Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 1,002

Romke Rommerts

M, #25026

Family: Jeltje Annes Goslinga (b. 5 July 1632, d. 11 October 1632)

DaughterAndries Romckes

Biography

Stemkohieren 1698 en 1728

Stemkohier 1698 Tjalhuizum (Wymbritseradeel)
Stem nr. 3, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Namck (NAMKE) Claeses (KLASES), weduwe van Claes Annes
Goslinga, uit naam van haar kinderen, eigenaar voor 1/3
Jeltie (JELTJE) Annes Goslinga, weduwe van Romke Rommerts,
eigenaar voor 1/3
Andries Romckes (ROMKES), uit naam van zijn vrouw, eigenaar
voor 1/3, gebruiker voor 't geheel.
Romke Rommerts has reference number 25454.
Last Edited11 October 2021

Andries Romckes

F, #25027

Parents

FatherRomke Rommerts
MotherJeltje Annes Goslinga (b. 5 July 1632, d. 11 October 1632)

Biography

Andries Romckes has reference number 25455.
Last Edited11 October 2021

Tryntie Lases Harda

F, #25028

Parents

Biography

Tryntie Lases Harda has reference number 25456.
Last Edited11 October 2021

Hendrik Eyberts Hardenberg

M, #25029

Biography

Hendrik Eyberts Hardenberg has reference number 25457.
Last Edited11 October 2021

Rixtie Hogenbrug

F, #25030

Family: Laas Piers Gosliga (b. 4 December 1736, d. 1806)

SonPetrus van Gosliga+ (b. 12 March 1762, d. 19 November 1824)

Biography

Laas Piers Gosliga and Rixtie Hogenbrug were married in 1758 in Sneek.
Rixtie Hogenbrug has reference number 25458.
Last Edited11 October 2021

Petrus van Gosliga

M, #25031, b. 12 March 1762, d. 19 November 1824

Parents

FatherLaas Piers Gosliga (b. 4 December 1736, d. 1806)
MotherRixtie Hogenbrug

Family: Johanna Schaap

DaughterAntonius Gosliga (b. 1795, d. 17 June 1811)

Biography

Petrus van Gosliga was born on 12 March 1762. He died on 19 November 1824 at age 62 in Leeuwarden.
Petrus van Gosliga has reference number 25459.
Last Edited11 October 2021

Johanna Schaap

F, #25032

Family: Petrus van Gosliga (b. 12 March 1762, d. 19 November 1824)

DaughterAntonius Gosliga (b. 1795, d. 17 June 1811)

Biography

Johanna Schaap has reference number 25460.
Last Edited11 October 2021

Jiskjen Lases Gosliga

F, #25033, b. 2 April 1747

Parents

Biography

Jiskjen Lases Gosliga was born on 2 April 1747 in Schillaart.
Jiskjen Lases Gosliga has reference number 25461.
Last Edited11 October 2021

Antje Laases Gosliga

F, #25034, b. 1750

Parents

Biography

Antje Laases Gosliga was born in 1750 in Schillaart.
Antje Laases Gosliga has reference number 25462.
Last Edited11 October 2021

Jan Laases Gosliga

M, #25035, b. 1737

Parents

Biography

Jan Laases Gosliga was born in 1737 in IJsbrechtum.
Jan Laases Gosliga has reference number 25463.
Last Edited11 October 2021

Bokje Laases Gosliga

F, #25036, b. 1741

Parents

Biography

Bokje Laases Gosliga was born in 1741 in IJsbrechtum.
Bokje Laases Gosliga has reference number 25464.
Last Edited11 October 2021

Akke Idzes Reenstra

F, #25037

Biography

Sijbe Laases Gosliga and Akke Idzes Reenstra were married on 3 January 1768 in IJsbrechtum.
Akke Idzes Reenstra has reference number 25465.
Last Edited11 October 2021

Toesijn (Toussaint) van den Berg (van der Bergh)

M, #25038

Biography

Toesijn (Toussaint) van den Berg (van der Bergh) was born in Oupey, Belgie. He and Jetske Dirks were married in 1681 in Sneek.
Toesijn (Toussaint) van den Berg (van der Bergh) has reference number 25466. Toesijn (Toussaint) van den Berg (van der Bergh) was a mr. hoedenmaker te Sneek.
Last Edited11 October 2021

Jetske Dirks

F, #25039

Biography

Toesijn (Toussaint) van den Berg (van der Bergh) and Jetske Dirks were married in 1681 in Sneek.
Jetske Dirks has reference number 25467.
Last Edited11 October 2021

Itske Jacobs Hiemstra

F, #25040

Family: Jan IJsbrands van Gosliga (b. 1802)

SonJacob van Gosliga (b. 17 May 1833)

Biography

Itske Jacobs Hiemstra has reference number 25468.
Last Edited11 October 2021

Pier Johannes Gosliga

M, #25041, b. 1773, d. 1833

Parents

FatherJohannes Piers Gosliga (b. 2 May 1734, d. 21 October 1782)
MotherAukje Sjoerds Meinsma

Family: Aafke Gaukes Suringar

DaughterSietske Piers Gosliga (b. 1793)
DaughterAukjen Piers Gosliga+ (b. 17 April 1798, d. 28 May 1822)
SonJohannes Piers Gosliga (b. 1800)
SonPyter Piers Gosliga (b. 1805)
DaughterWiltje Piers Gosliga (b. 1807)
DaughterTjerkje Piers Gosliga (b. 1808)
SonLaas Piers Gosliga (b. 1810)

Biography

Pier Johannes Gosliga was born in 1773. He and Aafke Gaukes Suringar were married in 1794. Pier Johannes Gosliga died in 1833 at age ~60.
Jorwerd, deel 1 folio 81
Gosliga, Pier Johannes, Beers 3
Kinderen:
Zijtske 18, Aukje 15, Johannes 10, Pyter 6, Wiltje 4, Tjerkje 3, Laas 1.
Pier Johannes Gosliga has reference number 25469.
Last Edited11 October 2021

Aafke Gaukes Suringar

F, #25042

Family: Pier Johannes Gosliga (b. 1773, d. 1833)

DaughterSietske Piers Gosliga (b. 1793)
DaughterAukjen Piers Gosliga+ (b. 17 April 1798, d. 28 May 1822)
SonJohannes Piers Gosliga (b. 1800)
SonPyter Piers Gosliga (b. 1805)
DaughterWiltje Piers Gosliga (b. 1807)
DaughterTjerkje Piers Gosliga (b. 1808)
SonLaas Piers Gosliga (b. 1810)

Biography

Pier Johannes Gosliga and Aafke Gaukes Suringar were married in 1794.
Aafke Gaukes Suringar has reference number 25470.
Last Edited11 October 2021

Aukjen Piers Gosliga

F, #25043, b. 17 April 1798, d. 28 May 1822

Parents

FatherPier Johannes Gosliga (b. 1773, d. 1833)
MotherAafke Gaukes Suringar

Family: Meinte Yntes Kingma (b. 1799, d. 1870)

SonJan Meintes Kingma (b. 10 November 1821)

Biography

Aukjen Piers Gosliga was born on 17 April 1798 in Jorwerd. She died on 28 May 1822 at age 24 in Baarderadeel.
Aukjen Piers Gosliga has reference number 25471.
Last Edited11 October 2021

Meinte Yntes Kingma

M, #25044, b. 1799, d. 1870

Parents

FatherYnte Jans Kingma (b. 1771, d. 1810)
MotherAkke Meintes Meinsma

Family: Aukjen Piers Gosliga (b. 17 April 1798, d. 28 May 1822)

SonJan Meintes Kingma (b. 10 November 1821)

Biography

Meinte Yntes Kingma was born in 1799. He died in 1870 at age ~71.
Meinte Yntes Kingma has reference number 25472.
Last Edited11 October 2021

Jan Meintes Kingma

M, #25045, b. 10 November 1821

Parents

FatherMeinte Yntes Kingma (b. 1799, d. 1870)
MotherAukjen Piers Gosliga (b. 17 April 1798, d. 28 May 1822)

Biography

Jan Meintes Kingma was born on 10 November 1821.
Jan Meintes Kingma has reference number 25473.
Last Edited11 October 2021

Ynte Jans Kingma

M, #25046, b. 1771, d. 1810

Parents

FatherJan Pals Kingma (b. 1737, d. 1805)
MotherTytje Yntes Kingma

Family: Akke Meintes Meinsma

DaughterJetske Yntes Kingma+ (b. 1794, d. 1864)
SonJan Yntes Kingma (b. 1797, d. 1820)
SonMeinte Yntes Kingma+ (b. 1799, d. 1870)

Biography

Ynte Jans Kingma was born in 1771. He died in 1810 at age ~39.
Ynte Jans Kingma has reference number 25474.
Last Edited11 October 2021

Akke Meintes Meinsma

F, #25047

Family: Ynte Jans Kingma (b. 1771, d. 1810)

DaughterJetske Yntes Kingma+ (b. 1794, d. 1864)
SonJan Yntes Kingma (b. 1797, d. 1820)
SonMeinte Yntes Kingma+ (b. 1799, d. 1870)

Biography

Akke Meintes Meinsma has reference number 25475.
Last Edited11 October 2021

Jetske Yntes Kingma

F, #25048, b. 1794, d. 1864

Parents

FatherYnte Jans Kingma (b. 1771, d. 1810)
MotherAkke Meintes Meinsma

Biography

Jetske Yntes Kingma was born in 1794. Jan Tijsses Tijsma and Jetske Yntes Kingma were married. She died in 1864 at age ~70.
Jetske Yntes Kingma has reference number 25476.
Last Edited11 October 2021

Jan Yntes Kingma

M, #25049, b. 1797, d. 1820

Parents

FatherYnte Jans Kingma (b. 1771, d. 1810)
MotherAkke Meintes Meinsma

Biography

Jan Yntes Kingma was born in 1797. He died in 1820 at age ~23.
Jan Yntes Kingma has reference number 25477.
Last Edited11 October 2021

Jan Pals Kingma

M, #25050, b. 1737, d. 1805

Parents

FatherPals Jans Kingma (b. 1714, d. 1778)
MotherGeertje Feikes

Family: Tytje Yntes Kingma

SonYnte Jans Kingma+ (b. 1771, d. 1810)

Biography

Jan Pals Kingma was born in 1737. He died in 1805 at age ~68.
Last Edited11 October 2021