Family Tree Holkema

Doe' t pake nog feint wie................

Person Page 408

Minthia Gerbrandsdr.van Aytta

F, #10176, d. 1 November 1515

Parents

FatherGerbrant Ferckes Aytta (d. 24 February 1484)
MotherJets Wytses Bockema (d. 2 May 1528)

Family: Doytse Tjallings Wyaerda (d. 1498)

SonAede Doytse Wyaerda+ (b. about 1500)

Biography

Doytse Tjallings Wyaerda and Minthia Gerbrandsdr.van Aytta were married in 1485. She died on 1 November 1515.
Minthia Gerbrandsdr.van Aytta was also known as Minthia Gerbrands Aytta. She has reference number 10211.
Last Edited17 April 2017

Rienck Bockama

M, #10178

Parents

FatherBocke Doedinga (b. about 1300)
MotherReynke Nn

Family: Both Feickes Sickinga (b. 1335, d. 1386)

DaughterHisck Riencksdr. Bockema+

Biography

Rienck Bockama has reference number 10213.
Last Edited17 April 2017

Both Feickes Sickinga

F, #10179, b. 1335, d. 1386

Biography

Both Feickes Sickinga was born in 1335. She died in 1386 at age ~51 in Sneek.
Both Feickes Sickinga has reference number 10214.
Last Edited17 April 2017

Bocke Doedinga

M, #10180, b. about 1300

Biography

Bocke Doedinga was born about 1300.
Bocke Doedinga has reference number 10215.
Last Edited17 April 2017

Reynke Nn

F, #10181

Family: Bocke Doedinga (b. about 1300)

SonRienck Bockama+

Biography

Reynke Nn has reference number 10216.
Last Edited17 April 2017

Bocho Ferckes Aytta

M, #10182

Parents

Biography

Bocho Ferckes Aytta has reference number 10217.
Last Edited17 April 2017

Rintje Ferckes Aytta

M, #10183

Parents

Biography

Rintje Ferckes Aytta has reference number 10218.
Last Edited17 April 2017

Sjouk Ferckes Aytta

F, #10184

Parents

Biography

Sjouk Ferckes Aytta has reference number 10219.
Last Edited17 April 2017

Jarich Jelkema

M, #10185

Biography

Jarich Jelkema has reference number 10220.
Last Edited17 April 2017

Renick Doitzes Albada (Helbada)

M, #10186

Parents

Biography

Renick Doitzes Albada (Helbada) has reference number 10221.
Last Edited17 April 2017

Folkert Gerbrants Aytta

M, #10187

Parents

FatherGerbrant Ferckes Aytta (d. 24 February 1484)
MotherJets Wytses Bockema (d. 2 May 1528)

Family: IJdt Wiggles Hania (b. about 1470)

SonWigle (Viglius) van Aytta van Zwichem+ (b. 19 October 1507, d. 18 May 1577)

Biography

Folkert Gerbrants Aytta has reference number 10222.
Last Edited17 April 2017

IJdt Wiggles Hania

F, #10188, b. about 1470

Parents

FatherWiggle Sjaerps Hania (b. about 1440)
MotherRints Broers Bonninga (b. about 1440)

Family: Folkert Gerbrants Aytta

SonWigle (Viglius) van Aytta van Zwichem+ (b. 19 October 1507, d. 18 May 1577)

Biography

IJdt Wiggles Hania was born about 1470.
IJdt Wiggles Hania has reference number 10223.
Last Edited17 April 2017

Wigle (Viglius) van Aytta van Zwichem

M, #10189, b. 19 October 1507, d. 18 May 1577

Parents

FatherFolkert Gerbrants Aytta
MotherIJdt Wiggles Hania (b. about 1470)

Biography

Wigle (Viglius) van Aytta van Zwichem was born on 19 October 1507 in Barrahuys, Wirdum. He and Jacoba Damant were married in 1543. Wigle (Viglius) van Aytta van Zwichem died on 18 May 1577 at age 69 in Brussel.
Viglius maakte carrière op grond van zijn bekwaamheden, niet op grond van afkomst en geboorte. Als zoon van een Friese boer, studeerde hij letteren en rechten te Leuven, Dole, Avignon en Valence. Ook na zijn studies vertoefde hij regelmatig in de universitaire kringen van Frankrijk, de Duitse landen, Zwitserland en Italië, waar hij wetenschappelijke relaties onderhield met diverse geleerden. Hij werd docent in de rechten te Padua, en tussen 1535 en 1541 was hij achtereenvolgens lid van het Reichskammergericht te Speyer en hoogleraar (rechten) te Ingolstadt.

In 1541 werd hij door Karel V benoemd tot lid en in 1549 zelfs tot voorzitter van de Geheime Raad te Brussel. Bovendien werd hij in 1543 ook lid van de Grote Raad en in 1554 voorzitter van de Raad van State. Als een van de meest vooraanstaande juristen van het toenmalige Europa was hij het brein van het Habsburgse regeringsapparaat te Brussel. Na de dood van zijn echtgenote kreeg Viglius de ambitie om tot proost van het Gentse Sint-Baafskapittel te worden benoemd, en om die reden liet hij zich door kardinaal Granvelle in 1562 priester wijden.

Viglius was een trouw dienaar van koning Filips II, wat niet wegneemt dat hij kritiek had op de politiek van de koning en met name op diens grote religieuze intolerantie, maar gebruskeerd heeft hij de koning nooit. Bij de afkondiging van de "Matiging" door Margaretha van Parma betoonde Viglius zich een voorstander van de voorgestelde maatregelen. Met Alva geraakte hij echter gauw op gespannen voet: wel had hij een groot aandeel in diens Criminele Ordonnantie, maar o.m. door zijn pleidooi voor terughoudendheid in de kettervervolging, zijn relaties met "verdachte" humanisten en zijn heftig verzet tegen de "tiende penning" haalde hij zich Alva's haat op de hals. In 1569 trad hij af als voorzitter van de Geheime Raad, maar bleef voorzitter van de Raad van State.

In 1569 stichtte hij te Leuven het Vigliuscollege.

Werken
Als rechtsgeleerde is Viglius vooral bekend door zijn Institutiones juris civilis in graecam linguam per Theophilum traductae (uitg. Basel, 1533), d.i. de eerste uitgave van de Griekse paraphrase van de Justinianus' Instituta.
Een belangrijke collectie geschriften van Viglius wordt bewaard in de Universitaire Bibliotheek te Göttingen.

Andere werken van Viglius
Commentaria in decem titulos Institutionum juris civilis (uitg. Basel,1534)
Epistolae politicae et historicae ad Joach. Hopperum (uitg. Leeuwarden, 1661)
Mémoires de Viglius et d'Hopper sur le commencement des troubles des Pays-Bas (uitg. door A. Wauters, 1858)
Vita Viglii ab ipso scripta (Den Haag, 1743.)
Wigle (Viglius) van Aytta van Zwichem has reference number 10224. Wigle (Viglius) van Aytta van Zwichem was a humanist, jurist, staatsman.
Last Edited17 April 2017

Jacoba Damant

F, #10190, d. 1550

Biography

Wigle (Viglius) van Aytta van Zwichem and Jacoba Damant were married in 1543. She died in 1550.
Jacoba Damant has reference number 10225.
Last Edited17 April 2017

Jel Renicksdr Albada

F, #10191

Parents

Family: Hessel Kempeszn Jongama (d. 1500)

DaughterJel Hesseldr Jongama+ (b. about 1490)

Biography

Jel Renicksdr Albada has reference number 10226.
Last Edited17 April 2017

Doitze Albada (Abbema)

M, #10192

Biography

Doitze Albada (Abbema) has reference number 10227.
Last Edited17 April 2017

Saepck

F, #10193

Biography

Saepck has reference number 10228.
Last Edited17 April 2017

Hessel Kempeszn Jongama

M, #10194, d. 1500

Parents

FatherKeimpe Aedes Jongama (d. 1468)
MotherNn

Family: Jel Renicksdr Albada

DaughterJel Hesseldr Jongama+ (b. about 1490)

Biography

Hessel Kempeszn Jongama died in 1500.
Hessel Kempeszn Jongama has reference number 10229.
Last Edited17 April 2017

Jel Hesseldr Jongama

F, #10195, b. about 1490

Parents

Family: Douwe Ulckes Douwma van Oenema (b. about 1490)

DaughterRientje Douma van Oenema+ (b. about 1520)

Biography

Jel Hesseldr Jongama was born about 1490.
Jel Hesseldr Jongama has reference number 10230.
Last Edited17 April 2017

Douwe Ulckes Douwma van Oenema

M, #10196, b. about 1490

Parents

FatherUlcke Oenema (b. about 1450)
MotherGerlant Hobbesd. Epinga

Family: Jel Hesseldr Jongama (b. about 1490)

DaughterRientje Douma van Oenema+ (b. about 1520)

Biography

Douwe Ulckes Douwma van Oenema was born about 1490.
Douwe Ulckes Douwma van Oenema has reference number 10231.
Last Edited17 April 2017

Keimpe Aedes Jongama

M, #10197, d. 1468

Parents

FatherAede Keimpes Jongama (d. 1429)
MotherNn

Family: Nn

SonHessel Kempeszn Jongama+ (d. 1500)

Biography

Keimpe Aedes Jongama died in 1468.
Keimpe Aedes Jongama has reference number 10232.
Last Edited17 April 2017

Nn

F, #10198

Family: Keimpe Aedes Jongama (d. 1468)

SonHessel Kempeszn Jongama+ (d. 1500)

Biography

Nn has reference number 10233.
Last Edited17 April 2017

Aede Keimpes Jongama

M, #10199, d. 1429

Family: Nn

SonKeimpe Aedes Jongama+ (d. 1468)
DaughterHessel Aedes Jongama+ (b. about 1423, d. 1459)

Biography

Aede Keimpes Jongama died in 1429 in Sondel.
Hij tekent in 1422 het verdrag tussen de Vetkoper en Schieringer hoofdelingen. Gesneuveld te Sondel. Aede Keimpes Jongama has reference number 10234.
Last Edited17 April 2017

Nn

F, #10200

Family: Aede Keimpes Jongama (d. 1429)

SonKeimpe Aedes Jongama+ (d. 1468)
DaughterHessel Aedes Jongama+ (b. about 1423, d. 1459)

Biography

Nn has reference number 10235.
Last Edited17 April 2017