Family Tree Holkema

Doe' t pake nog feint wie................

Person Page 550

Cathelijnken van de Velde

F, #13726, b. 1564, d. 1658

Family: Christiaen Adriaensz van Eeghen (b. 1562, d. 10 April 1658)

SonChristiaan van Eeghen+ (b. 1595, d. 14 November 1669)

Biography

Cathelijnken van de Velde was born in 1564. She died in 1658 at age ~94.
Cathelijnken van de Velde has reference number 13780.
Last Edited17 April 2017

Ernst Heldring

M, #13727, b. 21 September 1871, d. 29 April 1954

Parents

FatherBalthazar Heldring (b. 17 March 1839)
MotherOlga Sophie Sillem (d. 18 December 1876)

Biography

Ernst Heldring was born on 21 September 1871. He and Marie Constance Bungener were married on 26 July 1910. Ernst Heldring died on 29 April 1954 at age 82.
Heldring, Ernst , reder, bankpresident (Amsterdam 21-9- 1871 - Amsterdam 29-4- 1954 ). Zoon van Balthazar Heldring, president van de Nederlandse Handelmij., en Olga Sophie Sillem. Gehuwd op 26-7-1910 met Marie Constance Bungener. Zij kregen 4 zoons en 2 dochters.

De vorming van Heldring is de in die tijd gebruikelijke voor jongelui uit de goedgesitueerde milieus die zich een carrière in het bedrijfsleven voor ogen stellen. Na de lagere school bezoekt hij de Openbare Handelsschool te Amsterdam (1884-1889), waarop leerjaren op een Amsterdams handelskantoor (1889-1892), een reis naar West-Indië (1892-1893), leerjaren op Londense kantoren (1893-1895), een vertegenwoordiging van de Amsterdamse kofïïefirma W. Heybroek Jr. & Co. met een reis naar Noord-Amerika en West-Indië (1895-1897) en een studiereis naar Oost-Azië en Nederlands-Indië (1897-1899) volgen. De benoeming tot directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij per 1 oktober 1899 sluit de vormingsfase af. In hetzelfde jaar publiceert hij het naar aanleiding van zijn laatste reis geschreven boek Oost-Azië en Indië. Beschouwingen en Schetsen (Amsterdam, 1899).

Heldrings loopbaan omvat de jaren 1899-1949 en het is in deze halve eeuw dat hij zich ontplooit tot de ondernemer van de breedste allure van zijn generatie, alhoewel niet in strikt economische zin de meest succesrijke. Zonder twijfel komt hij tot belangrijke initiatieven: in 1898 medeoprichter van de N.V. Zeehaven en Kolenstation 'Sabang', in 1902 van de Java-China-Japan Lijn; in 1904 neemt hij als eerste het initiatief om de Zuid-Amerika-Lijn (later Koninklijke Hollandsche Lloyd) uit Duitse handen te houden en in 1912 is hij de centrale figuur in de fusie tussen de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij en de Koninklijke West-Indische Maildienst. Anderzijds lukt het hem niet de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij ongeschonden door de depressiejaren '30 te loodsen; zonder regeringssteun zou deze ten onder zijn gegaan. Een dergelijk falen valt niet uitsluitend negatief uit te leggen. Uit overwegingen van algemeen belang was Heldring destijds tegenstander van devaluatie, ongeacht de omstandigheid dat zijn onderneming eerder gebaat was bij een tegengesteld standpunt. Dit gezichtspunt strookte echter niet met Heldrings verantwoordelijksheidsgevoel en integriteit, de eigenschappen die nog meer dan zijn verstandelijkheid, zelfvertrouwen en terughoudendheid in het oog springen, zowel bij degenen die na hem kwamen als de tijdgenoten. Was hij door afkomst en maatschappelijke positie al voorbestemd in allerlei bestuurlijke functies buiten zijn ondernemerschap te geraken, zijn verantwoordelijkheidsgevoel deed hem bredere kringen - economisch, kunstzinnig, wetenschappelijk, politiek en diplomatiek - beschrijven dan enig ander ondernemer van zijn tijd. Van 1922 tot 1931 is hij voorzitter van de Amsterdamse Kamer van Koophandel en Fabrieken en als zodanig woordvoerder van de hoofdstedelijke belangen. Wanneer in 1939 de Nederlandsche Handel-Maatschappij een president behoeft die het vertrouwen in deze onderneming kan herstellen, is de onkreukbare Heldring de aangewezen man.

Van zijn voornaamste arbeidsterrein, de scheepvaart, zowel nationaal als internationaal, lopen vertakkingen naar een aantal commissariaten, waarvan die bij De Nederlandsche Bank en de Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken de voornaamste zijn. Op internationaal terrein combineert hij zijn bemoeienissen ter zake van de Internationale Kamer van Koophandel met economische werkzaamheid ten behoeve van onze diplomatie; in het verlengde daarvan ligt zijn activiteit in de examencommissies voor de buitenlandse dienst.

Als fervent vrijhandelaar volgt en beïnvloedt hij waar mogelijk, vooral in de periode tussen de twee wereldoorlogen de binnenlandse - voornamelijk economische - politiek, in 1938 uitmondend in het lidmaatschap van de Eerste Kamer voor de Liberale Staatspartij. Op wetenschappelijk en kunstzinnig terrein vormen het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, de Rijksakademie voor beeldende kunsten en de Vereeniging Rembrandt zwaartepunten. Al deze functies zijn geen lege ereambten maar werkkracht en deskundigheid eisende taken. Wanneer Heldring in 1932 een doctoraat honoris causa in de economische wetenschappen verwerft, is dit de laatste maal dat de economische faculteit der Amsterdamse universiteit een dergelijk gebaar jegens een ondernemer maakt.

Een groot man eerder dan een groot ondernemer, en wel vanwege de breedte eerder dan de grootte van zijn allure, in het bijzonder op economisch terrein. Mogelijk heeft daartoe zijn neurastenie bijgdedragen die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde en hem sedert 1917 noopte een dagboek bij te houden, voorafgegaan door zijn herinneringen. Tot december 1948 zou hij met grote regelmaat, behalve ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, notities maken die een ongekende kijk achter de schermen van het bedrijfsleven gunnen. Daarnaast maakte hij verslagen van zijn reizen, soms zeer gedetailleerd, drukte een eigen stempel op de jaarredes van de voorzitter der Amsterdamse Kamer van Koophandel en begeleidde zijn economische activiteit met een vloed van korte en lange artikelen in dagblad en tijdschrift

Amsterdamse ondernemer en reder, die in de jaren kort voor en na 1945 Eerste-Kamerlid was. Onder meer oprichter van de Java-China-Java-lijn en directeur van de Koninklijkse Nederlandse Stoomboot-Maatschappij. In de jaren '30 de grote voorman van de Amsterdamse Kamer van Koophandel. Had brede culturele, maatschappelijke, wetenschappelijke en politieke belangstelling.

ridderorden
- Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 28 augustus 1920
- Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 28 mei 1926
- Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau.
Ernst Heldring has reference number 13781. Ernst Heldring was a reder, bankpresident.
Last Edited17 April 2017

Marie Constance Bungener

F, #13728

Biography

Ernst Heldring and Marie Constance Bungener were married on 26 July 1910.
Marie Constance Bungener has reference number 13782.
Last Edited17 April 2017

Otto Gerhard Heldring

M, #13729, b. 17 May 1804, d. 11 July 1876

Parents

FatherOtto Gerhard Heldring (b. 1762, d. 23 May 1841)
MotherLouise Gertrud Janssen (b. 1 June 1764, d. 23 February 1840)

Family: Anna Elizabeth Deufferwiel

SonBalthazar Heldring+ (b. 17 March 1839)

Biography

Otto Gerhard Heldring was born on 17 May 1804 in Zevenaar. He died on 11 July 1876 at age 72 in Mariënbad in Bohemen.
Oprichter van Heldringsgestichten

Heldring, Otto Gerhard -, 1804-'76, predikant te Hemmen 1827-'67, waar hij zich wijdde aan zijn stichtingen van liefdadigheid. Man van 't Réveil. Daarnaast schreef hij o.a. Wandelingen ter opsporing van Bataafsche en Romeinsche Oudheden, 1838, '48; ook was hij redacteur v.d. Geldersche Volksalmanak. Proefschrift over hem van A. v.d. Hoeven, 1942.

HELDRING, Otto Gerhard, Bahnbrecher der Gefährdetenfürsorge, * 17.5. 1804 als Pfarrerssohn in dem Grenzstädtchen Zevenaar, das damals zu Deutschland gehörte, aber 1816 wieder an die Niederlande abgetreten wurde, † 11.7. 1876 in Marienbad (Böhmen), beigesetzt in Zetten auf der Betuwe, der Flußinsel zwischen Waal und Rhein. - H.s Vater war von Geburt Niederländer und seine Mutter deutschen Ursprungs. Sein Urgroßvater väterlicherseits war um die Mitte des 17. Jahrhunderts um seines Glaubens willen aus seinem Geburtsland Hessen in die Niederlande geflüchtet. Seine Mutter war die Tochter des Pfarrers Johann Wilhelm Janssen in Pfalzdorf bei Kleve. "Ihr Pietismus hatte nichts Schwärmerisches; er war rein wie Gold und klar wie Kristall." Nach vierjährigem Besuch der Lateinschule seiner Vaterstadt bezog H. im Herbst 1820 die Universität Utrecht und bestand im Oktober 1826 das theologische Examen. Er war bei etwa 100 unbesetzten Pfarrstellen der einzige Predigtamtskandidat. H. stand hilflos und unreif dem Amt gegenüber, als er mit 22 Jahren zum Pfarrer der nur 150 Seelen zählenden Gemeinde Hemmen in der Betuwe berufen wurde: "Eins kann ich doch tun: Liebe üben, Liebe verkündigen." Wie H. "die Perle, die Gewißheit der Rechtfertigung durch den Glauben allein", fand und dadurch ein rechter Prediger wurde, erzählt er selbst: "Kaum drei Monate nach meinem Amtsantritt wurden Zetten und Randwyk vakant; ich wurde Pfarrverweser über beide Gemeinden, und hierdurch breitete sich meine Arbeit über die ganze Gegend zwischen Rhein und Waal aus. Dreifache Katechisationen und Krankenbesuche gaben sehr viel zu tun. Manchmal war es dann, als ob auf den einsamen Wanderungen nach den anderen Dörfern mir alles zurief: "Was bist du doch so eifrig und treu!" Dann folgte aber auf der Stelle eine zweite Stimme, die mich mahnte: >Wieviel Ehrgeiz, Ruhmsucht und Eitelkeit sind die Triebfedern deines Herzens! So wanderte ich die Tage vor Weihnachten umher, ringend nach Licht und Trost, Ruhe und Kraft, nach der Sicherheit, die ich suchte und doch nicht fand. Auf einem ganz anderen Weg, als ich immer erwartet hatte, wurde ich zu Christus geführt. Ich las eine Weihnachtspredigt, weil ich zum erstenmal die Geburt des Heilandes verkündigen mußte. Da trafen mich zwei Fragen, die im Thema dieser Predigt ausgedrückt waren: Warum wurde Christus als ein Kind, warum als ein armes Kind geboren? Es waren zwei Fragen, die so oft schon bei mir aufgetaucht, stets unbeantwortet geblieben waren; aber da ich sie nun las und zugleich die Antwort darauf, so einzig wahr und schön, da konnte ich das Buch weglegen und Gott danken, daß ich die Perle gefunden hatte. Meine Worte waren: >Ausgelitten, ausgestritten, überwunden!< Mit der höchsten Freude und Frieden in Christus konnte ich in den arbeitsreichen Weihnachtstagen das freudige Evangelium verkündigen: >Dir ist heute der Heiland geboren<, eine Wahrheit, um so herrlicher noch, weil sie an diesem Weihnachtsfest auch die meine geworden war. Nun wußte ich, daß nicht mein Eifer oder Tugend, nicht mein Glaube, Hoffnung oder Liebe meine Heimkehr in das ewige Vaterland mir sicherten, sondern allein die Gerechtigkeit, die in Christus Jesus ist. Ihn hatte ich nun kennengelernt, so wie er wirklich war und wie ich ihn zuvor nicht gekannt hatte." Nachdem H. zum lebendigen Glauben gekommen war, ging er mit viel Geschick und heiligem Ernst an die Arbeit für das geistliche und leibliche Wohl der Menschen. H. nahm den Kampf auf gegen die Trunksucht und die Hungersnot von 1845/46. Verarmte Familien siedelte er an im Anna-Paulowna-Polder und wandelte das verkommene Heidedorf Hoenderloo um in eine blühende Ansiedlung. Durch einen größeren Freundeskreis erhielt H. die Mittel, beide Siedlungen mit Kirche und Schule, Lehrer und Pfarrer zu versorgen, und eröffnete 1851 in Hoenderloo ein Durchgangsheim (Doorgangshuis) für verwahrloste Kinder. Als er 1847 das Gefängnis in Gouda besuchte, das einzige Frauengefängnis in Holland, gewann H. tiefe Einblicke in die Not der verwahrlosten und bestraften Mädchen. Die Rettung und Bewahrung der weiblichen Jugend sah er von nun an als seine Lebensaufgabe an. H. kaufte 1848 in Steenbeek bei Hemmen eine zahlungsunfähig gewordene Bierbrauerei und richtete sie als Mädchenasyl ein mit dem in der Hausordnung streng durchgeführten Grundsatz der Freiwilligkeit im Kommen und Gehen. Monatelang durchzug H. die Städte und rief durch seine Predigt über Hesekiel 34 (besonders Vers 4) auf zur Rettung der Gefährdeten und Prostituierten. Er eröffnete 1858 das Rettungshaus "Talitha kumi" für verwahrloste Mädchen, 1863 die Anstalt "Bethel" für minderjährige Mädchen und 1864 ein christliches Erziehungs- und Unterrichtsseminar (Normaalschool) für Töchter des Mittelstandes und baute 1870 eine eigene Kirche, nachdem er 1867 sein Pfarramt niedergelegt hatte, um sich ganz der Arbeit der bewahrenden und erziehenden Fürsorge widmen zu können. Durch sein Asyl, in dem bis zu seinem Tod 975 Mädchen Aufnahme gefunden haben, und seine Erziehungsgrundsätze wirkte H. bahnbrechend, so daß die Gründung mehrerer Anstalten in Deutschland auf seine Anregung zurückgeht. Auch an der Äußeren Mission in den Niederlanden hatte H. hervorragenden Anteil. "Es war eine Zeit, wo die Mission unter den Heiden ungeteilt meine Aufmerksamkeit auf sich zog, so daß in mir das sehnliche Verlangen erwachte, mein Amt als Prediger niederzulegen und Missionar zu werden." Davon hielt ihn ein Freund zurück. Es blieb stets sein Lieblingsgedanke, mit der Kolonisation zugleich Evangelisation zu verbinden. Das bevorstehende Fest der Niederländischen Missionsgesellschaft zur Erinnerung an ihr 50jähriges Bestehen gab H. 1847 die Veranlassung zu der Schrift "Der christliche Handwerker, dem Missionar als Mitarbeiter zugesellt". Seine Gedanken stimmten weithin mit denen des bekannten Johannes Evangelista Goßner (s. d.) in Berlin überein. ">Die Biene auf dem Missionsfeld< von Goßner hatte bei mir ein großes Verlangen erweckt, diesen Missionsfreund kennenzulernen, und die Hoffnung lebendig gemacht, daß wir seine reiferen Erfahrungen auf diesem Gebiet uns zunutze machen könnten." H. rief die Gesellschaft "De Christen Werkmann" ins Leben, die durch einen Aufruf zur Meldung von Missionshandwerkern aufforderte und für die Aufbringung der Kosten für ihre Ausrüstung und Überfahrt sorgen sollte. Johanen Hinrich Wicherns (s. d.) "Denkschrift" über die Innere Mission weckte in H. den Wunsch, Wichern zu besuchen. So reiste er im April 1850 nach Hamburg und auf Wicherns Rat nach Berlin zu Goßner. Auf seine Frage, ob er ihm nicht einen christlichen Handwerker für Java senden könnte, antwortete ihm Goßner: "Nichts lieber als das. Ich habe jetzt wohl niemanden; aber der Herr bringt mir wohl einen." Beim Abschied drückte ihm Goßner die Hand und sagte: "Nun, Held, dring durch zum Siege; laß dich nicht hemmen und wolle nicht hemmen!" Nach einigen Monaten kamen drei junge Männer, denen bald weitere folgten. "Sie blieben erst eine Zeitlang bei mir", berichtet H., um die holländische Sprache zu lernen, und wohnten gemeinschaftlich in einem kleinen abgesonderten Häuschen nahe bei Steenbeek, seitdem das Missionarshäuschen genannt, während die Diakonissen, die mir Goßner zusandte, während dieser Zeit auf Steenbeek tätig waren und unterdessen die Ausrüstung in Ordnung brachten." Die Missionshandwerker wurden nach Java gesandt und veranlaßten dort, daß 1851 in Batavia "Het Java Comité" als "Gesellschaft für innere und äußere Mission" gegründet wurde. Ein Hilfskomitee in Amsterdam übernahm 1855 die Leitung. Als Goßner im Juni 1853 wieder vier junge Männer und zwei Diakonissen sandte, begab sich H.s ältester Sohn Otto, der drei Jahre später als Kandidat der Theologie starb, auf eine Kollektenreise, von der er etwa 3000 Gulden mitbrachte. Diese vier Missionshandwerker ließen sich auf den Sangi-Inseln nieder, während andere auf Niederländisch-Neuguinea die Stätte ihrer Wirksamkeit fanden. H.s Bemühungen, die "Niederländische Missionsgesellschaft" in Rotterdam für die Fortsetzung des von ihm erfolgreich durchgeführten Missionsversuch" durch Handwerker zu gewinnen, waren vergeblich. 1859 wurde "De Utrechtsche Zendingsvereeniging" gegründet, die H.s Missionshandwerker in Neuguinea unterstützte. - Als ein Mann der Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert war H. ein Geistesverwandter von Guillaume Groen van Prinsterer (s. d.), Isaak Da Costa (s. d.) und Abraham Capadose (s. d.). Auch als Volksschriftsteller wurde er bekannt.
Otto Gerhard Heldring has reference number 13783.
Last Edited17 April 2017

Louise Gertrud Janssen

F, #13730, b. 1 June 1764, d. 23 February 1840

Parents

Family: Otto Gerhard Heldring (b. 1762, d. 23 May 1841)

DaughterJohanna Henrietta Carolina Elisabeth Heldring (d. 4 May 1838)
DaughterLouisa Johanna Heldring (d. 1 April 1839)
SonOtto Gerhard Heldring+ (b. 17 May 1804, d. 11 July 1876)

Biography

Louise Gertrud Janssen was born on 1 June 1764 in Pfaltzdorf Duitsland. Otto Gerhard Heldring and Louise Gertrud Janssen were married on 8 May 1796 in Pfalzdorf. She died on 23 February 1840 at age 75 in Zevenaar.
Louise Gertrud Janssen has reference number 13784.
Last Edited17 April 2017

Johann Wilhelm Janssen

M, #13731

Family: Louisa Getruda

DaughterLouise Gertrud Janssen+ (b. 1 June 1764, d. 23 February 1840)

Biography

Johann Wilhelm Janssen has reference number 13785.
Last Edited17 April 2017

Louisa Getruda

F, #13732

Family: Johann Wilhelm Janssen

DaughterLouise Gertrud Janssen+ (b. 1 June 1764, d. 23 February 1840)

Biography

Louisa Getruda has reference number 13786.
Last Edited17 April 2017

Anna Henriette Louis Sillem

F, #13733, b. 1858

Family: Balthazar Heldring (b. 17 March 1839)

DaughterHenriette (Jet) Heldring (b. 12 December 1883, d. 20 November 1984)

Biography

Anna Henriette Louis Sillem was born in 1858. Balthazar Heldring and Anna Henriette Louis Sillem were married in 1880 in Amsterdam.
Anna Henriette Louis Sillem has reference number 13787.
Last Edited17 April 2017

Anna Elisabeth Deufer Wiel

F, #13734

Biography

Anna Elisabeth Deufer Wiel has reference number 13788.
Last Edited17 April 2017

Otto Gerhard Heldring

M, #13735, b. 1762, d. 23 May 1841

Parents

FatherOtto Gerhard Heldring (b. about 1735)
MotherArendina van Vhelen

Family: Louise Gertrud Janssen (b. 1 June 1764, d. 23 February 1840)

DaughterJohanna Henrietta Carolina Elisabeth Heldring (d. 4 May 1838)
DaughterLouisa Johanna Heldring (d. 1 April 1839)
SonOtto Gerhard Heldring+ (b. 17 May 1804, d. 11 July 1876)

Biography

Otto Gerhard Heldring was born in 1762 in Buren. He and Louise Gertrud Janssen were married on 8 May 1796 in Pfalzdorf. Otto Gerhard Heldring died on 23 May 1841 at age ~79 in Zevenaar.
Otto Gerhard Heldring has reference number 13789.
Last Edited17 April 2017

Anna Elizabeth Deufferwiel

F, #13736

Parents

Family: Otto Gerhard Heldring (b. 17 May 1804, d. 11 July 1876)

SonBalthazar Heldring+ (b. 17 March 1839)

Biography

Anna Elizabeth Deufferwiel has reference number 13790.
Last Edited17 April 2017

Johannes Deufferwiel

M, #13737

Biography

Johannes Deufferwiel has reference number 13791.
Last Edited17 April 2017

Maria Catharina Meijer

F, #13738

Biography

Maria Catharina Meijer has reference number 13792.
Last Edited17 April 2017

Johanna Henrietta Carolina Elisabeth Heldring

F, #13739, d. 4 May 1838

Parents

FatherOtto Gerhard Heldring (b. 1762, d. 23 May 1841)
MotherLouise Gertrud Janssen (b. 1 June 1764, d. 23 February 1840)

Biography

Johanna Henrietta Carolina Elisabeth Heldring died on 4 May 1838 in Zevenaar.
Johanna Henrietta Carolina Elisabeth Heldring has reference number 13793.
Last Edited17 April 2017

Louisa Johanna Heldring

F, #13740, d. 1 April 1839

Parents

FatherOtto Gerhard Heldring (b. 1762, d. 23 May 1841)
MotherLouise Gertrud Janssen (b. 1 June 1764, d. 23 February 1840)

Biography

Louisa Johanna Heldring died on 1 April 1839 in Zevenaar.
Louisa Johanna Heldring has reference number 13794.
Last Edited17 April 2017

Otto Gerhard Heldring

M, #13741, b. about 1735

Family: Arendina van Vhelen

DaughterHendrica Johanna Heldring (b. 1761, d. 11 June 1813)
SonOtto Gerhard Heldring+ (b. 1762, d. 23 May 1841)

Biography

Otto Gerhard Heldring was born about 1735.
Otto Gerhard Heldring has reference number 13795.
Last Edited17 April 2017

Arendina van Vhelen

F, #13742

Family: Otto Gerhard Heldring (b. about 1735)

DaughterHendrica Johanna Heldring (b. 1761, d. 11 June 1813)
SonOtto Gerhard Heldring+ (b. 1762, d. 23 May 1841)

Biography

Arendina van Vhelen has reference number 13796.
Last Edited17 April 2017

Hendrica Johanna Heldring

F, #13743, b. 1761, d. 11 June 1813

Parents

FatherOtto Gerhard Heldring (b. about 1735)
MotherArendina van Vhelen

Biography

Hendrica Johanna Heldring was born in 1761. She died on 11 June 1813 at age ~52.
Hendrica Johanna Heldring has reference number 13797.
Last Edited17 April 2017

Albert Hoekstra

M, #13744, b. 20 November 1897

Parents

FatherJotje Peekes Hoekstra (b. 1872, d. about 1938)
MotherLykeltje van Keimpema (b. 1870)

Biography

Albert Hoekstra was born on 20 November 1897 in Workum.
Albert Hoekstra has reference number 13798.
Last Edited17 April 2017

Pier Mijnderts Krul

M, #13745

Family: Jetske Jottjes Hoekstra (b. 30 December 1791)

SonHarmen Piers Krul (Krol) (b. 21 April 1815, d. 3 September 1855)
SonJottje Piers Krul+ (b. 18 February 1817, d. 15 April 1887)
DaughterElisabeth Piers Krul (b. 1819)

Biography

Pier Mijnderts Krul and Jetske Jottjes Hoekstra were married on 29 June 1814 in Hemelum Oldeferd.
Pier Mijnderts Krul has reference number 13799.
Last Edited17 April 2017

Elisabeth Piers Krul

F, #13746, b. 1819

Parents

FatherPier Mijnderts Krul
MotherJetske Jottjes Hoekstra (b. 30 December 1791)

Biography

Elisabeth Piers Krul was born in 1819 in Koudum.
Elisabeth Piers Krul has reference number 13800.
Last Edited17 April 2017

Jacob Postma

M, #13747, b. 1822

Parents

Biography

Jacob Postma was born in 1822 in Leeuwarden.
Jacob Postma has reference number 13801.
Last Edited17 April 2017

Anne Jacobs Postma

M, #13748

Biography

Anne Jacobs Postma has reference number 13802.
Last Edited17 April 2017

Jacobje Reins Beekkerk

F, #13749

Family: Anne Jacobs Postma

SonJacob Postma (b. 1822)

Biography

Jacobje Reins Beekkerk has reference number 13803.
Last Edited17 April 2017

Ynte Sikkes de Boer

M, #13750, b. about 1777, d. 1814

Family: Antje Jottjes Hoekstra (b. 25 October 1777)

SonSchelte Yntes de Boer
SonJotje Yntes de Boer+ (b. 1804)

Biography

Ynte Sikkes de Boer was born about 1777. He and Antje Jottjes Hoekstra were married on 29 November 1801 in Koudum. Ynte Sikkes de Boer died in 1814.
Ynte Sikkes de Boer has reference number 13804.
Last Edited17 April 2017