Goto Homepage

Genealogical Database

Stamboom

Family Photoalbum

Mennonite Church Balk

Doopsgezinde Kerk Balk

Gaasterland
in
Photos

Origin Holkema

Stamvaders Holkema

River Luts

Donate

Guestbook

Email

 

Smid/Rijstra/Baukema
VisserHaitjema/Hygema
Symensma
Reglement
Beschrijving Vermaning

Balk Wyckel Harich Workum Ruigahuizen Sloten Wyldemerk Kippenburg Rijs Sondel

Tietema Leen
Holkema Patricier Family
Gysbert Japicx Award Friese Familie Lenen
Stamvaders Holkema Landerijen Holkema Manuscript Gysbert Japicx

Lindebomen

   

Google Web Visitors


 

Mennonites Balk-Visser/Haitjema/Hygema

Descendants of Haytse Johans

 

 

 

Generation No. 1

 

1.  HAYTSE1 JOHANS was born Abt. 1675 in Gaastmeer.  He married GEERTJE HAANTJES 05 jun 1697 in Hervormde gemeente Jutrijp Hommerts, daughter of HAANTJE YTTES and NN.  She was born Abt. 1675 in Jutrijp.

     

Children of HAYTSE JOHANS and GEERTJE HAANTJES are:

2.                i.    HARNTJE2 HAYTSES, b. 1703, Gaastmeer; d. Abt. 1752, Gaastmeer.

3.               ii.    JOHANNES HAITSES, b. Abt. 1695.

4.              iii.    JETSKE HAYTSES, b. Abt. 1720.

 

 

Generation No. 2

 

2.  HARNTJE2 HAYTSES (HAYTSE1 JOHANS) was born 1703 in Gaastmeer, and died Abt. 1752 in Gaastmeer.  He married MAAIKE JANS 18 sep 1735 in Gaastmeer, daughter of JAN SIEMENS and FROUCK JOHANNES.  She was born in Woudsend.

Marriage certificate of Harntje Haytses and Maike Jans
Marriage certificate of Harntje Haytses and Maike Jans

     

Children of HARNTJE HAYTSES and MAAIKE JANS are:

5.                i.    HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, b. 10 jun 1736, Gaastmeer; d. 04 mrt 1781.

                  ii.    GEERTJE HANTJES, b. 1737, Gaastmeer.

 

More About GEERTJE HANTJES:

Baptism: 24 nov 1737

 

                 iii.    JAN HANTJES, b. 13 mei 1742, Gaastmeer.

                 iv.    TJEERD HANTJES, b. 24 dec 1744, Gaastmeer; d. 05 nov 1777.

                  v.    AKKE HANTJES, b. 09 aug 1747, Gaastmeer.

                 vi.    JOHAN HANTJES, b. 04 nov 1749, Gaastmeer.

                vii.    HANTJE HAITSES, b. 26 nov 1752, Gaastmeer.

 

 

3.  JOHANNES2 HAITSES (HAYTSE1 JOHANS) was born Abt. 1695.  He married TIETSKE MEYES 03 mei 1722 in Hervormde gemeente Gaastmeer Nijhuizum. 

     

Children of JOHANNES HAITSES and TIETSKE MEYES are:

6.                i.    HAITSE3 JOANNES, b. 17 jan 1722/23, Gaastmeer.

                  ii.    FOLKJEN JOANNES, b. 19 sep 1725, Gaastmeer; m. WIERD ANNES, 14 sep 1749, Gaastmeer.

                 iii.    MEYE JOANNES, b. 17 nov 1727, Gaastmeer.

                 iv.    SJOERD JOANNES, b. 11 jun 1732, Gaastmeer.

7.               v.    GERTJE JOANNES, b. 23 okt 1734, Gaastmeer.

 

 

4.  JETSKE2 HAYTSES (HAYTSE1 JOHANS) was born Abt. 1720.  She married YNTE SCHELTES 28 mei 1752 in Hervormde gemeente Gaastmeer Nijhuizum. 

 

Notes for JETSKE HAYTSES:

Sneek, doopjaar 1730

Sneek, Doop Herv. gem. 1724-1748

DTB: 660

Dopeling: Jetske Haytses

Gedoopt op belijdenis op 28 juli 1730 in Sneek

Dochter van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling  : JETSKE HAITSES

 

     

Children of JETSKE HAYTSES and YNTE SCHELTES are:

                   i.    HAITSE3 YNTES, b. 21 mrt 1753, Gaastmeer.

                  ii.    TYS YNTES, b. 03 apr 1757, Gaastmeer.

                 iii.    ELKE YNTES, b. 13 mei 1764, Gaastmeer.

 

 

Generation No. 3

 

5.  HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA (HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 10 jun 1736 in Gaastmeer, and died 04 mrt 1781.  He married GATSKE KLAZES DE VRIES, daughter of KLAAS DE VRIES and GRETSKE LIEUWES.  She was born 07 jul 1743 in Goenga,Gauw, and died 14 feb 1838.

 

More About HAITSE HAANTJES HAITJEMA:

Baptism: 10 jun 1736

     

Children of HAITSE HAITJEMA and GATSKE DE VRIES are:

                   i.    MEIKE HAAITJES4 HAITJEMA, b. 07 mrt 1764, Balk.

8.               ii.    KLAAS HAAITJES (HAITJEMA) VISSER, b. 1768, Balk; d. 22 sep 1826, Gaasterland.

9.              iii.    JAN HAAITJES HAITJEMA, b. 1772, Balk.

10.            iv.    TJEERD HAAITJES HAAITJEMA, b. 1777, Balk; d. 16 mei 1847, Sloten.

                  v.    GRETSKE HAAITJES DE VRIES, b. 1778, Balk; d. 18 feb 1846; m. AUKE OBES SMID; b. 1772; d. 10 dec 1826.

 

Notes for GRETSKE HAAITJES DE VRIES:

Nam in 1811 de naam de Vries aan ipv Haitjsma.

 

 

More About GRETSKE HAAITJES DE VRIES:

Residence: 1811 Sondel

 

More About AUKE OBES SMID:

Occupation: Boer en later winkelier

Residence: 1811 Sondel

 

11.            vi.    HANTJE HAYTJES VISSER, b. 13 aug 1786, Tacozijl; d. 21 sep 1804, Tacozijl.

 

 

6.  HAITSE3 JOANNES (JOHANNES2 HAITSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 17 jan 1722/23 in Gaastmeer.  He married (1) JOUK MARTENS 04 aug 1743 in Gaastmeer.  She was born in Gaastmeer.  He married (2) MAIKE WOPKES 26 nov 1747 in Gaastmeer.  She was born in Sandfirden.

     

Child of HAITSE JOANNES and JOUK MARTENS is:

                   i.    JOHAN4 HAITSES, b. 21 apr 1744, Gaastmeer.

 

     

Children of HAITSE JOANNES and MAIKE WOPKES are:

                  ii.    ANTJE4 HAITSES, b. 21 apr 1744, Gaastmeer.

                 iii.    SJOERD HAITSES, b. 20 sep 1746, Gaastmeer.

                 iv.    TJESTKE HAITSES, b. 01 feb 1748/49, Gaastmeer.

                  v.    WOPKE HAITSES, b. 27 sep 1751, Gaastmeer.

                 vi.    MEYE HAITSES, b. 28 mrt 1754, Gaastmeer.

                vii.    VOLKJEN HAITSES, b. 28 mrt 1754, Gaastmeer.

               viii.    JOHAN HAITSES, b. 14 jul 1762, Gaastmeer.

 

 

7.  GERTJE3 JOANNES (JOHANNES2 HAITSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 23 okt 1734 in Gaastmeer.  She married CLAAS JOHANNIS. 

     

Children of GERTJE JOANNES and CLAAS JOHANNIS are:

                   i.    JOHANNES4 KLAZES, b. 14 jul 1762, Gaastmeer.

                  ii.    SJOERDJE KLAZES, b. 20 nov 1770, Gaastmeer.

                 iii.    JOHANTJE KLAZES, b. 30 jul 1772, Gaastmeer.

 

 

Generation No. 4

 

8.  KLAAS HAAITJES (HAITJEMA)4 VISSER (HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 1768 in Balk, and died 22 sep 1826 in Gaasterland.  He married ANTIE RUURDS SYMENSMA 14 feb 1790 in Balk, daughter of RUURD SYMENSMA and GRIETJE HERRES.  She was born 1768 in Balk, and died 04 mrt 1816 in Gaasterland.

     

Children of KLAAS VISSER and ANTIE SYMENSMA are:

12.              i.    GATSKE KLAZES5 VISSER, b. 1791; d. 07 mrt 1859.

                  ii.    HAAITIE KLAZES VISSER, b. 1793.

13.            iii.    RUURD KLAZES VISSER, b. 24 aug 1799; d. 05 jul 1873, New Paris,Elkhart,Indiana,USA.

                 iv.    GRIETIE KLAZES VISSER, b. 1802; d. 09 feb 1867, Gaasterland; m. HAAITIE HANTJES VISSER (HAITJEMA), 08 mrt 1834, Gaasterland; b. 13 aug 1786, Tacozijl; d. 30 okt 1863, Balk.

 

More About GRIETIE KLAZES VISSER:

Occupation: Shop owner at Balk

 

Notes for HAAITIE HANTJES VISSER (HAITJEMA):

Nam in 1811 de naam Visser aan ipv Haitjsma.Waarschijnlijk omdat haar man reeds overleden was in 1811.

 

Haitje Hantjes Visser, Landbouwer te Harich, geboren op 13 08 1786 te Tacozijl, gedoopt op 26 10 1806 te Balk, overleden op 30 10 1863 te Balk.

Memorie van aangifte der nalatenschap van Haitje Hantjes Visser overleden 30 oktober 1863. (beschikbaar, TPG)

Haitje Hantjes Visser was in 1827 diaken,in 1828 leraar en

in 1829 oudste tot 1859 van de Doopsgezinde Gemeente te Balk.

In 1859 herkozen was hij de laatste der oude Mennisten

predikers. In 1862 legde hij de eerste steen voor het nieuwe

kerkgebouw der Doopsgezinde Gemeente te Balk.

Het opschrift van deze steen luidt: Op den 19 july 1862 is de Eerste steen gelegd door Haitje Hantjes Visser.

Oudste en nog eenig leraar der vroegere gemeente Diaken, Ouderling en

oudste lid dezer vereenigde gemeente.

Gehuwd (1) circa 1806 met Jacobje Hinnes Visser (zie 307).

Gehuwd (2) op 28 05 1835 te Balk met Grietje Klazes Visser, gedoopt op 26 10 1823 te Balk, overleden op 11 02 1867 te Gaasterland (Datum Akte).

Werd op 24 juni 1827 gekozen tot ouderling van de doopsgezinde gemeente te Balk en dienaar van de armen.

Legde de eerste steen voor de nieuw te bouwen Doopsgezinde kerk aan de Raadhuisstraat in 1862.

 

 

More About HAAITIE HANTJES VISSER (HAITJEMA):

Occupation: elder and  Pastor mennonites church 2 aug 1829

Residence: 1811 Harich

 

14.             v.    LIEUWE KLAZES VISSER, b. 1804; d. 13 okt 1872, Gaasterland.

 

 

9.  JAN HAAITJES4 HAITJEMA (HAITSE HAANTJES3, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 1772 in Balk.  He married SJOUWKJEN REINDERS 21 mei 1797 in Balk. 

     

Children of JAN HAITJEMA and SJOUWKJEN REINDERS are:

                   i.    TEETSKE JANS5 HAITJEMA, b. 1799.

                  ii.    HAANTJE JANS HAITJEMA, b. 1805.

                 iii.    SIETSKE JANS HAITJEMA, b. 1810.

 

 

10.  TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA (HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 1777 in Balk, and died 16 mei 1847 in Sloten.  He married SIBBELTJE HINNES HINNEMA, daughter of HINNE VISSER and TETTJE AUKES.  She was born 1778 in Gaasterland, and died 26 jul 1846 in Gaasterland.

 

Notes for TJEERD HAAITJES HAAITJEMA:

Hinnema, Sibbeltje Hinnes, Balk

 

    k. Haaitie 12, Hinne 8, Haantie 6, Jacob 4, Jan 2

 

    N.B. Zie: Tjeerd Haaities / Haaitiema (Haitjema)

 

    Mairie Balk, deel 2, fol. 93v

 

Memorie van aangaaf van Tjeerd Haitjes Haitjema overleden te Balk den 16 Mei 1847

De ondergetekenden Haitje Tjeerds Haitjema Visser te Balk, Hantje Tjeerds Haitjema landbouwer te Wijckel, Jan Tjeerds Haitjema visser te Sloten, Gatske Tjeerds Haitjema, echtgenoote van en gesterkt met Obe Haitjes Visser visser echtelieden te Balk, Grietje Romkes Sijmensma, vroeger weduwe van Hinne Tjeerds Haitjema landbouwerse wonende te SintNicolaasga, in hoedanigheid van moeder en wettige voogdes over Romke en Sibbeltje, hare minderjarige kinderen bij haar door haren genoemde echtgenoot in echte verwekt, thans echtgenoote en gesterkt met Obe Meines Smid landbouwer te SintNicolaasga, den haar toegevoegden medevoogd Tjeerd Hinnes Haitjema tapper te Kippenburg onder Nieuwemirdum en Wijbrig Hinnes Haitjema echtgenoote van en gesterkt met Jan Jacobs Sijmensma werkman echtelieden te Harich, kiezende woonstede ten huize van eerstgenoemde te Balk gemerkt met nummer 37 te balk.

Verklaren: dat Tjeerd Haitjes Haitjema in leven visser gewoond hebbende te Balk aldaar op den zestienden Mei achttienhonderd zevenenveertig is overleden: dat de overledene geen testament heeft gemaakt: dat erfgenamen zijn geworden volgens de wet  de aangevers, Haitje, Hantje, Jan, en Gatske Tjeedrs Haitjema kinderen van de overledene ieder voor een vijfde en bovengenoemde Tjeerd, Wijbrig, Romke en Sibbeltje Hinnes Haitjema kindskinderen van de overledene vertegenwoordigende hunnen vader Hinne Tjeerds Haitjema zoon van de overledene, ieder voor een twintigste gedeelte, dat tengevolge het gemelde overlijden geen fidei commis vervallen noch vruchtgebruik is overgegaan en dat de nalatenschap, die niet dan onder voorrecht van boedelbeschrijving zal worden aanvaard, behoort de helft is vastigheid bekend in de kadastrale ligger van de Gemeente Balk in Sectie A onder nummer tweehonders zesennegentig huis en erf groot in het geheel drie roeden.

Gedaan te Balk den 30 juli 1847

H.T.Haitjema

O.M.Smid

Grittje Romkes Simensma

Tjeerd H Haitjema

J.J.Siemensma

Wiebrig H.Haitjema

Hantje T.Haitjema

G.T.Haitjema

O.M.Visser

J.T.Haitjema.

Tjeerd Haitjes Haitjema nam op 31 12 1811 de naam van

Haitjema aan. Hij had toen 5 kinderen t.w. Haaitie oud

twaalf jaaren, Hinne oud agt jaaren, Haantie oud zes jaaren,

Jacob oud vier jaaren en Jan oud twee jaaren.

Gehuwd met

305     Sibbeltje Hinnes Hinnema, geboren 1779 te Balk, gedoopt 1801 te Balk, overleden op 26 07 1846 te Balk.

 

 

 

More About TJEERD HAAITJES HAAITJEMA:

Occupation: Pastor mennonites church

     

Children of TJEERD HAAITJEMA and SIBBELTJE HINNEMA are:

15.              i.    HANTJE TJEERDS5 HAITJEMA, b. 1799, Balk; d. 16 mei 1882, Gaasterland.

16.             ii.    HINNE TJEERDS HAITJEMA, b. 09 mei 1803, Balk; d. 10 okt 1828, Balk.

17.            iii.    HAITJE TJEERDS HAITJEMA, b. 15 mei 1805, Balk; d. 30 dec 1890, Wyckel.

                 iv.    JACOB TJEERDS HAITJEMA, b. 1807, Balk; d. 18 dec 1825, Gaasterland.

18.             v.    JAN TJEERDS HAITJEMA, b. 1809, Balk; d. 06 mei 1878, Sloten.

19.            vi.    GATSKE TJEERDS HAITJEMA, b. 15 jan 1816, Balk; d. 01 jan 1894, Gaasterland.

                vii.    RINKE TJEERDS HAITJEMA, b. 24 apr 1814, Balk.

 

 

11.  HANTJE HAYTJES4 VISSER (HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 13 aug 1786 in Tacozijl, and died 21 sep 1804 in Tacozijl.  He married AN (ANNEKE) ANKES SCHOT (SCHATS) 27 nov 1785 in Wyckel, daughter of ANKE (SCHATS) and AN ANDRIES.  She was born 02 apr 1763 in Balk, and died Bef. 1811.

     

Children of HANTJE VISSER and AN (SCHATS) are:

20.              i.    JAN HAITJES5 VISSER, b. 07 nov 1772, Balk; d. 08 jul 1823, Balk.

21.             ii.    HAAITIE HANTJES VISSER (HAITJEMA), b. 13 aug 1786, Tacozijl; d. 30 okt 1863, Balk.

                 iii.    HAANTSEN HAANTIES( POSTHUMA, HAANTJEMA) VISSER, b. 1805; d. 13 mei 1864, Gaasterland.

 

Notes for HAANTSEN HAANTIES( POSTHUMA, HAANTJEMA) VISSER:

Overlijdensakte Gaasterland, 1864

Aangiftedatum 14 mei 1864, akte nr. 47

Hantje Hantjes Visser, vrouw, overleden 13 mei 1864

Oud 58 jaar, ongehuwd

 

 

Haantjema Postma, Haantje Haaitjes dochter, Balk

 

    Bauke Rinkes Baukema, te Harich en Pytter Jans Visser, te Balk, als

    geautoriseerde curatoren over Haantsen Haanties 6 te Balk, dochter van

    Haantie Haaities en Antie Annekes, beiden overleden

 

    k. Haantsen Haanties

 

 

Generation No. 5

 

12.  GATSKE KLAZES5 VISSER (KLAAS HAAITJES (HAITJEMA)4, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 1791, and died 07 mrt 1859.  She married (1) PAULUS KLASES DUISTERHOUD, son of KLAAS DUISTERHOUT and GRIETJE RATEL.  He was born 1777 in Balk, and died 31 dec 1829 in Balk.  She married (2) WIEBE OBES (RIJSTRA) SMID 28 sep 1835 in Gaasterland, son of OBE SMID and AAFKE JOHANNES.  He was born 1768, and died 24 sep 1848 in Gaasterland.

 

Notes for PAULUS KLASES DUISTERHOUD:

29 jan 1826 werden Paulus en zijn vrouw Gatske uit de doopsgezinde gemeente gezet omdat zij beschuldigd werden van heling.

14 okt 1827 werden zij weer tot de gemeente toegelaten

 

More About PAULUS KLASES DUISTERHOUD:

Occupation: Winkelier

Religion: doopsgezind

 

More About WIEBE OBES (RIJSTRA) SMID:

Occupation: Shop owner

     

Children of GATSKE VISSER and PAULUS DUISTERHOUD are:

                   i.    ANTJE PAULUS6 DUISTERHOUD, b. 15 sep 1824, Balk; d. 18 mrt 1826, Balk.

22.             ii.    KLAAS PAULUS DUISTERHOUD, b. 24 dec 1828, Balk; d. 01 sep 1909, Elkhart Co., IN USA.

 

 

13.  RUURD KLAZES5 VISSER (KLAAS HAAITJES (HAITJEMA)4, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 24 aug 1799, and died 05 jul 1873 in New Paris,Elkhart,Indiana,USA.  He married AFKE JOHANNES SMID 07 feb 1822 in Gaasterland, daughter of JOHANNES SMID and ITSKIEN SYMENSMA.  She was born 03 mrt 1797, and died 11 feb 1860 in New Paris,Elkhart,Indiana,USA.

 

More About RUURD KLAZES VISSER:

Occupation: Ouderling en dienaar van de armen 7 12 1828 opvolger van Haitje Haantjes Visser (born 1786)

     

Children of RUURD VISSER and AFKE SMID are:

                   i.    ANTJE RUURDS6 VISSER, b. 04 dec 1822, Gaasterland; d. 16 mei 1908; m. FEKKE FEKKES POSTMA, Aft. 1850; b. 27 feb 1816, Gaasterland; d. 20 jan 1875, Indiana.

                  ii.    JOHANNES RUURDS VISSER, b. 30 jul 1824, Gaasterland; d. 15 okt 1828.

                 iii.    JITSKE RUURDS VISSER, b. 03 aug 1826, Gaasterland.

                 iv.    AKKE RUURDS VISSER, b. 28 nov 1828, Gaasterland; d. 22 jun 1858, New Paris,Elkhart,Indiana,USA.

                  v.    MAIKE RUURDS VISSER, b. 06 okt 1831, Gaasterland.

                 vi.    JACOBJEN RUURDS VISSER, b. 17 sep 1833, Gaasterland.

23.           vii.    GRETSKE RUURDS VISSER, b. 16 nov 1835, Gaasterland; d. nov 1860, New Paris,Elkhart,Indiana,USA.

               viii.    JOHANNES RUURDS VISSER, b. 27 okt 1837, Gaasterland.

                  ix.    KLAAS RUURDS VISSER, b. 20 jun 1840, Gaasterland; m. JACOBJEN RUURDS SYMENSMA, 22 dec 1865, Indiana USA; b. 08 mei 1846, Gaasterland.

 

 

14.  LIEUWE KLAZES5 VISSER (KLAAS HAAITJES (HAITJEMA)4, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 1804, and died 13 okt 1872 in Gaasterland.  He married (1) AAFKE MEINES SMID 16 dec 1827 in Balk, daughter of MEINE SMID and SYBRIG SYMENSMA.  She was born 1800, and died 02 okt 1859 in Gaasterland.  He married (2) EELKJEN JANS LUINENBURG 10 apr 1861 in Gaasterland, daughter of JAN LUINENBURG and EELKJEN SCHILSTRA.  She was born 29 aug 1834 in Gaasterland, and died 23 aug 1895 in Gaasterland.

 

Notes for LIEUWE KLAZES VISSER:

1861 Balk, notaris G. Zandstra

Inv. nr. 007032 repertoire nr. 21 d.d. 8 april 1861

Huwelijksvoorwaarden

- Lieuwe Klazes Visser te Harich, weduwnaar van Afke Meines

  Smid

- Eelkjen Jans Luinenburg te Harich

 

1873 Balk, notaris L. H. Potma

Inv. nr. 007046 repertoire nr. 20 d.d. 22 maart 1873

Inventaris

- Eelkjen Jans Luinenburg te Harich, weduwe van Lieuwe

  Klazes Visser als moeder van en voogd over Meine, Siebren

  en Jantje Lieuwes Visser

- Rinke Haitjes Haitjema te Balk, weduwnaar van Sybrig

  Lieuwes Visser als vader van en voogd over Tjiets Rinkes

  Haitjema

- Klaas Lieuwes Visser te Oudega Hemelumer Oldeferd als

  toeziend voogd

- Haitje Lieuwes Visser te Sacramento U.S.A.

- Haitje Tjeerds Haitjema te Balk als toeziend voogd

 

 

More About LIEUWE KLAZES VISSER:

Occupation: farmer at Harich

 

Notes for EELKJEN JANS LUINENBURG:

1874 Balk, notaris L. H. Potma

Inv. nr. 007047 repertoire nr. 100 d.d. 12 september 1874

Huwelijksvoorwaarden

- Lyckele Reins Lycklema te Harich

- Eelkjen Jans Luinenburg, weduwe van Lieuwe Klazes Visser

 

     

Children of LIEUWE VISSER and AAFKE SMID are:

24.              i.    SYBRIG LIEUWES6 VISSER, b. 17 aug 1829, Gaasterland; d. 05 mrt 1852.

                  ii.    MEINE LIEUWES VISSER.

                 iii.    SIEBREN LIEUWES VISSER.

                 iv.    JANTJE LIEUWES VISSER.

                  v.    HAITJE LIEUWES VISSER, b. 07 feb 1846; d. 1916, Indiana; m. AFKE; b. 1857; d. 1887.

 

     

Children of LIEUWE VISSER and EELKJEN LUINENBURG are:

                 vi.    JANTJEN LIEUWES6 VISSER, b. 17 apr 1867.

                vii.    MEINE LIEUWES VISSER, b. 03 mei 1862.

               viii.    SIEBREN LIEUWES VISSER, b. 21 mrt 1865.

 

 

15.  HANTJE TJEERDS5 HAITJEMA (TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 1799 in Balk, and died 16 mei 1882 in Gaasterland.  He married (1) AN HAAITIES VISSER 25 mei 1828 in Gaasterland, daughter of HAAITIE (HAITJEMA) and JACOBJEN VISSER.  She was born 09 mrt 1807 in Tacozijl, and died 03 apr 1862.  He married (2) BAUKJE ANDRIES WYBRANDS 24 mei 1863 in Gaasterland. 

 

Notes for HANTJE TJEERDS HAITJEMA:

Haaitje Tjeerds Visser en An Haaities Visser hebben dezelfde voorouders.

 

More About HANTJE TJEERDS HAITJEMA:

Occupation: Boerenknecht en later boer te Huiteburen

     

Children of HANTJE HAITJEMA and AN VISSER are:

                   i.    JAPIKJE HANTJES6 HAITJEMA, b. 16 nov 1830, Gaasterland; d. 16 jan 1840, Gaasterland.

25.             ii.    TJEERD HAITJES HAITJEMA, b. 17 okt 1832, Balk; d. 11 dec 1887, Sondel.

26.            iii.    SIBBELTJE HANTJES HAITJEMA, b. 07 jan 1835, Gaasterland; d. 23 mrt 1876, Gaasterland.

                 iv.    HAITJE HANTJES HAITJEMA, b. 07 sep 1841, Gaasterland.

                  v.    JACOBJEN HANTJES HAITJEMA, b. 07 mrt 1844, Gaasterland.

                 vi.    AUKE HANTJES HAITJEMA, b. 04 okt 1846, Gaasterland.

                vii.    TETTJE HANTJES HAITJEMA, b. 05 nov 1848, Gaasterland; m. KLAAS ANNES VEENSMA, 10 mei 1879, Wymbritsradeel.

               viii.    GRIETJE HANTJES HAITJEMA, b. 18 jan 1851, Gaasterland; m. PIETER GOSSES PAKKER, 26 mei 1861, Gaasterland.

                  ix.    HANNA HANTJES HAITJEMA, b. 20 mrt 1853, Gaasterland; m. ANNE VAN DER FEER, 08 mei 1885, Hemelum Oldeferd.

 

 

16.  HINNE TJEERDS5 HAITJEMA (TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 09 mei 1803 in Balk, and died 10 okt 1828 in Balk.  He married GRIETJE ROMKES (VISSCHER) SYMENSMA 24 mei 1821 in Gaasterland, daughter of ROMKE SYMENSMA and WYBRIG DE VRIES.  She was born 23 nov 1798, and died aug 1854 in USA.

 

More About HINNE TJEERDS HAITJEMA:

Occupation: visser

     

Children of HINNE HAITJEMA and GRIETJE SYMENSMA are:

27.              i.    WYBRIG HINNES6 HAITJEMA, b. 03 apr 1824, Mirns; d. 19 apr 1910, Indiana,USA.

28.             ii.    TJEERD HINNES HAITJEMA, b. 18 feb 1822; d. 11 dec 1887, Gaasterland.

29.            iii.    SIBBELTJE HINNES HAITJEMA, b. 06 feb 1829, Balk; d. 15 nov 1908, Indiana USA.

30.            iv.    ROMKE HINNES (HAITJEMA) HYGEMA, b. 25 dec 1826, Gaasterland; d. 17 okt 1875, Indiana USA.

 

 

17.  HAITJE TJEERDS5 HAITJEMA (TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 15 mei 1805 in Balk, and died 30 dec 1890 in Wyckel.  He married (1) TJIETS RINKES SMID 06 jun 1822 in Gaasterland, daughter of RINKE SMID and JANKE VAN PAUWENBURG.  She was born 02 jan 1793 in Rijs, and died 16 mrt 1827 in Gaasterland.  He married (2) AKKE JOHANNES SMID 20 jan 1833 in Gaasterland, daughter of JOHANNES SMID and ITSKIEN SYMENSMA.  She was born 1807, and died 1833.  He married (3) GRIETIE MEINES SMID 22 dec 1841 in Gaasterland, daughter of MEINE SMID and SYBRIG SYMENSMA.  She was born 1806, and died 28 dec 1875 in Gaasterland.

 

More About HAITJE TJEERDS HAITJEMA:

Occupation: fisherman at Balk

     

Children of HAITJE HAITJEMA and TJIETS SMID are:

31.              i.    RINKE HAITJES6 HAITJEMA, b. 06 mrt 1824, Balk; d. 20 jan 1892.

                  ii.    JANKE HAITJES HAITJEMA, b. 14 jan 1827, Gaasterland; d. 03 feb 1827, Huiteburen.

 

     

Child of HAITJE HAITJEMA and GRIETIE SMID is:

                 iii.    SIBBELTJE HAITJES6 HAITJEMA, b. 01 sep 1842, Gaasterland.

 

 

18.  JAN TJEERDS5 HAITJEMA (TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 1809 in Balk, and died 06 mei 1878 in Sloten.  He married TETTIE HAAITES VISSER 11 mrt 1838 in Gaasterland, daughter of HAAITIE (HAITJEMA) and JACOBJEN VISSER.  She was born 29 aug 1815 in Gaasterland, and died 18 sep 1839.

     

Child of JAN HAITJEMA and TETTIE VISSER is:

                   i.    JACOBJEN JANS6 HAITJEMA, b. 06 sep 1839, Gaasterland; d. 20 nov 1840, Gaasterland.

 

 

19.  GATSKE TJEERDS5 HAITJEMA (TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 15 jan 1816 in Balk, and died 01 jan 1894 in Gaasterland.  She married OBE HAAITIES VISSER 13 mei 1840 in Gaasterland, son of HAAITIE (HAITJEMA) and JACOBJEN VISSER.  He was born 30 dec 1812 in Harich.

 

Notes for OBE HAAITIES VISSER:

Obe Haaities Visser en Gatske Tjeerds Haitjema hebben dezelfde voorouders.

Obe trouwt met zijn achternicht Gatske.

     

Children of GATSKE HAITJEMA and OBE VISSER are:

                   i.    JACOBJE OBES6 VISSER, b. 11 mei 1841, Gaasterland.

                  ii.    JAN OBES VISSER, b. 12 sep 1845, Gaasterland.

 

 

20.  JAN HAITJES5 VISSER (HANTJE HAYTJES4, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 07 nov 1772 in Balk, and died 08 jul 1823 in Balk.  He married SJOUKJE REINS JELLEMA, daughter of REINDER JELLES and TEETS JANS.  She was born 23 sep 1771 in Sneek, and died 09 mei 1856 in Gaasterland.

     

Children of JAN VISSER and SJOUKJE JELLEMA are:

32.              i.    TEETSKE JANS6 VISSER, b. 14 okt 1799, Balk; d. 15 mei 1876, Sloten.

                  ii.    HANTJE JANS VISSER, b. 1804, Balk; d. 10 aug 1897, Sloten.

 

More About HANTJE JANS VISSER:

Occupation: Shipowner at Sloten

 

                 iii.    SIETSKE JANS VISSER, b. 1809, Balk.

 

More About SIETSKE JANS VISSER:

Occupation: Needlewoman at Balk

 

                 iv.    HAITJE JANS VISSER, b. 27 mei 1812, Balk.

 

More About HAITJE JANS VISSER:

Occupation: fisherman at Balk

 

 

21.  HAAITIE HANTJES VISSER5 (HAITJEMA) (HANTJE HAYTJES4 VISSER, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 13 aug 1786 in Tacozijl, and died 30 okt 1863 in Balk.  He married (1) JACOBJEN HINNES VISSER, daughter of HINNE VISSER and TETTJE AUKES.  She was born 1785 in Balk, and died 16 mei 1831 in Harich.  He married (2) GRIETIE KLAZES VISSER 08 mrt 1834 in Gaasterland, daughter of KLAAS VISSER and ANTIE SYMENSMA.  She was born 1802, and died 09 feb 1867 in Gaasterland.

 

Notes for HAAITIE HANTJES VISSER (HAITJEMA):

Nam in 1811 de naam Visser aan ipv Haitjsma.Waarschijnlijk omdat haar man reeds overleden was in 1811.

 

Haitje Hantjes Visser, Landbouwer te Harich, geboren op 13 08 1786 te Tacozijl, gedoopt op 26 10 1806 te Balk, overleden op 30 10 1863 te Balk.

Memorie van aangifte der nalatenschap van Haitje Hantjes Visser overleden 30 oktober 1863. (beschikbaar, TPG)

Haitje Hantjes Visser was in 1827 diaken,in 1828 leraar en

in 1829 oudste tot 1859 van de Doopsgezinde Gemeente te Balk.

In 1859 herkozen was hij de laatste der oude Mennisten

predikers. In 1862 legde hij de eerste steen voor het nieuwe

kerkgebouw der Doopsgezinde Gemeente te Balk.

Het opschrift van deze steen luidt: Op den 19 july 1862 is de Eerste steen gelegd door Haitje Hantjes Visser.

Oudste en nog eenig leraar der vroegere gemeente Diaken, Ouderling en

oudste lid dezer vereenigde gemeente.

Gehuwd (1) circa 1806 met Jacobje Hinnes Visser (zie 307).

Gehuwd (2) op 28 05 1835 te Balk met Grietje Klazes Visser, gedoopt op 26 10 1823 te Balk, overleden op 11 02 1867 te Gaasterland (Datum Akte).

Werd op 24 juni 1827 gekozen tot ouderling van de doopsgezinde gemeente te Balk en dienaar van de armen.

Legde de eerste steen voor de nieuw te bouwen Doopsgezinde kerk aan de Raadhuisstraat in 1862.

 

 

More About HAAITIE HANTJES VISSER (HAITJEMA):

Occupation: elder and  Pastor mennonites church 2 aug 1829

Residence: 1811 Harich

 

More About GRIETIE KLAZES VISSER:

Occupation: Shop owner at Balk

     

Children of HAAITIE (HAITJEMA) and JACOBJEN VISSER are:

33.              i.    AN HAAITIES6 VISSER, b. 09 mrt 1807, Tacozijl; d. 03 apr 1862.

34.             ii.    HAANTIE HAAITIES VISSER, b. 1809, Harich.

35.            iii.    HINNE HAAITIES VISSER, b. 1810, Balk; d. 02 feb 1876, Ypecolsga.

36.            iv.    OBE HAAITIES VISSER, b. 30 dec 1812, Harich.

37.             v.    TETTIE HAAITES VISSER, b. 29 aug 1815, Gaasterland; d. 18 sep 1839.

38.            vi.    KLAAS HAAITIES VISSER (FISHER), b. 11 jul 1817, Harich; d. 09 jan 1901, Locke,Elkhart,Indiana.

39.           vii.    AUKE HAAITIES VISSER, b. 16 aug 1821, Harich.

               viii.    JAN HAAITIES VISSER, b. 09 dec 1823, Harich; d. 15 jul 1829, Gaasterland.

 

 

Generation No. 6

 

22.  KLAAS PAULUS6 DUISTERHOUD (GATSKE KLAZES5 VISSER, KLAAS HAAITJES (HAITJEMA)4, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 24 dec 1828 in Balk, and died 01 sep 1909 in Elkhart Co., IN USA.  He married HENDRIKJE (HANNAH) SYBRENS DE GROOT 18 apr 1849 in Gaasterland, daughter of SYBRAND DE GROOT and WYPKJEN WALSTRA.  She was born 22 mrt 1822 in Oudega GS, and died 08 feb 1890 in Elkhart Co., IN USA.

 

Notes for HENDRIKJE (HANNAH) SYBRENS DE GROOT:

 Hannah de Groot

 

     

Children of KLAAS DUISTERHOUD and HENDRIKJE DE GROOT are:

40.              i.    PAULUS KLAZES7 DUISTERHOUD, b. 13 feb 1850, Gaasterland; d. 02 dec 1914, New Paris, Elkhart, Indiana.

                  ii.    WIEPKJEN (PHOEBE) KLAZES DUISTERHOUD, b. 31 dec 1851, Gaasterland; d. 06 nov 1893, Elkhart County, In; m. NOAH STUMP; b. 12 aug 1843, Elkhart, Indiana; d. 1879.

41.            iii.    SYBREN KLAZES DUISTERHOUD, b. 19 aug 1853, Gaasterland; d. 18 mei 1916, Kosciusko Co., IN USA.

                 iv.    RUURD KLAZES DUISTERHOUD, b. 20 sep 1855, Gaasterland.

                  v.    LIEUWE KLAZES DUISTERHOUD, b. 17 jul 1857, Gaasterland; d. Bef. 1863.

                 vi.    GATSKE KLAZES DUISTERHOUD, b. 10 okt 1858, Gaasterland; d. Bef. 1860.

                vii.    GATSKE KLAZES DUISTERHOUD, b. 16 dec 1860.

               viii.    LIEUWE (LEWIS) KLAZES DUISTERHOUD, b. 25 jan 1863, Gaasterland; d. 1926; m. HANNAH JEANETTE FISHER; b. 06 nov 1871, Elkhart Co., IN USA.

                  ix.    ANTJE KLAZES DUISTERHOUD, b. 29 okt 1865, Gaasterland.

 

 

23.  GRETSKE RUURDS6 VISSER (RUURD KLAZES5, KLAAS HAAITJES (HAITJEMA)4, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 16 nov 1835 in Gaasterland, and died nov 1860 in New Paris,Elkhart,Indiana,USA.  She married WILLEM DIEL 1859. 

     

Child of GRETSKE VISSER and WILLEM DIEL is:

                   i.    NN7 DIEL, b. 1860, New Paris,Elkhart,Indiana,USA.

 

 

24.  SYBRIG LIEUWES6 VISSER (LIEUWE KLAZES5, KLAAS HAAITJES (HAITJEMA)4, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 17 aug 1829 in Gaasterland, and died 05 mrt 1852.  She married RINKE HAITJES HAITJEMA 09 mei 1850 in Gaasterland, son of HAITJE HAITJEMA and TJIETS SMID.  He was born 06 mrt 1824 in Balk, and died 20 jan 1892.

 

Notes for RINKE HAITJES HAITJEMA:

Rinke Haities Visser en Sybrig Lieuwes Visser hebben dezelfde voorouders.

 

More About RINKE HAITJES HAITJEMA:

Occupation: Boekhouder doopsgezinde gemeente balk

     

Child of SYBRIG VISSER and RINKE HAITJEMA is:

                   i.    TJIETS RINKES7 HAITJEMA, b. 28 feb 1851, Rijs; d. 11 sep 1939, Balk; m. GERRIT BERENDS VAN DER SLUIS; b. 1850.

 

Notes for TJIETS RINKES HAITJEMA:

Zij was het laatst overgebleven lid van de Fijne Mennisten te Balk.

 

Woonde van Swinderenstraat 12 ,was winkelierse

Van swinderenstraat 12:

1900-1939   Fam. G. van der Sluis, Weduwe Tj. Haitjema

1939-1972   Fam. S. de Jong

1972-2002   Fam. P. de Jong, Weduwe P. Haantjes

2002-....      Fam. W. Bouma

 

 

 

 

25.  TJEERD HAITJES6 HAITJEMA (HANTJE TJEERDS5, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 17 okt 1832 in Balk, and died 11 dec 1887 in Sondel.  He married (1) GEELTJE JANS VAN DER WEG 16 mei 1852 in Balk.  She was born 17 okt 1826 in Tjerkgaast.  He married (2) CATHARINA WILLEMS DAMSTRA 09 mei 1861 in Balk.    He married (3) TRIJNTJE JURJENS SCHRAM 16 okt 1864 in Gaasterland.  She was born 21 okt 1837 in Balk, and died 13 apr 1908 in Nijemirdum.

 

Notes for TJEERD HAITJES HAITJEMA:

Aangaaf der nalatenschap van Geeltje Jans van der Weg in leven huisvrouwv van Tjeerd Hantjes Haijtjema overleden te Harich den 5 juni 1858.

De ondergetekende Tjeerd Hantjes Haijtjema werkman wonende te Harich in hoedanigheid van vader en voogd over Hantje, Jan en Haitje zijne minderjarige kinderen door hem bij zijne wijlen huisvrouw Geeltje Jans van der Weg in echte verwekt kiezende woonstede te zijnen huize te Harich genummerd 16, verklaart, dat Geeltje Jans van der Weg bovengenoemd,aldaar op den vijfden Juni dezes jaars is overleden: dat de overledene geene uiterste wil heeft gemaakt. Dat erfgenamen zijn geworden volgens de wet, bovengenoemde minderjarige kinderen van de overledene elk voor een derde gedeelte: dat door niemand dan door de wettige erven iets uit deze nalatenschap wordt genoten, dat tot de nalatenschap geene onroerende goederen behooren en dat tengevolge het gemelde overlijden geen fidei commis vervallen is noch vruchtgebruik vervallen is.

                          Harich,den 30 Aug 1858.

Tjeerd H.Haitjema.

 

     

Children of TJEERD HAITJEMA and GEELTJE WEG are:

42.              i.    HAITJE TJEERDS7 HAITJEMA, b. 03 jun 1858, Gaasterland; d. 27 mei 1943, Oudemirdum.

                  ii.    HANTJE TJEERDS HAITJEMA, b. 03 mei 1853, Gaasterland.

                 iii.    PIERKE TJEERDS HAITJEMA, b. 27 mei 1855, Gaasterland.

                 iv.    JAN TJEERDS HAITJEMA, b. 11 apr 1857, Gaasterland.

 

     

Child of TJEERD HAITJEMA and CATHARINA DAMSTRA is:

                  v.    CHRISTINA TJEERDS7 HAITJEMA, b. 21 apr 1863, Mirns; m. (1) FRANS HAARSMA; b. 02 dec 1835, Gaasterland; m. (2) JAN WIGNAND; b. 15 jun 1863, Balk.

 

     

Children of TJEERD HAITJEMA and TRIJNTJE SCHRAM are:

43.            vi.    JURJEN TJEERDS7 HAITJEMA, b. 11 jun 1865, Sondel; d. 02 feb 1933, Sondel.

                vii.    AUKE TJEERDS HAITJEMA, b. 27 apr 1867, Sondel.

               viii.    ANNE TJEERDS HAITJEMA, b. 07 mei 1868, Sondel.

                  ix.    JACOB TJEERDS HAITJEMA, b. 05 sep 1871, Sondel.

                   x.    TRIJNTJE TJEERDS HAITJEMA, b. 29 feb 1876, Sondel.

                  xi.    TRINUS TJEERDS HAITJEMA, b. 04 feb 1879, Sondel.

 

 

26.  SIBBELTJE HANTJES6 HAITJEMA (HANTJE TJEERDS5, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 07 jan 1835 in Gaasterland, and died 23 mrt 1876 in Gaasterland.  She married HENDRIK FREERKS SMINK 11 mei 1859 in Gaasterland. 

     

Child of SIBBELTJE HAITJEMA and HENDRIK SMINK is:

                   i.    FREERK HENDRIKS7 SMINK, b. 1863; m. GEERTJE KINGMA, 15 mrt 1890, Henaarderadeel; b. 1867.

 

 

27.  WYBRIG HINNES6 HAITJEMA (HINNE TJEERDS5, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 03 apr 1824 in Mirns, and died 19 apr 1910 in Indiana,USA.  She married JAN JACOBS SYMENSMA 12 mei 1845 in Gaasterland, son of JAKOB SYMENSMA and MARTJEN OOR.  He was born 27 jul 1812 in Gaasterland, and died 13 jan 1885 in Elkhart County,Indiana.

     

Children of WYBRIG HAITJEMA and JAN SYMENSMA are:

                   i.    JACOB JANS7 SYMENSMA, b. 26 nov 1846, Gaasterland.

                  ii.    GRIET (MARGARET) JANS SYMENSMA, b. 08 jan 1849, Doniawerstal.

44.            iii.    MARTJE (MARTHA) JANS SYMENSMA, b. 10 sep 1850, Gaasterland; d. 26 jun 1920, New Paris, Elkhart, Indiana.

                 iv.    JACOBJE JANS SYMENSMA, b. 29 nov 1851, Doniawerstal.

                  v.    HENDRIKJEN JANS SYMENSMA, b. 02 jan 1854, Gaasterland.

45.            vi.    ANNA JANS SYMENSMA, b. 13 jul 1857, Elkhart Co., IN USA.

 

 

28.  TJEERD HINNES6 HAITJEMA (HINNE TJEERDS5, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 18 feb 1822, and died 11 dec 1887 in Gaasterland.  He married WOBBIGJE HENDRIKS VAN DER GOOT 05 mei 1847 in Gaasterland, daughter of HENDRIK GOOT and TRIJNTJE MEEZENBROEK.  She was born 18 okt 1823 in Gaasterland.

     

Children of TJEERD HAITJEMA and WOBBIGJE GOOT are:

                   i.    HINNE TJEERDS7 HAITJEMA, b. 13 feb 1848, Gaasterland.

                  ii.    HENDRIK TJEERDS HAITJEMA, b. 21 aug 1849, Gaasterland.

 

 

29.  SIBBELTJE HINNES6 HAITJEMA (HINNE TJEERDS5, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 06 feb 1829 in Balk, and died 15 nov 1908 in Indiana USA.  She married HERRE JAKOBS SYMENSMA 18 sep 1853 in Gaasterland, son of JAKOB SYMENSMA and MARTJEN OOR.  He was born 30 sep 1818 in Harich, and died 09 apr 1893 in Kosciusko, Indiana.

     

Child of SIBBELTJE HAITJEMA and HERRE SYMENSMA is:

46.              i.    MARGARET HERRES7 SYMENSMA, b. jul 1857.

 

 

30.  ROMKE HINNES (HAITJEMA)6 HYGEMA (HINNE TJEERDS5 HAITJEMA, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 25 dec 1826 in Gaasterland, and died 17 okt 1875 in Indiana USA.  He married JITSKE BAUKES RIJSTRA 05 mei 1850 in Gaasterland, daughter of BAUKE RIJSTRA and GRIETJE SMID.  She was born 07 sep 1830 in Gaasterland, and died 11 dec 1874 in Marshall County,Indiana,USA.

     

Children of ROMKE HYGEMA and JITSKE RIJSTRA are:

47.              i.    GRIETJE (MARGARET) ROMKES7 HYGEMA, b. 14 mei 1853, Steamer Glasgow; d. 13 aug 1913.

                  ii.    KATHY ROMKES HYGEMA, b. 15 mrt 1855, Elkhart County, In; d. apr 1930, Filer, Idaho; m. ARKANZO A. MILLER, 1893.

                 iii.    HENRY ROMKES HYGEMA, b. Abt. 1858, Elkhart County, In; m. SUSANNAH LEATHERMAN, 04 feb 1883, Elkhart County,USA.

48.            iv.    JOHN ROMKES HYGEMA, b. 04 okt 1864, Elkhart County,Indiana; d. 21 jun 1908, California,USA.

49.             v.    JACOB ROMKES HYGEMA, b. 26 nov 1869, Marshall County; d. 12 aug 1951, CLARINDA, IA.

                 vi.    MARTHA ROMKES HYGEMA, m. NN REESOR.

                vii.    JAMES ROMKES HYGEMA.

50.          viii.    DAVID ROMKES HYGEMA.

 

 

31.  RINKE HAITJES6 HAITJEMA (HAITJE TJEERDS5, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 06 mrt 1824 in Balk, and died 20 jan 1892.  He married SYBRIG LIEUWES VISSER 09 mei 1850 in Gaasterland, daughter of LIEUWE VISSER and AAFKE SMID.  She was born 17 aug 1829 in Gaasterland, and died 05 mrt 1852.

 

Notes for RINKE HAITJES HAITJEMA:

Rinke Haities Visser en Sybrig Lieuwes Visser hebben dezelfde voorouders.

 

More About RINKE HAITJES HAITJEMA:

Occupation: Boekhouder doopsgezinde gemeente balk

     

Child is listed above under (24) Sybrig Lieuwes Visser.

 

32.  TEETSKE JANS6 VISSER (JAN HAITJES5, HANTJE HAYTJES4, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 14 okt 1799 in Balk, and died 15 mei 1876 in Sloten.  She married (1) BETZE JOHANNES BETSEMA 07 feb 1822 in Gaasterland, son of JOHANNES BETSEMA and ANTIE SIETZEMA.  He was born 1795, and died 18 okt 1826 in Gaasterland.  She married (2) HARMEN LIPPES VAN DER VEER 07 jan 1831 in Sloten, son of LIPPE VEER and GRIETJE HENDRIKS.  He was born 1788.

 

More About HARMEN LIPPES VAN DER VEER:

Occupation: Scheepstimmerknecht

     

Children of TEETSKE VISSER and BETZE BETSEMA are:

                   i.    JOHANNA BETZES7 BETSEMA, b. 1823.

                  ii.    JAN BETZES BETSEMA, b. 1825.

 

     

Child of TEETSKE VISSER and HARMEN VEER is:

51.            iii.    EGGE HARMENS VAN DER7 VEER, b. 20 jan 1833, Sloten; d. 15 jun 1911, Gaasterland.

 

 

33.  AN HAAITIES6 VISSER (HAAITIE HANTJES VISSER5 (HAITJEMA), HANTJE HAYTJES4 VISSER, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 09 mrt 1807 in Tacozijl, and died 03 apr 1862.  She married HANTJE TJEERDS HAITJEMA 25 mei 1828 in Gaasterland, son of TJEERD HAAITJEMA and SIBBELTJE HINNEMA.  He was born 1799 in Balk, and died 16 mei 1882 in Gaasterland.

 

Notes for HANTJE TJEERDS HAITJEMA:

Haaitje Tjeerds Visser en An Haaities Visser hebben dezelfde voorouders.

 

More About HANTJE TJEERDS HAITJEMA:

Occupation: Boerenknecht en later boer te Huiteburen

     

Children are listed above under (15) Hantje Tjeerds Haitjema.

 

34.  HAANTIE HAAITIES6 VISSER (HAAITIE HANTJES VISSER5 (HAITJEMA), HANTJE HAYTJES4 VISSER, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 1809 in Harich.  He married JETSKE ALBERTS KOOPMANS 19 feb 1831 in Gaasterland. 

     

Children of HAANTIE VISSER and JETSKE KOOPMANS are:

                   i.    JACOBJEN HAANTIES7 VISSER, b. 18 mei 1831, Gaasterland.

                  ii.    GRETA HAANTIES VISSER, b. 18 jul 1835, Gaasterland.

                 iii.    HAITE HAANTIES VISSER, b. 18 jan 1838, Gaasterland.

 

More About HAITE HAANTIES VISSER:

Occupation: fisherman at Balk

 

                 iv.    TETTJE HAANTIES VISSER, b. 31 jan 1840, Gaasterland.

                  v.    LOTJE HAANTIES VISSER, b. 18 dec 1841, Gaasterland.

                 vi.    ALBERT HAANTIES VISSER, b. 21 okt 1843, Gaasterland.

                vii.    JAN HAANTIES VISSER, b. 17 apr 1846, Gaasterland.

               viii.    AUKE HAANTIES VISSER, b. 26 mrt 1848, Gaasterland.

 

 

35.  HINNE HAAITIES6 VISSER (HAAITIE HANTJES VISSER5 (HAITJEMA), HANTJE HAYTJES4 VISSER, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 1810 in Balk, and died 02 feb 1876 in Ypecolsga.  He married (1) TETTIE AUKES VISSER 28 mei 1834 in Gaasterland, daughter of AUKE VISSER and DUDTIE SYMENSMA.  She was born 1806 in Balk, and died 01 okt 1843 in Ypecolsga.  He married (2) GRIETJE CORNELIS VAN DER SLUIS 12 dec 1848 in Wymbritsradeel, daughter of KORNELIS SLUIS and FROUWKJEN SCHAVEER.  She was born 15 mei 1820 in Hemelum, and died 07 jun 1887 in Gaasterland.

     

Children of HINNE VISSER and TETTIE VISSER are:

                   i.    GATSKE HINNES7 VISSER, b. 22 mrt 1841, Gaasterland.

                  ii.    JACOBJEN HINNES VISSER, b. 18 apr 1835, Gaasterland.

                 iii.    AUKJE HINNES VISSER, b. 27 jul 1838, Gaasterland.

                 iv.    MARTJE HINNES VISSER, b. 15 nov 1839, Wyckel; m. SYBOLT TJEERDS WIERSMA; b. 23 jun 1842, Workum.

                  v.    AN HINNES VISSER, b. 27 jun 1843, Wymbritsradeel.

 

     

Children of HINNE VISSER and GRIETJE SLUIS are:

                 vi.    HAITJE HINNES7 VISSER, b. 19 nov 1849, Wymbritsradeel.

                vii.    VROUKJE HINNES VISSER, b. 13 feb 1851, Wymbritsradeel.

               viii.    SIPKE HINNES VISSER, b. 23 aug 1853, Wymbritsradeel.

                  ix.    AUKE HINNES VISSER, b. 05 feb 1855, Wymbritsradeel.

                   x.    CORNELISKE HINNES VISSER, b. 20 apr 1856, Wymbritsradeel.

                  xi.    CORNELIS HINNES VISSER, b. 12 mrt 1859, Wymbritsradeel.

 

 

36.  OBE HAAITIES6 VISSER (HAAITIE HANTJES VISSER5 (HAITJEMA), HANTJE HAYTJES4 VISSER, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 30 dec 1812 in Harich.  He married GATSKE TJEERDS HAITJEMA 13 mei 1840 in Gaasterland, daughter of TJEERD HAAITJEMA and SIBBELTJE HINNEMA.  She was born 15 jan 1816 in Balk, and died 01 jan 1894 in Gaasterland.

 

Notes for OBE HAAITIES VISSER:

Obe Haaities Visser en Gatske Tjeerds Haitjema hebben dezelfde voorouders.

Obe trouwt met zijn achternicht Gatske.

     

Children are listed above under (19) Gatske Tjeerds Haitjema.

 

37.  TETTIE HAAITES6 VISSER (HAAITIE HANTJES VISSER5 (HAITJEMA), HANTJE HAYTJES4 VISSER, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 29 aug 1815 in Gaasterland, and died 18 sep 1839.  She married JAN TJEERDS HAITJEMA 11 mrt 1838 in Gaasterland, son of TJEERD HAAITJEMA and SIBBELTJE HINNEMA.  He was born 1809 in Balk, and died 06 mei 1878 in Sloten.

     

Child is listed above under (18) Jan Tjeerds Haitjema.

 

38.  KLAAS HAAITIES VISSER6 (FISHER) (HAAITIE HANTJES VISSER5 (HAITJEMA), HANTJE HAYTJES4 VISSER, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 11 jul 1817 in Harich, and died 09 jan 1901 in Locke,Elkhart,Indiana.  He married HANDTIE JACOBS (HANNAH) SYMENSMA 04 mei 1842, daughter of JAKOB SYMENSMA and MARTJEN OOR.  She was born 08 okt 1824 in Gaasterland, and died 06 jul 1896 in Locke Twp,Elkhart County,Indiana.

Visser Reunion 1891 at Muddy Creek Oregeon
Klaas Haaities Visser and his wife Hanotje (Hannah) Jacobs Symensma
Klaas Haaities Visser and his wife Hanotje (Hannah) Jacobs Symensma
Klaas Haaities Visser and his wife Hanotje (Hannah) Jacobs Symensma
Klaas Haaities Visser and his wife Hanotje (Hannah) Jacobs Symensma

 

Notes for KLAAS HAAITIES VISSER (FISHER):

 Klaas Henry Fisher

 

 

 

1854 Langweer, notaris T. S. van der Ley

Inv. nr. 074029 repertoire nr. 45 d.d. 19 april 1854

Procuratie

- Klaas Haitzes Visser te Sloten, gehuwd met Hantje Jacobs

  Symensma, constituant

- Hantje Haitzes Visser, visser te Harich, geconstitueerde

- Hinne Haitzes Visser, boer te Ypecolsga, geconstitueerde

- Obbe Haitzes Visser, visser en winkelier te Balk,

  geconstitueerde

 

     

Children of KLAAS (FISHER) and HANDTIE SYMENSMA are:

                   i.    JACOBJE (JOSEPHINE) KLAZES7 VISSER, b. 27 feb 1843, Wyckel; m. (1) TJEERD S. DEFREES, 1860; b. 1832; d. 1914; m. (2) JOHN BLESSING, 30 okt 1916, Indiana USA.

                  ii.    HAITJE (HENRY) KLAAS VISSER, b. 12 feb 1845, Wyckel; d. 29 dec 1917, Muddy Creek Community,Baker County,Oregon; m. HILTJE (HATTIE) YKES YKEMA, 04 mei 1876, Elkhart County,USA; b. 11 jan 1854, Gaasterland; d. 28 jan 1916, Muddy Creek Community,Baker County,Oregon.

52.            iii.    JACOB KLAZES VISSER, b. 18 jul 1849, Sloten.

                 iv.    JAN (JOHN) KLAZES VISSER, b. 29 aug 1852, Gaasterland; d. 1924, USA; m. ISABELLE 'BELLE' GARDNER; b. 1862; d. 1942, USA.

                  v.    MATTHEW (MOSS) KLAAS FISHER, b. 15 jan 1856, Elkhart Co., IN USA; d. 1901, USA; m. IDA GARDNER, 1880.

                 vi.    MATHA K FISHER, b. 21 feb 1858, Elkhart Co., IN USA; d. 1935, USA; m. THOMAS J. TYRIE, 1896; b. 1868; d. 1900.

                vii.    WILLIAM HENRY FISHER, b. 23 mei 1860, Elkhart Co., IN USA; d. 1935, USA; m. SYLVIA SOPHRONA 'FRONA' LENTZ; b. 1865; d. 1942.

               viii.    ANNA K FISHER, b. 06 mei 1863, Elkhart Co., IN USA; d. 1943, USA; m. GARRETT W. VANDERWALL; b. 1857; d. 1935, USA.

53.             ix.    BENJAMIN KLAZES FISHER, b. 09 feb 1866, Elkhart Co., IN USA; d. 1921, USA.

 

 

39.  AUKE HAAITIES6 VISSER (HAAITIE HANTJES VISSER5 (HAITJEMA), HANTJE HAYTJES4 VISSER, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 16 aug 1821 in Harich.  He married RINSKE JOHANNES WIERSTRA. 

     

Children of AUKE VISSER and RINSKE WIERSTRA are:

                   i.    HAITIE AUKES7 VISSER, b. 24 mei 1845, Sloten.

                  ii.    MINKE AUKES VISSER, b. 19 okt 1846, Sloten.

 

 

Generation No. 7

 

40.  PAULUS KLAZES7 DUISTERHOUD (KLAAS PAULUS6, GATSKE KLAZES5 VISSER, KLAAS HAAITJES (HAITJEMA)4, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 13 feb 1850 in Gaasterland, and died 02 dec 1914 in New Paris, Elkhart, Indiana.  He married MARTJE (MARTHA) JANS SYMENSMA 02 dec 1871 in Elkhart County,USA, daughter of JAN SYMENSMA and WYBRIG HAITJEMA.  She was born 10 sep 1850 in Gaasterland, and died 26 jun 1920 in New Paris, Elkhart, Indiana.

     

Children of PAULUS DUISTERHOUD and MARTJE SYMENSMA are:

                   i.    ANNA8 DARKWOOD, b. 10 apr 1872, Locke, Indiana; d. 11 feb 1958, Indiana USA.

                  ii.    ANNETTIE DARKWOOD, b. 1874, Indiana USA.

                 iii.    JAMES DARKWOOD, b. 1876, Indiana USA.

                 iv.    MELVIN DARKWOOD, b. 1878, Indiana USA.

                  v.    IRWIN DARKWOOD, b. 1880, Indiana USA.

 

 

41.  SYBREN KLAZES7 DUISTERHOUD (KLAAS PAULUS6, GATSKE KLAZES5 VISSER, KLAAS HAAITJES (HAITJEMA)4, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 19 aug 1853 in Gaasterland, and died 18 mei 1916 in Kosciusko Co., IN USA.  He married (1) ANNA JANS SYMENSMA 29 dec 1881 in Elkhart Co., IN USA, daughter of JAN SYMENSMA and WYBRIG HAITJEMA.  She was born 13 jul 1857 in Elkhart Co., IN USA.  He married (2) MARGARET HERRES SYMENSMA 07 jun 1890 in Elkhart Co., IN USA, daughter of HERRE SYMENSMA and SIBBELTJE HAITJEMA.  She was born jul 1857.

 

Notes for SYBREN KLAZES DUISTERHOUD:

Simon K. Darkwood

 

     

Children of SYBREN DUISTERHOUD and ANNA SYMENSMA are:

                   i.    DORA8 DARKWOOD, b. 07 apr 1887.

                  ii.    CLYDE DARKWOOD, b. mrt 1889.

 

     

Children of SYBREN DUISTERHOUD and MARGARET SYMENSMA are:

                 iii.    JENETTE8 DARKWOOD, b. sep 1891.

                 iv.    ADDIE M DARKWOOD, b. dec 1893.

                  v.    SARAH B DARKWOOD, b. sep 1895.

                 vi.    CATHARINE B DARKWOOD, b. aug 1898.

 

 

42.  HAITJE TJEERDS7 HAITJEMA (TJEERD HAITJES6, HANTJE TJEERDS5, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 03 jun 1858 in Gaasterland, and died 27 mei 1943 in Oudemirdum.  He married TRIJNTJE WOUDSTRA 10 mei 1883 in Gaasterland.  She was born 20 nov 1861 in Oudemirdum, and died 19 sep 1943 in Oudemirdum.

Haitje Haitjema and his wife Trijntje Woudstra
Haitje Haitjema and his wife Trijntje Woudstra

     

Children of HAITJE HAITJEMA and TRIJNTJE WOUDSTRA are:

54.              i.    FETTJE8 HAITJEMA, b. 24 sep 1883, Gaasterland; d. 21 jan 1971.

                  ii.    GEELTJE HAITJEMA, b. 30 nov 1884, Gaasterland; m. TITTE SYMENS SMINK, 21 mei 1909, Gaasterland; b. 12 dec 1880.

55.            iii.    JETSKE HAITJEMA, b. 28 jun 1887, Oudemirdum.

                 iv.    TJEERD HAITJEMA, b. 09 sep 1890, Gaasterland; m. BAUKJE DE HOOP, 03 jun 1920, Hemelum Oldeferd.

 

Notes for TJEERD HAITJEMA:

Memorie

 van aangifte der nalatenschap van Tjeerd Haitjema.

                         De ondergetekenden:

1.Haitje Tjeerds Haitjema, te Oudemirdum;

2.Jurjen Tjeerds Haitjema, te Sondel;

3.Stijntje Tjeerds Haijema te Idskenhuizen en

4.Trijntje Schram, weduwe van Tjeerd Haitjema, te Sondel, als voogdes over hare minderjarige kinderen Auke Tjeerds Haitjema, Anne Tjeerds Haitjema en

Jacob Tjeerds Haitjema, allen ten deze domicilie kiezende ten woonhuize van de laatstgenoemde ondergetekende;

                           verklaren:

Dat Tjeerd Haitjema, het laatst woonplaats gehad hebbende en den 11 december 1887 ab.instatio overleden te Sondel, tot zijn erfgenamen volgens de wet, heeft nagelaten zijne zeven wettige kinderen: Haitje Tjeerds Haitjema, Jurjen Tjeerds Haitjema, Stijntje Tjeerds Haitjema, Auke Tjeerds Haitjema, Anne Tjeerds Haitjema, allen voornoemd alsmede Hantje Tjeerds Haitjema (wiens woonplaats onbekend is) elk voor een zevende deel:

Dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en door zijn overlijden geene periodieke uitkeringen zijn vervallen of bij opvolging overgegaan;

dat zijne nalatenschap, waartoe geene effecten of rentegevende schuldvorderingen behooren, bestaat uit enige meubilaire goederen en kledingstukken een waarde hebbende van vijftig gulden.f50,=

Getekend in Juni 1888

Haitje T Haijtjema

Jurjen T Haitjema

Trijntje Schram

Stijntje T Haitjema. Begraven te Sondel.

 

 

 

43.  JURJEN TJEERDS7 HAITJEMA (TJEERD HAITJES6, HANTJE TJEERDS5, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 11 jun 1865 in Sondel, and died 02 feb 1933 in Sondel.  He married RINK HARMENS KOUWENHOVEN. 

     

Child of JURJEN HAITJEMA and RINK KOUWENHOVEN is:

                   i.    WIEBE JURJENS8 HAITJEMA, b. 17 okt 1887, Gaasterland.

 

Notes for WIEBE JURJENS HAITJEMA:

17 mei 1906 arrived in the USA from Liverpool

 

 

44.  MARTJE (MARTHA) JANS7 SYMENSMA (WYBRIG HINNES6 HAITJEMA, HINNE TJEERDS5, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 10 sep 1850 in Gaasterland, and died 26 jun 1920 in New Paris, Elkhart, Indiana.  She married PAULUS KLAZES DUISTERHOUD 02 dec 1871 in Elkhart County,USA, son of KLAAS DUISTERHOUD and HENDRIKJE DE GROOT.  He was born 13 feb 1850 in Gaasterland, and died 02 dec 1914 in New Paris, Elkhart, Indiana.

     

Children are listed above under (40) Paulus Klazes Duisterhoud.

 

45.  ANNA JANS7 SYMENSMA (WYBRIG HINNES6 HAITJEMA, HINNE TJEERDS5, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 13 jul 1857 in Elkhart Co., IN USA.  She married SYBREN KLAZES DUISTERHOUD 29 dec 1881 in Elkhart Co., IN USA, son of KLAAS DUISTERHOUD and HENDRIKJE DE GROOT.  He was born 19 aug 1853 in Gaasterland, and died 18 mei 1916 in Kosciusko Co., IN USA.

 

Notes for SYBREN KLAZES DUISTERHOUD:

Simon K. Darkwood

 

     

Children are listed above under (41) Sybren Klazes Duisterhoud.

 

46.  MARGARET HERRES7 SYMENSMA (SIBBELTJE HINNES6 HAITJEMA, HINNE TJEERDS5, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born jul 1857.  She married SYBREN KLAZES DUISTERHOUD 07 jun 1890 in Elkhart Co., IN USA, son of KLAAS DUISTERHOUD and HENDRIKJE DE GROOT.  He was born 19 aug 1853 in Gaasterland, and died 18 mei 1916 in Kosciusko Co., IN USA.

 

Notes for SYBREN KLAZES DUISTERHOUD:

Simon K. Darkwood

 

     

Children are listed above under (41) Sybren Klazes Duisterhoud.

 

47.  GRIETJE (MARGARET) ROMKES7 HYGEMA (ROMKE HINNES (HAITJEMA)6, HINNE TJEERDS5 HAITJEMA, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 14 mei 1853 in Steamer Glasgow, and died 13 aug 1913.  She married PETER H. BUCHER 13 jun 1886. 

     

Children of GRIETJE HYGEMA and PETER BUCHER are:

                   i.    JAMES (JIM)8 BUCHER, m. FANNIE MILLS.

                  ii.    JACOB (JAKE) BUCHER.

                 iii.    BERTHA BUCHER, m. ROY FISHER.

 

 

48.  JOHN ROMKES7 HYGEMA (ROMKE HINNES (HAITJEMA)6, HINNE TJEERDS5 HAITJEMA, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 04 okt 1864 in Elkhart County,Indiana, and died 21 jun 1908 in California,USA.  He married LYDIA ANN YODER 01 nov 1885, daughter of JACOB YODER and ANNA SHRINER.  She was born 07 feb 1859, and died 24 nov 1932.

     

Children of JOHN HYGEMA and LYDIA YODER are:

56.              i.    ELMER LLOYD8 HYGEMA, b. 17 dec 1892, St.Joseph County,Indiana; d. 01 dec 1976, Elkhart County,Indiana.

                  ii.    SAMMIE HYGEMA, b. 03 jun 1887; d. 03 jul 1892.

                 iii.    GOLDIE M. HYGEMA, b. 1902; d. 1927; m. FRED STICHTER.

57.            iv.    WALTER HYGEMA.

                  v.    JOSEPH HYGEMA, m. MYRTLE WEAVER.

 

 

49.  JACOB ROMKES7 HYGEMA (ROMKE HINNES (HAITJEMA)6, HINNE TJEERDS5 HAITJEMA, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 26 nov 1869 in Marshall County, and died 12 aug 1951 in CLARINDA, IA.  He married ESTHER STAHLY 24 nov 1898 in Milford NE, daughter of JOHANNES STAHLY and MARIA STAHLY.  She was born 25 mei 1876 in DANVERS, MCLEAN CO. IL.

     

Children of JACOB HYGEMA and ESTHER STAHLY are:

                   i.    OLIVE DELORA8 HYGEMA, b. 1909; d. 1912.

                  ii.    DOROTHA MAY HYGEMA, b. 16 mei 1913; d. 10 jun 2001; m. RAY P. PANNABECKER; b. 27 jun 1913.

 

 

50.  DAVID ROMKES7 HYGEMA (ROMKE HINNES (HAITJEMA)6, HINNE TJEERDS5 HAITJEMA, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS)  He married SARAH LOUCKS. 

     

Children of DAVID HYGEMA and SARAH LOUCKS are:

58.              i.    PEARL8 HYGEMA.

                  ii.    GRACE HYGEMA.

                 iii.    MABEL HYGEMA, m. JOSEPH UMMEL.

59.            iv.    WILLIAM HYGEMA.

60.             v.    IRVINE HYGEMA.

61.            vi.    MARTHA HYGEMA.

 

 

51.  EGGE HARMENS VAN DER7 VEER (TEETSKE JANS6 VISSER, JAN HAITJES5, HANTJE HAYTJES4, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 20 jan 1833 in Sloten, and died 15 jun 1911 in Gaasterland.  He married LUPKJEN SIETES VISSER.  She was born Abt. 1830.

     

Children of EGGE VEER and LUPKJEN VISSER are:

62.              i.    TEETSKE EGGES VAN DER8 VEER, b. 05 aug 1859, Sloten; d. 13 jun 1934, Nijemirdum.

63.             ii.    IEPKJE EGGES VAN DER VEER, b. 16 okt 1876, Sloten.

                 iii.    JANKE EGGES VAN DER VEER.

 

 

52.  JACOB KLAZES7 VISSER (KLAAS HAAITIES VISSER6 (FISHER), HAAITIE HANTJES VISSER5 (HAITJEMA), HANTJE HAYTJES4 VISSER, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 18 jul 1849 in Sloten.  He married (1) MARTJE (MARTHA) RUURDS SMITH 06 nov 1870 in Indiana USA, daughter of RUURD SMID and GRIETJE SYMENSMA.  She was born 09 nov 1850 in Rijs.  He married (2) SARAH AIKENS mei 1908 in USA.  She was born 18 okt 1851.

     

Children of JACOB VISSER and MARTJE SMITH are:

                   i.    HANNAH JEANETTE8 FISHER, b. 06 nov 1871, Elkhart Co., IN USA; m. LIEUWE (LEWIS) KLAZES DUISTERHOUD; b. 25 jan 1863, Gaasterland; d. 1926.

                  ii.    MARY E. FISHER, b. 01 okt 1874.

                 iii.    HATTY VIRGINIA FISHER, b. 28 sep 1879.

                 iv.    REUBEN J. FISHER, b. jul 1883.

                  v.    SOPHRANIA BELLE FISHER, b. mei 1888.

 

     

Child of JACOB VISSER and SARAH AIKENS is:

                 vi.    .8 VISSER.

 

 

53.  BENJAMIN KLAZES7 FISHER (KLAAS HAAITIES VISSER6 (FISHER), HAAITIE HANTJES VISSER5 (HAITJEMA), HANTJE HAYTJES4 VISSER, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 09 feb 1866 in Elkhart Co., IN USA, and died 1921 in USA.  He married CORA ELLA ANGELL 1891.  She was born 1870, and died 1944.

     

Children of BENJAMIN FISHER and CORA ANGELL are:

                   i.    HELEN M8 FISHER, b. 1893.

                  ii.    BERTHA MARIE FISHER, b. 20 mrt 1895.

                 iii.    BURTON FISHER, b. 1897.

                 iv.    GLENN FISHER, b. 1899.

 

 

Generation No. 8

 

54.  FETTJE8 HAITJEMA (HAITJE TJEERDS7, TJEERD HAITJES6, HANTJE TJEERDS5, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 24 sep 1883 in Gaasterland, and died 21 jan 1971.  She married JAKOB ANNES BETSEMA 14 jun 1907 in Gaasterland, son of ANNE BETSEMA and FINNE HAAGSMA.  He was born 03 mrt 1874, and died 03 okt 1952.

     

Child of FETTJE HAITJEMA and JAKOB BETSEMA is:

                   i.    ANNE JAKOBS9 BETSEMA, b. 13 mei 1908; d. 27 mei 1999; m. SIEBRIGJE RUDOLPHI.

 

 

55.  JETSKE8 HAITJEMA (HAITJE TJEERDS7, TJEERD HAITJES6, HANTJE TJEERDS5, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 28 jun 1887 in Oudemirdum.  She married (1) SIJMEN JELLESMA.  He was born 04 dec 1885 in Stiens, and died 13 apr 1971 in Oudemirdum.  She married (2) CHRISTOFFEL KOK 19 mei 1910. 

Jetske Haitjema and her husband Christoffel Kok
Jetske Haitjema and her husband Christoffel Kok

     

Children of JETSKE HAITJEMA and CHRISTOFFEL KOK are:

                   i.    HELENA GESINA9 KOK, b. 31 mei 1911, Oudemirdum.

                  ii.    TRIJNTJE KOK, b. 16 sep 1914, Oudemirdum.

                 iii.    HAITJE KOK, b. 19 jul 1917, Oudemirdum; m. ANTJE HOOGEVEEN; b. 10 feb 1920, Balk.

                 iv.    CHRISTINA KOK, b. 23 jul 1923, Oudemirdum; m. LOLKE VENEMA; b. 24 apr 1921, Rotterdam.

                  v.    JELTJE KOK, b. 23 jul 1923, Oudemirdum; d. 14 aug 1923, Oudemirdum.

 

 

56.  ELMER LLOYD8 HYGEMA (JOHN ROMKES7, ROMKE HINNES (HAITJEMA)6, HINNE TJEERDS5 HAITJEMA, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 17 dec 1892 in St.Joseph County,Indiana, and died 01 dec 1976 in Elkhart County,Indiana.  He married EMMA MABLE NETTROUER 19 jul 1913 in Elkhart County,USA, daughter of THOMAS NETTROUER and MARGARET BELT.  She was born 08 sep 1889 in Locke Township,Elkhart County, and died 05 jul 1980 in Wakarusa,Elkhart County.

     

Children of ELMER HYGEMA and EMMA NETTROUER are:

64.              i.    RUTH9 HYGEMA, b. 24 apr 1919, Wakarusa,Elkhart County.

65.             ii.    ROSCOE HYGEMA.

                 iii.    BETTY LOU HYGEMA, m. RAYMOND FLECK.

                 iv.    EDNA E. HYGEMA, b. 1914; d. 1916.

66.             v.    BEULAH HYGEMA.

 

 

57.  WALTER8 HYGEMA (JOHN ROMKES7, ROMKE HINNES (HAITJEMA)6, HINNE TJEERDS5 HAITJEMA, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS)  He married SARAH MYERS. 

     

Children of WALTER HYGEMA and SARAH MYERS are:

                   i.    WARREN9 HYGEMA.

                  ii.    RALPH HYGEMA.

 

 

58.  PEARL8 HYGEMA (DAVID ROMKES7, ROMKE HINNES (HAITJEMA)6, HINNE TJEERDS5 HAITJEMA, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS)  She married CHARLES WELDY, son of JOE WELDY and MARY. 

     

Children of PEARL HYGEMA and CHARLES WELDY are:

                   i.    EDNA9 WELDY, m. NN KAUFMAN.

                  ii.    RUSSEL WELDY.

 

 

59.  WILLIAM8 HYGEMA (DAVID ROMKES7, ROMKE HINNES (HAITJEMA)6, HINNE TJEERDS5 HAITJEMA, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS)  He married MINMNIE WISE. 

     

Child of WILLIAM HYGEMA and MINMNIE WISE is:

                   i.    BERTHA JOY9 HYGEMA, m. NN FURLONG.

 

 

60.  IRVINE8 HYGEMA (DAVID ROMKES7, ROMKE HINNES (HAITJEMA)6, HINNE TJEERDS5 HAITJEMA, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS)  He married CORA. 

     

Children of IRVINE HYGEMA and CORA are:

                   i.    ERMA9 HYGEMA, m. RAYMOND MILLER.

                  ii.    TRENA HYGEMA, m. NN KAUFMAN.

                 iii.    MABEL HYGEMA, m. NN ANNIS.

 

 

61.  MARTHA8 HYGEMA (DAVID ROMKES7, ROMKE HINNES (HAITJEMA)6, HINNE TJEERDS5 HAITJEMA, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS)  She married IRVINE WISE. 

     

Children of MARTHA HYGEMA and IRVINE WISE are:

                   i.    ELIZABETH9 WISE.

                  ii.    DOROTHY WISE, m. NN MESSMORE.

                 iii.    WILLIE WISE.

                 iv.    OSCAR WISE.

 

 

62.  TEETSKE EGGES VAN DER8 VEER (EGGE HARMENS VAN DER7, TEETSKE JANS6 VISSER, JAN HAITJES5, HANTJE HAYTJES4, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 05 aug 1859 in Sloten, and died 13 jun 1934 in Nijemirdum.  She married ROELOF YKES DE JONG 01 mei 1884 in Gaasterland, son of YKE DE JONG and FOEKJE DE VRIES.  He was born 09 jan 1856 in Gaasterland.

 

Notes for TEETSKE EGGES VAN DER VEER:

1911, boelgoed (notaris): Ypkje Sietes Visser te Sondel, weduwe van Egge Harmens van der Veer; Taetske van der Veer te Nijemirdum, weduwe van Roelof Ykes de Jong; Rintje Tromp te Sondel; Klaas Muizelaar te Nijemirdum; Harmen van der Veer te Nijemirdum; Klaas Beuckens te Sondel

1911, provisionele en finale toewijzing (notaris): betreft de verkoop van een huis, erf en land te Sondel, koopsom fl. 789; Harmen van der Veer te Sondel, verkoper; Teetske Egges van der Veer te Nijemirdum, weduwe van Roelof Ykes de Jong, verkoper, tevens als moeder van en voogd over Inne en Roelof Roelofs de Jong; Yke de Jong te Madera, verkoper; Egge de Jong te Nijemirdum, verkoper; Jan de Jong te Gulroy, verkoper; Yke Ykes de Jong te Nijemirdum als toeziend voogd; Rintje Tromp te Sondel, gehuwd met Janke van der Veer, verkoper; Klaas Muizelaar te Nijemirdum, gehuwd met Ypkje [moet zijn: Aaltje] van der Veer, verkoper; Klaas Beuckens te Sondel, gehuwd met Ypkje van der Veer, verkoper; Ypkje van der Veer te Sondel, gehuwd met Klaas Beuckens, verkoper; Johannes Veltman te Nijemirdum, verkoper

Egge van der Veer was tuinier, timmerknecht en later timmerman-aannemer

     

Children of TEETSKE VEER and ROELOF DE JONG are:

                   i.    YKE ROELOFS9 DE JONG, b. 24 mei 1885, Nijemirdum.

                  ii.    EGGE ROELOFS DE JONG, b. 27 sep 1886, Nijemirdum.

                 iii.    JAN ROELOFS DE JONG, b. 01 jul 1888, Nijemirdum.

67.            iv.    INNE ROELOFS DE JONG, b. 13 sep 1894, Nijemirdum; d. 27 mrt 1975, Balk.

                  v.    ROELOF ROELOFS DE JONG, b. 16 mrt 1898, Nijemirdum.

 

 

63.  IEPKJE EGGES VAN DER8 VEER (EGGE HARMENS VAN DER7, TEETSKE JANS6 VISSER, JAN HAITJES5, HANTJE HAYTJES4, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 16 okt 1876 in Sloten.  She married KLAAS HENDRIKS BEUCKENS 02 mei 1903 in Gaasterland, son of HENDRIK BEUKENS and REINTJE VISSER.  He was born 22 aug 1873.

 

More About KLAAS HENDRIKS BEUCKENS:

Occupation: fouragehandelaar te Sondel

     

Child of IEPKJE VEER and KLAAS BEUCKENS is:

                   i.    LIPKJE9 BEUCKENS, b. 15 feb 1908; d. 03 jun 1983, Veenwouden; m. WIGGELE POST, 11 aug 1938, Heerenveen.

 

Notes for LIPKJE BEUCKENS:

Ontving in 1979 de Gysbert Japicx Holkema prijs.

1979 (proza)

L. Post-Beuckens (ps. Ypk fan der Fear) (1908-1983) voor haar historische romans

adviescommissie: J. Boomsma, J. Knol en S. Sybrandy

uitgereikt door gedeputeerde J. Mulder

woord van waardering; T.J. Steenmeijer-Wielenga

 

 

Schreef ook onder pseudoniem Ella Wassenaar.

Kreeg 5 kninderen.

Zij ligt begraven op het kerkhof te Sondel.

 

More About LIPKJE BEUCKENS:

Occupation: Lerares en schrijfster

 

 

Generation No. 9

 

64.  RUTH9 HYGEMA (ELMER LLOYD8, JOHN ROMKES7, ROMKE HINNES (HAITJEMA)6, HINNE TJEERDS5 HAITJEMA, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 24 apr 1919 in Wakarusa,Elkhart County.  She married JESS D. WILSON 01 jan 1941 in Clay County,Kentucky. 

     

Children of RUTH HYGEMA and JESS WILSON are:

                   i.    BECKY JO10 WILSON.

                  ii.    GAIL WILSON.

                 iii.    THELMA WILSON.

 

 

65.  ROSCOE9 HYGEMA (ELMER LLOYD8, JOHN ROMKES7, ROMKE HINNES (HAITJEMA)6, HINNE TJEERDS5 HAITJEMA, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS)  He married MARTHA ZELLER. 

     

Children of ROSCOE HYGEMA and MARTHA ZELLER are:

                   i.    RICKY10 HYGEMA.

                  ii.    NANCY HYGEMA.

 

 

66.  BEULAH9 HYGEMA (ELMER LLOYD8, JOHN ROMKES7, ROMKE HINNES (HAITJEMA)6, HINNE TJEERDS5 HAITJEMA, TJEERD HAAITJES4 HAAITJEMA, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS)  She married ROBERT HUNSBERGER. 

     

Children of BEULAH HYGEMA and ROBERT HUNSBERGER are:

                   i.    CONNIE10 HUNSBERGER.

                  ii.    JEANIE HUNSBERGER, m. NN GONGWER.

 

 

67.  INNE ROELOFS9 DE JONG (TEETSKE EGGES VAN DER8 VEER, EGGE HARMENS VAN DER7, TEETSKE JANS6 VISSER, JAN HAITJES5, HANTJE HAYTJES4, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) was born 13 sep 1894 in Nijemirdum, and died 27 mrt 1975 in Balk.  He married FEMMIGJE WYBENGA. 

     

Child of INNE DE JONG and FEMMIGJE WYBENGA is:

68.              i.    AMARINS10 DE JONG, d. 17 dec 1981.

 

 

Generation No. 10

 

68.  AMARINS10 DE JONG (INNE ROELOFS9, TEETSKE EGGES VAN DER8 VEER, EGGE HARMENS VAN DER7, TEETSKE JANS6 VISSER, JAN HAITJES5, HANTJE HAYTJES4, HAITSE HAANTJES3 HAITJEMA, HARNTJE2 HAYTSES, HAYTSE1 JOHANS) died 17 dec 1981.  She married MARTIN HOPMAN. 

     

Children of AMARINS DE JONG and MARTIN HOPMAN are:

                   i.    FEMKE11 HOPMAN.

                  ii.    WENDY HOPMAN.