Family Tree Holkema

Doe' t pake nog feint wie................

Person Page 544

Gerrit Jacobs de Boer

M, #13576

Family: Befke Harmens de Jong

DaughterDieuwke de Boer (b. 1859)

Biography

Gerrit Jacobs de Boer has reference number 13629.
Last Edited17 April 2017

Befke Harmens de Jong

F, #13577

Family: Gerrit Jacobs de Boer

DaughterDieuwke de Boer (b. 1859)

Biography

Befke Harmens de Jong has reference number 13630.
Last Edited17 April 2017

Sjoerd Peeks Hoekstra

M, #13578, b. 4 December 1884

Parents

FatherPeeke Jotjes Hoekstra (b. 1849)
MotherJetske Bandstra (b. 1849)

Biography

Sjoerd Peeks Hoekstra was born on 4 December 1884 in Workum.
Sjoerd Peeks Hoekstra has reference number 13631.
Last Edited17 April 2017

Sjoerd Peekes Hoekstra

M, #13579, b. 27 December 1824

Parents

FatherPeeke Jottjes Hoekstra (b. 18 October 1794)
MotherHiltje Sjoerds van der Veen (b. 1796, d. 29 December 1860)

Family: Dieuwer Wiebrens Buma (b. 1827)

SonPeeke Sjoerds Hoekstra (b. 28 May 1849)

Biography

Sjoerd Peekes Hoekstra was born on 27 December 1824 in Koudum. He and Dieuwer Wiebrens Buma were married on 1 September 1847 in Workum.
Sjoerd Peekes Hoekstra has reference number 13632.
Last Edited17 April 2017

Dieuwer Wiebrens Buma

F, #13580, b. 1827

Parents

Family: Sjoerd Peekes Hoekstra (b. 27 December 1824)

SonPeeke Sjoerds Hoekstra (b. 28 May 1849)

Biography

Dieuwer Wiebrens Buma was born in 1827 in Workum. Sjoerd Peekes Hoekstra and Dieuwer Wiebrens Buma were married on 1 September 1847 in Workum.
Dieuwer Wiebrens Buma has reference number 13633.
Last Edited17 April 2017

Peeke Sjoerds Hoekstra

M, #13581, b. 28 May 1849

Parents

FatherSjoerd Peekes Hoekstra (b. 27 December 1824)
MotherDieuwer Wiebrens Buma (b. 1827)

Biography

Peeke Sjoerds Hoekstra was born on 28 May 1849 in Workum.
Peeke Sjoerds Hoekstra has reference number 13634.
Last Edited17 April 2017

Peeke Jottjes Hoekstra

M, #13582, b. 18 October 1794

Parents

FatherJottje Dirks Hoekstra (b. 19 February 1755, d. 17 March 1825)
MotherTeatske Douwes (d. 21 June 1821)

Family: Hiltje Sjoerds van der Veen (b. 1796, d. 29 December 1860)

DaughterFoekje Peekes Hoekstra (b. 1818)
SonJotje Peekes Hoekstra+ (b. 1823)
SonSjoerd Peekes Hoekstra+ (b. 27 December 1824)
DaughterGooitje Peekes Hoekstra (b. 1829)
DaughterAntje Peekes Hoekstra (b. 1838)

Biography

Peeke Jottjes Hoekstra was born on 18 October 1794 in Elahuizen. He and Hiltje Sjoerds van der Veen were married on 31 December 1816 in Hemelum Oldeferd.
Peeke Jottjes Hoekstra has reference number 13635.
Last Edited17 April 2017

Hiltje Sjoerds van der Veen

F, #13583, b. 1796, d. 29 December 1860

Parents

Family: Peeke Jottjes Hoekstra (b. 18 October 1794)

DaughterFoekje Peekes Hoekstra (b. 1818)
SonJotje Peekes Hoekstra+ (b. 1823)
SonSjoerd Peekes Hoekstra+ (b. 27 December 1824)
DaughterGooitje Peekes Hoekstra (b. 1829)
DaughterAntje Peekes Hoekstra (b. 1838)

Biography

Hiltje Sjoerds van der Veen was born in 1796. Peeke Jottjes Hoekstra and Hiltje Sjoerds van der Veen were married on 31 December 1816 in Hemelum Oldeferd. She died on 29 December 1860 at age ~64 in Workum.
Hiltje Sjoerds van der Veen has reference number 13636.
Last Edited17 April 2017

Cornelis Pieters Duif

M, #13584

Biography

Cornelis Pieters Duif has reference number 13637.
Last Edited17 April 2017

Ietjen Hillebrands Tammes

F, #13585

Family: Cornelis Pieters Duif

DaughterHidde Cornelis Duif+ (b. 1819)

Biography

Ietjen Hillebrands Tammes has reference number 13638.
Last Edited17 April 2017

Gooitje Peekes Hoekstra

F, #13586, b. 1829

Parents

FatherPeeke Jottjes Hoekstra (b. 18 October 1794)
MotherHiltje Sjoerds van der Veen (b. 1796, d. 29 December 1860)

Biography

Gooitje Peekes Hoekstra was born in 1829 in Koudum. Johannes Symens Schotsman and Gooitje Peekes Hoekstra were married on 9 March 1856 in Workum.
Gooitje Peekes Hoekstra has reference number 13639.
Last Edited17 April 2017

Johannes Symens Schotsman

M, #13587, b. 1827

Parents

Biography

Johannes Symens Schotsman was born in 1827 in Workum. He and Gooitje Peekes Hoekstra were married on 9 March 1856 in Workum.
Johannes Symens Schotsman has reference number 13640.
Last Edited17 April 2017

Symen Johannes Schotsman

M, #13588

Biography

Symen Johannes Schotsman has reference number 13641.
Last Edited17 April 2017

Trientje Hendriks

F, #13589

Biography

Trientje Hendriks has reference number 13642.
Last Edited17 April 2017

Foekje Peekes Hoekstra

F, #13590, b. 1818

Parents

FatherPeeke Jottjes Hoekstra (b. 18 October 1794)
MotherHiltje Sjoerds van der Veen (b. 1796, d. 29 December 1860)

Biography

Foekje Peekes Hoekstra was born in 1818 in Koudum. Jetze Klazes Rienstra and Foekje Peekes Hoekstra were married on 17 May 1840 in Hindelopen.
Foekje Peekes Hoekstra has reference number 13643.
Last Edited17 April 2017

Jetze Klazes Rienstra

M, #13591, b. 1811

Parents

Biography

Jetze Klazes Rienstra was born in 1811. He and Foekje Peekes Hoekstra were married on 17 May 1840 in Hindelopen.
Jetze Klazes Rienstra has reference number 13644.
Last Edited17 April 2017

Klaas Rientzes Rienstra

M, #13592

Biography

Klaas Rientzes Rienstra has reference number 13645.
Last Edited17 April 2017

Geertje Doekes IJsenberg

F, #13593

Biography

Geertje Doekes IJsenberg has reference number 13646.
Last Edited17 April 2017

Antje Peekes Hoekstra

F, #13594, b. 1838

Parents

FatherPeeke Jottjes Hoekstra (b. 18 October 1794)
MotherHiltje Sjoerds van der Veen (b. 1796, d. 29 December 1860)

Biography

Antje Peekes Hoekstra was born in 1838 in Workum. Pieter Romkes Sluis and Antje Peekes Hoekstra were married on 19 May 1861 in Hindelopen.
Antje Peekes Hoekstra has reference number 13647.
Last Edited17 April 2017

Pieter Romkes Sluis

M, #13595, b. 1836

Parents

Biography

Pieter Romkes Sluis was born in 1836 in Hindelopen. He and Antje Peekes Hoekstra were married on 19 May 1861 in Hindelopen.
Pieter Romkes Sluis has reference number 13648.
Last Edited17 April 2017

Romke Jurjens Sluis

M, #13596

Biography

Romke Jurjens Sluis has reference number 13649.
Last Edited17 April 2017

Jappe Cornelis Duif

F, #13597

Biography

Jappe Cornelis Duif has reference number 13650.
Last Edited17 April 2017

Wybren Tjeerds Buma

M, #13598

Family: Hinke Alberts Roukema

DaughterDieuwer Wiebrens Buma+ (b. 1827)

Biography

Wybren Tjeerds Buma has reference number 13651.
Last Edited17 April 2017

Hinke Alberts Roukema

F, #13599

Family: Wybren Tjeerds Buma

DaughterDieuwer Wiebrens Buma+ (b. 1827)

Biography

Hinke Alberts Roukema has reference number 13652.
Last Edited17 April 2017

Jan Sjoerds Hoekstra

M, #13600

Parents

FatherSjoerd Peeks Hoekstra (b. 4 December 1884)

Biography

Jan Hoekstra verkocht de Bakkerij Sud 88 (Familebedrijf ) aan de familie Yntema de carrosseriebouwer. Jan Sjoerds Hoekstra has reference number 13653.
Last Edited17 April 2017