Family Tree Holkema

Doe' t pake nog feint wie................

Person Page 604

Klaas Cornelis Nijdam

M, #15076, b. 19 January 1774, d. 20 November 1845

Parents

Biography

Klaas Cornelis Nijdam was born on 19 January 1774. He and Antje Ruurds Veemans were married on 27 September 1800 in Irnsum. Klaas Cornelis Nijdam died on 20 November 1845 at age 71 in Irnsum.
In't knappe Irnsom oon de Boon
Der is het Jierlijks merke
Of is er just het meast net oon
't Wud der-om al voetsterke

De Sneuntejouns begint het âl
De maaibeam wud dan helle
De bern dij benne dan al mâl
Ik zil jim meer vertelle

De Sneins dan is 't al lustig pret
De moons drinkt elk en Klokje
en dan nei Tjerke mei en zet
En dan al wer en slokje

Met deze regels begint een gedicht uit augustus 1825. Het verhaal gaat nog veel verder. Vooral het vele eten en drinken wordt kleurrijk wordt beschreven. Als de feestvierders op de laatste dag van de kermis opstaan, kijken ze als een gekookte vis ("sjen as seane visk") maar met thee of koffie worden ze weer fris...

Zo ging het er aan toe volgens Klaas Cornelis Nijdam, boer en dichter. Hij schreef in zijn vrije tijd hele schriften vol met korte en lange gedichten, ter gelegenheid van een geboorte, een verjaardagsvisite of zomaar een vertelsel over zijn eigen boerenwerk. Zijn taalgebruik lijkt op een combinatie van Fries en Nederlands, maar door het luidop te lezen is het toch vrij goed te volgen. In feite is dat niet eens zo bijzonder, omdat de tegenwoordige Friese spreektaal meestal ook een mengelmoesje is. Het opvallende is de wijze waarop het is geschreven. We mogen niet vergeten dat velen in die tijd niet of nauwelijks konden schrijven.

Een ander gedichtje: "Bij Irnsum oon / De Stroom de boon / Der stiet en boere-weanje / De hjer ik tuis / Meits nen gedruis / Ik sil Jouw wol beleanje" wordt gevolgd door een soort verontschuldiging van de schrijver: "Taal en spelling mat Jou mij sa vrij wat te goede hoade. Ik schreeuw, of praat er sa wat hinne, sa dat ik het van mij Oaden hjerd, of leerd haw. Mij togte sa Jou koene om mijn broddelwurk ris laakje."

Uiteraard bevat dit proza talrijke woorden en gezegdes die in onbruik zijn geraakt. Enkele jaren geleden, na de ontdekking van deze manuscripten, gaf ik het Frysk Letterkundich Museum een kopie van dit rijmwerk. Later bleek dit "gâns nijsgjirrig taalmateriaal" voor de Fryske Akademy aanleiding het op de bronnenlijst van het "Wurdboek fan de Fryske Taal" te plaatsen. Omdat er weinig van dergelijke handschriften bekend zijn, konden de onderzoekers talrijke woorden eerder dateren dan ze tot dat moment hadden aangetoond.

Klaas Nijdam kwam op 19 januari 1774 ter wereld in Friens, als zoon van Cornelis Clazes Nijdam en Taetske Stevens Reitsma. Klaas Corneliszoon trouwde in 1800 te Irnsum met Antje Ruurds Veemans, die afkomstig was van Akkrum.

Hoewel "het land over de Boorn" bij Idaarderadeel hoorde, voelde K.C. Nijdam zich vooral Irnsumer. Dit blijkt uit zijn gedichten, maar ook uit het feit dat hij hier jarenlang NH-kerkvoogd is geweest. Zijn kleinzoon Klaas Feites de Haan was later op dezelfde plek boer, en ook hij was NH-kerkvoogd.

Nijdam was boer op Ludringa State, gelegen aan de Boorn tegenover de Wijde Steeg. Over de bouw van een nieuwe woning voor zijn boerderij schreef hij het volgende:
"Op het bouwen van mijn nij vor hoes in agtien-honderd-twa-entweintig Mij tinkt mijn hoes / Dat stiet moi proes / En nei mijn wins / Bij Douwma Stins / Ha ik 't besteld / De duiten teld / Oon Eelke baas / En Murk van Raad / De tekening / Al is 't gering / Dat is en ding / Dat komt er bij / En 'd Architek / Mei het bestek / Die wie der ek / Dit sis ik vrij / 't Opzigt der bij / Leeuw dat van mij / Het hoes omheeg / De pongen leech"

In de bijgaande notitie stond dat Eelke van der Linde de aannemer was, Murk Bijlsma (Rauwerd) de verver en J. Tjaarda de architekt.

Klaas Nijdam was de grootvader van "Earme Ântsje", oftewel Antje Baukes Boersma. Diens moeder, Taetske Klazes Nijdam, trouwde in 1835 met Bauke Annes Boersma. Een kleindochter van dit echtpaar, ook een Taetske, trouwde in 1891 met Arjen Schoustra. Anders gezegd: K.C. Nijdam was de overgrootvader van mijn overgrootmoeder. En zo kon het gebeuren dat "die oude schoolschriften" pas jaren later uit een kist tevoorschijn kwamen.

Een ander gedicht "Op myn raekje nijgaes hae", dook op buiten de provincie en is afgedrukt in het Nijdam-familieboek. Volgens deze bron was Klaas Cornelis Nijdam boer op Nijdamstra State, de kop-hals-romp gelegen aan de weg naar Grouw.
Klaas Cornelis Nijdam has reference number 15144.
Last Edited17 April 2017

Antje Ruurds Veemans

F, #15077, b. 1770, d. 3 June 1853

Biography

Antje Ruurds Veemans was born in 1770. Klaas Cornelis Nijdam and Antje Ruurds Veemans were married on 27 September 1800 in Irnsum. She died on 3 June 1853 at age ~83 in Irnsum.
Antje Ruurds Veemans has reference number 15145.
Last Edited17 April 2017

Steven Cornelis Nijdam

M, #15078, b. 25 December 1776

Parents

Biography

Steven Cornelis Nijdam was born on 25 December 1776 in Aegum.
Steven Cornelis Nijdam has reference number 15146.
Last Edited17 April 2017

Cornelis Klaazes Nijdam

M, #15079, b. 1740

Parents

FatherKlaas Botes Nijdam (b. 1701, d. 1763)
MotherPierke Keimpes Hansma (b. 1700)

Family: Teetske Stevens Reitsma

DaughterAkke Cornelis Nijdam (b. 13 August 1772)
SonKlaas Cornelis Nijdam (b. 19 January 1774, d. 20 November 1845)
SonSteven Cornelis Nijdam (b. 25 December 1776)
SonHille Cornelis Nijdam+ (b. 30 April 1783, d. 6 November 1843)

Biography

Cornelis Klaazes Nijdam was born in 1740 in Grouw. He was born in 1740.
Cornelis Klaazes Nijdam has reference number 15147. Cornelis Klaazes Nijdam was a huisman in Friens bij Irnsemerzijl.
Last Edited17 April 2017

Keimpe Klaazes Nijdam

M, #15080, b. 1729

Parents

FatherKlaas Botes Nijdam (b. 1701, d. 1763)
MotherPierke Keimpes Hansma (b. 1700)

Biography

Keimpe Klaazes Nijdam was born in 1729 in Grouw.
Keimpe Klaazes Nijdam has reference number 15148.
Last Edited17 April 2017

Hiltje Klazes Nijdam

F, #15081, b. 1730

Parents

FatherKlaas Botes Nijdam (b. 1701, d. 1763)
MotherPierke Keimpes Hansma (b. 1700)

Biography

Hiltje Klazes Nijdam was born in 1730 in Grouw.
Hiltje Klazes Nijdam has reference number 15149.
Last Edited17 April 2017

Sybren Klazes Nijdam

M, #15082, b. 1732

Parents

FatherKlaas Botes Nijdam (b. 1701, d. 1763)
MotherPierke Keimpes Hansma (b. 1700)

Family:

SonKlaas Sijbrens Nijdam+ (b. about 1750)

Biography

Sybren Klazes Nijdam was born in 1732 in Grouw.
Sybren Klazes Nijdam has reference number 15150.
Last Edited17 April 2017

Janke Klazes Nijdam

F, #15083, b. 1735

Parents

FatherKlaas Botes Nijdam (b. 1701, d. 1763)
MotherPierke Keimpes Hansma (b. 1700)

Biography

Janke Klazes Nijdam was born in 1735 in Grouw.
Janke Klazes Nijdam has reference number 15151.
Last Edited17 April 2017

Anne Klazes Nijdam

M, #15084, b. 1737

Parents

FatherKlaas Botes Nijdam (b. 1701, d. 1763)
MotherPierke Keimpes Hansma (b. 1700)

Biography

Anne Klazes Nijdam was born in 1737 in Grouw.
Anne Klazes Nijdam has reference number 15152.
Last Edited17 April 2017

Pyter Klazes Nijdam

M, #15085, b. 1741

Parents

FatherKlaas Botes Nijdam (b. 1701, d. 1763)
MotherPierke Keimpes Hansma (b. 1700)

Biography

Pyter Klazes Nijdam was born in 1741 in Grouw.
Pyter Klazes Nijdam has reference number 15153.
Last Edited17 April 2017

Ids Klazes Nijdam

M, #15086, b. 1745

Parents

FatherKlaas Botes Nijdam (b. 1701, d. 1763)
MotherPierke Keimpes Hansma (b. 1700)

Biography

Ids Klazes Nijdam was born in 1745 in Grouw.
Ids Klazes Nijdam has reference number 15154.
Last Edited17 April 2017

A. de Vries

F, #15087

Biography

A. de Vries has reference number 15155.
Last Edited17 April 2017

Engelbertus Johannes Broek

M, #15088, b. 10 September 1914, d. 2 September 2006

Family: Fetje Ypkes Huisman (d. 15 January 2003)

SonJan Broek+
DaughterGreetje Broek+
DaughterSuze Broek
SonYpke Broek

Biography

Engelbertus Johannes Broek was born on 10 September 1914 in Nijmegen. He died on 2 September 2006 at age 91 in Leeuwarden.
Engelbertus Johannes Broek has reference number 15156.
Last Edited17 April 2017

Jan Broek

M, #15089

Parents

FatherEngelbertus Johannes Broek (b. 10 September 1914, d. 2 September 2006)
MotherFetje Ypkes Huisman (d. 15 January 2003)

Biography

Jan Broek has reference number 15157.
Last Edited17 April 2017

Greetje Broek

F, #15090

Parents

FatherEngelbertus Johannes Broek (b. 10 September 1914, d. 2 September 2006)
MotherFetje Ypkes Huisman (d. 15 January 2003)

Family: Michel Nn

SonMarten Nn+

Biography

Greetje Broek has reference number 15158.
Last Edited17 April 2017

Suze Broek

F, #15091

Parents

FatherEngelbertus Johannes Broek (b. 10 September 1914, d. 2 September 2006)
MotherFetje Ypkes Huisman (d. 15 January 2003)

Biography

Suze Broek has reference number 15159.
Last Edited17 April 2017

Ypke Broek

M, #15092

Parents

FatherEngelbertus Johannes Broek (b. 10 September 1914, d. 2 September 2006)
MotherFetje Ypkes Huisman (d. 15 January 2003)

Biography

Ypke Broek has reference number 15160.
Last Edited17 April 2017

Gauke

M, #15093

Biography

Gauke has reference number 15161.
Last Edited17 April 2017

Vronie

F, #15094

Biography

Vronie has reference number 15162.
Last Edited17 April 2017

Bert Broek

M, #15095

Parents

FatherJan Broek
MotherVronie

Family: Andrea

SonTim Broek

Biography

Bert Broek has reference number 15163.
Last Edited17 April 2017

Andrea

F, #15096

Biography

Andrea has reference number 15164.
Last Edited17 April 2017

Tim Broek

M, #15097

Parents

FatherBert Broek
MotherAndrea

Biography

Tim Broek has reference number 15165.
Last Edited17 April 2017

Gerard Broek

M, #15098

Parents

FatherJan Broek
MotherVronie

Biography

Gerard Broek has reference number 15166.
Last Edited17 April 2017

Noor

F, #15099

Biography

Noor has reference number 15167.
Last Edited17 April 2017

Michel Nn

M, #15100

Biography

Michel Nn has reference number 15168.
Last Edited17 April 2017