Family Tree Holkema

Doe' t pake nog feint wie................

Person Page 458

Sijke Ypes van der Molen

F, #11426, b. 5 August 1830

Parents

FatherYpe Roelofs van der Molen (b. 3 November 1789, d. 25 February 1855)
MotherAafke Gerrits Mulder (b. 5 April 1791, d. 19 December 1834)

Biography

Sijke Ypes van der Molen was born on 5 August 1830 in stavoren. She was born on 5 August 1830.
Sijke Ypes van der Molen has reference number 11465.
Last Edited17 April 2017

Gerrit Gerrits Mulder

M, #11427

Parents

FatherGerryt Gerryts Mulder (b. 1763, d. 21 January 1838)
MotherRink Beerends Moedt

Biography

Gerrit Gerrits Mulder has reference number 11466.
Last Edited17 April 2017

Wybe Gerrits Mulder

M, #11428

Parents

FatherGerryt Gerryts Mulder (b. 1763, d. 21 January 1838)
MotherRink Beerends Moedt

Biography

Wybe Gerrits Mulder has reference number 11467.
Last Edited17 April 2017

Berend Gerrits Mulder

M, #11429, b. 1804, d. 1 April 1885

Parents

FatherGerryt Gerryts Mulder (b. 1763, d. 21 January 1838)
MotherRink Beerends Moedt

Biography

Berend Gerrits Mulder was born in 1804. He died on 1 April 1885 at age ~81 in stavoren.
Berend Gerrits Mulder has reference number 11468.
Last Edited17 April 2017

Jelte Klazes Tromp

M, #11430, b. 8 November 1801, d. 15 June 1883

Parents

FatherKlaas Jeltes (b. about 1769, d. 12 August 1805)
MotherRichtje Rintjes Tromp (b. 21 September 1777, d. 5 October 1827)

Family: Ybeltje Annes Cnossen (b. 1810)

DaughterAfke Jeltes Tromp+ (b. 18 July 1833, d. 1 February 1915)
SonKlaas Jeltes Tromp (b. 11 August 1835, d. 29 March 1837)
DaughterRigtje Jeltes Tromp (b. 31 March 1837, d. 1837)
SonKlaas Jeltes Tromp (b. 31 August 1840)

Biography

Jelte Klazes Tromp was born on 8 November 1801 in Sloten. He and Ybeltje Annes Cnossen were married on 1 May 1832 in Wymbritsradeel. Jelte Klazes Tromp died on 15 June 1883 at age 81 in Gaasterland.
Jelte Klazes Tromp was een vermogend man.
Hou wou gaan rentenieren op een nieuw te bouwen (1883) landgoed ""Mottekamp"" te Ruigahuizen.
De naam is ontleend aan het woord Mot als in de betekenis van zeug.
Tijdens de bouw overlijdt hij echter.Zijn dochter Afke Jeltes Tromp ging hier vervolgens wonen met haar man Uilke Jacobs Wierstra.
In 1907 werd er achter het huis een schuur gebouwd.
In 1915 werd het huis eigendom van Johannes Harings Nauta,welke het verhuurde als boerderij.
In 1990 kwam het in handen van de Amsterdamse belasting adviseur Rob Boon.Hij heeft van de Mottekamp een landgoed gemaakt en opengesteld voor het publiek.
Onlangs is de Mottekamp aangekocht door Van Blitterswijk.
De Mottekamp heeft nog vele autenthieke details.

1836 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007008 repertoire nr. 39 d.d. 14 mei 1836
Verkoping
Betreft de koop van roerende goederen, opbrengst fl. 1534
- Bauke Cornelis Kramer, huisman te Koudum, koper
- Jane Jans Visser, huisman te Sloten, koper
- Tymen Eiberts Bouwhuis, koopman te Follega, koper
- Tjeerd Jacobs Koopmans, boer te Molkwerum, koper
- Stoffel Hendriks de Vries, boer te Harich, koper
- Bauke Jans van der Goot, boer te Balk, koper
- Ybe Johannes de Winter, boer te St. Nicolaasga, koper
- Pieter Johannes Swart, boer te Elahuizen, koper
- Pieter Jans Hoogland, koopman te St. Nicolaasga, koper
- Geert Folkerts Wierda, boer te Tjerkgaast, koper
- Johannes Namles Asma, boer te Bakhuizen, koper
- Hendrik Sybrens van de Bank, huisman te Harich, koper
- Hinne Haitjes Visser, huisman te Harich, koper
- Johannes Lykles Wierstra, boer te Nijemirdum, koper
- Hans Duyes de Vries, boer te Mirns en Bakhuizen, koper
- Jan Jans Poppes, huisman te Sloten, koper
- Jelte Klazes Tromp, boer te Harich, koper
- Cobus Meyes Rypkema, herenknecht te St. Nicolaasga, koper
- Willem Gatzen de Boer, boerenknecht te Indijk, koper
- Nanne Minnes Bouma, boer te Harich, koper
- Machiel Ages Tromp, boer te Ypecolsga, koper
- Rintje Klazes Tromp, koopman te Oudemirdum, koper
- Harmen Jolles Landman, boer te Tjerkgaast, koper
- Andries Tjallings Teitsma, koopman te Lemmer, koper
- Rinke Ymes Haarsma, boer te Oudega, koper
- Cornelis Hessels Pot, boer te Doniaga, koper
- Pieter Jans Hoogland, koopman te St. Nicolaasga, koper
- Sybren Aukes Dooper, logementhouder te Balk, koper
- Jacob Krijns Waayer, boer en koopman te Oudega, koper
- Dirk Teeuwes Hettinga, boer te Wijckel, koper
- Meinze Robijns de Jong, boer te Harich, koper
- Bauke Cornelis Kramer, huisman te Koudum, borg
- Broer Cornelis Bouma, boer te Sloten, borg
- Rintje Klazes Tromp, boer te Harich, borg
- Sibbele Abes Boersma, boer te Tjerkgaast, borg
- Hans Sybrens van de Bank, huisman te Harich, borg
- Wabe Pieters de Vries, huisman te Wijckel, borg
- Aant Meines Zeldenthuis, boer te Harich, borg
- Jan Thomas Rinkema, koopman te Balk, borg
Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 1534
- Lieuwe Pieters Overmeer, huisman te Wijckel, verkoper.
Jelte Klazes Tromp has reference number 11469. Jelte Klazes Tromp was a Boer te harich.
Last Edited17 April 2017

Akke Klazes Tromp

F, #11431, b. 28 April 1799, d. 14 June 1824

Parents

FatherKlaas Jeltes (b. about 1769, d. 12 August 1805)
MotherRichtje Rintjes Tromp (b. 21 September 1777, d. 5 October 1827)

Family: Klaas Hiddes Korenstra

DaughterAkke Klazes Korenstra (b. 1824, d. 30 March 1831)

Biography

Akke Klazes Tromp was born on 28 April 1799 in Sloten. Klaas Hiddes Korenstra and Akke Klazes Tromp were married on 7 May 1818 in Sloten. She died on 14 June 1824 at age 25 in Gaasterland.
Akke Klazes Tromp has reference number 11470.
Last Edited17 April 2017

Klaas Hiddes Korenstra

M, #11432

Parents

FatherHidde Sjoerds Koornstra (b. 26 February 1708)
MotherAaltje Hinnes

Family: Akke Klazes Tromp (b. 28 April 1799, d. 14 June 1824)

DaughterAkke Klazes Korenstra (b. 1824, d. 30 March 1831)

Biography

Klaas Hiddes Korenstra and Akke Klazes Tromp were married on 7 May 1818 in Sloten.
Klaas Hiddes Korenstra has reference number 11471.
Last Edited17 April 2017

Klaas Jeltes

M, #11433, b. about 1769, d. 12 August 1805

Parents

Family: Richtje Rintjes Tromp (b. 21 September 1777, d. 5 October 1827)

SonRintje Klazes Tromp+ (b. 1779, d. 18 August 1849)
DaughterLipkjen Klazes Tromp (b. 4 November 1795)
DaughterAkke Klazes Tromp+ (b. 28 April 1799, d. 14 June 1824)
SonJelte Klazes Tromp+ (b. 8 November 1801, d. 15 June 1883)
DaughterLupkje Klazes Tromp (b. 14 February 1804)

Biography

Klaas Jeltes was born about 1769 in Sloten. He and Richtje Rintjes Tromp were married on 26 March 1795 in Sloten. Klaas Jeltes died on 12 August 1805 in Sloten.
Klaas Jeltes has reference number 11472.
Last Edited17 April 2017

Richtje Rintjes Tromp

F, #11434, b. 21 September 1777, d. 5 October 1827

Parents

FatherRintje Johannes Tromp (b. 1740, d. 22 June 1793)
MotherLupkjen Jacobs

Family: Klaas Jeltes (b. about 1769, d. 12 August 1805)

SonRintje Klazes Tromp+ (b. 1779, d. 18 August 1849)
DaughterLipkjen Klazes Tromp (b. 4 November 1795)
DaughterAkke Klazes Tromp+ (b. 28 April 1799, d. 14 June 1824)
SonJelte Klazes Tromp+ (b. 8 November 1801, d. 15 June 1883)
DaughterLupkje Klazes Tromp (b. 14 February 1804)

Biography

Richtje Rintjes Tromp was born on 21 September 1777 in Lemmer. Klaas Jeltes and Richtje Rintjes Tromp were married on 26 March 1795 in Sloten. She died on 5 October 1827 at age 50 in Sloten.
Richtje Rintjes Tromp has reference number 11473.
Last Edited17 April 2017

Rintje Klazes Tromp

M, #11435, b. 1779, d. 18 August 1849

Parents

FatherKlaas Jeltes (b. about 1769, d. 12 August 1805)
MotherRichtje Rintjes Tromp (b. 21 September 1777, d. 5 October 1827)

Biography

Rintje Klazes Tromp was born in 1779 in Sloten. He was born in 1779. He died on 18 August 1849 at age ~70.
Rintje Klazes Tromp has reference number 11474.
Last Edited17 April 2017

Lipkjen Klazes Tromp

F, #11436, b. 4 November 1795

Parents

FatherKlaas Jeltes (b. about 1769, d. 12 August 1805)
MotherRichtje Rintjes Tromp (b. 21 September 1777, d. 5 October 1827)

Biography

Lipkjen Klazes Tromp was born on 4 November 1795 in Sloten.
Lipkjen Klazes Tromp has reference number 11475.
Last Edited17 April 2017

Lupkje Klazes Tromp

F, #11437, b. 14 February 1804

Parents

FatherKlaas Jeltes (b. about 1769, d. 12 August 1805)
MotherRichtje Rintjes Tromp (b. 21 September 1777, d. 5 October 1827)

Biography

Lupkje Klazes Tromp was born on 14 February 1804 in Sloten.
Lupkje Klazes Tromp has reference number 11476.
Last Edited17 April 2017

Rintje Johannes Tromp

M, #11438, b. 1740, d. 22 June 1793

Parents

FatherJohannis Hielkes Tromp (b. 1712)
MotherBeeuw Oebles (d. 5 March 1789)

Family: Lupkjen Jacobs

DaughterRichtje Rintjes Tromp+ (b. 21 September 1777, d. 5 October 1827)

Biography

Rintje Johannes Tromp was born in 1740 in Sloten. He died on 22 June 1793 at age ~53.
Rintje Johannes Tromp has reference number 11477. Rintje Johannes Tromp was a vroedsman.
Last Edited17 April 2017

Lupkjen Jacobs

F, #11439

Family: Rintje Johannes Tromp (b. 1740, d. 22 June 1793)

DaughterRichtje Rintjes Tromp+ (b. 21 September 1777, d. 5 October 1827)

Biography

Lupkjen Jacobs has reference number 11478.
Last Edited17 April 2017

Hylke Johannes Tromp

M, #11440, b. 1758

Parents

FatherJohannis Hielkes Tromp (b. 1712)
MotherBeeuw Oebles (d. 5 March 1789)

Biography

Hylke Johannes Tromp was born in 1758 in Lemmer.
Hylke Johannes Tromp has reference number 11481.
Last Edited17 April 2017

Hylke Johannes Tromp

M, #11441, b. 1745

Parents

FatherJohannis Hielkes Tromp (b. 1712)
MotherBeeuw Oebles (d. 5 March 1789)

Biography

Hylke Johannes Tromp was born in 1745 in Sloten.
Hylke Johannes Tromp has reference number 11482.
Last Edited17 April 2017

Hylke Johannes Tromp

M, #11442, b. 1750

Parents

FatherJohannis Hielkes Tromp (b. 1712)
MotherBeeuw Oebles (d. 5 March 1789)

Biography

Hylke Johannes Tromp was born in 1750 in Sloten.
Hylke Johannes Tromp has reference number 11483.
Last Edited17 April 2017

Oeble Johannes Tromp

M, #11443, b. 1755

Parents

FatherJohannis Hielkes Tromp (b. 1712)
MotherBeeuw Oebles (d. 5 March 1789)

Biography

Oeble Johannes Tromp was born in 1755 in Sloten.
Oeble Johannes Tromp has reference number 11484.
Last Edited17 April 2017

Ytje Joukes

F, #11444

Biography

Ytje Joukes has reference number 11485.
Last Edited17 April 2017

Hendrikjen Durks

F, #11445

Biography

Hendrikjen Durks has reference number 11486.
Last Edited17 April 2017

Rigtje Johannes Tromp

F, #11446, b. 1743

Parents

FatherJohannis Hielkes Tromp (b. 1712)
MotherBeeuw Oebles (d. 5 March 1789)

Family: Inne Hettes

DaughterRinske Ennes (b. 19 December 1772)

Biography

Rigtje Johannes Tromp was born in 1743.
Rigtje Johannes Tromp has reference number 11487.
Last Edited17 April 2017

Inne Hettes

M, #11447

Family: Rigtje Johannes Tromp (b. 1743)

DaughterRinske Ennes (b. 19 December 1772)

Biography

Inne Hettes has reference number 11488.
Last Edited17 April 2017

Wytske Johannes Tromp

F, #11448

Parents

FatherJohannis Hielkes Tromp (b. 1712)
MotherBeeuw Oebles (d. 5 March 1789)

Family: Lutkse Yskes

DaughterDieuke Lutkes (b. 10 October 1172)
SonJohannes Lutkes (b. 1770)
DaughterYske Lutkes (b. 1771)

Biography

Wytske Johannes Tromp has reference number 11489.
Last Edited17 April 2017

Lutkse Yskes

M, #11449

Family: Wytske Johannes Tromp

DaughterDieuke Lutkes (b. 10 October 1172)
SonJohannes Lutkes (b. 1770)
DaughterYske Lutkes (b. 1771)

Biography

Lutkse Yskes has reference number 11490.
Last Edited17 April 2017

Akke Klazes Korenstra

F, #11450, b. 1824, d. 30 March 1831

Parents

FatherKlaas Hiddes Korenstra
MotherAkke Klazes Tromp (b. 28 April 1799, d. 14 June 1824)

Biography

Akke Klazes Korenstra was born in 1824. She died on 30 March 1831 at age ~7.
Akke Klazes Korenstra has reference number 11491.
Last Edited17 April 2017