Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 892

Yde Jacobus Engelsma

M, #22276, b. 4 July 1818, d. 6 September 1902

Parents

FatherJacobus Ydes Engelsma (b. 18 April 1785, d. 21 February 1855)
MotherGeeske Wiegers Ruiter (b. 1786, d. 2 February 1841)

Family: Tetje Wiebes de Jong (b. 5 August 1845, d. 20 January 1915)

SonJacobus Ydes Engelsma+ (b. 29 October 1867, d. 3 November 1957)
DaughterGooitske Ydes Engelsma (b. 22 January 1869)
DaughterGeeske Ydes Engelsma (b. 26 September 1871)
DaughterWietske Ydes Engelsma (b. 20 January 1873)
SonYde Jacobus Ydes Engelsma+ (b. 1 November 1876, d. 24 August 1955)
SonWieberen Ydes Engelsma (b. 6 May 1879)
SonKlaas Ydes Engelsma (b. 3 December 1882)
SonJelle Arjen Engelsma (b. 1 April 1884)

Biography

Yde Jacobus Engelsma was born on 4 July 1818 in Langweer. He and Tetje Wiebes de Jong were married on 8 December 1876 in Workum. Yde Jacobus Engelsma died on 6 September 1902 at age 84 in Heidenschap.
Yde Jacobus Engelsma has reference number 22663.
Last Edited11 October 2021

Jacobus Ydes Engelsma

M, #22277, b. 18 April 1785, d. 21 February 1855

Parents

FatherIede Jacobus Engelsma (b. 1752, d. 1804)
MotherYnskje Ynzes Postma (b. 1750, d. 1828)

Family: Geeske Wiegers Ruiter (b. 1786, d. 2 February 1841)

DaughterYnskje Jacobus Engelsma (b. 1813)
DaughterGeertje Jacobus Engelsma (b. 7 February 1816, d. 14 February 1900)
SonYde Jacobus Engelsma+ (b. 4 July 1818, d. 6 September 1902)
SonTaede Jacobus Engelsma (b. 1821, d. 1825)
DaughterGeeske Engelsma (b. 1825)

Biography

Jacobus Ydes Engelsma was born on 18 April 1785 in Oldeboorn. He died on 21 February 1855 at age 69 in Workum.
Jacbus en Geesje uit het boek de Oerpolder van Hylke Speerstra:

Dat Jacobus Engelsma nog eens in het Heidenschap terecht zou komen, wie had gedacht? Hij zelf in ieder geval niet. Goed, soms moet men het geluk elders zoeken. Zeker als het een aantal familieleden is gelukt je van de boerderij te krijgen. Gelukkig had Jacobus een dikke buidel geld, en wie geld heeft doet wonderen.
In het leven van Jacobus Ydes Engelsma (1785-1855) zouden meer wonderbaarlijke dingen gebeuren. Neem het geval van de curieuze verhuizing van Oosterend naar het Heidenschap. Het verhaal zou van generatie op generatie door de Engelsma's in leven worden gehouden.

Lang voordat de verhuizing naar het Heidenschap zich voltrok, hadden zich al opmerkelijke taferelen afgespeeld. Zo bond Jacobus op een schaatsdag met sierlijk winterweer de schaatsen onder en ontmoette zijn grote liefde; beter gezegd zijn eerste grote liefde. Het was in de winter van Napoleon, die van 1813. De boerenzoon was onderweg van de ouderlijke boerderij, in het buurtschap Poppenhuizen, onder Oldeboorn, naar een oom te Dijken, bij Langweer. Hoe kon je sneller en gerieflijker je niet onbemiddelde oom bezoeken dan over het ijs? Jacobus wilde zijn omke gewoon eens aangenaam met een onverwacht bezoekje verrassen. Wie weet kon hij op den duur boer worden op zijn mooie bedrijf...

Halverwege de reis voltrok zich een romance: op het Snekermeer, vlak voor de Siebesloot. Daar haalde hij een fraai schaatsend meisje in.
'Heeft u er bezwaar tegen dat ik een stukje met u meeschaats?'
'Helemaal niet.' De jongedame was mooi en toeschietelijk.
'Jacobus Ydes,' stelde hij zich voor. De schaatsridder was klaarblijkelijk nog niet gewend aan het noemen van zijn achternaam.
'Geesje Wiegers Ruiter,' antwoordde ze.
Haar klinkende achternaam, haar stem, haar ferme schaatsslag op het harde ijs; alles klonk Jacobus als muziek in de oren.
'Mocht mijn achternaam u niet geheel onbekend voorkomen: ik ben de dochter van de vetweider van Nieuweschouw, onder Akkrum.'
Bliksems, dacht Jacobus, ik ben een boerenzoon met een boerenachternaam: 'Ik mag me sinds de nieuwe inschrijving Engelsma noemen.'
'Doorschaatsen!' lachte ze, 'dan zien we wel waar het circus eindigt.'
Ze zwierden als een twee-eenheid verder, in een en dezelfde schaatsslag. Het paste. En dat werd zo langzamerhand eens tijd ook, Jacobus liep tegen de dertig, had vaak genoeg een meid de kop op hol gebracht, maar echt toehappen was er bij hem niet bij. Tja, hij was wat bazig, hij was een Engelsma. En nu trof hij Geesje, en het was alsof ze voor elkaar waren geboren.

Samen met Geesje in de rietkraag was het zeer behaaglijk. Dat riet in de winter zo'n beschutting kan geven. En dat de winterzon in de luwte zoveel warmte kon geven. Van de Siebesloot naar de Goëngarijpster Poelen, die voorzien waren van nog dichtere rietkragen.
Zouden Jacobus en Geesje daar die dag zijn ontdooid? Zou daar het voorjaar heftig zijn uitgebroken? Het zou niet de eerste keer, en ook niet de laatste keer zijn dat zoiets op Fries ijs gebeurde. Kreeg het een nasleep, dan werd gezegd: 'Bij de jongelui is tijdens het schaatsen het hakleer gebroken.' Het paartje lag in februari meteen mooi bij elkaar in de slag en op 1 november van hetzelfde jaar lag de veenbaasdochter in de kraam.
In maart viel de dooi in. Daarmee verdween het unieke wegennet en raakten de ijsverkeringen uit. Zo ook die van Geesje, maar toen de dochter van de boer met vleeskoeien dan met een buik vol armpjes en beentjes haar misslag moest opbiechten, wist een woedende vader Wieger Ruiter schaatsridder Jacobus Engelsma wel te vinden: de ouderlijke boerderij in Poppenhuizen, onder Oldeboorn.

Er kan niet gezegd worden dat Jacobus een boef was, maar leep was hij wel. Toen zijn geliefde omke te Dijken, bij Langweer, met waterzucht moest liggen, was Jacobus er als de kippen bij om hem met raad en daad bij te staan.
'Nu je erover begint jongen,' klonk het op een goede dag vanuit de bedstede, 'jij en Geesje moeten hier maar boer en boerin worden.'
En zo werd hij pachter van de grote kop-hals-rompboerderij onder Langweer voordat de medegegadigden in de familie het doorhadden. Waarom was er geen overleg met hen gepleegd? Waarom hoefden Jacobus en Geesje niet de volle pacht te betalen? De boerderij was niet alleen van omke, een deel van de pacht diende te worden doorbetaald aan enkele mede-eigenaren. Ruzie in de familie.

Een paar neven en nichten werden zo jaloers als een kater met huisarrest in maart. Er was ook altijd wat met die Jacobus.
Toen op een zomerse ochtend tijdens het melken vader Yde Engelsma dood van zijn melkersstoeltje gleed en kort daarna moeder Ynskje overleed aan 'herfstkoorts' (waarschijnlijk malaria), liep het in de familie uit op een juridische touwtrekkerij. Inzet: de verdeling van de erfenis tussen broers, zusters, zwagers, schoonzusters en een halfbroer.
Intussen hadden Jacobus en Geesje in Langweer het geluk aan hun zijde; ze kregen een opvolger: Yde Jacobuszoon. Ongeveer tegelijkertijd strekte omke voorgoed zijn benen. Er stond een dag van verdeling op het programma, en daarbij bleek dat de oude man zijn geliefde neef en nieuwe boer al heel wat geld en goederen had toegeschoven.

'Dat kan zomaar niet, er had eerlijk verdeeld moeten worden.'
'Dat kan nu nog wel,' vond er een.
'Inderdaad, ik wil niet wachten tot er weer eens iemand dood gaat.'
'Hoe staat het precies beschreven, wordt mijn naam wel genoemd?'
'Jij? Jij bent van de kouwe kant!'

Een van de familieleden aan de koude kant was de boer en dagboekschrijver Lieuwe Jans de Jong, uit het buurtschap Poppenhuizen. De Jong had een paar jaar theologie gestudeerd en voerde nu de pen als sterkste wapen. Hij noteerde dat er op maandag 2 februari 1829 na veel geruzie een 'derde inventarisatie' werd gehouden. In Langweer. Jacobus kende uiteraard de voordelen van een thuiswedstrijd.
De erfgenamen en mededingers kwamen op de schaats uit het lage Mid-Friesland, hadden op weg naar Langweer de oostenwind in de rug. De Jong schreef over die dag: een heldere, stille en schone dag. Het ijs met duizenden van rijders bezet, kortom geen plek ijs of men zag gewemel.
Maar zo'n schone dag werd het niet. Want voor al de aanwezigen is het zeker onvergeetbaar, nu duizenden waren uit de boedel vervreemd door Jacobus Ydes Engelsma, en nog deed hij plegtig, schoon wat onbeschaamd, den eed, geen geld noch goed, den overledene hebbende toebehoord, onder zich te hebben en alles zuiver te hebben bestuurd. Maar de tijd die alles ontdekt zal ook hier de waarheid doen zegepralen, 't welk wij allen wenschen. 't Zij zo (Remarque).

Jacobus en Geesje boerden fleurig verder. Pas op 4 augustus 1830 ging het erom spannen; de familie was opnieuw bijeengekomen. Deze keer niet te Langweer, maar bij de notaris in Joure. Ditmaal kwamen ze per rijtuig, per schip en te voet. In elk geval troffen ze prachtig zomerweer; het was na een periode met eenige zeer broeische, zeer hoozige en kritieke dagen.
Die avond laat schreef Lieuwe Jans in zijn dagboek: Na verscheidene vruchteloze bijeenkomsten van wege de erfenis der erfgenamen van wijlen Ynskje Ynzes weduw van Yde Engelsma heden wederom een gedeeltelijk mislukte zitting teJoure.Jacobus Ydeszoon heeft toch geboden 2700,- of daaromtrent min of meer, waar van te voren alles door hem onder eede ontkend was.
Drie maanden later, op 8 november 1830, kunnen de stukken getekend worden, waarbij ]acobus Ydes een temoetkoming deed van sirca 3000,- en dus de wederzijdsche pretentiën geëindigd, tot genoegen, ten minste schijnbaar.
Wie denkt gelijk te hebben, krijgt het lang niet altijd: Jacobus en Geesje moesten na een tijdje toch de boerderij onder Langweer verlaten. Ze hadden hem klein gekregen. Maar hij zat er niet zo mee nu in het buurtschap 't Schrok, onder Oosterend, een vruchtbare familieboerderij te huur stond. Eentje met een mooi voorhuis en vruchtbaar land. Mede-eigenaren en gegadigden drongen aan, maar Jacobus trok aan het langste eind. Hij was immers heel goed bevriend met de invloedrijkste van de mede-eigenaren.
'Wanneer ze in de herfst op Poppenhuizen en achter Langweer verzuipen, kun je op 't Schrok tussen Oosterend en Wommels nog op sokken door de weilanden lopen,' pochte Jacobus op zijn nieuwe bedrijf.
Elf jaar lang zwaaide hij er met zijn Geesje de scepter, tot zij in februari 1841 stierf. Als weduwnaar boerde hij met zijn zoon Yde door tot Allerheiligen 1847. Opnieuw moest hij na een familieruzie en pachtkwestie het veld ruimen. Hij kreeg een halfjaar om wat anders te zoeken en de boerderij te verlaten. Uiterlijk op Oude Mei 1848 moest hij zijn vertrokken.
Jacobus bleef er kalm onder, maakte zich nergens meer druk over. Waar kwam die bedaardheid vandaan? Stond hij toen al onder invloed van zijn ijskoud reagerende zoon Yde of was het de ijzersterke huishoudster Grote Wopkje?

Wopkje had door de nasleep van de februarivloed van 1825 het Heidenschap moeten verlaten. De koemelkster had het onder barre omstandigheden lang volgehouden, maar toen in de nazomer van 1826 de moerasmug ofwel de malariavlieg óók nog voor kommer en kwel zorgde, was ze plotseling verdwenen. Niemand in het Heidenschap wist waar 'Grutte Wopkje' was gebleven. Ze zou eerst een poosje bij een veehandelaar in Wommels hebben verkeerd. Later had iemand haar als schaàpscheerder getroffen. Het gerucht ging dat Wop in één uur acht schapen uit de jas kon helpen, terwijl tot dan het record op zes stond.
Weduwnaar Jacobus Engelsma was Wopkje op de Bolswarder kermis tegen het lijf gelopen. Bijna letterlijk. De weduwnaar viel namelijk op forsgebouwde vrouwen. Voelde hij meteen dat Wopkje alleen sympathie kon opbrengen voor kwetsbaar ogende, maar spijkerharde kerels uit één stuk? Daarmee was ze bij boer Jacobus aan het juiste adres. Had de man zeer zelfbewust geoogd maar was hij vanbinnen boterzacht gebleken, had ze hem daar in Bolsward diezelfde dag nog laten lopen. Schijtlijsters had ze op de Heidenschapper koemelkerij Klein Walhalla meer dan genoeg op bezoek gehad.
'U hebt een paar jaar terug mijn schapen uit de jas geholpen.' De boer, al aardig op leeftijd, had zijn eigen manier van contact maken.
'Ja wis en zeker, u stond er met belangstelling naar te kijken,' wist ze nog. Ze was een halve kop groter dan de boer.
'Ik wil u graag als huishoudster hebben, minske.'
Wopkje was onder de indruk van zijn karakteristieke kop, zag in hem een persoonlijkheid. Het jongste was er bij de weduwman af, maar ze zag en rook dat hij nog schoon op zichzelf was.
In veel opzichten bleek het mensje een waardige opvolgster van de overleden Geesje.
'Ze was op 't Schrok nog niet over de dorpel of Jacobus Ydes had haar beslapen.' De constatering kwam van een veehandelaar. De Oosterender buurlui oordeelden er ook op los: 'Dit wordt Jacobus zijn dood!'
'Schei uit, de ouwe heeft het met haar maar getroffen, ze haalt eerste keur boter, werkt mee en is brandschoon. Je kunt er van de keukenvloer én van de melkgang eten, dat ontbrak er Geesje wel eens aan.'
...
...
...

Op de barre winterdag van dinsdag 21 februari 1855 kwam er ook een eind aan het leven van Jacobus Ydeszoon Engelsma. Hij werd bijna zeventig jaar, in die tijd een indrukwekkende leeftijd. In het koudst van die winter stond de boer opgebaard in de pronkkamer, waar na de dood van Wopkje eigenlijk nooit meer iemand kwam. Vanwege de harde, ijskoude oostenwind en de hoge sneeuwduinen kon in de namiddag van de vierentwintigste februari het Workumer gezag ervan op de hoogte worden gesteld dat de boer kon worden uitgeschreven. En pas op maandag 27 februari, toen voor het eerst sinds weken de wind uit het zuidwesten waaide, werd Jacobus door zijn zoon en buren op de sneeuwslee naar Workum gebracht.

Het nieuws van Engelsma's dood bereikte zijn aangetrouwde familielid en dagboekschrijver Lieuwe Jans de Jong op Poppenhuizen pas op 28 februari. Uit zijn dagboek wordt duidelijk hoe wreed de winter om zich heen sloeg. Bijna elke dag memoreerde de dagboekschrijver wel een rijtje doden in zijn dorp. Van de manier waarop zijn vroegere rivaal slechts in een bijzin wordt genoemd, druipt het sarcasme af. ..."en de ons zeer bekende Jacobus Ydes, 70 jaar oud, overleden in het Workumer Heidenschap..."
Jacobus Ydes Engelsma has reference number 22664.
Last Edited11 October 2021

Geeske Wiegers Ruiter

F, #22278, b. 1786, d. 2 February 1841

Family: Jacobus Ydes Engelsma (b. 18 April 1785, d. 21 February 1855)

DaughterYnskje Jacobus Engelsma (b. 1813)
DaughterGeertje Jacobus Engelsma (b. 7 February 1816, d. 14 February 1900)
SonYde Jacobus Engelsma+ (b. 4 July 1818, d. 6 September 1902)
SonTaede Jacobus Engelsma (b. 1821, d. 1825)
DaughterGeeske Engelsma (b. 1825)

Biography

Geeske Wiegers Ruiter was born in 1786 in Blokzijl. She died on 2 February 1841 at age ~55.
Geeske Wiegers Ruiter has reference number 22665.
Last Edited11 October 2021

Jacobus Ydes Engelsma

M, #22279, b. 29 October 1867, d. 3 November 1957

Parents

FatherYde Jacobus Engelsma (b. 4 July 1818, d. 6 September 1902)
MotherTetje Wiebes de Jong (b. 5 August 1845, d. 20 January 1915)

Family: Jantje van Dijk (b. 1869, d. 2 November 1925)

SonYde Engelsma+ (b. 22 June 1896, d. 7 August 1950)
DaughterTrijntje Engelsma (b. 21 August 1897)
SonJelle Arjens Engelsma+ (b. 1 February 1901, d. 20 April 1981)
DaughterTetje Engelsma+ (b. 27 November 1904, d. 7 August 1966)
SonUlbe Engelsma (b. 4 July 1907, d. 27 January 1920)

Biography

Jacobus Ydes Engelsma was born on 29 October 1867 in Workum. He and Jantje van Dijk were married on 1 June 1895 in Workum. Jacobus Ydes Engelsma died on 3 November 1957 at age 90 in Schraard.
Jacobus Ydes Engelsma has reference number 22666.
Last Edited11 October 2021

Jantje van Dijk

F, #22280, b. 1869, d. 2 November 1925

Parents

FatherUlbe Jans van Dijk (b. 1826)
MotherTrijntje Annes Belkom (b. 1826, d. 7 May 1900)

Family: Jacobus Ydes Engelsma (b. 29 October 1867, d. 3 November 1957)

SonYde Engelsma+ (b. 22 June 1896, d. 7 August 1950)
DaughterTrijntje Engelsma (b. 21 August 1897)
SonJelle Arjens Engelsma+ (b. 1 February 1901, d. 20 April 1981)
DaughterTetje Engelsma+ (b. 27 November 1904, d. 7 August 1966)
SonUlbe Engelsma (b. 4 July 1907, d. 27 January 1920)

Biography

Jantje van Dijk was born in 1869 in Heidenschap. Jacobus Ydes Engelsma and Jantje van Dijk were married on 1 June 1895 in Workum. She died on 2 November 1925 at age ~56 in Tjerkwerd.
Jantje van Dijk has reference number 22667.
Last Edited11 October 2021

Ulbe Jans van Dijk

M, #22281, b. 1826

Family: Trijntje Annes Belkom (b. 1826, d. 7 May 1900)

DaughterJantje van Dijk+ (b. 1869, d. 2 November 1925)
DaughterTryntsje Ulbes van Dijk (b. 13 December 1870)
DaughterJanke Ulbes van Dijk (b. 13 December 1871)
DaughterJantje Ulbes van Dijk (b. 13 December 1871)

Biography

Ulbe Jans van Dijk was born in 1826 in Hommerts.
Ulbe Jans van Dijk has reference number 22668. He has reference number 8761.
Last Edited11 October 2021

Gooitske Ydes Engelsma

F, #22282, b. 22 January 1869

Parents

FatherYde Jacobus Engelsma (b. 4 July 1818, d. 6 September 1902)
MotherTetje Wiebes de Jong (b. 5 August 1845, d. 20 January 1915)

Biography

Gooitske Ydes Engelsma was born on 22 January 1869 in Workum. Lykle Abes Wiersma and Gooitske Ydes Engelsma were married on 6 May 1899 in Workum.
Gooitske Ydes Engelsma has reference number 22670.
Last Edited11 October 2021

Lykle Abes Wiersma

M, #22283, b. 1871

Parents

Biography

Lykle Abes Wiersma was born in 1871. He and Gooitske Ydes Engelsma were married on 6 May 1899 in Workum.
Lykle Abes Wiersma has reference number 22671.
Last Edited11 October 2021

Abe Wiersma

M, #22284

Family: Hinke Zysling

SonLykle Abes Wiersma (b. 1871)

Biography

Abe Wiersma has reference number 22672.
Last Edited11 October 2021

Hinke Zysling

F, #22285

Family: Abe Wiersma

SonLykle Abes Wiersma (b. 1871)

Biography

Hinke Zysling has reference number 22673.
Last Edited11 October 2021

Geeske Ydes Engelsma

F, #22286, b. 26 September 1871

Parents

FatherYde Jacobus Engelsma (b. 4 July 1818, d. 6 September 1902)
MotherTetje Wiebes de Jong (b. 5 August 1845, d. 20 January 1915)

Biography

Geeske Ydes Engelsma was born on 26 September 1871 in Workum.
Geeske Ydes Engelsma has reference number 22674.
Last Edited11 October 2021

Wietske Ydes Engelsma

F, #22287, b. 20 January 1873

Parents

FatherYde Jacobus Engelsma (b. 4 July 1818, d. 6 September 1902)
MotherTetje Wiebes de Jong (b. 5 August 1845, d. 20 January 1915)

Biography

Wietske Ydes Engelsma was born on 20 January 1873 in Workum.
Wietske Ydes Engelsma has reference number 22675.
Last Edited11 October 2021

Yde Jacobus Ydes Engelsma

M, #22288, b. 1 November 1876, d. 24 August 1955

Parents

FatherYde Jacobus Engelsma (b. 4 July 1818, d. 6 September 1902)
MotherTetje Wiebes de Jong (b. 5 August 1845, d. 20 January 1915)

Family: Sytske Dijkstra (b. 26 August 1880, d. 24 September 1950)

SonBrechtus Engelsma (d. 6 December 1970)

Biography

Yde Jacobus Ydes Engelsma was born on 1 November 1876 in Workum. He and Sytske Dijkstra were married on 10 May 1906 in Hemelum Oldeferd. Yde Jacobus Ydes Engelsma died on 24 August 1955 at age 78 in Workum.
Yde Jacobus Ydes Engelsma has reference number 22676.
Last Edited11 October 2021

Wieberen Ydes Engelsma

M, #22289, b. 6 May 1879

Parents

FatherYde Jacobus Engelsma (b. 4 July 1818, d. 6 September 1902)
MotherTetje Wiebes de Jong (b. 5 August 1845, d. 20 January 1915)

Biography

Wieberen Ydes Engelsma was born on 6 May 1879 in Workum.
Wieberen Ydes Engelsma has reference number 22677.
Last Edited11 October 2021

Klaas Ydes Engelsma

M, #22290, b. 3 December 1882

Parents

FatherYde Jacobus Engelsma (b. 4 July 1818, d. 6 September 1902)
MotherTetje Wiebes de Jong (b. 5 August 1845, d. 20 January 1915)

Biography

Klaas Ydes Engelsma was born on 3 December 1882 in Workum.
Klaas Ydes Engelsma has reference number 22678.
Last Edited11 October 2021

Jelle Arjen Engelsma

M, #22291, b. 1 April 1884

Parents

FatherYde Jacobus Engelsma (b. 4 July 1818, d. 6 September 1902)
MotherTetje Wiebes de Jong (b. 5 August 1845, d. 20 January 1915)

Biography

Jelle Arjen Engelsma was born on 1 April 1884 in Workum.
Jelle Arjen Engelsma has reference number 22679.
Last Edited11 October 2021

Iede Jacobus Engelsma

M, #22292, b. 1752, d. 1804

Parents

Family: Ynskje Ynzes Postma (b. 1750, d. 1828)

SonJacobus Ydes Engelsma+ (b. 18 April 1785, d. 21 February 1855)

Biography

Iede Jacobus Engelsma was born in 1752 in Oldeboorn. He and Ynskje Ynzes Postma were married on 20 April 1783 in Oldeboorn. Iede Jacobus Engelsma died in 1804 at age ~52.
Iede Jacobus Engelsma has reference number 22680.
Last Edited11 October 2021

Ynskje Jacobus Engelsma

F, #22293, b. 1813

Parents

FatherJacobus Ydes Engelsma (b. 18 April 1785, d. 21 February 1855)
MotherGeeske Wiegers Ruiter (b. 1786, d. 2 February 1841)

Biography

Ynskje Jacobus Engelsma was born in 1813 in Oldeboorn.
Ynskje Jacobus Engelsma has reference number 22681.
Last Edited11 October 2021

Geertje Jacobus Engelsma

F, #22294, b. 7 February 1816, d. 14 February 1900

Parents

FatherJacobus Ydes Engelsma (b. 18 April 1785, d. 21 February 1855)
MotherGeeske Wiegers Ruiter (b. 1786, d. 2 February 1841)

Biography

Geertje Jacobus Engelsma was born on 7 February 1816. She died on 14 February 1900 at age 84.
Geertje Jacobus Engelsma has reference number 22682.
Last Edited11 October 2021

Taede Jacobus Engelsma

M, #22295, b. 1821, d. 1825

Parents

FatherJacobus Ydes Engelsma (b. 18 April 1785, d. 21 February 1855)
MotherGeeske Wiegers Ruiter (b. 1786, d. 2 February 1841)

Biography

Taede Jacobus Engelsma was born in 1821. He died in 1825 at age ~4.
Taede Jacobus Engelsma has reference number 22683.
Last Edited11 October 2021

Geeske Engelsma

F, #22296, b. 1825

Parents

FatherJacobus Ydes Engelsma (b. 18 April 1785, d. 21 February 1855)
MotherGeeske Wiegers Ruiter (b. 1786, d. 2 February 1841)

Biography

Geeske Engelsma was born in 1825.
Geeske Engelsma has reference number 22684.
Last Edited11 October 2021

Ynskje Ynzes Postma

F, #22297, b. 1750, d. 1828

Family: Iede Jacobus Engelsma (b. 1752, d. 1804)

SonJacobus Ydes Engelsma+ (b. 18 April 1785, d. 21 February 1855)

Biography

Ynskje Ynzes Postma was born in 1750. Iede Jacobus Engelsma and Ynskje Ynzes Postma were married on 20 April 1783 in Oldeboorn. She died in 1828 at age ~78.
Ynskje Ynzes Postma has reference number 22685.
Last Edited11 October 2021

Jacobus Ydes Engelsma

M, #22298

Family: Aaltje Taedes

SonIede Jacobus Engelsma+ (b. 1752, d. 1804)

Biography

Jacobus Ydes Engelsma and Aaltje Taedes were married in 1751.
Jacobus Ydes Engelsma has reference number 22686.
Last Edited11 October 2021

Aaltje Taedes

F, #22299

Family: Jacobus Ydes Engelsma

SonIede Jacobus Engelsma+ (b. 1752, d. 1804)

Biography

Jacobus Ydes Engelsma and Aaltje Taedes were married in 1751.
Aaltje Taedes has reference number 22687.
Last Edited11 October 2021

Jelle Arjens Timmenga

M, #22300

Biography

Jelle Arjens Timmenga has reference number 22688.
Last Edited11 October 2021