Family Tree Holkema

Doe' t pake nog feint wie................

Person Page 407

Oebele Nijdam

M, #10151, b. 20 October 1918, d. 6 January 2000

Parents

FatherPieter Johannes Nijdam (b. 27 January 1895)
MotherRimke Feenstra

Family: Aaltje Boschma

SonAge Nijdam
SonPieter Nijdam
SonJisk Nijdam
SonBart Nijdam
DaughterJelly Nijdam
SonJohan Nijdam
SonGerrit Nijdam
DaughterJanneke Nijdam
DaughterIetje Nijdam
DaughterRommy Nijdam
DaughterRimmy Nijdam (b. 21 August 1951, d. 9 July 2001)

Biography

Oebele Nijdam was born on 20 October 1918 in IJlst. He and Aaltje Boschma were married on 10 August 1943. Oebele Nijdam died on 6 January 2000 at age 81 in Sneek.
Oebele Nijdam has reference number 10186.
Last Edited17 April 2017

Age Nijdam

M, #10152

Parents

FatherOebele Nijdam (b. 20 October 1918, d. 6 January 2000)
MotherAaltje Boschma

Biography

Age Nijdam has reference number 10187.
Last Edited17 April 2017

Minke Boonstra

F, #10153

Biography

Minke Boonstra has reference number 10188.
Last Edited17 April 2017

Meijnert Outgerts

M, #10154

Family:

DaughterNiesk Meynertsdr+ (b. about 1559, d. 23 September 1632)

Biography

Meijnert Outgerts has reference number 10189.
Last Edited17 April 2017

Trijntie Jans Veldhuis

F, #10155

Family: Obe Nammens Bouma (b. 1786)

SonJeljer Obbes Bouma+ (b. 30 January 1832)

Biography

Trijntie Jans Veldhuis has reference number 10190.
Last Edited17 April 2017

Syts Idsdr van Roorda

F, #10156, b. about 1525

Parents

FatherIds Idszn van Roorda (b. about 1500)
MotherSaeckje Sytses van Idsinga (b. about 1500)

Family: Willem Gerbens (b. about 1530)

SonWillem Willems Nijdam de Oude+ (b. about 1552, d. about 1634)

Biography

Syts Idsdr van Roorda was born about 1525. Willem Gerbens and Syts Idsdr van Roorda were married about 1550.
Syts Idsdr van Roorda has reference number 10191.
Last Edited17 April 2017

Ids Idszn van Roorda

M, #10157, b. about 1500

Parents

Family: Saeckje Sytses van Idsinga (b. about 1500)

DaughterSyts Idsdr van Roorda+ (b. about 1525)

Biography

Ids Idszn van Roorda was born about 1500.
Ids Idszn van Roorda has reference number 10192.
Last Edited17 April 2017

Saeckje Sytses van Idsinga

F, #10158, b. about 1500

Parents

Family: Ids Idszn van Roorda (b. about 1500)

DaughterSyts Idsdr van Roorda+ (b. about 1525)

Biography

Saeckje Sytses van Idsinga was born about 1500.
Saeckje Sytses van Idsinga has reference number 10193.
Last Edited17 April 2017

Gerben Willems

M, #10159

Family:

SonWillem Gerbens+ (b. about 1530)

Biography

Gerben Willems has reference number 10194.
Last Edited17 April 2017

Idzardius Gravius

M, #10160

Family:

SonIds Idszn van Roorda+ (b. about 1500)

Biography

Idzardius Gravius has reference number 10195.
Last Edited17 April 2017

Sytze Ates van Idsinga

M, #10161

Family: Ferckje Gerbrants Aytta

DaughterSaeckje Sytses van Idsinga+ (b. about 1500)

Biography

Sytze Ates van Idsinga has reference number 10196.
Last Edited17 April 2017

Ferckje Gerbrants Aytta

F, #10162

Parents

FatherGerbrant Ferckes Aytta (d. 24 February 1484)
MotherJets Wytses Bockema (d. 2 May 1528)

Family: Sytze Ates van Idsinga

DaughterSaeckje Sytses van Idsinga+ (b. about 1500)

Biography

Ferckje Gerbrants Aytta has reference number 10197.
Last Edited17 April 2017

Saecke Sipkesz

M, #10163, d. 1498

Biography

Saecke Sipkesz died in 1498 in Barrahuys, gesneuveld.
Saecke Sipkesz has reference number 10198.
Last Edited17 April 2017

Gerbrant Ferckes Aytta

M, #10164, d. 24 February 1484

Parents

Family: Jets Wytses Bockema (d. 2 May 1528)

DaughterFerckje Gerbrants Aytta+
DaughterMinthia Gerbrandsdr.van Aytta+ (d. 1 November 1515)
SonFolkert Gerbrants Aytta+
SonBernardus Bucho Gerbrants Aytta (b. 1465, d. 1528)

Biography

Gerbrant Ferckes Aytta died on 24 February 1484 in Roordahuizum.
Gerbrant Ferckes Aytta has reference number 10199.
Last Edited17 April 2017

Jets Wytses Bockema

F, #10165, d. 2 May 1528

Parents

Family: Gerbrant Ferckes Aytta (d. 24 February 1484)

DaughterFerckje Gerbrants Aytta+
DaughterMinthia Gerbrandsdr.van Aytta+ (d. 1 November 1515)
SonFolkert Gerbrants Aytta+
SonBernardus Bucho Gerbrants Aytta (b. 1465, d. 1528)

Biography

Jets Wytses Bockema died on 2 May 1528 in Swichum.
Jets Wytses Bockema has reference number 10200.
Last Edited17 April 2017

Wytse Sjoerds Buchama

M, #10166

Family: Mints Jetses Schutsma

DaughterJets Wytses Bockema+ (d. 2 May 1528)

Biography

Wytse Sjoerds Buchama has reference number 10201.
Last Edited17 April 2017

Mints Jetses Schutsma

F, #10167

Parents

Family: Wytse Sjoerds Buchama

DaughterJets Wytses Bockema+ (d. 2 May 1528)

Biography

Mints Jetses Schutsma has reference number 10202.
Last Edited17 April 2017

Fercke Folckerts Aytta

M, #10168, d. 1460

Parents

Biography

Fercke Folckerts Aytta died in 1460.
Blijkens de bronnen waren het welgestelde boeren,
die als de meesten van hun standgenoten de oorlog haatten en trachtten
buiten de verwikkelingen te blijven. Waarschijnlijk rond 1450 verliet een
lid van het geslacht, Ferke, de voorvaderlijke boerderij Aytta in Roordahuizum
en vestigde zich op de hem eveneens toebehorende boerderij Hemrikein in Warga
, die hij versterkte met een stins en een gracht. Hier hoopten hij en zijn
vrouw Syds veilig te zijn voor het op en neer gaande krijgsgeweld. Ferke
overleed in 1460 en liet drie zonen en een dochter na. Onder deze zonen was er
..n, meester Bocho, die priester werd; een bewijs voor de intellectuele
belangstelling van de familie. Ferke's andere zonen, Rintje en Gerbrand,
bleven wat hun vader was geweest, gezeten boeren, geen hoofdelingen.
In die groep kwam wel hun zuster Sjouk terecht toen zij, na de dood van
haar eerste man Jarich uit Metslawier, trouwde met de "vir nobilis" Rienk Albada.
Fercke Folckerts Aytta has reference number 10203.
Last Edited17 April 2017

Syts Bucho thoe Hemrickend (Hilverda)

F, #10169, d. 1460

Parents

Biography

Syts Bucho thoe Hemrickend (Hilverda) died in 1460 in Hemrickseyn (FR.)
Syts Bucho thoe Hemrickend (Hilverda) has reference number 10204.
Last Edited17 April 2017

Folckert Gerbeths Aytta

M, #10170

Parents

Family:

SonFercke Folckerts Aytta+ (d. 1460)

Biography

Folckert Gerbeths Aytta has reference number 10205.
Last Edited17 April 2017

Gerbeth Aytta

M, #10171

Biography

Gerbeth Aytta and Auck Aytta were married in 1385.
De Ayttastins stond in Leeuwarden, op de hoek van de Weaze en de naar de stins genoemde Ayttasteeg.
Ontstaan De oudste vermelding van de Stins dateert uit de 14e eeuw.
Geschiedenis In Leeuwarden kwamen verschillende stinsen voor, die eigendom waren van de verschillende families in de omgeving van de stad, zoals de Cammingha's, de Oenema's en Aytta's. De familie Aytta kwam oorspronkelijk uit Swichum, waar ze een State bezaten. De meest bekende Aytta is Wigle of Viglius Aytta.
Wigle bewoonde waarschijnlijk de Ayttastins, dat vermoeden we, omdat resten van zijn wapenschild nog aanwezig zijn. In de zestiende eeuw gaat het huis over in bezit van een andere familie. Omstreeks 1580 heeft Willem Lodewijk van Nassau hier enige tijd gewoond, voordat hij de Camminghastins aan de Grote Kerkstraat betrok.

De Ayttastins werd in het begin van de 20e eeuw afgebroken. Het huis werd toen vervangen door een pakhuis. Dit pakhuis draagt aan de steegzijde nog steeds de grote wapensteen van Aytta. Het wapen is blindgekapt, dat vermoedelijk in de patriottentijd heeft plaats gevonden, maar de wapensteen draagt nog wel de versierselen van het Gulden Vlies en de wapenspreuk 'Plus Oultre'. Het wapen zal waarschijnlijk van korenschoven voorzien zijn geweest: het wapen van Wigle van Aytta, raadsheer van Karel V en Philips II. Overal waar Wigle kwam, liet hij zijn sporen na d.m.v. een wapen bestaande uit korenschoven. O.a. in de Sint Baaf te Gent, waar hij de eerste en enige proost van geweest is.

Hoe de stins eruit heeft gezien, weten aan de hand van enkele afbeeldingen van de hand van Ids Wiersma, die hij in 1906 van de achterkant van het gebouw in bouwvallige staat voor de sloop maakte. Aan de hand van deze afbeeldingen lijkt het erop, dat we te maken hadden met een zaalstins, die wel op diverse plaatsen gewijzigd is, maar nergens ingrijpend verbouwd voor representatieve doeleinden. Aan een korte zijde zat een spitsbogige ingang tot het souterrain of de kelder, terwijl in de andere zijde een rondboog-restant zichtbaar is, dat mogelijk vroeger ook een ingang is geweest.
De bel-etage bevat enkele kleine rondboogvenstertjes, die we ook in de lange zijde tegen komen. Het onderste deel van de Stins bestond uit baksteen, maar na een cordonband gaat het muurwerk over in afwisselende kleurlagen. Dit kan erop duiden, dat de Stins later verhoogd is. Deze verhoging heeft dan in de tweede helft van de vijftiende eeuw plaats gevonden, toen de politieke rust nog niet in Friesland was teruggekeerd.
De Ayttastins kan een middeleeuws verdedigbare stins zijn geweest.
Bewoners Wigle of Viglius Aytta
- zestiende eeuw familie Aytta
ca 1580 Willem Lodewijk van Nassau
Huidige doeleinden Op de plaats van deze Stins bevindt zich nu een pakhuis.
Gerbeth Aytta has reference number 10206.
Last Edited17 April 2017

Auck Aytta

F, #10172

Biography

Gerbeth Aytta and Auck Aytta were married in 1385.
Auck Aytta has reference number 10207.
Last Edited17 April 2017

Bucho Helvadra

M, #10173

Family:

DaughterSyts Bucho thoe Hemrickend (Hilverda)+ (d. 1460)

Biography

Bucho Helvadra has reference number 10208.
Last Edited17 April 2017

Jetse Schutsma

M, #10174

Biography

Jetse Schutsma has reference number 10209.
Last Edited17 April 2017

Nn van Jornahuis

F, #10175

Biography

Nn van Jornahuis has reference number 10210.
Last Edited17 April 2017