Genealogy Holkema

FAMILY PHOTO ALBUM HOLKEMA

Arjen Holkema voorzitter van het Gysbert Japicx Holkema comite met Koningin Juliana bij de opening in 1966 van Wurd en Byld
Arjen Holkema voorzitter van het Gysbert Japicx Holkema comite met Koningin Juliana bij de opening in 1966 van Wurd en Byld
Gerben Willem Abma aka Daniel Daan neemt de Gysbert Japicx Prijs in ontvangst van Commissaris der Koningin Hedzer Rijpstra in 1973
Gerben Willem Abma aka Daniel Daan neemt de Gysbert Japicx Prijs in ontvangst van Commissaris der Koningin Hedzer Rijpstra in 1973

Jochem Bruinewold
Jochem Bruinewold
Roelie Kolk with family
Roelie Kolk with family
Roelie Kolk with Family
Roelie Kolk with Family
Dooitje Popkes Schram en Aukjen Jans Pietersma
Dooitje Popkes Schram en Aukjen Jans Pietersma
Familiewapen van de Douma's
Familiewapen van de Douma's
Eelke Regeling aka
Eelke Regeling aka ""De Roebel"" de voormalig eigenaar van de smederij welke Antje Luinenburg en Sake Sierdsma overnamen te Wijckel
Elsie Luinenburg married Paul McMillan
Elsie Luinenburg married Paul McMillan


Roelie Kolk and Herman Douma's children
Roelie Kolk and Herman Douma's children


algemene begraafplaats sneek De namen voorkomend op de grafzerken vlnr 1 Hendricus Haga 2 Hillegonda Veen en Mr.Bauke Haga en Maria Haga 3 Jan Haga en Eva van der Plaats 4 Meile Haga en Geertje Haga Gorter
algemene begraafplaats sneek De namen voorkomend op de grafzerken vlnr 1 Hendricus Haga 2 Hillegonda Veen en Mr.Bauke Haga en Maria Haga 3 Jan Haga en Eva van der Plaats 4 Meile Haga en Geertje Haga Gorter


Gedenkstenen van de broers Joost Hiddes en Eeltje Hiddes Halbertsma
Gedenkstenen van de broers Joost Hiddes en Eeltje Hiddes Halbertsma
Tjalling Klazes Halbertsma,hoogleraar verloskunde en gyneacologie
Tjalling Klazes Halbertsma,hoogleraar verloskunde en gyneacologie
Grafzerk Joost Hiddes Halbertsma trouwde Johanna Iskje Hoekema
Grafzerk Joost Hiddes Halbertsma trouwde Johanna Iskje Hoekema
Sietse Gerrits Hiemstra in 1909 ,he married Harmke Luinenburg
Sietse Gerrits Hiemstra in 1909 ,he married Harmke Luinenburg

Vriendinnen vlnr Anne Holkema, Jantje Hobma ,janke Mein, Tjaltje A. de Groot, Trijntje Ages Visser
Vriendinnen vlnr Anne Holkema, Jantje Hobma ,janke Mein, Tjaltje A. de Groot, Trijntje Ages Visser

De boerderij van Jaarsma in de Brekkenpolder bij Lemmer Froukje Boonstra was hier dienstmeid voor haar trouwen
De boerderij van Jaarsma in de Brekkenpolder bij Lemmer Froukje Boonstra was hier dienstmeid voor haar trouwen
Rouwschild Franciscus Holkema in de hervormde kerk te Cornwerd
Rouwschild Franciscus Holkema in de hervormde kerk te Cornwerd
Hylke Michiels Tromp 10 april 1801 - 25 april 1854 was getrouwd met Trijntje Aukes Douma 25 nov 1804 25 sep 1867
Hylke Michiels Tromp 10 april 1801 - 25 april 1854 was getrouwd met Trijntje Aukes Douma 25 nov 1804 25 sep 1867
Lamkje en Anne van der Schuit voor hun winkel te Wijckel
Lamkje en Anne van der Schuit voor hun winkel te Wijckel

Family photo of Haring (Henry) Luinenburg and Marie Bosch.Back row from left to right: Anne (Marie) Luinenburg,Marie Bosch,Haring (Henry) Luinenburg,Clara L. Luinenburg.Front row from left to right:Harry Henry Luinenburg,Mary Luinenburg,John Luinenburg,Grace Luinenburg and Marvin Luinenburg
Family photo of Haring (Henry) Luinenburg and Marie Bosch.Back row from left to right: Anne (Marie) Luinenburg,Marie Bosch,Haring (Henry) Luinenburg,Clara L. Luinenburg.Front row from left to right:Harry Henry Luinenburg,Mary Luinenburg,John Luinenburg,Grace Luinenburg and Marvin Luinenburg
Grafzerk Jetske Harmens Luinenburg en Fokke Beents Klijnsma
Grafzerk Jetske Harmens Luinenburg en Fokke Beents Klijnsma
Doecke Tjebbes van Martena ,vrijheidsstrijder geportretteerd door Albert Martin.Trouwde Siouck Keimpes van Unia
Doecke Tjebbes van Martena ,vrijheidsstrijder geportretteerd door Albert Martin.Trouwde Siouck Keimpes van Unia
De Doecke Martena pijp in het centrum van Leeuwarden
De Doecke Martena pijp in het centrum van Leeuwarden
Familiewapen van de Martena's
Familiewapen van de Martena's
Martenastate te Cornjum
Martenastate te Cornjum
Martenastaate te Cornjum
Martenastaate te Cornjum
De Martenastins ;later het stadhuis van Franeker
De Martenastins ;later het stadhuis van Franeker
Saskia Praamsa-Raevouri
Saskia Praamsa-Raevouri
Sijtse Meinderst Koolstra echtgenoot van Romkje de Vrie
Sijtse Meinderst Koolstra echtgenoot van Romkje de Vrie
Boerderij Heidenskip van Sjoerd Piers Sjaarda en Albertje Nauta na de verbouwing
Boerderij Heidenskip van Sjoerd Piers Sjaarda en Albertje Nauta na de verbouwing
Boerderij Heidenskip van Sjoerd Piers Sjaarda en Albertje Nauta voor de verbouwing
Boerderij Heidenskip van Sjoerd Piers Sjaarda en Albertje Nauta voor de verbouwing

Map origin of the Ulrich family Germany, Ulrichstein
Map origin of the Ulrich family Germany, Ulrichstein
Vlieland 1594 volgens Pieter Bruinsz
Vlieland 1594 volgens Pieter Bruinsz

Aagje Hengst ,echtgenote van Gerben Bakker
Aagje Hengst ,echtgenote van Gerben Bakker
Aagje Hengst ,echtgenoote van Gerben Bakker
Aagje Hengst ,echtgenoote van Gerben Bakker
Plattegrond Aengwirdum
Plattegrond Aengwirdum
Barendina Akkerman trouwde Emil Emilius Zoethout
Barendina Akkerman trouwde Emil Emilius Zoethout
Graf Anne Klazes Rosenberg,Taetske Haga en kinderen Roelofke Rosenberg en Jantje Rosenberg te Harich
Graf Anne Klazes Rosenberg,Taetske Haga en kinderen Roelofke Rosenberg en Jantje Rosenberg te Harich
Graf Antje Johannes Haga en Wiebren Weersma te Ruigahuizen
Graf Antje Johannes Haga en Wiebren Weersma te Ruigahuizen
Aukje Kapteyn getrouwd met Hendrik Herman Binnema
Aukje Kapteyn getrouwd met Hendrik Herman Binnema
aylva Wibranda State te Hichtum
aylva Wibranda State te Hichtum
aylva familiewapen Cornelis van Aylva grietman wonseradeel
aylva familiewapen Cornelis van Aylva grietman wonseradeel
Aytta state te Swichum
Aytta state te Swichum
Wigle (Viglius) van Aytta van Swichum,humanist ,jurist en staatsman; zoon van Folkert Gerbrants Aytta en IJdt Wiggles Hania
Wigle (Viglius) van Aytta van Swichum,humanist ,jurist en staatsman; zoon van Folkert Gerbrants Aytta en IJdt Wiggles Hania
Balk Panorama meerweg 1955
Balk Panorama meerweg 1955
Balk hotel Teernstra
Balk hotel Teernstra
Graf Theunis Luinenburg en Otto Luinenburg kinderen van Bauke Lieuwes Luinenburg en Hendrika Hoekstra te Balk
Graf Theunis Luinenburg en Otto Luinenburg kinderen van Bauke Lieuwes Luinenburg en Hendrika Hoekstra te Balk
Roelof Willems Nauta trouwde Johanna Meinderts Boschma
Roelof Willems Nauta trouwde Johanna Meinderts Boschma
Anna Boschma, dochter van Willem Meinderts Boschma en Martje Reitsma met haar nichtje Anna van Rijswijk,dochter van Cornelis Rijswijk en Botje Meinderts Boschma
Anna Boschma, dochter van Willem Meinderts Boschma en Martje Reitsma met haar nichtje Anna van Rijswijk,dochter van Cornelis Rijswijk en Botje Meinderts Boschma
Anna Boschma dochter van Willem Meinderts Boschma en Martje Reitsma
Anna Boschma dochter van Willem Meinderts Boschma en Martje Reitsma
Cornelis van Rijswijk en zijn vrouw Botje Meinderts Boschma
Cornelis van Rijswijk en zijn vrouw Botje Meinderts Boschma
Gezin Roelf Willems Nauta en Johanna Meinderts Boschma met Jentsche Willem Meindert en Albertje op de tafel
Gezin Roelf Willems Nauta en Johanna Meinderts Boschma met Jentsche Willem Meindert en Albertje op de tafel
Albertje Hettema met haar zuster Hinke en een broer
Albertje Hettema met haar zuster Hinke en een broer
Yde Boschma en zijn vrouw Janke Zandstra
Yde Boschma en zijn vrouw Janke Zandstra
Familiewapen van de Cnossens
Familiewapen van de Cnossens
Danieltje Berends Pietersma en Gerben Wessels
Danieltje Berends Pietersma en Gerben Wessels

Dirk Aans van der Meulen en Grietje Fledderus
Dirk Aans van der Meulen en Grietje Fledderus
Hendrik Jans van der Meer en Fokje Piers Bottinga 1900
Hendrik Jans van der Meer en Fokje Piers Bottinga 1900
Hendrik Piers van der Meer en Neeltje Idzinga
Hendrik Piers van der Meer en Neeltje Idzinga
Jacob Nieuwland en Rinske van der Meer
Jacob Nieuwland en Rinske van der Meer
Pier Gerlofs Donia ,Grutte Pier
Pier Gerlofs Donia ,Grutte Pier
Pier Hendriks van der Meer en Rinske Uilkes Schaap 60 jaar getrouwd in 1934
Pier Hendriks van der Meer en Rinske Uilkes Schaap 60 jaar getrouwd in 1934
Pieter Nieuwland en Fetje van der Veen
Pieter Nieuwland en Fetje van der Veen
Graf Dooitje Popkes Schram en Aukje Pietersma te Ruigahuizen
Graf Dooitje Popkes Schram en Aukje Pietersma te Ruigahuizen
Graf Dooitje Schram en Wiepkje Slot te Harich
Graf Dooitje Schram en Wiepkje Slot te Harich
Familie foto Douma,Koopje Kolk,Eeltje Oosterloo,Jannie Banning,Herman Banning,cobi douma,herman douma,jetty douma,jannie douma,piet bakker,siemen de jong,hotske douma,roel hiemstra,jeanette oosterloo,kees oosterloo,kora oosterloo,jenny banning,marianne oosterloo,antje kolk,geertje leeuwen ,eppie kolk,pietje douma,roelie kolk
Familie foto Douma,Koopje Kolk,Eeltje Oosterloo,Jannie Banning,Herman Banning,cobi douma,herman douma,jetty douma,jannie douma,piet bakker,siemen de jong,hotske douma,roel hiemstra,jeanette oosterloo,kees oosterloo,kora oosterloo,jenny banning,marianne oosterloo,antje kolk,geertje leeuwen ,eppie kolk,pietje douma,roelie kolk
Stamboom behorend bij het Dr. Douwe Tietema leen (zie Franciscus Holkema)
Stamboom behorend bij het Dr. Douwe Tietema leen (zie Franciscus Holkema)
Boekje uitgegeven over het Dr. Douwe Tietema leen
Boekje uitgegeven over het Dr. Douwe Tietema leen
Haye Annes Elgersma
Haye Annes Elgersma
Gezin Willem Annes Elgersma en Tjitske Baukes Haitsma
Gezin Willem Annes Elgersma en Tjitske Baukes Haitsma
Willem Annes Elgersma trouwde Tjitske Baukes Haitsma
Willem Annes Elgersma trouwde Tjitske Baukes Haitsma
20 Jarig huwelijksfeest Jelle Zoethout en Akke Wyckelsma
20 Jarig huwelijksfeest Jelle Zoethout en Akke Wyckelsma
Akke Wyckelsma
Akke Wyckelsma
Jelle Zoethout
Jelle Zoethout
Johan Jacobus Gerardus Sybrandus Falkena
Johan Jacobus Gerardus Sybrandus Falkena
Abe Falkena (1888-1981) with his sons Abe and Evert
Abe Falkena (1888-1981) with his sons Abe and Evert
Abe Falkena and his wife Anna van Veldhuizen
Abe Falkena and his wife Anna van Veldhuizen
Graf Jacob Siegers Falkena en Geeske Visser te Mirns
Graf Jacob Siegers Falkena en Geeske Visser te Mirns

Graf Yke Siegers Falkena te Mirns
Graf Yke Siegers Falkena te Mirns
familie wapen kingma
familie wapen kingma
Familiewapen Rynia / Rinia
Familiewapen Rynia / Rinia
Familiewapen Ulrich
Familiewapen Ulrich
Familiewapen Galama
Familiewapen Galama
Familiewapen Harinxma thoe Heeg
Familiewapen Harinxma thoe Heeg
Familiewapen Nijdam
Familiewapen Nijdam
Familiewapen Thiel
Familiewapen Thiel
Familiewapen Aylva
Familiewapen Aylva
Familiewapen Dekema
Familiewapen Dekema
Bote Eeltje Folkertsma (zoon van Eeltje Botes Folkertsma en Japke Klazes Halbersma) trouwde Meiltje Cornelis van Dijk
Bote Eeltje Folkertsma (zoon van Eeltje Botes Folkertsma en Japke Klazes Halbersma) trouwde Meiltje Cornelis van Dijk
De schrijvers Eeltje Botes Folkertsma (links) en Fedde Schurer
De schrijvers Eeltje Botes Folkertsma (links) en Fedde Schurer
Eeltje Botes Folkertsma
Eeltje Botes Folkertsma
Meiltje Cornelis van Dijk trouwde Bote Eeltjes Folkertsma
Meiltje Cornelis van Dijk trouwde Bote Eeltjes Folkertsma

Trouwakte Franke Ydes Frankena en Geertje Wopkes te Koudum
Trouwakte Franke Ydes Frankena en Geertje Wopkes te Koudum
Froukje Venema getrouwd met Wessel Bakker
Froukje Venema getrouwd met Wessel Bakker

Ygo Gales Galama
Ygo Gales Galama
Gerben Bakker en Aagje Hengst
Gerben Bakker en Aagje Hengst
Gerben Bakker echtgenoot van Aagje Hengst
Gerben Bakker echtgenoot van Aagje Hengst
Gerben Bakker echtgenoot van Aagje hengst
Gerben Bakker echtgenoot van Aagje hengst
Gerrit Alles de Vries en Eelke Sjoerds van der Meer (ouders van Romkje de Vries)
Gerrit Alles de Vries en Eelke Sjoerds van der Meer (ouders van Romkje de Vries)
Gerrit Gerrits Hiemstra (zoon van Gerrit Hiemstra en Antje Ykes van der Molen) ,trouwde Sip Grouwstra
Gerrit Gerrits Hiemstra (zoon van Gerrit Hiemstra en Antje Ykes van der Molen) ,trouwde Sip Grouwstra
Gerrit Koolstra getrouwd met Greta van Kooten
Gerrit Koolstra getrouwd met Greta van Kooten
Gerrit Koolstra getrouwd met Greta van Kooten
Gerrit Koolstra getrouwd met Greta van Kooten
Gerrit Koolstra getrouwd met Greta van Kooten
Gerrit Koolstra getrouwd met Greta van Kooten
Graf Gettje Betsema en Roelof de Boer te Harich
Graf Gettje Betsema en Roelof de Boer te Harich
Antje Melles van der Goot
Antje Melles van der Goot
brant martens van der goot trouwt katharina poppes wyckel
brant martens van der goot trouwt katharina poppes wyckel
Cornelis Melles van der Goot (1916-1972) trouwt Geertje van der Zee
Cornelis Melles van der Goot (1916-1972) trouwt Geertje van der Zee
cornelis melles van der goot trouwt geertje van der zee wyckel
cornelis melles van der goot trouwt geertje van der zee wyckel
Familiewapen van der Goot
Familiewapen van der Goot
Hijke Klazes Nijdam
Hijke Klazes Nijdam
jeltje en jan martens van der goot wyckel
jeltje en jan martens van der goot wyckel
marten brants van der goot durkje melles de koe wyckel
marten brants van der goot durkje melles de koe wyckel
marten melles van der goot sietske brouwer wyckel
marten melles van der goot sietske brouwer wyckel
Huis te Wyckel Jachtlustweg gebouwd en bewoond door Melle Martens van der Goot 1871 -1957 trouwt Grietje Jans van der gaast
Huis te Wyckel Jachtlustweg gebouwd en bewoond door Melle Martens van der Goot 1871 -1957 trouwt Grietje Jans van der gaast
melle martens van der goot grietje van der gaast wyckel
melle martens van der goot grietje van der gaast wyckel
menke van der goot wyckel
menke van der goot wyckel
petrus melles van der goot trouwt maartje schuurmans
petrus melles van der goot trouwt maartje schuurmans
Petrus van der Goot
Petrus van der Goot
melle martens van der goot trouwt grietje jans van der gaast sondel
melle martens van der goot trouwt grietje jans van der gaast sondel
Herman Simons Gorter,dichter en propagandist
Herman Simons Gorter,dichter en propagandist
Herman Simons Gorter in 1903
Herman Simons Gorter in 1903
Herman Simons Gorter trouwde Louise Catharina Cnoop Koopmans
Herman Simons Gorter trouwde Louise Catharina Cnoop Koopmans
Grafzerk Inne Minnes de Vries een van de laatste IJsselmeervissers te Oudemirdum woonde bij het Oudemirdumer Klif
Grafzerk Inne Minnes de Vries een van de laatste IJsselmeervissers te Oudemirdum woonde bij het Oudemirdumer Klif
grafzerk durk de vries en eega cornelia kamphorst ruigahuizen
grafzerk durk de vries en eega cornelia kamphorst ruigahuizen
grafzerk jan deinum en eega tiementje wiarda en lolkje deinum wyckel
grafzerk jan deinum en eega tiementje wiarda en lolkje deinum wyckel
Grafzerk Jopie Ypkes Huisman
Grafzerk Jopie Ypkes Huisman
grafzerk stoffel doorenspleet en margje visser rinkje boender wyckel
grafzerk stoffel doorenspleet en margje visser rinkje boender wyckel
Grafzerk Zwaantje van der Schuit en Jelle de Jong te Oudemirdum
Grafzerk Zwaantje van der Schuit en Jelle de Jong te Oudemirdum
Wapen van Grutte Pier ofwel Pier Gerlofs Donia ,vijanden welke de spreuk niet naar behoren uitspraken werden onverbiddelijk een kopje kleinder gemaakt.
Wapen van Grutte Pier ofwel Pier Gerlofs Donia ,vijanden welke de spreuk niet naar behoren uitspraken werden onverbiddelijk een kopje kleinder gemaakt.
Arjen Buwalda van Haga Sneek 1778-1857 Zoon van Jan van Haga en Anke Buwalda
Arjen Buwalda van Haga Sneek 1778-1857 Zoon van Jan van Haga en Anke Buwalda
Anke Haga 1803 1878 was de derde echtgenote van Gerben Nammen Bouma
Anke Haga 1803 1878 was de derde echtgenote van Gerben Nammen Bouma
Anna Jans Buwalda van Haga 1799 1865 trouwde Jacobus Johannes Menkema
Anna Jans Buwalda van Haga 1799 1865 trouwde Jacobus Johannes Menkema
Hillegonda Veen 1789 1865 trouwde in 1810 met Bauke Haga 1786 1874
Hillegonda Veen 1789 1865 trouwde in 1810 met Bauke Haga 1786 1874
Jan Haga 1808 1838) was een zoon van Arjen Buwalda van Haga 1778 1857 en Janneke Bokma 1783 1836
Jan Haga 1808 1838) was een zoon van Arjen Buwalda van Haga 1778 1857 en Janneke Bokma 1783 1836
antje sjirks haga trouwt jelle van der schuit gaasterland
antje sjirks haga trouwt jelle van der schuit gaasterland
arjen buwalda van haga
arjen buwalda van haga
Bauke haga 1786 1874 trouwde hillegonda veen
Bauke haga 1786 1874 trouwde hillegonda veen
Catharina Voet daughter of Hendrik Voet and Tjitske Douwes Haga,married Hendrik Fernhout
Catharina Voet daughter of Hendrik Voet and Tjitske Douwes Haga,married Hendrik Fernhout
Dien Voet daughter of Hendrik Voet and Tjitske Douwes Haga
Dien Voet daughter of Hendrik Voet and Tjitske Douwes Haga
dientje van wezel getrouwd met Arjen bouma
dientje van wezel getrouwd met Arjen bouma
douwe petrus haga panden aan de looxmagracht 1 en te sneek
douwe petrus haga panden aan de looxmagracht 1 en te sneek
geboortelepel helena haga dochter van arjen jans buwalda van haga en janneke bokma
geboortelepel helena haga dochter van arjen jans buwalda van haga en janneke bokma
Gettjen Gosses Haga trouwde Hendrik Bokkes Lyklema
Gettjen Gosses Haga trouwde Hendrik Bokkes Lyklema
gevelsteen Gerben Nammens Bouma trouwde anke haga
gevelsteen Gerben Nammens Bouma trouwde anke haga
Gezin meile baukes haga en geertje gorter 1-Gus Haga 2 Titia Gorter-Veen 3-Meile Haga 4-Helena [Tea] Gorter 5-Margot Gorter-van Gorkum 6-Jan Haga 7-Geert Haga-Gorter 8-Christine Gorter 9-Roelof Gorter
Gezin meile baukes haga en geertje gorter 1-Gus Haga 2 Titia Gorter-Veen 3-Meile Haga 4-Helena [Tea] Gorter 5-Margot Gorter-van Gorkum 6-Jan Haga 7-Geert Haga-Gorter 8-Christine Gorter 9-Roelof Gorter
Hendrikus Fernhout married Catharina Voet
Hendrikus Fernhout married Catharina Voet
meile baukes haga met zoon hendrik haga
meile baukes haga met zoon hendrik haga
Roelofke Roseberg daughter of Anne Klazes Rosenberg and Taetske Johannes Haga. Roelofke deliverd groceries at Kampong Wyldemerk by push bike.This photo is taken at the kampong around 1950
Roelofke Roseberg daughter of Anne Klazes Rosenberg and Taetske Johannes Haga. Roelofke deliverd groceries at Kampong Wyldemerk by push bike.This photo is taken at the kampong around 1950
statenbijbel met notities van Arjen Buwalda geboren 1729 en Janke Stapert
statenbijbel met notities van Arjen Buwalda geboren 1729 en Janke Stapert
Tjitske Dowues Haga daughter of Douwe Petrus Haga and Klaske Steffens Bijl.She married Hendrikus Voet.
Tjitske Dowues Haga daughter of Douwe Petrus Haga and Klaske Steffens Bijl.She married Hendrikus Voet.
Haitje Haitjema en zijn vrouw Trijntje Woudstra
Haitje Haitjema en zijn vrouw Trijntje Woudstra
Trouwakte van Harntje Haytses Haitjema en Maike Jans
Trouwakte van Harntje Haytses Haitjema en Maike Jans
Jetske Haitjema en haar man Christoffel Kok
Jetske Haitjema en haar man Christoffel Kok

Broerkje Baukes Haitsma
Broerkje Baukes Haitsma
Engel Baukes Haitsma,trouwde Marten Klazes Hylkema en later Jentje Rincks Smits
Engel Baukes Haitsma,trouwde Marten Klazes Hylkema en later Jentje Rincks Smits
Jentje Rincks Smits;trouwde Abeltje Durks Hoekstra en later Engel Baukes Haitsma
Jentje Rincks Smits;trouwde Abeltje Durks Hoekstra en later Engel Baukes Haitsma
Marten Klazes Hylkema trouwde Dutsje Harings Abma enlater Engel Baukes Haitsma
Marten Klazes Hylkema trouwde Dutsje Harings Abma enlater Engel Baukes Haitsma
Sytske Grytsje en Minke Smits met hun halfbroer Rink Smits kinderen van Jentje Rincks Smits
Sytske Grytsje en Minke Smits met hun halfbroer Rink Smits kinderen van Jentje Rincks Smits
Tjitske Baukes Haitsma trouwde Willem Annes Elgersma
Tjitske Baukes Haitsma trouwde Willem Annes Elgersma
Eeltje Hiddes Halbertsma
Eeltje Hiddes Halbertsma
Eeltje Hiddes Halbertsma
Eeltje Hiddes Halbertsma
Jacob Grimm correspondeerde met Joost Hiddes Halbertsma,schrijver en dominee ;schrijver van o.a. fries woordenboek
Jacob Grimm correspondeerde met Joost Hiddes Halbertsma,schrijver en dominee ;schrijver van o.a. fries woordenboek
Jacob en Wilhelm Grimm de beroemde sprookjesschrijvers correspondeerden met Joost Hiddes Halbertsma
Jacob en Wilhelm Grimm de beroemde sprookjesschrijvers correspondeerden met Joost Hiddes Halbertsma
Joost Hiddes Halbertsma (schrijver/dominee) trouwde Johanna Iskje Hoekema
Joost Hiddes Halbertsma (schrijver/dominee) trouwde Johanna Iskje Hoekema
Frisia geschreven door Martinus Hamconius trouwde Benne Jochems Holkema
Frisia geschreven door Martinus Hamconius trouwde Benne Jochems Holkema
Minnema State te Harich op deze plek staat nu Villa de Stins
Minnema State te Harich op deze plek staat nu Villa de Stins
Tietema state (Tetema of Titema) te Harich op deze plek staat nu Villa Vredestein
Tietema state (Tetema of Titema) te Harich op deze plek staat nu Villa Vredestein
Aylva state te Witmarssum in 1722
Aylva state te Witmarssum in 1722
Aylva state te Witmarssum in 1997
Aylva state te Witmarssum in 1997
Walta state te Bozum in 1723
Walta state te Bozum in 1723


Elske Haitsma trouwde Piet Venema
Elske Haitsma trouwde Piet Venema
Hettinga state of Readhus (Roodhuis) te Jorwerd
Hettinga state of Readhus (Roodhuis) te Jorwerd

Een koets gemaakt door Obe Yntema bij Seburch in Workum tijdens het duizendjarig bestaan.
Een koets gemaakt door Obe Yntema bij Seburch in Workum tijdens het duizendjarig bestaan.
Antje van der Molen(getrouwd met Gerrit Roelofs Hiemstra) en hun kinderen middelste rij v.l.n.r. Yke,Sietse,Antje Martha ,onderste rij Hendrik Marten en Gerrit
Antje van der Molen(getrouwd met Gerrit Roelofs Hiemstra) en hun kinderen middelste rij v.l.n.r. Yke,Sietse,Antje Martha ,onderste rij Hendrik Marten en Gerrit
B851 carosserie gemaakt door Hainje Jan Yntema,onderstel gekocht in Duitsland
B851 carosserie gemaakt door Hainje Jan Yntema,onderstel gekocht in Duitsland
Satelietfoto van Friesland
Satelietfoto van Friesland
Geografische spreiding Hiemstra in Nederland
Geografische spreiding Hiemstra in Nederland
Gerritje Hiemstra en Wouter Koopmans te Koudum
Gerritje Hiemstra en Wouter Koopmans te Koudum
Gezinsfoto van Siebren Ottes Luinenburg en Trijntje van de Goot met kinderen Willem Jan Otte en Jetske Luinenburg
Gezinsfoto van Siebren Ottes Luinenburg en Trijntje van de Goot met kinderen Willem Jan Otte en Jetske Luinenburg
Grafzerk Gosse Pieters Wesselius en Beeuw Mellius Hiemstra
Grafzerk Gosse Pieters Wesselius en Beeuw Mellius Hiemstra
Houkje Hiemstra-Jongsma echtgenote van Pieter Hiemstra
Houkje Hiemstra-Jongsma echtgenote van Pieter Hiemstra
Farm at Idzega
Farm at Idzega
Johanna Wabes Schaper ,Gerrit Roelofs Hiemstra and his wife Antje Ykes van der Molen (daughter of Yke Gerrits van der Molen and Johanna Wabes Schaper)
Johanna Wabes Schaper ,Gerrit Roelofs Hiemstra and his wife Antje Ykes van der Molen (daughter of Yke Gerrits van der Molen and Johanna Wabes Schaper)
Naamsaanneming 1811 Jacob Jans Noppert
Naamsaanneming 1811 Jacob Jans Noppert
Naamsaanneming 1811 Jan Hendriks Noppert
Naamsaanneming 1811 Jan Hendriks Noppert
Piet Venema trouwde Elske Haitsma
Piet Venema trouwde Elske Haitsma
De sluis te Hindeloopen ,Pieter Dooytses ten Dam was hier sluiswachter
De sluis te Hindeloopen ,Pieter Dooytses ten Dam was hier sluiswachter
Pieter Hiemstra,trouwde Houkje Jongsma
Pieter Hiemstra,trouwde Houkje Jongsma
Reinskjen van der Meer ,getrouwd met George Valkema en Tietje de Boer getrowd met Wybren Valkema
Reinskjen van der Meer ,getrouwd met George Valkema en Tietje de Boer getrowd met Wybren Valkema
Roel Gerrits Hienstra and his wife Siebrig Wiebes ten Dam
Roel Gerrits Hienstra and his wife Siebrig Wiebes ten Dam
Marketing slager Roel Gerrits Hiemstra te Oudega
Marketing slager Roel Gerrits Hiemstra te Oudega
Simon Hiemstra militaire dienst formulier
Simon Hiemstra militaire dienst formulier
""Eendracht maakt macht"",zonen van Wytze Wybes Valkema en Beeuw Simons Hiemstra:Suffridus ,Wybe Wytzes,Wybren en Sybren Valkema
Sybren Venema en zijn vrouw Jantje Klazes Bajema
Sybren Venema en zijn vrouw Jantje Klazes Bajema
Wybe Wytzes Valkema, zoon van Wytze Wybes Valkema en Beeuw Simons Hiemstra
Wybe Wytzes Valkema, zoon van Wytze Wybes Valkema en Beeuw Simons Hiemstra
Yke Hiemstra zoon van Gerrit roelof hiemstra en antje ykes van der molen
Yke Hiemstra zoon van Gerrit roelof hiemstra en antje ykes van der molen
Aaltje Schaper ...een dagje uit
Aaltje Schaper ...een dagje uit
Annigje Luinenburg (daughter) Huite Frankes Luinenburg(dad) Tamme Luinenburg (son) and Geeske de Jonge (mum)
Annigje Luinenburg (daughter) Huite Frankes Luinenburg(dad) Tamme Luinenburg (son) and Geeske de Jonge (mum)
Farm at the Zwarteweg in Koudum owned by Lammert Vlieg and Johanna Elzinga; Antje Ykes van der Molen rented a room at this farm
Farm at the Zwarteweg in Koudum owned by Lammert Vlieg and Johanna Elzinga; Antje Ykes van der Molen rented a room at this farm
The farm of Lammert Vlieg and Johanna Elzinga at the Zwarteweg in Koudum;Antje Ykes van der Molen rented a room here.
The farm of Lammert Vlieg and Johanna Elzinga at the Zwarteweg in Koudum;Antje Ykes van der Molen rented a room here.
Huwelijksafkondiging Roelof Martens Hiemstra en Antje Gerrits Duiker
Huwelijksafkondiging Roelof Martens Hiemstra en Antje Gerrits Duiker
Antje Martha Hiemstra, dochter van Gerrit Roelofs Hiemstra en Antje van der Molen
Antje Martha Hiemstra, dochter van Gerrit Roelofs Hiemstra en Antje van der Molen
Antje Martha Hiemstra (dochter van Gerrit Roelofs Hiemstra en Antje van der Molen) met haar man Berend Sjoerd Mulder
Antje Martha Hiemstra (dochter van Gerrit Roelofs Hiemstra en Antje van der Molen) met haar man Berend Sjoerd Mulder
Antje Sietske Hiemstra echtgenote van Johan Terpstra
Antje Sietske Hiemstra echtgenote van Johan Terpstra

Antje van der Molen trouwde Gerrit Roelofs Hiemstra
Antje van der Molen trouwde Gerrit Roelofs Hiemstra
Antje van der Molen married to Gerrit Roelofs Hiemstra with her daughter Johanna Hiemstra (who was married to Marius van Hulst) and grandchild Tinie Mulder (daughter of Antje Martha Hiemstra and Berend Sjoerd Mulder) in 1937
Antje van der Molen married to Gerrit Roelofs Hiemstra with her daughter Johanna Hiemstra (who was married to Marius van Hulst) and grandchild Tinie Mulder (daughter of Antje Martha Hiemstra and Berend Sjoerd Mulder) in 1937
Antje Ykes van der Molen (wife of Gerrit Roelofs Hiemstra) daughter of Yke Gerrits van der Molen and Johanna Wabes Schaper
Antje Ykes van der Molen (wife of Gerrit Roelofs Hiemstra) daughter of Yke Gerrits van der Molen and Johanna Wabes Schaper
Antje Gerrits Duiker getrouwd met Roelof Martens Hiemstra
Antje Gerrits Duiker getrouwd met Roelof Martens Hiemstra
Grafzerk van Antje Sietske Hiemstra getrouwd met Johannes Terpstra
Grafzerk van Antje Sietske Hiemstra getrouwd met Johannes Terpstra
Antje van der Molen,Antje Martha Hiemstra en Tietje van de Lageweg
Antje van der Molen,Antje Martha Hiemstra en Tietje van de Lageweg
Bakkerswagen van Symen Valkema (zoon van Wytze Wybes Valkema en Beeuw Simons Hiemstra) met Age van Asperen ,Gerrit Bruinsma en zijn zoon Wytze Symens Valkema
Bakkerswagen van Symen Valkema (zoon van Wytze Wybes Valkema en Beeuw Simons Hiemstra) met Age van Asperen ,Gerrit Bruinsma en zijn zoon Wytze Symens Valkema
Balk vrije beroepen 1928
Balk vrije beroepen 1928
Balk vrije beroepen 1928
Balk vrije beroepen 1928
Bauke Douwes van Sluis getrouwd met Lijsbert Ruurds Visser
Bauke Douwes van Sluis getrouwd met Lijsbert Ruurds Visser
Grafzerk van Beeuw Symens Hiemstra
Grafzerk van Beeuw Symens Hiemstra
Farm of Lammert Vlieg and Johanna Elzinga 2005 ,Antje van der Molen rented a room out here.
Farm of Lammert Vlieg and Johanna Elzinga 2005 ,Antje van der Molen rented a room out here.
De carrosseriefabriek van Hainje Jan Yntema rond 1915 ,Roel Hiemstra zoon van Gerritje Hiemstra, had hier kost en inwoning en volgde hier zijn opleiding
De carrosseriefabriek van Hainje Jan Yntema rond 1915 ,Roel Hiemstra zoon van Gerritje Hiemstra, had hier kost en inwoning en volgde hier zijn opleiding
Christelijke school Koudum
Christelijke school Koudum
Hervormde kerk te Oudega (W)
Hervormde kerk te Oudega (W)
Cobi Schreijer (1962) trouwde Roel Hiemstra (zoon van Sietse Roelofs Hiemstra en Christina de Block)
Cobi Schreijer (1962) trouwde Roel Hiemstra (zoon van Sietse Roelofs Hiemstra en Christina de Block)
Cobi Schreijer (1963) met Simon and Garfunkel
Cobi Schreijer (1963) met Simon and Garfunkel
Cobi Schreijer (1997) samen met vaste begeleider Dick Poons
Cobi Schreijer (1997) samen met vaste begeleider Dick Poons
Cobi Schreijer als baby
Cobi Schreijer als baby
Cobi Schreijer
Cobi Schreijer
Cobi Schreijer en vaste begeleider Dick Poons in 1963
Cobi Schreijer en vaste begeleider Dick Poons in 1963
Cobi Schreijer ,artikel in de Volkskrant
Cobi Schreijer ,artikel in de Volkskrant
Cobi Schreijer met op de achtergrond haar man Roel Hiemstra,zoon van Sietse Roelofs Hiemstra en Christina de Block
Cobi Schreijer met op de achtergrond haar man Roel Hiemstra,zoon van Sietse Roelofs Hiemstra en Christina de Block
Cobi Schreijer samen met Joan Baez
Cobi Schreijer samen met Joan Baez
Cobi Schreijer met haar kinderen Ruwalt en Anneluus Hiemstra
Cobi Schreijer met haar kinderen Ruwalt en Anneluus Hiemstra
Cobi Schreijer met de Novelty Sisters 1947 Indonesie,v.l.n.r. Carole Suzan,Max Tailleur,Cobi Shreijer,Riek Hulsebos en helemaal rechts Dick Poons
Cobi Schreijer met de Novelty Sisters 1947 Indonesie,v.l.n.r. Carole Suzan,Max Tailleur,Cobi Shreijer,Riek Hulsebos en helemaal rechts Dick Poons
The Novelty Sisters, v.l.n.r. Cobi Schreijer,Carole Suzan en Riek Hulsebos
The Novelty Sisters, v.l.n.r. Cobi Schreijer,Carole Suzan en Riek Hulsebos
The Novelty Sisters van boven naar beneden Cobi Schreijer,Carole Suzan en Riek Hulsebos
The Novelty Sisters van boven naar beneden Cobi Schreijer,Carole Suzan en Riek Hulsebos
Cobi Schreijer 1975 samen met Robert Long
Cobi Schreijer 1975 samen met Robert Long
Cobi Schreijer
Cobi Schreijer
Cobi Schreijer
Cobi Schreijer
Biografie van Cobi Schreijer geschreven door Angeline van den Berg
Biografie van Cobi Schreijer geschreven door Angeline van den Berg
Cornelus Mellius Kramer zoon van Meljus Cornelis Kramer en Beeuw Sjoerds Postma
Cornelus Mellius Kramer zoon van Meljus Cornelis Kramer en Beeuw Sjoerds Postma
Cornelis van Sluis
Cornelis van Sluis
De boerderij welke Obe Yntema bouwde met de eerste steenlegging door zijn zoon Hainje Jan Yntema,genaamd
De boerderij welke Obe Yntema bouwde met de eerste steenlegging door zijn zoon Hainje Jan Yntema,genaamd "" it houtstek"" te Workum
Grafzerk Doetje Luinenburg en Kerst de Vries
Grafzerk Doetje Luinenburg en Kerst de Vries
Oosthem,hier trouwde Sijtze Sijmens Hiemstra
Oosthem,hier trouwde Sijtze Sijmens Hiemstra
Handtekening van Eeltje Martens van Sluis
Handtekening van Eeltje Martens van SluisDe landerijen van Sijtse Sijmens en Symen Sytses Hiemstra in 1832 te Idzega
De landerijen van Sijtse Sijmens en Symen Sytses Hiemstra in 1832 te Idzega
Deel van stamboom Fledderus van Drents Museum
Deel van stamboom Fledderus van Drents Museum
Familiewapen Fledderus
Familiewapen Fledderus
Hier een foto van Willem Twijnstra gemaakt in 1969 van het huis van Pietje Douma en Roel Hiemstra,Sud 88 te Workum.Zij woonden hier van ca. 1953 to 1967.In 1832 woonden in deze voormalige bakkerij annex bakkerswinkel Anne Jelles Hoekstra en Richtje Jetske Gerbens.Zij kregen een dochter Sjutke Annes Hoekstra.Haar nazaat Sjoerd Peekes Hoekstra trouwde Dieuwer Wiebrens Buma.Hun zoon Peeke Hoekstra trouwde Jetske Bandstra welke op hun beurt een zoon kregen genaamd Jan Hoekstra (geboren 18 november 1873).Jan Hoekstra verkocht het pand aan de familie Yntema de carrosseriebouwer.Zij gaven het in bruikleen aan hun werknemer Roel Hiemstra.In 1969 toen deze foto genomen is was er een antiekzaak van Stallman gevestigd.
Hier een foto van Willem Twijnstra gemaakt in 1969 van het huis van Pietje Douma en Roel Hiemstra,Sud 88 te Workum.Zij woonden hier van ca. 1953 to 1967.In 1832 woonden in deze voormalige bakkerij annex bakkerswinkel Anne Jelles Hoekstra en Richtje Jetske Gerbens.Zij kregen een dochter Sjutke Annes Hoekstra.Haar nazaat Sjoerd Peekes Hoekstra trouwde Dieuwer Wiebrens Buma.Hun zoon Peeke Hoekstra trouwde Jetske Bandstra welke op hun beurt een zoon kregen genaamd Jan Hoekstra (geboren 18 november 1873).Jan Hoekstra verkocht het pand aan de familie Yntema de carrosseriebouwer.Zij gaven het in bruikleen aan hun werknemer Roel Hiemstra.In 1969 toen deze foto genomen is was er een antiekzaak van Stallman gevestigd.
Sud 88 te Workum, het huis van Pietje Douma en Roel Hiemstra van 1953 tot 1967.In 1969 was hier een antiekzaak van de familie Stallman gevestigd.Foto gemaakt door Willem Twijnstra.
Sud 88 te Workum, het huis van Pietje Douma en Roel Hiemstra van 1953 tot 1967.In 1969 was hier een antiekzaak van de familie Stallman gevestigd.Foto gemaakt door Willem Twijnstra.
From left to right Jan Siebrens ,Otte Siebrens en Willem Siebrens; kinderen van Siebren Ottes Luinenburg en Trijntje van der Goot
From left to right Jan Siebrens ,Otte Siebrens en Willem Siebrens; kinderen van Siebren Ottes Luinenburg en Trijntje van der Goot
Map Gaasterland 1750
Map Gaasterland 1750
Geografische spreiding Douma in Nederland
Geografische spreiding Douma in Nederland
Geografische spreiding Fledderus in Nederland
Geografische spreiding Fledderus in Nederland
Geografische spreiding Luinenburg in Nederland
Geografische spreiding Luinenburg in Nederland
Gerhardus Lucas Fledderus
Gerhardus Lucas Fledderus
Gerrie en Pier Hiemstra,kinderen van Roel Hiemstra en Pietje Douma
Gerrie en Pier Hiemstra,kinderen van Roel Hiemstra en Pietje Douma
Gerrit Hiemstra bij de Amsterdamse politie 1956
Gerrit Hiemstra bij de Amsterdamse politie 1956
Gerrit Hiemstra zuivelhandelaar,zoon van Antje van der Molen en Gerrit Roelofs Hiemstra
Gerrit Hiemstra zuivelhandelaar,zoon van Antje van der Molen en Gerrit Roelofs Hiemstra
Front row from left to right: Gerrit van der Molen,Geertie Maas,Hendrik C. Smits,Johanna Wabes Schaper,Gerrit Roelofs Hiemstra en Antje van der Molen...............Back row from left to right:Romke de Jong,Jacoba Smits,Dirk Mantel,Franke Hendriks de Boer,Gerbrig Smits,Klaaske van der Molen
Front row from left to right: Gerrit van der Molen,Geertie Maas,Hendrik C. Smits,Johanna Wabes Schaper,Gerrit Roelofs Hiemstra en Antje van der Molen...............Back row from left to right:Romke de Jong,Jacoba Smits,Dirk Mantel,Franke Hendriks de Boer,Gerbrig Smits,Klaaske van der Molen
Gerrit Roelofs Hiemstra son of Roel Martens Hiemstra and Antje Gerrits Duiker. Zijn beroepen waren haringvisser en boerenarbeider.Later werd hij ook bode van een begrafenisondernemer..Nadat zijn zus Gerritje Hiemstra (de moeder van Roel Hiemstra) stopte met het schoonmaken van scholen ,nam hij dit over.De laatste 3 jaar van zijn leven werd hij verzorgd door zijn jongste dochter Johanna.Hij had hartklachten en werd dement.Hij is aan een beroerte overleden.Hij woonde met zijn moeder Antje Gerrits Duiker aan wat nu de Vermaningsweg heet (te Koudum).In 1937 verhuisde hij naar de Verlengde Hoofdstraat (Koudum) destijds nr 98 nu nr 10? .Dit was de woning van Johanna Wabes Schaper welke na haar overlijden vrijkwam.
Gerrit Roelofs Hiemstra son of Roel Martens Hiemstra and Antje Gerrits Duiker. Zijn beroepen waren haringvisser en boerenarbeider.Later werd hij ook bode van een begrafenisondernemer..Nadat zijn zus Gerritje Hiemstra (de moeder van Roel Hiemstra) stopte met het schoonmaken van scholen ,nam hij dit over.De laatste 3 jaar van zijn leven werd hij verzorgd door zijn jongste dochter Johanna.Hij had hartklachten en werd dement.Hij is aan een beroerte overleden.Hij woonde met zijn moeder Antje Gerrits Duiker aan wat nu de Vermaningsweg heet (te Koudum).In 1937 verhuisde hij naar de Verlengde Hoofdstraat (Koudum) destijds nr 98 nu nr 10? .Dit was de woning van Johanna Wabes Schaper welke na haar overlijden vrijkwam.
De hele familie van Gerrit Hiemstra
De hele familie van Gerrit Hiemstra
Gerrit Hiemstra en Antje van der Molen
Gerrit Hiemstra en Antje van der Molen
Gerritje Roelofs Hiemstra met haar zoon Roel Hiemstra
Gerritje Roelofs Hiemstra met haar zoon Roel Hiemstra
Gerritje Roelofs Hiemstra (midden)
Gerritje Roelofs Hiemstra (midden)
Gerritje Roelofs Hiemstra
Gerritje Roelofs Hiemstra
Gerritje Roelofs Hiemstra met haar broer Pieter Roelofs Hiemstra
Gerritje Roelofs Hiemstra met haar broer Pieter Roelofs Hiemstra
Grafzerk Siebren Luinenburg ,Trijntje van der Goot en hun zoon Willem Luinenburg
Grafzerk Siebren Luinenburg ,Trijntje van der Goot en hun zoon Willem Luinenburg
Grafzerk Anna Martha Symens Hiemstra en Jelte R. Dijkstra
Grafzerk Anna Martha Symens Hiemstra en Jelte R. Dijkstra
Grafzerk Hiltje Hiemstra en Bauke wijbenga
Grafzerk Hiltje Hiemstra en Bauke wijbenga
Grafzerk Yke Gerrits Hiemstra en Margien Ensing
Grafzerk Yke Gerrits Hiemstra en Margien Ensing
Grafzerk Johanna Gerrits Hiemstra en Marius van Hulst
Grafzerk Johanna Gerrits Hiemstra en Marius van Hulst
Grave of Akke van Asperen ,daughter of Age van Asperen and Liekeltje Groos
Grave of Akke van Asperen ,daughter of Age van Asperen and Liekeltje Groos
Grave of Antje Trijntje Martha Hiemstra ,daughter of Pieter Hiemstra and Houkjen Jongsma
Grave of Antje Trijntje Martha Hiemstra ,daughter of Pieter Hiemstra and Houkjen Jongsma
Grafzerk Bauke Jans Luinenburg en Immertje Willems van der Goot en hun zoon Willem Baukes Luinenburg te Oudemirdum
Grafzerk Bauke Jans Luinenburg en Immertje Willems van der Goot en hun zoon Willem Baukes Luinenburg te Oudemirdum
Grave of Carel van Asperen (son of Age van Asperen and Liekeltje Groos) and his wife Aaltje Schaper
Grave of Carel van Asperen (son of Age van Asperen and Liekeltje Groos) and his wife Aaltje Schaper
Grafzerk Eelkjen Jans Luinenburg en Watze Klazes Tromp te Oudemirdum
Grafzerk Eelkjen Jans Luinenburg en Watze Klazes Tromp te Oudemirdum
Grave of Jacob Luinenburg and his wife Saeske de Boer and the grave of his son Franke Luinenburg and his wife Ybeltje Klijnsma
Grave of Jacob Luinenburg and his wife Saeske de Boer and the grave of his son Franke Luinenburg and his wife Ybeltje Klijnsma
Grave of Karel Groos and his wife Tetje Munniksma
Grave of Karel Groos and his wife Tetje Munniksma
Grave of Klaas Hiemstra and his wife Tietje van de Lageweg and the grave of Antje Trijntje Martha Hiemstra (daughter of his brother Pieter Hiemstra and Houkjen Jongsma)
Grave of Klaas Hiemstra and his wife Tietje van de Lageweg and the grave of Antje Trijntje Martha Hiemstra (daughter of his brother Pieter Hiemstra and Houkjen Jongsma)
Grave of Lammert Vlieg and his wife Johanna Elzinga
Grave of Lammert Vlieg and his wife Johanna Elzinga
Grave of Liekeltje Groos ,wife of Age van Asperen
Grave of Liekeltje Groos ,wife of Age van Asperen
Grave of Liekeltje van Asperen daughter of Carel van Asperen and Aaltje Schaper
Grave of Liekeltje van Asperen daughter of Carel van Asperen and Aaltje Schaper
Grafzerk Lieuwe Ottes Luinenburg en Rinske Baukes Folkertsma en hun dochter Sjoukje Lieuwes Luinenburg te Oudemirdum
Grafzerk Lieuwe Ottes Luinenburg en Rinske Baukes Folkertsma en hun dochter Sjoukje Lieuwes Luinenburg te Oudemirdum
Grafzerk Otte Jans Luinenburg en Sjoukje Ykes de Jong te Oudemirdum
Grafzerk Otte Jans Luinenburg en Sjoukje Ykes de Jong te Oudemirdum
Graven Otte Jans Luinenburg
Graven Otte Jans Luinenburg
Grafzerk Otte Luinenburg en Jiskje Wiersma te Oudemirdum
Grafzerk Otte Luinenburg en Jiskje Wiersma te Oudemirdum
Grave of Siebe Groos and Albertje Groos both children of Willem Groos and Geeske de Jong.
Grave of Siebe Groos and Albertje Groos both children of Willem Groos and Geeske de Jong.
Grave of Wabe Jans Schaper and his wife Jantje Hendriks Feenstra
Grave of Wabe Jans Schaper and his wife Jantje Hendriks Feenstra
Grafzerk Ymkjen Schaper en Johannes Betsema te Oudemirdum
Grafzerk Ymkjen Schaper en Johannes Betsema te Oudemirdum

De carosserie werkplaats van Hainje Jan Yntema,Roel Hiemstra volgde hier zijn opleiding.
De carosserie werkplaats van Hainje Jan Yntema,Roel Hiemstra volgde hier zijn opleiding.
Geschiedenis van Hainje Jan Yntema en eener Wagenmakery Van sleeptrog tot wagen  Het was in september 1808 dat een jongeman op weg was naar Workum vanwaar hij ook afkomstig was. Nederland was toen het koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon. Het was toen een kritieke tijd. De jongeman schreef zich Jochem Deinum. Hij was werkzaam geweest op de grote scheepsbouwwerven in Holland. Door de oorlogen met Engeland was er geen vrachtvaart meer. De schepen lagen voor het merendeel op en de scheepswerven hadden geen werk meer. De jongeman was een energiek iemand die ook het wagenmaken had geleerd. Hij trok naar zijn vroegere woonplaats het oude stedeke Workum. Hij vestigde zich als wagenmaker in wijk Zuid C no. 7. Dat was een pakhuisje, dat zeer geschikt voor een wagenmaker was. Er was in Workum wel behoefte aan een wagenmaker. Wegen waren er weinig en alle nog modderwegen. In de plaats Workum zelf was maar weinig bestrating, doch dit werd hoe langer hoe beter. Er kwamen meer bestrate en verharde wegen. Zo had het zin dat een wagenmaker er zich ging vestigen. Het wagenmakerswerk was toen meest kruiwagen en sleeptroggen. Een sleeptrog was een ideaal vervoermiddel, vooral op de modderwegen als die vochtig waren. Kon één paard het niet trekken, dan kwamen er twee voor. Maar hier was een wagenmaker. En er kwamen wagens, boerenwagens! Toen het nog modderwegen waren werden het wagens zonder ijzerbeslag op de wielen. Dat vereiste een bijzondere kunst in het wielmaken. Doch de toestand veranderde. Er kwamen meer verharde wegen en zo kwamen er ook meer wagens met ijzerbeslag. De wagenmakerij was inmiddels verplaatst naar Zuid C 10, en C 7 werd bergplaats voor hout, wagens en onderdelen. Het was hier toen erg smal wat de rijweg aanbelangt. Door Workum liep een sloot, de Wymerts, en daar voeren de mensen met hun schuiten doorheen voor allerhande vervoer. De boeren voeren met hun boter en kaas ‘s vrijdags naar de markt. Workum was de aangewezen plaats in de gehele zuidwesthoek. Jochem Deinum wist zijn tijd goed te besteden. Hij maakte toen niet alleen boerenwagens, maar ook wel eens een Friese krompanelen sjees  . De open sjezen werden poepesjezen genoemd. Deze waren hier heen gekomen met de Fransen. De poepesjezen hadden wel riemen maar geen voetenkleden en geen kap.  De zaak ging zo kalm verder tot 1852 toen werd de zaak overgedragen aan ene Sietze Ketelaar. Van deze man is mij weinig bekend, anders niet dan dat de zaak op de zelfde voet werd voortgezet. Ketelaar droeg de zaak weer over aan een kleinzoon van Jochem Deinum en wel aan de heer Andries Tjibbes Deinum.  Deze was een prima vakman, die het vak tot in de kleinste onderdelen beheerste. Hij maakte machtig mooie Friese sjezen. Het beeldhouwwerk had hij goed onder de knie. Ook maakte hij kapsjezen en glaswagens. Het was een onvermoeibare werker, die in de zomer ‘s morgens al om 4 uur bij de bankschroef stond. Hij was een mooie maar ook een vlugge werker. Het was een streng orthodoxe man, maar een die voor zijn woord stond. Dat iemand zijn plicht tegenover anderen niet deed, kon hij niet zien en zei er ook het zijne van. Dat bezorgde hem wel eens kwade vrienden. Een schildersknecht werkte destijds bij schilder W. de Vries. De knecht kwam ‘s morgens altijd een kwartier te laat. Dan riep Andries Deinum uit de werkplaats weg: “Al wer te let?” Zo ging dat elke morgen, tot zolang het die knecht verveelde en een hooggaande ruzie was het einde. Maar die schildersknecht verbeterde zich en kwam ‘s morgens beter op tijd. Dat had Deinum er bij gewonnen.  Het zal omstreeks 12 mei 1860 geweest zijn, toen kwam hier Obe Yntema. Deze was geboortig te Workum, maar woonde al een jaar of twaalf te Tjerkwerd. Zijn vader was van boerenbedrijf, zodat Obe als oudste zoon ook in dat vak zou worden opgeleid. Hij voelde daar bitter weinig voor. Hij wilde liever bij een vak. En hij voelde zich aangetrokken tot het wagenmakersvak. Doch hij kwam in Wons bij een boer terecht. Een niet al te beste plaats, maar hij moest er blijven. Doch op zekere dag, het was in de zomer, moest hij met een wagen bespannen met een paard een vracht hooi halen. Met de lege wagen heen en met de volle terug. Zover bracht hij het echter niet. Hij moest een eind de verharde weg langs. Op die weg had een collegapaard een flinke plas gedaan en het paard, dat Obe bestuurde was niet van plan daar langs te gaan. Het nam een zijsprong en plons daar ging de hele boel de sloot in. Het paard er in, de wagen er boven op en de koetsier slag overkop mee de sloot in. Het liep voor beide goed af: de koetsier kwam er met een nat pak en enige ontvellingen vanaf, het paard was een beetje kreupel en de wagen miste een paar rongen vanaf en het langhout  was gescheurd. ‘s Middags maakte Obe Yntema de wagen weer. En hij zei tegen de boer, dat het hem speet, maar achter de koeienstaarten ging hij niet meer. Hij kwam thuis met z’n hele hebben en houden en kreeg een mirakel best standje. Het eind van het liedje was, dat hij te Bolsward bij een wagenmaker kwam. Daar schoot het ook niet op. Hij moest oude wagens slopen, brandhout zagen en op de kinderen passen en die waren er legio. Maar al was het ouderwets slecht en had hij vaak allerhande werk wat de kindermeid moest doen, die, zoals meestal, ontbrak. Hij maakte al kruiwagens. Obe was een handige werker en vlug van begrip. De baas had daar wel aardigheid aan. Hij had nog een knecht die een jaar of 5 ouder was dan Obe. Hij liet die jongens kruiwagens maken en tegen elkaar uitspelen. De jongste tegen de oudste. De oudste die anders niet zo vlug was, was dan direct helder. Zo kreeg de baas vlug wat kruiwagens klaar. Van Bolsward ging Obe naar Arum. Vandaar weer naar Bolsward bij een andere baas waar meer rijtuigen werden gemaakt.   Toen verhuurde Obe zich als meesterknecht bij Andries Deinum, waar hij bijzonder goed mee op kon schieten. Obe nam in 1876 de zaak over, want Deinum wilde er wel van af. Toen werd de oude wagenmakerij een rijtuigmakerij. Vele, zeer vele rijtuigen zijn er gemaakt. In die tijd is de Heidenschapsterweg gemaakt van Workum tot aan de Helplaats  toe en vandaar uit maakten de boeren zelf weer verharde wegen naar hun boerderijen. Obe Yntema had het druk met het maken van nieuwe rijtuigen voor de boeren die aan die weg woonden of hun weg er op aansloten. Vele mooie glaswagens en kapsjezen rolden de werkplaats uit, de een achter de ander. Omstreeks 1880 werd hier de spoorbaan gelegd. Toen die klaar was, moesten er weer rijtuigen zijn voor en naar het spoor. Riesberg, een hotelhouder hier, kreeg een nieuwe omnibus. Boersma van de Galamadammen kreeg een omnibus, waar hij mee reed van Bakhuizen naar de trein in Warns. Quarré (?) van Koudum en O. van Elslo te Hindeloopen kregen er ook een om naar het spoor te rijden. “Verandering komt altijd werk van,” was Obe Yntema zijn gezegde: “en daar heeft men iets aan.” In 1894 werd de eerste tilbury hier gemaakt. Het was al eerder de bedoeling om tilbury’s te maken, maar de belasting die er op was hield het tegen. Toen die er af kwam, ging men er vlug toe over in plaats van op riemen op veren te gaan rijden. In 1898 stonden hier klaar 2 tilbury’s, 1 nieuwe kapsjees (de laatste die Obe Yntema afleverde), 1 kapwagen op riemen en 1 barouchet zonder portieren. Het heeft lang geduurd eer er nog iemand gevonden werd als koper voor die ene kapwagen op riemen. Doch die koopman was de gene die met de laatste nieuwe glaswagen op riemen reed. Vele barouchetjes met en zonder portieren gingen de deur uit. Vele mensen die een wagen op riemen hadden, lieten deze veranderen van riemen op veren. Zo het ging deze wagenmakerij of rijtuigmakerij bijzonder goed. Er werd een record aantal tilbury’s verkocht. Ook vele brikken werden er begin deze eeuw afgeleverd. Obe Yntema stond overal bekend als een fidele vakman, die zijn vak tot in de puntjes beheerste. In het begin van deze eeuw werd de zaak uitgebreid met een houthandel  die ook goed draaide Obe Yntema was niet alleen een vakman, maar tevens een goed koopman. Hij zei altijd: “Wat men met verkopen kan verdienen, hoeft men niet voor te werken”.  Vele mooie rijtuigen werden voor en na afgeleverd. Doch nooit meer dan één arreslede. Deze zijn er bij Andries Deinum en later tussen de jaren 1880 en 1890 vele gemaakt. Er zijn toen mooie arresleden versierd met veel snijwerk gemaakt. Enkele mooie arren zijn hier nog in Workum aanwezig, waaronder de arreslede  van Y.S. Haagsma. Dat is een pracht slee met heel mooi snijwerk. Dat houtsnijden verstond Obe Yntema wonderlijk goed. 10 juli 1907 Duizendjarig bestaan van Workum 'Frederika Louise Wilhelmina, gemalin van Prins Willem V en hare drie kinderen' in de bij Obe Yntema gemaakte koets bij Séburch. Zo klimmen we op tot 1907. Toen kregen we hier een bijzonder mooi feest: het duizendjarige Workum vierde die datum buitengewoon en met veel luister. Het folklore van het Fries kwam toen tot uiting. Een grote ringrijderij met paard en sjees zette veel luister bij. De prinses bracht op die dag met haar kinderen een bezoek aan Workum, waar ter hare ere verschillende spelen en ringrijderijen werden gehouden. De hoge gasten werden afgehaald in een koets passend in de trant van die tijd. Deze koets was ook vervaardigd in de wagenmakerij van Obe Yntema. Geen mens prakkeseerde er over, dat het met een paar jaar wel heel anders in de wagenmakerij zou gaan als dat het nu ging.  Van rijtuigenmakerij tot rijtuigenfabriek en carrosseriefabriek  De jaren klommen. We kregen 1908 met een grote landbouwtentoonstelling. Waar een tilbury werd tentoongesteld, bespannen met een volledig opgetuigd paard. We kregen ‘09 en ‘10 zonder veel bijzonders, alles zo zeker al zou het nooit anders worden. We kregen 1911, een bijzonder droog jaar, wat veel extra werk gaf voor de wagenmakerij. Er bleef bijna geen wielband op zijn plaats. Toen kwam 1912 met een langzame maar zekere ontwikkeling van de automobiel. Er kwamen steeds meer automobielen. Toen werd het plan opgevat, om een automobiel aan te schaffen en zelf de bovenbouw te maken (de carrosserie). Zo gezegd, zo gedaan. Er werd een chassis bij een fabriek in Duitsland besteld. Dit fabriek verschafte ons een tekening van het chassis. Terwijl het chassis in Duitsland werd gemaakt, werd hier aan de hand van de tekening van het chassis een tekening gemaakt van de carrosserie. Naar de laatste tekening werd hier de carrosserie gebouwd. Toen het chassis hier aankwam, werd de carrosserie geplaatst. Die bleek buitengewoon mooi te passen. Intussen waren de banden gemonteerd, die bij Peter Union, ook een Duitse fabriek, besteld waren. Alles ging wonderlijk goed. Het bleek dat de naam Yntema niet tevergeefs op een naamplaatje op de carrosserie was geplaatst. De auto, waarvan nog foto’s aanwezig zijn, maakte een goed figuur en spoedig kwamen er bestellingen op. De eerste auto ging hier in de verhuur. Van die tijd af zijn er steeds door de firma Yntema auto’s verhuurd. Bij de rijtuigen die er met succes werden gemaakt en verkocht kwamen toen de auto’s hun werk vragen.  Steeds werden er nieuwe auto’s gemaakt tot er een galm door het hele land ging: 1914 oorlog!!! De klok luide haar klagende tonen, alsof er een begrafenis was. En het was een begrafenis. Een tijdperk van noeste arbeid in volle vrede werd begraven. We kregen een oorlog met al zijn ach en wee. De oorlog deed de automobiel weer zo goed als verdwijnen. Er was geen benzine. Ja, enkele reden nog op een mondvol surrogaat. De wagenmakerij was druk, drukker dan ooit. De rijtuigen kwamen weer op. Alles werd weer rijtuig wat de klok sloeg. Grote series rijtuigen werden gemaakt: tilbury’s, brikken, dresseerkarren , buggy’s  op gummibanden. Het rijtuig veroverde haar plaats weer terug. De oorlog ging door. 1918 Was voor de rijtuigen een record jaar. Vele nieuwe rijtuigen werden toen afgeleverd. Bovendien werden toen ook nog eens vele nieuwe hooiwagens gebouwd. Toen de oorlog voorbij was, was het na twee jaren ook met de rijtuigen gebeurd. Er werd nog wel eens een karretje besteld, doch de gang was er voor goed uit.  H.J. Yntema   Haintje Jan Yntema heeft dit verhaal vlak voor zijn overlijden geschreven. De tekst is hier en daar gewijzigd en de spelling is aanpast aan die van deze tijd. Sinds 1924 bestaat het garagebedrijf naast het carrosseriebedrijf. In 1949 nemen de zonen van Haintje de bedrijven over: Wieger (1922-1976) het carrosseriebedrijf en Obe (1915-1987) de garage. Sinds het midden van de zeventiger jaren zijn de bedrijven in handen van Haintjes kleinkinderen: Hans en Bauke Yntema het carosseriebedrijf (nu gevestigd te Heerenveen) en Joost Yntema en zijn zwager Henk Bangma de garage (nu aan de Spoardyk te Workum). Met dank aan mevrouw T. Yntema-Sikma noten:  Het opleggen van schepen = het (tijdelijk) buiten gebruik stellen van schepen, bijv. omdat er geen vrachten beschikbaar zijn; het vastleggen van schepen  Sjees = tweewielig, licht en hoog rijtuig  Andries Tjibbes Deinum trouwde op 9 september 1860 te Workum met Tjaltje Klazes Zijlstra  Obe Haintjes Yntema (Workum 20.02.1852 - Workum 07.01.1923) huwde op 08.08.1878 in Wûnseradiel met Klaaske Jans Miedema (Zurich 20.03.1853 - Workum 19.01.1918).  Haintje Obes Yntema (Tjerkwerd 18.08.1824 - Bolsward 01.07.1894)huwde op 14.05.1851 te Workum met Yfke Harmens van der Meulen (it Heidenskip 09.02.1829 - Bolsward 18.11.1910)  Rong = elk der vier houten of ijzeren staanders, aan elke kant van de wagen twee, waartegen de wagenladders steunen  Langhout = deel van onderstel van boerenwagen; lange dissel(boom)  De Helplaats stond tot ±1896 in it Heidenskip op de plaats waar tegenwoordig de fouragehandel van Van der Wal is gevestigd. De plek wordt nog steeds de Hel genoemd.  Omnibus = de voorloper van de (auto)bus  Tilbury = tweewielig rijtuig op veren met één paard  Barouchet(te) = (licht) luxe-rijtuig, waarbij de koetsier op een vrije hoge bok zit, inz. met achterbank of kattebak  Brik = open vierwielig rijtuig   “It houtstek” stond op de plaats waar nu de Kettingbrêge ligt. De eerste steen van ‘t Houtstek werd door Obes zoon Haintje Jan (* 21.07.1890) op 18 maart 1901 gelegd. De eerste steen is thans in het bezit van Warkums Erfskip  Voor en na = telkens weer  De arreslee is tegenwoordig in het bezit van zijn kleinzoon Ynze Siebes Haagsma te Heerhugowaard  Dresseerkar = kar waarvoor men paarden dresseert  Buggy = licht, éénpaards open rijtuig  Haintje Jan Yntema (Workum 21.07.1890 - Workum 30.12.1951) huwde op 10.07.1915 met Hiltje Wiegers Abbring Hingst (Tjerkwerd 19.08.1894 - Workum 25.04.1952)
Geschiedenis van Hainje Jan Yntema en eener Wagenmakery Van sleeptrog tot wagen Het was in september 1808 dat een jongeman op weg was naar Workum vanwaar hij ook afkomstig was. Nederland was toen het koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon. Het was toen een kritieke tijd. De jongeman schreef zich Jochem Deinum. Hij was werkzaam geweest op de grote scheepsbouwwerven in Holland. Door de oorlogen met Engeland was er geen vrachtvaart meer. De schepen lagen voor het merendeel op en de scheepswerven hadden geen werk meer. De jongeman was een energiek iemand die ook het wagenmaken had geleerd. Hij trok naar zijn vroegere woonplaats het oude stedeke Workum. Hij vestigde zich als wagenmaker in wijk Zuid C no. 7. Dat was een pakhuisje, dat zeer geschikt voor een wagenmaker was. Er was in Workum wel behoefte aan een wagenmaker. Wegen waren er weinig en alle nog modderwegen. In de plaats Workum zelf was maar weinig bestrating, doch dit werd hoe langer hoe beter. Er kwamen meer bestrate en verharde wegen. Zo had het zin dat een wagenmaker er zich ging vestigen. Het wagenmakerswerk was toen meest kruiwagen en sleeptroggen. Een sleeptrog was een ideaal vervoermiddel, vooral op de modderwegen als die vochtig waren. Kon één paard het niet trekken, dan kwamen er twee voor. Maar hier was een wagenmaker. En er kwamen wagens, boerenwagens! Toen het nog modderwegen waren werden het wagens zonder ijzerbeslag op de wielen. Dat vereiste een bijzondere kunst in het wielmaken. Doch de toestand veranderde. Er kwamen meer verharde wegen en zo kwamen er ook meer wagens met ijzerbeslag. De wagenmakerij was inmiddels verplaatst naar Zuid C 10, en C 7 werd bergplaats voor hout, wagens en onderdelen. Het was hier toen erg smal wat de rijweg aanbelangt. Door Workum liep een sloot, de Wymerts, en daar voeren de mensen met hun schuiten doorheen voor allerhande vervoer. De boeren voeren met hun boter en kaas ‘s vrijdags naar de markt. Workum was de aangewezen plaats in de gehele zuidwesthoek. Jochem Deinum wist zijn tijd goed te besteden. Hij maakte toen niet alleen boerenwagens, maar ook wel eens een Friese krompanelen sjees . De open sjezen werden poepesjezen genoemd. Deze waren hier heen gekomen met de Fransen. De poepesjezen hadden wel riemen maar geen voetenkleden en geen kap. De zaak ging zo kalm verder tot 1852 toen werd de zaak overgedragen aan ene Sietze Ketelaar. Van deze man is mij weinig bekend, anders niet dan dat de zaak op de zelfde voet werd voortgezet. Ketelaar droeg de zaak weer over aan een kleinzoon van Jochem Deinum en wel aan de heer Andries Tjibbes Deinum. Deze was een prima vakman, die het vak tot in de kleinste onderdelen beheerste. Hij maakte machtig mooie Friese sjezen. Het beeldhouwwerk had hij goed onder de knie. Ook maakte hij kapsjezen en glaswagens. Het was een onvermoeibare werker, die in de zomer ‘s morgens al om 4 uur bij de bankschroef stond. Hij was een mooie maar ook een vlugge werker. Het was een streng orthodoxe man, maar een die voor zijn woord stond. Dat iemand zijn plicht tegenover anderen niet deed, kon hij niet zien en zei er ook het zijne van. Dat bezorgde hem wel eens kwade vrienden. Een schildersknecht werkte destijds bij schilder W. de Vries. De knecht kwam ‘s morgens altijd een kwartier te laat. Dan riep Andries Deinum uit de werkplaats weg: “Al wer te let?” Zo ging dat elke morgen, tot zolang het die knecht verveelde en een hooggaande ruzie was het einde. Maar die schildersknecht verbeterde zich en kwam ‘s morgens beter op tijd. Dat had Deinum er bij gewonnen. Het zal omstreeks 12 mei 1860 geweest zijn, toen kwam hier Obe Yntema. Deze was geboortig te Workum, maar woonde al een jaar of twaalf te Tjerkwerd. Zijn vader was van boerenbedrijf, zodat Obe als oudste zoon ook in dat vak zou worden opgeleid. Hij voelde daar bitter weinig voor. Hij wilde liever bij een vak. En hij voelde zich aangetrokken tot het wagenmakersvak. Doch hij kwam in Wons bij een boer terecht. Een niet al te beste plaats, maar hij moest er blijven. Doch op zekere dag, het was in de zomer, moest hij met een wagen bespannen met een paard een vracht hooi halen. Met de lege wagen heen en met de volle terug. Zover bracht hij het echter niet. Hij moest een eind de verharde weg langs. Op die weg had een collegapaard een flinke plas gedaan en het paard, dat Obe bestuurde was niet van plan daar langs te gaan. Het nam een zijsprong en plons daar ging de hele boel de sloot in. Het paard er in, de wagen er boven op en de koetsier slag overkop mee de sloot in. Het liep voor beide goed af: de koetsier kwam er met een nat pak en enige ontvellingen vanaf, het paard was een beetje kreupel en de wagen miste een paar rongen vanaf en het langhout was gescheurd. ‘s Middags maakte Obe Yntema de wagen weer. En hij zei tegen de boer, dat het hem speet, maar achter de koeienstaarten ging hij niet meer. Hij kwam thuis met z’n hele hebben en houden en kreeg een mirakel best standje. Het eind van het liedje was, dat hij te Bolsward bij een wagenmaker kwam. Daar schoot het ook niet op. Hij moest oude wagens slopen, brandhout zagen en op de kinderen passen en die waren er legio. Maar al was het ouderwets slecht en had hij vaak allerhande werk wat de kindermeid moest doen, die, zoals meestal, ontbrak. Hij maakte al kruiwagens. Obe was een handige werker en vlug van begrip. De baas had daar wel aardigheid aan. Hij had nog een knecht die een jaar of 5 ouder was dan Obe. Hij liet die jongens kruiwagens maken en tegen elkaar uitspelen. De jongste tegen de oudste. De oudste die anders niet zo vlug was, was dan direct helder. Zo kreeg de baas vlug wat kruiwagens klaar. Van Bolsward ging Obe naar Arum. Vandaar weer naar Bolsward bij een andere baas waar meer rijtuigen werden gemaakt. Toen verhuurde Obe zich als meesterknecht bij Andries Deinum, waar hij bijzonder goed mee op kon schieten. Obe nam in 1876 de zaak over, want Deinum wilde er wel van af. Toen werd de oude wagenmakerij een rijtuigmakerij. Vele, zeer vele rijtuigen zijn er gemaakt. In die tijd is de Heidenschapsterweg gemaakt van Workum tot aan de Helplaats toe en vandaar uit maakten de boeren zelf weer verharde wegen naar hun boerderijen. Obe Yntema had het druk met het maken van nieuwe rijtuigen voor de boeren die aan die weg woonden of hun weg er op aansloten. Vele mooie glaswagens en kapsjezen rolden de werkplaats uit, de een achter de ander. Omstreeks 1880 werd hier de spoorbaan gelegd. Toen die klaar was, moesten er weer rijtuigen zijn voor en naar het spoor. Riesberg, een hotelhouder hier, kreeg een nieuwe omnibus. Boersma van de Galamadammen kreeg een omnibus, waar hij mee reed van Bakhuizen naar de trein in Warns. Quarré (?) van Koudum en O. van Elslo te Hindeloopen kregen er ook een om naar het spoor te rijden. “Verandering komt altijd werk van,” was Obe Yntema zijn gezegde: “en daar heeft men iets aan.” In 1894 werd de eerste tilbury hier gemaakt. Het was al eerder de bedoeling om tilbury’s te maken, maar de belasting die er op was hield het tegen. Toen die er af kwam, ging men er vlug toe over in plaats van op riemen op veren te gaan rijden. In 1898 stonden hier klaar 2 tilbury’s, 1 nieuwe kapsjees (de laatste die Obe Yntema afleverde), 1 kapwagen op riemen en 1 barouchet zonder portieren. Het heeft lang geduurd eer er nog iemand gevonden werd als koper voor die ene kapwagen op riemen. Doch die koopman was de gene die met de laatste nieuwe glaswagen op riemen reed. Vele barouchetjes met en zonder portieren gingen de deur uit. Vele mensen die een wagen op riemen hadden, lieten deze veranderen van riemen op veren. Zo het ging deze wagenmakerij of rijtuigmakerij bijzonder goed. Er werd een record aantal tilbury’s verkocht. Ook vele brikken werden er begin deze eeuw afgeleverd. Obe Yntema stond overal bekend als een fidele vakman, die zijn vak tot in de puntjes beheerste. In het begin van deze eeuw werd de zaak uitgebreid met een houthandel die ook goed draaide Obe Yntema was niet alleen een vakman, maar tevens een goed koopman. Hij zei altijd: “Wat men met verkopen kan verdienen, hoeft men niet voor te werken”. Vele mooie rijtuigen werden voor en na afgeleverd. Doch nooit meer dan één arreslede. Deze zijn er bij Andries Deinum en later tussen de jaren 1880 en 1890 vele gemaakt. Er zijn toen mooie arresleden versierd met veel snijwerk gemaakt. Enkele mooie arren zijn hier nog in Workum aanwezig, waaronder de arreslede van Y.S. Haagsma. Dat is een pracht slee met heel mooi snijwerk. Dat houtsnijden verstond Obe Yntema wonderlijk goed. 10 juli 1907 Duizendjarig bestaan van Workum 'Frederika Louise Wilhelmina, gemalin van Prins Willem V en hare drie kinderen' in de bij Obe Yntema gemaakte koets bij Séburch. Zo klimmen we op tot 1907. Toen kregen we hier een bijzonder mooi feest: het duizendjarige Workum vierde die datum buitengewoon en met veel luister. Het folklore van het Fries kwam toen tot uiting. Een grote ringrijderij met paard en sjees zette veel luister bij. De prinses bracht op die dag met haar kinderen een bezoek aan Workum, waar ter hare ere verschillende spelen en ringrijderijen werden gehouden. De hoge gasten werden afgehaald in een koets passend in de trant van die tijd. Deze koets was ook vervaardigd in de wagenmakerij van Obe Yntema. Geen mens prakkeseerde er over, dat het met een paar jaar wel heel anders in de wagenmakerij zou gaan als dat het nu ging. Van rijtuigenmakerij tot rijtuigenfabriek en carrosseriefabriek De jaren klommen. We kregen 1908 met een grote landbouwtentoonstelling. Waar een tilbury werd tentoongesteld, bespannen met een volledig opgetuigd paard. We kregen ‘09 en ‘10 zonder veel bijzonders, alles zo zeker al zou het nooit anders worden. We kregen 1911, een bijzonder droog jaar, wat veel extra werk gaf voor de wagenmakerij. Er bleef bijna geen wielband op zijn plaats. Toen kwam 1912 met een langzame maar zekere ontwikkeling van de automobiel. Er kwamen steeds meer automobielen. Toen werd het plan opgevat, om een automobiel aan te schaffen en zelf de bovenbouw te maken (de carrosserie). Zo gezegd, zo gedaan. Er werd een chassis bij een fabriek in Duitsland besteld. Dit fabriek verschafte ons een tekening van het chassis. Terwijl het chassis in Duitsland werd gemaakt, werd hier aan de hand van de tekening van het chassis een tekening gemaakt van de carrosserie. Naar de laatste tekening werd hier de carrosserie gebouwd. Toen het chassis hier aankwam, werd de carrosserie geplaatst. Die bleek buitengewoon mooi te passen. Intussen waren de banden gemonteerd, die bij Peter Union, ook een Duitse fabriek, besteld waren. Alles ging wonderlijk goed. Het bleek dat de naam Yntema niet tevergeefs op een naamplaatje op de carrosserie was geplaatst. De auto, waarvan nog foto’s aanwezig zijn, maakte een goed figuur en spoedig kwamen er bestellingen op. De eerste auto ging hier in de verhuur. Van die tijd af zijn er steeds door de firma Yntema auto’s verhuurd. Bij de rijtuigen die er met succes werden gemaakt en verkocht kwamen toen de auto’s hun werk vragen. Steeds werden er nieuwe auto’s gemaakt tot er een galm door het hele land ging: 1914 oorlog!!! De klok luide haar klagende tonen, alsof er een begrafenis was. En het was een begrafenis. Een tijdperk van noeste arbeid in volle vrede werd begraven. We kregen een oorlog met al zijn ach en wee. De oorlog deed de automobiel weer zo goed als verdwijnen. Er was geen benzine. Ja, enkele reden nog op een mondvol surrogaat. De wagenmakerij was druk, drukker dan ooit. De rijtuigen kwamen weer op. Alles werd weer rijtuig wat de klok sloeg. Grote series rijtuigen werden gemaakt: tilbury’s, brikken, dresseerkarren , buggy’s op gummibanden. Het rijtuig veroverde haar plaats weer terug. De oorlog ging door. 1918 Was voor de rijtuigen een record jaar. Vele nieuwe rijtuigen werden toen afgeleverd. Bovendien werden toen ook nog eens vele nieuwe hooiwagens gebouwd. Toen de oorlog voorbij was, was het na twee jaren ook met de rijtuigen gebeurd. Er werd nog wel eens een karretje besteld, doch de gang was er voor goed uit. H.J. Yntema Haintje Jan Yntema heeft dit verhaal vlak voor zijn overlijden geschreven. De tekst is hier en daar gewijzigd en de spelling is aanpast aan die van deze tijd. Sinds 1924 bestaat het garagebedrijf naast het carrosseriebedrijf. In 1949 nemen de zonen van Haintje de bedrijven over: Wieger (1922-1976) het carrosseriebedrijf en Obe (1915-1987) de garage. Sinds het midden van de zeventiger jaren zijn de bedrijven in handen van Haintjes kleinkinderen: Hans en Bauke Yntema het carosseriebedrijf (nu gevestigd te Heerenveen) en Joost Yntema en zijn zwager Henk Bangma de garage (nu aan de Spoardyk te Workum). Met dank aan mevrouw T. Yntema-Sikma noten: Het opleggen van schepen = het (tijdelijk) buiten gebruik stellen van schepen, bijv. omdat er geen vrachten beschikbaar zijn; het vastleggen van schepen Sjees = tweewielig, licht en hoog rijtuig Andries Tjibbes Deinum trouwde op 9 september 1860 te Workum met Tjaltje Klazes Zijlstra Obe Haintjes Yntema (Workum 20.02.1852 - Workum 07.01.1923) huwde op 08.08.1878 in Wûnseradiel met Klaaske Jans Miedema (Zurich 20.03.1853 - Workum 19.01.1918). Haintje Obes Yntema (Tjerkwerd 18.08.1824 - Bolsward 01.07.1894)huwde op 14.05.1851 te Workum met Yfke Harmens van der Meulen (it Heidenskip 09.02.1829 - Bolsward 18.11.1910) Rong = elk der vier houten of ijzeren staanders, aan elke kant van de wagen twee, waartegen de wagenladders steunen Langhout = deel van onderstel van boerenwagen; lange dissel(boom) De Helplaats stond tot ±1896 in it Heidenskip op de plaats waar tegenwoordig de fouragehandel van Van der Wal is gevestigd. De plek wordt nog steeds de Hel genoemd. Omnibus = de voorloper van de (auto)bus Tilbury = tweewielig rijtuig op veren met één paard Barouchet(te) = (licht) luxe-rijtuig, waarbij de koetsier op een vrije hoge bok zit, inz. met achterbank of kattebak Brik = open vierwielig rijtuig “It houtstek” stond op de plaats waar nu de Kettingbrêge ligt. De eerste steen van ‘t Houtstek werd door Obes zoon Haintje Jan (* 21.07.1890) op 18 maart 1901 gelegd. De eerste steen is thans in het bezit van Warkums Erfskip Voor en na = telkens weer De arreslee is tegenwoordig in het bezit van zijn kleinzoon Ynze Siebes Haagsma te Heerhugowaard Dresseerkar = kar waarvoor men paarden dresseert Buggy = licht, éénpaards open rijtuig Haintje Jan Yntema (Workum 21.07.1890 - Workum 30.12.1951) huwde op 10.07.1915 met Hiltje Wiegers Abbring Hingst (Tjerkwerd 19.08.1894 - Workum 25.04.1952)
Plattegrond Haskerland
Plattegrond Haskerland
Inpoldering de Brakken Hiemstra
Inpoldering de Brakken Hiemstra
Hendrik Hiemstra met Doetje Luinenburg en hun dochter Antje Hiemstra
Hendrik Hiemstra met Doetje Luinenburg en hun dochter Antje Hiemstra
Hendrik hiemstra and his wife Doetje Luinenburg
Hendrik hiemstra and his wife Doetje Luinenburg
From left to right Anne Hiemstra (son) Hendrik Hiemstra (dad),his wife Doetje and Gerrit Hiemstra (son)
From left to right Anne Hiemstra (son) Hendrik Hiemstra (dad),his wife Doetje and Gerrit Hiemstra (son)
Grafzerk Hendrik Luinenburg en Antje Mulder
Grafzerk Hendrik Luinenburg en Antje Mulder
Hendrik Hiemstra en Doetsje
Hendrik Hiemstra en Doetsje
Winkel van Hendrikus Hiemstra te Gaastmeer.Volgorde van bewoners:Pieter Ritskes,Hendrikus Hiemstra,Meljus Werkman,Tom Bergstra,Anne E. Terpstra.Later als woonhuis:Evert Kl. Terpstra en Jeltje Terpstra
Winkel van Hendrikus Hiemstra te Gaastmeer.Volgorde van bewoners:Pieter Ritskes,Hendrikus Hiemstra,Meljus Werkman,Tom Bergstra,Anne E. Terpstra.Later als woonhuis:Evert Kl. Terpstra en Jeltje Terpstra
In front of the grocery shop of Hendrikus Hiemstra in Gaastmeer from left to right back row:Hendrikus Hiemstra,Marten Terpstra,Beeuw Hiemstra (sister of Hendrikus),Catharina Hiemstra (sister of Hendrikus),Elske Terpstra,Aukje Oostings,Djoeke van der Goot,Murk Viersma and Pieter van der Goot.Middle row:Jantje Douma,Geertje Reinstra,Elizabeth Viersma,Jel de Groot,unknown.Boys on the front row:Yep Dijkstra,Hielke Wildschut,Atte Reinstra,Pieter Hoogterp and Ane de Vries.
In front of the grocery shop of Hendrikus Hiemstra in Gaastmeer from left to right back row:Hendrikus Hiemstra,Marten Terpstra,Beeuw Hiemstra (sister of Hendrikus),Catharina Hiemstra (sister of Hendrikus),Elske Terpstra,Aukje Oostings,Djoeke van der Goot,Murk Viersma and Pieter van der Goot.Middle row:Jantje Douma,Geertje Reinstra,Elizabeth Viersma,Jel de Groot,unknown.Boys on the front row:Yep Dijkstra,Hielke Wildschut,Atte Reinstra,Pieter Hoogterp and Ane de Vries.
Familiewapen van de Hiemstra's
Familiewapen van de Hiemstra's
Herman Douma, broer van Pietje Douma
Herman Douma, broer van Pietje Douma
Hermannus Coops Fledderus aanleiding
Hermannus Coops Fledderus aanleiding
Hermannus Coops Fledderus doodvonnis
Hermannus Coops Fledderus doodvonnis
Hermannus Coops Fledderus tuinhuis waar het oproer begon
Hermannus Coops Fledderus tuinhuis waar het oproer begon
Hermannus Coops Fledderus doodvonnis
Hermannus Coops Fledderus doodvonnis
Hermannus Coops Fledderus doodvonnis
Hermannus Coops Fledderus doodvonnis
Hermannus Coops Fledderus wonder
Hermannus Coops Fledderus wonder
Hermannus Coops Fledderus wonder
Hermannus Coops Fledderus wonder
De Hiemstra familiedag op de Flevohof 1976
De Hiemstra familiedag op de Flevohof 1976
Naamaanneming in 1811 van Sytse Sijmens Hiemstra (Hijmstra)
Naamaanneming in 1811 van Sytse Sijmens Hiemstra (Hijmstra)
Geografische spreiding van de Holkema's in Nederand
Geografische spreiding van de Holkema's in Nederand
Grafzerk te Harich van Hotske Douma en Siemen de Jong
Grafzerk te Harich van Hotske Douma en Siemen de Jong
Hotske Douma en haar vader Pier Douma
Hotske Douma en haar vader Pier Douma
Huis van Hotske Douma en Siemen de Jong sinderenstraat 12 balk
Huis van Hotske Douma en Siemen de Jong sinderenstraat 12 balk
Huis van Wabe Jans Schaper en Jantje Hendriks Feenstra
Huis van Wabe Jans Schaper en Jantje Hendriks Feenstra
Huis van Pieter Jans Schaper en Antje Woudstra
Huis van Pieter Jans Schaper en Antje Woudstra
Grafzerken Jan Luinenburg en Aukje Kramer en Huite Frankes Luinenburg,Annigje en Geeske de Jonge
Grafzerken Jan Luinenburg en Aukje Kramer en Huite Frankes Luinenburg,Annigje en Geeske de Jonge
Huite Frankes Luinenburg kandidaat gemeenteraad
Huite Frankes Luinenburg kandidaat gemeenteraad
Portret Huite Frankes Luinenburg
Portret Huite Frankes Luinenburg
Huite Frankes Luinenburg alde tiden
Huite Frankes Luinenburg alde tiden
Hyl Hiemstra; dochter van Roelof Martens Hiemstra en Antje Gerrits Duiker
Hyl Hiemstra; dochter van Roelof Martens Hiemstra en Antje Gerrits Duiker
Hyl Hiemstra (dochter van Roelof Martens Hiemstra en Antje Gerrits Duiker) met haar zoon Herman (Stork)
Hyl Hiemstra (dochter van Roelof Martens Hiemstra en Antje Gerrits Duiker) met haar zoon Herman (Stork)
Hyl Hiemstra; dochter van Roelof Martens Hiemstra en Antje Gerrits Duiker
Hyl Hiemstra; dochter van Roelof Martens Hiemstra en Antje Gerrits Duiker
V.l.n.r. Herman Stork ,Hyl Hiemstra,Pietje Hiemstra en Cor de Boer
V.l.n.r. Herman Stork ,Hyl Hiemstra,Pietje Hiemstra en Cor de Boer
Idzega just a tiny empty small town
Idzega just a tiny empty small town
Huite Frankes Luinenburg in memoriam
Huite Frankes Luinenburg in memoriam
Jan Douwes van Sluis
Jan Douwes van Sluis
Jan van Sluis
Jan van Sluis
Jantje Hendriks Feenstra maaried to Wabe Schaper
Jantje Hendriks Feenstra maaried to Wabe Schaper
Jetze van Sluis
Jetze van Sluis
Johanna Gerrits Hiemstra en Marius van Hulst
Johanna Gerrits Hiemstra en Marius van Hulst
Johanna Hiemstra,Dochter van Gerrit Roelofs Hiemstra en Antje van der Molen
Johanna Hiemstra,Dochter van Gerrit Roelofs Hiemstra en Antje van der Molen
Johanna Wabes Schaper married Yke Gerrits van der Molen
Johanna Wabes Schaper married Yke Gerrits van der Molen
Johanna Hiemstra en haar moeder Antje van der Molen
Johanna Hiemstra en haar moeder Antje van der Molen
Johanna Hiemstra en Marius van Hulst
Johanna Hiemstra en Marius van Hulst
Josh Schmeling, son of Lisa Hiemstra
Josh Schmeling, son of Lisa Hiemstra
Kasteel Lunenburg ,provincie Utrecht
Kasteel Lunenburg ,provincie Utrecht
Klaas Hiemstra, slager (links) en Hindrik Wiersma
Klaas Hiemstra, slager (links) en Hindrik Wiersma
Klaas Hiemstra en Tietje van de Lageweg
Klaas Hiemstra en Tietje van de Lageweg
Map Cloister Nazareth the neighbors of the Hiemstra's
Map Cloister Nazareth the neighbors of the Hiemstra's
Map Cloister Nazareth the neighbors of the Hiemstra's.Pastures of the Hiemstra's were all around Cloister Nazareth
Map Cloister Nazareth the neighbors of the Hiemstra's.Pastures of the Hiemstra's were all around Cloister Nazareth
Klooster Nazareth en de Hiemstra's
Klooster Nazareth en de Hiemstra's
Koudum vrije beroepen 1928
Koudum vrije beroepen 1928
Koudum vrije beroepen 1928
Koudum vrije beroepen 1928
Schoolfoto met Áge en Piet van Asperen in 1918
Schoolfoto met Áge en Piet van Asperen in 1918

Lammert van Sluis
Lammert van Sluis
Grafzerk Lolke Luinenburg en Hinke Ploegstra
Grafzerk Lolke Luinenburg en Hinke Ploegstra

Lucien Egberts (Fledderus)
Lucien Egberts (Fledderus)
Lucien Egberts (Fledderus) kerk verwoest
Lucien Egberts (Fledderus) kerk verwoest
The two sons of Huite Frankes Luinenburg and Geeske de Jonge, Tamme Huites Luinenburg and Franke Huites Luinenburg
The two sons of Huite Frankes Luinenburg and Geeske de Jonge, Tamme Huites Luinenburg and Franke Huites Luinenburg
Franke Jacobs Luinenburg and Annigje Huites van der Kamp
Franke Jacobs Luinenburg and Annigje Huites van der Kamp
Jan Jacobs Luinenburg and his wife Gettje Harmens de Jong and their daughter Attje Jans Luinenburg
Jan Jacobs Luinenburg and his wife Gettje Harmens de Jong and their daughter Attje Jans Luinenburg
Adresboek 1928 zelfstandige beroepen Wyckel
Adresboek 1928 zelfstandige beroepen Wyckel
Annigje Huites van der Kamp,wife of Franke Jacobs Luinenburg
Annigje Huites van der Kamp,wife of Franke Jacobs Luinenburg
Bauke Lieuwes Luinenburg and Tamme Huites Luinenburg in 1948 team Femo Oudemirdum
Bauke Lieuwes Luinenburg and Tamme Huites Luinenburg in 1948 team Femo Oudemirdum
Franke Huites Luinenburg and his wife Dieuwertje Takes and their kids Marijke ,Henk and Elsie
Franke Huites Luinenburg and his wife Dieuwertje Takes and their kids Marijke ,Henk and Elsie
Geeske de Jonge at the left (married Huite Frankes Luinenburg) and their daughter Annigje Luinenburg in Wyckel at their house in the Munnikleane 1
Geeske de Jonge at the left (married Huite Frankes Luinenburg) and their daughter Annigje Luinenburg in Wyckel at their house in the Munnikleane 1
Geeske Luinenburg daughter of Franke Jacobs Luinenburg and Ybeltje Klijnsma
Geeske Luinenburg daughter of Franke Jacobs Luinenburg and Ybeltje Klijnsma
From left to right Gretje Luinenburg (daughter of Franke Jacobs Luinenburg and Ybeltje Klijnsma) ,Elsie Luinenburg (daughter of Tamme Huites Luinenburg and Ibeltje Falkena) and Geeske Luinenburg (sister of Gretje)
From left to right Gretje Luinenburg (daughter of Franke Jacobs Luinenburg and Ybeltje Klijnsma) ,Elsie Luinenburg (daughter of Tamme Huites Luinenburg and Ibeltje Falkena) and Geeske Luinenburg (sister of Gretje)
Huite Frankes Luinenburg and his wife Geeske de Jonge
Huite Frankes Luinenburg and his wife Geeske de Jonge
Death notice of Huite Frankes Luinenburg
Death notice of Huite Frankes Luinenburg
Huite Frankes Luinenburg in the service
Huite Frankes Luinenburg in the service
Huite Frankes Luinenburg at a parade
Huite Frankes Luinenburg at a parade
Huite Frankes Luinenburg (in the red square) at a unknown occasion.It's probably some meeting of the mennonite church.
Huite Frankes Luinenburg (in the red square) at a unknown occasion.It's probably some meeting of the mennonite church.
Jacob Frankes Luinenburg and his wife Saeske de Boer with their son Franke Jacobs Luinenburg and their grandkids Gretje en Geeske Luinenburg
Jacob Frankes Luinenburg and his wife Saeske de Boer with their son Franke Jacobs Luinenburg and their grandkids Gretje en Geeske Luinenburg
Sietse Gerrits Hiemstra and Harmke Luinenburg
Sietse Gerrits Hiemstra and Harmke Luinenburg
Tamme (Tom) Huites Luinenburg and Ibeltje (Edith) Falkena
Tamme (Tom) Huites Luinenburg and Ibeltje (Edith) Falkena
Tamme (Tom) Huites Luinenburg and his wife Ibeltje (Edith) Falkena
Tamme (Tom) Huites Luinenburg and his wife Ibeltje (Edith) Falkena
Tamme (Tom) Huites Luinenburg
Tamme (Tom) Huites Luinenburg
Tamme (Tom) Huites Luinenburg and Ibeltje (Edith) Falkena at their wedding
Tamme (Tom) Huites Luinenburg and Ibeltje (Edith) Falkena at their wedding

Lunenburgerpaed 1904 te Wyckel
Lunenburgerpaed 1904 te Wyckel
Lunenburgpead in Wyckel 2005
Lunenburgpead in Wyckel 2005
Lunenburgpaed in Wyckel 2005
Lunenburgpaed in Wyckel 2005
Lunenburgerpaed te Wyckel links van Bakkerij Hendrik Prins te Wyckel
Lunenburgerpaed te Wyckel links van Bakkerij Hendrik Prins te Wyckel
Entrance of the Lunenburgpaed,at the back the former bakery of Hendrik Prins
Entrance of the Lunenburgpaed,at the back the former bakery of Hendrik Prins
Map the farm of the Hiemstra's in Idzega
Map the farm of the Hiemstra's in Idzega
Plattegrond Family Tree,South West Friesland,Netherlands
Plattegrond Family Tree,South West Friesland,Netherlands
Margreet Hiemstra en Arie Haak
Margreet Hiemstra en Arie Haak
Maria Rose Venema thoe Kingma van Douma
Maria Rose Venema thoe Kingma van Douma
Marten Roel Gerrits Hiemstra and his wife Hieke (Hilda) van Hes
Marten Roel Gerrits Hiemstra and his wife Hieke (Hilda) van Hes
Marten Klazes Hylkema en zijn vrouw Dutsie Harings Abma
Marten Klazes Hylkema en zijn vrouw Dutsie Harings Abma
Marten Roel Gerrits Hiemstra in Memoriam (husband of Hieke van hes)
Marten Roel Gerrits Hiemstra in Memoriam (husband of Hieke van hes)
Marten Roelofs Hiemstra
Marten Roelofs Hiemstra
Geboortecertificaat van Martin Mellius Hiemstra, son of Mellius Siemens Hiemstra and Sjoukje van Hasinga
Geboortecertificaat van Martin Mellius Hiemstra, son of Mellius Siemens Hiemstra and Sjoukje van Hasinga
Marten Roel Gerrits Hiemstra en Hieke (Hilda) van Hes
Marten Roel Gerrits Hiemstra en Hieke (Hilda) van Hes
Overlijdencertificaat van Marten Sietses Hiemstra (husband of Gerritje Roels Abma
Overlijdencertificaat van Marten Sietses Hiemstra (husband of Gerritje Roels Abma
Marten van Sluis
Marten van Sluis
Martin Martens Hiemstra (1925-1975) son of Marten Mellius Hiemstra and Hattie Raterink
Martin Martens Hiemstra (1925-1975) son of Marten Mellius Hiemstra and Hattie Raterink
Geboortecertificaat Mellius Siemens Hiemstra son of Siemne Martens Hiemstra and Zwaantje Mellius Kramer
Geboortecertificaat Mellius Siemens Hiemstra son of Siemne Martens Hiemstra and Zwaantje Mellius Kramer
Mellius Siemens Hiemstra son of Siemen Martens Hiemstra and Zwaantje Mellius Kramer
Mellius Siemens Hiemstra son of Siemen Martens Hiemstra and Zwaantje Mellius Kramer

Wouter van der Molen,zoon van Ype Gerrits van der Molen en Grietje Wouters
Wouter van der Molen,zoon van Ype Gerrits van der Molen en Grietje Wouters
Wouter van der Molen ,zoon van Ype Gerrits van der Molen en Grietje Wouters
Wouter van der Molen ,zoon van Ype Gerrits van der Molen en Grietje Wouters
The house where Gerritje Hiemstra lived in her older days at Koudum.This house (second on the left) was enherited from Wouter Koopmans
The house where Gerritje Hiemstra lived in her older days at Koudum.This house (second on the left) was enherited from Wouter Koopmans
De Noordam ,hiermee voeren de Hiemstra's naar de USA
De Noordam ,hiermee voeren de Hiemstra's naar de USA
Oepke van Sluis
Oepke van Sluis
How Gaasterland was born
How Gaasterland was born
Otte Jans Luinenburg and Sjoukjen Ykes de Jong
Otte Jans Luinenburg and Sjoukjen Ykes de Jong
Bewoners van de Hiemstra boerderij te Oudega aan de Rigedyk
Bewoners van de Hiemstra boerderij te Oudega aan de Rigedyk
Sytse Symens Hiemstra's gravure in de steen van de boerderij van de Hiemstra's aan de Rigedyk te Oudega
Sytse Symens Hiemstra's gravure in de steen van de boerderij van de Hiemstra's aan de Rigedyk te Oudega
Boerderij van Sytse Symens Hiemstra ,Rigedyk Oudega
Boerderij van Sytse Symens Hiemstra ,Rigedyk Oudega
Boerderij van Sytse Symens Hiemstra,Rigedyk Oudega
Boerderij van Sytse Symens Hiemstra,Rigedyk Oudega
Boerderij van Syste Symens Hiemstra ,Rigedyk Oudega
Boerderij van Syste Symens Hiemstra ,Rigedyk Oudega

Pier Douma in 1955,( Married Jeske Fledderus) father of Pietje Douma
Pier Douma in 1955,( Married Jeske Fledderus) father of Pietje Douma
Pier Douma en zijn vrouw Jeske Fledderus
Pier Douma en zijn vrouw Jeske Fledderus
From left to right: Piet Hollander and his wife Geertje Keizer (daughter of Pieter Hiemstra and Gooitske Hollander) Pieter Hiemstra and his wife Gooitske Hollander and the brother of Pieter Sietse Hiemstra and his wife Christina Block.
From left to right: Piet Hollander and his wife Geertje Keizer (daughter of Pieter Hiemstra and Gooitske Hollander) Pieter Hiemstra and his wife Gooitske Hollander and the brother of Pieter Sietse Hiemstra and his wife Christina Block.
Piet Venema trouwde Elske Haitsma,fouragehandelaar te Koudum
Piet Venema trouwde Elske Haitsma,fouragehandelaar te Koudum
Piet Venema trouwde Elske Haitsma,in zijn jonge jaren
Piet Venema trouwde Elske Haitsma,in zijn jonge jaren
Schoolfoto Piet van Asperen te Koudum
Schoolfoto Piet van Asperen te Koudum
Staand Pieter Gerrits Hiemstra ,front row from left to right Reitze (Roger) Hiemstra ,Houkjen Jongsma (wife of Pieter Hiemstra ) baby Antje Trijntje Martha Hiemstra and Gerrit (Garry) Hiemstra
Staand Pieter Gerrits Hiemstra ,front row from left to right Reitze (Roger) Hiemstra ,Houkjen Jongsma (wife of Pieter Hiemstra ) baby Antje Trijntje Martha Hiemstra and Gerrit (Garry) Hiemstra
Pieter Gerrits Hiemstra and his wife Gooitske Hollander
Pieter Gerrits Hiemstra and his wife Gooitske Hollander
Pieter Gerrits Hiemstra and his wife Houkjen Jongsma
Pieter Gerrits Hiemstra and his wife Houkjen Jongsma
Pieter Hiemstra en Gooitske Hollander met kinderen Roel en Pietsje
Pieter Hiemstra en Gooitske Hollander met kinderen Roel en Pietsje
Pieter Gerrits Hiemstra ,son of Gerrit Roelofs Hiemstra and Antje Ykes van der Molen
Pieter Gerrits Hiemstra ,son of Gerrit Roelofs Hiemstra and Antje Ykes van der Molen
Pieter Johannes Cnossen, man van Marie Rose Venema thoe Kingma van Douma
Pieter Johannes Cnossen, man van Marie Rose Venema thoe Kingma van Douma
Grafzerk Pieter Symens Hiemstra te Oudega (W)
Grafzerk Pieter Symens Hiemstra te Oudega (W)
Ricky Schmeling,son of Lisa Hiemstra
Ricky Schmeling,son of Lisa Hiemstra
Rijbewijs van Wybe Georg Valkema, hij bezat de eerste auto van Oudega
Rijbewijs van Wybe Georg Valkema, hij bezat de eerste auto van Oudega
Ondertrouw aankondiging Roel Gerrits Hiemstra en Siebrig Wiebes ten Dam
Ondertrouw aankondiging Roel Gerrits Hiemstra en Siebrig Wiebes ten Dam
Roel Gerrits Hiemstra,slager te Oudega Wymbritsradeel en W. van der Werf
Roel Gerrits Hiemstra,slager te Oudega Wymbritsradeel en W. van der Werf
Gebouw Rehoboth te Workum ,hier maakten Roel Gerrits Hiemstra en Sienrig Wiebes ten Dam kennis met elkaar.De familie ten Dam woonde 2 huizen verwijderd van gebouw Rehoboth.Aan het Sud te Workum.Schuin tegenover Roel Hiemstra en Pietje Douma (Sud 88 te Workum)
Gebouw Rehoboth te Workum ,hier maakten Roel Gerrits Hiemstra en Sienrig Wiebes ten Dam kennis met elkaar.De familie ten Dam woonde 2 huizen verwijderd van gebouw Rehoboth.Aan het Sud te Workum.Schuin tegenover Roel Hiemstra en Pietje Douma (Sud 88 te Workum)
Getuigschriften Roel Gerrits Hiemstra, hij heeft enige tijd in een psychiatrische inrichting gewerkt maar dit beviel niet.
Getuigschriften Roel Gerrits Hiemstra, hij heeft enige tijd in een psychiatrische inrichting gewerkt maar dit beviel niet.
Roel Gerrits Hiemstra met zijn vrouw Siebrig ten Dam en dochters Sietske ,Annie en Geertje
Roel Gerrits Hiemstra met zijn vrouw Siebrig ten Dam en dochters Sietske ,Annie en Geertje
Nummerbewijs motorfiets Roel Gerrits Hiemstra
Nummerbewijs motorfiets Roel Gerrits Hiemstra
Roel Gerrits Hiemstra op zijn Gazelle motor in 1936
Roel Gerrits Hiemstra op zijn Gazelle motor in 1936
Roel Gerrits Hiemstra
Roel Gerrits Hiemstra
Roel Gerrits Hiemstra slagersleerling
Roel Gerrits Hiemstra slagersleerling
Foto van het Warkums Erfskip,personeel van Hainje Yntema carrosseriebouwer te workum in 1923 van links naar rechts Jotje Hoekstra,Tjeerd Abbring Hingst,Ademar Boes,Sjouke Zandhuis,Eeuwke Wiersma,Johannes Talsma,Roel Hiemstra (zoon van Gerritje Hiemstra),Hoekstra,Johannes Vos en Jan van der Heide.
Foto van het Warkums Erfskip,personeel van Hainje Yntema carrosseriebouwer te workum in 1923 van links naar rechts Jotje Hoekstra,Tjeerd Abbring Hingst,Ademar Boes,Sjouke Zandhuis,Eeuwke Wiersma,Johannes Talsma,Roel Hiemstra (zoon van Gerritje Hiemstra),Hoekstra,Johannes Vos en Jan van der Heide.
From left to right Roel van Veen (son of Feikjen Hiemstra) on his arm Willy de Jong (son of Kees de Jong and Antje van Veen;grandson of Feikjen Hiemstra) Feikjen Hiemstra ,Antje van Veen (daughter of Feikjen and married to Kees de Jong),Hyl Hiemstra and her husband Herman Stork and in front Herman Stork (son of Hyl and Herman Stok)
From left to right Roel van Veen (son of Feikjen Hiemstra) on his arm Willy de Jong (son of Kees de Jong and Antje van Veen;grandson of Feikjen Hiemstra) Feikjen Hiemstra ,Antje van Veen (daughter of Feikjen and married to Kees de Jong),Hyl Hiemstra and her husband Herman Stork and in front Herman Stork (son of Hyl and Herman Stok)
Roel Hiemstra ,zoon van Gerritje Hiemstra
Roel Hiemstra ,zoon van Gerritje Hiemstra
Roel Hiemstra,zoon van Gerritje Hiemstra
Roel Hiemstra,zoon van Gerritje Hiemstra
Roel Hiemstra,zoon van Gerritje Hiemstra
Roel Hiemstra,zoon van Gerritje Hiemstra
Roel Hiemstra,zoon van Gerritje Hiemstra
Roel Hiemstra,zoon van Gerritje Hiemstra
Roel Hiemstra en zijn vrouw Pietje Douma, Sud 88 te Workum
Roel Hiemstra en zijn vrouw Pietje Douma, Sud 88 te Workum
Roel Hiemstra en Pietje Douma met dochter Gerrie Hiemstra
Roel Hiemstra en Pietje Douma met dochter Gerrie Hiemstra
Roel Holkema looks like a little webmaster to me.................
Roel Holkema looks like a little webmaster to me.................
Trouwakte van Roel Martens Hiemstra en Antje Gerrits Duiker
Trouwakte van Roel Martens Hiemstra en Antje Gerrits Duiker

Schouw van Symen Valkema (zoon van Wytze Wybes Valkema en Beeuw Simons Hiemstra) met aan boord zijn zoon Wytze Symens Valkema met zijn vrouw His
Schouw van Symen Valkema (zoon van Wytze Wybes Valkema en Beeuw Simons Hiemstra) met aan boord zijn zoon Wytze Symens Valkema met zijn vrouw His

Sietse Roelofs Hiemstra (1886-1958) (son of Roelof Martens Hiemstra and Antje Gerrits Duiker) married Christina Block
Sietse Roelofs Hiemstra (1886-1958) (son of Roelof Martens Hiemstra and Antje Gerrits Duiker) married Christina Block
Sietse Gerrits Hiemstra en Harmke Luinenburg
Sietse Gerrits Hiemstra en Harmke Luinenburg
Sjoukje van Hasinga ,wife of Mellius Siemens Hiemstra
Sjoukje van Hasinga ,wife of Mellius Siemens Hiemstra
Butcher shop of Roel Gerrits Hiemstra Breksdyk 34 at Oudega (W)
Butcher shop of Roel Gerrits Hiemstra Breksdyk 34 at Oudega (W)
The blacksmith workshop of Age van Asperen and Carel van Asperen was situated here........corner of Beukenlaan and Onderweg at Koudum
The blacksmith workshop of Age van Asperen and Carel van Asperen was situated here........corner of Beukenlaan and Onderweg at Koudum
Sneek vrije beroepen
Sneek vrije beroepen
Mijn zusje Spetter in Zuidhorn
Mijn zusje Spetter in Zuidhorn
Mijn zusje Spetter in Zuidhorn
Mijn zusje Spetter in Zuidhorn
The house of Roel Hiemstra and Pietje Douma Sud 88 Workum at the left the house with the bay window
The house of Roel Hiemstra and Pietje Douma Sud 88 Workum at the left the house with the bay window ""Koek Bakkerij"". This was a former bakery shop of th Hoekstra Family.At the right the grocery shop of the Kramer Family in Workum with the hand cart in front of it.
At the left blacksmith shop Molenaar at Workum ,jsut behind the tree (at the left) the house of Roel Hiemstra and Pietje Douma
At the left blacksmith shop Molenaar at Workum ,jsut behind the tree (at the left) the house of Roel Hiemstra and Pietje Douma
Grafzerk van Suffridus Valkema en Gerlofke Agema te Oudega
Grafzerk van Suffridus Valkema en Gerlofke Agema te Oudega
Geboortecertificaat van Symen Martens Hiemstra son of Marten Sytzes Hiemstra and Gerritje Roels Abma
Geboortecertificaat van Symen Martens Hiemstra son of Marten Sytzes Hiemstra and Gerritje Roels Abma
De
De ""kunstacademie"" van Sytze Jacobs Schaper ,zoon van Jacobs Sytzes Schaper en Corneliske Brouwer
Trouwakte van Sytse Symens Hiemstra en Antje Martens van Sluis
Trouwakte van Sytse Symens Hiemstra en Antje Martens van Sluis
Trouwakte Syzte Symens Hiemstra em Antje Martens van Sluis
Trouwakte Syzte Symens Hiemstra em Antje Martens van Sluis
The elderly home of Elsie Luinenburg at Oudemirdum Jan Schotanusweg 21 (house at the right) daughter of Tamme (Tom) Luinenburg and Ibeltje Falkena
The elderly home of Elsie Luinenburg at Oudemirdum Jan Schotanusweg 21 (house at the right) daughter of Tamme (Tom) Luinenburg and Ibeltje Falkena
Trijntje Hiemstra (dochter van Marten Sytses Hiemstra en Pietje Dijkstra) en Wybe Valkema (zoon van Wytse Valkema en Beeuw Simons Hiemstra)
Trijntje Hiemstra (dochter van Marten Sytses Hiemstra en Pietje Dijkstra) en Wybe Valkema (zoon van Wytse Valkema en Beeuw Simons Hiemstra)symen valkema 1884 Het bestuur staand vlnr Symen Valkema 2e voorz G Abma alg adjunct zittend vlnr W Martens secr wybe Valkema voorz A Roukema penningmeester
symen valkema 1884 Het bestuur staand vlnr Symen Valkema 2e voorz G Abma alg adjunct zittend vlnr W Martens secr wybe Valkema voorz A Roukema penningmeester
Dirk Aant van der Meulen en Grietje Fledderus
Dirk Aant van der Meulen en Grietje Fledderus
Wabe Jacobs Schaper en Klaske Idzes Valk
Wabe Jacobs Schaper en Klaske Idzes Valk
Wabe Reins Schaper,zoon van Rein Wabes Schaper en Geertje Jacobs Luinenburg
Wabe Reins Schaper,zoon van Rein Wabes Schaper en Geertje Jacobs Luinenburg
Wabe Reins , zoon van Rein Wabes Schaper en Geertje Jacobs Luinenburg
Wabe Reins , zoon van Rein Wabes Schaper en Geertje Jacobs Luinenburg
Wabe Jans Schaper,zoon van Jan Durks Schaper en Johanna Pieters Hartog (getrouwd met Jantje Hendriks Feenstra)
Wabe Jans Schaper,zoon van Jan Durks Schaper en Johanna Pieters Hartog (getrouwd met Jantje Hendriks Feenstra)
Map Wymbritsradeel
Map Wymbritsradeel
Winkel van Wybe Wytzes Valkema en zijn vrouw Everdina te Oudega (W)
Winkel van Wybe Wytzes Valkema en zijn vrouw Everdina te Oudega (W)
Het orkest van Wouter Koopmans.Gerritje Hiemstra was zijn huishoudster.
Het orkest van Wouter Koopmans.Gerritje Hiemstra was zijn huishoudster.
De taxi van Wybe George Valkema voor zijn winkel
De taxi van Wybe George Valkema voor zijn winkel
Wytze Wybes Valkema en zijn vrouw Beeuw Simons Hiemstra
Wytze Wybes Valkema en zijn vrouw Beeuw Simons Hiemstra
Rouwkaart Yke Gerrits Hiemstra
Rouwkaart Yke Gerrits Hiemstra
Daughters of Yke Gerrits Hiemstra
Daughters of Yke Gerrits Hiemstra


Het carroseriebedrijf van Hainje Jan Yntema Sud in Workum
Het carroseriebedrijf van Hainje Jan Yntema Sud in Workum
Eelkje Froukje Yntema,dochter van Obe Jans Yntema en Greta Bunt
Eelkje Froukje Yntema,dochter van Obe Jans Yntema en Greta Bunt
Obe Jans Yntema en Greta Bunt
Obe Jans Yntema en Greta Bunt
Siemen de Jong en Hotske Douma
Siemen de Jong en Hotske Douma
Rouwkaart Froukje Piers Sjaarda ,dochter van Piers Sjoerd Sjaarda en Willemke Holkema
Rouwkaart Froukje Piers Sjaarda ,dochter van Piers Sjoerd Sjaarda en Willemke Holkema
Grafzerk Jacob Poepjes en Mieke Kuperus
Grafzerk Jacob Poepjes en Mieke Kuperus
Sjoerd Piers Sjaarda (zoon van Pier Sjaarda en Willemke Holkema) met zijn vrouw Albertje Nauta
Sjoerd Piers Sjaarda (zoon van Pier Sjaarda en Willemke Holkema) met zijn vrouw Albertje Nauta
Cornelis van Aylva grietman wonseradeel herenbank in de hervormde kerk te Cornwerd,Franciscus Holkema was hier dominee
Cornelis van Aylva grietman wonseradeel herenbank in de hervormde kerk te Cornwerd,Franciscus Holkema was hier dominee
Cornelis van Aylva grietman wonseradeel herenbank kerk te Cornwerd
Cornelis van Aylva grietman wonseradeel herenbank kerk te Cornwerd
Kerk Cornwerd
Kerk Cornwerd
Froukje Bosga dochter van Elisabeth Holkema en Jan Harmens Bosga
Froukje Bosga dochter van Elisabeth Holkema en Jan Harmens Bosga
Jantje Holkema dochter van Job Holkema en Froukje Boonstra ,trouwde Jan Gerbens Pool
Jantje Holkema dochter van Job Holkema en Froukje Boonstra ,trouwde Jan Gerbens Pool
Jop Holkema en Froukje Boonstra
Jop Holkema en Froukje Boonstra
Kantoor Efficiency Noord te Groningen managed by Jakob Holkema and Hendrikje Boonstra
Kantoor Efficiency Noord te Groningen managed by Jakob Holkema and Hendrikje Boonstra
Pieter Johannes Holkema (rechts) zoon van Job Holkema en Froukje Boonstra
Pieter Johannes Holkema (rechts) zoon van Job Holkema en Froukje Boonstra
Pietje Holkema dochter van Job Holkema en Froukje Boonstra trouwde Gerrit Peenstra.Met hun zoon Gerrit Peenstra JR.
Pietje Holkema dochter van Job Holkema en Froukje Boonstra trouwde Gerrit Peenstra.Met hun zoon Gerrit Peenstra JR.
Pietje Holkema dochter van Job Holkema en Froukje Boonstra,trouwde Gerrit Peenstra
Pietje Holkema dochter van Job Holkema en Froukje Boonstra,trouwde Gerrit Peenstra
Grafzerk van Jeltje Poepjes en Jan Hoekstra
Grafzerk van Jeltje Poepjes en Jan Hoekstra
Sjoerd de Vries en Anna Holkema met hun kinderen linksboven Sjoerd rechtsboven Gerrit Alle en Trienco
Sjoerd de Vries en Anna Holkema met hun kinderen linksboven Sjoerd rechtsboven Gerrit Alle en Trienco
Willemke Holkema dochter van Job Holkema en Froukje Boonstra,trouwde Pier Sjoerds Sjaarda
Willemke Holkema dochter van Job Holkema en Froukje Boonstra,trouwde Pier Sjoerds Sjaarda
Verjaardagsfeestje in 1968 in de
Verjaardagsfeestje in 1968 in de ""Rustende Jager"" .Arjen Buwalda van Holkema en Prinses Beatrix

Holkema Group managed by Albertus Sake Holkema
Holkema Group managed by Albertus Sake Holkema

Grafzerk van Antje Grons
Grafzerk van Antje Grons
Grafzerk van Antje Grons
Grafzerk van Antje Grons
Antje Wiersma (daughter of Meinte Wiersma and Minke Hoekstra) married Tjipke Wijnstra
Antje Wiersma (daughter of Meinte Wiersma and Minke Hoekstra) married Tjipke Wijnstra
Prijspenning van Arjen Buwalda van Holkema
Prijspenning van Arjen Buwalda van Holkema
Arjen Holkema neemt de Jubileumzegels van 300 jaar Gysbert Japicx in ontvangst van hoofddirecteur A.G. de Vries van de PTT
Arjen Holkema neemt de Jubileumzegels van 300 jaar Gysbert Japicx in ontvangst van hoofddirecteur A.G. de Vries van de PTT
Arjen Holkema in 1973
Arjen Holkema in 1973
Arjen Holkema in de kanselarij te Leeuwarden
Arjen Holkema in de kanselarij te Leeuwarden
Opening van het Hervormd Centrum
Opening van het Hervormd Centrum ""Open Hof"" te Leeuwarden door Arjen Holkema 17 mei 1967
Arjen Holkema son of Klaas Holkema and Trijntje Tieleman (in the middle) in 1966 ;married Trijntje Slot at the right Prof. Dr. K. Heeroma voorzitter van de maatschappij der nederlandse letteren en links A.G. de Vries hoofddirecteur van de PTT
Arjen Holkema son of Klaas Holkema and Trijntje Tieleman (in the middle) in 1966 ;married Trijntje Slot at the right Prof. Dr. K. Heeroma voorzitter van de maatschappij der nederlandse letteren en links A.G. de Vries hoofddirecteur van de PTT
Arjen Holkema (in het midden) in 1966
Arjen Holkema (in het midden) in 1966
Arjen Holkema (rechts) met Koningin Juliana
Arjen Holkema (rechts) met Koningin Juliana
Arjen Holkema (rechts) met Koningin Juliana
Arjen Holkema (rechts) met Koningin Juliana
Koningin Juliana onthuld het standbeeld van Gysbert Japicx Holkema in 1966
Koningin Juliana onthuld het standbeeld van Gysbert Japicx Holkema in 1966
Grafzerk van Arjen Buwes
Grafzerk van Arjen Buwes
Grafzerk van Arjen Buwes
Grafzerk van Arjen Buwes
Arjen Holkema bij de uitreiking van de jubileumzegels van Gysbert Japicx
Arjen Holkema bij de uitreiking van de jubileumzegels van Gysbert Japicx
balthasar heldring trouwde catharina sophia van holkema
balthasar heldring trouwde catharina sophia van holkema
Martinus Hamconius de man van Benne Jochems Holkema
Martinus Hamconius de man van Benne Jochems Holkema
Willemke Holkema met kleinkinderen (van Sjoerd Piers Sjaarda en Albertje Nauta) Jenny Sjaarda,Pier Sjaarda en Froukje Sjaarda
Willemke Holkema met kleinkinderen (van Sjoerd Piers Sjaarda en Albertje Nauta) Jenny Sjaarda,Pier Sjaarda en Froukje Sjaarda
Binnema Bloemenzaak Galigapromenade Sneek
Binnema Bloemenzaak Galigapromenade Sneek
Binnema Bloemenzaak Galigapromenade Sneek
Binnema Bloemenzaak Galigapromenade Sneek
Bocreana te Deersum managed by Jacob Holkema (son of Gerben Holkema and Durkje van der Meer)
Bocreana te Deersum managed by Jacob Holkema (son of Gerben Holkema and Durkje van der Meer)
The farm of Pieter Johannes Holkema and Jetske Hielkes Semplonius ,Woudfennen Joure
The farm of Pieter Johannes Holkema and Jetske Hielkes Semplonius ,Woudfennen Joure
Grafzerk van Jisck Boltjes
Grafzerk van Jisck Boltjes
Grafzerk van Jisck Boltjes
Grafzerk van Jisck Boltjes
Broerekerk te Bolsward ,hier zijn Jacob Gysbert en zijn vrouw begraven
Broerekerk te Bolsward ,hier zijn Jacob Gysbert en zijn vrouw begraven
Trouwakte Johan Schot en Carolina Holkema (dochter van Job Holkema en Froukje Boonstra)
Trouwakte Johan Schot en Carolina Holkema (dochter van Job Holkema en Froukje Boonstra)
Caroline (Trijn) en Willemke Holkema beiden dochters van Job Holkema en Froukje Boonstra.Caroline trouwde Johan Schot.Willemke trouwde Pier Sjoerds Sjaarda
Caroline (Trijn) en Willemke Holkema beiden dochters van Job Holkema en Froukje Boonstra.Caroline trouwde Johan Schot.Willemke trouwde Pier Sjoerds Sjaarda
Hervormde kerk te Cornwerd
Hervormde kerk te Cornwerd
Woonark van Willemke Holkema dochter van Job Holkema en Froukje Boonstra
Woonark van Willemke Holkema dochter van Job Holkema en Froukje Boonstra
Ernst Heldring
Ernst Heldring
Familiewapen van Holkema
Familiewapen van Holkema
Bezittingen (1832) van Franciscus Holkema (dominee) en zijn zoon Joannes (Johan) Holkema (Beurtschipper) te Akkrum
Bezittingen (1832) van Franciscus Holkema (dominee) en zijn zoon Joannes (Johan) Holkema (Beurtschipper) te Akkrum
Bezittingen van Franciscus Holkema (1832) te Akkrum
Bezittingen van Franciscus Holkema (1832) te Akkrum
Franciscus Holkema ,de bioloog
Franciscus Holkema ,de bioloog
Geografische spreiding Volbeda in Nederland
Geografische spreiding Volbeda in Nederland
Geografische spreiding Wijnstra in Nederland
Geografische spreiding Wijnstra in Nederland
De kruidenierszaak van Gerben Holkema (zoon van Jacob Holkema en Minke Wijnstra) Wassenberghstraat Sneek.Later opende hij resp. een kruidenierszaak op de hoek Napjusstraat- Jancko Douwamastraat en op de hoek Jancko Douwamastraat en Worp Tjaarda straat.Gerben startte de eerste supermarkt te Sneek.
De kruidenierszaak van Gerben Holkema (zoon van Jacob Holkema en Minke Wijnstra) Wassenberghstraat Sneek.Later opende hij resp. een kruidenierszaak op de hoek Napjusstraat- Jancko Douwamastraat en op de hoek Jancko Douwamastraat en Worp Tjaarda straat.Gerben startte de eerste supermarkt te Sneek.
Het gezin van Lyckle Portena (voorheen Poepjes) en Betje Holkema (dochter van Job Holkema en Froukje Boonstra).Zij starten transportonderneming Portena.
Het gezin van Lyckle Portena (voorheen Poepjes) en Betje Holkema (dochter van Job Holkema en Froukje Boonstra).Zij starten transportonderneming Portena.
Handtekening Gysbert Japicx Holckema
Handtekening Gysbert Japicx Holckema
Grafzerk Hendrik Portena en Janke Rijpsma
Grafzerk Hendrik Portena en Janke Rijpsma
Wapen van Gysbert Japicx Holkema zijn zoon in 1666
Wapen van Gysbert Japicx Holkema zijn zoon in 1666
Gedenksteen aan de gevel Wipstrjitte 6 Bolsward,het geboortehuis van Gysbert Japicx Holkema
Gedenksteen aan de gevel Wipstrjitte 6 Bolsward,het geboortehuis van Gysbert Japicx Holkema
Gysbert Japicx Holkema correspondeerde o.a. met Joost Hiddes Halbertsma ,hierbij zijn portret met onderschrift van Joost Hiddes Halbertsma
Gysbert Japicx Holkema correspondeerde o.a. met Joost Hiddes Halbertsma ,hierbij zijn portret met onderschrift van Joost Hiddes Halbertsma
Jubileumzegel Gysbert Japicx Holkema
Jubileumzegel Gysbert Japicx Holkema
Jubileumzegel Gysbert Japicx Holkema
Jubileumzegel Gysbert Japicx Holkema
Wipstrjitte 6 Bolsward het geboortehuis van Gysbert Japicx Holkema
Wipstrjitte 6 Bolsward het geboortehuis van Gysbert Japicx Holkema
Portret van Gysbert Japicx Holckema gemaakt door Matthys Harings in 1637.Schilderij hangt nu in het Fries Museum te Leeuwarden.
Portret van Gysbert Japicx Holckema gemaakt door Matthys Harings in 1637.Schilderij hangt nu in het Fries Museum te Leeuwarden.
Gysbert Japicx Holkema, schoolmeester
Gysbert Japicx Holkema, schoolmeester
Het handmerk c.q. huismerk van de Holkema's. Vindt zijn oorsprong in de Rune tekens en werd gebruikt om eigendommen te markeren.Werd ook gebruikt op officiel aktes wanneer de personen niet konden lezen of schrijven.Voorloper van de familiewapens.
Het handmerk c.q. huismerk van de Holkema's. Vindt zijn oorsprong in de Rune tekens en werd gebruikt om eigendommen te markeren.Werd ook gebruikt op officiel aktes wanneer de personen niet konden lezen of schrijven.Voorloper van de familiewapens.
Familiewapen Douwe Oenes Holkema
Familiewapen Douwe Oenes Holkema
De hockeyclub van Arjen Buwalda van Holkema
De hockeyclub van Arjen Buwalda van Holkema
Holke Gaukes trad op als getuige bij de geboorte van Foeke Jongstra ,zoon van Pieter Roelofs Jongstra en Dieuwke Foekes Landman te Sloten
Holke Gaukes trad op als getuige bij de geboorte van Foeke Jongstra ,zoon van Pieter Roelofs Jongstra en Dieuwke Foekes Landman te Sloten

Holkema Personeels Management managed by Sake Holkema and Yvonne Stoks
Holkema Personeels Management managed by Sake Holkema and Yvonne Stoks
Oprichtingsadvertentie van de boekwinkel J.H.Scheltema ,welke later samenwerkte met Van Holkema
Oprichtingsadvertentie van de boekwinkel J.H.Scheltema ,welke later samenwerkte met Van Holkema
Oprichter boekhandel J.H.Scheltema
Oprichter boekhandel J.H.Scheltema
Jacob Holkema startte een melkhandel in de Wassenberghstraat te Sneek
Jacob Holkema startte een melkhandel in de Wassenberghstraat te Sneek
Glas-in-loodraam stadhuis Bolsward met Jacob Gysbert Holckema
Glas-in-loodraam stadhuis Bolsward met Jacob Gysbert Holckema
Handtekening Jacob Gysbert Holckema
Handtekening Jacob Gysbert Holckema
Gravure van Jacob Gysbert in het Stadhuis te Bolsward.
Gravure van Jacob Gysbert in het Stadhuis te Bolsward.


Het gezin Job Holkema en Froukje Boonstra met 2e van rechts Betje Holkema.Dochter linksboven Froukje Boonstra is Caroline Holkema.
Het gezin Job Holkema en Froukje Boonstra met 2e van rechts Betje Holkema.Dochter linksboven Froukje Boonstra is Caroline Holkema.
Column Job Holkema en Geertruida de Groot te Rauwerd
Column Job Holkema en Geertruida de Groot te Rauwerd
Jop Holkema trouwde Froukje Boonstra
Jop Holkema trouwde Froukje Boonstra
Jop Holkema (zoon van Jan Franciscus Holkema en Elisabeth Sakes Kromhout) en zijn vrouw Froukje Boonstra (dochter van Pieter Heeres Boonstra en Elisabeth Jans van de Veen
Jop Holkema (zoon van Jan Franciscus Holkema en Elisabeth Sakes Kromhout) en zijn vrouw Froukje Boonstra (dochter van Pieter Heeres Boonstra en Elisabeth Jans van de Veen
Klaske (Carol) Holkema (daughter of Pieter Johannes Holkema and Jetske Hielkes Semplonius) married Cor Mostert
Klaske (Carol) Holkema (daughter of Pieter Johannes Holkema and Jetske Hielkes Semplonius) married Cor Mostert
Schilderij van Margaretha de Heer was via Ancke Willemsdr de Heer vrouw van Jacob Gysbert Holkema familie en goede vriendin van Gysbert Japicx Holkema.
Schilderij van Margaretha de Heer was via Ancke Willemsdr de Heer vrouw van Jacob Gysbert Holkema familie en goede vriendin van Gysbert Japicx Holkema.
Martinikerk Bolsward
Martinikerk Bolsward
Jacob Holkema en Minke Wijnstra ,wassenberghstraat te Sneek
Jacob Holkema en Minke Wijnstra ,wassenberghstraat te Sneek
Oude kaart Bolsward in de tijd van Gysbert Japicx en Jacob Gysbert
Oude kaart Bolsward in de tijd van Gysbert Japicx en Jacob Gysbert
Pier Sjoerds Sjaarda trouwde Willemke Holkema (zoon van Sjoerd Piers Sjaarda)
Pier Sjoerds Sjaarda trouwde Willemke Holkema (zoon van Sjoerd Piers Sjaarda)
Pier Sjoerds Sjaarda trouwde Willemke Holkema
Pier Sjoerds Sjaarda trouwde Willemke Holkema
Pieter Johannes Holkema (son of Job Holkema and Froukje Boonstra) and his wife Jetske Hielkes Semplonius
Pieter Johannes Holkema (son of Job Holkema and Froukje Boonstra) and his wife Jetske Hielkes Semplonius
Pieter Johannes Holkema (timmerman) rechts zoon van Job Holkema en Froukje Boonstra
Pieter Johannes Holkema (timmerman) rechts zoon van Job Holkema en Froukje Boonstra
Pieter Willem Volbeda
Pieter Willem Volbeda
Plattegrond Bolsward in de tijd van Gysbert Japicx en Jacobb Gysbert Holckema
Plattegrond Bolsward in de tijd van Gysbert Japicx en Jacobb Gysbert Holckema
Johannes Klazes Poepjes woonde samen met zijn zoon Klaas Johannes Poepjes in het huis links te Oldeouwer.Later verhuisde Klaas Johannes Poepjes naar het huis rechts.Het huis rechts werd aanvankelijk bewoond door Jacob Egberts Postma en zijn zus Akke Egberts Postma (kinderen van Egbert Pieters Postma en Antje Jacobs Poepjes)
Johannes Klazes Poepjes woonde samen met zijn zoon Klaas Johannes Poepjes in het huis links te Oldeouwer.Later verhuisde Klaas Johannes Poepjes naar het huis rechts.Het huis rechts werd aanvankelijk bewoond door Jacob Egberts Postma en zijn zus Akke Egberts Postma (kinderen van Egbert Pieters Postma en Antje Jacobs Poepjes)
Johannes Klazes Poepjes 1913 (getrouwd met Geertje Harmens van der Wal) met zijn kinderen Grietje en Leentje
Johannes Klazes Poepjes 1913 (getrouwd met Geertje Harmens van der Wal) met zijn kinderen Grietje en Leentje
Hans Klazes Poepjes trouwde Arendtje Roskam
Hans Klazes Poepjes trouwde Arendtje Roskam
Grafzerk Johannes Klazes Poepjes en Geertje Harmens van der Wal
Grafzerk Johannes Klazes Poepjes en Geertje Harmens van der Wal
Lyckele poepjes bij zeilvereniging
Lyckele poepjes bij zeilvereniging ""De Zevenwolden"" 8 aug 1923 ,achetreste rij 2e van rechts
Hero Portena trouwde Hillie Hoekstra
Hero Portena trouwde Hillie Hoekstra
Kistmakerswerk in het Stadhuis te Bolsward,gemaakt door Jacob Gysbert Holckema
Kistmakerswerk in het Stadhuis te Bolsward,gemaakt door Jacob Gysbert Holckema
Rene Holkema ,zoon van Stoffel Holkema
Rene Holkema ,zoon van Stoffel Holkema
Rene Saco Holkema,zoon van Jan Holkema en Wytske Boersma
Rene Saco Holkema,zoon van Jan Holkema en Wytske Boersma
From left to right Roelofke Zandstra,Albertus Holkema,Anny Holkema,Hiltje Brouwer en Sake Holkema
From left to right Roelofke Zandstra,Albertus Holkema,Anny Holkema,Hiltje Brouwer en Sake Holkema
Sake Holkema married Clara de Boer (Canada)
Sake Holkema married Clara de Boer (Canada)
Sake Holkema en Hiltje Brouwer en hun dochter
Sake Holkema en Hiltje Brouwer en hun dochter
Sake Holkema met zijn 2 dochters (zoon van Albertus Holkema)
Sake Holkema met zijn 2 dochters (zoon van Albertus Holkema)
sake holkema scheepsmotoren dimo sneek
sake holkema scheepsmotoren dimo sneek
Scheepsmotorenfabriek DIMO van Sake Holkema te Sneek
Scheepsmotorenfabriek DIMO van Sake Holkema te Sneek
Schepen op het Vlie met links Vlieland en rechts Terschelling
Schepen op het Vlie met links Vlieland en rechts Terschelling
sjoerd franciscus holkema rouwkaart
sjoerd franciscus holkema rouwkaart
Sjoerd Piers Sjaarda (zoon van Pier Sjaarda en Willemke Holkema) met zijn vrouw ALbertje Nauta
Sjoerd Piers Sjaarda (zoon van Pier Sjaarda en Willemke Holkema) met zijn vrouw ALbertje Nauta
Sjoerd Piers Sjaarda trouwde Albertje Nauta ;vader van Pier Sjoerds Sjaarda welke Willemke Holkema trouwde.
Sjoerd Piers Sjaarda trouwde Albertje Nauta ;vader van Pier Sjoerds Sjaarda welke Willemke Holkema trouwde.
De achterkant van de smederij van Albertus Holkema en zijn zoon Sake Holkema anno 2005 .......pension Smidsvuur Sylspaed 27-29 te Workum
De achterkant van de smederij van Albertus Holkema en zijn zoon Sake Holkema anno 2005 .......pension Smidsvuur Sylspaed 27-29 te Workum
De achterkant van de smederij van Albertus en zijn zoon Sake Holkema in 2005 ....pension smidsvuur Sylspaed 27-29 te Workum
De achterkant van de smederij van Albertus en zijn zoon Sake Holkema in 2005 ....pension smidsvuur Sylspaed 27-29 te Workum
Merk plaatje van machinesmederij Albertus Holkema en Sake Holkema (smederij Sylspead te Workum)
Merk plaatje van machinesmederij Albertus Holkema en Sake Holkema (smederij Sylspead te Workum)
De achterkant van de smederij van Albertus en Sake Holkema in 1940. De boot van Andies Visser (Wk12) en zijn zoon Klaas Visser in reparatie ,Sylspead te Workum
De achterkant van de smederij van Albertus en Sake Holkema in 1940. De boot van Andies Visser (Wk12) en zijn zoon Klaas Visser in reparatie ,Sylspead te Workum
De smederij rechts van Sake Holkema aan het Syslpaed te Wokum naast de winkel NGV naar goede voeding van Auke Venema 1956
De smederij rechts van Sake Holkema aan het Syslpaed te Wokum naast de winkel NGV naar goede voeding van Auke Venema 1956
Geografische spreiding van de Holkema's in Friesland
Geografische spreiding van de Holkema's in Friesland
Stadhuis te Bolsward gemaakt en ontworpen door Jacob Gysbert Holckema
Stadhuis te Bolsward gemaakt en ontworpen door Jacob Gysbert Holckema
Herdenkingszegels ter ere van Gysbert Japicx Holckema
Herdenkingszegels ter ere van Gysbert Japicx Holckema
Holkema State aardrijkskundig woordenboek
Holkema State aardrijkskundig woordenboek

Boekhandel Scheltema en (Tjomme) van Holkema
Boekhandel Scheltema en (Tjomme) van Holkema
Scheltema en Holkema's boekhandel te Amsterdam
Scheltema en Holkema's boekhandel te Amsterdam
Winkel Scheltema en van Holkema te Amsterdam
Winkel Scheltema en van Holkema te Amsterdam
Scheltema en Holkema's Boekhandel te Amsterdam
Scheltema en Holkema's Boekhandel te Amsterdam
Tjomme van Holkema
Tjomme van Holkema
Tjomme van Holkema, zoon van Arjen Buwalda van Holkema en Catharina Stam
Tjomme van Holkema, zoon van Arjen Buwalda van Holkema en Catharina Stam
De veloclub van Arjen Buwalda van Holkema
De veloclub van Arjen Buwalda van Holkema
Oude kaart Vlieland
Oude kaart Vlieland
Willemke en Beth Holkema dochters van Job Holkema en Froukje Boonstra (Willemke trouwde Pier Sjoerds Sjaarda,Beth trouwde Lyckle Portena (voorheen Poepjes).
Willemke en Beth Holkema dochters van Job Holkema en Froukje Boonstra (Willemke trouwde Pier Sjoerds Sjaarda,Beth trouwde Lyckle Portena (voorheen Poepjes).
Familiewapen Holkema;halve adelaar voor oorspronkelijke friese families;de
Familiewapen Holkema;halve adelaar voor oorspronkelijke friese families;de ""A"" is een germaans merkteken,voorloper van het familiewapen; de eikel duidt op vruchtbaar land of bosbezit.
Holkema wetenswaardigheden
Holkema wetenswaardigheden

Grafzerken Wijbe Wijnstra,Oedske van der Feer en dochter Aagjen Wijnstra te Harich
Grafzerken Wijbe Wijnstra,Oedske van der Feer en dochter Aagjen Wijnstra te Harich
Willema Albertus Holkema en Ilona van den Heuvel en Ywan Holkema
Willema Albertus Holkema en Ilona van den Heuvel en Ywan Holkema
Handtekening van Willem Jacobs Holckema
Handtekening van Willem Jacobs Holckema
Holkema state te Achlum
Holkema state te Achlum
Holkema state Achlum en klooster Ludingakerk
Holkema state Achlum en klooster Ludingakerk
Holkema state Achlum 2007
Holkema state Achlum 2007
Holkema state Achlum
Holkema state Achlum
Hylke Smits echtgenoot van Sepkje Plantinga
Hylke Smits echtgenoot van Sepkje Plantinga
Trouwakte Jan Pyters en Grietje Cornelis
Trouwakte Jan Pyters en Grietje Cornelis
Jan Johannes Schotanus, getrouwd met Akke Douwes Visser
Jan Johannes Schotanus, getrouwd met Akke Douwes Visser
Jeroen Betsema,trouwde Anja Andela
Jeroen Betsema,trouwde Anja Andela
Iepkje Egges van der Veer trouwde Klaas Hendriks Beuckens
Iepkje Egges van der Veer trouwde Klaas Hendriks Beuckens
Egge Harmens van der Veer trouwde Lipkjen Sietes Visser
Egge Harmens van der Veer trouwde Lipkjen Sietes Visser
Inne de Jong (zoon van Roelof Ykes de Jong en Teetske Egges van der Veer) met Lipkje Beuckens alias Ypk fan der Fear
Inne de Jong (zoon van Roelof Ykes de Jong en Teetske Egges van der Veer) met Lipkje Beuckens alias Ypk fan der Fear
Inne Roelofs de Jong trouwde Femmigje Wybenga
Inne Roelofs de Jong trouwde Femmigje Wybenga
Inne Roelofs de Jong (links) met zijn jongere broer Roelof Roelofs de Jong
Inne Roelofs de Jong (links) met zijn jongere broer Roelof Roelofs de Jong
Roelof Roelofs de Jong (links) en Inne Roelofs de Jong samen met hun moeder Teetske Egges van der Veer
Roelof Roelofs de Jong (links) en Inne Roelofs de Jong samen met hun moeder Teetske Egges van der Veer
Inne Roelofs de Jong
Inne Roelofs de Jong
Inne Roelofs de Jong
Inne Roelofs de Jong
Grafzerk Klaas Beuckens en Ypkje van der Veer te Sondel
Grafzerk Klaas Beuckens en Ypkje van der Veer te Sondel
Het huis van Lipkje Beuckens alias Ypk fan der Fear alias Ella Wassenaar te Veenwouden
Het huis van Lipkje Beuckens alias Ypk fan der Fear alias Ella Wassenaar te Veenwouden
Lipkje Beuckens (Ypk fan der Fear)
Lipkje Beuckens (Ypk fan der Fear)
Lipkje Beuckens (Ypk fan der Fear)
Lipkje Beuckens (Ypk fan der Fear)
Lipkje Beuckens (Ypk fan der Fear)
Lipkje Beuckens (Ypk fan der Fear)
Lipkje Beuckens met haar man Wiggele Post
Lipkje Beuckens met haar man Wiggele Post
Inne Roelofs de Jong
Inne Roelofs de Jong
Klaas Hendriks Beuckens trouwde Iepkje Egges van der Veer
Klaas Hendriks Beuckens trouwde Iepkje Egges van der Veer
Jopie Ypkes Huisman
Jopie Ypkes Huisman
Jopie Huisman museum te Workum
Jopie Huisman museum te Workum
Kaart van Gaasterland in 1698
Kaart van Gaasterland in 1698
Kaart Nederland
Kaart Nederland

Kingma state te Zweins
Kingma state te Zweins
Ignatius van Kingma 1672-1700,brigadier en kolonel van de ruiterij van de verenigde nederlanden
Ignatius van Kingma 1672-1700,brigadier en kolonel van de ruiterij van de verenigde nederlanden
Kingma state te Zwiens;bewonders 17e eeuw Saeckle van Kingma,Iganatius van Kingma,Zachaeus van Ghemmenisch,familie Beyma,Julius Matthijs van Beyma,van Beyma thoe Kingma
Kingma state te Zwiens;bewonders 17e eeuw Saeckle van Kingma,Iganatius van Kingma,Zachaeus van Ghemmenisch,familie Beyma,Julius Matthijs van Beyma,van Beyma thoe Kingma
Huize Lycklamabosch in de bossen bij Kippenburg.Ter plekke staat nu een boerderij (aan de groene singel te Oudemirdum- Nij Amerika
Huize Lycklamabosch in de bossen bij Kippenburg.Ter plekke staat nu een boerderij (aan de groene singel te Oudemirdum- Nij Amerika
Het huis waar Auke Stam woonde aan het Kleinzand in Sneek
Het huis waar Auke Stam woonde aan het Kleinzand in Sneek
hendrik klijnsma 1901 1980 trouwde grietje de jong balk runde een klompenwinkel aan de Gaaikemastraat 1 te Balk
hendrik klijnsma 1901 1980 trouwde grietje de jong balk runde een klompenwinkel aan de Gaaikemastraat 1 te Balk
Familiewapen Klijnsma
Familiewapen Klijnsma
Geboorte lepel Hendrikje Aukes Stam,zij trouwde Nicolaas Jurjens Lankhorst.Grondlegger Lankhorst touwfabrieken
Geboorte lepel Hendrikje Aukes Stam,zij trouwde Nicolaas Jurjens Lankhorst.Grondlegger Lankhorst touwfabrieken
Het imperium van Nicolaas Jurjen Lankhorst ......Het Lankhorst Touwfabrieken complex te Sneek
Het imperium van Nicolaas Jurjen Lankhorst ......Het Lankhorst Touwfabrieken complex te Sneek
Leslie Coulson with her relative Grutte Pier ,almost twins
Leslie Coulson with her relative Grutte Pier ,almost twins
Jan Hendrick Jarichs van der Ley ,hij ontwikkelde een goed werkend navigatiesysteem voor op zee
Jan Hendrick Jarichs van der Ley ,hij ontwikkelde een goed werkend navigatiesysteem voor op zee
Grafzerk Lipkje Beuckens (Ypk fan der Fear) te Sondel
Grafzerk Lipkje Beuckens (Ypk fan der Fear) te Sondel
Lyckele Reins Lyklema en Eeltje Jans Luinenburg
Lyckele Reins Lyklema en Eeltje Jans Luinenburg
Gezin van Harmen Jans Luinenburg en Tetje Sietsma met een deel van hun kinderen te weten Jetske, Getje, Atje, Jantje ,Japke ,Sjoerd en Beent Luinenburg
Gezin van Harmen Jans Luinenburg en Tetje Sietsma met een deel van hun kinderen te weten Jetske, Getje, Atje, Jantje ,Japke ,Sjoerd en Beent Luinenburg
Huis Fokje Annes Luinenburg en Syste Andries Zijlstra aan de Veendijk Lemsterland
Huis Fokje Annes Luinenburg en Syste Andries Zijlstra aan de Veendijk Lemsterland
Grafzerk Atje Harmens Luinenburg en Jan Knobbe
Grafzerk Atje Harmens Luinenburg en Jan Knobbe
Fokje Annes Luinenburg met echtgenoot Syste Andries Zijlstra
Fokje Annes Luinenburg met echtgenoot Syste Andries Zijlstra
Graf Hendrikje Ottes Luinenburg (married Cornelis Visser) en Sjoukje Visser te Oudemirdum
Graf Hendrikje Ottes Luinenburg (married Cornelis Visser) en Sjoukje Visser te Oudemirdum
Graf Immertje Willems Luinenburg en Meine Hoekstra te Oudemirdum
Graf Immertje Willems Luinenburg en Meine Hoekstra te Oudemirdum


Het huis van roelof feikes falkena zijn vrouw jeltje de vries en dochter Ibeltje falkena Koaidyk 1 in het heidenskip
Het huis van roelof feikes falkena zijn vrouw jeltje de vries en dochter Ibeltje falkena Koaidyk 1 in het heidenskip
Grafzerk Sjoerd Luinenburg en Jantje Muurling
Grafzerk Sjoerd Luinenburg en Jantje Muurling
De boerderij op de plek waar vroeger Huize Lycklamabosch stond bij Kippenburg
De boerderij op de plek waar vroeger Huize Lycklamabosch stond bij Kippenburg
antje lantinga trouwde Wytse Baukes Lyklema
antje lantinga trouwde Wytse Baukes Lyklema
jeanette commijs trouwde tjalling lyklema
jeanette commijs trouwde tjalling lyklema
bauke siegers lyklema
bauke siegers lyklema
tjalling lyklema
tjalling lyklema
Doecke Tjebbes van Martena
Doecke Tjebbes van Martena
De slag op de Zuiderzee van Doecke Tjebbes Martena anno 1573
De slag op de Zuiderzee van Doecke Tjebbes Martena anno 1573
Meile Meiles van der Goot liet dit huis bouwen Jagtlustweg te Wyckel
Meile Meiles van der Goot liet dit huis bouwen Jagtlustweg te Wyckel
Meine Meinesz (rechts) met personeel van de olieslagerij de Volharding te Balk
Meine Meinesz (rechts) met personeel van de olieslagerij de Volharding te Balk
grafzerk meinesz dirk meinesz en freerkje van dijk
grafzerk meinesz dirk meinesz en freerkje van dijk
grafzerk tjeerd jelles meinesz en namkje krijns taconis te harich
grafzerk tjeerd jelles meinesz en namkje krijns taconis te harich
grafzerk jan wester en foekjen dirks meinesz te harich
grafzerk jan wester en foekjen dirks meinesz te harich

Olieslagerij van Meine Meinesz (rechts)
Olieslagerij van Meine Meinesz (rechts)Het haventje van Minne Minnes de Vries bij het Oudemirdumer Klif,laatste IJsselmeervisser van Oudemirdum
Het haventje van Minne Minnes de Vries bij het Oudemirdumer Klif,laatste IJsselmeervisser van Oudemirdum
Minne Minnes de Vries met fuik op de schouder,laatste Ijsselmeervisser van Oudemirdum.Woonde aan het Oudemirdumer Klif.
Minne Minnes de Vries met fuik op de schouder,laatste Ijsselmeervisser van Oudemirdum.Woonde aan het Oudemirdumer Klif.Nicolaas Jurjen Lankhorst, getrouwd met Hendrikjen Stam
Nicolaas Jurjen Lankhorst, getrouwd met Hendrikjen Stam
Nijdamstra State te Irnsumerzijl (vlakbij Grouw) de bakermat van de Nijdam''s in Friesland. Genoemd naar de nieuwe dam welke in de Boorne werd geplaatst.
Nijdamstra State te Irnsumerzijl (vlakbij Grouw) de bakermat van de Nijdam''s in Friesland. Genoemd naar de nieuwe dam welke in de Boorne werd geplaatst.

Het Oudehuis Tongeren, gekocht door Charles le Chevalier
Het Oudehuis Tongeren, gekocht door Charles le Chevalier
Het Blauwe Boekje met een opsomming van Patriciers Families van Nederland o.a. de Holkema's
Het Blauwe Boekje met een opsomming van Patriciers Families van Nederland o.a. de Holkema'sPierius Winsemius schrijver van de Chroniek van Vrieslandt
Pierius Winsemius schrijver van de Chroniek van Vrieslandt
Pieter Anthony van Hinlopen van Sterkenburg
Pieter Anthony van Hinlopen van Sterkenburg
Pieter Willemsz Kapteyn,getrouwd met Alida van der Klijff
Pieter Willemsz Kapteyn,getrouwd met Alida van der Klijff
boerderij aan de lorbuorren van poppe idskes poppes en tryntje cornelis sleeswijk met daarin aanwezig tegeltableau handmerk boterhandelaar
boerderij aan de lorbuorren van poppe idskes poppes en tryntje cornelis sleeswijk met daarin aanwezig tegeltableau handmerk boterhandelaar
De boerderij van Poppes aan de lorbuorren te Balk / Harich
De boerderij van Poppes aan de lorbuorren te Balk / Harich
Harmen jacobs poppes en jitske de boer wyckel
Harmen jacobs poppes en jitske de boer wyckel
raadhuisstraat 11 balk anno 1793 hans ygrams van der werff en Idskjen jans poppes boterhandelaar liet dit huis bouwen
raadhuisstraat 11 balk anno 1793 hans ygrams van der werff en Idskjen jans poppes boterhandelaar liet dit huis bouwen
tegeltableau boerderij poppe idskes poppes lorbuorren harich balk,makelij Tichelaar Makkum
tegeltableau boerderij poppe idskes poppes lorbuorren harich balk,makelij Tichelaar Makkum
van swinderenstraat 7 balk woonhuis anno 1789 poppe idskes poppes en tryntje cornelis sleeswijk
van swinderenstraat 7 balk woonhuis anno 1789 poppe idskes poppes en tryntje cornelis sleeswijk
Gevelsteen van swinderenstraat 7 te Balk woonhuis anno 1789 poppe idskes poppes tryntje cornelis sleeswijk detail handelsmerk boterboor botervat
Gevelsteen van swinderenstraat 7 te Balk woonhuis anno 1789 poppe idskes poppes tryntje cornelis sleeswijk detail handelsmerk boterboor botervat
Jan Roelofs Praamsma trouwde Wypkjen Jans Brouwer
Jan Roelofs Praamsma trouwde Wypkjen Jans Brouwer
Siem Praamsma in 1995
Siem Praamsma in 1995
Siem Praamsma in 1945
Siem Praamsma in 1945
Wiepkjen Jans Brouwer,trouwde Jan Roelofs Praamsma
Wiepkjen Jans Brouwer,trouwde Jan Roelofs Praamsma

Huize Rijs in 1721
Huize Rijs in 1721
Antje Jurjens Dijkstra 1817 trouwde Marten Fongers Ringnalda
Antje Jurjens Dijkstra 1817 trouwde Marten Fongers Ringnalda
Marten Fongers Ringnalda
Marten Fongers Ringnalda


Roelof van der Meulen, getrouwd met Ruurdje Veldman
Roelof van der Meulen, getrouwd met Ruurdje Veldman
Roelof van der Meulen en Ruurdje Veldman
Roelof van der Meulen en Ruurdje Veldman
Romkje de Vries echtgenote van Sijtse Meijnderts Koolstra
Romkje de Vries echtgenote van Sijtse Meijnderts Koolstra

Familiewapen Schotanus
Familiewapen Schotanus
Harmina van der Schuit, Jan, Geertje, Annie, Jelle, Johannes Groenewoud
Harmina van der Schuit, Jan, Geertje, Annie, Jelle, Johannes Groenewoud
Johannes Groenewoud trouwde harmina van der schuit
Johannes Groenewoud trouwde harmina van der schuit
Johannes Groenewoud's winkel van swinderenstraat 58 te Balk ,nu de Bentex.
Johannes Groenewoud's winkel van swinderenstraat 58 te Balk ,nu de Bentex.
harmina van der schuit trouwde johannes groenewoud
harmina van der schuit trouwde johannes groenewoud
Sepkje Plantinga echtgenote van Hylke Smits
Sepkje Plantinga echtgenote van Hylke Smits
Het familiewapen van Sieserda (Syswerda,Sysverda,Sijswerda,Sijsverda)
Het familiewapen van Sieserda (Syswerda,Sysverda,Sijswerda,Sijsverda)
Graf Pier Sjoerds Sjaarda (married Willemke Holkema) te Gaastmeer
Graf Pier Sjoerds Sjaarda (married Willemke Holkema) te Gaastmeer
Geertje Venema echtgenote van Pier Sjoerds Sjaarda
Geertje Venema echtgenote van Pier Sjoerds Sjaarda
From Left to right Heather,Ann, John ,Geoff,Mark ,Kristin ,Rob van der Veen
From Left to right Heather,Ann, John ,Geoff,Mark ,Kristin ,Rob van der Veen
Aantje Wouters Kuperus ,second wife of Pier Sjoerds Sjaarda
Aantje Wouters Kuperus ,second wife of Pier Sjoerds Sjaarda
Botte Rimmers Schotanus and his wife Baukjen Piers Sjaarda
Botte Rimmers Schotanus and his wife Baukjen Piers Sjaarda
De nieuwe Dokkumer sluisen welke gebouwd zijn door Douwe Jans Sjaarda te Engwierum
De nieuwe Dokkumer sluisen welke gebouwd zijn door Douwe Jans Sjaarda te Engwierum
Evertje Piers Sjaarda married Auke Buma
Evertje Piers Sjaarda married Auke Buma
Gezin van Evertje Sjaarda en Auke Buma met kinderen Feike, Pier, Georg en Geertje Buma
Gezin van Evertje Sjaarda en Auke Buma met kinderen Feike, Pier, Georg en Geertje Buma
Grafzerk Evertje Sjaarda en Auke Buma
Grafzerk Evertje Sjaarda en Auke Buma
Familiewapen Sjaarda Sjaerdema
Familiewapen Sjaarda Sjaerdema
Grafzerk Johan Piers Sjaarda
Grafzerk Johan Piers Sjaarda
Johan Piers Sjaarda zoon van Pier Sjoerds Sjaarda en Willemke Holkema
Johan Piers Sjaarda zoon van Pier Sjoerds Sjaarda en Willemke Holkema
Gezin Roelof Willems Nauta en Johanna Meinderts Boschma met kinderen achterste rij vlnr Gorrit van de Lageweg en zijn vrouw Jentsche Nauta,Willem Nauta en echtgenote Jantje Werkhoven,Meindert Nauta en vrouw Willie Stilma; voorste rij Geert Nauta Roel Nauta ,Botje Nauta ,Johanna Meinderts Boschma en Albertje Nauta
Gezin Roelof Willems Nauta en Johanna Meinderts Boschma met kinderen achterste rij vlnr Gorrit van de Lageweg en zijn vrouw Jentsche Nauta,Willem Nauta en echtgenote Jantje Werkhoven,Meindert Nauta en vrouw Willie Stilma; voorste rij Geert Nauta Roel Nauta ,Botje Nauta ,Johanna Meinderts Boschma en Albertje Nauta
From left to right Rob,Geoff,John and Mark van der Veen (Sjaarda)
From left to right Rob,Geoff,John and Mark van der Veen (Sjaarda)
Sjaardema slot te Franeker
Sjaardema slot te Franeker
Sjoerd Piers Sjaarda husband of Evertje Buma and his housekeeper Ymkje at Gaastmeer
Sjoerd Piers Sjaarda husband of Evertje Buma and his housekeeper Ymkje at Gaastmeer
From left to right Johan Piers Sjaarda,Uiltje Piers Sjaarda and Piers Sjoerd Sjaarda
From left to right Johan Piers Sjaarda,Uiltje Piers Sjaarda and Piers Sjoerd Sjaarda
De bezittingen (1832) van Jan Jentjes Sjaarda te Wirdum
De bezittingen (1832) van Jan Jentjes Sjaarda te Wirdum
Smederij van Sake Sierdsma en Antje Luinenburg te Wijckel
Smederij van Sake Sierdsma en Antje Luinenburg te Wijckel
Geografische spreiding van de Hasinga's in Friesland
Geografische spreiding van de Hasinga's in Friesland
Het landgoed welke Pieter Anthony van Hinlopen van Sterkenburg kocht
Het landgoed welke Pieter Anthony van Hinlopen van Sterkenburg kocht
Tamme (Tom) Huites Luinenburg at the right and probably some unknown cousins of him.
Tamme (Tom) Huites Luinenburg at the right and probably some unknown cousins of him.
Tietema (Tetema of Titema) state te Harich ,ter plekke staat nu villa Vredestein
Tietema (Tetema of Titema) state te Harich ,ter plekke staat nu villa Vredestein
Tjitske Zijlstra, getrouwd met Willem Kapteyn
Tjitske Zijlstra, getrouwd met Willem Kapteyn
Touwslager standbeeld ter ere van Nicolaas Jurjens Lankhorst
Touwslager standbeeld ter ere van Nicolaas Jurjens Lankhorst
Portret van Age Hylkes Tromp 1794 1876
Portret van Age Hylkes Tromp 1794 1876

De boerderij
De boerderij ""Arbeid en Moeite"" te Ypecolsga werd in 1783 gebouwd in opdracht van Wietske Michiels Tromp 1739-1809 echtgenote van Wieger Annes Visser 1743-1806
Grietje Tromp-Zoutman 1828-1895 Zij trouwde met Hylke Ages Tromp 1817 1862
Grietje Tromp-Zoutman 1828-1895 Zij trouwde met Hylke Ages Tromp 1817 1862
Hylke Michiels Tromp 10 april 1801 25 april 1854 was getrouwd met Trijntje Aukes Douma 25 nov 1804 25 sep 1867
Hylke Michiels Tromp 10 april 1801 25 april 1854 was getrouwd met Trijntje Aukes Douma 25 nov 1804 25 sep 1867
Hylke Michiels Tromp 1801 1854 Hij was gehuwd met Tryntje Aukes Douma 1804 1867
Hylke Michiels Tromp 1801 1854 Hij was gehuwd met Tryntje Aukes Douma 1804 1867
Portret van Age Solkes Tromp en zijn dochter Rymke Ages Tromp
Portret van Age Solkes Tromp en zijn dochter Rymke Ages Tromp
Portret van Grietje Frederiks Zoutman 1828 1895 trouwt hylke ages tromp 1817 1862
Portret van Grietje Frederiks Zoutman 1828 1895 trouwt hylke ages tromp 1817 1862
tromp Voorstelling van de boerderij 'Arbeid en Moeite' te Ypecolsga - Woudsend, gezien vanuit het noorden. Boerderij van het type kop-hals-romp echter zonder hals
tromp Voorstelling van de boerderij 'Arbeid en Moeite' te Ypecolsga - Woudsend, gezien vanuit het noorden. Boerderij van het type kop-hals-romp echter zonder hals
age hylkes tromp 1794 1876 trouwt eelkjen wigles visser
age hylkes tromp 1794 1876 trouwt eelkjen wigles visser
age solkes tromp trouwde Ymkje Hylkes Visser 1796-1867
age solkes tromp trouwde Ymkje Hylkes Visser 1796-1867
akke ages tromp 1820 1887 trouwt herrius hylkes kingma
akke ages tromp 1820 1887 trouwt herrius hylkes kingma
akke jelles van der zee trouwt hylke ages tromp 1745 1798
akke jelles van der zee trouwt hylke ages tromp 1745 1798
De werven van Michiel Hylkes Tromp en Tiete Hylkes Tromp en houtzaagmolen de Hoop van Jelle jurjens nauta woudsend
De werven van Michiel Hylkes Tromp en Tiete Hylkes Tromp en houtzaagmolen de Hoop van Jelle jurjens nauta woudsend
Tromp familiewapen
Tromp familiewapen
handtekening douwe ages tromp uit 1640
handtekening douwe ages tromp uit 1640
handtekening michiel ages tromp uit 1640
handtekening michiel ages tromp uit 1640
hylke ages tromp 1817 1862 trouwt grietje frederiks zoutman woudsend
hylke ages tromp 1817 1862 trouwt grietje frederiks zoutman woudsend
hylke michiels tromp 1801 1854 trouwt trijntje aukes douma
hylke michiels tromp 1801 1854 trouwt trijntje aukes douma
Plattegrond de Mottekamp te Ruigahuizen
Plattegrond de Mottekamp te Ruigahuizen
De Mottekamp te Ruigahuizen in 1915
De Mottekamp te Ruigahuizen in 1915
De Mottekamp te Ruigahuizen in 1940
De Mottekamp te Ruigahuizen in 1940
De Mottekamp te Ruigahuizen in 2006
De Mottekamp te Ruigahuizen in 2006
De Mottekamp te Ruigahuizen ca 2000
De Mottekamp te Ruigahuizen ca 2000
michiel hylkes tromp 1824 1915 trouwt Sipkje sipkes de boer
michiel hylkes tromp 1824 1915 trouwt Sipkje sipkes de boer
wytske michiels tromp Gevelsteen van het huis te Woudsend van Wieger A. Visser en Wietske M. Tromp
wytske michiels tromp Gevelsteen van het huis te Woudsend van Wieger A. Visser en Wietske M. Tromp

Graf Ulbe Piers Cnossen and his wife Margje Boersma and daughter Ytje Femmigjen Cnossen at Harich
Graf Ulbe Piers Cnossen and his wife Margje Boersma and daughter Ytje Femmigjen Cnossen at Harich
Wapen Ulrichstein
Wapen Ulrichstein
Unknown Luinenburg and his wife..............so if you know who they are let me know..........roel@holkema.net
Unknown Luinenburg and his wife..............so if you know who they are let me know..........roel@holkema.net
Dirk Aant van der Meulen en Grietje Fledderus en kinderen
Dirk Aant van der Meulen en Grietje Fledderus en kinderen
Bendix Noorderwerf en Tietje Brijker
Bendix Noorderwerf en Tietje Brijker
Baukje Venema en Durk Noorderwerf
Baukje Venema en Durk Noorderwerf
Jan Noorderwerf en Pierkje Westerdijk
Jan Noorderwerf en Pierkje Westerdijk
Deel van de Mennonieten oorspronkelijk uit Balk, welke vetrokken zijn naar Goshen Indiana.Symensma/Visser/Baukema/Haitjema/Hinnema zie stamboom.In het midden Klaas Haaities Visser en zijn vrouw Handtie Jacobs
Deel van de Mennonieten oorspronkelijk uit Balk, welke vetrokken zijn naar Goshen Indiana.Symensma/Visser/Baukema/Haitjema/Hinnema zie stamboom.In het midden Klaas Haaities Visser en zijn vrouw Handtie Jacobs ""Hannah"" Symensma
Klaas Haaities Visser en Handtie Jacobs
Klaas Haaities Visser en Handtie Jacobs ""Hannah"" Symensma
Vlieland met molen en vuurboet geschilderd door H Rietschoof 1687 1746
Vlieland met molen en vuurboet geschilderd door H Rietschoof 1687 1746
Vuurtoren Vlieland
Vuurtoren Vlieland
West Vlieland 1740 door Jan Wonder Muller
West Vlieland 1740 door Jan Wonder Muller
60 jarig huwelijksjubileum Wessel bakker en Froukje Venema, boven vlnr Jacobje Bakker,Bote Zuidema,Wietske Bakker,Piet Hengst.Midden:Berend Bakker,Gerben Bakker,Liesbeth Algera,Wijntje Hoeksema,Lieuwe Boersma.Onder:Vogeltje Boersma,Aagje Hengst,Wessel Bakker,Froukje Venema,Danieltje Bakker,Dieuwke Bakker.
60 jarig huwelijksjubileum Wessel bakker en Froukje Venema, boven vlnr Jacobje Bakker,Bote Zuidema,Wietske Bakker,Piet Hengst.Midden:Berend Bakker,Gerben Bakker,Liesbeth Algera,Wijntje Hoeksema,Lieuwe Boersma.Onder:Vogeltje Boersma,Aagje Hengst,Wessel Bakker,Froukje Venema,Danieltje Bakker,Dieuwke Bakker.
Wessel Bakker en Froukje Venema
Wessel Bakker en Froukje Venema
Overzicht Predikanten hervormde kerk Wyckel
Overzicht Predikanten hervormde kerk Wyckel
Willem Kapteyn getrouwd met Tjitske Zijlstra
Willem Kapteyn getrouwd met Tjitske Zijlstra
Willem van der Vlugt getrouwd met Anna Rauwenhoff
Willem van der Vlugt getrouwd met Anna Rauwenhoff
Wim Stegenga son of Herre Stegenga and Aaltje van der Veen (Aaltje Stegenga owned the cafe Bargebek (Boswijck) at Wyckel around 1939
Wim Stegenga son of Herre Stegenga and Aaltje van der Veen (Aaltje Stegenga owned the cafe Bargebek (Boswijck) at Wyckel around 1939
Lipkje Beuckens 'Ypk fan der Fear'
Lipkje Beuckens 'Ypk fan der Fear'
Adrianus Zoethout
Adrianus Zoethout
Emil Emilius Zoethout
Emil Emilius Zoethout

Published: 10-09-2013
Generated by
Web Photo Publisher