Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 1,039

Rykele Cornelis Prose

M, #25951

Parents

FatherCornelis Baukes Algera (b. 1664)
MotherAntje Rykeles Prose (b. 1672)

Family: Aaltje Freerks

DaughterGrietje Rykles
DaughterTrijntje Rykeles Prosé+ (b. 1729, d. 14 February 1815)

Biography

Rykele Cornelis Prose and Aaltje Freerks were married in 1731.
Rykele Cornelis Prose has reference number 26404.
Last Edited11 October 2021

Aaltje Freerks

F, #25952

Family: Rykele Cornelis Prose

DaughterGrietje Rykles
DaughterTrijntje Rykeles Prosé+ (b. 1729, d. 14 February 1815)

Biography

Rykele Cornelis Prose and Aaltje Freerks were married in 1731.
Aaltje Freerks has reference number 26405.
Last Edited11 October 2021

Bauke Halbes Algera

M, #25953, b. 1610, d. 1675

Parents

FatherHalbe Wytses Algera (b. about 1560)
MotherJets Piers

Family: Sipkje Cornelis (b. 1638)

DaughterAntje Baukes (b. 1662)
SonCornelis Baukes Algera+ (b. 1664)
DaughterTrijntje Baukes (b. 1666)
SonJansen Baukes (b. 1666)

Biography

Bauke Halbes Algera was born in 1610 in Suawoude. He and Sipkje Cornelis were married on 8 May 1659 in Suawoude. Bauke Halbes Algera died in 1675 at age ~65 in Suawoude.
Genealogie It Algera-Algra skaei 1425-1955 fan R.S. Roarda.:Kerkvoogd te Suawoude. In 1640 wordt hij genoemd als eigenaar / gebruiker van de helft van Algera-Sate, de andere helft behoort toe aan zijn zwager Evert of Ipe Hauwerts. Blz.47/48 Suawoude, genaamd Kanaan van P.Datema.

Op 11-4-1658 belijdenis gedaan van de wedn.Baucke Halbes.

GEN 900, 901, 902 Nieuwland : Bauke Halbes (zoon van Halbe Wijtses Algera en Jetske Piers) boer 1640 met IJpe Hauwerts eig./gebr. Tietjerk 29; 1670 Suawoude 3; overleden voor 1675; trouwde 1 Antje Jacobs, weduwe van Wisse Wiegers; trouwde 2 Suawoude 8-5-1659 Sipkje Cornelis (beiden van Suawoude) belijdenis Suawoude
11-4-1658; SMA P2 622,630; TIE M3 343 (invent.6-2-1650); kinderen :ex1 4 kinderen, w.o. Wisse, Jetske en Halbe(ged.Suawoude 20-5-1649), ex2 6 kinderen, ged. Suawoude: Cornelis 25-12-1659, Antje 13-1-1661, Antje 16-2-1662, Cornelis 13-11-1664, Jantsen en Trijntje 13-4-1666.

Overleden vóór 20-11-1675.
Bauke Halbes Algera has reference number 26406.
Last Edited11 October 2021

Rykele Johannes Prose

M, #25954, b. 1764, d. 6 March 1816

Parents

FatherJohannes Geerts (b. 19 October 1749, d. 1808)
MotherTrijntje Rykeles Prosé (b. 1729, d. 14 February 1815)

Biography

Rykele Johannes Prose was born in 1764 in Bergum. He died on 6 March 1816 at age ~52.
Rykele Johannes Prose has reference number 26407.
Last Edited11 October 2021

Roelof Johannes Prosé

M, #25955, b. 30 June 1768, d. 30 October 1846

Parents

FatherJohannes Geerts (b. 19 October 1749, d. 1808)
MotherTrijntje Rykeles Prosé (b. 1729, d. 14 February 1815)

Biography

Roelof Johannes Prosé was born on 30 June 1768 in Bergum. He died on 30 October 1846 at age 78.
Roelof Johannes Prosé has reference number 26408. Roelof Johannes Prosé was a Schipper.
Last Edited11 October 2021

Antje Ebeles

F, #25956

Biography

Antje Ebeles was born in Harlingen.
Antje Ebeles has reference number 26409.
Last Edited11 October 2021

Cornelis Baukes Algera

M, #25957, b. 1664

Parents

FatherBauke Halbes Algera (b. 1610, d. 1675)
MotherSipkje Cornelis (b. 1638)

Family: Antje Rykeles Prose (b. 1672)

SonRykele Cornelis Prose+
DaughterTietje Cornelis Prose+ (b. 1695)
SonBauke Cornelis Prose (b. 1701)
SonRickle Cornelis Prose (b. 1705)
SonAnne Cornelis Prose (b. 1708)

Biography

Cornelis Baukes Algera was born in 1664. He and Antje Rykeles Prose were married in 1694.
Cornelis Baukes Algera has reference number 26410.
Last Edited11 October 2021

Antje Rykeles Prose

F, #25958, b. 1672

Parents

FatherRykele Dirks Prose (d. before 1691)
MotherTzietz Jurcks (b. 1638, d. 1715)

Biography

Antje Rykeles Prose was born in 1672 in Hardegarijp. Cornelis Baukes Algera and Antje Rykeles Prose were married in 1694.
Antje Rykeles Prose has reference number 26411.
Last Edited11 October 2021

Rykele Dirks Prose

M, #25959, d. before 1691

Family: Tzietz Jurcks (b. 1638, d. 1715)

DaughterAaltje Rykeles Prose (b. 1663)
DaughterKintje Rykeles Prose (b. 1666)
SonGeert Rykeles Prose (b. 1670)
DaughterAntje Rykeles Prose+ (b. 1672)
SonDirk Rykeles Prose (b. 1677, d. between 1728 and 1736)
SonJurk Rykeles Prose (b. 1682)

Biography

Rykele Dirks Prose and Tzietz Jurcks were married in 1662 in Rijperkerk. Rykele Dirks Prose died before 1691 in Hardegarijp.
Ook stamvader van ""van der Veen""
Woont na huwelijk te Hardegarijp.

Lidmaat te Hardegarijp na belijdenis op 28-7-1664;diaken aldaar 1681/1683.

TIE-98-112 d.d.19-2-1694:Harmanus Jeltema,Pastor te Rijperkerk/Hardegarijp tekent op 13-5-1681 een schuldbekentenis van 15 car.gld.aan de diaconie van Hardegarijp;het werd hem ter hand gesteld door diaken Rykle Dirks.

- Aaltje Rykeles, gedoopt te Hardegarijp op 16 augustus 1663.

Aaltje is getrouwd in het jaar 1691 met Pope Minnerts.

- Kintje Rykeles, gedoopt te Hardegarijp op 30 september 1666, overleden te Oenkerk rond 1750.

Kintje is getrouwd te Oenkerk in het jaar 1688 met Lieuwe Ymes.

- Geert Rykeles, gedoopt te Hardegarijp op 13 februari 1670.

- Antje Rykeles, gedoopt te Hardegarijp op 4 februari 1672.

Antje is in ondertrouw gegaan te Rijperkerk/Hardegarijp op 6 mei 1694 met Cornelis Bauckes, afkomstig uit Bergum in 1694.

- Dirk Rykeles, gedoopt te Hardegarijp op 3 januari 1675, overleden aldaar voor 1677.

- Dirk Rykeles, gedoopt te Hardegarijp op 26 augustus 1677, zie 216.

- Jurk Rykeles, gedoopt te Hardegarijp op 29 oktober 1682.

Jurk is getrouwd te Hardegarijp op 24 mei 1706 met Lolkje Sybrens, afkomstig uit Lekkum in 1706.
Rykele Dirks Prose has reference number 26412.
Last Edited11 October 2021

Tzietz Jurcks

F, #25960, b. 1638, d. 1715

Parents

Family: Rykele Dirks Prose (d. before 1691)

DaughterAaltje Rykeles Prose (b. 1663)
DaughterKintje Rykeles Prose (b. 1666)
SonGeert Rykeles Prose (b. 1670)
DaughterAntje Rykeles Prose+ (b. 1672)
SonDirk Rykeles Prose (b. 1677, d. between 1728 and 1736)
SonJurk Rykeles Prose (b. 1682)

Biography

Tzietz Jurcks was born in 1638 in Garijp. Rykele Dirks Prose and Tzietz Jurcks were married in 1662 in Rijperkerk. She died in 1715 at age ~77 in Hardegarijp.
Lidmaat te Hardegarijp na belijdenis op 13-5-1664.

Zij hertrouwde op 3-3-1691 te Hardegarijp met Harke Jans,schoolmeester aldaar.
Tzietz Jurcks has reference number 26413.
Last Edited11 October 2021

Tietje Cornelis Prose

F, #25961, b. 1695

Parents

FatherCornelis Baukes Algera (b. 1664)
MotherAntje Rykeles Prose (b. 1672)

Family: Andries Lieppes

SonKornelis Andries+ (b. 1726)

Biography

Tietje Cornelis Prose was born in 1695.
Tietje Cornelis Prose has reference number 26414.
Last Edited11 October 2021

Andries Lieppes

M, #25962

Family: Tietje Cornelis Prose (b. 1695)

SonKornelis Andries+ (b. 1726)

Biography

Andries Lieppes has reference number 26415.
Last Edited11 October 2021

Antje Jacobs

F, #25963

Biography

Antje Jacobs has reference number 26416.
Last Edited11 October 2021

Trijntje Rykeles Prosé

F, #25964, b. 1729, d. 14 February 1815

Parents

Family 1: Kornelis Andries (b. 1726)

DaughterAaltje Cornelis Pruik+ (b. 1754, d. 2 March 1837)
DaughterAntje Cornelis Pruik (b. 1758)

Family 2: Johannes Geerts (b. 19 October 1749, d. 1808)

SonRykele Johannes Prose (b. 1764, d. 6 March 1816)
SonRoelof Johannes Prosé (b. 30 June 1768, d. 30 October 1846)

Biography

Trijntje Rykeles Prosé was born in 1729. Kornelis Andries and Trijntje Rykeles Prosé were married in 1752. Johannes Geerts and Trijntje Rykeles Prosé were married about 1763. She died on 14 February 1815 at age ~86.
Trijntje Rykeles Prosé has reference number 26417.
Last Edited11 October 2021

Janke Alberts

F, #25965

Family: Cornelis Jans

DaughterSipkje Cornelis+ (b. 1638)

Biography

Janke Alberts has reference number 26418.
Last Edited11 October 2021

Antje Rykeles

F, #25966

Biography

Antje Rykeles has reference number 26419.
Last Edited11 October 2021

Halbe Wytses Algera

M, #25967, b. about 1560

Parents

Family 2: Jets Piers

SonBauke Halbes Algera+ (b. 1610, d. 1675)

Biography

Halbe Wytses Algera was born about 1560. He and Sely Symens were married.
Halbe Wytses Algera has reference number 26420.
Last Edited11 October 2021

Jets Piers

F, #25968

Family: Halbe Wytses Algera (b. about 1560)

SonBauke Halbes Algera+ (b. 1610, d. 1675)

Biography

Jets Piers has reference number 26421.
Last Edited11 October 2021

Wytse Halbes Algera

M, #25969

Parents

Family: Trijn Rommerts

SonHalbe Wytses Algera+ (b. about 1560)

Biography

Wytse Halbes Algera has reference number 26422.
Last Edited11 October 2021

Trijn Rommerts

F, #25970

Family: Wytse Halbes Algera

SonHalbe Wytses Algera+ (b. about 1560)

Biography

Trijn Rommerts has reference number 26423.
Last Edited11 October 2021

Halbe Gielts Algera

M, #25971

Parents

Biography

Halbe Gielts Algera has reference number 26424.
Last Edited11 October 2021

Gielt Edsesz Algera

M, #25972

Parents

Biography

Gielt Edsesz Algera has reference number 26425.
Last Edited11 October 2021

Edze Gielts

M, #25973

Biography

Edze Gielts has reference number 26426.
Last Edited11 October 2021

Antje Baukes

F, #25974, b. 1662

Parents

FatherBauke Halbes Algera (b. 1610, d. 1675)
MotherSipkje Cornelis (b. 1638)

Biography

Antje Baukes was born in 1662 in Suawoude.
Antje Baukes has reference number 26427.
Last Edited11 October 2021

Jansen Baukes

M, #25975, b. 1666

Parents

FatherBauke Halbes Algera (b. 1610, d. 1675)
MotherSipkje Cornelis (b. 1638)

Biography

Jansen Baukes was born in 1666 in Suawoude.
Jansen Baukes has reference number 26428.
Last Edited11 October 2021