Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 8

Akke Stavinga

F, #176, b. 27 November 1887, d. 13 March 1941

Parents

FatherFedde Harmens Stavenga (b. 24 October 1845, d. 3 May 1924)
MotherAntje Cornelis Westra (b. 30 March 1851, d. 22 September 1889)

Family: Albertus Josephus Sakes Holkema (b. 8 June 1882, d. 18 February 1957)

DaughterAntje Holkema+ (b. 21 February 1906, d. 11 October 1995)
SonSake Holkema+ (b. 1 July 1908, d. 25 May 1975)

Biography

Akke Stavinga was born on 27 November 1887 in Welsrijp. Albertus Josephus Sakes Holkema and Akke Stavinga were married on 13 May 1905 in Sneek. She died on 13 March 1941 at age 53 in Sneek, Sint Antonius Ziekenhuis.
Akke Stavinga has reference number 175.
Last Edited11 October 2021

Antje Holkema

F, #177, b. 21 February 1906, d. 11 October 1995

Parents

FatherAlbertus Josephus Sakes Holkema (b. 8 June 1882, d. 18 February 1957)
MotherAkke Stavinga (b. 27 November 1887, d. 13 March 1941)

Family: Jan Hoorn (b. 29 December 1913, d. 21 May 1995)

DaughterAkke Hoorn+ (b. 5 January 1941)

Biography

Antje Holkema was born on 21 February 1906 in Workum. Jan Hoorn and Antje Holkema were married on 25 October 1939. She died on 11 October 1995 at age 89 in Leeuwarden.
. Jan Hoorn vertrok als beroepsmilitair op 31.3.1939 naar Curaçao. Op 25.10.1939 (Workum /Willemstad Curaçao) bij volmacht door haar broer (met de handschoen) getrouwd. Antje Hoorn-Holkema vertrok op 17.11.1939 uit Amsterdam met de Simon Bolivar naar Curaçao. De Simon Bolivar verging op 18.11.1939 (11.00 uur) bij de Engelse kust ter hoogte van Harwich. Antje overleefde de ramp en keerde op 25.11.1939 via Vlissingen terug naar Workum. Het kerkelijk huwelijk werd in maart 1940 in de ger. kerk te Workum voltrokken. Antje Holkema has reference number 176.
Last Edited11 October 2021

Jan Hoorn

M, #178, b. 29 December 1913, d. 21 May 1995

Parents

Family: Antje Holkema (b. 21 February 1906, d. 11 October 1995)

DaughterAkke Hoorn+ (b. 5 January 1941)

Biography

Jan Hoorn was born on 29 December 1913 in Zaandam. He and Antje Holkema were married on 25 October 1939. Jan Hoorn died on 21 May 1995 at age 81 in Leeuwarden.
Agent van Politie

zoon van Jacob Hoorn en Hendrika Kabel, overl. 21.5.1995 te Leeuwarden. Jan Hoorn vertrok als beroepsmilitair op 31.3.1939 naar Curaçao. Op 25.10.1939 (Workum /Willemstad Curaçao) bij volmacht door haar broer (met de handschoen) getrouwd. Antje Hoorn-Holkema vertrok op 17.11.1939 uit Amsterdam met de Simon Bolivar naar Curaçao. De Simon Bolivar verging op 18.11.1939 (11.00 uur) bij de Engelse kust ter hoogte van Harwich. Antje overleefde de ramp en keerde op 25.11.1939 via Vlissingen terug naar Workum. Het kerkelijk huwelijk werd in maart 1940 in de ger. kerk te Workum voltrokken.
Jan Hoorn has reference number 177. Jan Hoorn was a Beroepsmilitair,politieman.
Last Edited11 October 2021

Jan Franciscus Holkema

M, #179, b. 24 February 1808

Parents

FatherFranciscus Holkema (b. 17 March 1778, d. 11 March 1843)
MotherJanke Jans Haga (b. 29 December 1783, d. 24 June 1857)

Family: Elisabeth Sakes Kromhout (b. 16 June 1811)

DaughterMargriettha Jans Holkema+ (b. 9 December 1831)
DaughterAnke Jans Holkema+ (b. 3 January 1834, d. 25 August 1864)
DaughterDoetje Holkema (b. 18 June 1836, d. 5 January 1837)
SonFranciscus Holkema (b. 20 November 1837, d. 22 April 1854)
SonSake Jans Holkema+ (b. 28 May 1840, d. 12 October 1887)
DaughterElisabeth Jans Holkema+ (b. 29 August 1842, d. 28 March 1926)
SonPetrus Jans Holkema+ (b. 11 March 1845)
SonArjen Buwalda van Holkema (b. 25 February 1847, d. 1 October 1922)
SonJob Holkema+ (b. 10 June 1849, d. 6 June 1939)

Biography

Jan Franciscus Holkema was born on 24 February 1808 in Akkrum. He and Elisabeth Sakes Kromhout were married on 16 December 1830 in Aengwirden.
Koopman later veehouder.

Volgens Halbertsma ("Hulde aan Gysbert Japicx") is Jan leerling-kleermaker geweest in Dokkum. Wellicht is hij daar eerst op de Latijnse school geweest, maar heeft hij zijn studie om een of andere reden eraan gegeven. In diverse geboorte- en dergelijke akten wordt hij van beroep successievelijk genoemd als winkelier, kleermaker, koopman en koemelker. (Volgens mijn oom Pieter, jongste zoon van Job Holkema, dreef hij handel op Engeland, maar moest hij dat door politieke moeilijkheden met Engeland opgeven. Hij had destijds ook een manufacturen (?) winkel te Akkrum, terwijl hij ca. 1849 in de omgeving van Jubbega (adres: Jubbega-Schurega nr. 70) een boerderijtje begon, waar hij door een misgelopen borgstelling in financiële moeilijkheden raakte.
Jan Holkema werd op 7.2.1830 te Akkrum als lidmaat van de Ned. Herv. kerk bevestigd; zijn vrouw Elisabeth Kromhout werd aldaar op 30-1-1831 ingeschreven.

Notariële archieven:

1823 Akkrum, notaris P. Tadema
Inv. nr. 001001 repertoirenrs. 93 en 1 d.d. 30 december 1823
Provisionele toewijzing en inhouding
Betreft de verkoop van een herberg en logement te Akkrum
- Jan Holkema te Akkrum als verkoper

1822 Akkrum, notaris P. Tadema
Inv. nr. 001001 repertoire nr. 5 d.d. 28 oktober 1822
Protest, akte niet aanwezig
Betreft een wissel
- Jan Holkema te Akkrum
- Sytze Beerends Zijlstra te Akkrum
Notariële archieven

1824 Akkrum, notaris P. Tadema
Inv. nr. 001002 repertoire nr. 5 d.d. 24 januari 1824
Verhuring
Betreft de verhuur van een herberg en logement te Akkrum,
huursom fl. 580, voor 4 jaar
- Jan Holkema te Akkrum als verhuurder
- Pieter de Vries te Akkrum, met zijn echtgenote als huurder

1824 Akkrum, notaris P. Tadema
Inv. nr. 001002 repertoire nr. 34 d.d. 5 mei 1824
Boelgoed
Betreft de verkoop van meubelen en huisraad opbrengst
fl. 119
- Jan Holkema, koopman te Akkrum

1825 Akkrum, notaris P. Tadema
Inv. nr. 001002 repertoire nr. 19 d.d. 2 mei 1825
Protest, akte niet aanwezig
Betreft een wissel
- Jan Holkema te Akkrum
- Pier Ynzes Wheda te Joure

1829 Akkrum, notaris G.S. Zijlstra
Inv. nr. 001005 repertoire nr. 1 d.d. 7 januari 1829
Aanbesteding
Betreft een huis etc te Akkrum, aanneemsom fl. 2190
- Jan Holkema te Akkrum als aanbesteder
- Broer Pieters Meyer te Akkrum als aannemer

Notariële archieven

1829 Akkrum, notaris G.S. Zijlstra
Inv. nr. 001005 repertoire nr. 48 d.d. 18 september 1829
Verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen
- Franciscus Holkema te Akkrum als verkoper
- Atte Heeres Blinksma te Akkrum als verkoper
- Pietje Holkema te Akkrum als verkoper

1830 Akkrum, notaris G.S. Zijlstra
Inv. nr. 001005 repertoire nr. 5 d.d. 10 februari 1830
Aanbesteding
Betreft de bouw van een huis te Akkrum, aanneemsom fl. 2330
- Franciscus Holkema te Akkrum als aanbesteder
- Atze Jeeps Finnema te Akkrum als aannemer

1830 Akkrum, notaris A. Binnerts
Inv. nr. 001007 repertoire nr. 18 d.d. 14 december 1830
Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig
Betreft huwelijkstoestemming door de moeder
- Jan Franciscus Holkema te Akkrum, zoon van Janke Jans
Haga en Franciscus Holkema
- Elisabeth Sakes Kromhout te Heerenveen

1833 Akkrum, notaris A. Binnerts
Inv. nr. 001007 repertoire nr. 3 d.d. 23 april 1833
Protest, akte niet aanwezig
Betreft een wissel
- Jan Holkema, beurtschipper te Akkrum
- Johannes Jacobus Bemp, geneesheer te Akkrum

1834 Akkrum, notaris A. Binnerts
Inv. nr. 001007 repertoire nr. 70 d.d. 2 juli 1834
Protest, akte niet aanwezig
Betreft een wissel
- Jan Holkema, beurtschipper te Akkrum
- Pieter Wiltjes Werksma, koopman en winkelier te Akkrum.
Jan Franciscus Holkema has reference number 178.
Last Edited11 October 2021

Elisabeth Sakes Kromhout

F, #180, b. 16 June 1811

Parents

FatherSake Jobs Kromhout (b. 1763, d. 26 August 1853)
MotherGrietje Sybrands Fokstra

Family: Jan Franciscus Holkema (b. 24 February 1808)

DaughterMargriettha Jans Holkema+ (b. 9 December 1831)
DaughterAnke Jans Holkema+ (b. 3 January 1834, d. 25 August 1864)
DaughterDoetje Holkema (b. 18 June 1836, d. 5 January 1837)
SonFranciscus Holkema (b. 20 November 1837, d. 22 April 1854)
SonSake Jans Holkema+ (b. 28 May 1840, d. 12 October 1887)
DaughterElisabeth Jans Holkema+ (b. 29 August 1842, d. 28 March 1926)
SonPetrus Jans Holkema+ (b. 11 March 1845)
SonArjen Buwalda van Holkema (b. 25 February 1847, d. 1 October 1922)
SonJob Holkema+ (b. 10 June 1849, d. 6 June 1939)

Biography

Elisabeth Sakes Kromhout was born on 16 June 1811 in Heerenveen. Jan Franciscus Holkema and Elisabeth Sakes Kromhout were married on 16 December 1830 in Aengwirden.
Elisabeth Sakes Kromhout has reference number 179.
Last Edited11 October 2021

Margriettha Jans Holkema

F, #181, b. 9 December 1831

Parents

FatherJan Franciscus Holkema (b. 24 February 1808)
MotherElisabeth Sakes Kromhout (b. 16 June 1811)

Family:

SonFrans Holkema (b. 3 January 1864, d. 18 December 1866)

Biography

Margriettha Jans Holkema was born on 9 December 1831 in Akkrum. Hendrik Eisenburg and Margriettha Jans Holkema were married on 30 November 1873 in Schoterland.
Kreeg als ongehuwd arbeidster op 3.1.1864 een zoon Frans geheten, geboren te Hoornsterzwaag.Op 30.11.1873 trouwde zij (Gem. Schoterland) met Hendrik Eisenburg, 51 jr., toen wonend te Hoornsterzwaag, zoon van Tjalling Hendrik Eisenburg en Geeske Pieters van der Meulen, beide bij het huwelijk reeds overleden. Margriettha Jans Holkema has reference number 180.
Last Edited11 October 2021

Hendrik Eisenburg

M, #182

Parents

Biography

Hendrik Eisenburg and Margriettha Jans Holkema were married on 30 November 1873 in Schoterland.
Arbeider in Jubbega-Schurenga ,woonde in Hoornsterzwaag. Hendrik Eisenburg has reference number 181.
Last Edited11 October 2021

Johannes Jans Rootje

M, #183

Family: Wietske Luitzens de Jong

DaughterJantje Johannes Posthuma Rootje+ (b. 11 April 1816, d. 11 January 1888)

Biography

Johannes Jans Rootje has reference number 182.
Last Edited11 October 2021

Aaltje Kornelis Bos

F, #184

Family: Hart Lippes de Haan

DaughterUilkjen Harts de Haan (b. 1815)

Biography

Aaltje Kornelis Bos has reference number 183.
Last Edited11 October 2021

Anke Jans Holkema

F, #185, b. 3 January 1834, d. 25 August 1864

Parents

FatherJan Franciscus Holkema (b. 24 February 1808)
MotherElisabeth Sakes Kromhout (b. 16 June 1811)

Family: Jacob Rinks de Vries

DaughterSaakje de Vries (b. 1859)
SonRink de Vries (b. 1864)

Biography

Anke Jans Holkema was born on 3 January 1834. Jacob Rinks de Vries and Anke Jans Holkema were married on 16 May 1858. She died on 25 August 1864 at age 30.
Anke Jans Holkema has reference number 184.
Last Edited11 October 2021

Jacob Rinks de Vries

M, #186

Family: Anke Jans Holkema (b. 3 January 1834, d. 25 August 1864)

DaughterSaakje de Vries (b. 1859)
SonRink de Vries (b. 1864)

Biography

Jacob Rinks de Vries and Anke Jans Holkema were married on 16 May 1858.
Jacob Rinks de Vries has reference number 185.
Last Edited11 October 2021

Doetje Holkema

F, #187, b. 18 June 1836, d. 5 January 1837

Parents

FatherJan Franciscus Holkema (b. 24 February 1808)
MotherElisabeth Sakes Kromhout (b. 16 June 1811)

Biography

Doetje Holkema was born on 18 June 1836. She died on 5 January 1837 at age 0.
Doetje Holkema has reference number 186.
Last Edited11 October 2021

Franciscus Holkema

M, #188, b. 20 November 1837, d. 22 April 1854

Parents

FatherJan Franciscus Holkema (b. 24 February 1808)
MotherElisabeth Sakes Kromhout (b. 16 June 1811)

Biography

Franciscus Holkema was born on 20 November 1837. He died on 22 April 1854 at age 16 in Jubbega.
. Franciscus Holkema has reference number 187.
Last Edited11 October 2021

Elisabeth Jans Holkema

F, #189, b. 29 August 1842, d. 28 March 1926

Parents

FatherJan Franciscus Holkema (b. 24 February 1808)
MotherElisabeth Sakes Kromhout (b. 16 June 1811)

Family: Jan Ruurds de Kleine (b. 3 November 1847, d. 11 April 1923)

SonJan de Kleine (b. 23 March 1870)
SonSietse de Kleine+ (b. 17 December 1872, d. 4 March 1952)
SonFranciscus de Kleine (b. 17 November 1879)

Biography

Elisabeth Jans Holkema was born on 29 August 1842 in Akkrum. Jan Ruurds de Kleine and Elisabeth Jans Holkema were married on 14 April 1892 in Schoterland. She died on 28 March 1926 at age 83 in Schoterland.
Voor haar trouwen had ze drie kinderen:
Jan geb op 23 maart 1870
Sietze geb op 27 december 1872
Franciscus geb op 17 november 1879 ;overleden 8 juni 1967 te Hoornsterzwaag.
Elisabeth Jans Holkema has reference number 188.
Last Edited11 October 2021

Grietje Tjallings Roskammer

F, #190

Parents

Family: Petrus Jans Holkema (b. 11 March 1845)

DaughterWiebrig Holkema
SonJan Holkema (b. 20 December 1879)
DaughterJanke Holkema (b. 22 October 1883, d. 11 March 1964)

Biography

Grietje Tjallings Roskammer was born in Hoornsterzwaag. Petrus Jans Holkema and Grietje Tjallings Roskammer were married on 9 March 1879 in Schoterland.
Weduwe van Johannes Teyes de Vries. Grietje Tjallings Roskammer has reference number 189.
Last Edited11 October 2021

Petrus Jans Holkema

M, #191, b. 11 March 1845

Parents

FatherJan Franciscus Holkema (b. 24 February 1808)
MotherElisabeth Sakes Kromhout (b. 16 June 1811)

Family: Grietje Tjallings Roskammer

DaughterWiebrig Holkema
SonJan Holkema (b. 20 December 1879)
DaughterJanke Holkema (b. 22 October 1883, d. 11 March 1964)

Biography

Petrus Jans Holkema was born on 11 March 1845 in Akkrum. He and Grietje Tjallings Roskammer were married on 9 March 1879 in Schoterland.
Arbeider in Jubbega Schurenga. Petrus Jans Holkema has reference number 190. Petrus Jans Holkema was an Arbeider.
Last Edited11 October 2021

Jan Ruurds de Kleine

M, #192, b. 3 November 1847, d. 11 April 1923

Parents

FatherRuurd Jans de Kleine (b. 9 October 1796)
MotherSytske Gerrits Blauw

Family 1: Elisabeth Jans Holkema (b. 29 August 1842, d. 28 March 1926)

SonJan de Kleine (b. 23 March 1870)
SonSietse de Kleine+ (b. 17 December 1872, d. 4 March 1952)
SonFranciscus de Kleine (b. 17 November 1879)

Family 2: Fokeltje Berkhoven (b. 23 February 1849, d. 31 May 1887)

DaughterSytske Jans de Kleine (b. 10 November 1876)
SonSjoerd Jans de Kleine (b. 5 August 1879)
DaughterGrietje Jans de Kleine (b. 29 September 1883)
SonFolkert Jans de Kleine (b. 31 May 1887)

Biography

Jan Ruurds de Kleine was born on 3 November 1847. He and Fokeltje Berkhoven were married on 16 April 1876 in Schoterland. Jan Ruurds de Kleine and Elisabeth Jans Holkema were married on 14 April 1892 in Schoterland. Jan Ruurds de Kleine died on 11 April 1923 at age 75.
Geboorteakte Schoterland, 1847
Aangiftedatum 6 november 1847, akte nr. 217
Jan de Kleine, geboren 3 november 1847
Zoon van Ruurd Jans de Kleine en Sytske Gerrits Blauw
Wonende te Schurega

N.B. Aangegeven door Jeltje Romkes Pijl; kind erkend bij
huwelijk ouders d.d. 20 maart 1876; ouders dan wonende te
Jubbega Schurega

Akte van erkenning Schoterland, 1876
Aangiftedatum 20 maart 1876, akte nr. 107
Jan de Kleine, geboren 3 november 1847
Zoon van Ruurd Jans de Kleine en Sytske Gerrits Blauw
Wonende te Jubbega Schurega

N.B. Akte van erkenning door de ouders.
Jan Ruurds de Kleine has reference number 191.
Last Edited11 October 2021

Jan Holkema

M, #193, b. 20 December 1879

Parents

FatherPetrus Jans Holkema (b. 11 March 1845)
MotherGrietje Tjallings Roskammer

Biography

Jan Holkema was born on 20 December 1879.
Jan Holkema has reference number 192.
Last Edited11 October 2021

Arjen Buwalda van Holkema

M, #194, b. 25 February 1847, d. 1 October 1922

Parents

FatherJan Franciscus Holkema (b. 24 February 1808)
MotherElisabeth Sakes Kromhout (b. 16 June 1811)

Biography

Arjen Buwalda van Holkema was born on 25 February 1847 in Akkrum. He and Aaltje Hendriks Hemminga were married on 12 June 1871 in Opsterland. Arjen Buwalda van Holkema died on 1 October 1922 at age 75 in Beetsterzwaag.
Arjen Buwalda van Holkema has reference number 193.
Last Edited11 October 2021

Aaltje Hendriks Hemminga

F, #195, b. 21 December 1842, d. 10 November 1922

Parents

FatherHendrik Lieuwes Hemminga (b. 7 January 1811, d. 30 December 1864)
MotherMartje Harmens Offringa (b. 4 March 1813)

Biography

Aaltje Hendriks Hemminga was born on 21 December 1842 in Beesterzwaag. Arjen Buwalda van Holkema and Aaltje Hendriks Hemminga were married on 12 June 1871 in Opsterland. She died on 10 November 1922 at age 79 in Beesterzwaag.
Aaltje Hendriks Hemminga has reference number 194.
Last Edited11 October 2021

Job Holkema

M, #196, b. 10 June 1849, d. 6 June 1939

Parents

FatherJan Franciscus Holkema (b. 24 February 1808)
MotherElisabeth Sakes Kromhout (b. 16 June 1811)

Family: Froukje Boonstra (b. 8 July 1854, d. 6 May 1945)

SonPieter Holkema (b. 5 March 1877, d. 10 March 1877)
DaughterElisabeth Holkema+ (b. 27 January 1878, d. 1974)
SonPieter Holkema (b. 24 July 1879, d. 28 July 1879)
DaughterSiebrigje Holkema (b. 20 June 1880, d. 25 August 1943)
DaughterPietje Holkema+ (b. 31 January 1882, d. 19 March 1968)
DaughterCarolina Holkema+ (b. 3 September 1883, d. 27 February 1971)
DaughterJantje Holkema+ (b. 17 May 1885, d. 19 April 1917)
DaughterWillemke Holkema+ (b. 11 March 1887, d. 2 August 1972)
DaughterBetje Holkema (b. 9 April 1888, d. 6 February 1890)
SonHeere Holkema+ (b. 22 January 1890, d. 3 January 1973)
SonIds Holkema (b. 24 July 1891)
DaughterBetje Holkema (b. 9 April 1892, d. 28 October 1892)
DaughterBetje Holkema+ (b. 26 April 1896, d. 21 October 1978)
SonPieter Johannes Holkema+ (b. 29 August 1897, d. 22 September 1986)

Biography

Job Holkema was born on 10 June 1849 in Langezwaag. He and Froukje Boonstra were married on 16 May 1876 in gem opsterland. Job Holkema died on 6 June 1939 at age 89 in Jubbega aan de Vaart.
Koopman. De foto is gemaakt in 1910 in Nijmegen ter ere van het huwelijk van hun dochter Carolina met Johan Schot.

Jop moest al op jeugdige leeftijd als koopman de boer op, om mee te helpen de kost te verdienen, omdat zijn vader (door een verkeerd gelopen borgstelling?) in financiële moeilijkheden was geraakt. Jop en zijn vrouw hebben na hun huwelijk eerst korte tijd in het boerderijtje /winkeltje van zijn vader gewoond en daarna hun hele verdere leven in een huisje aan de O. kant van de Vaart (bij de "Holkema's Wijk"). Naast zijn handel in stoffen, kostuums e.d. hadden zij bij het huis een akkertje en moestuin en wat kleinvee en kippen, waarover Froukje zich voornamelijk ontfermde.

1922 Gorredijk, notaris J.F. Houwing
Inv. nr. 044116 repertoire nr. 8521 d.d. 20 november 1922
Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig
- Froukje Boonstra te Jubbega-Schurega, gehuwd met Job
Holkema
- Job Holkema te Jubbega-Schurega.
Job Holkema has reference number 195.
Last Edited11 October 2021

Froukje Boonstra

F, #197, b. 8 July 1854, d. 6 May 1945

Parents

Family: Job Holkema (b. 10 June 1849, d. 6 June 1939)

SonPieter Holkema (b. 5 March 1877, d. 10 March 1877)
DaughterElisabeth Holkema+ (b. 27 January 1878, d. 1974)
SonPieter Holkema (b. 24 July 1879, d. 28 July 1879)
DaughterSiebrigje Holkema (b. 20 June 1880, d. 25 August 1943)
DaughterPietje Holkema+ (b. 31 January 1882, d. 19 March 1968)
DaughterCarolina Holkema+ (b. 3 September 1883, d. 27 February 1971)
DaughterJantje Holkema+ (b. 17 May 1885, d. 19 April 1917)
DaughterWillemke Holkema+ (b. 11 March 1887, d. 2 August 1972)
DaughterBetje Holkema (b. 9 April 1888, d. 6 February 1890)
SonHeere Holkema+ (b. 22 January 1890, d. 3 January 1973)
SonIds Holkema (b. 24 July 1891)
DaughterBetje Holkema (b. 9 April 1892, d. 28 October 1892)
DaughterBetje Holkema+ (b. 26 April 1896, d. 21 October 1978)
SonPieter Johannes Holkema+ (b. 29 August 1897, d. 22 September 1986)

Biography

Froukje Boonstra was born on 8 July 1854 in Ureterp. Job Holkema and Froukje Boonstra were married on 16 May 1876 in gem opsterland. She died on 6 May 1945 at age 90 in Workum.
Froukje Boonstra has reference number 196.
Last Edited11 October 2021

Pieter Heeres Boonstra

M, #198, b. 15 June 1830

Parents

FatherHeere Pieters Boonstra
MotherCarolina Karels Friso (b. 11 January 1804, d. 18 October 1847)

Family: Elisabeth Jans van der Veen

DaughterFroukje Boonstra+ (b. 8 July 1854, d. 6 May 1945)

Biography

Pieter Heeres Boonstra was born on 15 June 1830 in Siegerswoude.
Pieter Heeres Boonstra has reference number 197.
Last Edited11 October 2021

Elisabeth Jans van der Veen

F, #199

Family: Pieter Heeres Boonstra (b. 15 June 1830)

DaughterFroukje Boonstra+ (b. 8 July 1854, d. 6 May 1945)

Biography

Elisabeth Jans van der Veen has reference number 198.
Last Edited11 October 2021

Pieter Holkema

M, #200, b. 5 March 1877, d. 10 March 1877

Parents

FatherJob Holkema (b. 10 June 1849, d. 6 June 1939)
MotherFroukje Boonstra (b. 8 July 1854, d. 6 May 1945)

Biography

Pieter Holkema was born on 5 March 1877. He died on 10 March 1877 at age 0.
Pieter Holkema has reference number 199.
Last Edited11 October 2021