Family Tree Holkema

Doe' t pake nog feint wie................

Person Page 861

Jetse Broers Broersma

F, #21501, b. 1756, d. 26 December 1829

Parents

FatherBroer Sybes Broersma (b. about 1723)
MotherSiemke Gerrits

Biography

Jetse Broers Broersma was born in 1756 in Arum. She died on 26 December 1829 at age ~73 in Wonseradeel.
Jetse Broers Broersma has reference number 21594.
Last Edited17 April 2017

Jan Broers Broersma

M, #21502, b. 1758

Parents

FatherBroer Sybes Broersma (b. about 1723)
MotherSiemke Gerrits

Family: Antje Douwes

DaughterTeetje Jans Broersma (b. 1787)
SonBroer Jans Broersma (b. 8 October 1788)
SonDouwe Jans Broersma (b. 16 August 1791)
SonPieter Jans Broersma (b. 11 December 1796)
SonJetse Jans Broersma (b. 24 October 1800)
DaughterJentje Jans Broersma (b. 18 September 1802)
SonSiemen Jans Broersma (b. 30 May 1807)

Biography

Jan Broers Broersma was born in 1758 in Arum. He and Antje Douwes were married on 1 May 1785 in Midlum.
Broersma, Jan Broers, Tzum, huisman

k. Teetje 24, Broer 23, Douwe 21, Pieter 16, Jetse 11, Jentje 9 Simon 4,
aanvankelijk ingeschreven onder de naam Tolsma, maar op verzoek van
comparant Tolsma (Arjen J.) gewijzigd in Broersma.
Jan Broers Broersma has reference number 21595.
Last Edited17 April 2017

Antje Douwes

F, #21503

Family: Jan Broers Broersma (b. 1758)

DaughterTeetje Jans Broersma (b. 1787)
SonBroer Jans Broersma (b. 8 October 1788)
SonDouwe Jans Broersma (b. 16 August 1791)
SonPieter Jans Broersma (b. 11 December 1796)
SonJetse Jans Broersma (b. 24 October 1800)
DaughterJentje Jans Broersma (b. 18 September 1802)
SonSiemen Jans Broersma (b. 30 May 1807)

Biography

Antje Douwes was born in Midlum. Jan Broers Broersma and Antje Douwes were married on 1 May 1785 in Midlum.
Antje Douwes has reference number 21596.
Last Edited17 April 2017

Jentje Jans Broersma

F, #21504, b. 18 September 1802

Parents

FatherJan Broers Broersma (b. 1758)
MotherAntje Douwes

Biography

Jentje Jans Broersma was born on 18 September 1802 in Tzum.
Jentje Jans Broersma has reference number 21597.
Last Edited17 April 2017

Siemen Jans Broersma

M, #21505, b. 30 May 1807

Parents

FatherJan Broers Broersma (b. 1758)
MotherAntje Douwes

Biography

Siemen Jans Broersma was born on 30 May 1807 in Tzum.
Siemen Jans Broersma has reference number 21598.
Last Edited17 April 2017

Jetse Jans Broersma

M, #21506, b. 24 October 1800

Parents

FatherJan Broers Broersma (b. 1758)
MotherAntje Douwes

Biography

Jetse Jans Broersma was born on 24 October 1800 in Tzum.
Jetse Jans Broersma has reference number 21599.
Last Edited17 April 2017

Pieter Jans Broersma

M, #21507, b. 11 December 1796

Parents

FatherJan Broers Broersma (b. 1758)
MotherAntje Douwes

Biography

Pieter Jans Broersma was born on 11 December 1796 in Tzum.
Pieter Jans Broersma has reference number 21600.
Last Edited17 April 2017

Douwe Jans Broersma

M, #21508, b. 16 August 1791

Parents

FatherJan Broers Broersma (b. 1758)
MotherAntje Douwes

Biography

Douwe Jans Broersma was born on 16 August 1791 in Tzum.
Douwe Jans Broersma has reference number 21601.
Last Edited17 April 2017

Broer Jans Broersma

M, #21509, b. 8 October 1788

Parents

FatherJan Broers Broersma (b. 1758)
MotherAntje Douwes

Biography

Broer Jans Broersma was born on 8 October 1788 in Tzum.
Broer Jans Broersma has reference number 21602.
Last Edited17 April 2017

Teetje Jans Broersma

F, #21510, b. 1787

Parents

FatherJan Broers Broersma (b. 1758)
MotherAntje Douwes

Biography

Teetje Jans Broersma was born in 1787 in Tzum.
Teetje Jans Broersma has reference number 21603.
Last Edited17 April 2017

Tiete Waltes van Hettinga

M, #21511, b. 1619, d. 4 May 1680

Parents

FatherWalte Benedixz van Hettinga (b. 1571, d. 26 March 1623)
MotherJildu Sytses

Family 1: Lyckel Auckes

SonWalte Tietes van Hettinga (b. 7 May 1648)

Family 2: Tiets Jelles (b. about 1619, d. about 1708)

SonSyt Tiettes van Hettinga+ (b. 9 May 1658)
SonJelle Tietes van Hettinga+ (b. 28 August 1659)
SonLyckel Tietes van Hettinga (b. 17 January 1664)
DaughterYnske Tietes van Hettinga+ (b. 1676, d. after 1715)
DaughterWytske Tietes Hettinga+ (b. 1680, d. 1720)
DaughterJijldouw Tietes Hettinga (b. about 1685)

Biography

Tiete Waltes van Hettinga was born in 1619 in Langweer. He was born in 1619. He and Lyckel Auckes were married on 19 January 1645 in Ter Oele. Tiete Waltes van Hettinga and Tiets Jelles were married on 17 August 1656 in Langweer. Tiete Waltes van Hettinga died on 4 May 1680 at age ~61 in Teroele.
HETTINGA, voorm. state, prov. Friesland, kw. Zevenwouden, griet. Doniawarstal, arr. en 2 1/2 u. Z. van Sneek, kant. en 2 1/2 u. N. van de Lemmer, 5 min. Z. W. van Ter-Oele, waartoe zij behoorde. Van deze state zijn thans hoegenaamd geene sporen meer aanwezig.

Tiete Waltes Hettinga, die in 1580, door het Hof tot Substituut Grietman was aangesteld, werd hier, met zijnen broeder Gerrit, in oorlogstijd, door de soldaten van den Hopman Snater, in bezetting liggende in de Sloterschans, doorschoten.

Eene derzer voorm. staten was het stamhuis van het oud adellijk geslacht van Hettinga, van hetwelk twee leden, de gebroeders Homme en Tiete van Hettinga, onder de Teekenaars van het verbond van Edelen vermeld worden. Een der latere mannelijke afstammelingen van dit geslacht is geweest Antonius Hettinga, kleinzoon van Antonius en Katharina Albada van Speers; hij werd geboren den 23 Januarij des jaars 1696, was een geruime tijd in krijgsdienst en overleed in het jaar 1768 (1).

(1). Men zie over hen en hun geslacht J. W. te Water, Historie van het Verbond van Edelen, St. II, bl. 451-461, en over de eersten ook Mr. J. Scheltema, Staatkundig Nederland, D. I, bl. 456 en 457. Dit geslacht heeft nog voort in den burgerstand te Langweer en elders.
Tiete Waltes van Hettinga has reference number 21604.
Last Edited17 April 2017

Jildu Sytses

F, #21512

Family: Walte Benedixz van Hettinga (b. 1571, d. 26 March 1623)

SonGerrit Waltes van Hettinga
SonSytse Waltes Hettinga
SonTiete Waltes van Hettinga+ (b. 1619, d. 4 May 1680)

Biography

Walte Benedixz van Hettinga and Jildu Sytses were married on 19 September 1616.
Jildu Sytses has reference number 21605.
Last Edited17 April 2017

Benedix Waltes van Hettinga

M, #21513

Parents

Family: Aedes Reinalda

SonWalte Benedixz van Hettinga+ (b. 1571, d. 26 March 1623)

Biography

Benedix Waltes van Hettinga has reference number 21606.
Last Edited17 April 2017

Aedes Reinalda

F, #21514

Family: Benedix Waltes van Hettinga

SonWalte Benedixz van Hettinga+ (b. 1571, d. 26 March 1623)

Biography

Aedes Reinalda has reference number 21607.
Last Edited17 April 2017

Marten Hielkes

M, #21515

Biography

Marten Hielkes has reference number 21608.
Last Edited17 April 2017

Jacob Hielkes

M, #21516

Biography

Jacob Hielkes has reference number 21609.
Last Edited17 April 2017

Hylkjen Ynses Sterkenburg

F, #21517

Family: Siebe Jetzes Haagsma (b. 26 November 1793, d. 18 December 1864)

SonYnse Siebes Haagsma (b. 29 October 1825)
SonJetze Siebes Haagsma (b. 18 July 1827)
DaughterIenskjen Siebes Haagsma (b. 6 March 1831)
DaughterIelkjen Siebes Haagsma (b. 13 November 1837)

Biography

Siebe Jetzes Haagsma and Hylkjen Ynses Sterkenburg were married on 18 October 1823 in Wonseradeel.
Hylkjen Ynses Sterkenburg has reference number 21610.
Last Edited17 April 2017

Hinke Ysbrands Haagsma

F, #21518, b. about 1760

Parents

FatherIJsbrand Broers Haagsma (b. about 1717)
MotherJanke Klazes Wiarda (b. 10 March 1724)

Family: Rients Uiltjes (b. about 1758)

DaughterYmkje Rientses Haagsma
SonUiltje Rientzes Haagsma+ (b. 1780, d. 24 October 1831)
DaughterJanke Rientses Haagsma (b. 1783, d. 20 February 1841)
SonIzebrand (Brand) Rientjes Haagsma (b. 1786, d. 1 January 1857)
DaughterTrijntje Rientses Haagsma (b. 1787, d. 10 June 1847)

Biography

Hinke Ysbrands Haagsma was born about 1760. Rients Uiltjes and Hinke Ysbrands Haagsma were married on 23 April 1778 in Exmorra.
Hinke Ysbrands Haagsma has reference number 21611.
Last Edited17 April 2017

Lysbert Harings Haringa

F, #21519

Family: Uiltje Rientzes Haagsma (b. 1780, d. 24 October 1831)

DaughterTeuntje Uiltjes Haagsma
SonRients Uiltjes Haagsma (b. 1813, d. 29 November 1877)

Biography

Lysbert Harings Haringa has reference number 21612.
Last Edited17 April 2017

Ienskjen Siebes Haagsma

F, #21520, b. 6 March 1831

Parents

FatherSiebe Jetzes Haagsma (b. 26 November 1793, d. 18 December 1864)
MotherHylkjen Ynses Sterkenburg

Biography

Ienskjen Siebes Haagsma was born on 6 March 1831 in Ferwoude. Douwe Jans Bokma and Ienskjen Siebes Haagsma were married on 27 May 1855 in Workum.
Ienskjen Siebes Haagsma has reference number 21613.
Last Edited17 April 2017

Douwe Jans Bokma

M, #21521, b. 1827

Parents

Biography

Douwe Jans Bokma was born in 1827 in Wons. He and Ienskjen Siebes Haagsma were married on 27 May 1855 in Workum.
Douwe Jans Bokma has reference number 21614.
Last Edited17 April 2017

Jan Johannes Bokma

M, #21522

Biography

Jan Johannes Bokma has reference number 21615.
Last Edited17 April 2017

Trijntje Douwes Bangma

F, #21523

Biography

Trijntje Douwes Bangma has reference number 21616.
Last Edited17 April 2017

Ielkjen Siebes Haagsma

F, #21524, b. 13 November 1837

Parents

FatherSiebe Jetzes Haagsma (b. 26 November 1793, d. 18 December 1864)
MotherHylkjen Ynses Sterkenburg

Biography

Ielkjen Siebes Haagsma was born on 13 November 1837 in Wonseradeel.
Ielkjen Siebes Haagsma has reference number 21617.
Last Edited17 April 2017

Ynse Siebes Haagsma

M, #21525, b. 29 October 1825

Parents

FatherSiebe Jetzes Haagsma (b. 26 November 1793, d. 18 December 1864)
MotherHylkjen Ynses Sterkenburg

Biography

Ynse Siebes Haagsma was born on 29 October 1825 in Wonseradeel.
Ynse Siebes Haagsma has reference number 21618.
Last Edited17 April 2017