Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 73

Jan Alles Wijnstra

M, #1801, b. 7 May 1845, d. 28 September 1895

Parents

FatherAte Alles Wijnstra (b. 12 March 1812, d. 20 February 1861)
MotherSjoukjen Hendriks van der Meer

Family 1: Dooitske Koopmans (b. 16 January 1844, d. 2 March 1877)

SonAte Wijnstra (b. 19 March 1870)
DaughterJetske Wijnstra (b. 9 August 1871)
DaughterSjoukje Wijnstra (b. 22 July 1874)
SonAede Wijnstra (b. 24 February 1877)

Family 2: Aaltje Tjipkes Mollenga (b. 19 March 1842, d. 28 August 1886)

SonTjipke Wijnstra (b. 6 January 1881, d. 7 January 1881)
SonTjipke Wijnstra+ (b. 17 January 1883, d. 17 May 1937)

Biography

Jan Alles Wijnstra was born on 7 May 1845 in Oppenhuizen. He and Dooitske Koopmans were married on 22 May 1869 in Wymbritsradeel. Jan Alles Wijnstra and Aaltje Tjipkes Mollenga were married on 8 May 1880 in Wymbritsradeel. Jan Alles Wijnstra died on 28 September 1895 at age 50 in Wymbritsradeel.
Jan Alles Wijnstra has reference number 1811. He was naturalized in Boerenknecht.
Last Edited11 October 2021

Aaltje Tjipkes Mollenga

F, #1802, b. 19 March 1842, d. 28 August 1886

Parents

FatherTjipke Thomas Mollenga (b. 9 June 1809, d. 3 April 1888)
MotherTrijntje Annes Korfmaker (b. 26 November 1815)

Family: Jan Alles Wijnstra (b. 7 May 1845, d. 28 September 1895)

SonTjipke Wijnstra (b. 6 January 1881, d. 7 January 1881)
SonTjipke Wijnstra+ (b. 17 January 1883, d. 17 May 1937)

Biography

Aaltje Tjipkes Mollenga was born on 19 March 1842 in Oosterwierum. Jan Alles Wijnstra and Aaltje Tjipkes Mollenga were married on 8 May 1880 in Wymbritsradeel. She died on 28 August 1886 at age 44 in Wymbritsradeel.
Aaltje Tjipkes Mollenga has reference number 1812.
Last Edited11 October 2021

Tjipke Thomas Mollenga

M, #1803, b. 9 June 1809, d. 3 April 1888

Parents

FatherThomas Tjipkes Mollenga (b. 1768, d. 10 October 1844)
MotherFokeltje Simons van Dijk

Family: Trijntje Annes Korfmaker (b. 26 November 1815)

SonThomas Tjipkes Mollenga (b. 21 August 1840)
DaughterAaltje Tjipkes Mollenga+ (b. 19 March 1842, d. 28 August 1886)
SonFolkert Tjipkes Mollenga (b. 20 August 1846)
SonSymon Tjipkes Mollenga (b. 12 March 1849)
SonGerrit Tjipkes Mollenga (b. 12 April 1851)
SonJelle Tjipkes Mollenga (b. 15 September 1855)
DaughterFokeltje Tjipkes Mollenga (b. 18 May 1858)

Biography

Tjipke Thomas Mollenga was born on 9 June 1809 in Rien. He and Trijntje Annes Korfmaker were married on 25 April 1840 in Rauwerderhem. Tjipke Thomas Mollenga died on 3 April 1888 at age 78 in Lutkewierum.
Tjipke Thomas Mollenga has reference number 1813.
Last Edited11 October 2021

Trijntje Annes Korfmaker

F, #1804, b. 26 November 1815

Family: Tjipke Thomas Mollenga (b. 9 June 1809, d. 3 April 1888)

SonThomas Tjipkes Mollenga (b. 21 August 1840)
DaughterAaltje Tjipkes Mollenga+ (b. 19 March 1842, d. 28 August 1886)
SonFolkert Tjipkes Mollenga (b. 20 August 1846)
SonSymon Tjipkes Mollenga (b. 12 March 1849)
SonGerrit Tjipkes Mollenga (b. 12 April 1851)
SonJelle Tjipkes Mollenga (b. 15 September 1855)
DaughterFokeltje Tjipkes Mollenga (b. 18 May 1858)

Biography

Trijntje Annes Korfmaker was born on 26 November 1815 in Oppenhuizen. Tjipke Thomas Mollenga and Trijntje Annes Korfmaker were married on 25 April 1840 in Rauwerderhem.
Trijntje Annes Korfmaker has reference number 1814.
Last Edited11 October 2021

Thomas Tjipkes Mollenga

M, #1805, b. 1768, d. 10 October 1844

Parents

FatherTjepke Thomas (b. 1733)
MotherSybrigje Johannes

Family: Fokeltje Simons van Dijk

DaughterKlaaske Thomas Mollenga+ (b. 4 April 1805, d. 13 February 1892)
SonTjipke Thomas Mollenga+ (b. 9 June 1809, d. 3 April 1888)
DaughterLijsbet Thomas Mollinga+ (b. about 1813, d. 24 July 1898)
DaughterSymontje Thomas Mollenga+ (b. about February 1816, d. 3 April 1861)
DaughterSybrigje Mollenga (b. 21 December 1819)

Biography

Thomas Tjipkes Mollenga was born in 1768 in Rauwerd. He died on 10 October 1844 at age ~76 in Warga.
Thomas Tjipkes Mollenga has reference number 1815.
Last Edited11 October 2021

Hendrik Wijnstra

M, #1806, b. 14 November 1836, d. 7 February 1926

Parents

FatherAte Alles Wijnstra (b. 12 March 1812, d. 20 February 1861)
MotherSjoukjen Hendriks van der Meer

Family: Reinskjen Wiebes Cnossen (b. 28 July 1834)

DaughterYbeltje Wijnstra (b. 30 October 1863, d. 28 June 1865)
SonAte Wijnstra (b. 9 October 1865)
DaughterYbeltje Wijnstra+ (b. 6 August 1867, d. 18 June 1927)
SonTjeerd Wijnstra (b. 3 December 1867, d. 29 August 1900)
DaughterSjoukje Wijnstra+ (b. 30 September 1869)
SonWybe Wijnstra (b. 8 September 1871)

Biography

Hendrik Wijnstra was born on 14 November 1836 in Wymbritsradeel. He and Reinskjen Wiebes Cnossen were married on 10 May 1862 in Wymbritsradeel. Hendrik Wijnstra died on 7 February 1926 at age 89.
Hendrik Wijnstra has reference number 1816.
Last Edited11 October 2021

Wybe Wijnstra

M, #1807, b. 4 August 1854, d. 8 November 1923

Parents

FatherAte Alles Wijnstra (b. 12 March 1812, d. 20 February 1861)
MotherSjoukjen Hendriks van der Meer

Family: Saske van der Zee (b. 6 November 1854, d. 5 May 1941)

SonAte Wybes Wijnstra (b. 24 July 1883)
SonSierd Wybes Wijnstra (b. 6 May 1886, d. 7 June 1886)
SonSytze Wybes Wijnstra+ (b. 1 April 1888, d. 28 May 1962)
DaughterSjoukje Wybes Wijnstra (b. 3 January 1890, d. 28 May 1890)

Biography

Wybe Wijnstra was born on 4 August 1854 in Wymbritsradeel. He and Saske van der Zee were married on 11 November 1880 in Wymbritsradeel. Wybe Wijnstra died on 8 November 1923 at age 69 in Schoterland.
Wybe Wijnstra has reference number 1817.
Last Edited11 October 2021

Alle Wijnstra

M, #1808, b. 6 March 1839, d. 4 November 1907

Parents

FatherAte Alles Wijnstra (b. 12 March 1812, d. 20 February 1861)
MotherSjoukjen Hendriks van der Meer

Family: Uilkjen van der Zee (b. 21 October 1831, d. 3 November 1907)

SonAte Alles Wijnstra (b. 26 September 1866, d. 10 March 1888)

Biography

Alle Wijnstra was born on 6 March 1839 in Wymbritsradeel. He and Uilkjen van der Zee were married on 11 November 1865 in Wymbritsradeel. Alle Wijnstra died on 4 November 1907 at age 68 in Wymbritsradeel.
Alle Wijnstra has reference number 1818.
Last Edited11 October 2021

Minke Wijnstra

F, #1809, b. 3 August 1841

Parents

FatherAte Alles Wijnstra (b. 12 March 1812, d. 20 February 1861)
MotherSjoukjen Hendriks van der Meer

Family: Jan Post

DaughterTrijntje Post (b. 23 January 1865)
DaughterSjoukje Post (b. 3 April 1866)

Biography

Minke Wijnstra was born on 3 August 1841 in Wymbritsradeel. Jan Post and Minke Wijnstra were married on 7 May 1864 in Wymbritsradeel.
Minke Wijnstra has reference number 1819.
Last Edited11 October 2021

Jacob Wijnstra

M, #1810, b. 9 May 1850, d. 10 March 1924

Parents

FatherAte Alles Wijnstra (b. 12 March 1812, d. 20 February 1861)
MotherSjoukjen Hendriks van der Meer

Family: Antje van der Zee (b. 3 July 1855, d. 5 November 1914)

SonAte Jacobs Wijnstra (b. 14 June 1876)
DaughterTaetske Jacobs Wijnstra (b. 20 August 1878, d. 5 October 1923)
SonWytze Jacobs Wijnstra (b. 16 August 1880, d. 21 May 1938)
SonHendrik Jacobs Wijnstra (b. 23 March 1883)
DaughterSjoukje Jacobs Wijnstra (b. 22 October 1885)
DaughterTrijntsje Jacobs Wijnstra (b. 3 April 1888)
SonAlle Jacobs Wijnstra (b. 16 July 1891)
DaughterTietje Jacobs Wijnstra (b. 1 December 1893, d. 25 February 1914)
SonSimon Jacobs Wijnstra (b. 28 October 1896)
DaughterUilkje Jacobs Wijnstra (b. 7 March 1899)

Biography

Jacob Wijnstra was born on 9 May 1850 in Wymbritsradeel. He and Antje van der Zee were married on 8 May 1875 in Wymbritsradeel. Jacob Wijnstra died on 10 March 1924 at age 73 in Wymbritsradeel.
Jacob Wijnstra has reference number 1820.
Last Edited11 October 2021

Jan Post

M, #1811

Parents

Family: Minke Wijnstra (b. 3 August 1841)

DaughterTrijntje Post (b. 23 January 1865)
DaughterSjoukje Post (b. 3 April 1866)

Biography

Jan Post and Minke Wijnstra were married on 7 May 1864 in Wymbritsradeel.
Jan Post has reference number 1823.
Last Edited11 October 2021

Trijntje Post

F, #1812, b. 23 January 1865

Parents

FatherJan Post
MotherMinke Wijnstra (b. 3 August 1841)

Biography

Trijntje Post was born on 23 January 1865.
Trijntje Post has reference number 1824.
Last Edited11 October 2021

Sjoukje Post

F, #1813, b. 3 April 1866

Parents

FatherJan Post
MotherMinke Wijnstra (b. 3 August 1841)

Biography

Sjoukje Post was born on 3 April 1866.
Sjoukje Post has reference number 1825.
Last Edited11 October 2021

Tietje Wijnstra

F, #1814, b. 16 October 1835

Parents

FatherAte Alles Wijnstra (b. 12 March 1812, d. 20 February 1861)
MotherSjoukjen Hendriks van der Meer

Family: Jacob Wiebes Haagsma (b. 12 January 1832, d. 24 May 1875)

SonWiebe Jacobs Haagsma (b. 11 March 1860, d. 12 August 1860)
DaughterSjoukje Jacobs Haagsma (b. 1 May 1861)
SonWiebe Jacobs Haagsma (b. 9 September 1864, d. 12 December 1867)
SonWiebe Jacobs Haagsma (b. 3 November 1873)

Biography

Tietje Wijnstra was born on 16 October 1835 in Oppenhuizen. Jacob Wiebes Haagsma and Tietje Wijnstra were married on 23 December 1858 in Wymbritsradeel. Kornelis Visser and Tietje Wijnstra were married on 30 March 1882.
Tietje Wijnstra has reference number 1826.
Last Edited11 October 2021

Kornelis Visser

M, #1815, b. 14 March 1836, d. 12 February 1919

Parents

Biography

Kornelis Visser was born on 14 March 1836 in Poppingawier. He and Tietje Wijnstra were married on 30 March 1882. Kornelis Visser died on 12 February 1919 at age 82 in Rauwerderhem.
Kornelis Visser has reference number 1827.
Last Edited11 October 2021

Gerben Jans Visser

M, #1816

Family: Berber Gosses

SonKornelis Visser (b. 14 March 1836, d. 12 February 1919)

Biography

Gerben Jans Visser has reference number 1828.
Last Edited11 October 2021

Berber Gosses

F, #1817

Family: Gerben Jans Visser

SonKornelis Visser (b. 14 March 1836, d. 12 February 1919)

Biography

Berber Gosses has reference number 1829.
Last Edited11 October 2021

Alle Jans Wijnstra

M, #1818, b. 1784, d. 24 May 1827

Parents

FatherJan Alles Wijnstra (b. about 1753, d. 27 October 1825)
MotherAaltje Hessels (b. about 1760)

Family: Lijsbet Ates Hiemstra (b. 1788, d. 24 June 1857)

SonAte Alles Wijnstra+ (b. 12 March 1812, d. 20 February 1861)
SonJan Alles Wijnstra (b. 30 July 1814, d. 10 April 1867)
SonFolkert Alles Wijnstra+ (b. 7 March 1817, d. 4 September 1861)
DaughterTyttje Alles Wijnstra (b. 4 December 1819, d. 24 October 1832)
SonTjeerd Hibma Wijnstra+ (b. 14 December 1822, d. 30 June 1900)

Biography

Alle Jans Wijnstra was born in 1784 in Oosterend. He and Lijsbet Ates Hiemstra were married on 12 June 1811 in Wymbritsradeel. Alle Jans Wijnstra died on 24 May 1827 at age ~43 in Wymbritsradeel.
Alle Jans Wijnstra has reference number 1830.
Last Edited11 October 2021

Lijsbet Ates Hiemstra

F, #1819, b. 1788, d. 24 June 1857

Family: Alle Jans Wijnstra (b. 1784, d. 24 May 1827)

SonAte Alles Wijnstra+ (b. 12 March 1812, d. 20 February 1861)
SonJan Alles Wijnstra (b. 30 July 1814, d. 10 April 1867)
SonFolkert Alles Wijnstra+ (b. 7 March 1817, d. 4 September 1861)
DaughterTyttje Alles Wijnstra (b. 4 December 1819, d. 24 October 1832)
SonTjeerd Hibma Wijnstra+ (b. 14 December 1822, d. 30 June 1900)

Biography

Lijsbet Ates Hiemstra was born in 1788. Alle Jans Wijnstra and Lijsbet Ates Hiemstra were married on 12 June 1811 in Wymbritsradeel. She died on 24 June 1857 at age ~69 in Wymbritsradeel.
Lijsbet Ates Hiemstra has reference number 1831.
Last Edited11 October 2021

Folkert Alles Wijnstra

M, #1820, b. 7 March 1817, d. 4 September 1861

Parents

FatherAlle Jans Wijnstra (b. 1784, d. 24 May 1827)
MotherLijsbet Ates Hiemstra (b. 1788, d. 24 June 1857)

Family: Jistke Arjens Timmenga (b. 22 November 1816, d. 6 May 1879)

SonArjen Wijnstra (b. 7 March 1840)
DaughterElisabeth Wijnstra+ (b. 26 July 1842, d. 17 October 1904)
SonAlle Wijnstra (b. 23 February 1844)
DaughterSilla Wijnstra+ (b. 3 September 1846, d. 19 February 1898)
DaughterRinske Wijnstra (b. 6 December 1848)
SonTjeerd Wijnstra+ (b. 5 March 1853)
SonJan Wijnstra (b. 1 November 1856)
SonGerben Wijnstra+ (b. 26 March 1860, d. 12 January 1940)

Biography

Folkert Alles Wijnstra was born on 7 March 1817 in Wolsum. He and Jistke Arjens Timmenga were married on 18 May 1839 in Hennaarderadeel. Folkert Alles Wijnstra died on 4 September 1861 at age 44 in Wymbritsradeel.
Folkert Alles Wijnstra has reference number 1832.
Last Edited11 October 2021

Jistke Arjens Timmenga

F, #1821, b. 22 November 1816, d. 6 May 1879

Parents

Family: Folkert Alles Wijnstra (b. 7 March 1817, d. 4 September 1861)

SonArjen Wijnstra (b. 7 March 1840)
DaughterElisabeth Wijnstra+ (b. 26 July 1842, d. 17 October 1904)
SonAlle Wijnstra (b. 23 February 1844)
DaughterSilla Wijnstra+ (b. 3 September 1846, d. 19 February 1898)
DaughterRinske Wijnstra (b. 6 December 1848)
SonTjeerd Wijnstra+ (b. 5 March 1853)
SonJan Wijnstra (b. 1 November 1856)
SonGerben Wijnstra+ (b. 26 March 1860, d. 12 January 1940)

Biography

Jistke Arjens Timmenga was born on 22 November 1816 in Oosterend. Folkert Alles Wijnstra and Jistke Arjens Timmenga were married on 18 May 1839 in Hennaarderadeel. She died on 6 May 1879 at age 62 in Wymbritsradeel.
Jistke Arjens Timmenga has reference number 1833.
Last Edited11 October 2021

Tyttje Alles Wijnstra

F, #1822, b. 4 December 1819, d. 24 October 1832

Parents

FatherAlle Jans Wijnstra (b. 1784, d. 24 May 1827)
MotherLijsbet Ates Hiemstra (b. 1788, d. 24 June 1857)

Biography

Tyttje Alles Wijnstra was born on 4 December 1819 in Wymbritsradeel. She died on 24 October 1832 at age 12 in Wymbritsradeel.
Tyttje Alles Wijnstra has reference number 1834.
Last Edited11 October 2021

Jan Alles Wijnstra

M, #1823, b. about 1753, d. 27 October 1825

Family: Aaltje Hessels (b. about 1760)

SonAlle Jans Wijnstra+ (b. 1784, d. 24 May 1827)
SonHessel Jans Wijnstra+ (b. about 1785, d. 20 September 1852)
SonJelle Wijnstra (b. about 1785)
DaughterTrijntje Jans Wijnstra+ (b. 17 September 1790, d. 27 December 1878)
DaughterWopkjen Wijnstra (b. about 1793, d. 25 May 1878)

Biography

Jan Alles Wijnstra was born about 1753 in Wolsum. He and Aaltje Hessels were married on 27 May 1781 in Oosterend. Jan Alles Wijnstra died on 27 October 1825 in Wymbritsradeel.
Familienamen 1811

Wijnstra, Jan Alles, Wolsum

k. Alle 27, Hessel 25, Jelle 24, Trijntje 21, Wopkjen 18

Mairie Nijland, fol. 33v.
Jan Alles Wijnstra has reference number 1835.
Last Edited11 October 2021

Arjen Wijnstra

M, #1824, b. 7 March 1840

Parents

FatherFolkert Alles Wijnstra (b. 7 March 1817, d. 4 September 1861)
MotherJistke Arjens Timmenga (b. 22 November 1816, d. 6 May 1879)

Biography

Arjen Wijnstra was born on 7 March 1840 in Hennaarderadeel.
Arjen Wijnstra has reference number 1836.
Last Edited11 October 2021

Gerben Wijnstra

M, #1825, b. 26 March 1860, d. 12 January 1940

Parents

FatherFolkert Alles Wijnstra (b. 7 March 1817, d. 4 September 1861)
MotherJistke Arjens Timmenga (b. 22 November 1816, d. 6 May 1879)

Family: Doutzen Kooistra (b. 20 May 1861, d. 11 March 1925)

DaughterGerbrig Wijnstra (b. 12 February 1887)
SonFolkert Wijnstra (b. 17 February 1890)
DaughterJitske Wijnstra (b. 12 November 1891)

Biography

Gerben Wijnstra was born on 26 March 1860 in Oppenhuizen. He and Doutzen Kooistra were married on 16 May 1885 in Hennaarderadeel. Gerben Wijnstra died on 12 January 1940 at age 79 in Franeker.
Gerben Wijnstra has reference number 1837.
Last Edited11 October 2021