Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 599

Harmina Arents Leentjes

F, #14951

Biography

Frederik Harmens van der Schuit and Harmina Arents Leentjes were married on 10 February 1847.
Harmina Arents Leentjes has reference number 15180.
Last Edited11 October 2021

Jantje Harmens van der Schuit

F, #14952, b. 1809, d. 5 September 1830

Parents

FatherHarmen Jelles Schuitje (b. 23 January 1774, d. 20 October 1831)
MotherPetronella Suzanna Dillingh

Biography

Jantje Harmens van der Schuit was born in 1809 in Balk. Johannes Hendriks de Jong and Jantje Harmens van der Schuit were married on 31 December 1829 in Gaasterland. She died on 5 September 1830 at age ~21.
Jantje Harmens van der Schuit has reference number 15181.
Last Edited11 October 2021

Harmen Frederiks van der Schuit

M, #14953

Parents

FatherFrederik Harmens van der Schuit (b. 25 October 1810, d. 18 January 1905)
MotherHarmina Arents Leentjes

Biography

Harmen Frederiks van der Schuit has reference number 15182.
Last Edited11 October 2021

Arnoldus Frederiks van der Schuit

M, #14954

Parents

FatherFrederik Harmens van der Schuit (b. 25 October 1810, d. 18 January 1905)
MotherHarmina Arents Leentjes

Biography

Arnoldus Frederiks van der Schuit has reference number 15183.
Last Edited11 October 2021

Aaltje Frederiks van der Schuit

F, #14955

Parents

FatherFrederik Harmens van der Schuit (b. 25 October 1810, d. 18 January 1905)
MotherHarmina Arents Leentjes

Biography

Aaltje Frederiks van der Schuit has reference number 15184.
Last Edited11 October 2021

Albertje Frederiks van der Schuit

F, #14956

Parents

FatherFrederik Harmens van der Schuit (b. 25 October 1810, d. 18 January 1905)
MotherHarmina Arents Leentjes

Biography

Albertje Frederiks van der Schuit has reference number 15186.
Last Edited11 October 2021

Sjoerd Frederiks van der Schuit

M, #14957

Parents

FatherFrederik Harmens van der Schuit (b. 25 October 1810, d. 18 January 1905)
MotherHarmina Arents Leentjes

Biography

Sjoerd Frederiks van der Schuit has reference number 15187.
Last Edited11 October 2021

Geeske Jelles Nauta

F, #14958

Family: Sjoerd Obbes van der Schuit (b. 1787)

DaughterCorneliske Sjoerds van der Schuit+ (b. 24 December 1814, d. 6 January 1846)

Biography

Geeske Jelles Nauta has reference number 15188.
Last Edited11 October 2021

Corneliske Sjoerds van der Schuit

F, #14959, b. 24 December 1814, d. 6 January 1846

Parents

Family: Frederik Harmens van der Schuit (b. 25 October 1810, d. 18 January 1905)

DaughterPetronella Susanna van der Schuit (b. 1838)

Biography

Corneliske Sjoerds van der Schuit was born on 24 December 1814 in Woudsend. Frederik Harmens van der Schuit and Corneliske Sjoerds van der Schuit were married on 7 May 1837. She died on 6 January 1846 at age 31 in Balk.
Corneliske Sjoerds van der Schuit has reference number 15189.
Last Edited11 October 2021

Sybrigje van der Schuit

F, #14960, b. 13 May 1889

Parents

FatherJelle Frederiks van der Schuit (b. 5 March 1857)
MotherAntje Sjirks Haga (b. 3 December 1867)

Biography

Sybrigje van der Schuit was born on 13 May 1889 in Balk.
Sybrigje van der Schuit has reference number 15190.
Last Edited11 October 2021

Harmina van der Schuit

F, #14961, b. 17 June 1892, d. 6 May 1974

Parents

FatherJelle Frederiks van der Schuit (b. 5 March 1857)
MotherAntje Sjirks Haga (b. 3 December 1867)

Family: Johannes Groenewoud

SonJan Groenewoud (b. 13 December 1920, d. 15 May 2000)
SonJelle Groenewoud+ (b. June 1923, d. 6 January 1969)

Biography

Harmina van der Schuit was born on 17 June 1892 in Balk. Johannes Groenewoud and Harmina van der Schuit were married on 9 October 1919. She died on 6 May 1974 at age 81 in Veenwouden.
Harmina van der Schuit has reference number 15191.
Last Edited11 October 2021

Johannes Groenewoud

M, #14962

Parents

Family: Harmina van der Schuit (b. 17 June 1892, d. 6 May 1974)

SonJan Groenewoud (b. 13 December 1920, d. 15 May 2000)
SonJelle Groenewoud+ (b. June 1923, d. 6 January 1969)

Biography

Johannes Groenewoud and Harmina van der Schuit were married on 9 October 1919.
Johannes Groenewoud has reference number 15192.
Last Edited11 October 2021

Baukjen Wabes Wieringa

F, #14963, b. 14 February 1808, d. 19 September 1879

Parents

FatherWabe Freerks Wieringa (b. about 1750, d. before 1810)
MotherTetje Hanzes Ferwerda (b. 15 October 1784, d. 18 April 1872)

Family: Inne Johannes Betsema (b. 28 January 1799, d. 5 February 1875)

DaughterTettje Innes Betsema (b. 25 April 1828)
SonJohannes Innes Betsema (b. 21 June 1830, d. 28 February 1860)
SonWabe Innes Betsema (b. 2 October 1845, d. 20 December 1867)
DaughterAntje Innes Betsema (b. 7 August 1849, d. 26 October 1854)

Biography

Baukjen Wabes Wieringa was born on 14 February 1808 in Terzool. Inne Johannes Betsema and Baukjen Wabes Wieringa were married on 14 April 1827 in Rauwerderhem. She died on 19 September 1879 at age 71 in Gaasterland.
Dopeling: Boukjen
Geboren op 14 februari 1808 in Terzool
Gedoopt op 28 februari 1808 in Sijbrandaburen/Terzool
Dochter van Wabe Freerks en Tetje Hanses

Opm.: De ouders wonen op de Wieren,

Wabe Freerks Wieringa 's vader was mennist.
Baukjen Wabes Wieringa has reference number 15193.
Last Edited11 October 2021

Harmen Jelles Schuitje

M, #14964, b. 23 January 1774, d. 20 October 1831

Parents

FatherJelle Harmens van der Schuit (b. 1746, d. before 1794)
MotherJantje Hendrix Roskam (b. 1748, d. 3 January 1809)

Family: Petronella Suzanna Dillingh

DaughterTaapke Harmens van der Schuit (b. 1806, d. 7 November 1891)
DaughterJantje Harmens van der Schuit (b. 1809, d. 5 September 1830)
SonFrederik Harmens van der Schuit+ (b. 25 October 1810, d. 18 January 1905)

Biography

Harmen Jelles Schuitje was born on 23 January 1774 in Balk. He was born on 23 January 1774. He died on 20 October 1831 at age 57.
Van Swinderenstraat 66

kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 234

anno 2006

http://www.hotelteernstra.nl/

234 hernummerd in 1846 naar nummer 361
361 hernummerd in 1877 naar nummer 539, 540, 541
539 hernummerd in 1912 naar nummer 875, 876, 878
540 hernummerd in 1912 naar nummer 877
541 hernummerd in 1912 naar nummer 876
875 en 878 in 1919 naar nummer 974
verkoop in 1812 aan: Harmen Jelles van der Schuit (Schuitje) timmerman te Balk
bij boedelscheiding in 1845 aan: Frederik Harmens van der Schuit, timmerman te Balk
verkoop in 1896 aan: Sied Ykes de Jong, weduwe van Jacob Eiberts Hoekstra
verkoop in 1909 aan: Wijtse Jacobs Dijkstra en Jacob Jacobs Dijkstra schilders te Balk
waarschijnlijk is in 1919 het huidige pand met de gebroken kap gebouwd
Hans Dijkstra, schilder te Balk

Omschrijving van het pand in de koopacte van 12 februari 1896 voor notaris L. H. Potma te Balk

Een huis met steeg aan de zuidwestzijde, timmerschuur en erf staande en liggende te Balk, aan de Harichsterzijde; kadastraal bekend: gemeente te Balk, sectie A (blad 5) nummers 539 als huis, timmerschuur en erf ter grootte van 2 aren achttien centiaren 540 als huis, ter grootte van zestien centiaren en 541 als huis, ter grootte van zestien centiaren

Omschrijving van het pand in de koopacte van 27 december 1909 voor notaris J.H. Noordenbos

Eene huizinge met schuur, erf en steeg, aan de Harichsterzijde te Balk; bekend ten kadaster gemeente Balk, sectie A, nommers 539,540 en 541 tezamen groot twee are vijftig centiare.
Van de verkoop worden uitgesloten, de lichtschepping of koekoek in het kamertje beneden, de zuidoostelijke schutting van het zolderkamertje en een kast op den zolder. Deze voorwerpen kunnen bij de aanvaarding van den huurder worden overgenomen op taxatie. Het onderhoud van de schutting, ten noordoosten is massaal met den naastleger Jelle de Vries.
De logeerkamertjes van het naastgelegen, ook aan de verkoopster behorend logement; bekend ten kadaster gemeente Balk, sectie A, nummer 351, zijn uitgebouwd en aangebracht boven en over de bij het verkochte behoorende steeg. Het gemelde pand, bekend onder het kadastraat nommer 351, zal, zoolang dat pand als logement wordt gebruikt, ten laste van het te veilen perceel zijn bevoorrecht, met het recht, om de kamertjes met vensters boven den bedoelden steeg te hebben en te houden.
Harmen Jelles Schuitje has reference number 15194.
Last Edited11 October 2021

Petronella Suzanna Dillingh

F, #14965

Parents

Family: Harmen Jelles Schuitje (b. 23 January 1774, d. 20 October 1831)

DaughterTaapke Harmens van der Schuit (b. 1806, d. 7 November 1891)
DaughterJantje Harmens van der Schuit (b. 1809, d. 5 September 1830)
SonFrederik Harmens van der Schuit+ (b. 25 October 1810, d. 18 January 1905)

Biography

Petronella Suzanna Dillingh has reference number 15195.
Last Edited11 October 2021

Jelle Groenewoud

M, #14966, b. June 1923, d. 6 January 1969

Parents

FatherJohannes Groenewoud
MotherHarmina van der Schuit (b. 17 June 1892, d. 6 May 1974)

Family: Hittje Hoekstra (b. 16 May 1932)

SonJohan Groenewoud (b. 14 August 1958)
DaughterMartha Groenewoud (b. 14 June 1961)
DaughterHermina (Herma) Groenewoud (b. 15 September 1963)

Biography

Jelle Groenewoud was born in June 1923. He died on 6 January 1969 at age 45 in Sneek.
Jelle Groenewoud has reference number 15196.
Last Edited11 October 2021

Hittje Hoekstra

F, #14967, b. 16 May 1932

Parents

Family: Jelle Groenewoud (b. June 1923, d. 6 January 1969)

SonJohan Groenewoud (b. 14 August 1958)
DaughterMartha Groenewoud (b. 14 June 1961)
DaughterHermina (Herma) Groenewoud (b. 15 September 1963)

Biography

Hittje Hoekstra was born on 16 May 1932.
Hittje Hoekstra has reference number 15197.
Last Edited11 October 2021

Klaas Hoekstra

M, #14968

Parents

FatherSikke Klazes Hoekstra (b. 28 September 1867)
MotherGeertje Schaaf

Family: Martha Politiek

DaughterHittje Hoekstra+ (b. 16 May 1932)

Biography

Klaas Hoekstra has reference number 15198.
Last Edited11 October 2021

Martha Politiek

F, #14969

Family: Klaas Hoekstra

DaughterHittje Hoekstra+ (b. 16 May 1932)

Biography

Martha Politiek has reference number 15199.
Last Edited11 October 2021

Johan Groenewoud

M, #14970, b. 14 August 1958

Parents

FatherJelle Groenewoud (b. June 1923, d. 6 January 1969)
MotherHittje Hoekstra (b. 16 May 1932)

Biography

Johan Groenewoud was born on 14 August 1958.
Johan Groenewoud has reference number 15200.
Last Edited11 October 2021

Martha Groenewoud

F, #14971, b. 14 June 1961

Parents

FatherJelle Groenewoud (b. June 1923, d. 6 January 1969)
MotherHittje Hoekstra (b. 16 May 1932)

Biography

Martha Groenewoud was born on 14 June 1961.
Martha Groenewoud has reference number 15201.
Last Edited11 October 2021

Hermina (Herma) Groenewoud

F, #14972, b. 15 September 1963

Parents

FatherJelle Groenewoud (b. June 1923, d. 6 January 1969)
MotherHittje Hoekstra (b. 16 May 1932)

Biography

Hermina (Herma) Groenewoud was born on 15 September 1963.
Hermina (Herma) Groenewoud has reference number 15202.
Last Edited11 October 2021

Gerda Bosma

F, #14973

Biography

Gerda Bosma has reference number 15203.
Last Edited11 October 2021

Rintje van Keulen

M, #14974, b. 4 April 1961

Parents

Biography

Rintje van Keulen was born on 4 April 1961 in Wyckel.
Rintje van Keulen has reference number 15204.
Last Edited11 October 2021

Bart van Keulen

M, #14975

Parents

FatherPier van Keulen (b. 1890)
MotherAaltje Geales Miedema (b. 1892)

Family: Rinske Rintjes van Dijk (b. 1918)

SonRintje van Keulen (b. 4 April 1961)

Biography

Bart van Keulen has reference number 15205.
Last Edited11 October 2021