Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 745

Bonte Hollis

M, #18601, b. about 1495

Parents

FatherHolle Nn (b. about 1475)

Family:

SonJochem (Joachim) Holkes+ (b. about 1525)

Biography

Bonte Hollis was born about 1495 in Lemmer.
Bonte Hollis has reference number 18873.
Last Edited11 October 2021

Tetardus (Tjeerd) Jacobus Seta

M, #18602

Parents

FatherJacobus Seta
MotherNn Hamckema (b. about 1580)

Family: Nn

SonPierius Hamconius Seta+ (d. 1687)
DaughterBin Tjeerds Seta (b. 12 July 1611, d. before 1613)
SonJacobus Tjeerds Seta (b. 1612, d. 1618)
DaughterBin Tjeerds Seta (b. 2 November 1613)
SonJoachim Tjeerds Seta (b. 1616)
SonMartinus Tjeerds Seta (b. 1617, d. 1641)

Biography

Tetardus (Tjeerd) Jacobus Seta and Nn were married in 1610.
Tetardus (Tjeerd) Jacobus Seta has reference number 18874.
Last Edited11 October 2021

Sabinus of Crabinus Hamckema

M, #18603

Parents

FatherMartinus (Marten Hamkes, Hamckema) Hamconius (b. 1550, d. 1620)
MotherBenne (Bin) Jochems Holckema (b. about 1550)

Biography

Sabinus of Crabinus Hamckema has reference number 18875.
Last Edited11 October 2021

Nn

F, #18604

Family: Tetardus (Tjeerd) Jacobus Seta

SonPierius Hamconius Seta+ (d. 1687)
DaughterBin Tjeerds Seta (b. 12 July 1611, d. before 1613)
SonJacobus Tjeerds Seta (b. 1612, d. 1618)
DaughterBin Tjeerds Seta (b. 2 November 1613)
SonJoachim Tjeerds Seta (b. 1616)
SonMartinus Tjeerds Seta (b. 1617, d. 1641)

Biography

Tetardus (Tjeerd) Jacobus Seta and Nn were married in 1610.
Nn has reference number 18876.
Last Edited11 October 2021

Bin Tjeerds Seta

F, #18605, b. 12 July 1611, d. before 1613

Parents

Biography

Bin Tjeerds Seta was born on 12 July 1611. She died before 1613.
Bin Tjeerds Seta has reference number 18877.
Last Edited11 October 2021

Jacobus Tjeerds Seta

M, #18606, b. 1612, d. 1618

Parents

Biography

Jacobus Tjeerds Seta was born in 1612. He died in 1618 at age ~6.
Jacobus Tjeerds Seta has reference number 18878.
Last Edited11 October 2021

Bin Tjeerds Seta

F, #18607, b. 2 November 1613

Parents

Biography

Bin Tjeerds Seta was born on 2 November 1613.
Bin Tjeerds Seta has reference number 18879.
Last Edited11 October 2021

Joachim Tjeerds Seta

M, #18608, b. 1616

Parents

Biography

Joachim Tjeerds Seta was born in 1616.
Joachim Tjeerds Seta has reference number 18880.
Last Edited11 October 2021

Martinus Tjeerds Seta

M, #18609, b. 1617, d. 1641

Parents

Biography

Martinus Tjeerds Seta was born in 1617. He died in 1641 at age ~24.
Martinus Tjeerds Seta has reference number 18881.
Last Edited11 October 2021

Pierius Hamconius Seta

M, #18610, d. 1687

Parents

Family: Eett Pibodr Jongma

DaughterNamke Pierius Seta
DaughterJanneke Pierius Seta+ (b. about 1650)

Biography

Pierius Hamconius Seta and Eett Pibodr Jongma were married on 28 November 1641 in Doniawerstal. Pierius Hamconius Seta died in 1687.
Pierius Hamconius Seta has reference number 18882. Pierius Hamconius Seta was a Notaris te Joure,procureur van Doniawerstal.
Last Edited11 October 2021

Eett Pibodr Jongma

F, #18611

Family: Pierius Hamconius Seta (d. 1687)

DaughterNamke Pierius Seta
DaughterJanneke Pierius Seta+ (b. about 1650)

Biography

Eett Pibodr Jongma was born in Langweer. Pierius Hamconius Seta and Eett Pibodr Jongma were married on 28 November 1641 in Doniawerstal.
Eett Pibodr Jongma has reference number 18883.
Last Edited11 October 2021

Namke Pierius Seta

F, #18612

Parents

Biography

Namke Pierius Seta has reference number 18884.
Last Edited11 October 2021

Janneke Pierius Seta

F, #18613, b. about 1650

Parents

Biography

Janneke Pierius Seta was born about 1650 in joure. Stephanus Cornelis Schultink and Janneke Pierius Seta were married on 1 April 1675 in Utingeradeel.
Janneke Pierius Seta has reference number 18885.
Last Edited11 October 2021

Stephanus Cornelis Schultink

M, #18614, d. 1728

Parents

Biography

Stephanus Cornelis Schultink was born in Oldeboorn. He and Janneke Pierius Seta were married on 1 April 1675 in Utingeradeel. Stephanus Cornelis Schultink died in 1728.
Stephanus Cornelis Schultink has reference number 18886. Stephanus Cornelis Schultink was a Notaris te Joure,opvolger van zijn schoonvader.
Last Edited11 October 2021

Jan Cornelis Schultinck

M, #18615

Parents

Biography

Jan Cornelis Schultinck and Timentje Spanga were married in 1643 in Workum.
Jan Cornelis Schultinck has reference number 18887. Jan Cornelis Schultinck was a Samen met zijn broer wijnhandel in sneek.
Last Edited11 October 2021

Cornelius Lambertus Schultink

M, #18616

Biography

Cornelius Lambertus Schultink and Sijtske Stevens were married in 1642.
') Van waar stammen de Friesche SCHCLTINKS ? In
de 14e en 15e eeuw vindt men in het Charterboek van
Friesland, SCHULTINK'S te Staveren. In de Benefloiaalboeken
van Friesland vindt men ze niet; ook vindt
men ze niet in de Oonscriptio Exulum, ofschoon zij
meest den koning getrouw bleven. Zij kunnen echter in
beide onder den voornaam des vaders schuilen. Erven,
die Sor-iuLTiNK heeten, liggen te Steenwijherwold met een
daaraan toebedeeld erf te Scheerwolde, te Norg, te Itterbelce
bij Ulsen, te Bedum, te Ootmarsum, enz. De voornamen
wijzen ons echter hier naar Steenwijherwóld,
waar de bakermat der Schuttinks ligt, zooals een dichter,
mede uit gegevens door SUFFRIDUS PETBI verstrekt, in
1598 zingt (Zie vóór in, de Bibl Eccles van Mr. COEKELius
SCHULTINK). Er is een geslaehtlijst van MicHiEii
SCHULTINK (geb. 1500 in 't ambt ven Steenwijk) door
Wumkes.nl
185
VOKSTERKAN VAN DEK OuEN uitgegeven, die, door een
naneef te Zwolle opgemaakt doch zeer onvolledig en
ook onjuist is opzichtens het na- kroost te Steenwijlcerwold.
Hij meldt wel, dat daar nakomelingen van
JOANNA SCSULTINK dochter van MICHIEL , gehuwd met
(CLAAS WILLEHS) KROEVE , gevonden worden, doch zegt
niet te weten of de oudste zoon van MICIIIEL, COENRAAD,
ooit gehuwd is geweest. Diens zoon JACOB en zijne
dochter GIIIETJE en ook JDRRIEN kende hij niet. Daar
nu komen ook voor een LAMBERT JANS, in 1597 reeds
oud, een FRANS LAMBERTS en LAMTSERT JAN KLAAS in
1614 en 1612, die bloedverwanten der SCIIULTINKS
waren. In 1680 werd te Steemvijkeriuold gedoopt een
dochter van LAMBERT SCHULTIXK. Hier zou ik den
grootvader van CORNEMIUS LAMBERTUS zoeken. LAMBERT
JAN KLAAS zal CROEVE, alias SCHULTINK, zijn.
LAMBERT JANS of FRANS LAMBERTS zullen ook SCHULTINK'S
kunnen wezen. De naam CORNELIUS zal van den
geleerden Theoloog te Keulen, zoon van MICIIIEL, zijn
genomen, († 1604), die weer genoemd was naar zijn
oudoom CORNELIUS HESSELINK, die in 1543 pastoor te
Oldeholtpade was, daar 57 jaar pastoor is geweest, de
kerk, daar nog bestaande, gebouwd heeft en te Steenwijkerivold
de vicarie van het H. Kruis heeft gesticht.
Bewijsbaar schreef men zich dikwijls naar des vaders
of moeders bij- of geslachtsnaam. Zoo schreef men
Mr- PETRUS CROEVE, alias SCHULTINK, (zoon van N. W.
KROEVE en JOANNA SCHULTINK) en toen zijn broeder
het erf TER ZWEO-E gekocht had, schreef zich zijn zoon,
de Collateur der verponding, FRANS TER ZWEGE, alias
SCHULTINK, blijkens zijn testament. Het huis SCHULTINK
met omliggende grond, bewoond door de voorouders
van den schrijver dezes van 1743—1883, is
thans zijn eigendom.
Cornelius Lambertus Schultink has reference number 18888.
Last Edited11 October 2021

Sijtske Stevens

F, #18617

Biography

Cornelius Lambertus Schultink and Sijtske Stevens were married in 1642.
Sijtske Stevens has reference number 18889.
Last Edited11 October 2021

Pierius (Petrus) Hanconius Schultink

M, #18618

Parents

FatherStephanus Cornelis Schultink (d. 1728)
MotherJanneke Pierius Seta (b. about 1650)

Biography

Pierius (Petrus) Hanconius Schultink has reference number 18890. Pierius (Petrus) Hanconius Schultink was an Advokaat bij het Hof van Friesland.
Last Edited11 October 2021

Anna Bavius Nauta

F, #18619, b. 1686

Parents

FatherBavius Nauta (b. about 1660, d. about 1696)
MotherSophia Magdalena van Schwartsenbergh

Biography

Anna Bavius Nauta was born in 1686 in Dantumadeel.
Anna Bavius Nauta has reference number 18891.
Last Edited11 October 2021

Bavius Schultink

M, #18620

Parents

Biography

Bavius Schultink has reference number 18892.
Last Edited11 October 2021

Florentia Schultink

F, #18621

Parents

Biography

Florentia Schultink has reference number 18893.
Last Edited11 October 2021

Ida (Ika,Yke) Schultink

F, #18622

Parents

FatherStephanus Cornelis Schultink (d. 1728)
MotherJanneke Pierius Seta (b. about 1650)

Biography

Ida (Ika,Yke) Schultink, was born in joure. Henricus de Jong and Ida (Ika,Yke) Schultink, were married on 8 May 1716 in Haskerland.
Ida (Ika,Yke) Schultink, has reference number 18894.
Last Edited11 October 2021

Henricus de Jong

M, #18623

Biography

Henricus de Jong was born in Kuinre. He and Ida (Ika,Yke) Schultink, were married on 8 May 1716 in Haskerland.
Henricus de Jong has reference number 18895. Henricus de Jong was a koopman te Kuinre.
Last Edited11 October 2021

Aaltje Schultink

F, #18624

Parents

FatherStephanus Cornelis Schultink (d. 1728)
MotherJanneke Pierius Seta (b. about 1650)

Biography

Aaltje Schultink was born in joure. Henricus Muurlink and Aaltje Schultink were married on 25 May 1705 in Haskerland.
Aaltje Schultink has reference number 18896.
Last Edited11 October 2021

Henricus Muurlink

M, #18625

Biography

Henricus Muurlink was born in Oldemarkt. He and Aaltje Schultink were married on 25 May 1705 in Haskerland.
Henricus Muurlink has reference number 18897.
Last Edited11 October 2021