff saedinghe. Hier aff 1 fl. 18 1/2 st. geslick). Het betreft hier de boerde-rij Oud Sjaardema te Franeker Uitburen.
Op 3 oktober 1571 koopt ene Jacob Jacobs van Syarda het burgerschap van Franeker.

Ee is een typisch terpdorp, drie straten komen uit bij de kerk waaronder de drie "loanen": Lytse Loane, Greate Loane en Hege Loane. De kerk staat precies in het midden en vormt het centrum van het dorp. Het is een monument en moet rond 1250 gebouwd zijn.
Tot ongeveer 1600 zijn de Mockema’s heer en meester in Ee. Zij voeren een felle strijd tegen de Saksen, die Friesland in 1499 zijn binnengevallen. Zo is bekend dat twaalf mannen (ballingen van de strijd) vanuit de Mockema stins in 1501 hebben geprobeerd het leger van Hugo van Eisenach, die in dienst was van de Saksen, te pareren. Ze hielden lang stand, maar de stins was uiteindelijk niet bestand tegen de honderd extra soldaten en donderbussen (kanonnen) die Hugo liet aanrukken. Zes mannen wisten te vluchten. De overigen werden weggevoerd naar de Sjaardema stins in Franeker, waar ze werden opgesloten in afwachting van hun straf. Vier mannen werden geradbraakt en twee werden gepaald.

In het jaar 1572 had Franeker ook zijn deel aan de toen voorgevallene onrust; zelfs wisten de voorstanders der ontluikende vrijheid te bewerken, dat de Graaf van Schouwenburg met 's Prinzen volk werd binnengelaten, die daarop Sjaardema-huis in bezit nam, en door zijne soldaten het Vliet en meer andere buitenbuurten deed verbranden, om zooveel te beter tegen alle aanslagen zijner vijanden gedekt te zijn. Doch eerlang verliet Schouwenburg de stad, waarop de nog Spaanschgezinde regering, in weerwil van wien dit alles geschied was, van den Spaanschen Stedehouder, den Kolonel Caspar Robles, vergiffenis verzocht en verkreeg. Wat later werd Franeker, benevens eenige andere steden van Friesland, wederom door 's Prinsen volk ingenomen, doch na eenigen tijd ook wederom verlaten, zijnde na dien tijd de stad, met geheel Friesland, onder de Spaansche Regering gebleven, tot in het jaar 1576, wanneer zij, door het vatten van Billy te Groningen, en voorts door de Gentsche bevrediging, in der Staten handen kwam.
Jacob Jacobs Van Syarda has reference number 14001.
Last Edited11 October 2021

Elbrigh Jacobs

F, #13813

Parents

Family: Ype Eenties (b. about 1623, d. about 1700)

DaughterAntie Ypes
SonEentje Ypes+ (b. before 1666)

Biography

Ype Eenties and Elbrigh Jacobs were married on 6 May 1648 in Leeuwarden.
Elbrigh Jacobs has reference number 14002.
Last Edited11 October 2021

Jacob Jacobs

M, #13814

Biography

Jacob Jacobs has reference number 14003.
Last Edited11 October 2021

Piterick Jansdr

F, #13815

Family: Jacob Jacobs

DaughterElbrigh Jacobs+

Biography

Piterick Jansdr has reference number 14004.
Last Edited11 October 2021

Eentje Ypes

M, #13816, b. before 1666

Parents

FatherYpe Eenties (b. about 1623, d. about 1700)
MotherElbrigh Jacobs

Family: Foockel Klases

SonClaas Eentjes+ (b. about 1691, d. 1762)
SonJan Eentjes (b. 1692, d. 9 May 1765)
SonYpe Eentjes (Van Der Schaef)+ (b. about 1700, d. about 1748)

Biography

Eentje Ypes was born before 1666 in wirdum. He and Foockel Klases were married in Roordahuizum.
In 1695 koopt Eentie van zijn vader Ype voor 650 goudguldens de "Cuyperije", 'bestaande in twee kamers ende de Cuyperswinkel, item de hoovinge ende hieminge daar bij zijnde, .... sampt de gerechtigheit van een vrije cuyperije met de privilagie van de doodtvatten alhier ter plaatse te moogen maacken'.
In het personele kohier treffen we in 1768 een post groot F700 aan van Eentjes Ypes erven. Deze post blijft terugkeren todat in 1784 met de toelichting; "deze mensen zijn arm en bezitten geen goederen meer" afgevoerd wordt. Erg lang onverdeeld 'bezit' dus.
Eentje Ypes has reference number 14005.
Last Edited11 October 2021

Antie Ypes

F, #13817

Parents

FatherYpe Eenties (b. about 1623, d. about 1700)
MotherElbrigh Jacobs

Biography

Notes for Antie Ypes:
In 1696 RA.IDA.N2.653 wenst Antie Ypes, vrouw van Ype Foockes, te Leeuwarden een scheiding van bezit met haar vader, Ype Eenties. Zij betoogt dat zij voor 1/6 deel erfgename is van haar moeder Elbrig Jacobs, maar dat haar moeder haar tevens mondeling een prelegaat van F200 had toegezegd. Dit wordt door haar vader en broers/zusters bestreden. Geaccordeerd wordt dat Antie netjes een zelfde zesde deel van moedrs nalatenschap uitgekeerd zal krijgen, als wat ook haar broers/zusters al ontvangen hadden. Mits dat zij haar vader niet meer lastig zal vallen met haar claim van betreffende F200; eventueel mag zij na diens dood die kwestie met de andere erfgename gaan uitvechten. \
In de kantlijn tekend Antie in het zelfde jaar voor ontvangst van haar vader van haar moedersdeel, groot F340.
Antie Ypes has reference number 14006.
Last Edited11 October 2021

Ype Fockes

M, #13818

Biography

Ype Fockes has reference number 14007. Ype Fockes was a Trekschipper.
Last Edited11 October 2021

Tiebbe Ates

M, #13819, b. 1615, d. 1677

Family: Jeltie E(e)nties (b. 15 May 1625)

SonTietse Tiebbes (b. 1655)
SonEentie Tiebbes+ (b. 1655)

Biography

Tiebbe Ates was born in 1615. He died in 1677 at age ~62 in Grouw.
Tiebbe Ates has reference number 14008.
Last Edited11 October 2021

Tietse Tiebbes

M, #13820, b. 1655

Parents

FatherTiebbe Ates (b. 1615, d. 1677)
MotherJeltie E(e)nties (b. 15 May 1625)

Biography

Tietse Tiebbes was born in 1655.
Tietse Tiebbes has reference number 14009.
Last Edited11 October 2021

Eentie Tiebbes

M, #13821, b. 1655

Parents

FatherTiebbe Ates (b. 1615, d. 1677)
MotherJeltie E(e)nties (b. 15 May 1625)

Family: Afke Wytses

SonTiebbe Eenties (b. about 1700)

Biography

Eentie Tiebbes was born in 1655. He and Jets Beerns were married on 13 March 1687 in Grouw. Eentie Tiebbes and Afke Wytses were married on 22 February 1691 in Grouw.
Eentie Tiebbes has reference number 14010.
Last Edited11 October 2021

Foockel Klases

F, #13822

Parents

Family: Eentje Ypes (b. before 1666)

SonClaas Eentjes+ (b. about 1691, d. 1762)
SonJan Eentjes (b. 1692, d. 9 May 1765)
SonYpe Eentjes (Van Der Schaef)+ (b. about 1700, d. about 1748)

Biography

Eentje Ypes and Foockel Klases were married in Roordahuizum.
Foockel Klases has reference number 14011.
Last Edited11 October 2021

Claes Reiners

M, #13823

Family: Namck Gyckma

DaughterFoockel Klases+

Biography

Claes Reiners has reference number 14012.
Last Edited11 October 2021

Namck Gyckma

F, #13824

Family: Claes Reiners

DaughterFoockel Klases+

Biography

Namck Gyckma has reference number 14013.
Last Edited11 October 2021

Claas Eentjes

M, #13825, b. about 1691, d. 1762

Parents

FatherEentje Ypes (b. before 1666)
MotherFoockel Klases

Family: Hiske Alberts

DaughterAafke Clases
DaughterClaeske Clases
DaughterIJntje Clases
DaughterTrijntje Clases
DaughterMinke Clases+ (b. about 1712)

Biography

Claas Eentjes was born about 1691 in Roordahuizum. He and Hiske Alberts were married about 1710. Claas Eentjes died in 1762 in Roordahuizum.
Claas Eentjes has reference number 14014.
Last Edited11 October 2021