Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 597

Pieter Kornelis Nijdam

M, #14901, b. 6 December 1834

Parents

FatherCornelis Hilles Nijdam (b. 1805, d. 28 January 1857)
MotherJoukjen Pieters Eenshuistra (b. 1807, d. 7 March 1887)

Biography

Pieter Kornelis Nijdam was born on 6 December 1834 in Haskerland.
Pieter Kornelis Nijdam has reference number 15128.
Last Edited11 October 2021

Klaaske Kornelis Nijdam

F, #14902, b. 8 January 1837

Parents

FatherCornelis Hilles Nijdam (b. 1805, d. 28 January 1857)
MotherJoukjen Pieters Eenshuistra (b. 1807, d. 7 March 1887)

Biography

Klaaske Kornelis Nijdam was born on 8 January 1837 in Haskerland.
Klaaske Kornelis Nijdam has reference number 15129.
Last Edited11 October 2021

Keimpe Kornelis Nijdam

M, #14903, b. 2 December 1838

Parents

FatherCornelis Hilles Nijdam (b. 1805, d. 28 January 1857)
MotherJoukjen Pieters Eenshuistra (b. 1807, d. 7 March 1887)

Biography

Keimpe Kornelis Nijdam was born on 2 December 1838 in Haskerland.
Keimpe Kornelis Nijdam has reference number 15130.
Last Edited11 October 2021

Steven Kornelis Nijdam

M, #14904, b. 26 April 1845

Parents

FatherCornelis Hilles Nijdam (b. 1805, d. 28 January 1857)
MotherJoukjen Pieters Eenshuistra (b. 1807, d. 7 March 1887)

Biography

Steven Kornelis Nijdam was born on 26 April 1845 in Haskerland.
Steven Kornelis Nijdam has reference number 15131.
Last Edited11 October 2021

Jacob Cornelis Nijdam

M, #14905, b. 28 February 1849

Parents

FatherCornelis Hilles Nijdam (b. 1805, d. 28 January 1857)
MotherJoukjen Pieters Eenshuistra (b. 1807, d. 7 March 1887)

Biography

Jacob Cornelis Nijdam was born on 28 February 1849 in Haskerland.
Jacob Cornelis Nijdam has reference number 15132.
Last Edited11 October 2021

Hille Kornelis Nijdam

M, #14906, b. 28 December 1828

Parents

FatherCornelis Hilles Nijdam (b. 1805, d. 28 January 1857)
MotherJoukjen Pieters Eenshuistra (b. 1807, d. 7 March 1887)

Biography

Hille Kornelis Nijdam was born on 28 December 1828 in Haskerland.
Hille Kornelis Nijdam has reference number 15133.
Last Edited11 October 2021

Hille Cornelis Nijdam

M, #14907, b. 30 April 1783, d. 6 November 1843

Parents

Family: Sytske Keimpes

SonCornelis Hilles Nijdam+ (b. 1805, d. 28 January 1857)
SonTeeke Hilles Nijdam (b. 1811)
SonPier Hilles Nijdam (b. 1823)

Biography

Hille Cornelis Nijdam was born on 30 April 1783 in Friens. He and Sytske Keimpes were married on 15 May 1803 in Irnsum. Hille Cornelis Nijdam died on 6 November 1843 at age 60 in Idaarderadeel.
Hille Cornelis Nijdam has reference number 15134.
Last Edited11 October 2021

Sytske Keimpes

F, #14908

Family: Hille Cornelis Nijdam (b. 30 April 1783, d. 6 November 1843)

SonCornelis Hilles Nijdam+ (b. 1805, d. 28 January 1857)
SonTeeke Hilles Nijdam (b. 1811)
SonPier Hilles Nijdam (b. 1823)

Biography

Sytske Keimpes was born in Akkrum. Hille Cornelis Nijdam and Sytske Keimpes were married on 15 May 1803 in Irnsum.
Sytske Keimpes has reference number 15135.
Last Edited11 October 2021

Teeke Hilles Nijdam

M, #14909, b. 1811

Parents

FatherHille Cornelis Nijdam (b. 30 April 1783, d. 6 November 1843)
MotherSytske Keimpes

Biography

Teeke Hilles Nijdam was born in 1811 in Akkrum.
Teeke Hilles Nijdam has reference number 15136.
Last Edited11 October 2021

Hantje Hemkes Hemminga

F, #14910

Biography

Hantje Hemkes Hemminga has reference number 15137.
Last Edited11 October 2021

Pieter Klazes Eenshuistra

M, #14911

Family: Klaaske Jacobs

DaughterJoukjen Pieters Eenshuistra+ (b. 1807, d. 7 March 1887)

Biography

Pieter Klazes Eenshuistra has reference number 15138.
Last Edited11 October 2021

Klaaske Jacobs

F, #14912

Family: Pieter Klazes Eenshuistra

DaughterJoukjen Pieters Eenshuistra+ (b. 1807, d. 7 March 1887)

Biography

Klaaske Jacobs has reference number 15139.
Last Edited11 October 2021

Pier Hilles Nijdam

M, #14913, b. 1823

Parents

FatherHille Cornelis Nijdam (b. 30 April 1783, d. 6 November 1843)
MotherSytske Keimpes

Biography

Pier Hilles Nijdam was born in 1823.
Pier Hilles Nijdam has reference number 15140.
Last Edited11 October 2021

Jan Lyckle Poepjes

M, #14914, b. 9 May 1916, d. 31 March 1975

Parents

FatherLyckele Jans Poepjes (b. 18 June 1889, d. 27 October 1974)
MotherGeertje Fortuin (b. 3 May 1894, d. 16 June 1988)

Biography

Jan Lyckle Poepjes was born on 9 May 1916. He died on 31 March 1975 at age 58.
Jan Lyckle Poepjes has reference number 15141.
Last Edited11 October 2021

Teetske Stevens Reitsma

F, #14915

Family: Cornelis Klaazes Nijdam (b. 1740)

DaughterAkke Cornelis Nijdam (b. 13 August 1772)
SonKlaas Cornelis Nijdam (b. 19 January 1774, d. 20 November 1845)
SonSteven Cornelis Nijdam (b. 25 December 1776)
SonHille Cornelis Nijdam+ (b. 30 April 1783, d. 6 November 1843)

Biography

Teetske Stevens Reitsma has reference number 15142.
Last Edited11 October 2021

Akke Cornelis Nijdam

F, #14916, b. 13 August 1772

Parents

Biography

Akke Cornelis Nijdam was born on 13 August 1772 in Irnsum.
Akke Cornelis Nijdam has reference number 15143.
Last Edited11 October 2021

Klaas Cornelis Nijdam

M, #14917, b. 19 January 1774, d. 20 November 1845

Parents

Biography

Klaas Cornelis Nijdam was born on 19 January 1774. He and Antje Ruurds Veemans were married on 27 September 1800 in Irnsum. Klaas Cornelis Nijdam died on 20 November 1845 at age 71 in Irnsum.
In't knappe Irnsom oon de Boon
Der is het Jierlijks merke
Of is er just het meast net oon
't Wud der-om al voetsterke

De Sneuntejouns begint het âl
De maaibeam wud dan helle
De bern dij benne dan al mâl
Ik zil jim meer vertelle

De Sneins dan is 't al lustig pret
De moons drinkt elk en Klokje
en dan nei Tjerke mei en zet
En dan al wer en slokje

Met deze regels begint een gedicht uit augustus 1825. Het verhaal gaat nog veel verder. Vooral het vele eten en drinken wordt kleurrijk wordt beschreven. Als de feestvierders op de laatste dag van de kermis opstaan, kijken ze als een gekookte vis ("sjen as seane visk") maar met thee of koffie worden ze weer fris...

Zo ging het er aan toe volgens Klaas Cornelis Nijdam, boer en dichter. Hij schreef in zijn vrije tijd hele schriften vol met korte en lange gedichten, ter gelegenheid van een geboorte, een verjaardagsvisite of zomaar een vertelsel over zijn eigen boerenwerk. Zijn taalgebruik lijkt op een combinatie van Fries en Nederlands, maar door het luidop te lezen is het toch vrij goed te volgen. In feite is dat niet eens zo bijzonder, omdat de tegenwoordige Friese spreektaal meestal ook een mengelmoesje is. Het opvallende is de wijze waarop het is geschreven. We mogen niet vergeten dat velen in die tijd niet of nauwelijks konden schrijven.

Een ander gedichtje: "Bij Irnsum oon / De Stroom de boon / Der stiet en boere-weanje / De hjer ik tuis / Meits nen gedruis / Ik sil Jouw wol beleanje" wordt gevolgd door een soort verontschuldiging van de schrijver: "Taal en spelling mat Jou mij sa vrij wat te goede hoade. Ik schreeuw, of praat er sa wat hinne, sa dat ik het van mij Oaden hjerd, of leerd haw. Mij togte sa Jou koene om mijn broddelwurk ris laakje."

Uiteraard bevat dit proza talrijke woorden en gezegdes die in onbruik zijn geraakt. Enkele jaren geleden, na de ontdekking van deze manuscripten, gaf ik het Frysk Letterkundich Museum een kopie van dit rijmwerk. Later bleek dit "gâns nijsgjirrig taalmateriaal" voor de Fryske Akademy aanleiding het op de bronnenlijst van het "Wurdboek fan de Fryske Taal" te plaatsen. Omdat er weinig van dergelijke handschriften bekend zijn, konden de onderzoekers talrijke woorden eerder dateren dan ze tot dat moment hadden aangetoond.

Klaas Nijdam kwam op 19 januari 1774 ter wereld in Friens, als zoon van Cornelis Clazes Nijdam en Taetske Stevens Reitsma. Klaas Corneliszoon trouwde in 1800 te Irnsum met Antje Ruurds Veemans, die afkomstig was van Akkrum.

Hoewel "het land over de Boorn" bij Idaarderadeel hoorde, voelde K.C. Nijdam zich vooral Irnsumer. Dit blijkt uit zijn gedichten, maar ook uit het feit dat hij hier jarenlang NH-kerkvoogd is geweest. Zijn kleinzoon Klaas Feites de Haan was later op dezelfde plek boer, en ook hij was NH-kerkvoogd.

Nijdam was boer op Ludringa State, gelegen aan de Boorn tegenover de Wijde Steeg. Over de bouw van een nieuwe woning voor zijn boerderij schreef hij het volgende:
"Op het bouwen van mijn nij vor hoes in agtien-honderd-twa-entweintig Mij tinkt mijn hoes / Dat stiet moi proes / En nei mijn wins / Bij Douwma Stins / Ha ik 't besteld / De duiten teld / Oon Eelke baas / En Murk van Raad / De tekening / Al is 't gering / Dat is en ding / Dat komt er bij / En 'd Architek / Mei het bestek / Die wie der ek / Dit sis ik vrij / 't Opzigt der bij / Leeuw dat van mij / Het hoes omheeg / De pongen leech"

In de bijgaande notitie stond dat Eelke van der Linde de aannemer was, Murk Bijlsma (Rauwerd) de verver en J. Tjaarda de architekt.

Klaas Nijdam was de grootvader van "Earme Ântsje", oftewel Antje Baukes Boersma. Diens moeder, Taetske Klazes Nijdam, trouwde in 1835 met Bauke Annes Boersma. Een kleindochter van dit echtpaar, ook een Taetske, trouwde in 1891 met Arjen Schoustra. Anders gezegd: K.C. Nijdam was de overgrootvader van mijn overgrootmoeder. En zo kon het gebeuren dat "die oude schoolschriften" pas jaren later uit een kist tevoorschijn kwamen.

Een ander gedicht "Op myn raekje nijgaes hae", dook op buiten de provincie en is afgedrukt in het Nijdam-familieboek. Volgens deze bron was Klaas Cornelis Nijdam boer op Nijdamstra State, de kop-hals-romp gelegen aan de weg naar Grouw.
Klaas Cornelis Nijdam has reference number 15144.
Last Edited11 October 2021

Antje Ruurds Veemans

F, #14918, b. 1770, d. 3 June 1853

Biography

Antje Ruurds Veemans was born in 1770. Klaas Cornelis Nijdam and Antje Ruurds Veemans were married on 27 September 1800 in Irnsum. She died on 3 June 1853 at age ~83 in Irnsum.
Antje Ruurds Veemans has reference number 15145.
Last Edited11 October 2021

Steven Cornelis Nijdam

M, #14919, b. 25 December 1776

Parents

Biography

Steven Cornelis Nijdam was born on 25 December 1776 in Aegum.
Steven Cornelis Nijdam has reference number 15146.
Last Edited11 October 2021

Cornelis Klaazes Nijdam

M, #14920, b. 1740

Parents

FatherKlaas Botes Nijdam (b. 1701, d. 1763)
MotherPierke Keimpes Hansma (b. 1700)

Family: Teetske Stevens Reitsma

DaughterAkke Cornelis Nijdam (b. 13 August 1772)
SonKlaas Cornelis Nijdam (b. 19 January 1774, d. 20 November 1845)
SonSteven Cornelis Nijdam (b. 25 December 1776)
SonHille Cornelis Nijdam+ (b. 30 April 1783, d. 6 November 1843)

Biography

Cornelis Klaazes Nijdam was born in 1740 in Grouw. He was born in 1740.
Cornelis Klaazes Nijdam has reference number 15147. Cornelis Klaazes Nijdam was a huisman in Friens bij Irnsemerzijl.
Last Edited11 October 2021

Keimpe Klaazes Nijdam

M, #14921, b. 1729

Parents

FatherKlaas Botes Nijdam (b. 1701, d. 1763)
MotherPierke Keimpes Hansma (b. 1700)

Biography

Keimpe Klaazes Nijdam was born in 1729 in Grouw.
Keimpe Klaazes Nijdam has reference number 15148.
Last Edited11 October 2021

Hiltje Klazes Nijdam

F, #14922, b. 1730

Parents

FatherKlaas Botes Nijdam (b. 1701, d. 1763)
MotherPierke Keimpes Hansma (b. 1700)

Biography

Hiltje Klazes Nijdam was born in 1730 in Grouw.
Hiltje Klazes Nijdam has reference number 15149.
Last Edited11 October 2021

Sybren Klazes Nijdam

M, #14923, b. 1732

Parents

FatherKlaas Botes Nijdam (b. 1701, d. 1763)
MotherPierke Keimpes Hansma (b. 1700)

Family:

SonKlaas Sijbrens Nijdam+ (b. about 1750)

Biography

Sybren Klazes Nijdam was born in 1732 in Grouw.
Sybren Klazes Nijdam has reference number 15150.
Last Edited11 October 2021

Janke Klazes Nijdam

F, #14924, b. 1735

Parents

FatherKlaas Botes Nijdam (b. 1701, d. 1763)
MotherPierke Keimpes Hansma (b. 1700)

Biography

Janke Klazes Nijdam was born in 1735 in Grouw.
Janke Klazes Nijdam has reference number 15151.
Last Edited11 October 2021

Anne Klazes Nijdam

M, #14925, b. 1737

Parents

FatherKlaas Botes Nijdam (b. 1701, d. 1763)
MotherPierke Keimpes Hansma (b. 1700)

Biography

Anne Klazes Nijdam was born in 1737 in Grouw.
Anne Klazes Nijdam has reference number 15152.
Last Edited11 October 2021