Family Tree Holkema

Doe' t pake nog feint wie................

Person Page 557

Rubin Nn

M, #13901

Parents

Biography

Rubin Nn has reference number 13955.
Last Edited17 April 2017

Fardau Nn

F, #13902

Parents

Biography

Fardau Nn has reference number 13956.
Last Edited17 April 2017

Britt Nn

F, #13903

Parents

Biography

Britt Nn has reference number 13957.
Last Edited17 April 2017

Jolanda Nn

F, #13904

Family: Richard Portena

DaughterMarissa Portena
SonRutger Portena
DaughterSigrid Hille Portena (b. 12 July 2001)

Biography

Jolanda Nn has reference number 13958.
Last Edited17 April 2017

Marissa Portena

F, #13905

Parents

Biography

Marissa Portena has reference number 13959.
Last Edited17 April 2017

Sigrid Hille Portena

F, #13906, b. 12 July 2001

Parents

Biography

Sigrid Hille Portena was born on 12 July 2001.
Sigrid Hille Portena has reference number 13960.
Last Edited17 April 2017

Rutger Portena

M, #13907

Parents

Biography

Rutger Portena has reference number 13961.
Last Edited17 April 2017

Ademar Nn

M, #13908

Biography

Ademar Nn has reference number 13962.
Last Edited17 April 2017

Senna Nn

F, #13909

Parents

Biography

Senna Nn has reference number 13963.
Last Edited17 April 2017

Theodorus Althanasius Feenstra

M, #13910, b. 30 November 1962

Family: Bertha Tine (Bettie) Portena (b. 28 February 1964)

DaughterCorrie Rinske (Corien) Feenstra (b. 21 September 1993)
SonTjitte Sake Feenstra (b. 26 May 1995, d. 27 May 1995)
DaughterGezina Elisabeth (Geke) Feenstra (b. 12 June 1996)

Biography

Theodorus Althanasius Feenstra was born on 30 November 1962 in Sint Nicolaasga. He and Bertha Tine (Bettie) Portena were married on 12 September 1991 in joure.
Theodorus Althanasius Feenstra has reference number 13964.
Last Edited17 April 2017

Erik Portena

M, #13911, d. 27 October 2004

Parents

Biography

Erik Portena died on 27 October 2004 in Sneek.
Erik Portena has reference number 13965.
Last Edited17 April 2017

Tettie Jans Haga

F, #13912, b. 1721

Parents

FatherJan Jacobs (van der Werff) (b. about 1659, d. about 1735)
MotherWypkje Lamberts Haga (b. 1680, d. 1759)

Biography

Tettie Jans Haga was born in 1721 in Heeg.
Tettie Jans Haga has reference number 13966.
Last Edited17 April 2017

Dieuke Jans Haga

F, #13913, b. 1703

Parents

FatherJan Jacobs (van der Werff) (b. about 1659, d. about 1735)
MotherWypkje Lamberts Haga (b. 1680, d. 1759)

Biography

Dieuke Jans Haga was born in 1703.
Dieuke Jans Haga has reference number 13967.
Last Edited17 April 2017

Jacob Jans Haga

M, #13914, b. 1712

Parents

FatherJan Jacobs (van der Werff) (b. about 1659, d. about 1735)
MotherWypkje Lamberts Haga (b. 1680, d. 1759)

Biography

Jacob Jans Haga was born in 1712.
Jacob Jans Haga has reference number 13968.
Last Edited17 April 2017

Jakob Jans Haga

M, #13915, b. 1769, d. 7 June 1838

Parents

FatherJan Sikkes Haga (b. about 1740, d. 1 September 1812)
MotherMargrieta Elisabeth Jacobs van Wijk (b. about 1746, d. 1 September 1806)

Family: Vrouwkjen Johs. de Lafiette

DaughterMargarieta Elizabeth Haga (b. 30 July 1802)

Biography

Jakob Jans Haga was born in 1769 in Sneek. He and Vrouwkjen Johs. de Lafiette were married on 17 June 1798 in Sneek. Jakob Jans Haga died on 7 June 1838 at age ~69 in Sneek.
Jakob Jans Haga has reference number 13969.
Last Edited17 April 2017

Vrouwkjen Johs. de Lafiette

F, #13916

Family: Jakob Jans Haga (b. 1769, d. 7 June 1838)

DaughterMargarieta Elizabeth Haga (b. 30 July 1802)

Biography

Jakob Jans Haga and Vrouwkjen Johs. de Lafiette were married on 17 June 1798 in Sneek.
Vrouwkjen Johs. de Lafiette has reference number 13970.
Last Edited17 April 2017

Margarieta Elizabeth Haga

F, #13917, b. 30 July 1802

Parents

FatherJakob Jans Haga (b. 1769, d. 7 June 1838)
MotherVrouwkjen Johs. de Lafiette

Biography

Margarieta Elizabeth Haga was born on 30 July 1802 in Sneek.
Margarieta Elizabeth Haga has reference number 13971.
Last Edited17 April 2017

Wybren Foppes

M, #13918

Biography

Wybren Foppes and Tryntsje Bouwes were married in 1742.
Wybren Foppes has reference number 13972.
Last Edited17 April 2017

Saeckle Yntes Kingma

M, #13919, b. about 1585, d. 12 February 1652

Parents

FatherInte Jelles Kingma (d. 18 August 1590)
MotherTrijntje Saeckles Sanstra (d. 6 March 1623)

Family: Buck Tomasdr van Slooten (b. 1593, d. 1626)

SonIgnatius van Kingma (b. 1621, d. 26 November 1700)

Biography

Saeckle Yntes Kingma was born about 1585. He died on 12 February 1652.
Deze State stond ten zuiden van Zweins bij de trekvaart Harlingen-Leeuwarden, gemeente Franekeradeel.
Ontstaan De State wordt voor het eerst genoemd in de eerste helft van de 17e eeuw, maar is van oudere datum.
Geschiedenis Saeckle van Kingma koopt in de eerste helft van de zeventiende eeuw deze State. Na zijn dood erft zijn Ignatius de State, die in 1700 sterft. Door vererving komt de State eerst in bezit van Zachaeus van Ghemmenich en daarna van de familie Van Beyma.
Uit laatst genoemde familie probeerden Julius Matthijs van Beyma (1721 - 1801) en zijn vrouw Petronella van Idsinga in 1758 grietman van Franekeradeel te worden. Zij hadden in verschillende grietenijen stemmen gekocht en waren uiteindelijk in zes grietenijen en dertien dorpen stemgerechtigd. Hun inspanningen mochten echter niet baten, want de grietmansverkiezing in Franekeradeel verloren ze. Ook in 1776 mislukte het om grietman van Barradeel te worden; in hun plaats werd Jan van Echten door de stadhouder benoemd tot grietman. Dat de stadhouder een nieuwe grietman koos, was sinds 1748 geregeld in het Reglement Reformatoir; daarvoor werd deze altijd aangesteld door de Gedeputeerde Staten.

Hun zoon Coert Lambertus van Beyma probeerde in 1785 grietman te worden van Franekeradeel, maar ook dit mislukte. Dit had tot gevolg dat hij zich definitief van de stadhouder afkeerde en in 1787 leider van de Patriotten werd, die de macht van de stadhouder bij de benoeming van grietmannen wilde terugdringen.
De zoon van Coert Lambertus, Jhr. Julius Matthijs van Beyma, erfde de State. Hem lukte het wel om in 1825 grietman van Franekeradeel te worden. Zijn afstammelingen noemden zich Beyma thoe Kingma en bewoonden Kingmastate tot 1847, waarna het gebouw in 1864 afgebroken is.

In de Tegenwoordige Staat van Friesland wordt de State in 1786 als volgt omschreven: 'ook de cingel eindigt van de aanzienlyke State Kingma, weleer Kinjum, die voor deezen, volgens Winsemius, galg en rad voerde. Deeze plaats is nog heden in wezen, en bestaat uit een zeer schoon gebouwen hovinge, heden in eigendom toebehoorende aan den Wel Ed. Geb. Heere J.M. van Beima thoe Kingma.'
Kort voor de afbraak in 1864 tekende Albert Martin de Kingma State. Op deze afbeelding is de romantisch-landschappelijke aanleg van het gebied rond de State en de door bomen om zoomde singel goed te zien. De State zelf staat wat klein en verstopt afgebeeld.

De State bestond uit twee evenwijdige vleugels, die versprongen waren ten opzichte van elkaar. De twee vleugels hadden topgevels en werden gedekt door zadeldaken. De State had twee bouwlagen en was zeven ramen breed. De ingang was in het midden van de voorgevel aangebracht, met links en rechts 3 ramen. De daklijst had een geblokte vorm en het lijkt alsof de State gepleisterd is. Het is niet bekend wanneer dat gebeurd is, maar mogelijk heeft er nog een verbouwing plaatsgevonden in 1825, toen de bewoner grietman van Franekeradeel werd. Zekerheid hierover kunnen we niet krijgen, ook omdat de tekening onduidelijk is.
Bewoners :
17e eeuw Saeckle van Kingma
- 1700 Ignatius van Kingma
1700 Zachaeus van Ghemmenich
familie Van Beyma
- 1801 Julius Matthijs van Beyma
1801 Jhr. Julius Matthijs van Beyma
- 1847 familie Van Beyma thoe Kingma

Van de State is niets meer terug te vinden.
Saeckle Yntes Kingma has reference number 13973.
Last Edited17 April 2017

Buck Tomasdr van Slooten

F, #13920, b. 1593, d. 1626

Family: Saeckle Yntes Kingma (b. about 1585, d. 12 February 1652)

SonIgnatius van Kingma (b. 1621, d. 26 November 1700)

Biography

Buck Tomasdr van Slooten was born in 1593. She died in 1626 at age ~33.
Buck Tomasdr van Slooten has reference number 13974.
Last Edited17 April 2017

Ignatius van Kingma

M, #13921, b. 1621, d. 26 November 1700

Parents

FatherSaeckle Yntes Kingma (b. about 1585, d. 12 February 1652)
MotherBuck Tomasdr van Slooten (b. 1593, d. 1626)

Biography

Ignatius van Kingma was born in 1621. He and Jaeycke van Vierssen were married in 1651. Ignatius van Kingma and Ydt van Meynsma were married in 1654. Ignatius van Kingma died on 26 November 1700 at age ~79.
Ignatius van Kingma has reference number 13975. Ignatius van Kingma was a Brigadier en kolonel ruiterij verenigde nederlanden.
Last Edited17 April 2017

Jaeycke van Vierssen

F, #13922, d. between 1651 and 1652

Biography

Ignatius van Kingma and Jaeycke van Vierssen were married in 1651. She died between 1651 and 1652.
Jaeycke van Vierssen has reference number 13976.
Last Edited17 April 2017

Ydt van Meynsma

F, #13923, d. 30 November 1671

Biography

Ignatius van Kingma and Ydt van Meynsma were married in 1654. She died on 30 November 1671.
Ydt van Meynsma has reference number 13977.
Last Edited17 April 2017

Thiets Tjietzes

F, #13924

Family: Douwe Ientes (Sjaarda) (b. about 1610)

SonJan Douwes Sjaarda+ (b. 1636, d. 27 September 1705)
SonTjitze Douwes Sjaarda (b. 1660)
DaughterJeltje Douwes Sjaarda (b. about 1665)

Biography

Douwe Ientes (Sjaarda) and Thiets Tjietzes were married on 17 December 1636 in wirdum.
Thiets Tjietzes has reference number 13978.
Last Edited17 April 2017

Eentie Jansz

M, #13925, b. about 1580

Parents

FatherJacob Jansz (Syaerda) (b. about 1555)
MotherNn

Family: Nn

SonDouwe Ientes (Sjaarda)+ (b. about 1610)
DaughterPeicke Eenties (b. about 1615)
DaughterHotske Eenties (b. about 1622)
SonYpe Eenties+ (b. about 1623, d. about 1700)
DaughterJeltie E(e)nties+ (b. 15 May 1625)

Biography

Eentie Jansz was born about 1580 in wirdum.
In de doop en trouwboeken van Wirdum en omgeving werd geen spoor aangetroffen. Dit kan o.a. komen doordat Eentie Doopsgezind cq Rooms Katholiek was (hiervan zijn geen doopboeken aanwezig), maar in de eerste helft van de 17e eeuw zijn niet alle doop- en trouwboeken bewaard gebleven. Er is ook onderzoek gedaan in het rechtelijke Archief en in de hypotheekboeken, maar hier ook geen spoor. Het enige wat in de buurt kwam is dat in 1652 de weduwe en erfgenamen van "Einte Jansen" vier huisteden aan de Schrans in Huizum verkochten.
Het is denkbaar dat onze Eentie daar bekend stond als Einte.

bron:Pieke van der Schaaf
http://familytreemaker.genealogy.com/users/v/a/n/Pieke-Van-der-schaaf/ BOOK-0001/0004-0001.html.
Eentie Jansz has reference number 13979.
Last Edited17 April 2017