Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 1,256

Dieuwke Koopmans

F, #31376

Parents

Family: Sibbele Stoffels Boersma (b. 1852)

SonStoffel Sibbles Boersma (b. 1879)

Biography

Sibbele Stoffels Boersma and Dieuwke Koopmans were married.
Last Edited11 October 2021

Foeke Nannes Koopmans

M, #31377

Parents

FatherNanne Jans Koopmans (b. 1783, d. 1846)
MotherSjoukjen Hielkes Tromp
Last Edited11 October 2021

Stoffel Sibbles Boersma

M, #31378, b. 1879

Parents

Biography

Stoffel Sibbles Boersma was born in 1879.
Last Edited11 October 2021

Cornelis Stoffels Boersma

M, #31379

Parents

FatherStoffel Tittes Boersma (b. 13 April 1822, d. 4 September 1889)
FatherUilkjen Wiebes Steginga (b. 7 August 1824)

Biography

Cornelis Stoffels Boersma and Dieuwke Stoffelsma were married.
Last Edited11 October 2021

Dieuwke Stoffelsma

F, #31380

Parents

Biography

Cornelis Stoffels Boersma and Dieuwke Stoffelsma were married.
Last Edited11 October 2021

Catharina Jolles Meinesz

F, #31381, b. 23 July 1831

Parents

FatherJolle Jelles Meinesz (b. 1799, d. 27 April 1851)
MotherDieuwke Douwes Feenstra

Biography

Catharina Jolles Meinesz was born on 23 July 1831 in Hemelum Oldeferd. Uilke Bockes Stoffelsma and Catharina Jolles Meinesz were married on 8 May 1859 in Hemelum Oldeferd.
Catharina Jolles Meinesz has reference number 14432.
Last Edited11 October 2021

Stoffel Cornelis Boersma

M, #31382, b. 1887

Parents

Biography

Stoffel Cornelis Boersma was born in 1887.
Last Edited11 October 2021

Stoffel Stoffels Boersma

M, #31383, b. 1842

Parents

FatherStoffel Sibbeles Boersma (b. 20 April 1817)
MotherTeetske Stoffels Stoffelsma (b. 11 August 1817, d. 7 July 1876)

Biography

Stoffel Stoffels Boersma was born in 1842.
Last Edited11 October 2021

Herke Jans van Rijs

M, #31385

Parents

FatherJan Herkes van Rijs (b. 14 August 1826, d. 27 March 1866)
MotherJanke Rommerts van Dijk (b. 10 April 1826, d. 26 March 1899)

Family: Antje op de Hoek

DaughterJanke Herkes van Rijs+ (b. 1886, d. 1968)
Last Edited11 October 2021

Antje op de Hoek

F, #31386

Parents

FatherStoffel Tittes op de Hoek (b. 1800, d. 10 December 1872)
MotherGrietje Thees Aukema (b. 1822)

Family: Herke Jans van Rijs

DaughterJanke Herkes van Rijs+ (b. 1886, d. 1968)
Last Edited11 October 2021

Jan Herkes van Rijs

M, #31387, b. 14 August 1826, d. 27 March 1866

Parents

FatherHerke Jans van Rijs (b. 27 October 1765, d. 5 April 1838)
MotherTryntje Lieuwes Bouwstra (b. 7 September 1799, d. 6 August 1878)

Family: Janke Rommerts van Dijk (b. 10 April 1826, d. 26 March 1899)

SonHerke Jans van Rijs+
DaughterAntje van Rijs (b. 11 August 1854)
DaughterAnna Jans van Rijs+ (b. 19 May 1861)

Biography

Jan Herkes van Rijs was born on 14 August 1826 in Hemelum. He was born on 14 August 1826. He and Janke Rommerts van Dijk were married on 4 October 1849 in Hemelum Oldeferd. Jan Herkes van Rijs died on 27 March 1866 at age 39 in Hemelum.
Jan Herkes van Rijs has reference number 18330.
Last Edited11 October 2021

Janke Rommerts van Dijk

F, #31388, b. 10 April 1826, d. 26 March 1899

Parents

FatherRommert Passchiers van Dijk (b. 7 April 1802, d. 28 April 1876)
MotherAn Romkes Zijlstra (b. 14 July 1803, d. 24 January 1830)

Family: Jan Herkes van Rijs (b. 14 August 1826, d. 27 March 1866)

SonHerke Jans van Rijs+
DaughterAntje van Rijs (b. 11 August 1854)
DaughterAnna Jans van Rijs+ (b. 19 May 1861)

Biography

Janke Rommerts van Dijk was born on 10 April 1826 in Warns. She was born on 10 April 1826. Jan Herkes van Rijs and Janke Rommerts van Dijk were married on 4 October 1849 in Hemelum Oldeferd. She died on 26 March 1899 at age 72 in Hemelum.
Janke Rommerts van Dijk has reference number 18329.
Last Edited11 October 2021

Swaantje Klazes Soetinga

F, #31389

Parents

Family: Thee Aukes Aukema (b. 1781)

DaughterGrietje Thees Aukema+ (b. 1822)
Last Edited11 October 2021

Jeltje Douwes Douma

F, #31390

Biography

Anne Andries Poldersma and Jeltje Douwes Douma were married.
Last Edited11 October 2021

Klaas Jans Soetinga

M, #31391
Last Edited11 October 2021

Willem Jans van de Wetering

M, #31393

Parents

Last Edited11 October 2021

Rinske Jeens Donker

F, #31394

Parents

FatherJeen Jochems Donker (d. 3 September 1826)
MotherTrijntje Johannes
Last Edited11 October 2021

Jan Gerrits van de Wetering

M, #31395
Last Edited11 October 2021

Marrigjen Egberts Jonker

F, #31396
Last Edited11 October 2021

Jeen Jochems Donker

M, #31397, d. 3 September 1826

Biography

Jeen Jochems Donker died on 3 September 1826 in Lemmer.
Last Edited11 October 2021

Trijntje Johannes

F, #31398

Family: Jeen Jochems Donker (d. 3 September 1826)

DaughterTrijntje Jeens Donker+
DaughterRinske Jeens Donker+
Last Edited11 October 2021

Geesjen Rinkes Rinkema

F, #31399, b. 1778

Parents

Biography

Geesjen Rinkes Rinkema was born in 1778.
Last Edited11 October 2021

Gooitsken Rinkes Rinkema

F, #31400, b. 1781

Parents

Biography

Gooitsken Rinkes Rinkema was born in 1781.
Last Edited11 October 2021