Family Tree Holkema

Doe' t pake nog feint wie................

Person Page 293

Tjaert Epes Aylva

M, #7301, b. 1382

Parents

FatherEpe Douwes Aylva (b. 1400)

Family: Swob Juws Juwsma (b. 1388)

DaughterSijtske Tjaards Aylva
SonEpo Tjaerds Aylva+ (b. 1411)
SonEpe Tjaerts van Aylva+ (b. 1447)

Biography

Tjaert Epes Aylva was born in Witmarsum. He was born in 1382.
Tjaert Epes Aylva has reference number 7321.
Last Edited10 January 2018

Epe Douwes Aylva

M, #7303, b. 1400

Parents

FatherDouwe Aylva (b. 1374)

Family:

SonTjaert Epes Aylva+ (b. 1382)

Biography

Epe Douwes Aylva was born in 1400 in Witmarsum.
Epe Douwes Aylva has reference number 7323. Epe Douwes Aylva was a boer te Bornwird.
Last Edited17 April 2017

Douwe Aylva

M, #7304, b. 1374

Family:

SonEpe Douwes Aylva+ (b. 1400)

Biography

Douwe Aylva was born in 1374 in Witmarsum.
Douwe Aylva has reference number 7324.
Last Edited17 April 2017

Etteke

F, #7305

Biography

Etteke has reference number 7325.
Last Edited17 April 2017

Auck Syrcksdr. van Donia

F, #7306, d. 1446

Parents

Family 1: Sybrant Pieters Auckama

SonJan Sybrants Auckama (d. before 1534)

Family 2: Juw Juwinga

DaughterAnsck Juwdr Juwinga+
DaughterRints Juwsdr. Juwinga+ (b. 1395)

Biography

Auck Syrcksdr. van Donia died in 1446.
Auck Syrcksdr. van Donia has reference number 7326.
Last Edited17 April 2017

Sybrant Pieters Auckama

M, #7307

Parents

Family: Auck Syrcksdr. van Donia (d. 1446)

SonJan Sybrants Auckama (d. before 1534)

Biography

Sybrant Pieters Auckama has reference number 7327.
Last Edited17 April 2017

Keimpe Syrckszn. van Donia

M, #7308

Parents

Biography

Keimpe Syrckszn. van Donia has reference number 7328.
Last Edited17 April 2017

Ydt Feytesdr. Galama

F, #7309

Biography

Ydt Feytesdr. Galama has reference number 7329.
Last Edited17 April 2017

Agga Syrckszn. Harinxma

M, #7310

Parents

Biography

Hij sloeg in 1453 Hero Binnertsma dood in de stad Sloten.
Uit wraak op de moord van Wybo Heres Gekkama. In 1487 ondertekende hij een verbond tussen de steden, de "dielen" en de "stimmen" van Westergo.
Agge kon de macht van zijn neef Watze niet dulden.Om meer heerschappij te verkrijgen verliet hij de partij van de Schieringers en ging over naar de Vetkopers.Welke streden onder leiding van Janco Douwama van Langweer.
Agga Syrckszn. Harinxma has reference number 7330.
Last Edited17 April 2017

Benedictus Syrckszn. van Donia

M, #7311

Parents

Biography

Benedictus Syrckszn. van Donia has reference number 7331.
Last Edited17 April 2017

His Johannesdr

F, #7312

Biography

His Johannesdr has reference number 7332.
Last Edited17 April 2017

Hotze Syrckszn. van Donia

M, #7313

Parents

Biography

Grietman van Hennaarderadeel. Hotze Syrckszn. van Donia has reference number 7333.
Last Edited17 April 2017

Aeltien Juckema

F, #7314

Biography

Aeltien Juckema has reference number 7334.
Last Edited17 April 2017

Johanna Betzes Betsema

F, #7315, b. 1823

Parents

FatherBetze Johannes Betsema (b. 1795, d. 18 October 1826)
MotherTeetske Jans Visser (b. 14 October 1799, d. 15 May 1876)

Biography

Johanna Betzes Betsema was born in 1823.
Johanna Betzes Betsema has reference number 7335.
Last Edited17 April 2017

Bauckien Syrcksdr. van Donia

F, #7316

Parents

Biography

Bauckien Syrcksdr. van Donia has reference number 7336.
Last Edited17 April 2017

Botte Eeskes

M, #7317

Biography

Botte Eeskes has reference number 7337.
Last Edited17 April 2017

Ael Syrcksdr. van Donia

M, #7318

Parents

Biography

Hij woonde in 1464 op de Hiddemastins in Nijlân. Ael Syrcksdr. van Donia has reference number 7338.
Last Edited17 April 2017

Merck Roorda

F, #7319

Biography

Merck Roorda has reference number 7339.
Last Edited17 April 2017

Rienk Syrckszn. van Donia

M, #7320

Parents

Biography

Rienk Syrckszn. van Donia has reference number 7340.
Last Edited17 April 2017

Haring Syrckszn van Donia

M, #7321

Parents

Biography

Haring Syrckszn van Donia has reference number 7341.
Last Edited17 April 2017

Gerland Douma van Oenema

F, #7322, b. 1475

Family: Abbe Gerlofs Donia (d. before 1555)

DaughterJets Abbes Donia

Biography

Gerland Douma van Oenema was born in 1475.
Gerland Douma van Oenema has reference number 7342.
Last Edited17 April 2017

Gale Hartmans Galama

M, #7323

Parents

FatherHartman Douwes Galama (d. 1259)

Family:

SonYge Gales Galama+

Biography

Gale Hartmans Galama has reference number 7343.
Last Edited17 April 2017

Hartman Douwes Galama

M, #7324, d. 1259

Parents

FatherDouwe Juws Galama (d. 1229)

Biography

Hartman Douwes Galama died in 1259.
Hartman Douwes verkocht uit vrees voor overstroming al zijn bezittingen tussen Stavoren en Enkhuizen en kocht van de opbrengst landerijen in Gaasterland.
Op de plaats van zijn vroegere bezittingen ontstond later de Zuiderzee, ofwel het IJsselmeer. Momenteel kennen we in de Noordoostpolder het dorp Creil, genoemd naar het voormalige Kreiler bos. In Creil loopt van noord naar zuid de Galamalaan.
Hartman Douwes Galama has reference number 7344.
Last Edited17 April 2017

Douwe Juws Galama

M, #7325, d. 1229

Parents

FatherJuw Gales Galama (d. 1168)

Family:

SonHartman Douwes Galama+ (d. 1259)

Biography

Douwe Juws Galama died in 1229.
Douwe Juws Galama kwam om het leven door een groot onweer. Douwe Juws Galama has reference number 7345.
Last Edited17 April 2017