Family Tree Holkema

Doe' t pake nog feint wie................

Person Page 358

Boele Broers Boelens

M, #8926, b. 1593, d. 21 October 1666

Parents

FatherBroer Boeles Boelens (b. about 1565)
MotherWemel Saeckes Fockens (b. about 1568)

Family: Hiltie Claeses (b. 1601, d. 4 November 1651)

SonClaes Boelens
DaughterWemelcke Boelens
SonBroer Boelens (b. 1630)
DaughterSaecks Boelens (b. 1636)
DaughterRinske Broers Boelens+ (b. about 1638, d. 3 December 1672)

Biography

Boele Broers Boelens was born in 1593 in Olterterp. He and Hiltie Claeses were married on 1 September 1627 in Leeuwarden. Boele Broers Boelens died on 21 October 1666 at age ~73 in Olterterp.
Boele Broers Boelens has reference number 8954. Boele Broers Boelens was a "Boelardus was dorpsrechter in kerkvoogd Olterterp, Bijzitter in Opsterlanden schriever van een compagnie van de infanterie."
Last Edited17 April 2017

Hiltie Claeses

F, #8927, b. 1601, d. 4 November 1651

Family: Boele Broers Boelens (b. 1593, d. 21 October 1666)

SonClaes Boelens
DaughterWemelcke Boelens
SonBroer Boelens (b. 1630)
DaughterSaecks Boelens (b. 1636)
DaughterRinske Broers Boelens+ (b. about 1638, d. 3 December 1672)

Biography

Hiltie Claeses was born in 1601 in Oerderp (Ureterp?) Boele Broers Boelens and Hiltie Claeses were married on 1 September 1627 in Leeuwarden. She died on 4 November 1651 at age ~50 in Olterterp.
Hiltie Claeses has reference number 8955.
Last Edited17 April 2017

Saecke Syercks Sickma van Teyen

M, #8928, b. 1535, d. 1582

Family: Frouck Fockes Fockens (b. 1538, d. 1582)

SonSyerck Saeckles Sickma+ (b. 1565, d. 1629)

Biography

Saecke Syercks Sickma van Teyen was born in 1535 in Beetsterzwaag. He died in 1582 at age ~47 in Beetsterzwaag.
"Saecke Syerks was mederechter Opsterland." Saecke Syercks Sickma van Teyen has reference number 8956.
Last Edited17 April 2017

Frouck Fockes Fockens

F, #8929, b. 1538, d. 1582

Parents

FatherFocke Teyens (b. 1510, d. 1578)
MotherAuck Broers Boelens (b. 1514, d. 1577)

Family: Saecke Syercks Sickma van Teyen (b. 1535, d. 1582)

SonSyerck Saeckles Sickma+ (b. 1565, d. 1629)

Biography

Frouck Fockes Fockens was born in 1538 in Olterterp. She died in 1582 at age ~44 in Beetsterzwaag.
Frouck Fockes Fockens has reference number 8957.
Last Edited17 April 2017

Boele Broers Boelens

M, #8930, b. 1538, d. 1615

Parents

FatherBroer Boelens (b. 1488, d. 1552)

Family: Auck

DaughterHaeck Boele Boelens+ (b. 1568, d. 26 January 1629)

Biography

Boele Broers Boelens was born in 1538 in Olterterp. He died in 1615 at age ~77 in Olterterp.
Boele Broers Boelens has reference number 8958.
Last Edited17 April 2017

Auck

F, #8931

Family: Boele Broers Boelens (b. 1538, d. 1615)

DaughterHaeck Boele Boelens+ (b. 1568, d. 26 January 1629)

Biography

Auck has reference number 8959.
Last Edited17 April 2017

Broer Boelens

M, #8932, b. 1488, d. 1552

Family 1:

DaughterAuck Broers Boelens+ (b. 1514, d. 1577)

Family 2:

SonBoele Broers Boelens+ (b. 1538, d. 1615)

Biography

Broer Boelens was born in 1488 in Olterterp. He died in 1552 at age ~64 in Olterterp.
Broer Boelens has reference number 8960.
Last Edited17 April 2017

Focke Teyens

M, #8933, b. 1510, d. 1578

Family: Auck Broers Boelens (b. 1514, d. 1577)

DaughterFrouck Fockes Fockens+ (b. 1538, d. 1582)

Biography

Focke Teyens was born in 1510 in Duurswoude. He and Auck Broers Boelens were married in 1535 in Olterterp. Focke Teyens died in 1578 at age ~68 in Beetsterzwaag.
"Was grietman (burgemeester) van Opsterland in 1543." Focke Teyens has reference number 8961.
Last Edited17 April 2017

Auck Broers Boelens

F, #8934, b. 1514, d. 1577

Parents

FatherBroer Boelens (b. 1488, d. 1552)

Family: Focke Teyens (b. 1510, d. 1578)

DaughterFrouck Fockes Fockens+ (b. 1538, d. 1582)

Biography

Auck Broers Boelens was born in 1514 in Olterterp. Focke Teyens and Auck Broers Boelens were married in 1535 in Olterterp. She died in 1577 at age ~63 in Beetsterzwaag.
Auck Broers Boelens has reference number 8962.
Last Edited17 April 2017

Murk Jans Haan

M, #8935, b. about 1688, d. about 1719

Family: Catharina Murray (b. 25 December 1692)

SonJan Murks de Haan+ (b. about 1720)

Biography

Murk Jans Haan was born about 1688 in Bolsward. He died about 1719 in Bolsward.
Murk werd geboren in Bolsward en daar woonden ze ook, tenminste in het begin van hun huwelijk. Maar in 1749 wordt Murk vermeld als ‘begoedigt boer’ te Arum met een vermogen van f 3.500,-. Bij hem wonen: 6 volwassenen en 1 kind. Zijn aanslag bedraagt: 68-9-0. Murk Jans Haan has reference number 8963.
Last Edited17 April 2017

Catharina Murray

F, #8936, b. 25 December 1692

Parents

FatherHector Jans Murray (b. 21 May 1658, d. 19 May 1724)
MotherEdzarda van Alama (b. 20 November 1664, d. 15 January 1701)

Family: Murk Jans Haan (b. about 1688, d. about 1719)

SonJan Murks de Haan+ (b. about 1720)

Biography

Catharina Murray was born on 25 December 1692 in Beers.
Catharina Murray has reference number 8964.
Last Edited17 April 2017

Hector Jans Murray

M, #8937, b. 21 May 1658, d. 19 May 1724

Parents

Family: Edzarda van Alama (b. 20 November 1664, d. 15 January 1701)

DaughterCatharina Murray+ (b. 25 December 1692)

Biography

Hector Jans Murray was born on 21 May 1658 in Leeuwarden. He died on 19 May 1724 at age 65 in Beers.
Hector was Kapitein-luitenant in Staatsdienst. Net als zijn vader, Johan Murray die kapitein was.Zij trouwden te Bolsward,9-9-1683. Hector Jans Murray has reference number 8965. Hector Jans Murray was a Kapitein Luitenant in statendienst.
Last Edited17 April 2017

Edzarda van Alama

F, #8938, b. 20 November 1664, d. 15 January 1701

Parents

FatherFrederick van Alama (b. 1636, d. 19 December 1691)
MotherCatharina van Mellinga (b. 1644, d. after 1685)

Family: Hector Jans Murray (b. 21 May 1658, d. 19 May 1724)

DaughterCatharina Murray+ (b. 25 December 1692)

Biography

Edzarda van Alama was born on 20 November 1664 in Bolsward. She died on 15 January 1701 at age 36.
Edzarda van Alama has reference number 8966.
Last Edited17 April 2017

Pyter Sjoerts

M, #8939

Family: Jancke Ofkes

DaughterAntje Pieters Ludinga+ (b. 26 December 1719, d. 2 September 1803)

Biography

Pyter Sjoerts and Jancke Ofkes were married on 31 December 1713 in Kimswerd.
Pyter Sjoerts has reference number 8967.
Last Edited17 April 2017

Jancke Ofkes

F, #8940

Family: Pyter Sjoerts

DaughterAntje Pieters Ludinga+ (b. 26 December 1719, d. 2 September 1803)

Biography

Pyter Sjoerts and Jancke Ofkes were married on 31 December 1713 in Kimswerd.
Jancke Ofkes has reference number 8968.
Last Edited17 April 2017

Johan Murray

M, #8941

Family: Bauck Hoytesdr. van Meinsma

SonHector Jans Murray+ (b. 21 May 1658, d. 19 May 1724)

Biography

Johan Murray has reference number 8969. Johan Murray was a Kapitein.
Last Edited17 April 2017

Bauck Hoytesdr. van Meinsma

F, #8942

Family: Johan Murray

SonHector Jans Murray+ (b. 21 May 1658, d. 19 May 1724)

Biography

Bauck Hoytesdr. van Meinsma has reference number 8970.
Last Edited17 April 2017

Frederick van Alama

M, #8943, b. 1636, d. 19 December 1691

Parents

Family: Catharina van Mellinga (b. 1644, d. after 1685)

DaughterEdzarda van Alama+ (b. 20 November 1664, d. 15 January 1701)

Biography

Frederick van Alama was born in 1636 in Harlingen. He died on 19 December 1691 at age ~55.
Frederick van Alama has reference number 8971. Frederick van Alama was a "Frederick van Alama was burgemeester van Bolsward. Catharina vertaalde uit het Frans."
Last Edited17 April 2017

Catharina van Mellinga

F, #8944, b. 1644, d. after 1685

Parents

FatherAbraham Isbrandi Mellinga (b. 1614, d. 24 February 1648)
MotherIdtsche Ipckama (b. 1627, d. 1652)

Family: Frederick van Alama (b. 1636, d. 19 December 1691)

DaughterEdzarda van Alama+ (b. 20 November 1664, d. 15 January 1701)

Biography

Catharina van Mellinga was born in 1644 in Leeuwarden. She died after 1685.
Catharina van Mellinga werd gedoopt in Leeuwarden op 16 maart 1644. Zij was de dochter van: Abraham Isbrandi Mel-
linga, advocaat aan het Hof van Fryslân, en Idtsche Ipckama,
wier vader dijkgraaf was van Wonseradeel. Haar ouders
waren getrouwd op 23 oktober 1642 te Bolsward. Catharina
werd waarschijnlijk genoemd naar haar grootmoeder van vaders kant: Catharina van Vierssen, wier vader uit Vianen
afkomstig was en zich als muntmeester te Leeuwarden gevestigd had. Zij moet een goede opvoeding hebben genoten
want zij schreef en vertaalde uit het Frans. In 1669 was ze al
getrouwd met Frederick van Alema, geboren te Harlingen en
8 jaar ouder dan zijzelf. Ook had ze tenminste een dochter,
Edzarda, die vijf jaar oud was. Zij woonden te Bolsward,
waar Frederick burgemeester was.
Catharina van Mellinga has reference number 8972.
Last Edited17 April 2017

Isbrand Freerx

M, #8945

Family: Foekien Jendkes

SonFrederick van Alama+ (b. 1636, d. 19 December 1691)

Biography

Isbrand Freerx has reference number 8973.
Last Edited17 April 2017

Foekien Jendkes

F, #8946

Family: Isbrand Freerx

SonFrederick van Alama+ (b. 1636, d. 19 December 1691)

Biography

Foekien Jendkes has reference number 8974.
Last Edited17 April 2017

Abraham Isbrandi Mellinga

M, #8947, b. 1614, d. 24 February 1648

Parents

FatherYsbrand Ekes
MotherCatharina van Viersen (b. 2 April 1588, d. 15 January 1619)

Family: Idtsche Ipckama (b. 1627, d. 1652)

DaughterCatharina van Mellinga+ (b. 1644, d. after 1685)

Biography

Abraham Isbrandi Mellinga was born in 1614. He and Idtsche Ipckama were married on 23 October 1642 in Bolsward. Abraham Isbrandi Mellinga died on 24 February 1648 at age ~34 in Leeuwarden.
Abraham Isbrandi Mellinga has reference number 8975. Abraham Isbrandi Mellinga was an Advocaat aan het Hof van Friesland.
Last Edited17 April 2017

Idtsche Ipckama

F, #8948, b. 1627, d. 1652

Parents

Family: Abraham Isbrandi Mellinga (b. 1614, d. 24 February 1648)

DaughterCatharina van Mellinga+ (b. 1644, d. after 1685)

Biography

Idtsche Ipckama was born in 1627 in Bolsward. Abraham Isbrandi Mellinga and Idtsche Ipckama were married on 23 October 1642 in Bolsward. She died in 1652 at age ~25 in Leeuwarden.
Idtsche Ipckama has reference number 8976.
Last Edited17 April 2017

Ysbrand Ekes

M, #8949

Parents

FatherEko Isbrandi (d. 27 September 1612)
MotherEets Douwesdr (d. 26 June 1614)

Family: Catharina van Viersen (b. 2 April 1588, d. 15 January 1619)

SonAbraham Isbrandi Mellinga+ (b. 1614, d. 24 February 1648)

Biography

Ysbrand Ekes has reference number 8977.
Last Edited17 April 2017

Catharina van Viersen

F, #8950, b. 2 April 1588, d. 15 January 1619

Parents

FatherWillem van Viersen (b. about 1563, d. 20 October 1641)
MotherTiethke Godefridi

Family: Ysbrand Ekes

SonAbraham Isbrandi Mellinga+ (b. 1614, d. 24 February 1648)

Biography

Catharina van Viersen was born on 2 April 1588. She died on 15 January 1619 at age 30.
Catharina van Viersen has reference number 8978.
Last Edited17 April 2017