Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 94

Rients Fedzes Reidsma

M, #2326, b. 26 July 1790, d. 10 October 1824

Parents

FatherFedze Rientses Reitsma (b. about 1765)
MotherJantzen Sjoerds

Family: Trijntje Eeltjes van der Sluis (b. 16 February 1799, d. 1 April 1881)

DaughterJanke Reidsma (b. 30 May 1819)
SonFetze Reidsma (b. 20 September 1820)
SonFetze Reidsma (b. 15 October 1821)
SonEeltje Reidsma (b. 22 February 1824)

Biography

Rients Fedzes Reidsma was born on 26 July 1790 in Goenga. He and Trijntje Eeltjes van der Sluis were married on 12 September 1818 in Wymbritsradeel. Rients Fedzes Reidsma died on 10 October 1824 at age 34 in Offringawier.
Rients Fedzes Reidsma has reference number 2339. Rients Fedzes Reidsma was an arbeider.
Last Edited11 October 2021

Janke Reidsma

F, #2327, b. 30 May 1819

Parents

FatherRients Fedzes Reidsma (b. 26 July 1790, d. 10 October 1824)
MotherTrijntje Eeltjes van der Sluis (b. 16 February 1799, d. 1 April 1881)

Biography

Janke Reidsma was born on 30 May 1819.
Janke Reidsma has reference number 2340.
Last Edited11 October 2021

Fetze Reidsma

M, #2328, b. 20 September 1820

Parents

FatherRients Fedzes Reidsma (b. 26 July 1790, d. 10 October 1824)
MotherTrijntje Eeltjes van der Sluis (b. 16 February 1799, d. 1 April 1881)

Biography

Fetze Reidsma was born on 20 September 1820.
Fetze Reidsma has reference number 2341.
Last Edited11 October 2021

Fetze Reidsma

M, #2329, b. 15 October 1821

Parents

FatherRients Fedzes Reidsma (b. 26 July 1790, d. 10 October 1824)
MotherTrijntje Eeltjes van der Sluis (b. 16 February 1799, d. 1 April 1881)

Biography

Fetze Reidsma was born on 15 October 1821.
Fetze Reidsma has reference number 2342.
Last Edited11 October 2021

Eeltje Reidsma

M, #2330, b. 22 February 1824

Parents

FatherRients Fedzes Reidsma (b. 26 July 1790, d. 10 October 1824)
MotherTrijntje Eeltjes van der Sluis (b. 16 February 1799, d. 1 April 1881)

Biography

Eeltje Reidsma was born on 22 February 1824.
Eeltje Reidsma has reference number 2343.
Last Edited11 October 2021

Wybbe Gerbens de Boer

M, #2331, b. 28 January 1794, d. 23 July 1887

Parents

FatherGerben Doedes de Boer (b. 1762, d. 23 February 1843)
MotherTrijntje Wybes Osinga

Family: Trijntje Eeltjes van der Sluis (b. 16 February 1799, d. 1 April 1881)

DaughterTrijntje de Boer (b. 8 February 1829)
SonAtze de Boer (b. 28 February 1833)
DaughterJanke de Boer (b. 29 October 1835)

Biography

Wybbe Gerbens de Boer was born on 28 January 1794 in Oppenhuizen. He and Trijntje Eeltjes van der Sluis were married on 15 April 1828 in Wymbritsradeel. Wybbe Gerbens de Boer died on 23 July 1887 at age 93 in Oppenhuizen.
Toen Marten Sietses Hiemstra met Gerritje Roels Abma in
Wijmbritseradeel (Idsega) wilde trouwen, moest er eerst
op 1 mei 1832 ter Griffie van de Rechtbank te Sneek,
een akte van bekendheid van de tijd van haar geboorte
worden opgemaakt in het bijzijn van 7 getuigen, die te
kennen gaven dat Gerritje haar ouders ten tijde van
haar geboorte, de 20 ste oktober 1809 woonachjtig waren
te Witmarsum en dat de reden nu was om dat te verklaren,
d at Gerritje niet was gedoopt omdat haar moeder tot de
doopsgeinden behoorde en dat er daarom geen bewijs van
haar geboorte kon worden getoond.
Op deze akte stonden als getuigen 5 slagers, 1 boer en 1
winkelier vermeld:
Douwe Watzes SCHENGEGA, slager te IJlst
Ientje BUMA, slager te IJlst
WIEBE GERBENS DE BOER, slager te Oppenhuizen,
(dus familie via de van SLUIZEN),
FREERK GERBENS DE BOER, slager te Oppenhuizen
(familie als boven)
Laurens Ages WILDSCHUT, slager te Heeg
Wigle Gabes DE HOOP, boer onder Heeg
Otte Pieters NETTINGA, winkelier te IJlst.
Wybbe Gerbens de Boer has reference number 2344. Wybbe Gerbens de Boer was a Slagersknecht.
Last Edited11 October 2021

Trijntje de Boer

F, #2332, b. 8 February 1829

Parents

FatherWybbe Gerbens de Boer (b. 28 January 1794, d. 23 July 1887)
MotherTrijntje Eeltjes van der Sluis (b. 16 February 1799, d. 1 April 1881)

Biography

Trijntje de Boer was born on 8 February 1829.
Trijntje de Boer has reference number 2345.
Last Edited11 October 2021

Atze de Boer

M, #2333, b. 28 February 1833

Parents

FatherWybbe Gerbens de Boer (b. 28 January 1794, d. 23 July 1887)
MotherTrijntje Eeltjes van der Sluis (b. 16 February 1799, d. 1 April 1881)

Biography

Atze de Boer was born on 28 February 1833.
Atze de Boer has reference number 2346.
Last Edited11 October 2021

Janke de Boer

F, #2334, b. 29 October 1835

Parents

FatherWybbe Gerbens de Boer (b. 28 January 1794, d. 23 July 1887)
MotherTrijntje Eeltjes van der Sluis (b. 16 February 1799, d. 1 April 1881)

Biography

Janke de Boer was born on 29 October 1835.
Janke de Boer has reference number 2347.
Last Edited11 October 2021

Rinske Ypes

F, #2335

Family: Auke Jans Overzee

DaughterJantje Aukes Overzee+ (b. 24 April 1799, d. 26 September 1844)

Biography

Rinske Ypes has reference number 2348.
Last Edited11 October 2021

Fedze Rientses Reitsma

M, #2336, b. about 1765

Family: Jantzen Sjoerds

SonRients Fedzes Reidsma+ (b. 26 July 1790, d. 10 October 1824)

Biography

Fedze Rientses Reitsma was born about 1765.
Fedze Rientses Reitsma has reference number 2349. Fedze Rientses Reitsma was a Boer.
Last Edited11 October 2021

Sybe Eeltjes van der Sluis

M, #2337, b. 1 September 1808, d. before 1810

Parents

FatherEeltje Martens van der Sluis (b. 1758, d. 19 September 1826)
MotherJanke Anskes (b. 10 April 1770, d. 28 March 1827)

Biography

Sybe Eeltjes van der Sluis was born on 1 September 1808 in Heeg. He died before 1810.
Sybe Eeltjes van der Sluis has reference number 2350.
Last Edited11 October 2021

Gerben Doedes de Boer

M, #2338, b. 1762, d. 23 February 1843

Parents

Family: Trijntje Wybes Osinga

SonDoede Gerbens de Boer (b. 1792, d. 2 January 1848)
SonWybbe Gerbens de Boer+ (b. 28 January 1794, d. 23 July 1887)
SonFreerik Gerbens de Boer+ (b. 1799, d. 28 March 1858)

Biography

Gerben Doedes de Boer was born in 1762 in Oppenhuizen. He and Trijntje Wybes Osinga were married on 5 September 1790 in Oudega. Gerben Doedes de Boer died on 23 February 1843 at age ~81 in Wymbritsradeel.
Gerben Doedes de Boer has reference number 2351. Gerben Doedes de Boer was a Slager.
Last Edited11 October 2021

Jantzen Sjoerds

F, #2339

Family: Fedze Rientses Reitsma (b. about 1765)

SonRients Fedzes Reidsma+ (b. 26 July 1790, d. 10 October 1824)

Biography

Jantzen Sjoerds has reference number 2352.
Last Edited11 October 2021

Trijntje Wybes Osinga

F, #2340

Family: Gerben Doedes de Boer (b. 1762, d. 23 February 1843)

SonDoede Gerbens de Boer (b. 1792, d. 2 January 1848)
SonWybbe Gerbens de Boer+ (b. 28 January 1794, d. 23 July 1887)
SonFreerik Gerbens de Boer+ (b. 1799, d. 28 March 1858)

Biography

Trijntje Wybes Osinga was born in Uitwellingerga. Gerben Doedes de Boer and Trijntje Wybes Osinga were married on 5 September 1790 in Oudega.
Trijntje Wybes Osinga has reference number 2353.
Last Edited11 October 2021

Ids Gosses Faber

M, #2341

Family: Aaltje Ypes Ruitenbach

SonIJpe Ids Faber (b. 26 June 1804, d. 7 September 1885)

Biography

Ids Gosses Faber has reference number 2354. Ids Gosses Faber was a turfmeter.
Last Edited11 October 2021

Aaltje Ypes Ruitenbach

F, #2342

Family: Ids Gosses Faber

SonIJpe Ids Faber (b. 26 June 1804, d. 7 September 1885)

Biography

Aaltje Ypes Ruitenbach has reference number 2355.
Last Edited11 October 2021

Willem Jeltes Sult

M, #2343

Biography

Willem Jeltes Sult has reference number 2356.
Last Edited11 October 2021

Trijntje Aukes de Vries

F, #2344

Biography

Trijntje Aukes de Vries has reference number 2357.
Last Edited11 October 2021

Afke Atzes Bergsma

F, #2345, b. 4 March 1829, d. 8 April 1925

Parents

Family: Douwe Rientses van der Sluis (b. 11 March 1835, d. 3 November 1908)

SonRients Douwes van der Sluis+ (b. 18 February 1860)
SonAtze van der Sluis (b. 10 April 1862, d. 23 April 1883)
SonBauke Douwes van Sluis+ (b. 10 June 1864, d. 15 May 1919)
DaughterSaakje van der Sluis (b. 12 May 1867)
SonJan Douwes van Sluis+ (b. 10 October 1869, d. 10 July 1966)
DaughterLutske van der Sluis (b. 8 April 1873, d. 13 November 1953)

Biography

Afke Atzes Bergsma was born on 4 March 1829 in Heeg. Douwe Rientses van der Sluis and Afke Atzes Bergsma were married on 14 May 1859 in franekeradeel. She died on 8 April 1925 at age 96 in Arum.
Afke Atzes Bergsma has reference number 2358.
Last Edited11 October 2021

Atze Idzes Bergsma

M, #2346

Family: Lutske Sjoerds van Wieren

DaughterAfke Atzes Bergsma+ (b. 4 March 1829, d. 8 April 1925)

Biography

Atze Idzes Bergsma has reference number 2359. Atze Idzes Bergsma was a timmermansknecht.
Last Edited11 October 2021

Lutske Sjoerds van Wieren

F, #2347

Family: Atze Idzes Bergsma

DaughterAfke Atzes Bergsma+ (b. 4 March 1829, d. 8 April 1925)

Biography

Lutske Sjoerds van Wieren has reference number 2360.
Last Edited11 October 2021

Rients Douwes van der Sluis

M, #2348, b. 18 February 1860

Parents

FatherDouwe Rientses van der Sluis (b. 11 March 1835, d. 3 November 1908)
MotherAfke Atzes Bergsma (b. 4 March 1829, d. 8 April 1925)

Family: Hieke Douwes Rijpma (b. 19 August 1859, d. 23 July 1939)

DaughterAntje van der Sluis (b. 29 January 1885, d. 14 February 1964)
DaughterAafke van der Sluis (b. 26 June 1887, d. 4 November 1971)

Biography

Rients Douwes van der Sluis was born on 18 February 1860 in Achlum. He and Hieke Douwes Rijpma were married on 10 May 1884 in Wonseradeel.
Rients Douwes van der Sluis has reference number 2361. Rients Douwes van der Sluis was an Arbeider en tuinman.
Last Edited11 October 2021

Jan Douwes van Sluis

M, #2349, b. 10 October 1869, d. 10 July 1966

Parents

FatherDouwe Rientses van der Sluis (b. 11 March 1835, d. 3 November 1908)
MotherAfke Atzes Bergsma (b. 4 March 1829, d. 8 April 1925)

Family: Jantje Lammerts Banning (b. 20 December 1875, d. 9 June 1950)

SonDouwe van Sluis
SonLammert van Sluis
SonArnoldus van Sluis
DaughterWiepkje van Sluis (b. 26 April 1902, d. 18 January 1979)
DaughterAfke van Sluis (b. 8 September 1907, d. 28 December 1981)
DaughterDieuwke van Sluis (b. 10 March 1909, d. 31 March 1986)
DaughterSaakje van Sluis (b. 19 November 1910)
DaughterLutske van Sluis (b. 15 March 1912)

Biography

Jan Douwes van Sluis was born on 10 October 1869 in Achlum. He and Jantje Lammerts Banning were married on 18 May 1901 in franekeradeel. Jan Douwes van Sluis died on 10 July 1966 at age 96 in Lutjelollum.
Jan Douwes van Sluis has reference number 2362. Jan Douwes van Sluis was an Arbeider.
Last Edited11 October 2021

Jantje Lammerts Banning

F, #2350, b. 20 December 1875, d. 9 June 1950

Parents

FatherLammert Arnoldus Banning
MotherWiepkje Botes Posthumus (b. 25 August 1836)

Family: Jan Douwes van Sluis (b. 10 October 1869, d. 10 July 1966)

SonDouwe van Sluis
SonLammert van Sluis
SonArnoldus van Sluis
DaughterWiepkje van Sluis (b. 26 April 1902, d. 18 January 1979)
DaughterAfke van Sluis (b. 8 September 1907, d. 28 December 1981)
DaughterDieuwke van Sluis (b. 10 March 1909, d. 31 March 1986)
DaughterSaakje van Sluis (b. 19 November 1910)
DaughterLutske van Sluis (b. 15 March 1912)

Biography

Jantje Lammerts Banning was born on 20 December 1875 in Tzummarum. Jan Douwes van Sluis and Jantje Lammerts Banning were married on 18 May 1901 in franekeradeel. She died on 9 June 1950 at age 74 in Achlum.
Jantje Lammerts Banning has reference number 2363.
Last Edited11 October 2021