Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 99

Riemke Tjeerds Bouma

F, #2451, b. about 1833

Parents

FatherTjeerd Annes Bouma
MotherJottje Jans Martens (b. about 1802)

Family: Rein Corneliszn Reinsma (b. 10 September 1833, d. 5 January 1917)

DaughterJottje Reins Reinsma+ (b. about 1859, d. 21 March 1953)
DaughterAkke Reins Reinsma (b. 9 October 1869)

Biography

Riemke Tjeerds Bouma was born about 1833.
Riemke Tjeerds Bouma has reference number 2465.
Last Edited11 October 2021

Rein Corneliszn Reinsma

M, #2452, b. 10 September 1833, d. 5 January 1917

Family 1: Riemke Tjeerds Bouma (b. about 1833)

DaughterJottje Reins Reinsma+ (b. about 1859, d. 21 March 1953)
DaughterAkke Reins Reinsma (b. 9 October 1869)

Family 2: Janna Elings Reinsma (b. 4 July 1856)

DaughterSipke Sipkes Bakker+ (b. 14 February 1891)

Biography

Rein Corneliszn Reinsma was born on 10 September 1833 in Schraard. He and Janna Elings Reinsma were married on 29 December 1888 in Wonseradeel. Rein Corneliszn Reinsma died on 5 January 1917 at age 83 in Makkum.
Rein Corneliszn Reinsma has reference number 2466.
Last Edited11 October 2021

Jottje Reins Reinsma

F, #2453, b. about 1859, d. 21 March 1953

Parents

FatherRein Corneliszn Reinsma (b. 10 September 1833, d. 5 January 1917)
MotherRiemke Tjeerds Bouma (b. about 1833)

Family: Roelof Klases Huisman (b. 20 July 1860, d. 24 December 1926)

DaughterRiemke Roelofs Huisman (b. 3 August 1888)
DaughterPietje Roelofs Huisman (b. 21 November 1889)
SonRein Roelofs Huisman+ (b. 11 September 1891, d. 1970)
SonHendrik Roelofs Huisman (b. 12 October 1893)

Biography

Jottje Reins Reinsma was born about 1859 in Engwier. Roelof Klases Huisman and Jottje Reins Reinsma were married on 24 May 1884 in Wonseradeel. She died on 21 March 1953 in Makkum.
Jottje Reins Reinsma has reference number 2467.
Last Edited11 October 2021

Roelof Klases Huisman

M, #2454, b. 20 July 1860, d. 24 December 1926

Parents

FatherKlaas Roelofs Huisman (b. 4 May 1831, d. 13 September 1888)
MotherPietje Hendriks Runia

Family: Jottje Reins Reinsma (b. about 1859, d. 21 March 1953)

DaughterRiemke Roelofs Huisman (b. 3 August 1888)
DaughterPietje Roelofs Huisman (b. 21 November 1889)
SonRein Roelofs Huisman+ (b. 11 September 1891, d. 1970)
SonHendrik Roelofs Huisman (b. 12 October 1893)

Biography

Roelof Klases Huisman was born on 20 July 1860 in Wonseradeel. He and Jottje Reins Reinsma were married on 24 May 1884 in Wonseradeel. Roelof Klases Huisman died on 24 December 1926 at age 66 in Wonseradeel.
Roelof Klases Huisman has reference number 2468.
Last Edited11 October 2021

Akke Reins Reinsma

F, #2455, b. 9 October 1869

Parents

FatherRein Corneliszn Reinsma (b. 10 September 1833, d. 5 January 1917)
MotherRiemke Tjeerds Bouma (b. about 1833)

Biography

Akke Reins Reinsma was born on 9 October 1869 in Buitenpost.
Akke Reins Reinsma has reference number 2469.
Last Edited11 October 2021

Otte Sytses Politiek

M, #2456, b. 8 August 1867

Biography

Otte Sytses Politiek was born on 8 August 1867 in Makkum.
Otte Sytses Politiek has reference number 2470.
Last Edited11 October 2021

Janna Elings Reinsma

F, #2457, b. 4 July 1856

Parents

Family: Rein Corneliszn Reinsma (b. 10 September 1833, d. 5 January 1917)

DaughterSipke Sipkes Bakker+ (b. 14 February 1891)

Biography

Janna Elings Reinsma was born on 4 July 1856 in Gaast. Rein Corneliszn Reinsma and Janna Elings Reinsma were married on 29 December 1888 in Wonseradeel.
Janna Elings Reinsma has reference number 2471.
Last Edited11 October 2021

Eling Minses Reinsma

M, #2458

Family: Jantje Foppes van Gunst

DaughterJanna Elings Reinsma+ (b. 4 July 1856)

Biography

Eling Minses Reinsma has reference number 2472.
Last Edited11 October 2021

Jantje Foppes van Gunst

F, #2459

Family: Eling Minses Reinsma

DaughterJanna Elings Reinsma+ (b. 4 July 1856)

Biography

Jantje Foppes van Gunst has reference number 2473.
Last Edited11 October 2021

Sipke Sipkes Bakker

F, #2460, b. 14 February 1891

Parents

FatherRein Corneliszn Reinsma (b. 10 September 1833, d. 5 January 1917)
MotherJanna Elings Reinsma (b. 4 July 1856)

Family: Bakke Reins Reinsma (b. 18 January 1892)

DaughterJanna Sipkes Bakker (b. 10 January 1916)
SonRein Sipkes Bakker (b. 9 December 1921)

Biography

Sipke Sipkes Bakker was born on 14 February 1891 in Gaast. She and Bakke Reins Reinsma were married on 9 May 1915 in Wonseradeel.
Sipke Sipkes Bakker has reference number 2474. Sipke Sipkes Bakker was a Timmerman.
Last Edited11 October 2021

Bakke Reins Reinsma

F, #2461, b. 18 January 1892

Family: Sipke Sipkes Bakker (b. 14 February 1891)

DaughterJanna Sipkes Bakker (b. 10 January 1916)
SonRein Sipkes Bakker (b. 9 December 1921)

Biography

Bakke Reins Reinsma was born on 18 January 1892 in Piaam. Sipke Sipkes Bakker and Bakke Reins Reinsma were married on 9 May 1915 in Wonseradeel.
Bakke Reins Reinsma has reference number 2475.
Last Edited11 October 2021

Janna Sipkes Bakker

F, #2462, b. 10 January 1916

Parents

MotherSipke Sipkes Bakker (b. 14 February 1891)
MotherBakke Reins Reinsma (b. 18 January 1892)

Biography

Janna Sipkes Bakker was born on 10 January 1916 in Piaam.
Janna Sipkes Bakker has reference number 2476.
Last Edited11 October 2021

Rein Sipkes Bakker

M, #2463, b. 9 December 1921

Parents

MotherSipke Sipkes Bakker (b. 14 February 1891)
MotherBakke Reins Reinsma (b. 18 January 1892)

Biography

Rein Sipkes Bakker was born on 9 December 1921 in Deinum.
Rein Sipkes Bakker has reference number 2477.
Last Edited11 October 2021

Tjitske Wiebes Plantinga

F, #2464

Biography

Jan Jetses Martens and Tjitske Wiebes Plantinga were married on 15 November 1902 in Wonseradeel.
Tjitske Wiebes Plantinga has reference number 2478.
Last Edited11 October 2021

Otte Jans (van Hasinga)

M, #2465, b. 1745, d. between 1795 and 1800

Parents

FatherJan Otten (b. 1705, d. 1759)
MotherKlaasjen Jans (b. 1705, d. 1745)

Family: Margje Hendriks van Helder (b. about 1737)

DaughterJantje Ottes (van Hasinga) (b. about 1767, d. 6 September 1827)
DaughterAaltje Ottes (van Hasinga)+ (b. about 1777)
SonJan Ottes van Hasinga+ (b. about 1787, d. 10 November 1844)

Biography

Otte Jans (van Hasinga) was born in 1745 in Oldemarkt. He and Margje Hendriks van Helder were married in 1762 in Oudehaske. Otte Jans (van Hasinga) died between 1795 and 1800.
In 1764 he moved from Wanneperveen to Oudehaske.
Hoe kwam Otte jans aan zijn naam in 1811,de naam verwijst naar de streek waar hij woonde:
Toenertijds Hascha later Haskerdijken genoemd.Een plaats welke ontstond door een klooster welke hier gebouwd was.

HASCHA, plaats in Friesland, kw. Zevenwouden, griet. Haskerland, waarvan gewag gemaakt wordt bij een oud schrijver, die door de Bollandisten aangehaald wordt, in de Handelingen der Heiligen (Acta Sanetorum) in het Leven van Dodo den Kluisenaar, stichter van de Haskerkluis, ter plaatse, waar nu Haskerdijken ligt, en weleer het Hasker-konvent gestaan heeft. Deze plaats ligt een uur gaans O. van Oldeboorn

HASKER-KONVENT of Hasker-Convent, voorm. klooster, prov. Friesland, kw. Zevenwouden, griet. Haskerland; ter plaatse, waar thans het d. Haskerdijken gevonden wordt.

Dit kloost., dat ook wel enkel Haske genoemd wordt, heeft zijnen naam aan de geheele grietenij medegedeeld; van tijd tot tijd zijn er eenige huizen bijgebouwd, waaruit eindelijk een geheel dorp geworden is. Naar de overlevering zou dit klooster zijnen aanvang genomen hebben van eene kluis, door zekeren Dodo gesticht, en daarna St. Maria's Roozendaal-te-Haske genoemd. Gedurende de twisten tusschen de adellijke geslachten Bonnema en Gerkema werd, in het jaar 1424, het steenhuis van Hasker-Konvent omvergeworpen, doch later is het weder opgebouwd. De Bisschop van Leeuwarden, Cunerus Petri, trok ook dit klooster, met meer anderen, aan zich. Naderhand werd het door Rennenberg in bezit genomen, doch kwam eindelijk aan de Staten van Friesland, die het deden slechten.

De sporen van dit klooster schijnen overig te zijn in een stuk land, hetgeen zeer oneffen ligt en de kenmerken draagt dat aldaar een groot gebouw gestaan heeft. Ook vindt men er eenige uitgedroogde vaarten, nog een gedeelte van eene bruikbare vaart, en, wat opmerkelijk is, in dit zand een veenachtigen grond ook nog

Otte Jans broers lieten zich allemaal Noppert noemen. Otte Jans is de enige welke zich in 1811 van Hasinga laat noemen.
Otte Jans (van Hasinga) has reference number 2479. Otte Jans (van Hasinga) was a Peat moor salesman and candy salesman.
Last Edited11 October 2021

Margje Hendriks van Helder

F, #2466, b. about 1737

Parents

FatherHendrik Jans van Helderen (b. about 1705)
MotherJantien Herms Toerinck (b. about 1708)

Family: Otte Jans (van Hasinga) (b. 1745, d. between 1795 and 1800)

DaughterJantje Ottes (van Hasinga) (b. about 1767, d. 6 September 1827)
DaughterAaltje Ottes (van Hasinga)+ (b. about 1777)
SonJan Ottes van Hasinga+ (b. about 1787, d. 10 November 1844)

Biography

Margje Hendriks van Helder was born about 1737 in Oudehaske. Otte Jans (van Hasinga) and Margje Hendriks van Helder were married in 1762 in Oudehaske.
Margje Hendriks van Helder has reference number 2480.
Last Edited11 October 2021

Aaltje Ottes (van Hasinga)

F, #2467, b. about 1777

Parents

FatherOtte Jans (van Hasinga) (b. 1745, d. between 1795 and 1800)
MotherMargje Hendriks van Helder (b. about 1737)

Family 1: Petrus Pieters Mantje

SonPieter Posthuma Mantje (b. about 1801, d. 14 July 1854)

Biography

Aaltje Ottes (van Hasinga) was born about 1777 in Oudehaske. Pieter Hendriks and Aaltje Ottes (van Hasinga) were married in 1800 in Oudehaske.
Komt uit het geslacht Noppert.
Oorspronlijk van Kalenberg te Overijssel.
Aaltje Ottes (van Hasinga) has reference number 2481.
Last Edited11 October 2021

Jantje Ottes (van Hasinga)

F, #2468, b. about 1767, d. 6 September 1827

Parents

FatherOtte Jans (van Hasinga) (b. 1745, d. between 1795 and 1800)
MotherMargje Hendriks van Helder (b. about 1737)

Biography

Jantje Ottes (van Hasinga) was born about 1767 in Oudehaske. Jacob Luites de Boer and Jantje Ottes (van Hasinga) were married in 1790 in Oudehaske. She died on 6 September 1827 in Schoterland.
Komt uit het geslacht Noppert.Oorspronlijk van Kalenberg te Overijssel. Jantje Ottes (van Hasinga) has reference number 2482.
Last Edited11 October 2021

Pieter Hendriks

M, #2469, b. about 1777

Biography

Pieter Hendriks was born about 1777. He and Aaltje Ottes (van Hasinga) were married in 1800 in Oudehaske.
Pieter Hendriks has reference number 2483.
Last Edited11 October 2021

Jacob Luites de Boer

M, #2470, b. about 1770

Parents

Biography

Jacob Luites de Boer was born about 1770 in Oudehaske. He and Jantje Ottes (van Hasinga) were married in 1790 in Oudehaske.
Jacob Luites de Boer has reference number 2484.
Last Edited11 October 2021

Luite Jacobs de Boer

M, #2471

Biography

Luite Jacobs de Boer has reference number 2485.
Last Edited11 October 2021

Trijntje Roelofs Knobbe

F, #2472

Family: Luite Jacobs de Boer

SonJacob Luites de Boer (b. about 1770)

Biography

Trijntje Roelofs Knobbe has reference number 2486.
Last Edited11 October 2021

Hendrik Jans van Helderen

M, #2473, b. about 1705

Parents

FatherJan van Helderen (b. about 1675)
MotherAaltje Jans (b. about 1678)

Family: Jantien Herms Toerinck (b. about 1708)

DaughterMargje Hendriks van Helder+ (b. about 1737)
DaughterGeesje Hendriks van Helder (b. about 1737)

Biography

Hendrik Jans van Helderen was born about 1705 in Giethoorn.
Hendrik Jans van Helderen has reference number 2487.
Last Edited11 October 2021

Jantien Herms Toerinck

F, #2474, b. about 1708

Parents

FatherHarmen Cornelis Toerinck
MotherMargje Jans Cranst (b. about 1678)

Family: Hendrik Jans van Helderen (b. about 1705)

DaughterMargje Hendriks van Helder+ (b. about 1737)
DaughterGeesje Hendriks van Helder (b. about 1737)

Biography

Jantien Herms Toerinck was born about 1708.
Jantien Herms Toerinck has reference number 2488.
Last Edited11 October 2021

Geesje Hendriks van Helder

F, #2475, b. about 1737

Parents

FatherHendrik Jans van Helderen (b. about 1705)
MotherJantien Herms Toerinck (b. about 1708)

Biography

Geesje Hendriks van Helder was born about 1737. Roelof Jacobs Meester and Geesje Hendriks van Helder were married in 1757 in Giethoorn.
Geesje Hendriks van Helder has reference number 2489.
Last Edited11 October 2021