Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 254

Hanna Hantjes Haitjema

F, #6326, b. 20 March 1853

Parents

FatherHantje Tjeerds Haitjema (b. 1799, d. 16 May 1882)
MotherAn Haaities Visser (b. 9 March 1807, d. 3 April 1862)

Biography

Hanna Hantjes Haitjema was born on 20 March 1853 in Gaasterland. Anne van der Feer and Hanna Hantjes Haitjema were married on 8 May 1885 in Hemelum Oldeferd.
Hanna Hantjes Haitjema has reference number 6395.
Last Edited11 October 2021

Tjeerd Haaitjes Haaitjema

M, #6327, b. 1777, d. 16 May 1847

Parents

FatherHaitse Haantjes Haitjema (b. 10 June 1736, d. 4 March 1781)
MotherGatske Klazes de Vries (b. 7 July 1743, d. 14 February 1838)

Family: Sibbeltje Hinnes Hinnema (b. 1778, d. 26 July 1846)

SonHantje Tjeerds Haitjema+ (b. 1799, d. 16 May 1882)
SonHinne Tjeerds Haitjema+ (b. 9 May 1803, d. 10 October 1828)
SonHaitje Tjeerds Haitjema+ (b. 15 May 1805, d. 30 December 1890)
SonJacob Tjeerds Haitjema (b. 1807, d. 18 December 1825)
SonJan Tjeerds Haitjema+ (b. 1809, d. 6 May 1878)
SonRinke Tjeerds Haitjema (b. 24 April 1814)
DaughterGatske Tjeerds Haitjema+ (b. 15 January 1816, d. 1 January 1894)

Biography

Tjeerd Haaitjes Haaitjema was born in 1777 in Balk. He died on 16 May 1847 at age ~70 in Sloten.
Hinnema, Sibbeltje Hinnes, Balk

k. Haaitie 12, Hinne 8, Haantie 6, Jacob 4, Jan 2

N.B. Zie: Tjeerd Haaities / Haaitiema (Haitjema)

Mairie Balk, deel 2, fol. 93v

Memorie van aangaaf van Tjeerd Haitjes Haitjema overleden te Balk den 16 Mei 1847
De ondergetekenden Haitje Tjeerds Haitjema Visser te Balk, Hantje Tjeerds Haitjema landbouwer te Wijckel, Jan Tjeerds Haitjema visser te Sloten, Gatske Tjeerds Haitjema, echtgenoote van en gesterkt met Obe Haitjes Visser visser echtelieden te Balk, Grietje Romkes Sijmensma, vroeger weduwe van Hinne Tjeerds Haitjema landbouwerse wonende te SintNicolaasga, in hoedanigheid van moeder en wettige voogdes over Romke en Sibbeltje, hare minderjarige kinderen bij haar door haren genoemde echtgenoot in echte verwekt, thans echtgenoote en gesterkt met Obe Meines Smid landbouwer te SintNicolaasga, den haar toegevoegden medevoogd Tjeerd Hinnes Haitjema tapper te Kippenburg onder Nieuwemirdum en Wijbrig Hinnes Haitjema echtgenoote van en gesterkt met Jan Jacobs Sijmensma werkman echtelieden te Harich, kiezende woonstede ten huize van eerstgenoemde te Balk gemerkt met nummer 37 te balk.
Verklaren: dat Tjeerd Haitjes Haitjema in leven visser gewoond hebbende te Balk aldaar op den zestienden Mei achttienhonderd zevenenveertig is overleden: dat de overledene geen testament heeft gemaakt: dat erfgenamen zijn geworden volgens de wet de aangevers, Haitje, Hantje, Jan, en Gatske Tjeedrs Haitjema kinderen van de overledene ieder voor een vijfde en bovengenoemde Tjeerd, Wijbrig, Romke en Sibbeltje Hinnes Haitjema kindskinderen van de overledene vertegenwoordigende hunnen vader Hinne Tjeerds Haitjema zoon van de overledene, ieder voor een twintigste gedeelte, dat tengevolge het gemelde overlijden geen fidei commis vervallen noch vruchtgebruik is overgegaan en dat de nalatenschap, die niet dan onder voorrecht van boedelbeschrijving zal worden aanvaard, behoort de helft is vastigheid bekend in de kadastrale ligger van de Gemeente Balk in Sectie A onder nummer tweehonders zesennegentig huis en erf groot in het geheel drie roeden.
Gedaan te Balk den 30 juli 1847
H.T.Haitjema
O.M.Smid
Grittje Romkes Simensma
Tjeerd H Haitjema
J.J.Siemensma
Wiebrig H.Haitjema
Hantje T.Haitjema
G.T.Haitjema
O.M.Visser
J.T.Haitjema.
Tjeerd Haitjes Haitjema nam op 31 12 1811 de naam van
Haitjema aan. Hij had toen 5 kinderen t.w. Haaitie oud
twaalf jaaren, Hinne oud agt jaaren, Haantie oud zes jaaren,
Jacob oud vier jaaren en Jan oud twee jaaren.
Gehuwd met
305 Sibbeltje Hinnes Hinnema, geboren 1779 te Balk, gedoopt 1801 te Balk, overleden op 26 07 1846 te Balk.
Tjeerd Haaitjes Haaitjema has reference number 6396. Tjeerd Haaitjes Haaitjema was a Pastor mennonites church.
Last Edited11 October 2021

Sibbeltje Hinnes Hinnema

F, #6328, b. 1778, d. 26 July 1846

Parents

FatherHinne Heerts Visser (b. 1738, d. 28 September 1807)
MotherTettje Aukes (b. 1746, d. 3 May 1806)

Family: Tjeerd Haaitjes Haaitjema (b. 1777, d. 16 May 1847)

SonHantje Tjeerds Haitjema+ (b. 1799, d. 16 May 1882)
SonHinne Tjeerds Haitjema+ (b. 9 May 1803, d. 10 October 1828)
SonHaitje Tjeerds Haitjema+ (b. 15 May 1805, d. 30 December 1890)
SonJacob Tjeerds Haitjema (b. 1807, d. 18 December 1825)
SonJan Tjeerds Haitjema+ (b. 1809, d. 6 May 1878)
SonRinke Tjeerds Haitjema (b. 24 April 1814)
DaughterGatske Tjeerds Haitjema+ (b. 15 January 1816, d. 1 January 1894)

Biography

Sibbeltje Hinnes Hinnema was born in 1778 in Gaasterland. She died on 26 July 1846 at age ~68 in Gaasterland.
Sibbeltje Hinnes Hinnema has reference number 6397.
Last Edited11 October 2021

Hinne Tjeerds Haitjema

M, #6329, b. 9 May 1803, d. 10 October 1828

Parents

FatherTjeerd Haaitjes Haaitjema (b. 1777, d. 16 May 1847)
MotherSibbeltje Hinnes Hinnema (b. 1778, d. 26 July 1846)

Family: Grietje Romkes (Visscher) Symensma (b. 23 November 1798, d. August 1854)

SonTjeerd Hinnes Haitjema+ (b. 18 February 1822, d. 14 July 1878)
DaughterWybrig Hinnes Haitjema+ (b. 3 April 1824, d. 19 April 1910)
SonRomke Hinnes (Haitjema) (Bourke) ("Romke Hinzes Haitzema") Hygema+ (b. 25 December 1826, d. 17 October 1875)
DaughterSibbeltje Hinnes Haitjema+ (b. 6 February 1829, d. 15 November 1908)

Biography

Hinne Tjeerds Haitjema was born on 9 May 1803 in Balk. He and Grietje Romkes (Visscher) Symensma were married on 24 May 1821 in Gaasterland. Hinne Tjeerds Haitjema died on 10 October 1828 at age 25 in Balk.
Hinne Tjeerds Haitjema has reference number 6398. Hinne Tjeerds Haitjema was a visser.
Last Edited11 October 2021

Haitje Tjeerds Haitjema

M, #6330, b. 15 May 1805, d. 30 December 1890

Parents

FatherTjeerd Haaitjes Haaitjema (b. 1777, d. 16 May 1847)
MotherSibbeltje Hinnes Hinnema (b. 1778, d. 26 July 1846)

Family 1: Tjiets Rinkes Smid (b. 2 January 1793, d. 16 March 1827)

SonRinke Haitjes Haitjema+ (b. 6 March 1824, d. 20 January 1892)
DaughterJanke Haitjes Haitjema (b. 14 January 1827, d. 3 February 1827)
SonTjeerd Haitjes Haitjema+ (b. 17 October 1832, d. 1887)

Family 2: Grietie Meines Smid (b. 1806, d. 28 December 1875)

DaughterSibbeltje Haitjes Haitjema (b. 1 September 1842)

Biography

Haitje Tjeerds Haitjema was born on 15 May 1805 in Balk. He and Tjiets Rinkes Smid were married on 6 June 1822 in Gaasterland. Haitje Tjeerds Haitjema and Akke Johannes Smid were married on 20 January 1833 in Gaasterland. Haitje Tjeerds Haitjema and Grietie Meines Smid were married on 22 December 1841 in Gaasterland. Haitje Tjeerds Haitjema died on 30 December 1890 at age 85 in Wyckel.
Haitje Tjeerds Haitjema has reference number 6399. Haitje Tjeerds Haitjema was a fisherman at Balk.
Last Edited11 October 2021

Jacob Tjeerds Haitjema

M, #6331, b. 1807, d. 18 December 1825

Parents

FatherTjeerd Haaitjes Haaitjema (b. 1777, d. 16 May 1847)
MotherSibbeltje Hinnes Hinnema (b. 1778, d. 26 July 1846)

Biography

Jacob Tjeerds Haitjema was born in 1807 in Balk. He died on 18 December 1825 at age ~18 in Gaasterland.
Jacob Tjeerds Haitjema has reference number 6400.
Last Edited11 October 2021

Jan Tjeerds Haitjema

M, #6332, b. 1809, d. 6 May 1878

Parents

FatherTjeerd Haaitjes Haaitjema (b. 1777, d. 16 May 1847)
MotherSibbeltje Hinnes Hinnema (b. 1778, d. 26 July 1846)

Family: Tettie Haaites Visser (b. 29 August 1815, d. 18 September 1839)

DaughterJacobjen Jans Haitjema (b. 6 September 1839, d. 20 November 1840)

Biography

Jan Tjeerds Haitjema was born in 1809 in Balk. He and Tettie Haaites Visser were married on 11 March 1838 in Gaasterland. Jan Tjeerds Haitjema died on 6 May 1878 at age ~69 in Sloten.
Jan Tjeerds Haitjema has reference number 6401.
Last Edited11 October 2021

Haitse Haantjes Haitjema

M, #6333, b. 10 June 1736, d. 4 March 1781

Parents

FatherHarntje Haytses (b. 1703, d. about 1752)
MotherMaaike Jans

Family: Gatske Klazes de Vries (b. 7 July 1743, d. 14 February 1838)

DaughterMeike Haaitjes Haitjema (b. 7 March 1764)
SonHantje Haytjes Visser+ (b. 13 August 1766, d. 21 September 1804)
SonKlaas Haaitjes (Haitjema) Visser+ (b. 1768, d. 22 September 1826)
SonJan Haaitjes Haitjema+ (b. 1772)
SonTjeerd Haaitjes Haaitjema+ (b. 1777, d. 16 May 1847)
DaughterGretske Haaitjes de Vries (b. 1778, d. 18 February 1846)

Biography

Haitse Haantjes Haitjema was born on 10 June 1736. He was born in 1739 in Gaastmeer. He died on 4 March 1781 at age 44. He died on 4 March 1781 at age 44.
Haitse Haantjes Haitjema has reference number 6402. He was baptized on 10 June 1736.
Last Edited11 October 2021

Gatske Klazes de Vries

F, #6334, b. 7 July 1743, d. 14 February 1838

Parents

Family: Haitse Haantjes Haitjema (b. 10 June 1736, d. 4 March 1781)

DaughterMeike Haaitjes Haitjema (b. 7 March 1764)
SonHantje Haytjes Visser+ (b. 13 August 1766, d. 21 September 1804)
SonKlaas Haaitjes (Haitjema) Visser+ (b. 1768, d. 22 September 1826)
SonJan Haaitjes Haitjema+ (b. 1772)
SonTjeerd Haaitjes Haaitjema+ (b. 1777, d. 16 May 1847)
DaughterGretske Haaitjes de Vries (b. 1778, d. 18 February 1846)

Biography

Gatske Klazes de Vries was born on 7 July 1743 in Goenga, Gauw. She was born on 7 July 1743 in Goenga. Pieter Jans and Gatske Klazes de Vries were married on 12 June 1785 in Hervormde gemeente Balk. She died on 14 February 1838 at age 94.
Gatske Klazes de Vries has reference number 6403.
Last Edited11 October 2021

Klaas Haaitjes (Haitjema) Visser

M, #6335, b. 1768, d. 22 September 1826

Parents

FatherHaitse Haantjes Haitjema (b. 10 June 1736, d. 4 March 1781)
MotherGatske Klazes de Vries (b. 7 July 1743, d. 14 February 1838)

Family: Antie Ruurds Symensma (b. 1768, d. 4 March 1816)

DaughterGatske Klazes Visser+ (b. 1791, d. 7 March 1859)
SonHaaitie Klazes Visser (b. 1793)
SonRuurd Klazes Visser+ (b. 24 August 1799, d. 5 July 1873)
DaughterGrietie Klazes Visser (b. 1802, d. 9 February 1867)
SonLieuwe Klazes Visser+ (b. 1804, d. 13 October 1872)

Biography

Klaas Haaitjes (Haitjema) Visser was born in 1768 in Balk. He was born in 1768. He and Antie Ruurds Symensma were married on 14 February 1790 in Balk. Klaas Haaitjes (Haitjema) Visser died on 22 September 1826 at age ~58 in Gaasterland.
Klaas Haaitjes (Haitjema) Visser has reference number 6404.
Last Edited11 October 2021

Jan Haaitjes Haitjema

M, #6336, b. 1772

Parents

FatherHaitse Haantjes Haitjema (b. 10 June 1736, d. 4 March 1781)
MotherGatske Klazes de Vries (b. 7 July 1743, d. 14 February 1838)

Family: Sjouwkjen Reinders

DaughterTeetske Jans Haitjema (b. 1799)
SonHaantje Jans Haitjema (b. 1805)
DaughterSietske Jans Haitjema (b. 1810)

Biography

Jan Haaitjes Haitjema was born in 1772 in Balk. He and Sjouwkjen Reinders were married on 21 May 1797 in Balk.
Jan Haaitjes Haitjema has reference number 6405.
Last Edited11 October 2021

Gretske Haaitjes de Vries

F, #6337, b. 1778, d. 18 February 1846

Parents

FatherHaitse Haantjes Haitjema (b. 10 June 1736, d. 4 March 1781)
MotherGatske Klazes de Vries (b. 7 July 1743, d. 14 February 1838)

Biography

Gretske Haaitjes de Vries was born in 1778 in Balk. She was born in 1778. She died on 18 February 1846 at age ~68.
Nam in 1811 de naam de Vries aan ipv Haitjsma. Gretske Haaitjes de Vries has reference number 6406. She lived in 1811 Sondel.
Last Edited11 October 2021

Ruurdtje Gorter

F, #6338, b. 24 March 1920, d. 16 January 2005

Parents

FatherPieter Theunis Gorter (b. 4 February 1892, d. 17 February 1977)
MotherJantje van Wier (d. 17 June 1941)

Family: Sjouke Boersma (b. 1 November 1918, d. 28 January 1984)

DaughterJantje Boersma (b. 11 June 1943)
DaughterAkke Janke Boersma (b. 20 March 1946)
DaughterGeertje Catharina Boersma+ (b. 2 February 1949)

Biography

Ruurdtje Gorter was born on 24 March 1920. She died on 16 January 2005 at age 84.
Ruurdtje Gorter has reference number 6407.
Last Edited11 October 2021

Antie Ruurds Symensma

F, #6339, b. 1768, d. 4 March 1816

Parents

FatherRuurd Symens Symensma (b. 2 April 1735, d. 10 December 1819)
MotherGrietje Herres (b. about 1739, d. 25 June 1806)

Family: Klaas Haaitjes (Haitjema) Visser (b. 1768, d. 22 September 1826)

DaughterGatske Klazes Visser+ (b. 1791, d. 7 March 1859)
SonHaaitie Klazes Visser (b. 1793)
SonRuurd Klazes Visser+ (b. 24 August 1799, d. 5 July 1873)
DaughterGrietie Klazes Visser (b. 1802, d. 9 February 1867)
SonLieuwe Klazes Visser+ (b. 1804, d. 13 October 1872)

Biography

Antie Ruurds Symensma was born in 1768 in Balk. She was born in 1768. Klaas Haaitjes (Haitjema) Visser and Antie Ruurds Symensma were married on 14 February 1790 in Balk. She died on 4 March 1816 at age ~48 in Gaasterland.
Antie Ruurds Symensma has reference number 6408.
Last Edited11 October 2021

Haaitie Klazes Visser

M, #6340, b. 1793

Parents

FatherKlaas Haaitjes (Haitjema) Visser (b. 1768, d. 22 September 1826)
MotherAntie Ruurds Symensma (b. 1768, d. 4 March 1816)

Biography

Haaitie Klazes Visser was born in 1793.
Haaitie Klazes Visser has reference number 6409.
Last Edited11 October 2021

Gatske Klazes Visser

F, #6341, b. 1791, d. 7 March 1859

Parents

FatherKlaas Haaitjes (Haitjema) Visser (b. 1768, d. 22 September 1826)
MotherAntie Ruurds Symensma (b. 1768, d. 4 March 1816)

Family: Paulus Klases Duisterhoud (b. 1777, d. 31 December 1829)

DaughterAntje Paulus Duisterhoud (b. 15 September 1824, d. 18 March 1826)
SonKlaas Paulus Duisterhoud+ (b. 24 December 1828, d. 1 September 1909)

Biography

Gatske Klazes Visser was born in 1791. Wiebe Obes (Rijstra) Smid and Gatske Klazes Visser were married on 28 September 1835 in Gaasterland. She died on 7 March 1859 at age ~68.
Gatske Klazes Visser has reference number 6410.
Last Edited11 October 2021

Ruurd Klazes Visser

M, #6342, b. 24 August 1799, d. 5 July 1873

Parents

FatherKlaas Haaitjes (Haitjema) Visser (b. 1768, d. 22 September 1826)
MotherAntie Ruurds Symensma (b. 1768, d. 4 March 1816)

Family: Afke Johannes Smid (b. 3 March 1797, d. 11 February 1860)

DaughterAntje Ruurds Visser+ (b. 4 December 1822, d. 16 May 1908)
SonJohannes Ruurds Visser (b. 30 July 1824, d. 15 October 1828)
DaughterJitske Ruurds Visser (b. 3 August 1826)
DaughterAkke Ruurds Visser (b. 28 November 1828, d. 22 June 1858)
DaughterMaike Ruurds Visser (b. 6 October 1831)
DaughterJacobjen Ruurds Visser (b. 17 September 1833)
DaughterGretske Ruurds Visser+ (b. 16 November 1835, d. November 1860)
SonJohannes Ruurds Visser (b. 27 October 1837)
SonKlaas Ruurds Visser+ (b. 20 June 1840)

Biography

Ruurd Klazes Visser was born on 24 August 1799. He and Afke Johannes Smid were married on 7 February 1822 in Gaasterland. Ruurd Klazes Visser died on 5 July 1873 at age 73 in New Paris, Elkhart, Indiana, USA.
In 1854 geemigreerd. Was Visser voor dien tijd turfschipper te Balk. Shopkeeper , to care for the living of their children in the USA. Ruurd Klazes Visser has reference number 6411. Ruurd Klazes Visser was Ouderling en dienaar van de armen 7 12 1828 opvolger van Haitje Haantjes Visser (born 1786.) Ruurd Klazes Visser was a fisherman later Merchant.
Last Edited11 October 2021

Grietie Klazes Visser

F, #6343, b. 1802, d. 9 February 1867

Parents

FatherKlaas Haaitjes (Haitjema) Visser (b. 1768, d. 22 September 1826)
MotherAntie Ruurds Symensma (b. 1768, d. 4 March 1816)

Biography

Grietie Klazes Visser was born in 1802. Haaitie Hantjes Visser (Haitjema) and Grietie Klazes Visser were married on 8 March 1834 in Gaasterland. She died on 9 February 1867 at age ~65 in Gaasterland.
Grietie Klazes Visser has reference number 6412. Grietie Klazes Visser was a Shop owner at Balk.
Last Edited11 October 2021

Lieuwe Klazes Visser

M, #6344, b. 1804, d. 13 October 1872

Parents

FatherKlaas Haaitjes (Haitjema) Visser (b. 1768, d. 22 September 1826)
MotherAntie Ruurds Symensma (b. 1768, d. 4 March 1816)

Family 1: Aafke Meines Smid (b. 1800, d. 2 October 1859)

SonMeine Lieuwes Visser
SonSiebren Lieuwes Visser
DaughterJantje Lieuwes Visser
DaughterSybrig Lieuwes Visser+ (b. 17 August 1829, d. 5 March 1852)
SonKlaas Lieuwes Visser+ (b. 1832)
SonHaitje Lieuwes Visser (b. 7 February 1846, d. 1916)

Family 2: Eelkjen Jans Luinenburg (b. 29 August 1834, d. 23 August 1895)

SonMeine Lieuwes Visser (b. 3 May 1862)
SonSiebren Lieuwes Visser (b. 21 March 1865)
DaughterJantjen Lieuwes Visser (b. 17 April 1867)

Biography

Lieuwe Klazes Visser was born in 1804. He and Aafke Meines Smid were married on 16 December 1827 in Balk. Lieuwe Klazes Visser and Eelkjen Jans Luinenburg were married on 10 April 1861 in Gaasterland. Lieuwe Klazes Visser died on 13 October 1872 at age ~68 in Gaasterland.
1861 Balk, notaris G. Zandstra
Inv. nr. 007032 repertoire nr. 21 d.d. 8 april 1861
Huwelijksvoorwaarden
- Lieuwe Klazes Visser te Harich, weduwnaar van Afke Meines
Smid
- Eelkjen Jans Luinenburg te Harich

1873 Balk, notaris L. H. Potma
Inv. nr. 007046 repertoire nr. 20 d.d. 22 maart 1873
Inventaris
- Eelkjen Jans Luinenburg te Harich, weduwe van Lieuwe
Klazes Visser als moeder van en voogd over Meine, Siebren
en Jantje Lieuwes Visser
- Rinke Haitjes Haitjema te Balk, weduwnaar van Sybrig
Lieuwes Visser als vader van en voogd over Tjiets Rinkes
Haitjema
- Klaas Lieuwes Visser te Oudega Hemelumer Oldeferd als
toeziend voogd
- Haitje Lieuwes Visser te Sacramento U.S.A.
- Haitje Tjeerds Haitjema te Balk als toeziend voogd.
Lieuwe Klazes Visser has reference number 6413. Lieuwe Klazes Visser was a farmer at Harich.
Last Edited11 October 2021

Sjouwkjen Reinders

F, #6345

Family: Jan Haaitjes Haitjema (b. 1772)

DaughterTeetske Jans Haitjema (b. 1799)
SonHaantje Jans Haitjema (b. 1805)
DaughterSietske Jans Haitjema (b. 1810)

Biography

Jan Haaitjes Haitjema and Sjouwkjen Reinders were married on 21 May 1797 in Balk.
Sjouwkjen Reinders has reference number 6414.
Last Edited11 October 2021

Teetske Jans Haitjema

F, #6346, b. 1799

Parents

Biography

Teetske Jans Haitjema was born in 1799.
Teetske Jans Haitjema has reference number 6415.
Last Edited11 October 2021

Haantje Jans Haitjema

M, #6347, b. 1805

Parents

Biography

Haantje Jans Haitjema was born in 1805.
Haantje Jans Haitjema has reference number 6416.
Last Edited11 October 2021

Sietske Jans Haitjema

F, #6348, b. 1810

Parents

Biography

Sietske Jans Haitjema was born in 1810.
Sietske Jans Haitjema has reference number 6417.
Last Edited11 October 2021

Sjouke Boersma

M, #6349, b. 1 November 1918, d. 28 January 1984

Parents

FatherCornelis Boersma (b. 30 May 1885, d. 4 October 1943)
MotherAkke Visser (b. 28 August 1890, d. 21 May 1926)

Family: Ruurdtje Gorter (b. 24 March 1920, d. 16 January 2005)

DaughterJantje Boersma (b. 11 June 1943)
DaughterAkke Janke Boersma (b. 20 March 1946)
DaughterGeertje Catharina Boersma+ (b. 2 February 1949)

Biography

Sjouke Boersma was born on 1 November 1918. He died on 28 January 1984 at age 65.
Sjouke Boersma has reference number 6418.
Last Edited11 October 2021

Haaitie Hantjes Visser (Haitjema)

M, #6350, b. 13 August 1786, d. 30 October 1863

Parents

FatherHantje Haytjes Visser (b. 13 August 1766, d. 21 September 1804)
MotherAn (Anneke) Ankes Schots (b. 2 April 1763, d. before 1811)

Family: Jacobjen Hinnes Visser (b. 1785, d. 16 May 1831)

DaughterAn Haaities Visser+ (b. 9 March 1807, d. 3 April 1862)
SonHaantie Haaities Visser+ (b. 1809)
SonHinne Haaities Visser+ (b. 1810, d. 2 February 1876)
SonObe Haaities Visser+ (b. 30 December 1812)
DaughterTettie Haaites Visser+ (b. 29 August 1815, d. 18 September 1839)
SonKlaas Haaities Visser (Fisher)+ (b. 11 July 1817, d. 9 January 1901)
SonAuke Haaities Visser+ (b. 16 August 1821)
SonJan Haaities Visser (b. 9 December 1823, d. 15 July 1829)

Biography

Haaitie Hantjes Visser (Haitjema) was born on 13 August 1786 in Tacozijl. He was born on 13 August 1786. He and Grietie Klazes Visser were married on 8 March 1834 in Gaasterland. Haaitie Hantjes Visser (Haitjema) died on 30 October 1863 at age 77 in Balk. He died on 30 October 1863 at age 77.
Nam in 1811 de naam Visser aan ipv Haitjsma.Waarschijnlijk omdat haar man reeds overleden was in 1811.

Haitje Hantjes Visser, Landbouwer te Harich, geboren op 13 08 1786 te Tacozijl, gedoopt op 26 10 1806 te Balk, overleden op 30 10 1863 te Balk.
Memorie van aangifte der nalatenschap van Haitje Hantjes Visser overleden 30 oktober 1863. (beschikbaar, TPG)
Haitje Hantjes Visser was in 1827 diaken,in 1828 leraar en
in 1829 oudste tot 1859 van de Doopsgezinde Gemeente te Balk.
In 1859 herkozen was hij de laatste der oude Mennisten
predikers. In 1862 legde hij de eerste steen voor het nieuwe
kerkgebouw der Doopsgezinde Gemeente te Balk.
Het opschrift van deze steen luidt: Op den 19 july 1862 is de Eerste steen gelegd door Haitje Hantjes Visser.
Oudste en nog eenig leraar der vroegere gemeente Diaken, Ouderling en
oudste lid dezer vereenigde gemeente.
Gehuwd (1) circa 1806 met Jacobje Hinnes Visser (zie 307).
Gehuwd (2) op 28 05 1835 te Balk met Grietje Klazes Visser, gedoopt op 26 10 1823 te Balk, overleden op 11 02 1867 te Gaasterland (Datum Akte).
Werd op 24 juni 1827 gekozen tot ouderling van de doopsgezinde gemeente te Balk en dienaar van de armen.
Legde de eerste steen voor de nieuw te bouwen Doopsgezinde kerk aan de Raadhuisstraat in 1862.
Haaitie Hantjes Visser (Haitjema) has reference number 6419. He lived in 1811 Harich. Haaitie Hantjes Visser (Haitjema) was an elder and Pastor mennonites church 2 aug 1829. Haaitie Hantjes Visser (Haitjema) was a Shopowner at Balk.
Last Edited11 October 2021