Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 570

Hinke Jolles Meinesz

F, #14226, b. 3 June 1840

Parents

FatherJolle Jelles Meinesz (b. 1799, d. 27 April 1851)
MotherDieuwke Douwes Feenstra

Biography

Hinke Jolles Meinesz was born on 3 June 1840 in Hemelum Oldeferd.
Hinke Jolles Meinesz has reference number 14436.
Last Edited11 October 2021

Jelle Meines Meinesz

M, #14227, b. 8 July 1771, d. 1848

Parents

FatherMeine Tjeerds Meinesz (b. 1736, d. 1803)
MotherHenke Jelles Meina (b. 1750, d. 26 October 1835)

Family: Finne (Fenne,Fimme)) Jolles Veening,

SonMeine Jelles Meinesz+ (b. 6 May 1797)
SonJolle Jelles Meinesz+ (b. 1799, d. 27 April 1851)
SonHendrik Jelles Meinesz+ (b. 4 December 1801)
SonSjoerd Jelles Meinesz+ (b. 26 January 1804, d. 11 June 1829)
DaughterHinke Jelles Meinesz+ (b. 30 March 1806)
SonGabe Jelles Meinesz (b. 11 April 1808)
DaughterSjoerdtje Jelles Meinesz (b. 9 August 1810)
SonTjeerd Jelles Meinesz+ (b. 30 April 1812, d. 14 February 1852)
SonAnne Jelles Meinesz+ (b. 18 April 1814)
DaughterCatharina Jelles Meinesz (b. 1817)

Biography

Jelle Meines Meinesz was born on 8 July 1771 in Oudehorne. He and Finne (Fenne,Fimme)) Jolles Veening, were married on 2 July 1796 in Balk. Jelle Meines Meinesz and Eelkjen Baukes Poppes were married on 30 March 1828. Jelle Meines Meinesz died in 1848 at age ~77.
Hij kwam uit Nijehorne en vestigde zich als vervener te Balk.
Hij kocht van 1804-1810 veenlanden aan bij oudega aan het Fluessener meer die hij uitveende en inpolderde.
In 1825 verwierf hij samen met Luitje Jolles VENING ca 350 hectaren veengronden bij Bergentheim en Sibculo

Gaasterland, geboortejaar 1799, doopjaar 1799
Balk, Doop Herv. gem. 1663-1811
DTB: 293
Dopeling: Jolle
Geboren op 27 mei 1799 in Balk
Gedoopt op 9 juni 1799 in Balk
Zoon van Jelle Meines en Finne/Fenne Jolles

Opm.: Schoolmeester / Finne/Fenne Jolles (Veening in
1806,1808,1810)

Op 6 october 1813 werd een poldercontract gesloten tussen Jelle Meinesz, percepteur der belastingen te Balk, Douwe Jeljers en zijn broer Nanne Jeljers Bouma,wonende onder Sneek,Jan Pieters Klijnstra te Harich, Lammert Harmensz Steenbergen te Oudemirdum, Douwe Wuites te Oudega en Herke Jans als gemachtigde van de douariƩre Rengers te Rijs.

Jelle Meinesz nam op zich de oude molen door een nieuwe te vervangen met een schroef van veertig voet vlucht, deze te onderhouden en tevens de bemaling te verzorgen. Tevens verbond hij zich nog tot de aanleg van een zomerpolder over de vaart te Kolderwolde en de aanleg van een pomp met schuif onder de vaart door.
Molenaders en dijken zouden op het land van de ingelanden zelf aangelegd en door hen onderhouden moeten worden. De andere ondertekenaars verbonden zich om aan Meinesz per jaar zeven stuivers per pondemaat land te betalen. Alleen de eerste maal zouden de dijken en sloten op massale kosten in orde gemaakt worden, daarna was een ieder zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de op zijn land aanwezige werken. De molenaar hield toezicht op de navolging van de onderhoudsplicht. Bij verschil van mening werden uit de contractanten twee gecommiteerden gekozen welker uitspraak bindend was. In 1813,1814 en 1817 werd het contract uitgebreid.
Jelle Meines Meinesz has reference number 14437. Jelle Meines Meinesz was an Ontvanger rijksbelastingen in Balk.
Last Edited11 October 2021

Finne (Fenne,Fimme)) Jolles Veening

F, #14228

Parents

FatherJolle Gabes Veening (b. 1740)
MotherSjoerdtje Annes

Family: Jelle Meines Meinesz (b. 8 July 1771, d. 1848)

SonMeine Jelles Meinesz+ (b. 6 May 1797)
SonJolle Jelles Meinesz+ (b. 1799, d. 27 April 1851)
SonHendrik Jelles Meinesz+ (b. 4 December 1801)
SonSjoerd Jelles Meinesz+ (b. 26 January 1804, d. 11 June 1829)
DaughterHinke Jelles Meinesz+ (b. 30 March 1806)
SonGabe Jelles Meinesz (b. 11 April 1808)
DaughterSjoerdtje Jelles Meinesz (b. 9 August 1810)
SonTjeerd Jelles Meinesz+ (b. 30 April 1812, d. 14 February 1852)
SonAnne Jelles Meinesz+ (b. 18 April 1814)
DaughterCatharina Jelles Meinesz (b. 1817)

Biography

Jelle Meines Meinesz and Finne (Fenne,Fimme)) Jolles Veening, were married on 2 July 1796 in Balk.
Finne (Fenne,Fimme)) Jolles Veening, has reference number 14438.
Last Edited11 October 2021

Anne Jelles Meinesz

M, #14229, b. 18 April 1814

Parents

FatherJelle Meines Meinesz (b. 8 July 1771, d. 1848)
MotherFinne (Fenne,Fimme)) Jolles Veening

Family: Anna Elisabeth Doedes Breuning (b. 19 December 1816)

DaughterBeitje Annes Meinesz
SonJelle Annes Meinesz (b. 27 October 1837)
SonSimon Annes Meinesz (b. 27 January 1840)
SonMeine Annes Meinesz+ (b. 25 March 1842, d. 23 March 1928)
DaughterItsk Annes Meinesz (b. 20 July 1844)
SonFrederik Jolle Annes Meinesz (b. 31 December 1846)
DaughterFinne Annes Meinesz (b. 10 June 1850)

Biography

Anne Jelles Meinesz was born on 18 April 1814 in Balk. He and Anna Elisabeth Doedes Breuning were married on 21 May 1837 in Sloten.
Anne Jelles Meinesz has reference number 14439. Anne Jelles Meinesz was.
Last Edited11 October 2021

Meine Jelles Meinesz

M, #14230, b. 6 May 1797

Parents

FatherJelle Meines Meinesz (b. 8 July 1771, d. 1848)
MotherFinne (Fenne,Fimme)) Jolles Veening

Family: Tjitske Radersma

DaughterFenna Meines Meinesz (b. 1829)

Biography

Meine Jelles Meinesz was born on 6 May 1797 in Balk.
Kantonrechter;vervener, geboren ca 1800, hij was kantonrechter te Wielen (Dld) en werd later beheerder van uitgestrekte veengronden te Bergentheim en Sibculo. Meine Jelles Meinesz has reference number 14440. Meine Jelles Meinesz was a Mr. Meine Meinesz was o.m. kantonrechter te Sloten, voorts kerkvoogd en raadslid aldaar.
Last Edited11 October 2021

Hendrik Jelles Meinesz

M, #14231, b. 4 December 1801

Parents

FatherJelle Meines Meinesz (b. 8 July 1771, d. 1848)
MotherFinne (Fenne,Fimme)) Jolles Veening

Family: Sjoerdje Annes Vening (b. 11 August 1806)

SonSjoerd Anne Vening Meinesz (b. 1833)

Biography

Hendrik Jelles Meinesz was born on 4 December 1801 in Balk.
Belastingontvanger;vervener, geboren 00-00-1801 te Balk, overleden 00-00-1864, vanaf 1840 was hij belastingontvanger te Amsterdam.
IN 1846 was hij eigenaar van de Zandstuve bij Vroomshoop met een oppervlakte van 135 ha.Hij gold vanaf 1846 als een van de rijkste mensen van Noord-Holland.
In 1851 richtte hij de Drentsche Landontginnings Maatschappij op, (die wel de fa. Hendrik Meinesz en Compagnie genoemd werd) samen met Amsterdamse projectontwikkelaars en handelshuizen, die in Z.O.Drenthe ca 2300 ha veengrond aankocht (het Amsterdamsche Veld) voor f 120.000,- op 28-06-1851.
Ook kochten zij de in Coevorden verlaten garnizoensgebouwen en het arsenaal op om als pakhuizen te fungeren. Het kanaal van de Engelsen werd echter niet aangelegd en de gebouwen werden later verhuurd aan Louis Dommers en in het kazernegebouw aan de Bentheimerpoort werd een gasfabriek gesticht.
De zetel van de fabriek was gevestigd ten huize van Hendrik Meinesz te Amsterdam. Hij was beherend vennoot en Dommers plaatselijk directeur te Coevorden.
Hij bezat het landgoed de Eelerberg bij Hellendoorn.
Hendrik Jelles Meinesz has reference number 14441.
Last Edited11 October 2021

Sjoerd Jelles Meinesz

M, #14232, b. 26 January 1804, d. 11 June 1829

Parents

FatherJelle Meines Meinesz (b. 8 July 1771, d. 1848)
MotherFinne (Fenne,Fimme)) Jolles Veening

Family: Reinskje Jans Klijnstra (b. 1 August 1808, d. 24 April 1883)

DaughterFenna Sjoerds Meinesz+ (b. 7 March 1826, d. 19 March 1905)
SonJelle Sjoerds Meinesz+ (b. 1829, d. 1894)

Biography

Sjoerd Jelles Meinesz was born on 26 January 1804 in Balk. He and Reinskje Jans Klijnstra were married on 22 January 1826 in Gaasterland. Sjoerd Jelles Meinesz died on 11 June 1829 at age 25.
Sjoerd Jelles Meinesz has reference number 14442.
Last Edited11 October 2021

Hinke Jelles Meinesz

F, #14233, b. 30 March 1806

Parents

FatherJelle Meines Meinesz (b. 8 July 1771, d. 1848)
MotherFinne (Fenne,Fimme)) Jolles Veening

Family: Cornelis Jan van Broekhuizen (b. 1799, d. 10 December 1881)

DaughterFenna Henrietta van Broekhuizen (b. 9 April 1831, d. 16 March 1860)

Biography

Hinke Jelles Meinesz was born on 30 March 1806 in Balk. She was born on 30 March 1806. Cornelis Jan van Broekhuizen and Hinke Jelles Meinesz were married on 6 April 1828 in Gaasterland.
Hinke Jelles Meinesz has reference number 14443.
Last Edited11 October 2021

Gabe Jelles Meinesz

M, #14234, b. 11 April 1808

Parents

FatherJelle Meines Meinesz (b. 8 July 1771, d. 1848)
MotherFinne (Fenne,Fimme)) Jolles Veening

Biography

Gabe Jelles Meinesz was born on 11 April 1808 in Balk. He and Rolina Alida Hamstra were married in Leeuwarden.
Gabe Jelles Meinesz has reference number 14444. Gabe Jelles Meinesz was a controleur der belastingen te Delft.
Last Edited11 October 2021

Sjoerdtje Jelles Meinesz

F, #14235, b. 9 August 1810

Parents

FatherJelle Meines Meinesz (b. 8 July 1771, d. 1848)
MotherFinne (Fenne,Fimme)) Jolles Veening

Biography

Sjoerdtje Jelles Meinesz was born on 9 August 1810 in Balk.
Sjoerdtje Jelles Meinesz has reference number 14445.
Last Edited11 October 2021

Anne Jolles Vening

M, #14236

Parents

FatherJolle Gabes Veening (b. 1740)
MotherSjoerdtje Annes

Family: Antje Cornelis Sleeswijk (b. 17 September 1777)

SonCornelis Sleeswijk Vening (b. 9 April 1804)
DaughterSjoerdje Annes Vening+ (b. 11 August 1806)

Biography

Anne Jolles Vening was born in Lemmer. He and Antje Cornelis Sleeswijk were married on 22 July 1803 in Lemmer.
Anne Jolles Vening has reference number 14446.
Last Edited11 October 2021

Antje Cornelis Sleeswijk

F, #14237, b. 17 September 1777

Parents

FatherCornelis Sickes Sleeswijk (b. 24 September 1739, d. 1809)
MotherFettie Rienks (b. 1740, d. 1821)

Family: Anne Jolles Vening

SonCornelis Sleeswijk Vening (b. 9 April 1804)
DaughterSjoerdje Annes Vening+ (b. 11 August 1806)

Biography

Antje Cornelis Sleeswijk was born on 17 September 1777 in Lemmer. Anne Jolles Vening and Antje Cornelis Sleeswijk were married on 22 July 1803 in Lemmer.
Antje Cornelis Sleeswijk has reference number 14447.
Last Edited11 October 2021

Sjoerdje Annes Vening

F, #14238, b. 11 August 1806

Parents

FatherAnne Jolles Vening
MotherAntje Cornelis Sleeswijk (b. 17 September 1777)

Family: Hendrik Jelles Meinesz (b. 4 December 1801)

SonSjoerd Anne Vening Meinesz (b. 1833)

Biography

Sjoerdje Annes Vening was born on 11 August 1806 in Balk. She was born on 11 August 1806.
Sjoerdje Annes Vening has reference number 14448.
Last Edited11 October 2021

Cornelis Sleeswijk Vening

M, #14239, b. 9 April 1804

Parents

FatherAnne Jolles Vening
MotherAntje Cornelis Sleeswijk (b. 17 September 1777)

Biography

Cornelis Sleeswijk Vening was born on 9 April 1804 in Lemmer.
Cornelis Sleeswijk Vening has reference number 14449.
Last Edited11 October 2021

Jolle Gabes Veening

M, #14240, b. 1740

Parents

FatherGabe Jolles (b. about 1710)
MotherAntje Luiten

Biography

Jolle Gabes Veening was born in 1740.
Jolle Gabes Veening has reference number 14450. Jolle Gabes Veening was a vooraanstaand veenbaas in Oudehaske.
Last Edited11 October 2021

Meine Tjeerds Meinesz

M, #14241, b. 1736, d. 1803

Parents

FatherTjeerd Jolles (b. about 1700)
MotherGrietje Meines

Family: Henke Jelles Meina (b. 1750, d. 26 October 1835)

DaughterGrietje Meines Meinesz (b. 2 January 1770)
SonJelle Meines Meinesz+ (b. 8 July 1771, d. 1848)
DaughterJeltje Meines Meinesz (b. 15 February 1773)
DaughterAnnigjen Meines Meinesz+ (b. 1774)
DaughterJeltje Meines Meinesz (b. 22 March 1776)
SonTjeerd Meines Meinesz (b. 9 October 1777)
SonAlbert Meines Mienesz (b. 8 May 1779)
DaughterJeltje Meines Meinesz (b. 15 September 1782)
SonJelle Meines Meinesz (b. 1 May 1784)
DaughterSjoukjen Meines Meinesz (b. 28 May 1788)
DaughterTryntje Meines Meinesz (b. 21 March 1794)

Biography

Meine Tjeerds Meinesz was born in 1736 in Nieuwehorne. He and Henke Jelles Meina were married on 10 July 1768 in Nieuwehorne. Meine Tjeerds Meinesz died in 1803 at age ~67 in Nieuwehorne.
Meine Tjeerds Meinesz has reference number 14451.
Last Edited11 October 2021

Henke Jelles Meina

F, #14242, b. 1750, d. 26 October 1835

Family: Meine Tjeerds Meinesz (b. 1736, d. 1803)

DaughterGrietje Meines Meinesz (b. 2 January 1770)
SonJelle Meines Meinesz+ (b. 8 July 1771, d. 1848)
DaughterJeltje Meines Meinesz (b. 15 February 1773)
DaughterAnnigjen Meines Meinesz+ (b. 1774)
DaughterJeltje Meines Meinesz (b. 22 March 1776)
SonTjeerd Meines Meinesz (b. 9 October 1777)
SonAlbert Meines Mienesz (b. 8 May 1779)
DaughterJeltje Meines Meinesz (b. 15 September 1782)
SonJelle Meines Meinesz (b. 1 May 1784)
DaughterSjoukjen Meines Meinesz (b. 28 May 1788)
DaughterTryntje Meines Meinesz (b. 21 March 1794)

Biography

Henke Jelles Meina was born in 1750. Meine Tjeerds Meinesz and Henke Jelles Meina were married on 10 July 1768 in Nieuwehorne. She died on 26 October 1835 at age ~85 in Oudeschoot.
Henke Jelles Meina has reference number 14452.
Last Edited11 October 2021

Grietje Meines Meinesz

F, #14243, b. 2 January 1770

Parents

FatherMeine Tjeerds Meinesz (b. 1736, d. 1803)
MotherHenke Jelles Meina (b. 1750, d. 26 October 1835)

Biography

Grietje Meines Meinesz was born on 2 January 1770 in Oudehorne.
Grietje Meines Meinesz has reference number 14453.
Last Edited11 October 2021

Jeltje Meines Meinesz

F, #14244, b. 15 February 1773

Parents

FatherMeine Tjeerds Meinesz (b. 1736, d. 1803)
MotherHenke Jelles Meina (b. 1750, d. 26 October 1835)

Biography

Jeltje Meines Meinesz was born on 15 February 1773 in Nieuwehorne.
Jeltje Meines Meinesz has reference number 14454.
Last Edited11 October 2021

Sjoukjen Meines Meinesz

F, #14245, b. 28 May 1788

Parents

FatherMeine Tjeerds Meinesz (b. 1736, d. 1803)
MotherHenke Jelles Meina (b. 1750, d. 26 October 1835)

Biography

Sjoukjen Meines Meinesz was born on 28 May 1788 in Nieuwehorne.
Sjoukjen Meines Meinesz has reference number 14455.
Last Edited11 October 2021

Tryntje Meines Meinesz

F, #14246, b. 21 March 1794

Parents

FatherMeine Tjeerds Meinesz (b. 1736, d. 1803)
MotherHenke Jelles Meina (b. 1750, d. 26 October 1835)

Biography

Tryntje Meines Meinesz was born on 21 March 1794 in Nieuwehorne.
Tryntje Meines Meinesz has reference number 14456.
Last Edited11 October 2021

Jeltje Meines Meinesz

F, #14247, b. 22 March 1776

Parents

FatherMeine Tjeerds Meinesz (b. 1736, d. 1803)
MotherHenke Jelles Meina (b. 1750, d. 26 October 1835)

Biography

Jeltje Meines Meinesz was born on 22 March 1776 in Oudeschoot.
Jeltje Meines Meinesz has reference number 14458.
Last Edited11 October 2021

Tjeerd Meines Meinesz

M, #14248, b. 9 October 1777

Parents

FatherMeine Tjeerds Meinesz (b. 1736, d. 1803)
MotherHenke Jelles Meina (b. 1750, d. 26 October 1835)

Biography

Tjeerd Meines Meinesz was born on 9 October 1777 in Oudeschoot.
Tjeerd Meines Meinesz has reference number 14459.
Last Edited11 October 2021

Albert Meines Mienesz

M, #14249, b. 8 May 1779

Parents

FatherMeine Tjeerds Meinesz (b. 1736, d. 1803)
MotherHenke Jelles Meina (b. 1750, d. 26 October 1835)

Biography

Albert Meines Mienesz was born on 8 May 1779 in Oudeschoot.
Albert Meines Mienesz has reference number 14460.
Last Edited11 October 2021

Jeltje Meines Meinesz

F, #14250, b. 15 September 1782

Parents

FatherMeine Tjeerds Meinesz (b. 1736, d. 1803)
MotherHenke Jelles Meina (b. 1750, d. 26 October 1835)

Biography

Jeltje Meines Meinesz was born on 15 September 1782 in Oudeschoot.
Jeltje Meines Meinesz has reference number 14461.
Last Edited11 October 2021