Family Tree Holkema

Doe' t pake nog feint wie................

Person Page 936

Uiltje Sybrens Wiersma

M, #23376, b. 25 August 1825

Parents

FatherSiebren Uiltjes Wiersma (b. about 1795)
MotherVroukjen Jans Wijnja (b. 7 March 1798, d. 1 May 1874)

Biography

Uiltje Sybrens Wiersma was born on 25 August 1825 in Wymbritsradeel.
Uiltje Sybrens Wiersma has reference number 23484.
Last Edited17 April 2017

Iemkjen Pieters Wiersma

F, #23377, b. 29 March 1826

Parents

FatherPieter Uiltjes Wiersma
MotherSytske Jans Wijnja (b. 14 November 1795, d. 4 May 1834)

Biography

Iemkjen Pieters Wiersma was born on 29 March 1826 in Wymbritsradeel.
Iemkjen Pieters Wiersma has reference number 23485.
Last Edited17 April 2017

Gerrit Sybrens Wiersma

M, #23378, b. 20 January 1828

Parents

FatherSiebren Uiltjes Wiersma (b. about 1795)
MotherVroukjen Jans Wijnja (b. 7 March 1798, d. 1 May 1874)

Biography

Gerrit Sybrens Wiersma was born on 20 January 1828 in Wymbritsradeel.
Gerrit Sybrens Wiersma has reference number 23486.
Last Edited17 April 2017

Jan Pieters Wiersma

M, #23379, b. 7 May 1829

Parents

FatherPieter Uiltjes Wiersma
MotherSytske Jans Wijnja (b. 14 November 1795, d. 4 May 1834)

Biography

Jan Pieters Wiersma was born on 7 May 1829 in Wymbritsradeel.
Jan Pieters Wiersma has reference number 23487.
Last Edited17 April 2017

Anne Sybrens Wiersma

M, #23380, b. 20 November 1829

Parents

FatherSiebren Uiltjes Wiersma (b. about 1795)
MotherVroukjen Jans Wijnja (b. 7 March 1798, d. 1 May 1874)

Biography

Anne Sybrens Wiersma was born on 20 November 1829 in Wymbritsradeel.
Anne Sybrens Wiersma has reference number 23488.
Last Edited17 April 2017

Auke Sybrens Wiersma

M, #23381, b. 20 December 1830

Parents

FatherSiebren Uiltjes Wiersma (b. about 1795)
MotherVroukjen Jans Wijnja (b. 7 March 1798, d. 1 May 1874)

Biography

Auke Sybrens Wiersma was born on 20 December 1830 in Wymbritsradeel.
Auke Sybrens Wiersma has reference number 23489.
Last Edited17 April 2017

Lolkje Sybrens Wiersma

F, #23382, b. 7 January 1833

Parents

FatherSiebren Uiltjes Wiersma (b. about 1795)
MotherVroukjen Jans Wijnja (b. 7 March 1798, d. 1 May 1874)

Biography

Lolkje Sybrens Wiersma was born on 7 January 1833 in Wymbritsradeel.
Lolkje Sybrens Wiersma has reference number 23490.
Last Edited17 April 2017

Geiske Sybrens Wiersma

F, #23383, b. 28 November 1836

Parents

FatherSiebren Uiltjes Wiersma (b. about 1795)
MotherVroukjen Jans Wijnja (b. 7 March 1798, d. 1 May 1874)

Biography

Geiske Sybrens Wiersma was born on 28 November 1836 in Wymbritsradeel.
Geiske Sybrens Wiersma has reference number 23491.
Last Edited17 April 2017

Sytze Jans Wynia

M, #23384, b. 26 June 1800, d. 7 February 1860

Parents

FatherJan Meinderts Wynia (b. about 1770)
MotherOelkjen Sytzes (Wynia) Nijdam (b. about 1770)

Biography

Sytze Jans Wynia was born on 26 June 1800 in Idzega. He died on 7 February 1860 at age 59 in Hoorn.
Sytze Jans Wynia has reference number 23492.
Last Edited17 April 2017

Fokke Sytzes Wynia

M, #23385, b. 4 April 1759

Parents

FatherSytse Foekes Wynia (b. about 1725)
MotherGeiske Wiegers Nijdam (b. about 1725)

Biography

Fokke Sytzes Wynia was born on 4 April 1759 in Oosthem.
Fokke Sytzes Wynia has reference number 23493.
Last Edited17 April 2017

Ymk Sytzes Wynia

M, #23386, b. 11 January 1770

Parents

FatherSytse Foekes Wynia (b. about 1725)
MotherGeiske Wiegers Nijdam (b. about 1725)

Biography

Ymk Sytzes Wynia was born on 11 January 1770 in Oosthem.
Ymk Sytzes Wynia has reference number 23494.
Last Edited17 April 2017

Romke Sytzes Wynia

M, #23387, b. 14 November 1766

Parents

FatherSytse Foekes Wynia (b. about 1725)
MotherGeiske Wiegers Nijdam (b. about 1725)

Biography

Romke Sytzes Wynia was born on 14 November 1766 in Oosthem.
Romke Sytzes Wynia has reference number 23495.
Last Edited17 April 2017

Rein van der Zee

M, #23388, b. 28 July 1899

Parents

FatherDouwe Reins van der Zee (b. 30 March 1870)
MotherBaukje Sieswerda

Biography

Rein van der Zee was born on 28 July 1899 in Wonseradeel.
Rein van der Zee has reference number 23496.
Last Edited17 April 2017

Jan van der Zee

M, #23389, b. 16 October 1900

Parents

FatherDouwe Reins van der Zee (b. 30 March 1870)
MotherBaukje Sieswerda

Biography

Jan van der Zee was born on 16 October 1900 in Wonseradeel.
Jan van der Zee has reference number 23497.
Last Edited17 April 2017

Baukje Sieswerda

F, #23390

Family: Douwe Reins van der Zee (b. 30 March 1870)

SonTjalling van der Zee+ (b. 14 May 1897, d. 16 March 1969)
SonRein van der Zee (b. 28 July 1899)
SonJan van der Zee (b. 16 October 1900)

Biography

Baukje Sieswerda has reference number 23498.
Last Edited17 April 2017

Rein Arjens van der Zee

M, #23391, b. 10 June 1835

Parents

FatherArjen Douwes van der Zee (b. 23 May 1801)
MotherJannigje Hendriks Koning (b. 1807, d. 8 August 1849)

Family: Sjoerdtje Jenema (b. 1836)

SonDouwe Reins van der Zee+ (b. 30 March 1870)

Biography

Rein Arjens van der Zee was born on 10 June 1835 in St. Jacobiparochie.
Rein Arjens van der Zee has reference number 23499.
Last Edited17 April 2017

Sjoerdtje Jenema

F, #23392, b. 1836

Family: Rein Arjens van der Zee (b. 10 June 1835)

SonDouwe Reins van der Zee+ (b. 30 March 1870)

Biography

Sjoerdtje Jenema was born in 1836 in Arum.
Sjoerdtje Jenema has reference number 23500.
Last Edited17 April 2017

Arjen Douwes van der Zee

M, #23393, b. 23 May 1801

Parents

FatherDouwe Jacobs van der Zee (b. 1764, d. 18 April 1837)
MotherTrijntje Reins

Family: Jannigje Hendriks Koning (b. 1807, d. 8 August 1849)

SonWillem Arjens van der Zee (b. 5 December 1828)
SonHendrik Arjens van der Zee (b. 5 July 1833, d. before 1842)
SonRein Arjens van der Zee+ (b. 10 June 1835)
DaughterTrijntje Arjens van der Zee (b. 25 May 1837)
DaughterNeeltje Arjens van der Zee (b. 9 January 1840)
DaughterTetje Arjens van der Zee (b. 25 October 1842)
SonHendrik Arjens van der Zee (b. 25 October 1842)
SonJan Arjens van der Zee (b. 2 August 1849, d. 1849)

Biography

Arjen Douwes van der Zee was born on 23 May 1801 in St. Jacobiparochie. He and Jannigje Hendriks Koning were married on 29 May 1825 in Het. Arjen Douwes van der Zee died in Barradeel.
Arjen Douwes van der Zee has reference number 23501.
Last Edited17 April 2017

Jannigje Hendriks Koning

F, #23394, b. 1807, d. 8 August 1849

Parents

Family: Arjen Douwes van der Zee (b. 23 May 1801)

SonWillem Arjens van der Zee (b. 5 December 1828)
SonHendrik Arjens van der Zee (b. 5 July 1833, d. before 1842)
SonRein Arjens van der Zee+ (b. 10 June 1835)
DaughterTrijntje Arjens van der Zee (b. 25 May 1837)
DaughterNeeltje Arjens van der Zee (b. 9 January 1840)
DaughterTetje Arjens van der Zee (b. 25 October 1842)
SonHendrik Arjens van der Zee (b. 25 October 1842)
SonJan Arjens van der Zee (b. 2 August 1849, d. 1849)

Biography

Jannigje Hendriks Koning was born in 1807. Arjen Douwes van der Zee and Jannigje Hendriks Koning were married on 29 May 1825 in Het. She died on 8 August 1849 at age ~42 in Het Bildt.
Jannigje Hendriks Koning has reference number 23502.
Last Edited17 April 2017

Douwe Arjens (Bilker) van der Zee

M, #23395, b. 1750, d. 26 October 1825

Parents

FatherArjen Jarichs van der Zee (b. 1706, d. 1780)
MotherJeltie Wybrens

Family 1: Pijtje Johannes (d. 1779)

DaughterJikke Douwes van der Zee (b. 18 March 1777)
DaughterAntje Douwes van der Zee (b. 23 January 1779)

Family 2: Okje Gerbens Deinum (b. 1753, d. 21 December 1808)

SonSikke Douwes van der Zee (b. 1776)
DaughterAkke Douwes van der Zee+ (b. 1785)
SonArjen Douwes van der Zee+ (b. 25 December 1788, d. 21 December 1844)
SonJelte Douwes van der Zee (b. 9 February 1792)

Family 3: Jantje Rientses Faber (b. 1793, d. 4 January 1848)

SonRients Douwes van der Zee (b. 19 October 1814)
SonJelle Douwes van der Zee (b. 9 June 1816)

Biography

Douwe Arjens (Bilker) van der Zee was born in 1750 in Vrouwenparochie. He and Pijtje Johannes were married on 18 June 1775 in Berlikum. Douwe Arjens (Bilker) van der Zee and Okje Gerbens Deinum were married on 20 June 1784 in Workum. Douwe Arjens (Bilker) van der Zee and Jantje Rientses Faber were married on 6 August 1814 in Barradeel. Douwe Arjens (Bilker) van der Zee died on 26 October 1825 at age ~75.
Orkum, huwelijken 1784
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 juni 1784 in Workum
Man : Douwe Arjens Bilker afkomstig van Berlikum
Vrouw : Okjen Gerbens afkomstig van Workum
Opmerking : zij is weduwe; hij is weduwnaar; huwelijk
voltrokken in het bijzijn van haar getuige
Jarig Tjebbes.
Douwe Arjens (Bilker) van der Zee has reference number 23503.
Last Edited17 April 2017

Sikke Douwes van der Zee

M, #23396, b. 1776

Parents

FatherDouwe Arjens (Bilker) van der Zee (b. 1750, d. 26 October 1825)
MotherOkje Gerbens Deinum (b. 1753, d. 21 December 1808)

Biography

Sikke Douwes van der Zee was born in 1776.
Sikke Douwes van der Zee has reference number 23504.
Last Edited17 April 2017

Akke Douwes van der Zee

F, #23397, b. 1785

Parents

FatherDouwe Arjens (Bilker) van der Zee (b. 1750, d. 26 October 1825)
MotherOkje Gerbens Deinum (b. 1753, d. 21 December 1808)

Family: Rinze Jans Harkema

SonDoutzen Rinzes Harkema (b. 1805)
SonJan Rinzes Harkema (b. 1810)
SonYge Rinzes Harkema (b. 1 August 1816)
SonArjen Rinzes Harkema (b. 20 February 1819)
DaughterHiltje Rinzes Harkema (b. 21 May 1821)

Biography

Akke Douwes van der Zee was born in 1785 in Workum.
Akke Douwes van der Zee has reference number 23505.
Last Edited17 April 2017

Okje Gerbens Deinum

F, #23398, b. 1753, d. 21 December 1808

Parents

FatherGerbren Gerbrens Deinum (b. about 1725)
MotherAkke Fekkes

Family 1: Siebout (Siebe) Siebolts (b. 1747, d. before 1784)

SonSiebolts Siebouts (b. 29 August 1775)
SonGerben Siebouts (b. 27 September 1778)

Family 2: Douwe Arjens (Bilker) van der Zee (b. 1750, d. 26 October 1825)

SonSikke Douwes van der Zee (b. 1776)
DaughterAkke Douwes van der Zee+ (b. 1785)
SonArjen Douwes van der Zee+ (b. 25 December 1788, d. 21 December 1844)
SonJelte Douwes van der Zee (b. 9 February 1792)

Biography

Okje Gerbens Deinum was born in 1753 in Onder Koudum. Siebout (Siebe) Siebolts and Okje Gerbens Deinum were married on 11 December 1774 in Workum. Douwe Arjens (Bilker) van der Zee and Okje Gerbens Deinum were married on 20 June 1784 in Workum. She died on 21 December 1808 at age ~55 in Pietersbierum.
Okje Gerbens Deinum has reference number 23506.
Last Edited17 April 2017

Jelte Douwes van der Zee

M, #23399, b. 9 February 1792

Parents

FatherDouwe Arjens (Bilker) van der Zee (b. 1750, d. 26 October 1825)
MotherOkje Gerbens Deinum (b. 1753, d. 21 December 1808)

Biography

Jelte Douwes van der Zee was born on 9 February 1792 in Minnertsga.
Jelte Douwes van der Zee has reference number 23507.
Last Edited17 April 2017

Siebout (Siebe) Siebolts

M, #23400, b. 1747, d. before 1784

Parents

Family: Okje Gerbens Deinum (b. 1753, d. 21 December 1808)

SonSiebolts Siebouts (b. 29 August 1775)
SonGerben Siebouts (b. 27 September 1778)

Biography

Siebout (Siebe) Siebolts was born in 1747 in Makkum. He and Okje Gerbens Deinum were married on 11 December 1774 in Workum. Siebout (Siebe) Siebolts died before 1784.
Siebout (Siebe) Siebolts has reference number 23508.
Last Edited17 April 2017