Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 59

Yke Gerrits Hiemstra

M, #1451, b. 22 December 1900, d. 10 April 1965

Parents

FatherGerrit Roelofs Hiemstra (b. 11 May 1875, d. about 1946)
MotherAntje Ykes van der Molen (b. 10 October 1878, d. about 1940)

Family 1: Leida ?

DaughterAnnie Ykes Hiemstra

Family 2: Margien Ensing (b. 11 July 1900, d. 20 November 1987)

DaughterG. Hiemstra
DaughterJ. Hiemstra

Biography

Yke Gerrits Hiemstra was born on 22 December 1900. He died on 10 April 1965 at age 64.
Yke Gerrits Hiemstra has reference number 1460.
Last Edited11 October 2021

Antje Martha Gerrits Hiemstra

F, #1452, b. 5 October 1902, d. 5 February 1986

Parents

FatherGerrit Roelofs Hiemstra (b. 11 May 1875, d. about 1946)
MotherAntje Ykes van der Molen (b. 10 October 1878, d. about 1940)

Family: Berend Sjoerd Mulder

DaughterTinie Mulder (b. about 1927)

Biography

Antje Martha Gerrits Hiemstra was born on 5 October 1902 in Hemelum Oldeferd. Berend Sjoerd Mulder and Antje Martha Gerrits Hiemstra were married about 1927. She died on 5 February 1986 at age 83.
Antje Martha Gerrits Hiemstra has reference number 1461.
Last Edited11 October 2021

Sietse Gerrits Hiemstra

M, #1453, b. 3 October 1909, d. 28 January 1974

Parents

FatherGerrit Roelofs Hiemstra (b. 11 May 1875, d. about 1946)
MotherAntje Ykes van der Molen (b. 10 October 1878, d. about 1940)

Family: Harmke Huites Luinenburg (b. 19 December 1910, d. 6 January 1997)

DaughterGeeske Hiemstra+ (b. 6 October 1934)
SonGerrit Hiemstra (b. 7 November 1936)
SonFrank Hiemstra (b. 4 April 1940)
SonAndrew Hiemstra (b. 22 August 1945)

Biography

Sietse Gerrits Hiemstra was born on 3 October 1909. He and Harmke Huites Luinenburg were married on 27 April 1933 in Balk. Sietse Gerrits Hiemstra died on 28 January 1974 at age 64 in Canada.
Sietse Gerrits Hiemstra has reference number 1462.
Last Edited11 October 2021

Marten Sytzes Hiemstra

M, #1454, b. 5 October 1803, d. 15 March 1860

Parents

FatherSijtze Sijmens Hiemstra (b. 1757, d. 27 August 1812)
MotherAntje Martens van der Sluis (b. 21 October 1763, d. 22 February 1831)

Family: Gerritje Roels Abma (b. 20 October 1809, d. 18 January 1874)

SonSymen Martens Hiemstra+ (b. 20 August 1832, d. 9 June 1897)
DaughterDoedtje Martens Hiemstra+ (b. 10 November 1833, d. 18 July 1907)
SonSytze Martens Hiemstra (b. 23 May 1836, d. 13 February 1859)
SonRoelof Martens Hiemstra+ (b. 25 June 1839, d. 24 August 1891)
DaughterAntje Martens Hiemstra (b. 10 November 1841, d. 3 February 1846)
DaughterGerritje Martens Hiemstra+ (b. 16 April 1844, d. 26 February 1922)
SonMarten Martens Hiemstra+ (b. 27 November 1850, d. 28 April 1931)

Biography

Marten Sytzes Hiemstra was born on 5 October 1803 in Idzega. He and Gerritje Roels Abma were married on 2 June 1832 in Wymbritsradeel. Marten Sytzes Hiemstra died on 15 March 1860 at age 56 in Koudum.
Marten Sytses Hiemstra en Gerritje Roels Abma hadden een boerderij te Idzega.
In 1952 verhuisde hij met zijn gezin naar Koudum.Roel Marten Hiemstra,zijn zoon, was toen 12 jaar.

Roel was zeer netjes op zijn uiterlijk en was nogal opvliegend.

1883 Heeg, notaris A. Heringa
Inv. nr. 054066 repertoire nr. 8 d.d. 23 januari 1883
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van een huis en erf met schiphuis te
Oudega (WYM), waarde fl. 2075
- Simon Martens Hiemstra te Oudega, Wymbritseradeel
- Roelof Martens Hiemstra te Koudum
- Age Pieters van Asperen te Koudum
- Mellius Siemens Hiemstra te Oudega, Wymbritseradeel
- Marten Simons Hiemstra te Nijland
- Beeuw Simons Hiemstra te Oudega, Wymbritseradeel

1890 Heeg, notaris T. Poelstra
Inv. nr. 054075 repertoire nr. 635 d.d. 28 juli 1890
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van een winkelhuis met erf en bleek te
Oudega, Wymbritseradeel, waarde fl. 1980
- Age Pieters van Asperen te Koudum
- Marten Simons Hiemstra te Nijland
- Suffridus Simons Hiemstra te Nijland
- Wytze Valkema te Oudega, Wymbritseradeel

1836 Heeg, notaris G. S. Zijlstra
Inv. nr. 054018 repertoire nr. 47 d.d. 3 september 1836
Koopcontrakt
Betreft 1/8 zathe en landen en greidland te Idzega en
IJlst, koopsom fl. 1.250
- Martentje Martens te Idzega, gehuwd met Jentje Ruurds
Bouma, verkoper
- Marten Sietzes Hiemstra te Idzega, koper, tevens als
voogd over Sietze en Pieter Symens Hiemstra.
Marten Sytzes Hiemstra has reference number 1463. Marten Sytzes Hiemstra was a landbouwer te Koudum.
Last Edited11 October 2021

Gerritje Roels Abma

F, #1455, b. 20 October 1809, d. 18 January 1874

Parents

FatherRoelof Freerks Abma (b. 1778)
MotherDuttje Thomas Boersma (b. 1779, d. 19 September 1847)

Family: Marten Sytzes Hiemstra (b. 5 October 1803, d. 15 March 1860)

SonSymen Martens Hiemstra+ (b. 20 August 1832, d. 9 June 1897)
DaughterDoedtje Martens Hiemstra+ (b. 10 November 1833, d. 18 July 1907)
SonSytze Martens Hiemstra (b. 23 May 1836, d. 13 February 1859)
SonRoelof Martens Hiemstra+ (b. 25 June 1839, d. 24 August 1891)
DaughterAntje Martens Hiemstra (b. 10 November 1841, d. 3 February 1846)
DaughterGerritje Martens Hiemstra+ (b. 16 April 1844, d. 26 February 1922)
SonMarten Martens Hiemstra+ (b. 27 November 1850, d. 28 April 1931)

Biography

Gerritje Roels Abma was born on 20 October 1809 in Witmarsum. Marten Sytzes Hiemstra and Gerritje Roels Abma were married on 2 June 1832 in Wymbritsradeel. She died on 18 January 1874 at age 64 in Koudum.
Toen Marten Sietses Hiemstra met Gerritje Roels Abma in
Wijmbritseradeel (Idsega) wilde trouwen, moest er eerst
op 1 mei 1832 ter Griffie van de Rechtbank te Sneek,
een akte van bekendheid van de tijd van haar geboorte
worden opgemaakt in het bijzijn van 7 getuigen, die te
kennen gaven dat Gerritje haar ouders ten tijde van
haar geboorte, de 20 ste oktober 1809 woonachtig waren
te Witmarsum en dat de reden nu was om dat te verklaren,
dat Gerritje niet was gedoopt omdat haar moeder tot de
doopsgezinden behoorde en dat er daarom geen bewijs van
haar geboorte kon worden getoond.
Op deze akte stonden als getuigen 5 slagers, 1 boer en 1
winkelier vermeld:
Douwe Watzes SCHENGEGA, slager te IJlst
Ientje BUMA, slager te IJlst
WIEBE GERBENS DE BOER, slager te Oppenhuizen,
(dus familie via de van SLUIZEN),
FREERK GERBENS DE BOER, slager te Oppenhuizen
(familie als boven)
Laurens Ages WILDSCHUT, slager te Heeg
Wigle Gabes DE HOOP, boer onder Heeg
Otte Pieters NETTINGA, winkelier te IJlst.
Gerritje Roels Abma has reference number 1464.
Last Edited11 October 2021

Symen Martens Hiemstra

M, #1456, b. 20 August 1832, d. 9 June 1897

Parents

FatherMarten Sytzes Hiemstra (b. 5 October 1803, d. 15 March 1860)
MotherGerritje Roels Abma (b. 20 October 1809, d. 18 January 1874)

Family: Zwaantje Mellius Kramer (b. 23 October 1829, d. 25 August 1874)

DaughterGerritje Siemens Hiemstra+ (b. 11 April 1853, d. 13 October 1892)
SonMellius Siemens Hiemstra+ (b. 24 July 1854, d. 7 December 1938)
SonMarten Siemons Hiemstra+ (b. 28 July 1856, d. 1928)
DaughterBeeuw Siemons Hiemstra+ (b. 3 February 1858, d. 23 August 1911)
SonSytze Siemens Hiemstra (b. 16 August 1860)
SonSjoerd Siemens Hiemstra (b. 28 February 1863)
SonSuffridus Siemons Hiemstra+ (b. 6 May 1867, d. 1 April 1938)

Biography

Symen Martens Hiemstra was born on 20 August 1832 in Idzega. He and Zwaantje Mellius Kramer were married on 18 September 1852 in Koudum. Symen Martens Hiemstra and Pietje Cuperus were married on 13 February 1886 in Wymbritsradeel. Symen Martens Hiemstra died on 9 June 1897 at age 64 in Wymbritsradeel.
1890 Heeg, notaris T. Poelstra
Inv. nr. 054075 repertoire nr. 635 d.d. 28 juli 1890
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van een winkelhuis met erf en bleek te
Oudega, Wymbritseradeel, waarde fl. 1980
- Age Pieters van Asperen te Koudum
- Marten Simons Hiemstra te Nijland
- Suffridus Simons Hiemstra te Nijland
- Wytze Valkema te Oudega, Wymbritseradeel

Beschuldigd van ontduiking van belasting toen hij tapper was te Oudega.
Symen Martens Hiemstra has reference number 1465. Symen Martens Hiemstra was a Timmermansknecht,later winkelier,tapper te Oudega.
Last Edited11 October 2021

Doedtje Martens Hiemstra

F, #1457, b. 10 November 1833, d. 18 July 1907

Parents

FatherMarten Sytzes Hiemstra (b. 5 October 1803, d. 15 March 1860)
MotherGerritje Roels Abma (b. 20 October 1809, d. 18 January 1874)

Family: Paulus Mellius Kramer (b. 19 August 1827)

SonMellius Kramer (b. 1 December 1853)
SonMarten Kramer (b. 28 August 1855)
SonBenedictus Kramer (b. 30 July 1857)
DaughterAntje Kramer (b. 9 May 1859)
DaughterLolkje Kramer (b. 17 March 1862)
DaughterPauline Kramer (b. 24 December 1863, d. 27 July 1910)
SonBeeuw Kramer (b. 17 April 1866)
SonBenediktus Kramer (b. 4 November 1871)
SonBenedictus Kramer (b. 6 April 1874)

Biography

Doedtje Martens Hiemstra was born on 10 November 1833 in Idzega. Paulus Mellius Kramer and Doedtje Martens Hiemstra were married on 11 November 1851 in Wymbritsradeel. She died on 18 July 1907 at age 73 in Wymbritsradeel.
Doedtje Martens Hiemstra has reference number 1466.
Last Edited11 October 2021

Sytze Martens Hiemstra

M, #1458, b. 23 May 1836, d. 13 February 1859

Parents

FatherMarten Sytzes Hiemstra (b. 5 October 1803, d. 15 March 1860)
MotherGerritje Roels Abma (b. 20 October 1809, d. 18 January 1874)

Biography

Sytze Martens Hiemstra was born on 23 May 1836 in Idzega. He died on 13 February 1859 at age 22 in Hemelum Oldeferd.
Sytze Martens Hiemstra has reference number 1467.
Last Edited11 October 2021

Antje Martens Hiemstra

F, #1459, b. 10 November 1841, d. 3 February 1846

Parents

FatherMarten Sytzes Hiemstra (b. 5 October 1803, d. 15 March 1860)
MotherGerritje Roels Abma (b. 20 October 1809, d. 18 January 1874)

Biography

Antje Martens Hiemstra was born on 10 November 1841 in Idzega. She died on 3 February 1846 at age 4 in Wymbritsradeel.
Antje Martens Hiemstra has reference number 1468.
Last Edited11 October 2021

Gerritje Martens Hiemstra

F, #1460, b. 16 April 1844, d. 26 February 1922

Parents

FatherMarten Sytzes Hiemstra (b. 5 October 1803, d. 15 March 1860)
MotherGerritje Roels Abma (b. 20 October 1809, d. 18 January 1874)

Family: Jacob Jacobs van der Veer (b. 9 January 1839, d. 3 September 1882)

SonMarten Jacobs van der Veer (b. 13 October 1867)
SonJacob Jans Jacobs van der Veer (b. 12 October 1869)
DaughterJantje Jacobs van der Veer (b. 31 October 1875, d. 19 March 1893)

Biography

Gerritje Martens Hiemstra was born on 16 April 1844 in Idzega. Jacob Jacobs van der Veer and Gerritje Martens Hiemstra were married on 21 April 1867 in Hemelum Oldeferd. She died on 26 February 1922 at age 77 in Hemelum Oldeferd.
1887 Koudum, notaris J. de Jong
Inv. nr. 072070 repertoire nr. 39 d.d. 25 april 1887
Nummerverwisseling
- Jacob Folkertsma te Bakhuizen, zoon van Folkert Folkertsma
- Marten van der Veer te Koudum, zoon van Gerritje Martens
Hiemstra weduwe van Jacob van der Veer, thans gehuwd met
Wiltje Bootsma.
Gerritje Martens Hiemstra has reference number 1469.
Last Edited11 October 2021

Marten Martens Hiemstra

M, #1461, b. 27 November 1850, d. 28 April 1931

Parents

FatherMarten Sytzes Hiemstra (b. 5 October 1803, d. 15 March 1860)
MotherGerritje Roels Abma (b. 20 October 1809, d. 18 January 1874)

Family: Pietje Dijkstra (b. 2 October 1854, d. 10 January 1891)

SonJacob Martens Hiemstra+ (b. 18 June 1879, d. 28 May 1958)
SonMarten Martens Hiemstra (b. 2 February 1882, d. 12 November 1959)
SonSytze Martens Hiemstra+ (b. 19 January 1884, d. 12 July 1960)
DaughterTrijntje Martens Hiemstra+ (b. 14 March 1886, d. 26 April 1917)
SonBauke Martens Hiemstra+ (b. 28 December 1889, d. 27 April 1949)

Biography

Marten Martens Hiemstra was born on 27 November 1850 in Oudega. He and Pietje Dijkstra were married on 19 May 1878 in Workum. Marten Martens Hiemstra died on 28 April 1931 at age 80 in Workum.
Boerde op een boerderij in It Heidenskip,Feandyk 1 tot 1897.
Eerst als arbeider ,later als eigenaar (1850-1979)
Daarna huurde hij een huis aan de Alde Dyk 17 te Workum.
Zijn zoon Sytze kocht dit in 1912.Hij had daar een kruidenierszaak.
Marten Martens Hiemstra has reference number 1470.
Last Edited11 October 2021

Sijtze Sijmens Hiemstra

M, #1462, b. 1757, d. 27 August 1812

Parents

FatherSymen Doytses (b. 3 September 1699)
MotherTrijntje Rientzes

Family 1: Nanke Siemens (b. 2 June 1752)

SonSiemen Sietses Hiemstra (b. 25 June 1785)
SonGabe Sietses Hiemstra (b. 9 August 1787)
DaughterTrijntje Sietses Hiemstra (b. 22 November 1789)

Family 2: Antje Martens van der Sluis (b. 21 October 1763, d. 22 February 1831)

SonSymen Sytzes Hiemstra+ (b. 30 October 1794, d. 30 January 1831)
DaughterSytske Sytzes Hiemstra+ (b. 24 November 1797, d. 17 March 1886)
SonMarten Sytzes Hiemstra+ (b. 5 October 1803, d. 15 March 1860)

Biography

Sijtze Sijmens Hiemstra was born in 1757 in Idzega. He and Nanke Siemens were married on 27 June 1784 in Oosthem. Sijtze Sijmens Hiemstra and Antje Martens van der Sluis were married on 26 January 1794 in Oosthem. Sijtze Sijmens Hiemstra died on 27 August 1812 at age ~55 in Idzega.
1812 Heeg, notaris W. Steenbeek
Inv. nr. 054003 repertoire nr. 167 d.d. 11 december 1812
Inventaris
- Antje Martens te Idzega, weduwe van Sietse Symons Hiemstra.
Sijtze Sijmens Hiemstra has reference number 1471. Sijtze Sijmens Hiemstra was a Boer.
Last Edited11 October 2021

Jacob Jacobs van der Veer

M, #1463, b. 9 January 1839, d. 3 September 1882

Parents

FatherJacob Jans van der Veer (b. 18 May 1806, d. 10 May 1875)
MotherJantje Wabes Schaper (b. 17 September 1811, d. 11 March 1850)

Family: Gerritje Martens Hiemstra (b. 16 April 1844, d. 26 February 1922)

SonMarten Jacobs van der Veer (b. 13 October 1867)
SonJacob Jans Jacobs van der Veer (b. 12 October 1869)
DaughterJantje Jacobs van der Veer (b. 31 October 1875, d. 19 March 1893)

Biography

Jacob Jacobs van der Veer was born on 9 January 1839 in Hemelum Oldeferd. He and Gerritje Martens Hiemstra were married on 21 April 1867 in Hemelum Oldeferd. Jacob Jacobs van der Veer died on 3 September 1882 at age 43 in Hemelum Oldeferd.
Jacob Jacobs van der Veer has reference number 1472.
Last Edited11 October 2021

Jacob Jans van der Veer

M, #1464, b. 18 May 1806, d. 10 May 1875

Parents

Family: Jantje Wabes Schaper (b. 17 September 1811, d. 11 March 1850)

SonJol Jacobs van der Veer (b. 2 November 1829)
SonJan Jacobs van der Veer (b. 13 February 1831)
SonWabe Jacobs van der Veer+ (b. 4 December 1832)
DaughterMurkje Jacobs van der Veer (b. 17 December 1834)
DaughterJantje Jacobs van der Veer (b. 12 October 1836)
SonJacob Jacobs van der Veer+ (b. 9 January 1839, d. 3 September 1882)
DaughterGrietje Jacobs van der Veer (b. 7 September 1841)
DaughterHiltje Jacobs van der Veer+ (b. 20 November 1844, d. 5 February 1927)
DaughterTrijntje Jacobs van der Veer (b. 28 February 1847, d. 1 February 1926)
SonEeuwe Jans Jacobs Veer (b. 20 July 1849)

Biography

Jacob Jans van der Veer was born on 18 May 1806 in Koudum. He and Jantje Wabes Schaper were married on 15 May 1828 in Hemelum Oldeferd. Jacob Jans van der Veer died on 10 May 1875 at age 68 in Hemelum Oldeferd.
Jacob Jans van der Veer has reference number 1473.
Last Edited11 October 2021

Jantje Wabes Schaper

F, #1465, b. 17 September 1811, d. 11 March 1850

Parents

FatherWabe Jacobs Schaper (b. 19 March 1776, d. 24 January 1825)
MotherJol Willems Jaarsma (b. 1788, d. 25 June 1818)

Family: Jacob Jans van der Veer (b. 18 May 1806, d. 10 May 1875)

SonJol Jacobs van der Veer (b. 2 November 1829)
SonJan Jacobs van der Veer (b. 13 February 1831)
SonWabe Jacobs van der Veer+ (b. 4 December 1832)
DaughterMurkje Jacobs van der Veer (b. 17 December 1834)
DaughterJantje Jacobs van der Veer (b. 12 October 1836)
SonJacob Jacobs van der Veer+ (b. 9 January 1839, d. 3 September 1882)
DaughterGrietje Jacobs van der Veer (b. 7 September 1841)
DaughterHiltje Jacobs van der Veer+ (b. 20 November 1844, d. 5 February 1927)
DaughterTrijntje Jacobs van der Veer (b. 28 February 1847, d. 1 February 1926)
SonEeuwe Jans Jacobs Veer (b. 20 July 1849)

Biography

Jantje Wabes Schaper was born on 17 September 1811 in Koudum. Jacob Jans van der Veer and Jantje Wabes Schaper were married on 15 May 1828 in Hemelum Oldeferd. She died on 11 March 1850 at age 38 in Hemelum Oldeferd.
Jantje Wabes Schaper has reference number 1474.
Last Edited11 October 2021

Jacob Jans Jacobs van der Veer

M, #1466, b. 12 October 1869

Parents

FatherJacob Jacobs van der Veer (b. 9 January 1839, d. 3 September 1882)
MotherGerritje Martens Hiemstra (b. 16 April 1844, d. 26 February 1922)

Biography

Jacob Jans Jacobs van der Veer was born on 12 October 1869 in Hemelum Oldeferd.
Jacob Jans Jacobs van der Veer has reference number 1475.
Last Edited11 October 2021

Jantje Jacobs van der Veer

F, #1467, b. 31 October 1875, d. 19 March 1893

Parents

FatherJacob Jacobs van der Veer (b. 9 January 1839, d. 3 September 1882)
MotherGerritje Martens Hiemstra (b. 16 April 1844, d. 26 February 1922)

Biography

Jantje Jacobs van der Veer was born on 31 October 1875 in Hemelum Oldeferd. She died on 19 March 1893 at age 17 in Hemelum Oldeferd.
Jantje Jacobs van der Veer has reference number 1476.
Last Edited11 October 2021

Marten Jacobs van der Veer

M, #1468, b. 13 October 1867

Parents

FatherJacob Jacobs van der Veer (b. 9 January 1839, d. 3 September 1882)
MotherGerritje Martens Hiemstra (b. 16 April 1844, d. 26 February 1922)

Biography

Marten Jacobs van der Veer was born on 13 October 1867 in Koudum. He and Eeuwkje Hekstra were married on 8 November 1900 in Idaarderadeel.
1887 Koudum, notaris J. de Jong
Inv. nr. 072070 repertoire nr. 39 d.d. 25 april 1887
Nummerverwisseling
- Jacob Folkertsma te Bakhuizen, zoon van Folkert Folkertsma
- Marten van der Veer te Koudum, zoon van Gerritje Martens
Hiemstra weduwe van Jacob van der Veer, thans gehuwd met
Wiltje Bootsma.
Marten Jacobs van der Veer has reference number 1477.
Last Edited11 October 2021

Eeuwkje Hekstra

F, #1469, b. about 1877

Parents

Biography

Eeuwkje Hekstra was born about 1877 in Surhuisterveen. Marten Jacobs van der Veer and Eeuwkje Hekstra were married on 8 November 1900 in Idaarderadeel.
Eeuwkje Hekstra has reference number 1478.
Last Edited11 October 2021

Wiebe Hekstra

M, #1470

Family: Antje Deknatel

DaughterEeuwkje Hekstra (b. about 1877)

Biography

Wiebe Hekstra has reference number 1479.
Last Edited11 October 2021

Antje Deknatel

F, #1471

Family: Wiebe Hekstra

DaughterEeuwkje Hekstra (b. about 1877)

Biography

Antje Deknatel has reference number 1480.
Last Edited11 October 2021

Jacob Wabes Schaper

M, #1472, b. 21 May 1809, d. 10 June 1833

Parents

FatherWabe Jacobs Schaper (b. 19 March 1776, d. 24 January 1825)
MotherJol Willems Jaarsma (b. 1788, d. 25 June 1818)

Family: Martje Jacobs Uffelaar (b. 1805, d. 14 May 1878)

SonWabe Jacobs Schaper (b. 5 May 1829, d. before 1830)
SonWabe Jacobs Schaper+ (b. 10 September 1830, d. 6 October 1902)
DaughterHylkjen Jacobs Schaper (b. 5 June 1833)

Biography

Jacob Wabes Schaper was born on 21 May 1809 in Koudum. He was born on 21 May 1809. He and Martje Jacobs Uffelaar were married on 15 May 1828 in Hemelum Oldeferd. Jacob Wabes Schaper died on 10 June 1833 at age 24 in Hemelum Oldeferd.
Jacob Wabes Schaper has reference number 1481.
Last Edited11 October 2021

Durk Wabes Schaper

M, #1473, b. 8 October 1816, d. 28 February 1895

Parents

FatherWabe Jacobs Schaper (b. 19 March 1776, d. 24 January 1825)
MotherJol Willems Jaarsma (b. 1788, d. 25 June 1818)

Family: Geeske Jans Zeldenrust (b. 1 July 1816, d. 14 August 1894)

SonWabe Durks Schaper+ (b. 1 February 1840, d. 28 February 1917)
SonJan Durks Schaper+ (b. 2 March 1842, d. 2 August 1905)
DaughterJol Durks Schaper (b. 11 April 1844, d. 26 June 1846)
DaughterJacob Durk Schaper (b. 19 August 1846)
DaughterJol Durks Schaper (b. 10 November 1848, d. 9 November 1941)
SonKlaas Durks Schaper+ (b. 19 September 1852, d. 9 June 1917)
DaughterLijsbeth Durks Schaper (b. 5 September 1855, d. 12 October 1858)
DaughterLijsbeth Durks Schaper+ (b. 12 August 1859)

Biography

Durk Wabes Schaper was born on 8 October 1816 in Koudum. He was born on 8 October 1816. He and Geeske Jans Zeldenrust were married on 9 May 1839 in Hindeloopen. Durk Wabes Schaper died on 28 February 1895 at age 78 in Hemelum Oldeferd.
Durk Wabes Schaper has reference number 1482.
Last Edited11 October 2021

Wabe Jacobs Schaper

M, #1474, b. 19 March 1776, d. 24 January 1825

Parents

FatherJacob Wabes Schaper (b. 1750, d. 29 July 1800)
MotherGoitske Sytzes van der Laan (b. about 1753, d. 29 July 1800)

Family: Jol Willems Jaarsma (b. 1788, d. 25 June 1818)

SonJacob Wabes Schaper+ (b. 21 May 1809, d. 10 June 1833)
DaughterJantje Wabes Schaper+ (b. 17 September 1811, d. 11 March 1850)
SonWillem Wabes Schaper+ (b. 6 March 1814, d. 1 December 1849)
SonDurk Wabes Schaper+ (b. 8 October 1816, d. 28 February 1895)

Biography

Wabe Jacobs Schaper was born on 19 March 1776 in Koudum. He and Jol Willems Jaarsma were married on 12 February 1809 in Koudum. Wabe Jacobs Schaper died on 24 January 1825 at age 48 in Koudum.
Wabe Jacobs Schaper has reference number 1483. He lived in Wonende te in de Poel onder Koudum als landbouwer.
Last Edited11 October 2021

Jol Willems Jaarsma

F, #1475, b. 1788, d. 25 June 1818

Family: Wabe Jacobs Schaper (b. 19 March 1776, d. 24 January 1825)

SonJacob Wabes Schaper+ (b. 21 May 1809, d. 10 June 1833)
DaughterJantje Wabes Schaper+ (b. 17 September 1811, d. 11 March 1850)
SonWillem Wabes Schaper+ (b. 6 March 1814, d. 1 December 1849)
SonDurk Wabes Schaper+ (b. 8 October 1816, d. 28 February 1895)

Biography

Jol Willems Jaarsma was born in 1788. Wabe Jacobs Schaper and Jol Willems Jaarsma were married on 12 February 1809 in Koudum. She died on 25 June 1818 at age ~30 in Koudum.
Jol Willems Jaarsma has reference number 1484.
Last Edited11 October 2021