Family Tree Holkema

Doe' t pake nog feint wie................

Person Page 419

Mettje Hylkes

F, #10451

Biography

Sierck Hinnes and Mettje Hylkes were married on 26 December 1728.
Mettje Hylkes has reference number 10487.
Last Edited17 April 2017

Antje Hansen

F, #10452

Family: Siercks Johans Cnossen (b. about 1630)

DaughterJel Zyrks Cnossen+ (b. about 1650, d. 14 May 1709)
SonJohannes Sierck Cnossen+ (b. about 1662)

Biography

Antje Hansen has reference number 10488.
Last Edited17 April 2017

Lolck Rienksdr

F, #10453

Biography

Lolck Rienksdr has reference number 10489.
Last Edited17 April 2017

Jeltje Baes Algera

F, #10454, d. about 1645

Family: Johan Oepkes Cnossens (b. about 1575)

SonSiercks Johans Cnossen+ (b. about 1630)

Biography

Jeltje Baes Algera died about 1645.
Jeltje Baes Algera has reference number 10490.
Last Edited17 April 2017

Upcke Aenes (Annes) Knossens

M, #10455, b. about 1539

Parents

Family: Mints Thomasdr (d. 1607)

SonJohan Oepkes Cnossens+ (b. about 1575)

Biography

Upcke Aenes (Annes) Knossens was born about 1539.
Eigenaar van 40 pm land te Knossens,onder Bolsward. Upcke Aenes (Annes) Knossens has reference number 10491.
Last Edited17 April 2017

Mints Thomasdr

F, #10456, d. 1607

Family: Upcke Aenes (Annes) Knossens (b. about 1539)

SonJohan Oepkes Cnossens+ (b. about 1575)

Biography

Mints Thomasdr died in 1607.
Mints Thomasdr has reference number 10492.
Last Edited17 April 2017

Aene N

M, #10457

Family: Ath Johannisdr

SonUpcke Aenes (Annes) Knossens+ (b. about 1539)

Biography

Aene N has reference number 10493.
Last Edited17 April 2017

Ath Johannisdr

F, #10458

Parents

FatherJohan Upckes toe Knossens (d. 27 October 1558)
MotherEgbertje Egbertsdr (d. 26 August 1570)

Family: Aene N

SonUpcke Aenes (Annes) Knossens+ (b. about 1539)

Biography

Ath Johannisdr has reference number 10494.
Last Edited17 April 2017

Johan Upckes toe Knossens

M, #10459, d. 27 October 1558

Parents

Family: Egbertje Egbertsdr (d. 26 August 1570)

DaughterAth Johannisdr+

Biography

Johan Upckes toe Knossens died on 27 October 1558.
Johan Upckes: staat in hoog aanzien bij de burgerij van Bolsward en heeft een aantal belangrijke functies in de stad. Heeft land te Knossens en Kimswert. Wordt in 1552 genoemd in het register van de ‘Monstercedullen’ van Bolsward en moet daarom in het bezit zijn van een volledige wapenuitrusting (een harnas met alles wat er bij hoort). ‘Provoost’ van de Bolswarder schutters (1553). Eén van de gevolmachtigden van de stad in een geschil over het onderhoud van de zeedijken ten noorden van Makkum (1557). Er is een grafsteen van hem en zijn vrouw in de Martinikerk te Bolsward. Johan Upckes toe Knossens has reference number 10495.
Last Edited17 April 2017

Egbertje Egbertsdr

F, #10460, d. 26 August 1570

Family: Johan Upckes toe Knossens (d. 27 October 1558)

DaughterAth Johannisdr+

Biography

Egbertje Egbertsdr died on 26 August 1570.
Egbertje Egbertsdr has reference number 10496.
Last Edited17 April 2017

Upcke Johans toe Knossens

M, #10461

Parents

Family:

SonJohan Upckes toe Knossens+ (d. 27 October 1558)

Biography

Liet de sate "Groot Knossens" bouwen. Upcke Johans toe Knossens has reference number 10497.
Last Edited17 April 2017

Johan Upkas toe Knossens

M, #10462

Parents

FatherUupca Johannis toe Knossens (b. about 1430)
MotherReijnske Sickama (b. about 1430)

Biography

(Janka, Johan in Knossens, Jancke Knoesens, Johan Upka zin, Jan Upkis zin, Jan Upkis toe Knossens en Janke ter Draye). Woont op "Litike Knossens". Komt in 1497 voor in de Sneker Recesboeken; hij moet zijn zilverwerk inleveren dat hij als onderpand gegeven heeft voor het lenen van geld. Johan Upkas toe Knossens has reference number 10498.
Last Edited17 April 2017

Uupca Johannis toe Knossens

M, #10463, b. about 1430

Family: Reijnske Sickama (b. about 1430)

SonJohan Upkas toe Knossens+

Biography

Uupca Johannis toe Knossens was born about 1430.
Uupca Johannis toe Knossens has reference number 10499.
Last Edited17 April 2017

Reijnske Sickama

F, #10464, b. about 1430

Biography

Reijnske Sickama was born about 1430.
Reijnske Sickama has reference number 10500.
Last Edited17 April 2017

Joltje Durks Noorderwerf

F, #10465, b. 18 September 1790

Parents

FatherDurk Piers (b. 1753, d. 22 October 1810)
MotherGrietje Roelofs Bouwstra (b. 12 November 1756, d. 22 March 1821)

Biography

Joltje Durks Noorderwerf was born on 18 September 1790 in Woudsend.
Joltje Durks Noorderwerf has reference number 10501.
Last Edited17 April 2017

Anne Tjamkes

M, #10466, b. 20 October 1715

Family: Tryntie Sjirks Cnossen (b. 2 June 1715)

DaughterJeltje Annes Cnossen+ (b. 1751, d. 25 August 1831)

Biography

Anne Tjamkes was born on 20 October 1715. He and Tryntie Sjirks Cnossen were married on 18 May 1738 in Jutrijp.
Anne Tjamkes has reference number 10502.
Last Edited17 April 2017

Sybren Frankes Frankena

M, #10467, b. about 1725

Family: Jetske Sjirks Cnossen (b. 24 April 1718)

DaughterUilk Sybrens Frankena (b. 7 February 1751)
SonSjerck Sybrens Frankena+ (b. 13 October 1754)
DaughterUilk Sybrens Frankena (b. 7 June 1756)

Biography

Sybren Frankes Frankena was born about 1725 in Uitwellingerga. He and Jetske Sjirks Cnossen were married on 21 February 1750 in Hervormde gemeente Jutrijp Hommerts.
Sybren Frankes Frankena has reference number 10503.
Last Edited17 April 2017

Jan Jansen

M, #10468

Biography

Jan Jansen has reference number 10504.
Last Edited17 April 2017

Sibbeltje Wybes Cnossen

F, #10469, b. about 1800

Parents

FatherWybe Johans Cnossen (b. 7 April 1738, d. 29 January 1808)
MotherSjoukje Johannes Bosma

Biography

Sibbeltje Wybes Cnossen was born about 1800.
Sibbeltje Wybes Cnossen has reference number 10505.
Last Edited17 April 2017

Anne Jurjens Zoethout

M, #10470

Parents

FatherJurjen Reinders Zoethout (b. 1756, d. 1814)
MotherGerritje Martens de Koe (b. 1764, d. 1829)

Biography

Anne Jurjens Zoethout has reference number 10506.
Last Edited17 April 2017

Pyter Jelles Crolis

M, #10471, b. 19 March 1719

Family: Neeltje Hettes

SonJelle Pijters Crolis+ (b. about 1750)
DaughterAkke Pieters Crolis+ (b. 13 September 1761, d. 10 September 1827)

Biography

Pyter Jelles Crolis was born on 19 March 1719 in IJlst. He and Neeltje Hettes were married on 28 May 1747 in IJlst.
Pyter Jelles Crolis has reference number 10508.
Last Edited17 April 2017

Neeltje Hettes

F, #10472

Family: Pyter Jelles Crolis (b. 19 March 1719)

SonJelle Pijters Crolis+ (b. about 1750)
DaughterAkke Pieters Crolis+ (b. 13 September 1761, d. 10 September 1827)

Biography

Pyter Jelles Crolis and Neeltje Hettes were married on 28 May 1747 in IJlst.
Neeltje Hettes has reference number 10509.
Last Edited17 April 2017

Jeltje Annes Cnossen

F, #10473, b. 1751, d. 25 August 1831

Parents

FatherAnne Tjamkes (b. 20 October 1715)
MotherTryntie Sjirks Cnossen (b. 2 June 1715)

Family: Jelle Pijters Crolis (b. about 1750)

SonJelle Jelles Crolis+

Biography

Jeltje Annes Cnossen was born in 1751. Jelle Pijters Crolis and Jeltje Annes Cnossen were married on 18 September 1774 in IJlst. She died on 25 August 1831 at age ~80.
Jeltje Annes Cnossen has reference number 10510.
Last Edited17 April 2017

Jelle Jelles Crolis

M, #10474

Parents

FatherJelle Pijters Crolis (b. about 1750)
MotherJeltje Annes Cnossen (b. 1751, d. 25 August 1831)

Family: Liskjen Walles Veldhuis

DaughterTjitske Jelles Croles+ (b. 11 February 1825)
SonJelle Jelles Croles (b. 5 September 1826)
DaughterJeltje Jelles Croles (b. 3 October 1829)
DaughterTrijntje Jelles Croles (b. 26 August 1831)
DaughterYtje Jelles Croles (b. 26 November 1833)
DaughterAagjen Jelles Croles (b. 15 July 1836)
SonAnne Jelles Croles (b. 11 March 1839)
DaughterKlaaske Jelles Croles (b. 13 October 1841)
SonPieter Jelles Croles (b. 10 April 1844)

Biography

Jelle Jelles Crolis and Liskjen Walles Veldhuis were married on 23 May 1824 in IJlst.
Jelle Jelles Crolis has reference number 10511.
Last Edited17 April 2017

Tjitske Jelles Croles

F, #10475, b. 11 February 1825

Parents

Family: Jan Cornelis de Jong

DaughterLiskjen Jans de Jong+ (b. 21 January 1849, d. 1923)

Biography

Tjitske Jelles Croles was born on 11 February 1825 in IJlst.
Tjitske Jelles Croles has reference number 10512.
Last Edited17 April 2017