Family Tree Holkema

Doe' t pake nog feint wie................

Person Page 1,213

Janke Jans Veenstra

F, #30301

Parents

FatherJan Luitsens Veenstra (b. 1752, d. 22 May 1820)
MotherReinskjen Klazes
Last Edited4 September 2017

Pieter Kerstes van der Zwaag

M, #30302, b. 1785

Parents

Biography

Pieter Kerstes van der Zwaag was born in 1785.
Last Edited4 September 2017

Minke Klazes Oosterhof

F, #30303
Last Edited4 September 2017

Antje Martens Napstra

F, #30306

Parents

Last Edited4 September 2017

Kerst Gerbens van der Zwaag

M, #30307

Family:

SonPieter Kerstes van der Zwaag+ (b. 1785)
Last Edited4 September 2017

Marten Jans Napstra

M, #30308

Parents

Last Edited4 September 2017

Geesje jans Kuipers

F, #30309

Parents

Last Edited4 September 2017

Jan Martens Nap

M, #30310
Last Edited4 September 2017

Sarah Wisses

F, #30311
Last Edited4 September 2017

Jan Jans Kuipers

M, #30312
Last Edited4 September 2017

Antje Jans

F, #30313
Last Edited4 September 2017

Pieter Taekes de Jong

M, #30314

Parents

Family: Minke Tjallings

DaughterJeltje Pieters de Jong+ (b. 1792)
Last Edited4 September 2017

Minke Tjallings

F, #30315
Last Edited4 September 2017

Taeke Sybrants de Jong

M, #30316
Last Edited4 September 2017

Antje Wiebes Bootsma

F, #30317
Last Edited4 September 2017

Sjoerd Reins Yntema

M, #30318

Family: Janke Lolkes

SonLolke Sjoerds Yntema+ (b. 1785)
Last Edited4 September 2017

Janke Lolkes

F, #30319
Last Edited4 September 2017

Corneliske Wietzes van Dijk

F, #30320

Family: Wouter Jans de Jong

DaughterJetske Wouters de Jong+ (b. 1785)
DaughterHidtje Wouters de Jong (b. 1786)
SonJan Wouters de Jong (b. 1788)
SonWytze Wouters de Jong (b. 1790)
DaughterRymke Wouters de Jong (b. 1793)
DaughterLuukje Wouters de Jong (b. 1796)
DaughterJeltje Wouters de Jong (b. 1803)
SonAge Wouters de Jong (b. 1806)
Last Edited4 September 2017

Jan Bakker

M, #30321

Parents

FatherJohannes Jacobs Bakker (b. 1891)
MotherAaltje Berends Otten (b. 28 April 1893)
Last Edited5 September 2017

Rein Baukes Folkertsma

M, #30322, b. 20 June 1899, d. 26 February 1971

Parents

FatherBauke Folkertsma (b. 3 September 1855)
MotherHendrikje Reins Reinsma

Family: Jaitske Jacobs Reitsma (b. 11 September 1902, d. 5 November 1978)

SonBauke Folkertsma+ (b. 1932)

Biography

Rein Baukes Folkertsma was born on 20 June 1899 in Sondel. He and Jaitske Jacobs Reitsma were married. Rein Baukes Folkertsma died on 26 February 1971 at age 71.
Last Edited5 September 2017

Jaitske Jacobs Reitsma

F, #30323, b. 11 September 1902, d. 5 November 1978

Parents

FatherJacob Siebes Reitsma (b. 1873)
MotherYbeltje Jans Mensonides (b. 1876)

Family: Rein Baukes Folkertsma (b. 20 June 1899, d. 26 February 1971)

SonBauke Folkertsma+ (b. 1932)

Biography

Jaitske Jacobs Reitsma was born on 11 September 1902 in Schraard, Wonseradeel. Rein Baukes Folkertsma and Jaitske Jacobs Reitsma were married. She died on 5 November 1978 at age 76.
Last Edited5 September 2017

Jacob Siebes Reitsma

M, #30324, b. 1873

Parents

FatherSiebe Douwes Reitsma (b. 1843)
MotherWapke Jacobs Terpstra (b. 1847)

Family: Ybeltje Jans Mensonides (b. 1876)

DaughterJaitske Jacobs Reitsma+ (b. 11 September 1902, d. 5 November 1978)

Biography

Jacob Siebes Reitsma was born in 1873 in Schraard, Wonseradeel.
Last Edited5 September 2017

Ybeltje Jans Mensonides

F, #30325, b. 1876

Parents

Family: Jacob Siebes Reitsma (b. 1873)

DaughterJaitske Jacobs Reitsma+ (b. 11 September 1902, d. 5 November 1978)

Biography

Ybeltje Jans Mensonides was born in 1876 in Bolsward.
Last Edited5 September 2017