Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 351

Martje Reitsma

F, #8751

Family: Willem Meinderts Boschma (b. 4 February 1882)

DaughterAnna Boschma

Biography

Willem Meinderts Boschma and Martje Reitsma were married on 11 May 1918 in Wymbritsradeel.
Martje Reitsma has reference number 8864.
Last Edited11 October 2021

Jorrit Meintes Jorritsma

M, #8752, b. 2 March 1760, d. 9 January 1839

Parents

FatherMeinte Lieuwes Wynia (b. about 1723, d. 14 April 1787)
MotherPleuntje Jorryts (b. 28 September 1723, d. 14 November 1784)

Family 1: Wybrig Sjoukes Rusticus (b. 7 April 1751, d. 26 August 1816)

DaughterRomkjen Jorrits Jorritsma (b. 1789)
SonHotze Jorrits Jorritsma+ (b. 14 November 1791, d. 8 January 1852)

Family 2: Antje Sytzes Rienstra (b. 11 November 1796, d. 31 May 1871)

SonWillem Jorrits Jorritsma+ (b. 21 December 1818, d. 22 July 1879)

Biography

Jorrit Meintes Jorritsma was born on 2 March 1760 in Wolsum. He and Wybrig Sjoukes Rusticus were married on 20 February 1785 in Wolsum. Jorrit Meintes Jorritsma and Antje Sytzes Rienstra were married on 28 March 1818 in Wonseradeel. Jorrit Meintes Jorritsma died on 9 January 1839 at age 78 in Hichtum.
Jorrit Meintes Jorritsma has reference number 8865. Jorrit Meintes Jorritsma was a Boer.
Last Edited11 October 2021

Age Boschma

M, #8753, b. 19 April 1894

Parents

FatherMeindert Hessels Boschma (b. 27 January 1852, d. 13 August 1923)
MotherMinke Ydes Ydema (b. 1870)

Biography

Age Boschma was born on 19 April 1894 in Hennaarderadeel.
Age Boschma has reference number 8866.
Last Edited11 October 2021

Sipkje Eisma

F, #8754

Biography

Sipkje Eisma has reference number 8867.
Last Edited11 October 2021

Yde Boschma

M, #8755, b. 23 January 1896, d. 1958

Parents

FatherMeindert Hessels Boschma (b. 27 January 1852, d. 13 August 1923)
MotherMinke Ydes Ydema (b. 1870)

Biography

Yde Boschma was born on 23 January 1896 in IJlst. He died in 1958 at age ~62 in Hidaard.
Yde Boschma has reference number 8868.
Last Edited11 October 2021

Janke Zandstra

F, #8756

Biography

Janke Zandstra has reference number 8869.
Last Edited11 October 2021

Taede Boschma

M, #8757, b. 9 April 1896, d. 5 April 1920

Parents

FatherMeindert Hessels Boschma (b. 27 January 1852, d. 13 August 1923)
MotherMinke Ydes Ydema (b. 1870)

Biography

Taede Boschma was born on 9 April 1896 in Wymbritsradeel. He died on 5 April 1920 at age 23.
Taede Boschma has reference number 8870.
Last Edited11 October 2021

Feike Boschma

M, #8758, b. 7 March 1908, d. 20 December 1985

Parents

FatherMeindert Hessels Boschma (b. 27 January 1852, d. 13 August 1923)
MotherMinke Ydes Ydema (b. 1870)

Biography

Feike Boschma was born on 7 March 1908 in Hennaarderadeel. He died on 20 December 1985 at age 77 in Hennaarderadeel.
Feike Boschma has reference number 8871.
Last Edited11 October 2021

Jeltje Schaper

F, #8759

Biography

Jeltje Schaper has reference number 8872.
Last Edited11 October 2021

Lijsbeth Boschma

F, #8760, b. 25 April 1904

Parents

FatherMeindert Hessels Boschma (b. 27 January 1852, d. 13 August 1923)
MotherMinke Ydes Ydema (b. 1870)

Biography

Lijsbeth Boschma was born on 25 April 1904 in Hennaarderadeel.
Lijsbeth Boschma has reference number 8873.
Last Edited11 October 2021

Jan van Gelderen

M, #8761

Biography

Jan van Gelderen has reference number 8874.
Last Edited11 October 2021

Jentsche Boschma

F, #8762, b. 2 October 1906, d. 3 October 1918

Parents

FatherMeindert Hessels Boschma (b. 27 January 1852, d. 13 August 1923)
MotherMinke Ydes Ydema (b. 1870)

Biography

Jentsche Boschma was born on 2 October 1906 in Hennaarderadeel. She died on 3 October 1918 at age 12.
Jentsche Boschma has reference number 8875.
Last Edited11 October 2021

Fokke Boschma

M, #8763, b. 2 April 1906

Parents

FatherMeindert Hessels Boschma (b. 27 January 1852, d. 13 August 1923)
MotherMinke Ydes Ydema (b. 1870)

Biography

Fokke Boschma was born on 2 April 1906 in Hidaard.
Fokke Boschma has reference number 8876.
Last Edited11 October 2021

Jikke Sangers

F, #8764

Biography

Jikke Sangers has reference number 8877.
Last Edited11 October 2021

Antje Sytzes Rienstra

F, #8765, b. 11 November 1796, d. 31 May 1871

Parents

FatherSytse Rientzes Rienstra (b. 1768, d. 12 February 1842)
MotherJantje Douwes Dijkstra (b. about 1772, d. 13 July 1880)

Family: Jorrit Meintes Jorritsma (b. 2 March 1760, d. 9 January 1839)

SonWillem Jorrits Jorritsma+ (b. 21 December 1818, d. 22 July 1879)

Biography

Antje Sytzes Rienstra was born on 11 November 1796 in Onder Piaam. Jorrit Meintes Jorritsma and Antje Sytzes Rienstra were married on 28 March 1818 in Wonseradeel. She died on 31 May 1871 at age 74 in Bolsward.
Antje Sytzes Rienstra has reference number 8878.
Last Edited11 October 2021

Meinte Lieuwes Wynia

M, #8766, b. about 1723, d. 14 April 1787

Parents

FatherLieuwe Meynderts Wynia (b. 1700)
MotherJetske Dirks (b. 1700)

Family: Pleuntje Jorryts (b. 28 September 1723, d. 14 November 1784)

SonJorrit Meintes Jorritsma+ (b. 2 March 1760, d. 9 January 1839)

Biography

Meinte Lieuwes Wynia was born about 1723 in Wolsum. He and Pleuntje Jorryts were married on 26 January 1753 in Wolsum. Meinte Lieuwes Wynia died on 14 April 1787 in Wolsum.
Meinte Lieuwes Wynia has reference number 8879. Meinte Lieuwes Wynia was a Boer.
Last Edited11 October 2021

Pleuntje Jorryts

F, #8767, b. 28 September 1723, d. 14 November 1784

Parents

FatherJorryt Tjeerds (b. 1695)
MotherSytske Willems (b. 1697)

Family: Meinte Lieuwes Wynia (b. about 1723, d. 14 April 1787)

SonJorrit Meintes Jorritsma+ (b. 2 March 1760, d. 9 January 1839)

Biography

Pleuntje Jorryts was born on 28 September 1723 in Heeg. Meinte Lieuwes Wynia and Pleuntje Jorryts were married on 26 January 1753 in Wolsum. She died on 14 November 1784 at age 61 in Wolsum.
Pleuntje Jorryts has reference number 8880.
Last Edited11 October 2021

Lieuwe Meynderts Wynia

M, #8768, b. 1700

Family: Jetske Dirks (b. 1700)

SonMeinte Lieuwes Wynia+ (b. about 1723, d. 14 April 1787)
SonTheunis Lieuwes Wynia+ (b. 3 February 1743)
SonHeere Lieuwes Wynia+ (b. about 1750)

Biography

Lieuwe Meynderts Wynia was born in 1700. He and Jetske Dirks were married on 25 January 1722 in Spannum.
De naam Wynia is een afgeleide van Wijns (Onder Oosterend,Friesland Hennaarderadeel).Toponiem:aanduiding van geografische herkomst. Lieuwe Meynderts Wynia has reference number 8881.
Last Edited11 October 2021

Lamkjen Gerrits Gaastra

F, #8769

Family: Hotse Sybrens Nijdam (b. 1796, d. 6 January 1872)

SonTaeke Hotzes Nijdam+ (b. 1841, d. 27 October 1918)

Biography

Lamkjen Gerrits Gaastra has reference number 8882.
Last Edited11 October 2021

Sytse Rientzes Rienstra

M, #8770, b. 1768, d. 12 February 1842

Parents

FatherRienk Rienks (b. 1720)
MotherHoukien Jans

Family: Jantje Douwes Dijkstra (b. about 1772, d. 13 July 1880)

SonReins Sytzes Rienstra (b. 15 December 1794)
DaughterAntje Sytzes Rienstra+ (b. 11 November 1796, d. 31 May 1871)
SonJan Sytzes Rienstra (b. 16 October 1798)
SonDouwe Sytzes Rienstra (b. 9 November 1800, d. 8 September 1850)
DaughterHaukje Sytzes Rienstra (b. 8 August 1802)
SonAte Sytzes Rienstra (b. 5 July 1804)
DaughterImkje Sytzes Rienstra (b. 26 September 1806)
DaughterEmke Sytzes Rienstra (b. 1809)
DaughterAttje Sytzes Rienstra (b. 1811)
SonSietse Sytzes Rientstra (b. 26 July 1814, d. 16 March 1869)
DaughterJantje Sytzes Rientstra (b. 21 February 1817, d. 4 June 1840)

Biography

Sytse Rientzes Rienstra was born in 1768 in Parrega. He and Jantje Douwes Dijkstra were married on 1 December 1793 in Parrega. Sytse Rientzes Rienstra died on 12 February 1842 at age ~74 in Kimswerd.
Sytse Rientzes Rienstra has reference number 8883.
Last Edited11 October 2021

Jantje Douwes Dijkstra

F, #8771, b. about 1772, d. 13 July 1880

Parents

FatherDouwe Aates Dijkstra (b. 1737, d. 2 November 1825)
MotherAntje Jans (b. 1745, d. 25 September 1828)

Family: Sytse Rientzes Rienstra (b. 1768, d. 12 February 1842)

SonReins Sytzes Rienstra (b. 15 December 1794)
DaughterAntje Sytzes Rienstra+ (b. 11 November 1796, d. 31 May 1871)
SonJan Sytzes Rienstra (b. 16 October 1798)
SonDouwe Sytzes Rienstra (b. 9 November 1800, d. 8 September 1850)
DaughterHaukje Sytzes Rienstra (b. 8 August 1802)
SonAte Sytzes Rienstra (b. 5 July 1804)
DaughterImkje Sytzes Rienstra (b. 26 September 1806)
DaughterEmke Sytzes Rienstra (b. 1809)
DaughterAttje Sytzes Rienstra (b. 1811)
SonSietse Sytzes Rientstra (b. 26 July 1814, d. 16 March 1869)
DaughterJantje Sytzes Rientstra (b. 21 February 1817, d. 4 June 1840)

Biography

Jantje Douwes Dijkstra was born about 1772 in Cornwerd. Sytse Rientzes Rienstra and Jantje Douwes Dijkstra were married on 1 December 1793 in Parrega. She died on 13 July 1880 in Burgwerd.
Jantje Douwes Dijkstra has reference number 8884.
Last Edited11 October 2021

Jan Douwes Altenburg (Boschma)

M, #8772, b. 12 August 1743, d. 22 November 1817

Parents

FatherDouwe Jans Altenburg (b. 1712, d. 22 September 1749)
MotherGrietje Jans (b. 1718)

Family: Yttje Rintjes Runia (b. 1745, d. 23 March 1824)

SonRintje Jans Boschma+ (b. 17 June 1762, d. 1 July 1864)
DaughterSjoukje Jans Boschma+ (b. 23 January 1785, d. 19 May 1861)

Biography

Jan Douwes Altenburg (Boschma) was born on 12 August 1743 in Jorwerd. He and Yttje Rintjes Runia were married on 4 April 1774 in IJsbrechtum. Jan Douwes Altenburg (Boschma) died on 22 November 1817 at age 74 in Hennaarderadeel.
SASSINGA, voorm. state, prov. Friesland, kw. Westergoo, griet. Hennaarderadeel, arr. en 2 u. N. van Sneek, kant. en 2 u. O. N. O. van Bolsward, 5 min. N. van Hennaard, waartoe zij behoorde.

Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene boerenhuizing. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 26 bund. 30 v. r. 27 v. ell., worden thans in eigendom bezeten door Freule C. J. van Eysinga, woonachtig te Leeuwarden.

Deze State lag in Hennaard, Sassingawei nr. 15, gemeente Hennaarderadeel.
De naam Sassinga State bestond al in 1529.
Adelijke families Sassinga and Roorda woonden op Sassinga-state

Jan Douwes was van 1798 tot 1816 boer te Hennaard op de Boschplaats (Sassinga State). Voor 1798 was Hilbrand Rintjes (broer van Yttje Rintjes) boer op Sassinga State. De naam Sassinga State bestond al in 1529. Sassinga State behoorde in begin 1800 toe aan Jhr. Frans Julius Johan van Eijsinga. Het oude slot was toen al veranderd in een boerderij en verhuurd. Bij de sluis was een bos dat echter in het laatst van de 18e eeuw is verdwenen. Hilbrand Rintjes woonde er toen. Zijn opvolger als huurder was Jan Douwes Boschma . Als bijzonderheid kan nu worden vermeld dat van 1798-1958, dus 160 jaar lang het geslacht Boschma op Sassinga heeft gewoond, nl. Jan Douwes Boschma (1798-1816), Anne Boschma tot 1866, Ruurd Boschma tot 1907 en Jetze Boschma tot 1958.
In 1793 werden nog 100 zware iepen en abelen verkocht.

In 1914 is de boerderij afgebrand en het poortje afgebroken, de boerderij is toen oostelijker herbouwd maar op de homeye- palen staat nog steeds "sassinga-state"

In het register van familienamen van Wommels staat: 16 december 1811 Jan Douwes neemt de naam Bosma aan.
Later bijna altijd geschreven met ch, dus Boschma.
In de overlijdensakte van Jan Douwes 24-11-1817 staat ook Jan Douwes Boschma.
In de overlijdensakte staat dat hij 76 jaar en 3 maanden oud was. Dit zou betekenen dat hij in augustus 1741 geboren moet zijn.

Op 3 nov.1781 vertrekken Jan Douwes( met attestatie) en zijn vrouw IJttje Rintjes (zonder atttestatie) naar Goênga, en 16 okt.1799 vertrekken beide (met attestatie) naar Hennaard.
Jan Douwes Altenburg (Boschma) has reference number 8885. Jan Douwes Altenburg (Boschma) was a Boer op de Boschplaats (Sassinga State ) te Hennaard.
Last Edited11 October 2021

Yttje Rintjes Runia

F, #8773, b. 1745, d. 23 March 1824

Parents

Family: Jan Douwes Altenburg (Boschma) (b. 12 August 1743, d. 22 November 1817)

SonRintje Jans Boschma+ (b. 17 June 1762, d. 1 July 1864)
DaughterSjoukje Jans Boschma+ (b. 23 January 1785, d. 19 May 1861)

Biography

Yttje Rintjes Runia was born in 1745 in Tjalhuizen. Jan Douwes Altenburg (Boschma) and Yttje Rintjes Runia were married on 4 April 1774 in IJsbrechtum. She died on 23 March 1824 at age ~79 in Hennaarderadeel.
Yttje Rintjes Runia has reference number 8886.
Last Edited11 October 2021

Douwe Jans Altenburg

M, #8774, b. 1712, d. 22 September 1749

Parents

FatherJan Ruurds Altenburg (b. 1673, d. 6 December 1748)
MotherJanke Gerbens

Family: Grietje Jans (b. 1718)

SonJan Douwes Altenburg (Boschma)+ (b. 12 August 1743, d. 22 November 1817)

Biography

Douwe Jans Altenburg was born in 1712. He died on 22 September 1749 at age ~37 in Jorwerd.
Douwe Jans Altenburg has reference number 8887.
Last Edited11 October 2021

Grietje Jans

F, #8775, b. 1718

Parents

Family: Douwe Jans Altenburg (b. 1712, d. 22 September 1749)

SonJan Douwes Altenburg (Boschma)+ (b. 12 August 1743, d. 22 November 1817)

Biography

Grietje Jans was born in 1718 in Mantgum.
Grietje Jans has reference number 8888.
Last Edited11 October 2021