Family Tree Holkema

Doe' t pake nog feint wie................

Person Page 1,010

Jacob Oedses Odolphi

M, #25226, b. 1786, d. 1831

Parents

FatherOeds Jakobus Odolphi (b. 9 August 1760, d. 10 June 1825)
MotherAafke Minnes Wijbinga (b. 1761, d. 22 January 1832)

Biography

Jacob Oedses Odolphi was born in 1786. He died in 1831 at age ~45.
Jacob Oedses Odolphi has reference number 25340. Jacob Oedses Odolphi was a winkelier en wonende te onder Almenum 1831.
Last Edited17 April 2017

Sjoukje Baukes Wieringa

F, #25227

Biography

Sjoukje Baukes Wieringa has reference number 25341.
Last Edited17 April 2017

Siebe Siebes

M, #25228

Biography

Siebe Siebes and Helena Jakobs Odolphy were married on 8 March 1796 in Harlingen.
Siebe Siebes has reference number 25342.
Last Edited17 April 2017

Jentje Jacobs Larooij

M, #25229

Biography

Jentje Jacobs Larooij has reference number 25343.
Last Edited17 April 2017

Margrieta Oedses Odolphi

F, #25230, b. 1783, d. 1805

Parents

FatherOeds Jakobus Odolphi (b. 9 August 1760, d. 10 June 1825)
MotherAafke Minnes Wijbinga (b. 1761, d. 22 January 1832)

Biography

Margrieta Oedses Odolphi was born in 1783. She died in 1805 at age ~22.
Margrieta Oedses Odolphi has reference number 25344.
Last Edited17 April 2017

Aaltje Oedses Odolphi

F, #25231, b. 1790, d. 1815

Parents

FatherOeds Jakobus Odolphi (b. 9 August 1760, d. 10 June 1825)
MotherAafke Minnes Wijbinga (b. 1761, d. 22 January 1832)

Biography

Aaltje Oedses Odolphi was born in 1790. She died in 1815 at age ~25.
Aaltje Oedses Odolphi has reference number 25345.
Last Edited17 April 2017

Mintje Oedses Odolphi

F, #25232, b. 1793

Parents

FatherOeds Jakobus Odolphi (b. 9 August 1760, d. 10 June 1825)
MotherAafke Minnes Wijbinga (b. 1761, d. 22 January 1832)

Biography

Mintje Oedses Odolphi was born in 1793.
Mintje Oedses Odolphi has reference number 25346.
Last Edited17 April 2017

Oedse Pieters Odolphi

M, #25233, b. 28 October 1676, d. 10 August 1746

Family 1: Johanna Christoffels (d. 12 July 1709)

SonPieter Oedses Odolphi (b. 16 October 1698)
SonWybrandus Oedses Odolphi+ (b. 20 November 1706, d. 1766)

Family 2: Auckjen Gerryts Groustra (d. 11 December 1727)

DaughterGerritje Oedses Odolphi (b. 6 June 1714)

Biography

Oedse Pieters Odolphi was born on 28 October 1676 in Franeker. He and Johanna Christoffels were married on 19 December 1697 in Franeker. Oedse Pieters Odolphi and Auckjen Gerryts Groustra were married on 16 May 1712 in Franeker. Oedse Pieters Odolphi and Helena Heeselaar were married on 1 November 1729. Oedse Pieters Odolphi died on 10 August 1746 at age 69.
Ook bekend als: Ozias of Odolphus Petri

Nederduitse (1e) school
- mr. Syuerdt Eelckes/ Magister Suffridus -1630
- mr. Dirck Claesz 1630-1649
- mr. Claes Dirckx 1649-1650
- mr. Engelbert Udens Roelants 1650-1696
- mr. Oeds Pijtters/ Ozias Petri/ Odolphus Petri 1696-1734
- mr. Wijbren Odolphi 1734-1766+
- mr. Pieter Waardenburg 1766-1772
- mr. Dirk Wessels 1772-1779+
- mr. Feico Feicoma 1779 waarnemend
- mr. Albert Sickes Hempenius 1779-1803

Wederom werd de praeceptor geroepen, de plaats van de overleden conrector in te
nemen. Dit was namelijk Odolphus Petri, die in 1738 tot conrector werd aangesteld. Op 29
dec. 1745 verkreeg hij eervol emeritaat wegens lichaamszwakte en een pensioentje van 200
c.g. per jaar. Reeds op 10 aug. 1746 is hij overleden. Zijn vrouw Helena Heesenaar leefde
toen nog.
In mei 1734 werd tot zijn opvolger als praeceptor benoemd Odolphus Petri, Nederduitse
schoolmeester alhier; tevens voorzanger in de Martini- en de academiekerk, welke laatste
functies hij ook na 1734 aanhield. Zijn naam Oeds Pieters werd, nu hij aan de Latijnse school
verbonden was, verlatiniseerd tot Oedzeas of Odolphus Petri. Zijn vrouw heette Helena
Hezenaar. In 1738 werd hij bevorderd tot conrector.

In 1696 werd mr. Oeds Pijtters "Duytsche meester" en voorzanger op een gelijk
traktement van 220 c.g. In dec. 1696 werd hij tot lidmaat aangenomen. Hij was - volgens een
aantekening van dr. Banga - opgevoed in het diaconie-weeshuis. Op 19 dec. 1697 trouwde hij
("Ozias Petri" staat er!) hier met Johanna Christoffels, geboortig van Bredevoort, doch nu te
Franeker. In 1709 komen beiden nog onder de lidmaten voor. Zij overleed op 12 juli 1709.
Hij hertrouwde op 16 mei 1712 met Aukjen Gerrijts Groustra van Harlingen, wier attestatie in
sept. 1714 inkwam, en nadat deze hem op 11 dec. 1727 ontvallen was, op 1 nov. 1729
opnieuw met Helena Heeselaar, weduwe van Feike Gunterman van Leeuwarden. Zijn zoons
Pieter en Wijbren zijn hier respectievelijk gedoopt op 16 okt. 1698 en 20 okt. 1707; uit het
tweede huwelijk werd in 1714 een dochter geboren. Hij was al die jaren ook voorzanger in de
Martinikerk, doch eerst sedert 1704 ook in de academiekerk. In mei 1734 werd hij bevorderd
tot praeceptor of derde Latijnse meester aan de Latijnse school en heet dan verder Oedzeas
Petri of Odolphus Petri! (Zie aldaar).
Zijn zoon mr. Wijbren Odolphi volgde hem als "Duitsche meester" op; hij was toen 26
jaar. Hij was op 22 sept. 1726 als lidmaat aangenomen en toen schoolmeester te Midlum
geworden. Hij is daar in 1729 getrouwd met Janneke Hendrikx Posthumus van Franeker, en
in 1732 (20 jan. attestatie gepasseerd te Franeker) opnieuw met Aaltje Jacobs Pijbenga van
Franeker. In mei 1734 vertrokken ze dan naar Franeker. Het traktement bleef steeds 220 c.g.
van de stad, tevens als voorzanger in de Martinikerk; in 1740 kreeg hij ook het
voorzangerschap in de academiekerk van zijn vader over; hij kreeg een jaarlijks traktement
van 50 c.g. van de Staten. Hij heeft zijn functies bekleed tot zijn overlijden in het laatst van
1766; zijn weduwe Aaltje ontving in feb. 1767 nog 3/4 jaar traktement. Ze hadden gewoond
op Godsacker. Hun zoons Jacob, Pijter en Pijbe zijn hier respectievelijk gedoopt op 20 juni
1734, 27 sept. 1739 en 8 juli 1742. De weduwe hertrouwde in 1769 met Beern Jacobs Popta
te Franeker

(http://www.fa.knaw.nl/fa/4utjeften/Skiednis,%20Letterkunde%20en%20Nam mekunde/skoalmasters-yn-fryslan/franeker.)
Oedse Pieters Odolphi has reference number 25347. Oedse Pieters Odolphi was a Schoolmeester op de Latijnse school te Franeker (in 1734.)
Last Edited17 April 2017

Wybrandus Piebes Odolphy

M, #25234, b. 1770, d. 23 October 1846

Parents

Family: Fritia Cahais (d. before 1846)

DaughterSjoerdtje Wybrandus Odolphi

Biography

Wybrandus Piebes Odolphy was born in 1770. He and Fritia Cahais were married in 1795 in Lutkewierum. Wybrandus Piebes Odolphy died on 23 October 1846 at age ~76.
Wybrandus Piebes Odolphy has reference number 25348.
Last Edited17 April 2017

Sjoerdtje Wybrandus Odolphi

F, #25235

Parents

FatherWybrandus Piebes Odolphy (b. 1770, d. 23 October 1846)
MotherFritia Cahais (d. before 1846)

Biography

Sjoerdtje Wybrandus Odolphi has reference number 25349.
Last Edited17 April 2017

Pieter Thomas Schuurmans

M, #25236, b. 1801

Parents

Biography

Pieter Thomas Schuurmans was born in 1801.
Pieter Thomas Schuurmans has reference number 25350.
Last Edited17 April 2017

Geertje Pieters Yntema

F, #25237

Parents

FatherPieter Douwes (b. 1735, d. 9 March 1792)
MotherGrietje Rommerts Tacoma

Biography

Geertje Pieters Yntema has reference number 25351.
Last Edited17 April 2017

Thomas Jetses Schuurmans

M, #25238

Biography

Thomas Jetses Schuurmans has reference number 25352.
Last Edited17 April 2017

Johanna Christoffels

F, #25239, d. 12 July 1709

Family: Oedse Pieters Odolphi (b. 28 October 1676, d. 10 August 1746)

SonPieter Oedses Odolphi (b. 16 October 1698)
SonWybrandus Oedses Odolphi+ (b. 20 November 1706, d. 1766)

Biography

Johanna Christoffels was born in Amersfoort. Oedse Pieters Odolphi and Johanna Christoffels were married on 19 December 1697 in Franeker. She died on 12 July 1709.
Johanna Christoffels has reference number 25353.
Last Edited17 April 2017

Auckjen Gerryts Groustra

F, #25240, d. 11 December 1727

Family: Oedse Pieters Odolphi (b. 28 October 1676, d. 10 August 1746)

DaughterGerritje Oedses Odolphi (b. 6 June 1714)

Biography

Oedse Pieters Odolphi and Auckjen Gerryts Groustra were married on 16 May 1712 in Franeker. She died on 11 December 1727.
Auckjen Gerryts Groustra has reference number 25354.
Last Edited17 April 2017

Gerritje Oedses Odolphi

F, #25241, b. 6 June 1714

Parents

FatherOedse Pieters Odolphi (b. 28 October 1676, d. 10 August 1746)
MotherAuckjen Gerryts Groustra (d. 11 December 1727)

Biography

Gerritje Oedses Odolphi was born on 6 June 1714 in Franeker.
Gerritje Oedses Odolphi has reference number 25355.
Last Edited17 April 2017

Helena Heeselaar

F, #25242

Biography

Oedse Pieters Odolphi and Helena Heeselaar were married on 1 November 1729.
Helena Heeselaar has reference number 25356.
Last Edited17 April 2017

Feike Gunterman

M, #25243

Biography

Feike Gunterman has reference number 25357.
Last Edited17 April 2017

Pieter Oedses Odolphi

M, #25244, b. 16 October 1698

Parents

FatherOedse Pieters Odolphi (b. 28 October 1676, d. 10 August 1746)
MotherJohanna Christoffels (d. 12 July 1709)

Biography

Pieter Oedses Odolphi was born on 16 October 1698.
Pieter Oedses Odolphi has reference number 25358.
Last Edited17 April 2017

Ferdie Gabes Boelema

F, #25245

Biography

Hanke Merke of Hanke Likeles and Ferdie Gabes Boelema were married in 1547.
Ferdie Gabes Boelema has reference number 25359.
Last Edited17 April 2017

Janke Hamkes

F, #25246

Parents

Biography

Janke Hamkes has reference number 25360.
Last Edited17 April 2017

Oege Reinarda

M, #25247, b. about 1370

Parents

Biography

Oege Reinarda was born about 1370.
Oege Reinarda has reference number 25361.
Last Edited17 April 2017

Heyo Reinaerda

M, #25248

Family:

SonOege Reinarda+ (b. about 1370)

Biography

Heyo Reinaerda has reference number 25362.
Last Edited17 April 2017

Peter Haakmeester

M, #25249

Biography

Peter Haakmeester has reference number 25363.
Last Edited17 April 2017

Peter Haakmeester

M, #25250

Parents

Biography

Peter Haakmeester has reference number 25364.
Last Edited17 April 2017