Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 593

Sipke Jans

M, #14801

Family: Akke Ruurds

DaughterKorneliske Sipkes de Boer+ (b. 18 August 1773, d. 19 July 1862)

Biography

Sipke Jans has reference number 15023.
Last Edited11 October 2021

Akke Ruurds

F, #14802

Family: Sipke Jans

DaughterKorneliske Sipkes de Boer+ (b. 18 August 1773, d. 19 July 1862)

Biography

Akke Ruurds has reference number 15024.
Last Edited11 October 2021

Gerrit Foekes van der Wal

M, #14803, b. about 1818

Parents

FatherFoeke Innes van der Wal (b. about 1795)
MotherEelkje Hendriks Mulder (b. 1795)

Family: Grietje Dirks van der Gaast (b. 1 September 1818)

DaughterZwaantje Gerrits van der WAL+
SonGerben van der Wal (b. 16 December 1856, d. 5 May 1944)

Biography

Gerrit Foekes van der Wal was born about 1818.
Gerrit Foekes van der Wal has reference number 15025.
Last Edited11 October 2021

Grietje Dirks van der Gaast

F, #14804, b. 1 September 1818

Parents

FatherDurk Pieters van der Gaast (b. 23 September 1792, d. 22 April 1840)
MotherSietske Libbes Tjalma (b. 10 March 1795, d. 23 December 1849)

Family: Gerrit Foekes van der Wal (b. about 1818)

DaughterZwaantje Gerrits van der WAL+
SonGerben van der Wal (b. 16 December 1856, d. 5 May 1944)

Biography

Grietje Dirks van der Gaast was born on 1 September 1818 in Lemsterland.
Grietje Dirks van der Gaast has reference number 15026.
Last Edited11 October 2021

Hantje Haayes Zoethout

F, #14805, b. 14 February 1797, d. 29 April 1829

Parents

FatherHaaye Haayes Zoethout (b. 1774, d. 1822)
FatherBens Minnes (b. 16 December 1771)

Biography

Hantje Haayes Zoethout was born on 14 February 1797 in Woudsend. Jentje Michiels Tromp and Hantje Haayes Zoethout were married on 14 May 1820 in Wymbritsradeel. She died on 29 April 1829 at age 32 in Ypecolsga.
Hantje Haayes Zoethout has reference number 15027.
Last Edited11 October 2021

Haaye Haayes Zoethout

M, #14806, b. 1774, d. 1822

Parents

FatherHaye Reinders Zoethout (b. about 1730, d. 1796)
MotherHantzen Michiels Tromp (b. 1742, d. 1777)

Family: Bens Minnes (b. 16 December 1771)

DaughterHantje Haayes Zoethout (b. 14 February 1797, d. 29 April 1829)

Biography

Haaye Haayes Zoethout was born in 1774. He and Bens Minnes were married on 14 May 1797 in Nijega. Haaye Haayes Zoethout died in 1822 at age ~48.
Haaye Haayes Zoethout has reference number 15028.
Last Edited11 October 2021

Minne Egges

M, #14807, d. 1645

Parents

Family: Sipk Louws

DaughterGriet Minnes+ (b. 1635)

Biography

Minne Egges died in 1645.
Meniste boer te Wyckel. Minne Egges has reference number 15029.
Last Edited11 October 2021

Lykle Jans

M, #14808

Biography

Lykle Jans has reference number 15030.
Last Edited11 October 2021

Brant Martens van der Goot

M, #14809, b. 10 April 1813

Parents

FatherMarten Brants van der Goot (b. 16 July 1788)
MotherKornelia Poppes Poppes (b. 1790, d. 17 May 1862)

Family: Janke Hylkes Jeepsz (b. 1812)

SonMarten Brants van der Goot+ (b. 2 August 1838)
SonHylke Brants van der Goot+ (b. 30 April 1842, d. 30 December 1892)

Biography

Brant Martens van der Goot was born on 10 April 1813 in Broek.
Brant Martens van der Goot has reference number 15031.
Last Edited11 October 2021

Poppe Martens van der Goot

M, #14810, b. 2 August 1815

Parents

FatherMarten Brants van der Goot (b. 16 July 1788)
MotherKornelia Poppes Poppes (b. 1790, d. 17 May 1862)

Biography

Poppe Martens van der Goot was born on 2 August 1815 in Balk.
Poppe Martens van der Goot has reference number 15032.
Last Edited11 October 2021

Trijntje Martens van der Goot

F, #14811, b. 17 August 1823

Parents

FatherMarten Brants van der Goot (b. 16 July 1788)
MotherKornelia Poppes Poppes (b. 1790, d. 17 May 1862)

Biography

Trijntje Martens van der Goot was born on 17 August 1823 in Balk.
Trijntje Martens van der Goot has reference number 15033.
Last Edited11 October 2021

Neeltje Martens Poppes van der Goot

F, #14812, b. 2 August 1825

Parents

FatherMarten Brants van der Goot (b. 16 July 1788)
MotherKornelia Poppes Poppes (b. 1790, d. 17 May 1862)

Biography

Neeltje Martens Poppes van der Goot was born on 2 August 1825 in Balk.
Neeltje Martens Poppes van der Goot has reference number 15034.
Last Edited11 October 2021

Janke Hylkes Jeepsz

F, #14813, b. 1812

Parents

Family: Brant Martens van der Goot (b. 10 April 1813)

SonMarten Brants van der Goot+ (b. 2 August 1838)
SonHylke Brants van der Goot+ (b. 30 April 1842, d. 30 December 1892)

Biography

Janke Hylkes Jeepsz was born in 1812 in joure.
Janke Hylkes Jeepsz has reference number 15035.
Last Edited11 October 2021

Marten Brants van der Goot

M, #14814, b. 2 August 1838

Parents

FatherBrant Martens van der Goot (b. 10 April 1813)
MotherJanke Hylkes Jeepsz (b. 1812)

Family: Durkje Melles de Koe (b. 4 September 1846, d. 23 May 1881)

SonBrant Martens van der Goot+ (b. 3 May 1869)
SonMelle Martens van der Goot+ (b. 27 January 1871, d. 5 July 1957)
SonPetrus Martens van der Goot (b. 6 January 1873, d. 13 July 1881)
DaughterJeltje Martens van der Goot (b. 22 October 1875, d. 18 January 1876)
DaughterJeltje Martens van der Goot (b. 18 April 1877, d. 7 July 1925)
SonJan Martens van der Goot (b. 28 August 1879, d. 16 October 1900)

Biography

Marten Brants van der Goot was born on 2 August 1838 in Gaasterland. He and Durkje Melles de Koe were married on 7 May 1868 in Gaasterland.
Het huisje staat nog aan de Jac. Boomsmastraat 43 te Sondel .Hierin zijn Petrus en Maartsje van der Goot-Schuurmans gaan wonen toen hun zoon Hielke met Sjoke Hettinga is getrouwd. Dit was vroeger de bouwpleats maar men noemde het ook wel de 'blikken skuorre'.

Volgens de overlevering hebben de ouders (wonend op de boerderij aan de nu Jac. Boomsmastraat 62) van Brandt Martens (geb. 1869) en Melle Martens van der Goot (geb. 1871, dit is ook de man op de foto) het huisje laten bouwen. Brandt Martens is boer geworden op de boerderij in Sondel en Melle Martens heeft waarschijnlijk tijdelijk in het huisje gewoond en is later naar een boerderij in Wyckel verhuisd. Melle Martens is met Griet van der Gaast (geb. 1877) getrouwd, zij is een dochter van Pieter van der Gaast uit Tjerkgaast. Rond 1900 heeft Brandt Martens de bouwpleats laten zetten. Het aangekochte bos bij de bouwpleats is toen ontgonnen en hier is bouw van gemaakt.

Als eerste huurde Okke van Solkema en zijn vrouw de bouwpleats, Okke bewerkte de bouw en daarnaast was hij ook nog koetsier. Arbeiders bij Brandt Marten van der Goot waren Pieter Spoelstra en Fetse Hoekstra (Fetse Hoekstra woonde naast Brandt) en zij werken op de bouw bij Okke in drukke tijden. Deze boer is in 1920 vertrokken. Omstreeks 1920 is Brandt Martens naar Wyckel verhuisd en heeft geruild van boerderij met zijn broer Melle Martens.

De bouwpleats zag er van binnen uit als volgt. Aan de ene kant was een deur en een rij raampjes, door deze deur was een looppad tot helemaal naar achteren. Daarnaast was een hele rij paardenboxen waar de paarden los in rond liepen. Daarnaast op de foto was de schuifdeur. Een paard en wagen kon zo naar binnen rijden voor het laden en lossen van de zaden. Vandaar de naam bouwpleats deze diende dus voor stalling van paarden en opslag van zaden. Want er werd haver, rogge, aardappelen en koolrapen verbouwd. Geen tarwe want de grond was er hier te arm voor.

Hierna kwam Lolle Oppedyk met zijn vrouw, deze man was bouw en veeboer. Aan de achterkant werd er een stuk schuur bij gebouwd waar aan elke kant 6 koeien konden staan. De koeien stonden met de koppen naar elkaar toe en het middenpad was zo breed dat men er zo een wagen met voer naar binnen kon rijden. Aan de voorkant boven in de schuur zit een raam waar de feint 'Lammert de Koe' kon slapen. Als er in de wintermaanden niet te veel werk was gingen ze in de bossen lysters vangen, hiervoor kregen ze dan een dubbeltje per stuk die dan weer werden doorverkocht naar Frankrijk.

Een paar jaar later werd Jan van der Gaast de nieuwe pachter van de bouwpleats, zoon van Pieter van der Gaast uit Tjerkgaast. Jan had ook een feint en faem. Bij de bouwpleats was nu weer minder bouw en meer grasland. Dit grasland strekte zich ook uit over de weg tot zo=n 150 meter over de heuvelrug, heel vroeger ook wel de Sondeler bergen genoemd. De afscheiding was bij de boerderij van nu Melle en Froukje van der Goot tot aan de Bouwereed. Deze lag eertijds tegenover de autosloperij van Joh. Stegenga. De bomenrij is hier nog een aandenken aan. Over deze Bouwereed had men aansluiting naar de Wyckeler Ywert. Hier moet u bedenken dat de boerderij van Hielke en Sjoke toen nog niet was gebouwd.

Melle Marten en Griet van der Goot-van der Gaast kregen 7 kinderen waarvan hun zoon Marten Melle met Sietske Brouwer trouwde en dezen zijn op het ouderlijke stee gaan wonen. Mede daarom hebben Melle M. en Griet een nieuwe boerderij laten zetten (1928), waar Hielke en Sjoke nu wonen. De bouwpleats is daarvoor afgebroken en de vele materialen o.a. de spanten en de blikken golfplaten zijn in de nieuwe boerderij verwerkt. Later is Petrus Melle van der Goot (geb. 1912) met Maartje Schuurmans getrouwd. Zij zijn ook op het ouderlijke stee gaan wonen en Melle M. en Griet zijn naar de Jachtlustweg 24 in Wyckel verhuisd, waar ook één van hun zoons Cornelis, boer werd. Er hebben na Jan van der Gaast nog meer mensen in dit huis gewoond.

O.a. een zekere Jagersma. Wouter (geb. 1902) en Janna (geb. 1906) Kraak-ten Brink, Wouter was jaren arbeider bij Marten M. van der Goot en Janna hielp ook wel mee om de koeien te melken en soms in de huishouding. Theunis Kraak (geb.1937) is hier geboren. Verder woonden er Rein en Jetske Waaier en daarna Fokke en Harmke van der Berg, zij hebben hier 12 jaar gewoond en Fokke was arbeider bij Petrus M van der Goot. Daarna in 1963 zijn Age en Neeltsje Schilstra er komen wonen, hij was eerst arbeider bij Durk en Jule Dooper-Smeding en later bij Petrus en Ida van der Werf-Postma in Tacozijl.

Voor 1900 was er veel bos in Gaasterland, zo ook bij Sondel. In de jaren 1676 is door een Amsterdamse regent Hiob de Wildt grote stukken grond aangekocht bij Rijs en later is dit door twee van zijn nazaten, vader en zoon David de Wildt flink uitgebreid vooral door David. Er is toen veel grond in Gaasterland in cultuur gebracht. Door de tijden heen is er bij Sondel dan ook bos geplant. Dit bos strekte zich uit vanaf het huis van Lykle Búse (gebouwd in 1898) die aan de ene kant woonde en aan de andere kant Giebe, een oud vrouwtje. Lykle was frij feint en boerenarbeider en bediende ook wel de molen aan de Sondelerdyk. Het huis is nu van Sietze Schaap en Paulien de Vreeze en zij hebben het huis helemaal verbouwd. Het bos grensde tot aan het Heechpaed en de Delbuursterweg, (voorheen wel Delburen' genoemd).

Het bos tegen de Delbuursterweg/Heechpaed noemde men ook wel de ' boomgaard'. Vanaf de weg bij Harm Thiboudier nu L. Koopmans liep een pad door dit bos dat uitmonde tegenover de boerderij (gebouwd in 1645) van Hindrik Ynse (geb.1902)en Ybeltje de Jong-van Elsloo (geb.1906) nu Piet en Hinke Trinks Jac.Boomsmastraat 58. Dit pad had de naam Monkelbaansreed. Een bomenrij is nu nog een aandenken maar werd toen destijds gebruikt door Sieberen Dooper die aan de Delbuursterweg een boerderij met landerijen had (nu Bouwe Dooper) maar ook enige percelen grasland, die achter Piet Trinks lagen, de Polder genoemd. De Monkelbaansreed is afkomstig van de vorige eigenaar voor Sieberen Dooper namelijk Doeke Monkelbaan.

Er liep ook nog een voetpad halverwege de Monkelbaansreed naar het Heechpaed en dit noemde men >it Leantsjeboskreed=. Als men deze boskreed doortrok kwam men uit op de Sânmar, hieraan stonden vroeger twee boerderijtjes. In het eerste boerderijtje woonde Johannes Veldman. Zijn kleinzoon Johannes is nu boer aan de Noorderreed 12. Verderop stond ook nog een boerderijtje dat bewoond werd door Willem Samplonius, daarvoor volgens overleveringen een zekere Kok. De weg van Sondel naar Wyckel heette in begin jaren 1900 de Grindweg.

Het huis waar Jelte en Ulkje Eppinga wonen is in 1924 gebouwd. Zijn pake en beppe Kobus en Romkje Eppinga hebben dit laten zetten. Hun zoon Hendrik (geb. 1897) is met Sietske Dijkstra getrouwd en zijn toen op de boerderij gaan wonen. Op deze boerderij woont nu Willem Eppinga. Naast Jelte en Ulkje ligt een sloot die de Sype heet maar eertijds lag die meer naar Sondel toe, zo ongeveer achter Luut en Wokke ten Brink. Nu woont Egbert Schaap in dit huis.

Waar Uilke en Aagtje Gijzen nu wonen is rond 1912 door Petrus Rekers een paar >ikkers= bos gekocht en gekapt en er werd een huis opgezet en een hok er achter voor 1 koe. Zijn vrouw Tryntje (geb.1867) moest de koe melken en hij zelf had werk als veldwachter in Sondel en Wyckel. In 1925 heeft Durk van der Werf de pleats overgekregen (intussen was er al enige uitbreiding geweest in de veestapel en land) want hij trouwde met Jantje Rekers, dochter van Petrus en Tryntje Rekers Eén van de zoons van Durk en Jantje van der Werf, Gooitzen (geb. 1930) heeft de boerderij later overgenomen maar heeft in 1954 het huis waar Heert en Hinke de Vries nu wonen laten bouwen door timmerman Igge van der Veer en heeft daar een aantal jaren in gewoond met zijn vrouw Rika Kramer. Later hebben Gooitzen en Rika geruild van stee met Hindrik Ynse en Ybeltje.

Gooitzen z'n broer Petrus van der Werf, is met Ida Postma getrouwd en hebben enkele dagen in een woonboot gewoond die in het Swaaigat lag. De kachel werd te warm en de woonboot is afgebrand. Hierna zijn ze op het ouderlijke stee gaan wonen en hebben daar zo=n 7 jaar gewoond. In 1967 zijn Gooitzen en Petrus naar Tacozijl verhuisd vanwege de ruilverkaveling en zijn daar elk op een boerderij gaan boeren. Op de ene boerderij wonen nu Harm en Froukje van der werf-Hoekstra en de ander Durk en Heidi van der Werf-Hak beiden zoons van Gooitzen en Rika.

De boerderij van Petrus en Ida is toen gekocht door Hindrik Gijzen (geb. 1911) die met Uilkje Hoekstra is getrouwd. Zij is een dochter van Fetse en Antje Hoekstra en zijn daar verder gaan boeren. Daarvoor buorken ze op de boerderij van haar ouders. De boerderij van Hindrik en Uilkje is later overgenomen door zoon Uilke die getrouwd is met Aagtje Kuiper. Deze pleats is in 1990 afgebroken en hiervoor in de plaats hebben zij een huis laten bouwen. De pleats waar Fetse Hoekstra en Hindrik Gijzen eerst hebben geboerd is gekocht door Marten Melle en Sietske van der Goot. Zij hebben de boerderij afgebroken en er een bungalow op gebouwd en zijn daar in gaan wonen toen hun zoon Melle Marten is getrouwd met Froukje van der Bij. Nu woont er een dochter van Melle en Froukje, Tiny, zij is getrouwd met Henk Bolding.

De boerderij die Gooitzen en Rika verlieten is gekocht door Jan en Brechtsje Akkerman-Feenstra. Zij woonden aan de Vinkebuurt in Wyckel waar zij een klompenmakers bedrijf hadden die ze in Sondel weer voortzetten. Deze verhuizing was vanwege de aanleg van de snelweg Balk-Lemmer. Sinds 1986 wonen Piet en Hinke Trinks op dit stee. Het huis waar Harmen (geb.1936) en Lolkje Akkerman wonen is in 1886 gebouwd. In 1929 zijn Jan en Aukje Akkerman-Koenen er komen wonen. Hij was aldaar klompenmaker en had 2 koeien. Zoon Harmen Akkerman (geb. 1892) is met Jetske Boersma (geb.1895) getrouwd en zijn op het ouderlijk stee gaan wonen. Harmen zijn ouders hebben toen een huis laten bouwen waar nu Robert Mienstra woont aan de Jac.Boomsmastraat 27. Harmen Akkerman was ook klompenmaker en had ook enkele koeien. Dit is later uitgebreid naar een 30 stuks koeien. De klompenmakerij en de veehouderij is later opgesplitst. Jan Akkerman (geb. 1921), zoon van Harmen is met Brechtsje Feenstra getrouwd en heeft de klompenmakerij meegenomen naar de Vinkebuurt. Roelof Akkerman (geb.1930) is met Grietsje Doornspleet getrouwd en zijn op het ouderlijk stee boer geworden. In 1968 in de ruilverkavelingstijd zijn zij verhuisd naar de Brekkenpolder.

Aan het heechpaed staat een huisje met vroeger enkele grote hokken, nu een zomerhuisje. Dit is gekocht door Haiye Dijkstra. Nu eigendom van dochter Itty Dijkstra. Vroeger woonden er 2 gezinnen in. Aan de ene kant woonden Kees en Gooitske ten Brink (Kees heeft dit huis laten zetten) hij was een losse arbeider en had zelf een paar koeien en wat kleinvee. Aan de andere kant woonden zijn ouders Jan en Wietske ten Brink, zij zijn hier rond 1943 uitgestorven. Hierna zijn Jan en Sjouk Poepjes-ten Brink er in komen wonen. Sjouk is een dochter van Jan en Wietske. Na Jan en Sjouk heeft Meine van Netten er ook gewoond, hij was een broer van Roelof van Netten. Hierna zijn Geert en Sippie Riemersma er komen te wonen, hij was een broer van Homme Riemersma hoefsmid in Sondel. Nadien hebben Johannes en Grietsje Wagenaar-Zwerver er gewoond.

Voorheen was de afscheiding van Sondel en Wyckel het Heechpaed nu is dit de snelweg Balk-Lemmer. De boerderij op de hoek behoorde vroeger dus bij Wyckel en stond aan de Vinkebuurt 175. Deze boerderij met landerijen en een stuk bos is door Hains (geb. 1843) en Piertje Bosma-van der Zee gekocht in 1911 voor hun zoon Doede (geb. 1891). Ze woonden eerst op een boerderij in de Ywert maar zijn met Doede hierheen verhuisd. Dit was ook een dubbel huis. Petrus en Tryntsje Rekers hebben een tijdje in de andere helft gewoond. Doede Bosma is in 1921 getrouwd met Johanna van der Kooy (geb. 1892). In 1956 is dochter Piertje Bosma getrouwd met Klaas Marten Deinum (geb.1924) en zijn daar verder gaan boeren. Thans woont één van hun zoons Doede, op de boerderij en hij is getrouwd met Riemke Tui.
Marten Brants van der Goot has reference number 15036.
Last Edited11 October 2021

Durkje Melles de Koe

F, #14815, b. 4 September 1846, d. 23 May 1881

Parents

FatherMelle Ages de Koe (b. 13 October 1796, d. 21 March 1860)
MotherJeltje Walters Zuiderveld (b. 1796)

Family: Marten Brants van der Goot (b. 2 August 1838)

SonBrant Martens van der Goot+ (b. 3 May 1869)
SonMelle Martens van der Goot+ (b. 27 January 1871, d. 5 July 1957)
SonPetrus Martens van der Goot (b. 6 January 1873, d. 13 July 1881)
DaughterJeltje Martens van der Goot (b. 22 October 1875, d. 18 January 1876)
DaughterJeltje Martens van der Goot (b. 18 April 1877, d. 7 July 1925)
SonJan Martens van der Goot (b. 28 August 1879, d. 16 October 1900)

Biography

Durkje Melles de Koe was born on 4 September 1846 in Elahuizen. Marten Brants van der Goot and Durkje Melles de Koe were married on 7 May 1868 in Gaasterland. She died on 23 May 1881 at age 34 in Wyckel.
Durkje Melles de Koe has reference number 15037.
Last Edited11 October 2021

Brant Martens van der Goot

M, #14816, b. 3 May 1869

Parents

FatherMarten Brants van der Goot (b. 2 August 1838)
MotherDurkje Melles de Koe (b. 4 September 1846, d. 23 May 1881)

Family: Hyke Klases Nijdam (b. 10 April 1869, d. 21 August 1903)

DaughterDurkje Brandts van der Goot (b. 29 August 1897)
DaughterMenke Brandts van der Goot+ (b. 30 June 1899, d. 27 August 1932)

Biography

Brant Martens van der Goot was born on 3 May 1869 in Gaasterland. He and Hyke Klases Nijdam were married on 5 September 1896 in Idaarderadeel.
Brant Martens van der Goot has reference number 15038.
Last Edited11 October 2021

Melle Martens van der Goot

M, #14817, b. 27 January 1871, d. 5 July 1957

Parents

FatherMarten Brants van der Goot (b. 2 August 1838)
MotherDurkje Melles de Koe (b. 4 September 1846, d. 23 May 1881)

Family: Grietje Jans van der Gaast (b. 24 August 1877, d. 18 September 1959)

DaughterDurkje Jeltje Melles van der Goot (b. 1902)
SonMarten Melles van der Goot (b. 12 January 1905, d. 20 May 1977)
SonPetrus Melles van der Goot (b. 9 January 1912, d. 28 July 1975)
SonCornelis Melles van der Goot+ (b. 28 May 1916, d. 14 November 1972)
DaughterAntje Melles van der Goot (b. 27 June 1917, d. 5 December 1983)

Biography

Melle Martens van der Goot was born on 27 January 1871 in Wyckel. He and Grietje Jans van der Gaast were married on 9 May 1901 in Wymbritsradeel. Melle Martens van der Goot died on 5 July 1957 at age 86 in Wyckel.
Zij hebben de boerderij aan de Jagtlustweg te Wyckel laten bouwen waar later hun zoon Cornelis ook ging boeren. Melle Martens van der Goot has reference number 15041.
Last Edited11 October 2021

Petrus Martens van der Goot

M, #14818, b. 6 January 1873, d. 13 July 1881

Parents

FatherMarten Brants van der Goot (b. 2 August 1838)
MotherDurkje Melles de Koe (b. 4 September 1846, d. 23 May 1881)

Biography

Petrus Martens van der Goot was born on 6 January 1873 in Gaasterland. He died on 13 July 1881 at age 8 in Gaasterland.
Petrus Martens van der Goot has reference number 15042.
Last Edited11 October 2021

Jeltje Martens van der Goot

F, #14819, b. 22 October 1875, d. 18 January 1876

Parents

FatherMarten Brants van der Goot (b. 2 August 1838)
MotherDurkje Melles de Koe (b. 4 September 1846, d. 23 May 1881)

Biography

Jeltje Martens van der Goot was born on 22 October 1875 in Gaasterland. She died on 18 January 1876 at age 0 in Gaasterland.
Jeltje Martens van der Goot has reference number 15043.
Last Edited11 October 2021

Jeltje Martens van der Goot

F, #14820, b. 18 April 1877, d. 7 July 1925

Parents

FatherMarten Brants van der Goot (b. 2 August 1838)
MotherDurkje Melles de Koe (b. 4 September 1846, d. 23 May 1881)

Biography

Jeltje Martens van der Goot was born on 18 April 1877 in Gaasterland. She died on 7 July 1925 at age 48 in Zutphen.
Jeltje Martens van der Goot has reference number 15044.
Last Edited11 October 2021

Jan Martens van der Goot

M, #14821, b. 28 August 1879, d. 16 October 1900

Parents

FatherMarten Brants van der Goot (b. 2 August 1838)
MotherDurkje Melles de Koe (b. 4 September 1846, d. 23 May 1881)

Biography

Jan Martens van der Goot was born on 28 August 1879 in Gaasterland. He died on 16 October 1900 at age 21 in Deventer.
Jan Martens van der Goot has reference number 15045.
Last Edited11 October 2021

Grietje Jans van der Gaast

F, #14822, b. 24 August 1877, d. 18 September 1959

Parents

FatherJan Pieters van der Gaast (b. about 1850)
MotherAntje Harings Nauta (b. 15 March 1853)

Family: Melle Martens van der Goot (b. 27 January 1871, d. 5 July 1957)

DaughterDurkje Jeltje Melles van der Goot (b. 1902)
SonMarten Melles van der Goot (b. 12 January 1905, d. 20 May 1977)
SonPetrus Melles van der Goot (b. 9 January 1912, d. 28 July 1975)
SonCornelis Melles van der Goot+ (b. 28 May 1916, d. 14 November 1972)
DaughterAntje Melles van der Goot (b. 27 June 1917, d. 5 December 1983)

Biography

Grietje Jans van der Gaast was born on 24 August 1877 in Tjerkgaast. Melle Martens van der Goot and Grietje Jans van der Gaast were married on 9 May 1901 in Wymbritsradeel. She died on 18 September 1959 at age 82 in Sneek.
Grietje Jans van der Gaast has reference number 15046.
Last Edited11 October 2021

Jan Pieters van der Gaast

M, #14823, b. about 1850

Parents

FatherPieter Dirks van der Gaast (b. 12 May 1824)
MotherGeertje Aukes Rinkema (b. about 1824)

Biography

Jan Pieters van der Gaast was born about 1850. He and Antje Harings Nauta were married on 8 May 1874 in Wymbritsradeel.
Jan Pieters van der Gaast has reference number 15047.
Last Edited11 October 2021

Antje Harings Nauta

F, #14824, b. 15 March 1853

Biography

Antje Harings Nauta was born on 15 March 1853. Jan Pieters van der Gaast and Antje Harings Nauta were married on 8 May 1874 in Wymbritsradeel.
Antje Harings Nauta has reference number 15048.
Last Edited11 October 2021

Durkje Jeltje Melles van der Goot

F, #14825, b. 1902

Parents

FatherMelle Martens van der Goot (b. 27 January 1871, d. 5 July 1957)
MotherGrietje Jans van der Gaast (b. 24 August 1877, d. 18 September 1959)

Biography

Durkje Jeltje Melles van der Goot was born in 1902 in Gaasterland.
Durkje Jeltje Melles van der Goot has reference number 15049.
Last Edited11 October 2021