Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 959

Feike Eeltjes Mollema

M, #23951

Family: Geertje Oepkes Bonnema

DaughterGeertje Feikes Mollema+ (b. 11 October 1835, d. 12 January 1897)

Biography

Feike Eeltjes Mollema has reference number 24365.
Last Edited11 October 2021

Geertje Oepkes Bonnema

F, #23952

Family: Feike Eeltjes Mollema

DaughterGeertje Feikes Mollema+ (b. 11 October 1835, d. 12 January 1897)

Biography

Geertje Oepkes Bonnema has reference number 24366.
Last Edited11 October 2021

Anne IJsbrands van der Meer

M, #23953, b. 1754, d. 16 February 1828

Parents

Family 1: Berber Tijpkes (d. about 1797)

SonIJsbrand Annes van der Meer (b. 14 December 1797, d. before 1808)

Family 2: Geertje Durks Lubbronk (b. 1779, d. 27 April 1858)

SonIJsbrandt Annes van der Meer (b. 1808, d. 6 April 1888)
DaughterBjifke Annes van der Meer (b. 1809, d. 24 February 1813)
SonDirk Annes van der Meer+ (b. 24 December 1810, d. 30 September 1887)
SonPieke Annes van der Meer (b. 21 September 1813, d. 1 July 1822)
SonJan Annes van der Meer (b. 28 September 1816, d. 11 May 1896)

Biography

Anne IJsbrands van der Meer was born in 1754 in Wommels. He and Berber Tijpkes were married on 12 June 1796 in Wommels. Anne IJsbrands van der Meer and Geertje Durks Lubbronk were married on 30 December 1804 in Wommels. Anne IJsbrands van der Meer died on 16 February 1828 at age ~74 in Hennaarderadeel.
De naam van der Meer komt van het Hesense meer;Hesens was een buurtschap ten zuidwesten van Hylaard en noordwesten van Jorwerd.
Het meer is in 1834 ingepolderd.

1834 Wommels, notaris W.K. Hoekstra
Akte van bekendheid, akte niet aanwezig
Betreft het overlijden der grootouders aan vaders- en aan
moederszijde
- Geertje Dirks Lubbronk, boer te Wommels, weduwe van Anne
IJsbrants van der Meer, requirant
- Reinder Hendriks Woudstra te Wommels, getuige
- Bauke Ypes Ypma, rentenier te Wommels, getuige
- Tiede Gatzes Bijlsma, timmerman te Wommels, getuige
- Sjoerd Halbes Algera, veldwachter te Wommels, getuige

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 140008
Repertoirenr.: 62 d.d. 24 juli 1834.
Anne IJsbrands van der Meer has reference number 24367.
Last Edited11 October 2021

Geertje Durks Lubbronk

F, #23954, b. 1779, d. 27 April 1858

Parents

FatherDirk Dirks Lubbronk (b. 1746, d. 1 February 1826)
MotherHinke Douwes (b. 1749, d. 29 October 1817)

Family: Anne IJsbrands van der Meer (b. 1754, d. 16 February 1828)

SonIJsbrandt Annes van der Meer (b. 1808, d. 6 April 1888)
DaughterBjifke Annes van der Meer (b. 1809, d. 24 February 1813)
SonDirk Annes van der Meer+ (b. 24 December 1810, d. 30 September 1887)
SonPieke Annes van der Meer (b. 21 September 1813, d. 1 July 1822)
SonJan Annes van der Meer (b. 28 September 1816, d. 11 May 1896)

Biography

Geertje Durks Lubbronk was born in 1779 in Wommels. Anne IJsbrands van der Meer and Geertje Durks Lubbronk were married on 30 December 1804 in Wommels. Tjalling Ales Riesma and Geertje Durks Lubbronk were married in 1834 in Wommels. She died on 27 April 1858 at age ~79 in Hennaarderadeel.
1834 Wommels, notaris W.K. Hoekstra
Inventaris
- Geertje Dirks Lubbronk te Wommels, weduwe van Anne
IJsbrants van der Meer als moeder van en voogd over Jan
Annes van der Meer
- IJsbrant Annes van der Meer, koopman te Wommels, voor zich
- Dirk Annes van der Meer, arbeider te Wommels, voor zich,
tevens als toeziend voogd over Jan Annes van der Meer

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 140008
Repertoirenr.: 58 d.d. 16 juli 1834

1834 Wommels, notaris W.K. Hoekstra
Huwelijksvoorwaarden
- Tjalling Ales Riesma, boerenknecht te Wommels
- Geertje Dirks Lubbronk, boer te Wommels, weduwe van Anne
IJsbrants van der Meer

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 140008
Repertoirenr.: 64 d.d. 26 juli 1834.
Geertje Durks Lubbronk has reference number 24368.
Last Edited11 October 2021

Durk Sakes Bergsma

M, #23955

Family: Helena Hendriks

DaughterHendrikje Dirks Bergsma+ (b. 1815, d. 1 March 1878)

Biography

Durk Sakes Bergsma has reference number 24369.
Last Edited11 October 2021

Helena Hendriks

F, #23956

Family: Durk Sakes Bergsma

DaughterHendrikje Dirks Bergsma+ (b. 1815, d. 1 March 1878)

Biography

Helena Hendriks has reference number 24370.
Last Edited11 October 2021

Dirk Dirks Lubbronk

M, #23957, b. 1746, d. 1 February 1826

Parents

Family: Hinke Douwes (b. 1749, d. 29 October 1817)

SonDouwe Durks Lubbronk+ (b. 1775)
DaughterGeertje Durks Lubbronk+ (b. 1779, d. 27 April 1858)

Biography

Dirk Dirks Lubbronk was born in 1746 in Wommels. He and Hinke Douwes were married on 9 August 1771 in Hennaarderadeel. Dirk Dirks Lubbronk died on 1 February 1826 at age ~80 in Hennaarderadeel.
Dirk Dirks Lubbronk has reference number 24371.
Last Edited11 October 2021

Douwe Durks Lubbronk

M, #23958, b. 1775

Parents

FatherDirk Dirks Lubbronk (b. 1746, d. 1 February 1826)
MotherHinke Douwes (b. 1749, d. 29 October 1817)

Family: Yttje Hettes Olingius

DaughterPierkjen Douwes Lubbronk (b. 1810, d. 25 February 1830)

Biography

Douwe Durks Lubbronk was born in 1775.
Douwe Durks Lubbronk has reference number 24372.
Last Edited11 October 2021

Pieke Annes van der Meer

M, #23959, b. 21 September 1813, d. 1 July 1822

Parents

FatherAnne IJsbrands van der Meer (b. 1754, d. 16 February 1828)
MotherGeertje Durks Lubbronk (b. 1779, d. 27 April 1858)

Biography

Pieke Annes van der Meer was born on 21 September 1813 in Wommels. He died on 1 July 1822 at age 8 in Hennaarderadeel.
Pieke Annes van der Meer has reference number 24373.
Last Edited11 October 2021

Jan Annes van der Meer

M, #23960, b. 28 September 1816, d. 11 May 1896

Parents

FatherAnne IJsbrands van der Meer (b. 1754, d. 16 February 1828)
MotherGeertje Durks Lubbronk (b. 1779, d. 27 April 1858)

Biography

Jan Annes van der Meer was born on 28 September 1816 in Wommels. He and Johantje Douwes de Groot were married in 1858. Jan Annes van der Meer died on 11 May 1896 at age 79 in Hennaarderadeel.
1858 Wommels, notaris K.R. de Jong
Huwelijksvoorwaarden
- Jan Annes van der Meer te Wommels, bruidegom
- Tjitske Wybes Sypersma te Baard, bruid

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 140038
Repertoirenr.: 42 d.d. 25 maart 1858

1866 Wommels, notaris K.R. de Jong
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van 2 zathe's en landen en een huis te
Wommels en Burgwerd, waarde fl. 27.076
- Sjouke Douwes de Groot te IJlst
- Klaas Binnes Bosma te Oosthem
- Albert Douwes de Groot te Wommels, voor zich en in
kwaliteit
- Jan Fokkes Plantenga te Wommels
- Jan Annes van der Meer te Wommels, in kwaliteit

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 140046
Repertoirenr.: 27 d.d. 1 maart 1866

1878 Wommels, notaris H. Fennema
Royement, akte niet aanwezig
Betreft een inschrijving te Sneek
- Jan Annes van der Meer te Wommels

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 140061
Repertoirenr.: 49 d.d. 27 april 1878

1885 Wommels, notaris H. Fennema
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 6000
- Hendrik Antonies van Griethuyzen te Burgwerd, schuldenaar
in kwaliteit als kerkvoogd
- Sjerp Hylkes Wiersma te Hichtum, schuldenaar in kwaliteit
als kerkvoogd
- Pieter Harmens Boersma te Hichtum, schuldenaar in
kwaliteit als kerkvoogd
- Auke Hiddes Frankena te Hichtum, schuldenaar in kwaliteit
als kerkvoogd
- de Kerkvoogdij van Hichtum, schuldenaar
- Wybren Johannes Boorsma te Hichtum, schuldenaar in
kwaliteit als notabelen der Hervormde Gemeente
- Sake Ypes Ypma te Hichtum, schuldenaar in kwaliteit als
notabelen der Hervormde Gemeente
- Jan Baukes van Dijk te Hichtum, schuldenaar in kwaliteit
als notabelen der Hervormde Gemeente
- Hessel Tjerks Wiersma te Hichtum, schuldenaar in
kwaliteit als notabelen der Hervormde Gemeente
- Jan Annes van der Meer te Wommels, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 140068
Repertoirenr.: 60 d.d. 12 mei 1885.
Jan Annes van der Meer has reference number 24374.
Last Edited11 October 2021

IJsbrand Jans van der Meer

M, #23961, b. 1713

Parents

Family: Bjefke (Annes) Pieters

DaughterFokje IJsbrands van der Meer
SonClaas IJsbrands van der Meer
SonJan IJsbrands van der Meer+ (b. 1740)
DaughterMarijke IJsbrands van der Meer (b. 1747, d. 22 May 1836)
SonPieter IJsbrands van der Meer+ (b. 1750, d. 6 January 1827)
SonAnne IJsbrands van der Meer+ (b. 1754, d. 16 February 1828)
SonDouwe IJsbrands van der Meer+ (b. 23 August 1758, d. 28 June 1828)

Biography

IJsbrand Jans van der Meer was born in 1713 in Jorwerd. He was born in 1713. He and Bjefke (Annes) Pieters were married about 1747.
IJsbrand Jans van der Meer has reference number 24375. IJsbrand Jans van der Meer was a huisman op Heesens (buurtschap bij Jorwerd.)
Last Edited11 October 2021

Bjefke (Annes) Pieters

F, #23962

Family: IJsbrand Jans van der Meer (b. 1713)

DaughterFokje IJsbrands van der Meer
SonClaas IJsbrands van der Meer
SonJan IJsbrands van der Meer+ (b. 1740)
DaughterMarijke IJsbrands van der Meer (b. 1747, d. 22 May 1836)
SonPieter IJsbrands van der Meer+ (b. 1750, d. 6 January 1827)
SonAnne IJsbrands van der Meer+ (b. 1754, d. 16 February 1828)
SonDouwe IJsbrands van der Meer+ (b. 23 August 1758, d. 28 June 1828)

Biography

IJsbrand Jans van der Meer and Bjefke (Annes) Pieters were married about 1747.
Bjefke (Annes) Pieters has reference number 24376.
Last Edited11 October 2021

Bjifke Annes van der Meer

F, #23963, b. 1809, d. 24 February 1813

Parents

FatherAnne IJsbrands van der Meer (b. 1754, d. 16 February 1828)
MotherGeertje Durks Lubbronk (b. 1779, d. 27 April 1858)

Biography

Bjifke Annes van der Meer was born in 1809 in Wommels. She died on 24 February 1813 at age ~4 in Hennaarderadeel.
Bjifke Annes van der Meer has reference number 24377.
Last Edited11 October 2021

IJsbrandt Annes van der Meer

M, #23964, b. 1808, d. 6 April 1888

Parents

FatherAnne IJsbrands van der Meer (b. 1754, d. 16 February 1828)
MotherGeertje Durks Lubbronk (b. 1779, d. 27 April 1858)

Biography

IJsbrandt Annes van der Meer was born in 1808 in Wommels. He died on 6 April 1888 at age ~80 in Hennaarderadeel.
1853 Wommels, notaris K.R. de Jong
Verhuring
Betreft de verhuur van diverse landen, voor 3 en 1 jaar te
Wommels, huursom fl. 307 en fl. 35
- Rintje Klazes Boersma te Wommels, verhuurder
- Klaas Rintjes Boersma te Wommels, verhuurder
- Marten Eeltjes Bouma te Wommels, huurder
- Sibbele Overal te Wommels, huurder
- Oeds Berberda te Wommels, huurder
- Durk van der Meer te Wommels, huurder
- IJsbrand van der Meer te Wommels, huurder
- Theunis Meinderts Wynia te Wommels, huurder
- Johannes Folkerts te Wommels, huurder
- Gerrit Hendriks Engsing te Wommels, huurder
- Tiede Bijlsma te Wommels, huurder
- Thomas Bijlsma te Wommels, huurder
- Gerben Douwes Miedema te Wommels, huurder

1831 Wommels, notaris W.K. Hoekstra
Boelgoed
Betreft de verkoop van levendig vee opbrengst fl. 442
- Willem Lammerts de Roos, kastelein te Wommels
- IJsbrant Annes van der Meer, koopman te Wommels, verkoper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 140007
Repertoirenr.: 98 d.d. 28 december 1831
- Willem Blomsma te Wommels, huurder

1853 Wommels, notaris K.R. de Jong
Verhuring
Betreft weidland en bouwland, huursom fl. 326
- Gabe Foekes Wynia te Wommels, verhuurder in kwaliteit en
huurder
- Tjalke Gaastra te Wommels, huurder
- Dirk Posthumus te Wommels, huurder
- Marten Eeltjes Bouma te Wommels, huurder
- Douwe Tjalkes Gaastra te Wommels, huurder
- Dooitze Theunis Bootsma te Kubaard, huurder
- Durk Wierda te Wommels, huurder
- Tiede Willems Bijlsma te Wommels, huurder
- Rintje Sieses Wiersma te Wommels, huurder
- Ulbe Noordenbos te Wommels, huurder
- Jacob Huizinga te Wommels, huurder
- Gatze Egberts Struiksma te Wommels, huurder
- IJsbrand van der Meer te Wommels, huurder.
IJsbrandt Annes van der Meer has reference number 24378.
Last Edited11 October 2021

Johantje Douwes de Groot

F, #23965

Parents

Biography

Jan Annes van der Meer and Johantje Douwes de Groot were married in 1858.
Johantje Douwes de Groot has reference number 24379.
Last Edited11 October 2021

Douwe Alberts de Groot

M, #23966

Biography

Douwe Alberts de Groot has reference number 24380.
Last Edited11 October 2021

Trijntje Sjoukes Wynia

F, #23967

Biography

Trijntje Sjoukes Wynia has reference number 24381.
Last Edited11 October 2021

Tjitske Wybes Sybesma

F, #23968

Parents

Biography

Tjitske Wybes Sybesma has reference number 24382.
Last Edited11 October 2021

Wybe Hessels Sybesma

M, #23969

Biography

Wybe Hessels Sybesma has reference number 24383.
Last Edited11 October 2021

Aukjen Alles Dijkstra

F, #23970

Biography

Aukjen Alles Dijkstra has reference number 24384.
Last Edited11 October 2021

Douwe IJsbrands van der Meer

M, #23971, b. 23 August 1758, d. 28 June 1828

Parents

Family: Trijntje Jans van der Meulen (b. 1773, d. 3 September 1807)

SonBjefke Douwes van der Meer (b. 13 March 1796, d. 25 March 1838)
SonJan Douwes van der Meer (b. 15 October 1797)
SonIJsbrand Douwes van der Meer (b. 18 June 1799, d. 12 July 1853)
DaughterRinske Douwes van der Meer (b. 24 February 1802)
DaughterMarijke Douwes van der Meer (b. 1 January 1805, d. before 1811)

Biography

Douwe IJsbrands van der Meer was born on 23 August 1758 in Jorwerd. He was born on 23 August 1758. He and Trijntje Jans van der Meulen were married on 24 May 1795 in Jorwerd. Douwe IJsbrands van der Meer died on 28 June 1828 at age 69 in Wonseradeel.
Jorwerd, deel 1 folio 6
Meer, Douwe IJsbrands van der, Jorwerd 20
Kinderen:
Biefke 17, Jan 16, IJsbrand 14, Rinske 11.
Douwe IJsbrands van der Meer has reference number 24385.
Last Edited11 October 2021

Marijke IJsbrands van der Meer

F, #23972, b. 1747, d. 22 May 1836

Parents

Biography

Marijke IJsbrands van der Meer was born in 1747. Pieke Augustinus Piekema and Marijke IJsbrands van der Meer were married in 1767 in Jorwerd. She died on 22 May 1836 at age ~89 in Wonseradeel.
Marijke IJsbrands van der Meer has reference number 24386.
Last Edited11 October 2021

Bjefke Douwes van der Meer

M, #23973, b. 13 March 1796, d. 25 March 1838

Parents

FatherDouwe IJsbrands van der Meer (b. 23 August 1758, d. 28 June 1828)
MotherTrijntje Jans van der Meulen (b. 1773, d. 3 September 1807)

Biography

Bjefke Douwes van der Meer was born on 13 March 1796 in Jorwerd. He and Gabe Jeltes Hakkema were married on 22 March 1823 in Wonseradaeel. Bjefke Douwes van der Meer and Haye Minses Minsonides were married on 24 April 1830 in Wonseradaeel. Bjefke Douwes van der Meer died on 25 March 1838 at age 42 in Wonseradeel.
Bjefke Douwes van der Meer has reference number 24387.
Last Edited11 October 2021

Jan Douwes van der Meer

M, #23974, b. 15 October 1797

Parents

FatherDouwe IJsbrands van der Meer (b. 23 August 1758, d. 28 June 1828)
MotherTrijntje Jans van der Meulen (b. 1773, d. 3 September 1807)

Biography

Jan Douwes van der Meer was born on 15 October 1797 in Jorwerd.
Jan Douwes van der Meer has reference number 24388.
Last Edited11 October 2021

IJsbrand Douwes van der Meer

M, #23975, b. 18 June 1799, d. 12 July 1853

Parents

FatherDouwe IJsbrands van der Meer (b. 23 August 1758, d. 28 June 1828)
MotherTrijntje Jans van der Meulen (b. 1773, d. 3 September 1807)

Biography

IJsbrand Douwes van der Meer was born on 18 June 1799 in Jorwerd. He and Grietje Ypes Hoekstra were married on 11 April 1840 in Wonseradaeel. IJsbrand Douwes van der Meer died on 12 July 1853 at age 54 in Wonseradeel.
IJsbrand Douwes van der Meer has reference number 24389.
Last Edited11 October 2021